You are on page 1of 4

Ct Anten dy co

Ct Anten Dy Co
c trng c bn ca ct anten dy co l ct c ng vng nh nhng tng dy co cp thp c nh tr anten vi cc mng c th ng vng vi tc gi 140km/h. cao ct thng thng l 36m, 42m, 48m mt ct ngang ct l hnh tam gic hoc t gic u. Kt cu thn ct c ch to t thp ng v c hn lin kt vi cc thanh ging thp trn trn, cc t ct c ni vi nhau bng bulong. Ton b thn ct c m nhng nng hoc m in phn chng g. Ct c sn mu 3 lp trng theo quy nh ngnh Hng khng v c trang b h thng chng st, h thng n bo khng.