You are on page 1of 3

Kemahiran Belajar

Teknik atau strategi yang membantu seseorang it untuk belajar dengan berkesan Belajar dengan bekesan
Menjimatkan masa dan tenaga dengan mendapat hasil pembelajaran yang maksima
Dr.Mohd Yunus Nor (Psikologi belajar yang berkesan)

EDT 5390 Kaedah Am Mengajar


Kemahiran Belajar

Kemahiran Belajar
Sepadu dengan budaya ilmu, celik ilmu, budaya membaca, pendidikan seumur hidup dan masyarakat maju Penting untuk peperiksaaan, tanpanya pelajar tidak mencapai hasil yg tinggi Berpusatkan /berorientasikanpelajar Penting dalam era globalisasi Belum terlaksana sepenuhnya
3

Bagaimana Kem. Belajar?


1. Disepadukan dgn kaedah pengajaran & pembelajaran 2. Teknik menyoal guru
Mengemukakan soalan-soalan yg sesuai, beragam & mencabar supaya proses intelek pelajar sentiasa aktif Soalan harus lebih bertumpu kpd situasi inkuiri dimana pelajar perlu memikirkan tentang sebab-musabab, membuat bandingan,membuat ramalan, menilai & membuat hipotesis
4

Bagaimana Kem. Belajar?...2


3. Pupuk semangat, sikap cinta & sentiasa dahagakan ilmu, suka membaca & ingin terus belajar secara sendiri
Wujudkan peluang pelajar berinteraksi sesama mereka, dengan guru & bahanbahan pengajaran & pembelajaran

Bab 7

Penekanan dalam peng. & pemb. KBSM

4. Galakkan pelajar membaca buku-buku ilmiah yg lebih mencabar daya intelek & membuat persediaan sebelum sesuatu pelajaran
5

3.0 Implikasi KBSM dlm peng. & pemb. 3.1 pemerolehan ilmu pengetahuan 3.2 peningkatan daya intelek 3.3 Penekanan kemahiran belajar 3.4 Pemupukan & penerapan nilai 3.5 penguasaan & penggunaan Bahasa Malaysia 3.6 Kesepaduan antara Mata pelajaran
6

Bab 7

Penekanan dalam peng. & pemb. KBSM

SISTEM KEMAHIRAN BELAJAR KBSR / KBSM


Kemahiran Belajar Lanjutan? Kemahiran Belajar Asas

3.3 Penekanan kemahiran belajar - pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan - membolehkan pelajar berdikari - menyediakan mereka ke arah pendidikan seumur hidup

KBSM 3M KBSR

19 Jenis

Kemahiran Belajar Asas


7

Membaca Menulis Mengira

Kemahiran Belajar KBSM


1. Membuat perbandingan & perbezaan 2. Menyatakan idea-idea utama 3. Mengelas atau menyusun sesuatu mengikut prinsip tertentu 4. Mengkaji apa yg dipelajari dan mengenalpasti dari segi kualiti yg baik, yg penting yg sederhana & yg lemah 5. Menggambarkan situasi dan konsep yg dipelajari 6. merekacipta
9

Kemahiran Belajar KBSM2


7. Memainkan peranan & mewujudkan situasi tertentu 8. Mengaplikasi konsep, fakta, prinsip dan teori dlm masalah baru bagi menyelesaikan masalah 9. Mengambil bahagian dlm situasi dimana keputusan perlu diambil bagi menyelesaikan masalah dan meramal keputusan 10. Mencari, mengumpul, memilih, menyusun & menyampaikan data/maklumat 11. Membuat hipotesis dpd berbagai cadangan &membuat keputusan utk menguji atau membuktikan hipotesis tersebut

10

Kemahiran Belajar KBSM3


12. Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sesuatu perkara utk memperbaikinya 13. Bersumbangsaran 14. Menyoal 15. Memerhati 16. Mendengar secara aktif 17. Mencatat nota 18. Membuat inferensi, generalisasi dan replikasi 19. melapor
11

Kem. Membaca: Sistem PQRST


Preview (mengimbas tajuk-tajuk penting) Question (menyoal) Read (membaca) Self-Reflection (menyebut satu persatu) Test (Ujian)

El Thomas & Ha Rabinson (Improving reading in every class)


12

Apa Guru harus Lakukan


1. Pelbagaikan strategi P & P 2. Amalkan pengajaran berasaskan sumber. Beri peluang pelajar berinteraksi dgn pelbagai jenis bahan & sumber 3. Galak pelajar berani menyoal & berfikiran terbuka 4. Wujudkan aktiviti kerjasama & saling mempelajari 5. Wujudkan suasana yg galak interaksi antara pelajar, guru & bahan
13

Apa Guru harus Lakukan.. 2


6. Galak pelajar cari bahan & maklumat tambahan 7. hidupkan mata pelajaran yg diajar 8. Pimpin pelajar dpt urus masa secara teratur & sistematis 9. Pimpin pelajar kuasai kemahiran khas
Menulis nota ? Meningkatkan ingatan Mencari maklumat dr pelbagai sumber Guna perpustakaan dengan betul Membaca dengan pantas Persediaan untuk peperiksaan
14

Alvin Toffler
the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn,

15