You are on page 1of 2

LAMPIRAN A JAWATAN KOSONG PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH) KELAYAKAN DIPLOMA

Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan dan komitmen yang tinggi untuk berkhidmat di Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), Kementerian Pertahanan Malaysia. JAWATAN TARAF TEMPOH : PEKERJA SAMBILAN HARIAN : RM 72.00 (SEHARI) : 3 BULAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : (a) Diploma dalam bidang Sains Komputer (Keselamatan dan Rangkaian) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau (b) Diploma dalam bidang Sains Komputer (Pengaturcaraan / Pembangunan Sistem) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan (c) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 2. Bilangan Kekosongan : 1 (satu) 3. Menggunakan Borang JLKN/PSM 01 yang boleh didapati secara percuma di Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Latihan Khidmat Negara atau sila klik disini. 4. Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil / ijazah dan keputusan peperiksaan yang telah diperolehi yang diakui sah oleh pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan sekeping gambar berukuran passport.

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

1. Syarat Lantikan

5. Alamat Permohonan dan Tarikh Tutup Permohonan hendaklah sampai kepada :Bahagian Sumber Manusia Jabatan Latihan Khidmat Negara Aras 3, Bangunan Zetro Jalan 9/27C, Seksyen 5 53300 Wangsa Maju Kuala Lumpur SEBELUM ATAU PADA 03 JUN 2011 6. Penaklukan Di bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan :Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan tersebut adalah tertakluk kepada syarat-syarat Skim Perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa. 7. Catatan Am (a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. (b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. (c) Permohonan yang lewat diterima dan tidak menurut peraturan dalam borang akan DITOLAK.