You are on page 1of 2

St.

Paul Roman Catholic Church Giáo Giáo Xứ Thánh PhaoLô


920 S. 2nd Street. Allentown, PA 18103 C Cộng Đòan Công Giáo Việt Nam
Phone:610-797-9733 Đ Điện thọai: 610-797-9733
11th Sunday of the Year, Cycle C C Chúa Nhật XI thường niên, Năm C
June 17, 2007 N Ngày 17 tháng 6 năm 2007

DẪN NHẬP
Nhân loại đã tìm kiếm Thiên Chúa từ thuở con người có khả năng suy nghĩ. Các câu hỏi: Thiên Chúa là ai? Người
như thế nào? Sự kiếm tìm Thiên Chúa đã trải qua hết thảy lịch sử con người và tôn giáo đủ loại, tà giáo, đa thần, độc
thần, đã được triển khai. Đức Chúa Giêsu, một trường hợp duy nhất, kết hợp với sự mạc khải của Cựu Ước đã hiển lộ cho
các môn đệ Người một hình ảnh mới của Thiên Chúa. Những lúc lắng nghe Đức Chúa Giêsu, các môn đệ sửng sốt và xúc
động bởi cách Người nói về Thiên Chúa là Cha Người, thân phụ Người. Với họ, hình ảnh Thiên Chúa có sức quyến rũ …
một đấng hết thảy họ có thể liên hệ với …đấng có ý nghĩa. Một hình ảnh không giống những gì họ đã nghe. Thánh Phaolô
nói, “Đức Chúa Giêsu là hình ảnh trung thực của Đức Chúa Cha.” Anh chị em muốn biết Thiên Chúa như thế nào, hãy
nhìn Đức Chúa Giêsu.
NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI CHA
Trình thuật vua Đavít trong Cựu Ước gợi cho chúng ta chút ánh sáng những gì làm nên Thiên Chúa, là Chúa. Hãy
nhớ lại câu chuyện vua Đavít ngoại tình với Bát Se-va và sắp đặt giết chồng bà ta để vua có thể chiếm đoạt bà làm vợ
mình … tất cả mọi việc vua làm nhằm trong nỗ lực che dấu tội lỗi. Đối với bất cứ vị vua nào trong thời Cựu Ước ngoại
tình có thể được chấp nhận như một việc thường tình. Nhưng với vị vua Ít-ra-en ngoại tình là một tội phải được phơi bày
ra ánh sáng. Ngôn sứ Na-than phơi bày việc làm của vua Đa-vít. Không thể nói gì hơn ngoại trừ “Tôi đã phạm tội”, vua
Đa-vít sẵn sàng nhận lấy hình phạt. Nhưng những lời khác thường của ngôn sứ Na-than đánh vào vua Đa-vít: “Về phía
ĐỨC CHÚA, Người đã bỏ qua tội của ngài.” Thiên Chúa ban sự tha thứ liền sau khi tội nhân nhìn nhận tội lỗi mình.
Thiên Chúa khoan dung với kẻ có tội.
Sự khoan dung như vậy xẩy ra trong trình thuật Tân Ước của bài Tin Mừng hôm nay. Khác biệt một chút bởi lẽ
thay vì chú ý đến kẻ có tội [người đàn bà dưới chân Đức Chúa Giêsu], trình thuật tập trung sự chú ý vào Simon. Ông ta là
một “người tốt” sống theo lề luật Thiên Chúa. Ông thi hành những gì phải làm và thêm những điều khác. Chúng ta có thể
hình dung Simon đi đến nhà nguyện thường xuyên, dâng cúng của cải, và tận tâm chăm sóc gia đình. Khi một vị thầy khả
kính đến thăm Simon đón tiếp niềm nở.
Rồi trong buổi cơm tối, một người khốn khổ từ khu xóm khác xâm nhập vào cái bất khả xâm phạm của nhà ông
ta. Simon không biết tên bà ta là gì và có lẽ đã không bao giờ giao lưu với một người như bà ta. Ông biết tất cả điều cần
biết: bà là người tội lỗi. Với những dòng chữ như thế nầy, Simon khinh thường nhân phẩm bà ta và coi bà như một bệnh
dịch đến nhà và cần phải xua đuổi. Hơn thế nữa, Simon ngạc nghiên khi Đức Chúa Giêsu không phẫn nộ như ông ta!
Vậy mà “ông Simon tốt lành” nầy bị Đức Chúa Giêsu khiển trách. Người tha tội người đàn bà … và nhắc nhở
Simon rằng mặc dầu ông ta có lẽ không phạm nhiều tội như bà ta, Simon vẫn ở trong một tình trạng giống như người đàn
bà. Tất cả chúng ta cần sự tha thứ … tất cả chúng ta cần tình yêu. Sự tha thứ là một món quà miễn phí chúng ta không thể
tự lấy được từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ đến sự tha thứ thiêng liêng nầy như một thẻ “Ra Khỏi Nhà Thù Vô Điều
Kiện.” Chúng ta không thể tự mình kiếm được những thẻ đó … nhưng Đức Chúa Giêsu là vị thủ lãnh phân phát thẻ. Chỉ
xin và anh chị em sẽ được một tấm.
THỰC HIỆN
Sự tha thứ là điều chúng ta tìm. Qua Đức Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban sự tha thứ. Điều chúng ta cần làm là
chấp nhận sự tha thứ đó. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Đừng phí thì giờ cố gắng đền bù tội lỗi. Anh chị em không thể
làm. Tôi không thể. Không một ai có thể làm. Hết mọi điều chúng ta có thể làm là xin tha, và sự tha thứ sẽ được ban cho.
Đáp lại quà tặng vĩ đại của Thiên Chúa chúng ta nên thể hiện cùng một sự cảm thông với, khoan dung và tha thứ cho
người khác. Dẫu khó bao nhiêu để có thể tin rằng đây (cảm thông, khoan dung, tha thứ) là Tin Mừng …và chúng ta cần
vui sướng cảm nhận Tin Mừng và không nên làm Tin Mừng khó khăn hơn chính nó.

HÔM NAY
Hôm nay Ngày Cha … và với rất nhiều phép lạ mà Đức Chúa Giêsu có thể làm, chúng ta có lẽ sẽ nghĩ rằng
những người cha chúng ta …và cả chính chúng ta nữa …chắc chắn không thể đạt hết được 100 phần trăm. Cha tôi
thường nói, và chắc chắn nhiều người trong anh chị em đã nghe bố mình, “Làm như cha nói và không như cha làm.” Thật
ra đây là một cách khiêm nhường để nhận biết sự thất bại không thể toàn thiện, toàn hảo của họ (người cha)… nhưng
cùng một lúc khiêm nhường nhận ra sự khôn ngoan để biết những gì tốt lành cho con cái. Cha chúng ta muốn chúng tin
vào lời dạy bảo của họ. Nếu mà chúng ta chân thành muốn làm cha … chúng ta hết lòng giúp đỡ con cái những khái niệm

1
về Thiên Chúa mà Người là Cha toàn thiện, toàn hảo. Vật để ngồi ---ghế bàn ăn, ghế dựa, ngai vàng … chúng ta nhận biết
chúng để ngồi. Chúng ta có thể nhận thấy Chúa trong cha chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho
chúng ta những người cha và chúng ta cầu nguyện cho các ngài để họ nhận được phần thưởng cho công sức mình nếu họ
đã về với Chúa trước chúng ta … và họ được thêm sức mạnh để hoàn thành sứ vụ được gọi làm … những hình ảnh, dẫu
không hoàn toàn …Thiên Chúa Cha chúng ta, mà chúng ta học hỏi được về Người vì cha chúng ta. Và như Thiên Chúa
tha thứ cha chúng ta vì không được toàn thiện, toàn hảo, chúng ta cũng tha thứ cha chúng ta và yêu mến họ nhiều hơn.

Nguyên bản tiếng Anh của Cha chánh xứ: Đức Ông Joseph Sobiesiak.
Giảng dịch tiếng Việt của Phó Tế Vĩnh Viễn Thân Trọng Cử.

Bài Ðọc I: 2 Sm 12, 7-10. 13 "Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết".
Trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng Ðavít rằng: "Ngài chính là người đó". Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: "Ta đã xức dầu
phong cho ngươi làm vua Israel và đã cứu ngươi khỏi tay Saolê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ
ngươi vào lòng ngươi. Và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao
ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt Ta? Ngươi đã dùng gươm giết Uria người Hêthê và bắt vợ y làm vợ
mình, ngươi còn dùng gươm con cái Ammon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời,
vì ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ mình". Ðavít liền nói với Nathan rằng: "Trẫm đã phạm tội cùng
Chúa". Nathan thưa lại Ðavít rằng: "Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết". Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Gl 2, 16. 19-21 "Không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hoá không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ
lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã tin vào Ðức Giêsu Kitô để được công chính hoá do lòng tin vào Ðức Kitô, chớ không
phải do các việc làm của lề luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hoá do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi,
chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Ðức Kitô.
Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin
vào Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa. Nhưng nếu có sự công chính nào
bởi lề luật, thì quả thực Ðức Kitô đã chết cách luống công. Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Lc 7, 36-50 {hoặc Lc 7, 36 - 8, 3} "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có
một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc
đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức
thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động
đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều
muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
- "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha
cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa
Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã
vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không
hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức
chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha
tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".
{Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người,
cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna
vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người.} Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm: Người phụ nữ trong Tin Mừng tuy có tội nặng hơn mọi người, nhưng chị biết lỗi và tin vào Ðức Giêsu. Chị bất chấp cái
nhìn khinh miệt của mọi người để tìm đến với Ðức Giêsu. Trước niềm tin mạnh mẽ và tình yêu mến chân thành, dù tội chị rất nhiều,
nhưng chị đã được tha tất cả. Như vậy niềm tin và lòng yêu mến là điều kiện cần thiết để chúng ta được ơn tha thứ và cứu độ.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con. Ðể chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của
mình mà ăn năn hối cải. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là Ðấng bao dung và luôn yêu thương. Dù tội của
chúng con có thẫm như vải điều, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng tinh như tuyết. Chúng con không bao giờ phải lo sợ và thất vọng.
Amen.