You are on page 1of 1

STT Thit b kt ni n DCMS

Cc thng s c gim st bi DCMS

Ngng cnh bo 1

Ngng cnh bo 2

Hnh thc cnh bo khi vt ngng SMS v email gi cnh bo 1 ln, ci trn t DCMS bo lin tc Khng cnh bo, ch hin th thng s in Gi tin nhn khi c li t my lnh chnh xc Gi tin nhn khi c li t my lnh chnh xc Khng cnh bo, ch hin th thng s in

Hnh thc x l khi c cnh bo. kim tra mc du, ci trn t s tt khi s c c khc phc. Quan st thng tin Kim tra cnh bo trn my lnh chnh xc. Kim tra cnh bo trn my lnh chnh xc.

1 My pht in

Hin th mc du ( cao ,thp ,trung bnh) Hin th dng in,in p,tn s,cng sut

Khi mc du mc cao nht

Khi mc du mc thp nht

2 My lnh chnh xc (CRAC)

Nhit m

Theo ci t ca my lnh Theo ci t ca my lnh chnh xc chnh xc Theo ci t ca my lnh Theo ci t ca my lnh chnh xc chnh xc Khng cnh bo Khng cnh bo

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UDB1 UDB2 PDU1 PDU2 PDU3 PDU4 NW-PDU 1 NW-PDU 2 NOC/LP DB-LC

13 MSB -DC 14 DB-Cooling 15 DB-UPS1 16 DB-UPS2 17 UPS 18 CRAC

Gim st trng thi ON/OFF ca cc MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca cc MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca cc MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca cc MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca cc MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca cc MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB,ACB hin th dng in,in p,cng sut,tn s Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB,ACB hin th dng in,in p,cng sut,tn s Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB,ACB hin th dng in,in p,cng sut,tn s Gim st trng thi ON/OFF ca MCCB,ACB hin th dng in,in p,cng sut,tn s Gim st trng thi bypass v bo ng trip Gim st trng thi hot ng,thi gian,trng thi bo li

19 Water leakage detection Bo ng r r cht lng v bo ng t dy cm bin 20 Access control Gim st trng thi ca 21 Gim st nhit v m cho phng my ch A &B & vng thit b u ni

Gim st nhit cho phng acquy,phng ngun,hnh lang k thut,Phng iu ha cho vng A &B,phng iu ha cho gii php nhit b sung,khu lu tr,phng cho thit b 22 chy th & phng vn hnh 23 CCTV Gim st trng thi ngun vo v bo li ca DVR - Gim st nhit nc vo v ra - Trng thi thi bypass cho cc van ca chiller, Chiller - Trng thi hot ng,bo li ca chiller,bm 24 - Trng thi van ng or m