Вы находитесь на странице: 1из 141

ISO

9001

www.ergom.com
Spis treci / Contents /

Narzdzia rczne do cicia


przewodw
Hand cutting tools

.................3

Narzdzia do cicia rur ochronnych


Tools for cutting conduits

......................... 80

Narzdzia do zdejmowania izolacji


Stripping tools

....................................8

Urzdzenia do oznaczania
przewodw
Wire marking equipment

.................................. 81

Narzdzia do przewodw
koncentrycznych i telefonicznych
Tools for coaxid cables
and modular plugs

............ 16
Rczne praski zaciskowe
Crimping tools

............................. 18
Praski i gowice hydrauliczne
Hydraulic presses and heads

................................ 40
Odcinaki hydrauliczne
Hydraulic cutting tools

................................ 55
Pompy hydrauliczne
Hydraulic pumps
............ 60

Urzdzenia do obrbki przewodw


i zaciskania kocwek
Equipment for wires treatment
and crimping terminals

............. 62
Narzdzia do szyn montaowych
Tools for mounting rails

................. 64
Wycinaki i dziurkarki do blach
Punching devices for metal sheets


.............. 68
Narzdzia do tam kablowych
Tools for cable ties

................................. 75

Narzdzia do pracy
pod napiciem 1000 V
Tools for work under 1000 V

1000 V.......... 92
Szczypce
Pliers
.................................... 107

Wkrtaki
Screwdrivers
................................ 111

Nagrzewnice i narzdzia
do lutowania
Heaters and tools for soldering

............................. 113
Pistolety do klejenia
Glue guns
....... 118

Wskaniki napicia i mierniki


Voltage testers and multimeter

.......................... 120
Torby, walizki, zestawy narzdziowe
Bags, cases and tools kits
, ,
......................... 134
Przewodnik po matrycach
i kocwkach
Dies and terminals guide

...................... 140
Certyfikaty
Certificates
.......................... 142

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia rczne do cicia przewodw / Hand cutting tools /

Szczypce noycowe
do obrbki przewodw

Wire strippers
and Cable cutters

SN-150 przeznaczone do zdejmowania izolacji z przewodw jedno i wieloyowych w zakresie od


0,56 mm. Posiada n do cicia przewodw oraz blokad uniemoliwiajc przypadkowe otwarcie.
Dugo: 150 mm. Masa: 125g.
Art. nr: 310-240800.
SN-150 wire stripper SN-150 type is designed for stripping single and multi-core wires in the
range of 0,56 mm. The tools are equipped with a knife with cuts and blockade preventing from
accidental opening. The tools are equipped with a knife which, cats cables and blockade preventing
from accidental opening. Length: 150 mm. Weight: 125 g.
Item No.: 310-240800.
SN-150 0,56.
. : 150 . : 125 .
. : 310-240800.
SN-165 posiadaj ostrza do zdejmowania izolacji 1,56 mm, ostrza odcinajce drut miedziany
i gniazda do zaciskania kocwek izolowanych (KOI, KWI) 0,52,5 mm.
Dugo: 165 mm. Masa: 130 g.
Art. nr: 310-240900.
SN-165 wire stripper SN-165 is equipped with a blades for stripping cables in the range of 1,56
mm, blades for cutting copper cables and sockets for crimping insulating terminals (KOI, KWI) in
the range of 0,52,5 mm. qLength: 165 mm. Weight: 130 g.
Item No.: 310-240900.
SN-165 1,56 , (KOI, KWI)
0,52,5 . : 165 . : 130 .
. : 310-240900.
ST-150 noyce przeznaczone do cicia linek miedzianych do 13 mm oraz drutw miedzianych do
4 mm ( 2,6 mm). Dugo: 150 mm. Masa: 125g.
Art. nr: 310-241000.
ST-150 wire cutter ST-150 is designed to cut copper wire ropes up to 13 mm, and copper wires
up to 4 mm (2,6 mm diameter). Length: 150 mm. Weight: 125g.
Item No.: 310-241000.
ST-150 13
4 ( 2,6 ). : 150. : 125.
. : 310-241000.

ST-136 przeznaczone do cicia i zdejmowania izolacji z przewodw 0,56 mm.


Dugo: 136 mm. Masa: 68 g.
Art. nr: 310-241100.
ST-136 it is designed for cutting and stripping cables in the range 0,56 mm. Length: 136 mm.
Weight: 68g.
Item No.: 310-241100.
ST-136 0,56 .
: 136. : 68.
. : 310-241100.

Odcinak KT 100

Cutter KT 100

100

Rczny odcinak do przewodw i kabli Cu iAl.


Specjalnie zaprojektowany ksztat ostrzy uatwia cicie.

Hand cutter for aluminium, copper wires and


cables. Equipped with specially designed shape
of blades allows for easy cutting.


.
.

Typ
Type

KT 100

Przekrj przewodu
Max
Wire cross section Max diameter
.
[mm/]
[mm/]
10

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

165

0,15

310-100090

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia rczne do cicia przewodw / Hand cutting tools /

Odcinaki KT 101,
KT 102, KT 103, KT 104

Cutters KT 101,
KT 102, KT 103, KT 104

O KT 101,
KT 102, KT 103, KT 104

Rczne odcinaki do przewodw i kabli Cu iAl.


Specjalnie zaprojektowany ksztat ostrzy uatwia cicie.

Hand cutters for aluminium and copper wires


and cables. Equipped with specially designed
blades, which allow easy cutting.


.
.

KT 103

Typ
Type

Przekrj przewodu
Max
Wire cross section Max diameter
.
[mm/]
[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT 101

16

160

~0,16

310-100110

KT 102

35

11

200

~0,31

310-100700

KT 103

50

14

235

~0,40

310-111200

KT 104

70

16

165

~0,30

310-111210

Odcinaki KT 2/80,
KT 2/250, KT 2/500

Cutters KT 2/80,
KT 2/250, KT 2/500

O
KT 2/80, KT 2/250,
KT 2/500

Rczne odcinaki do przewodw i kabli Cu iAl.


Specjalnie zaprojektowany ksztat ostrzy uatwia cicie.
Akcesoria: Noe zapasowe
KT 2/80 Art. nr: 310-110121;
KT 2/250 Art. nr: 310-110131;
KT 2/500 Art. nr: 310-110141.

Hand cutters for aluminium and copper wires


and cables. Equipped with especially designed
blades, which allow easy cutting.
Accesories: Spare blade
KT 2/80 Item No.: 310-110121;
KT 2/250 Item No.: 310-110131;
KT 2/500 Item No.: 310-110141.


.
.
:
2/80 . : 310-110121;
2/250 . : 310-110131;
2/500 . : 310-110141.

KT 2/250

Typ
Type

Przekrj przewodu
Max
Wire cross section Max diameter
.
[mm/]
[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT 2/80

70

20

320

~0,73

310-110100

KT 2/250

250

27

600

~1,54

310-110130

KT 2/500

500

35

800

~2,93

310-110140

Odcinak KT 2/120

Cutter KT 2/120

O KT 2/120

Rczny odcinak wykonany ze stali chromowo


wanadowej, do przewodw i kabli Cu i Al.
Specjalnie zaprojektowany ksztat ostrzy uatwia cicie.
Akcesoria: Noe zapasowe
KT 2/120 Art. nr: 310-110201.

Hand cutter made of chromium-vanadium steel


for aluminium and copper wires and cables.
Equipped with especially designed blades, which
allows easy cutting.
Accesories: Spare blade
KT 2/120 Item No.: 310-110201.

-
. .
:
2/120 . : 310-110201.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT 2/120

120

480

~0,80

310-110200

Odcinaki CC-185,
CC-400

Cutters CC-185,
CC-400


-185, -400

Rczne odcinaki do kabli Cu i Al. Specjalna konstrukcja noy tncych uatwia cicie.
Akcesoria: Noe zapasowe
CC-185 Art. nr: 310-111863;
CC-400 Art. nr: 310-111862.

Hand cutters for aluminium and copper cables.


Equipped with specially designed cutting blades,
which allow easy cutting.
Accesories: Spare blade
CC-185 Item No.: 310-111863;
CC-400 Item No.: 310-111862.


.
.
:
-185 . : 310-111863;
-400 . : 310-111862.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Max
Wire cross section Max diameter
.
[mm/]
[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

CC-185

185

22

600

1,80

310-111860

CC-400

400

28

700

1,57

310-111861

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia rczne do cicia przewodw / Hand cutting tools /

Odcinaki KT-AFL
do linek AFL

Cutters KT-AFL type


for aluminium-steel
ropes AFL


KT-AFL
AFL

KT-AFL 1 Przeznaczony do cicia linek AFL


(max 12,7 mm), mikich prtw stalowych
(max 12 mm), strun fortepianowych (max 3,2
mm) i kabli Al i Cu (max 150 mm).
KT-AFL 2 przeznaczony do cicia linek AFL
(max 12,7 mm), mikich prtw stalowych
(max 12 mm), strun fortepianowych (max 3,2
mm) i kabli Al i Cu (max 500 mm). Specjalna
przekadnia acuchowa sprawia, e nawet w
przypadku cicia linek o duych przekrojach nie
jest potrzebne uycie duej siy.

KT-AFL 1 The tools are designed for cutting


steel cords (max. diameter 12,7 mm), soft steel
bars (max. diameter 11 mm), piano strings (max.
diameter 3,2 mm), aluminium and copper cables
(max. cross section 150 mm).
KT-AFL 2 The tools designed for cutting AFL
wire ropes (max diameter 12,7 mm), soft steel
bars (max diameter 12 mm), piano strings (max
diameter 3,2 mm), aluminium and copper cables (max cross section 500 mm). Special chain
transmission makes cutting very easy even in
case of wires of large cross section.
Accesories: Spare blade
KT-AFL 1 Item No.: 310-111301;
KT-AFL 2 (movable) Item No.: 310-111401;
KT-AFL 2 (inmovable) Item No.: 310111402.

KT-AFL 1
(. 12,7 ),
(. 12 ),
(. 3,2 ),
(. 150 ).
KT-AFL 2
(. 12,7 ),
(. 12 ),
(. 3,2 ),
(. 500 ).
.
:
KT-AFL 1 . : 310-111301;
KT-AFL 2 () . : 310-111401;
KT-AFL 2 () . : 310111402.

Akcesoria: Noe zapasowe


KT-AFL 1 Art. nr: 310-111301;
KT-AFL 2 (ruchomy) Art. nr: 310-111401;
KT-AFL 2 (nieruchomy) Art. nr: 310-111402.
KT-AFL 1

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT-AFL 1

150

711

~3,2

310-111300

KT-AFL 2

500

742

~5,2

310-111400

KT-AFL 2

Odcinaki SCC-60,
SCC-200

Cutters SCC-60,
SCC-200


SCC-60, SCC-200

Rczne odcinaki do plecionych linek stalowych


ikabli Al i Cu. Twardo stali do 42 HRC.
Akcesoria: Noe zapasowe
SCC-60 Art. nr: 310-111701;
SCC-200 Art. nr: 310-111801.

Hand cutters for sennit steel cords and aluminium and copper cables. The hardness of steel
up to 42 HRC.
Accesories: Spare blade
SCC-60 Item No.: 310-111701;
SCC-200 Item No.: 310-111801.

.
42 HRC.
:
SCC-60 . : 310-11701;
SCC-200 . : 310-11801.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Max*
Wire cross section Max diameter*
. *
[mm/]
[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

SCC-60

50

5/7

310

0,73

310-111700

SCC-200

150

9/12

600

1,80

310-111800

* Linka stalowa / drut stalowy.


* Steel cords / steel bars.
* / .

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia rczne do cicia przewodw / Hand cutting tools /

Odcinaki zbatkowe
KT 3/32, KT 3/52,
KT 3/100

Cutters KT 3/32,
KT 3/52,
KT 3/100


3/32, 3/52,
3/100

Odcinaki przeznaczone do odcinania kabli o


yach Cu lub Al. Dziki specjalnej konstrukcji
cicie nie wymaga duej siy. Przecicie kabla nastpuje po wykonaniu kilkunastu ruchw
pompowa. Odcinaki charakteryzuj si du
trwaoci i znacznie uatwiaj prac.

Thanks to a special design, they do not require


big much strength for cutting. Cutting is made
after performing several movements with a hand
pumping. The cutters are very durable and
they facilitate work very much.

Akcesoria: Noe zapasowe

Accesories: Spare blade


. ,
. .
.
:

KT
KT
KT
KT
KT
KT

3/32 (ruchomy) Art. nr: 310-110601;


3/32 (nieruchomy) Art. nr: 310-110602;
3/52 (ruchomy) Art. nr: 310-110701;
3/52 (nieruchomy) Art. nr: 310-110702;
3/100 (ruchomy) Art. nr: 310-110808;
3/100 (nieruchomy) Art. nr: 310-110810.

KT
KT
KT
KT
KT
KT

3/32 (movable) Item No.: 310-110601;


3/32 (inmovable) Item No.: 310-110602;
3/52 (movable) Item No.: 310-110701;
3/52 (inmovable) Item No.: 310-110702;
3/100 (movable) Item No.: 310-110808;
3/100 (inmovable) Item No.: 310-110810.

KT 3/32
KT 3/52

3/32 () . : 310-110601;
3/32 () . : 310-110602;
3/52 () . : 310-110701;
3/52 () . : 310-110702;
3/100 () . : 310-110808;
3/100 () . : 310-110810.

Typ
Type

Max
Max diameter
.
[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT 3/32

32

250

0,64

310-110600

KT 3/52

52

280

0,86

310-110700

KT 3/100

100

600

5,50

310-110800

KT 3/100

Uwaga!
Oferujemy odcinaki KT3/32 i KT3/52 do pracy
pod napiciem do 1000 V, wyposaone w izolacj 1000V (KTI3/32, KTI 3/52).

Note!
Ergom offers cutters KT3/32 and KT3/52 for
operation under up to 1000 V, equipped with
1000 V insulation (KTI3/32, KTI 3/52).

!
3/32 3/52
1000 V, 1000V (KTI 3/32, KTI 3/52).

Odcinaki zbatkowe
KT 4/32, KT 4/52

Cutters KT 4/32,
KT 4/52


4/32, 4/52

Odcinaki przeznaczone do cicia:


KT 4/32 kabli o yach Cu lub Al;
KT 4/52 - kabli telefonicznych.
Dziki specjalnej konstrukcji nie wymagaj duej siy. Przecicie kabla nastpuje po wykonaniu kilkunastu ruchw pompowa. Odcinaki
charakteryzuj si du trwaoci i znacznie
uatwiaj prac.

Cutters designed for cutting:


KT 4/32 wire Cu or Al;
KT 4/52 telephone cable.
Thanks to a special design, they do not require
much strength for cutting. Cutting is made after performing several movements with a hand
pumping. The cutters are very durable and
they facilitate work very much.

Akcesoria: Noe zapasowe

Accesories: Spare blade

:
4/32 ;
4/52 .
, .
.
.
:

KT
KT
KT
KT

4/32
4/32
4/52
4/52

(ruchomy) Art. nr: 310-110931;


(nieruchomy) Art. nr: 310-110932;
(ruchomy) Art. nr: 310-110936;
(nieruchomy) Art. nr: 310-110937.

KT
KT
KT
KT

4/32
4/32
4/52
4/52

(movable)
(inmovable)
(movable)
(inmovable)

Item No.: 310-110931;


Item No.: 310-110932;
Item No.: 310-110936;
Item No.: 310-110937.

4/32
4/32
4/52
4/52

() . : 310-110931;
() . : 310-110932;
() . : 310-110936;
() . : 310-110937.

Typ
Type

Max
Max diameter
.
[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT 4/32

32

285

0,85

310-110930

KT 4/52

52

340

1,20

310-110935

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia rczne do cicia przewodw / Hand cutting tools /

Odcinak KT 80 P
do przewodw
wstkowych

Cutters KT 80 P
for the flat wire


80 P

Odcinak przeznaczony do cicia przewodw


wstkowych o maksymalnej szerokoci 81,5
mm (64 yy).

Cable cutter designed for cutting of flat wire of


max width up to 81,5 mm (64 wires).

81,5
(64 ).

Typ
Type

Maksymalna szeroko wstgi


Max width

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

KT 80 P

81,5 (64 yy / wires / )

235

0,440

310-100075

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

Szczypce do
zdejmowania izolacji
RSI ...

Stripping tool
RSIRSI

Przeznaczone do cigania izolacji z kocw prze


wodw jednoyowych i wieloyowych. Po woeniu przewodu w szczypce i ciniciu rkojeci
nastpuje przecicie izolacji, a nastpnie cignicie obcitej czci izolacji. Zalet szczypiec
jest konstrukcja noy napinajcych zabezpiecza
jca y przed mechanicznym uszkodzeniem. Sz
czypce z uwagi na swoj uniwersalno s szcze
glnie przydatne wszdzie tam, gdzie mamy do
czynienia z rnorodnoci przewodw.
Dugo: 180 mm. Masa: ok. 0,360 kg.
Akcesoria: Noe zapasowe
RSI 4 Art. nr: 310-210101;
RSI 4/R Art. nr: 310-210116;
RSI /P Art. nr: 310-210256;
RSI 4/H Art. nr: 310-210111;
RSI /0,2-1,5 Art. nr: 310-210121;
RSI /K Art. nr: 310-210251.

Stripping tool is designed for stripping the ends


of single and multi-core wire. After inserting the
wire into the tools and tightening of handles, insulation is cut-off and then taken off. The tool is
equipped with special blades, preventing cores
from mechanical damage. This tool is especially
useful when we have wide variety of wires.
Length: 180 mm. Weight: 0,360 kg

.
, , .
,

. , ,
.
: 180 . : 0,360 .

Accesories: Spare blade


RSI 4 Item No.: 310-210101;
RSI 4/R Item No.: 310-210116;
RSI /P Item No.: 310-210256;
RSI 4/H Item No.: 310-210111;
RSI /0,2-1,5 Item No.: 310-210121;
RSI /K Item No.: 310-210251.

:
RSI 4 . : 310-210101;
RSI 4/R . : 310-210116;
RSI / . : 310-210256;
RSI 4/ . : 310-210111;
RSI /0,2-1,5 . : 310-210121;
RSI / . : 310-210251.

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Typ
Type

RSI 4

0,54

RSI 4/R/0,2-4

0,24

RSI/P/2x1,5;
2x2,5

2x1,5 i 2x2,5

RSI 4/H

RSI/K

RSI 4/R

RSI/P

RSI 4H

RSI 0,2/1,5

Art. nr
Item No.
.

Do przewodw jedno i wieloyowych


For single and multi-core wire

Do przewodw jedno i wieloyowych
For single and multi-core wire

Do przewodw paskich
Designed for flat wires

Do przewodw jedno i wieloyowych
For single and multi-core wire

Do przewodw jedno i wieloyowych
For single and multi-core wire

Do przewodw koncentrycznych 3C2V i 5C2V
For coaxial cables 3C2V, 5C2V
32V, 52V

0,56

RSI/0,2-1,5

RSI 4

Opis
Description

0,21,5

310-210100
310-210115
310-210255
310-210010
310-210120
310-210250

RSI /K

Szczypce do
zdejmowania izolacji
RSEu

Stripping tool
RSEuRSu

Przeznaczenie jak RSI 4. Posiadaj rub regula


cyjn do dopasowania rozwarcia noy nacinaj
cych.

The same application as RSI 4. Equipped with


adjusting screw, for adjustment of blades spacing.

RSI
4. .

Noe nacinajce
Incise blades

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

RSEu

0,56

160

0,180

310-210200

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

Stripper Weicon Nr 5

Stripper Weicon No 5

Stripper Weicon 5

Przeznaczony do cigania izolacji z drutw i linek 0,26 mm. Zapewnia szybkie i atwe zdjcie izolacji bez uszkodzenia przewodu. Posiada
noe do przecinania przewodw Cu i Al do 4
mm. Max dugo odizolowywania 12 mm.
Bardzo lekki.
Art. nr: 310-210500.

Designed for stripping wires and wires ropes


within the range from 0,26 mm. Provides quick
and easy stripping without damaging the wire.
Equipped with blades for cutting copper and aluminium wires up to 4 mm. Maximum length of
taken off insulation: 12 mm. Very light.
Item No.: 310-210500.

Akcesoria: Noe zapasowe

Accesories: Spare blade


0,26 .
.
4
. . 12
. .
. : 310-210500.
:

Stripper weicon No 5 Art. nr: 310-210600.

Stripper weicon No 5 Item No.: 310-210600.

Stripper weicon 5 . : 310-210600.

Stripper Weicon Nr 7

Stripper Weicon No 7

Stripper Weicon 7

Stripper automatycznie dostosowuje si do


wikszoci paskich i okrgych przewodw.
Zastosowanie:
Zdejmowanie izolacji z kabli, wieloyowych
gitkich zakresie 0,516 mm;
Z dejmowanie izolacji z przewodw, jednoyowych jednodrutowych zakr esie 0,510
mm;
Zdejmowanie izolacji z przewodw 2 i 3 yowych paskich w izolacji z PCV w zakresie
0,754 mm;
O
 dcinanie przewodw o zew. rednicy izolacji
3 mm;
Maksymalna dugo odizolowania: bez ogranicze.
Wysoko: 180 mm. Waga: 0,206 Kg.
Art. Nr: 310-210507.

Automatic wire stripper, for all common flat and


round cables.
Application:
Wire stripping of multicore flexible cables in
range 0,516 mm;
S
 ingle Core cable stripping in range 0,510
mm;
Wire stripping of two- or three-core flat cables
with PVC insulation 0,754 mm;
Easily accessible built-in side cutter up to max.
3 mm outside diameter;
Max. stripping length without restriction.

.
:
 0,516 ;

 0,510 ;

 2 3

0,754 ;


3 ;
 :
.

Height: 180 mm. Weight: 0,206 Kg.


Item No: 310-210507.

: 180 . : 0,206 .
. : 310-210507.

Akcesoria: Noe Zapasowe


Stripper Weicon Nr 7 Art. Nr: 310-210605.

Accesories: Spare Blade


Stripper Weicon No 7 Item No: 310-210605.

Zdjcie izolacji z przewodu paskiego 3 yowego


Stripping of three-core flat cables
3-

: .
Stripper Weicon 7 . : 310-210605.

Zdjcie izolacji z przewodu okrgego 3 yowego


Stripping of three-core round cables
3-

ISO
9001

10

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

Stripper 371B

Stripper 371B

Stripper 371

Przeznaczony jest do cigania izolacji z drutw


i linek o przekrojach 0,136 mm. Zapewnia
szybkie i atwe zdjcie izolacji bez uszkodzenia
przewodu. Dziki ergonomicznie uksztatowanej
rkojeci stripper zapewnia wysoki komfort
obsugi.
Akcesoria: Noe zapasowe
Stripper 371B Art. nr: 310-210909.

Designed for stripping wires and ropes within the


range of 0,136 mm. Provides quick and easy
stripping without damaging the wire. Thanks to
very comfortable handles stripper 371B provides
very easy hand operation.


0,136 .
. Stripper 371
.
:
Stripper 371 . : 310-210909.

Accesories: Spare blade


Stripper 371B Item No.: 310-210909.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

371B

0,136

210

0,26

310-210908

Stripper AB

Stripper AB

Stripper

Przeznaczony do cigania izolacji z przewodw


okrgych jedno- i wieloyowych take paskich.
Posiada zderzak do precyzyjnego ustawienia
dugoci odizolowywanego przewodu i noyce
do przecinania przewodw Cu i Al.
Stripper tylko nacina izolacj przewodu. Aby dokona jej zdjcia naley pocign za przewd
i/lub narzdzie.
Akcesoria: Noe zapasowe

Designed for stripping round, single and multicore wires, and flat wires.
Equipped with stopper for precise adjustment of
the length of taken-off insulation, and blades for
cutting aluminium or copper wire.
Stripper only notches wires insulation. To take it
off it's necessary to pull at wire and/or tools.

,
.

.
Stipper .
,
/ .
:

Stripper AB Art. nr: 310-210705.

Accesories: Spare blade

Stripper AB Item No.: 310-210705.

Stripper AB . : 310-210705.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

Stripper AB

0,56

135

0,090

310-210700

Stripper, Stripper 10

Stripper, Stripper 10

Stripper, Stripper 10

Przeznaczony do cigania izolacji z przewodw


okrgych jedno- i wieloyowych take paskich.
Dua ilo noykw nacinajcych zapewnia dobre dopasowanie i zabezpiecza yy przed mechanicznym uszkodzeniem. Posiada zderzak do
precyzyjnego ustawienia dugoci odizolowywanego przewodu i noyce do przecinania przewodw Cu i Al oraz przecznik umoliwiajcy
dopasowanie ostrzy do gruboci zdejmowanej
izolacji.
Akcesoria: Noe zapasowe

Designed for stripping both from round single and multi-core wires, and flat wires. Large
quantity of notching blades provides good fitting
and protects core against mechanical damage.
Equipped with stopper for precise adjustment of
the length of taken-off insulation, and blades for
cutting aluminium or copper wire.
They are equipped with swits which make possible to fit blades into thickness stripping insulation.
Accesories: Spare blade

,
.

.

.

Stripper Art. nr: 310-210310;


Stripper 10 Art. nr: 310-210910.

Stripper Item No.: 310-210310;


Stripper 10 Item No.: 310-210910.

Stripper . : 310-210310;
Stripper 10 . : 310-210910.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

STRIPPER

0,086

200

0,175

310-210300

STRIPPER 10

0,510

240

0,280

310-210900

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

11

Stripper 16/6-16

Stripper 16/6-16

Stripper 16 / 6-16

Stripper przeznaczony jest do cigania izolacji


z przewodw okrgych jedni i wieloyowych
w zakresie 616mm. Zapewnia szybkie i atwe
zdjcie izolacji bez uszkodzenia przewodu. Maksymalna dugo odizolowania bez ogranicze.
Bardzo lekki.

Designer for stripping both from round single


and multi-core wires within the range 616
mm. Provides quick and easy stripping without
damaging the wire. Maximum stripping length
without restriction. Very light.

Wysoko: 170 mm. Waga: 0,165 Kg.


Art. Nr: 310-210902.

Height: 170 mm. Weight: 0,165 Kg.


Item No: 310-210902.

-
616 .

. .
.
: 170 . : 0,165 .
. : 310-210902.

Akcesoria: Noe Zapasowe


Stripper 16 Art. Nr: 310-210903.

Accesories: Spare Blade


Stripper 16 Item No: 310-210903.

:
Stripper 16 . : 310-210903.

Stripper 25

Stripper 25

Stripper 25

Przeznaczony do cigania izolacji z przewodw


i kabli jedno- i wieloyowych. Obracajc pokrto wyboru zakresu mona go atwo przestawi
do obrbki zewntrznej warstwy izolacji jak
i wewntrznych maych przewodw.
Akcesoria: Noe zapasowe

Designed for stripping single and multi-core cables. By turning a knob, it can be easily changed
either to mode of stripping external insulation
or to mode of stripping internal one for the thin
wires.
Accesories: Spare blade


.
.

Stripper 25 Art. nr: 310-210920.

Pokrto wyboru
Knob

Stripper 25 Item No.: 310-210920.

Stripper 25 . : 310-210920.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

Stripper 25

125

260

0,680

310-210800

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

12

Duo-stripper

Duo-stripper

Duo-striper

Profesjonalny n do zdejmowania izolacji z okr


gych kabli o rednicy: 428 mm oraz cigania
izolacji z przewodw: 0,56 mm w jednym narzdziu. Maksymalna dugo odizolowania do 20
mm. czy zalety strippera i noa AM1.
Art. nr: 310-220700

Professional knife for stripping round cables with


diameters: 428 mm and for stripping wires of
cross section: 0,56 mm (two functions covered by the same tool). Maximum length of
taken-off insulation: up to 20 mm. Combines
advantages of stripper and knife AM1.
Item No.: 310-220700

Akcesoria: Noe zapasowe

Accesories: Spare blade

428

0,56 ( ). . :
20 . : Stripper
1.
. : 310-220700
:

Duo-stripper Art. nr: 310-220060;


N obrotowy Art. nr: 310-220080.

Duo-stripper Item No.: 310-220060;


Spare blade rotary knife Item No.: 310220080.

Duo-striper . : 310-220060;
. : 310-220080.

Duo-crimper

Duo-crimper

Duo-crimper

Suy do zdejmowania izolacji, zaciskania koc


wek H i HI oraz do zdejmowania izolacji i cicia
przewodw w zakresie 0,56mm.
atwe zdejmowanie izolacji na dugoci 5mm;
Automatycznie dostosowuje si do przekroju
przewodu w zakresie: 0,56mm;
D wa gniazda zaciskajce do kocwek H
i HI:
p ierwszym zaciska kocwki o przekroju
0,52,5mm;
d rugim zaciska kocwki o przekroju
46mm;
niezawodny i prosty w uyciu odcinak do przewodw w zakresie: 0,56 mm.
Art. nr: 310-220072.

Designed for stripping round single and multicore wires, crimping cord-end terminals H and
HI type, stripping and cutting copper wires in
the range 0,56 mm.
Provides easy stripping in the lenght of insulation: 5 mm. Designed for stripping with in the
range of 0,56 mm;
There are two crimping dies for crimping cordend terminals
in the first we can crimp cord-end terminals
in the range of 0,52,5 mm;
in the second we can crimp cord-end terminals in the range of 46 mm.
The tools are equipped with reliable and easy
to use cutter for copper wires in the range of:
0,56 mm.
Item No.: 310-220072.
Accesories: Spare blade

, H HI,
0,56 ;
 5 ;
0,56 ;
 H
HI;
 0,52,5 ;
 46 ;
 0,56 ;
. : 310-220072.

Akcesoria: Noe zapasowe

Duo-crimper Art. nr: 310-220060.

Duo-crimper Item No.: 310-220060.

Duo-crimper . : 310-220060.

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

13

N obrotowy
AM 1/

Rotary knife
AM 1/


1/

Bardzo prosty, lekki i skuteczny n do zdejmowania izolacji z okrgych kabli i przewodw


o rednicy 450 mm. Gboko nacicia
izolacji regulujemy za pomoc wkrtu umieszczonego w dolnej czci rkojeci. Ostrze noa
ustawia si samoczynnie w kierunku cicia. Noe
AM 1/4-28G i H s wyposaone w dodatkowe os
trze wspomagajce oraz w plastikowy reduktor
umoliwiajcy dopasowanie noa do przewodw
o rednicach z dolnego zakresu. N zapasowy
znajduj si wewntrz narzdzia.

Very simple, light and effective knife for stripping


round cables and wires of diameter in the range
of 450 mm. The depth of notching the insu
lation is adjusted by turning the screw, located
at the bottom of the handle. Blade of the knife
is set automatically in the direction of cutting.
Knives AM 1/4-28G and H type are equipped
with additional auxiliary blade and plastic reduction make possible to fit the knife into the wire
diameter in the range of bottom. Spare blade
are inside the rotary knife.

,
450 .
.

. 1/4-28G

.
.

4
Akcesoria: Ostrze zapasowe Art. nr: 310-220080.
Accesories: Spare blade Item No.: 310-220080.
: . : 310-220080.

4-16

8-27

4-28 G 4-28 H 28-35

35-50

Reduktor
Reduction

Art. nr
Item No.
.
310-220100

Art. nr
Item No.
.
310-220200

Art. nr
Item No.
.
310-220300

Reduktor
Reduction

Art. nr
Item No.
.
310-220400

Art. nr
Item No.
.
310-220500

Art. nr
Item No.
.
310-220600

N AM 10, AM 11

Rotary knives AM 10
and AM 11

10
11

Su do szybkiego i bezpiecznego zdejmowania izolacji z okrgych przewodw. Posiada


moliwo cicia wzdunego i obwodowego po
wstpnym precyzyjnym ustawieniu pooenia
i wysunicia ostrza. Dodatkowo wyposaony
w ostrze uatwiajce zdjcie nacitej izolacji.
Akcesoria: Ostrze zapasowe

Used for very quick and safe stripping round


cables. Provides possibility of lengthwise or
circumferencial cutting (after a precise adjustment of the blade). Additionally equipped with
a blade facilitating taking off the notched insulation.
Accesories: Spare blade


.
( ).
.
:

AM 10 Art. nr: 310-220910;


AM 11 Art. nr: 310-220950.

AM 10 Item No.: 310-220910;


AM 11 Item No.: 310-220950.

10 . : 310-220910;
11 . : 310-220950.
Zakres rednic przewodu
Range of wires diameter

[mm/]
AM 10
1,525
Typ
Type

AM 11

2536

Masa
Weight

[kg/]
0,150

310-220900

0,150

310-220930

Art. nr
Item No.
.

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

14

N AM 0,75-6

Domestic wire Stripper


AM 0,75-6

0,75-6

Przeznaczony do zdejmowania izolacji z przewodw okrgych jedno i wieloyowych w zakresie


0,756mm. Maksymalna rednica zewntrzna
obrabianego przewodu 10mm. Wielko wysunicia ostrza tncego jest staa, dostosowana do gruboci izolacji przewodw uywanych
w gospodarstwie oraz AGD.
Art. nr: 310-220720.

Designed for stripping round, single and multi


core wires, within the range 0,756mm. The
maximum diameter of stripping cables are
10mm. The stripping blade have a fixed depth
of cut to insulation of wires used in normal domestic applications.
Item No: 310-220720.


-
0,756 .
10 .
,


.
. : 310-220720.

N monterski NM

Installation knife NM


NM

N monterski przeznaczony dla elektrykw. Ostrze skadane chowane w rkoje.


Dugo: 200 mm. Art. nr: 310-112200.
The installation knife is designed for wiremen. Blade is hidden into a knife handle.
Length: 200 mm. Item No.: 310-112200.
. .
: 200 . . : 310-122200.

N AMS

Knife AMS

AMS

Przeznaczony do zdejmowania ilolacji o gruboci


5mm, PCV oraz PE z kabli o rednicy 25mm.
Wyposaony jest w koo z zbkami toczce si
po zewntrznej powierzchni kabla cignc za
sob ostrze przecinajce izolacj.
Mona ci wzdu kabla, w poprzek a take po
spirali. Dwustronne ostrze umoliwia bardzo dobre dopasowanie narzdzia do gruboci citej
izolacji.
Art. nr: 310-220970.
Akcesoria: Ostrze zapasowe

Designed for stripping PVC and PE insulation of


the thickness greater than 5mm. Minimum diameter of stripping cables greater than 25mm.
The tool are equipment with gear wheel, rolling
in the outer side cables to pull behind oneself
notching blades. The knife have a posibility of
length wise, and involute cutting insulation.
Two side blade make possible to fit the tolls the
tickness of cutting insulation.
Item No.: 310-220970.
Accesories: Spare blade


5 , PCV, PE
25 . ,
.
, .

.
. : 310-220970.

AMS Art. nr: 310-220971.

AMS Item No.: 310-220971.

AMS . : 310-220971.

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do zdejmowania izolacji / Stripping tools /

15

N AM 5

Stripping Knife AM 5

Przeznaczony do zdejmowania izolacji z kabli


o duych wymiarach oraz kabli o wielu warstwach izolacji dziki lizgowemu zakoczeniu
ostrza. N jest chroniony dodatkow oson.
W przypadku wzdunego zdejmowania izolacji
wprowad koniec ostrza na gboko ciganej
powoki kabla i przesuwaj narzdzie wzdu jego
osi. Zdejmowanie po obwodzie odbywa si poprzez obrt narzdzia wok osi kabla.
Dugo (bez osony): 175mm.
Waga (bez osony): 0,06 kg.
Art. Nr: 310-220710.

Designed for stripping cables witch large diameters and cables with multi-layer insulation,
thanks to a sliding end of the blade. Knife is protected witch a special cover. In case of lengthwise stripping the insulation should be notched
by the tip of the knife and then knife should be
moved along the cable. Perimeter stripping is
made after alongside stripping, and is performed
by turning the tool around the cable.
Length (without the cover): 175 mm.
Weight (without the cover): 0,06 kg.
Item No: 310-210507.


,

. ,


. , .
.
( ): 175 .
( ): 0,06 .
. : 310-220710.

MK 07, MK 08
korowarki do XLPE itp.

Cable preparation tools


MK 07 and MK 08
for XLPE cables

07, 08

XLPE .

Narzdzie suy do szybkiego zdejmowania izolacji XLPE itp. jak i ekranw pprzewodzcych.
Do wyrobu MK 07 i MK 08 uyto najlepszych materiaw co zapewnia ywotno ostrzy oraz precyzyjn obrbk nawet w przypadku obrabiania
trudno obrabialnych kabli. Narzdzie ma zwart,
lekk konstrukcje, co umoliwia ich stosowanie
nawet w miejscach trudno dostpnych. Usuwaj
izolacj na dowolnej dugoci. Posiadaj dwa rodzaje ostrzy: do skrowania usuwania wierzchniej izolacji oraz do usuwania ekranu.

These dual purpose stripping tools have been


specificully developed for the removal of both
XLPE (and similar insulation) and semi-conductive screens. Only the highest quality materials
knive been used throughout their manufacture
to withstand heavy instalation usage and give
long life with constant precision and reliability
Both of them are compact and light weight and
suitable for use in cramped and confined areas.
They are easy to use not requiring special skills
in either setting or operation and will rapidly
remove any lenght of XLPE or semi-conductive
screen. They have two kind of blades: for shaping to remove out side insulation layer, and to
remove semi-conductive screen.
Accesories: Spare blade


XLPE ., . 07 08
,
.
,
. . :
-
.

Akcesoria: Noe zapasowe


MK
MK
MK
MK

07 ostrze tnce Art. nr: 310-240201;


07 ostrze strugajce Art. nr: 310-240202;
08 ostrze tnce Art. nr: 310-240301;
08 ostrze strugajce Art. nr: 310-240302.

MK 07

MK
MK
MK
MK

07 cutting blade Item No.: 310-240201;


07 shaping blade Item No.: 310-240202;
08 cutting blade Item No.: 310-240301;
08 shaping blade Item No.: 310-240302.

07
07
08
08

. : 310-240201;
. : 310-240202;
. : 310-240301;
. : 310-240302.

MK 08

MK 07

840

Max grubo izolacji


Max tickness of insulation


[mm/]
12

MK 08

25100

18

Typ
Type

Zakres rednic
Range of diameter

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

0,55

310-240200

1,50

310-240300

ISO
9001

16

www.ergom.com

Narzdzia do przewodw koncentrycznych i telefonicznych / Tools for coaxid cables


and modular plugs /

Multi Stripper Nr 400

Multi Stripper No 400

Multi Stripper 400

Narzdzie przeznaczone jest do:


obwodowego i wzdunego zdejmowania izolacji z kabli o rednicy 813mm
zdejmowania izolacji z przewodw wielodrutowych o przekrojach 0,56mm.
odcinania elastycznych przewodw wielodrutowych o maksymalnym przekroju 6mm oraz
przewodw jednodrutowych o maksymalnym
przekroju 4mm.
Ergonomiczna rkoje zapewnia szybkie i wygodne obwodowe i wdune zdejmowanie izolacji
w trudnodostpnych miejscach. Narzdzie posiada wygodny i atwy dostp do umieszczonego
z boku odcinaka B. Dla wikszej wygody narzdzie mona zblokowa podczas przenoszenia
przy pomocy blokady A.
Art. nr: 310-210415.

The tools designed for:


circular and longitudinal stripping round cables
of 813 mm
stripping wire of 0,5 up to 6 mm
cutting flexiblee conductors of max 6 mm and
solid conductors of max 4 mm
Ergonomic handle allows faster and more convent, circular and longitudinal stripping in difficult to reach areas. Tools have easily accesible
built-in-side cutter B. For more convenience the
tools can be blocked with the interlocking A if
we want to carry it.
Item No: 310-210415.

:

813

0,56 ;
 6

4 .


. .

.
. : 310-210415.

A
B

A blokada / interlocking /
B odcinak / cutter /

O
 bwodowe zdejmowanie
izolacji z kabli.
Circular stripping.


.

Wzdune zdejmowanie izolacji


z kabli.
Longitudinal stripping.

.

Zdejmowanie izolacji
z przewodw.
Wire stripping.

.

Odcinanie.
Cutting.
.

ISO
9001

www.ergom.com

Narzdzia do przewodw koncentrycznych i telefonicznych / Tools for coaxid cables


and modular plugs /

17

Stripper
COMBI-COAX Nr 3

Stripper COMBI-COAX
No. 3

Stripper COMBI-COAX
3

Narzdzie przeznaczone jest do:


dwu- lub trzy- stopniowego zdejmowania izolacji z przewodw koncetrycznych o rednicy
4,87,5 mm
zdejmowania izolacji z gitkich przewodw
3x0,75 mm
zdejmowania izolacji z przewodw wielodrutowych o przekrojach 10 i 16 mm.

The tool is designed for:


t wo or three level stripping of coaxial cables
of 4,8 to 7,5 mm outer
striping flexible cables such as 3x0,7 mm
striping multi-core cables of 10 and 16 mm

:
2-3- 4,87,5 ;
 30,75
;

10 16 .

. (
- 7,5 ).
.
. : 310-210410.

Ergonomic handle allows faster and more convenient stripping. Tools have easy accessible
built in side cutter B (it needs no adjustmendt
of the cutting depth)
Max cutting diameter is 0,75 mm outer. For
more convenience the tool can be blocked with
the interlocking A if we want to carry it.
Item No.: 310-21410.

Ergonomiczna rkoje zapewnia szybkie i wygodne zdejmowanie izolacji. Narzdzie posiada


wygodny i atwy dostp do umieszczonego z boku odcinaka B (nie wymaga on adnych regulacji
przy ciciu przewodw). Maksymalna rednica
cicia 7,5 mm. Dla wikszej wygody narzdzie
mona zablokowa podczas przenoszenia przy
pomocy blokady A.
Art. nr: 310-210410.

A Blokada / Interlocking / .
B Odcinak / Cutter / .

1.; 2. Z
 dejmowanie izolacji zewntrznej / Outside insulation stripping /
;
3. Zdejmowanie izolacji z przewodu / Wire stripping / ;
4. Odcinanie / Cutting / .

Praski do zaciskania
zcz telefonicznych PZT

Crimping tools for


modular plugs PZT

PZT

Praski s przeznaczone do zaciskania zcz telefonicznych:


czteropozycyjnych typu 4P4C (RJ22); 4P2C
szeciopozycyjnych typu 6P4C (RJ11); 6P6C
(RJ12)
omiopozycyjnych typu 8P8C (RJ45)
Dla uatwienia pracy praski wyposaone s dodatkowo w odcinak i striper do przewodw telefonicznych wielodrutowych. Usytuowanie matryc
zaciskajcych w obu narzdziach zapewnia atwe
zacinicie kocwek nawet w trudnodostpnych
miejscach. Praska PZT 4-6-8 dziki napdowi
wykonanemu z metalu zapewnia du trwao
narzdzia. Ponadto wyposaona jest ona
w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie. Praska PZT
4-6-8 P dziki napdowi wykonanemu z plastiku
jest narzdziem bardzo lekkim, pozwalajcym
na dugotrwa prac bez zmczenia operatora. Ponadto poziome usytuowanie matryc
zaciskajcych pozwala na atwy dostp w miejsca gdzie obszar pracy jest ograniczony.

They are designed for crimping:


handset 4P4C (RJ22); 4P2C plugs
handset 6P4C (RJ11); 6P6C (RJ12) plugs
handset 8P8C(RJ45) plugs
The tools are equiped additionaly with cutter and
stripper for 4,6 and 8 conductor wire. Crimping
dies allow to easy crimping even in difficult-toreach areas. Thanks to the frame made from
metale, tools PZT 4-6-8 has a big durabitity. It
is also equipped with interlocking providing repeatability of clamped connection. Thanks to the
frame made from plastic, tools PZT-4-6-8P are
very light and allow for sustained work without
tiredness worker. Moreover horizontally location
crimping dies allow easy acces in hard-to-reach
areas.

:
 4P4C (RJ22);
4P2C;
 6P4C (RJ11); 6P6C
(RJ12);
 8P8C (RJ45).
Stripper
, .
.
PZT 4-6-8 .
,
. PZT 4-6-8
.
.

PZT 4-6-8

PZT 4-6-8 P

Typ
Type

PZT 4-6-8

Rodzaj napdu
Type of drive

metalowy / metal /

Art. nr
Item No.
.
390-000200

PZT 4-6-8 P

plastikowy / plastics /

390-000220

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

18

Praski
PZ /0,5-2,5; PZ /1,5-6

Crimping tools
PZ /0,5-2,5; PZ /1,5-6


PZ /0,5-2,5; PZ /1,5-6

Przeznaczone do rcznego zaciskania kocwek


tulejkowych H oraz HI.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI.

I.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

PZ /0,5-2,5

0,52,5

PZ /1,5-6

1,56

Dugo
Length

[mm/]
150

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

0,16

320-000100

0,17

320-000180

PZ /1,5-6

Praski
PZ /0,5-16; PZ /10-35

Crimping tools
PZ /0,5-16; PZ /10-35


PZ /0,5-16; PZ /10-35

Przeznaczone do rcznego zaciskania kocwek


tulejkowych H oraz HI.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI.

I.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

PZ /0,5-16

0,516

220

0,31

320-000200

PZ /10-35

1035

225

0,31

320-000210

Art. nr
Item No.
.

Praski PZ 6 H /0,14-6;
PZ 10 H /2,5-10;
PZ 16 H /10-16

Crimping tools
PZ 6 H /0,14-6;
PZ 10 H /2,5-10;
PZ 16 H /10-16


PZ 6 /0,14-6;
PZ 10 /2,5-10;
PZ 16 /10-16

Przeznaczona do rcznego zaciskania kocwek tulejkowych H oraz HI. Praska uniwersalna


posiadajca tylko jedno gniazdo do zaciskania
niezalenie od przekroju przewodu (czoowe).
Praski wyposaona s w blokad zapewniajc
powtarzalno zacinitego poczenia.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI. Universal tool equipped with
single, front socket for crimping, independent
on the cross section of wire. Tools are equipped
with interlocking providing repeatability of
clamped connection.

I.
, .
,
.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

PZ 6 H /0,14-6

0,146

PZ 10 H /2,5-10

2,510

PZ 16 H /10-16

1016

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

225

0,5

Art. nr
Item No.
.
320-000800
320-000810
320-000820

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

19

Praski PZ 6 R /0,25-6;
PZ 10 R /0,75-10;
PZ 16 R /4-16

Crimping tools
PZ 6 R /0,25-6;
PZ 10 R /0,75-10;
PZ 16 R /4-16


PZ 6 R /0,25-6;
PZ 10 R /0,75-10;
PZ 16 R /4-16

Przeznaczone do rcznego zaciskania kocwek


tulejkowych H oraz HI. Uniwersalne narzdzia
posiadajce jedno gniazdo boczne do zaciskania
w/w kocwek niezalenie od przekroju przewodu. Praski wyposaone s w blokad zapewniajc powtarzalno zacinitego poczenia.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI. Universal tool equipped with
single, side socket for crimping, independent on
the cross section of wire. Tools is equipped with
interlocking providing repeatability of crimped
connection.


I. ,

I .
,
.

Typ
Type

PZ 10R, PZ 16R

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

PZ 6 R /0,25-6

0,256

PZ 10 R /0,75-10

0,7510

PZ 16 R /4-16

416

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

180

0,3

220

0,6

Art. nr
Item No.
.
320-000950
320-000956
320-000957

PZ 6R

Praska
PZ 10 RB /0,08-10

Crimping tool
PZ 10 RB /0,08-10


PZ 10 RB /0,08-10

Przeznaczona do rcznego zaciskania kocwek


tulejkowych H oraz HI. Uniwersalne narzdzie
posiadajce jedno gniazdo czoowe do zaciskania w/w kocwek niezalenie od przekroju
przewodu.
Praska wyposaona jest w blokad zapewniajc
powtarzalno zacinitego poczenia.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI. Universal tool equipped
with one crimping sockets, independent on wires
cross section.
Tools is equipped with interlocking providing repeatability of crimped connection.


I. ,
I
.
,

.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

PZ 10 RB /0,08-10

0,0810

190

0,475

320-000955

ISO
9001

20

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

Praska
PZ 2,5 H /0,5-2,5

Crimping tool
PZ 2,5 H /0,5-2,5


PZ 2,5 /0,5-2,5

Przeznaczona do rcznego zaciskania kocwek


tulejkowych H oraz HI. Jest prask uniwersaln
posiadajc dwa identyczne gniazda do zaciskania niezalenie od przekroju przewodu (jedno
boczne, jedno czoowe).
Praska wyposaona jest w blokad zapewniajc
powtarzalno zacinitego poczenia.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI. Universal tool equipped with
double, identical sockets for crimping, independent on the cross section of wires (one: front
socket and one: side socket)
Tools PZ 2,5H/0,5 are equipped with interlocking
providing repeatability of crimped connection.


I. ,
( , ) .
,

.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

PZ 2,5 H
/0,5-2,5

0,52,5

205

0,40

Praska Art. nr
Matryca Art. nr Tools Item No.
Dies Item No.

.
.
320-000690

320-000700

Praska PZ 6 /x2;
PZ 16 /x2

Crimping tools
PZ 6 /x2; PZ 16 /x2


PZ 6 /2; PZ 16 //2

Przeznaczone do rcznego zaciskania kocwek


H oraz HI 2x.
Praski s wyposaona w blokad zapewniajc
powtarzalno zacinitego poczenia.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI2x


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimped connection.

I 2.
,

.

Typ
Type

PZ 6 /x2
PZ 16 /x2

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

2x0,5; 2x0,75; 2x1;


2x1,5; 2x2,5; 2x4; 2x6
2x4; 2x6; 2x10; 2x16

230

0,6

Praska Art. nr
Matryca Art. nr Tools Item No.
Dies Item No.

.
.
320-000327

320-000325

320-000331

320-000328

Praski PZ 4; PZ 16;
PZ 35; PZ 50

Crimping tools PZ 4;
PZ 16; PZ 35; PZ 50

PZ
4; PZ 16; PZ 35; PZ 50

Praski rczne przeznaczone do zaciskania kocwek tulejkowych typu H i HI.


Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy
ewentualne zuycie.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.

I.
,
, .

Typ
Type

Przekrj przewodu Dugo


Wire cross section
Length

[mm/]
[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Praska Art. nr
Matryca Art. nr
Tools Item No.
Dies Item No.

.
.
320-000310
320-000300

PZ 4 /0,5-6

0,56

205

0,40

PZ 16 /6-16

616

205

0,40

320-000391

320-000390

PZ 35 /10-35

1035

225

0,50

320-000413

320-000410

PZ 50 /25-50

2550

225

0,50

320-000451

320-000420

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

21

Praski PZ 35H; PZ 50H;


PZ 95H; PZ 150H

Crimping tool PZ 35H;


PZ 50H; PZ 95H;
PZ 150H


PZ 35; PZ 50;
PZ 95; PZ 150

Praski rczne przeznaczone do zaciskania kocwek tulejkowych typu H i HI.


Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for hand crimping of cord-end terminals.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.

I.
,
.

PZ 35H

Praska Art. nr
Matryca Art. nr Tools Item No.
Dies Item No.

.
.
320-000851
320-000850

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

PZ 35H /10-35

1035

280

0,40

PZ 50H /25-50

2550

330

0,50

320-000906

320-000905

PZ 95H /50-95

5095

330

0,80

320-000911

320-000910

120150

330

0,80

320-000921

320-000920

Typ
Type

PZ 150H /120-150

Stripper 2,5 plus

Stripper 2,5 plus

Stripper 2,5 plus

Uniwersalne narzdzie przeznaczone do zdejmowania izolacji z przewodw, zaciskania izolowanych kocwek tulejkowych wg DIN46228 oraz
cicia przewodw.
Kocwki znajduj si w magazynku w postaci
tamy (typu HIS) podawane s automatycznie.
Zdemowanie izolacji odbywa si od czoa narzdzia, natomiast zaciskanie kocwek oraz odcinanie przewodw z boku narzdzia.

Universal tool designed for stripping for single


and multi core wire ends, crimping insulated
cord-end terminals in strip are to DIN 46228
and cutting off copper cables.
Terminals (HIS type) in strip occur in the store,
and they take place in the front of the tool,
crimping and cutting from are side of the tool.


,
DIN46228 .
.
,
.

Typ
Type

Stripper 2,5 Plus

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
0,52,5

Dugo
Length

[mm/]
210

Masa
Weight

[kg/]
0,26

Art. nr
Item No.
.
310-210905

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

22
Praski PK...

Crimping tool PK...


...

Praski rczne przeznaczone do zaciskania kocwek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych


H i HI.
Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.


I.
,
.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

PK 2,5

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

190

0,35

0,142,5

PK 4

0,56

PK 16

616

320-000319

Praska Art. nr
Tools Item No.

.
320-000318

320-000311

320-000305

320-000316

320-000315

Matryca Art. nr
Dies
Item No.
.

Praski PS...

Crimping tool PS...


PS...

Praski rczne przeznaczone do zaciskania kocwek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych


H i HI.
Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.


I.
,
.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

PS 6 /x2

2x0,52x6

PS 16 /x2

2x62x16

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

260

0,67

Praska Art. nr
Matryca Art. nr Tools Item No.
Dies Item No.

.
.
320-000327
320-000500
320-000331

320-000510

320-000523

320-000520

320-000528

320-000525

1035

320-000413

320-000540

3550

320-000451

320-000550

PS 4

0,56

PS 16

616

PS 35
PS 50

Praski PS.../K

Crimping tool
PS.../K

Praski rczne przeznaczone do zaciskania kocwek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych


H i HI.
Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for hand crimping of cord-end terminals type H and HI.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

PS 6/x2 /K

2x0,52x6

PS 16 /x2 /K


PS.../

I.
,
.
Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Praska Art. nr
Matryca Art. nr Tools Item No.
Dies Item No.

.
.
320-000327
320-000502

2x62x16

320-000331

320-000512

PS 4 /K

0,56

320-000523

320-000522

PS 16 /K

616

320-000528

320-000527

PS 35 /K

1035

320-000413

320-000542

PS 50 /K

3550

320-000451

320-000552

240

0,60

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

23

Praski WZ 65 H;
WZ 66 H; WZ 67 H

Crimping tools
WZ 65 H; WZ 66 H;
WZ 67 H


WZ 65 H; WZ 66 H;
WZ 67 H

Przeznaczone do zaciskania wsuwek i nasuwek nieizolowanych 2,8; 4,8 i 6,3. Wyposaone


w blokad zapewniajc powtarzalno zacinicia kocwek.
Konstrukcja praski zapewnia prostoliniowy ruch
matryc zaciskajcych. Dziki temu uzyskane poczenie kocwki z przewodem ma wyjtkowo
dobr jako niemoliw do uzyskania w innych
praskach.

Designed for crimping male and female connectors (without insulation) 2,8; 4,8 and 6,3. Tools
are equipped with interlocking providing repeatability of clamped connection.
The tool design provides straight movement of
the crimping dies. Because of this the made connection is of high quality, which is impossible to
obtain by means of other crimping tools.

( 2,8; 4,8 6,3 ).


.

.
.

Szeroko kocwki
Przekrj przewodu
Width terminals
Wire cross section

[mm/]
[mm/]
WZ 65 H
2,8
0,11
Typ
Type

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

200

0,30

330-000210

WZ 66 H

4,8

0,52,5

200

0,30

330-000220

WZ 67 H

6,3

0,52,5

200

0,30

330-000230

Praski WZ 4,8-6,3;
WZ 4,8; WZ 6,3

Crimping tools
WZ 4,8-6,3; WZ 4,8;
WZ 6,3


WZ 4,8-6,3;
WZ 4,8; WZ 6,3

Przeznaczone do zaciskania wsuwek i nasuwek nieizolowanych 4,8 i 6,3 mm o przekrojach


0,56 mm.
Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for crimping male and female connectors (without insulation) 4,8 mm and 6,3 mm
with cross sections 0,56 mm.
Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.


4,8 6,3 0,56 .
,
.

Szeroko
kocwki
Przekrj przewodu Dugo
Width terminals Wire cross section
Length

[mm/]
[mm/]
[mm/]
WZ 4,8-6,3
4,8; 6,3
0,52,5
205

0,40

Matryca
Praska Art. nr
Art. nr
Tools Item No.
Dies

Item No.

.
.
330-000405
330-000401

WZ 4,8

4,8

0,52,5

225

0,50

330-000332

330-000330

WZ 6,3

4,8; 6,3

1,56

225

0,50

330-000342

330-000340

Typ
Type

Masa
Weight

[kg/]

Praski WK...

Crimping tool WK...


W...

Praski rczne przeznaczone do zaciskania kocwek wsuwek i nasuwek nieizolowanych.


Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for crimping male and female connectors without insulation.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.

.
,
.

Typ
Type

Szeroko
kocwki
Width terminals

[mm/]

WK 2,8 /0,08-0,5

2,8

Przekrj
przewodu
Wire cross
section

[mm/]
0,080,50

WK 2,8 /0,25-1

2,8

0,251

WK 2,8-4,8

2,8; 4,8

0,51,5

WK 4,8-6,3

4,8; 6,3

0,52,5

Dugo
Masa
Length
Weight

[mm/] [kg/]

190

0,35

Matryca
Art. nr
Dies
Item No.

Praska Art. nr
Tools Item No.

330-000511

330-000510

330-000521

330-000520

330-000531

330-000530

330-000501

330-000500

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

24
Praski WS...

Crimping tool WS...


WS...

Przeznaczone do zaciskania wsuwek i nasuwek nieizolowanych 4,8 i 6,3 mm o przekrojach


0,56 mm.
Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for crimping male and female connectors (without insulation) 4,8 mm and 6,3 mm
with cross sections 0,56 mm.
Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.


4,8 6,3 0,56 .
,
.

Typ
Type

WS 4,8

Szeroko
kocwki
Przekrj przewodu
Width terminals Wire cross section

[mm/]
[mm/]
4,8
0,52,5

WS 6,3

6,3

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

260

0,67

0,56

Matryca Praska Art. nr


Art. nr
Tools Item
Dies
No.
Item No.


.
.
330-000332
330-000335
330-000342

330-000345

Praski WS /K

Crimping tool
WS /K


WS /K

Przeznaczone do zaciskania wsuwek i nasuwek nieizolowanych 4,8 i 6,3 mm o przekrojach


0,56 mm.
Praski wyposaone s w blokad zapewniajc
powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie.

Designed for crimping male and female connectors (without insulation) 4,8 mm and 6,3 mm
with cross sections 0,56 mm.
Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.


4,8 6,3 0,56 .
,
.

Szeroko
kocwki
Przekrj przewodu
Width terminals Wire cross section

[mm/]
[mm/]
WS 4,8 /K
4,8
0,52,5
Typ
Type

WS 6,3 /K

6,3

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

240

0,60

0,56

Matryca Praska Art. nr


Art. nr
Tools Item
Dies
No.
Item No.


.
.
330-000332
330-000337
330-000342

330-000347

Praska WZ 45 /0,5-6

Crimping tool
WZ 45 /0,5-6


WZ 45 /0,5-6

Przeznaczona do zaciskania wsuwek i nasuwek


nieizolowanych 4,8 i 6,3 mm. Ponadto mona
przy jej pomocy ci przewody i odizolowywa
koce przewodw. Przydatna zwaszcza przy
pracach remontowych, serwisowych.

Designed for crimping male and female connectors (without insulation) 4,8 mm and 6,3 mm.
Additionally it allowed possibility of cutting and
stripping connectors.
Tools are very useful for repeiring jobs.


4,8 6,3 .
,
. .

Typ
Type

WZ 45 /0,5-6

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
0,56

Dugo
Length

[mm/]
210

Masa
Weight

[kg/]
0,50

Art. nr
Item No.
.
330-000100

Praski do nasuwek
ktowych WZ 4,8 K
iWZ 6,3 K

Crimping tools for


connectors WZ 4,8 K
and WZ 6,3 KWZ 4,8 K WZ 6,3 K

Przeznaczone do zaciskania wsuwek ktowych


nieizolowanych 4,8 i 6,3 mm.
Wyposaone w blokad zapewniajc powtarzalno zacinicia kocwki.

Designed for crimping connectors (without insulation) 4,8 mm and 6,3 mm.
Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of crimpped connection.


4,8 6,3 .
,
.

Typ
Type

WZ 4,8 K /0,5-1
/1,5-2,5
WZ 6,3 K /0,5-1
/1,5-2,5

Szeroko
kocwki
Przekrj przewodu
Width terminals Wire cross section

[mm/]
[mm/]
4,8

0,52,5

6,3

0,52,5

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

225

0,50

Matryca
Art. nr
Dies
Item No.

Praska Art. nr
Tools Item No.

330-031310

330-031315

330-032300

330-0322305

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

25

Praski WZ 2,5 I;
WZ 2,5 IT; WZ 10 I;
WZ 10 IT; WZ 16 I;
WZ 6,3 KI

Crimping tool WZ 2,5 I;


WZ 2,5 IT; WZ 10 I;
WZ 10 IT; WZ 16 I;
WZ 6,3 KI


WZ 2,5 I; WZ 2,5 IT;
WZ 10I; WZ 10 IT;
WZ 16 I; WZ 6,3 KI

Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm


zapewniajcy powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm
kompensujcy ewentualne zuycie.
Przeznaczone do zaciskania kocwek izolowanych: oczkowych KOI; widekowych KWI;
igiekowych KPI, KII; czcych KLI; konektorowych WI, GI, NCI itp.; w izolacji termokurczliwej
KLIT.

Tools are equipped with interlocking providing


repeatability of clamped connection.
Tools are designed for crimping insulated terminals: ring terminals KOI; spade terminals
KWI; pin terminals KPI, KII; butt connectors
KLI; made and Female connectors WI, GI, NCI
etc.;connectors in shrinkable insulation KLIT.

,
, .

Typ
Type

WZ 2,5 I /0,5-2,5
WZ 10 I /1-6

Do kocwek
For terminals

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

KOI, KII, KWI, KLI, KPI

0,52,5

WI, NI, GI, NCI, WCI

0,52,5

KOI, KII, KWI, KLI, KPI

16

WI, NI, GI, NCI, WCI

WZ 16 I /10-16

KOI, KII, KWI, KLI, KPI


Konektory cakowicie izolowane
full insulated male and female connectors
WZ 6,3 KI /1,5-2,5


WZ 2,5 IT /0,2-1
KLIT
WZ 10 IT /1,5-6

KLIT

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Matryca Art. nr
Dies Item No.
.

Praska Art. nr
Tools Item No.

205

0,4

360-001305

360-001300

225

0,5

360-000503

360-000500

1016

225

0,5

360-000540

360-000530

1,52,5

225

0,5

360-032615

330-032610

0,21

205

0,4

360-001355

360-001350

1,56

225

0,5

360-000506

360-000501

1,56

Praski WZ 2,5;
WZ 10; WZ 115

Crimping tool WZ 2,5;


WZ 10; WZ 115

Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm


zapewniajcy powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm
kompensujcy ewentualne zuycie.
Przeznaczone do zaciskania kocwek nieizolowanych: oczkowych KO; widekowych KW; igiekowych KP, KI; czcych KL.

Tools are equipped with interlocking providing


repeatability of clamped connection.
Tools are designed for crimping uninsulated terminals: ring terminals KO; spade terminals KW;
pin terminals KP, KI; butt connectors KL.


WZ 2,5; WZ 10;
WZ 115
,
, .

Do kocwek
For terminals

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Matryca Art. nr
Dies Item No.
.

WZ 2,5 /0,5-2,5

KO, KW, KI, KP, KL

0,52,5

205

0,4

360-001205

Praska Art. nr
Tools Item No.

.
360-001200

WZ 10 /1-6

KO, KW, KI, KP, KL

16

225

0,5

360-000402

360-000400

WZ 115 /4-6-10

KO, KW, KI, KP, KL

410

225

0,5

360-000580

360-000600

Typ
Type

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

26
Praska WZ 43

Crimping tool WZ 43


WZ 43

Przeznaczona do zaciskania kocwek nieizolo


wanych ze szwem: oczkowych KO; widekowych
KW; igiekowych KI, KP; czcych KL.

Designed for crimping uninsulated terminals:


ring terminals KO; spade terminals KW; pin terminals KI, KP; butt connectors KL.

Typ
Type

Do kocwek
For terminals

WZ 43

KO, KI, KW, KL

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
0,510

Dugo
Length

[mm/]
220

Masa
Weight

[kg/]
0,86

Art. nr
Item No.
.
360-000200

A cicie / cutting /
B zaciskanie / crimping /
C odizolowywanie / stripping /

Praska WZ 43 I

Crimping tool WZ 43 I


WZ 43 I

Przeznaczone do zaciskania kocwek izolowanych: oczkowych KOI; widekowych KWI; igiekowych KPI, KII; czcych KLI; konektorowych
WI, GI, NCI itp.

Tools are designed for crimping insulated terminals: ring terminals KOI; spade terminals KWI;
pin terminals KPI, KII; butt connectors KLI;
made and Female connectors WI, GI, NCI etc.

Typ
Type

WZ 43 I

KOI, KII, KWI, KLI

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
0,56

WI, NI, GI

1,56

Do kocwek
For terminals

A cicie / cutting /
B zaciskanie / crimping /
C odizolowywanie / stripping /

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

220

0,86

360-000300

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

27

Praska WZ 6 I /0,5-6

Crimping tool
WZ 6 I /0,5-6


WZ 6 I /0,5-6

Przeznaczona do zaciskania kocwek izolo


wanych. Praska wyposaona jest w mechanizm
zapewniajcy powtarzalno zaciskania kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm
kompensujcy ewentualne zuycie.
Konstrukcja praski zapewnia prostoliniowy ruch
matryc zaciskajcych. Dziki temu uzyskane poczenie kocwki z przewodem ma wyjtkowo
dobr jako niemoliw do uzyskania winnych
praskach.

Designed for crimping insulated terminals.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of clamped connection.
The tool design provides straight movement of
the crimping dies. Because of this the made connection is of high quality, which is impossible to
obtain by means of other crimping tools.

.
,
, .

.
.

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Matryca Art. nr
Dies Item No.
.

0,56

200

0,62

360-000525

WZ 6 I /0,5-6

Praska Art. nr
Tools Item No.

.
360-000520

Praski WK 1,5 I;
WK 2,5 I

Crimping tool WK 1,5 I;


WK 2,5 I


W 1,5 I; WK 2,5 I

Przeznaczone do zaciskania kocwek izolowanych. Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania
kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie.

Designed for crimping insulated terminals. Tools


are equipped with interlocking providing repeatability of clamped connection.


.
,
, .

Typ
Type

WK 1,5 I /0,14-1,5
WK 2,5 I /0,25-2,5

Do kocwek
Przekrj
Dugo
Masa
For terminals
przewodu
Length
Weight

Wire cross section

[mm/
[kg/]

[mm/]
]
KOI, KWI, KII,
KPI

0,141,5
0,252,5

190

0,35

Matryca
Praska Art. nr
Art. nr
Tools Item No.
Dies

Item No.

.
.
360-001291
360-001290
360-001306

360-001301

Praski WS 10 I;
WS 16 I; WS 10 IT

Crimping tool WS 10 I;
WS 16 I; WS 10 IT


WS 10 I; WS 16 I;
WS 10 IT

Przeznaczone do zaciskania kocwek izolowanych. Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania
kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie.

Designed for crimping insulated terminals. Tools


are equipped with interlocking providing repeatability of clamped connection.


.
,
, .

Typ
Type

WS 10 I /1-6
WS 16 I /10-16
WS 10 IT /1,5-6

Matryca
Do kocwek
Praska Art. nr
Przekrj przewodu Dugo
Masa
Art. nr
For terminals
Tools Item No.
Wire cross section Length Weight
Dies

Item No.

[mm/]
[mm/] [kg/]

.
.
16
360-000495
360-000511
KOI, KWI, KII,
KPI
1016
260
0,67 360-000540
360-000533
KLIT

1,56

360-000490

360-000501

ISO
9001

28

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

Praski WS 10 I /K;
WS 16 I /K;
WS 10 IT /K

Crimping tool
WS 10 I /K; WS 16 I /K;
WS 10 IT /K


WS 10 I/K;
WS 16 I/K; WS 10 IT/K

Przeznaczone do zaciskania kocwek izolowanych. Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania
kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie.

Designed for crimping insulated terminals. Tools


are equipped with interlocking providing repeatability of clamped connection.


.
,
, .

Przekrj
Matryca Praska Art. nr
Do kocwek
przewodu
Dugo
Masa
Art. nr
Tools Item
For terminals
Wire cross
Length Weight
Dies
No.

section

Item No.

[mm/] [kg/]

[mm/]
.
.
WS 10 I /1-6 /K
16
360-000511 360-000513
KOI, KWI, KII,
KPI
WS 16 I /10-16 /K
1016
240
0,60
360-000533 360-000536
Typ
Type

WS 10 IT /1,5-6 /K

KLIT

1,56

360-000501

360-000509

Praski WK 2,5; WK 6

Crimping tool WK 2,5;


WK 6


WK 2,5; WK 6

Przeznaczone do zaciskania kocwek nieizolowanych. Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania
kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie.

Designed for crimping un-insulated terminals.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of clamped connection.


.
,
, .

Typ
Type

WK 2,5 /0,25-2,5
WK 6 /0,5-6

Przekrj
Matryca Praska Art. nr
Do kocwek
przewodu
Dugo
Masa
Art. nr
Tools Item
For terminals
Wire cross
Length
Weight
Dies
No.

section

Item No.

[mm/] [kg/]

[mm/]
.
.
0,252,5
360-001206 360-001201
KO, KW, KI,
190
0,35
KP, KL
0,56
360-001231 360-001230

Praski WS 10; WS 115

Crimping tool WS 10;


WS 115


WS 10; WS 115

Przeznaczone do zaciskania kocwek nieizolowanych. Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania
kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie.

Designed for crimping un-insulated terminals.


Tools are equipped with interlocking providing
repeatability of clamped connection.


.
,
, .

Typ
Type

WS 10 /1-10
WS 115 /4-6-10

Do kocwek
Przekrj
Dugo
Masa
For terminals
przewodu
Length Weight

Wire cross section


[mm/] [kg/]

[mm/]
KO, KW, KI,
KP, KL

110
410

260

0,67

Matryca Praska Art. nr


Art. nr
Tools Item
Dies
No.
Item No.


.
.
360-000518 360-000516
360-000615

360-000610

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

29

Praski WS 10 /K;
WS 115 /K

Crimping tool
WS 10 /K; WS 115 /K


WS 10 /K; WS 115 /K

Przeznaczone do zaciskania kocwek nieizolowanych. Wszystkie praski wyposaone s w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania
kocwek na przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie.

Designed for hand crimping of un-insulated terminals. Tools are equipped with interlocking providing repeatability of clamped connection.


.
,
, .

Przekrj
Matryca Praska Art. nr
Do kocwek
przewodu
Dugo
Masa
Art. nr
Tools Item
For terminals
Wire cross
Length Weight
Dies
No.

section

Item No.

[mm/] [kg/]

[mm/]
.
.
WS 10 /1-10/K
110
360-000518 360-000517
KO, KW, KI,
240
0,60
KP, KL
WS 115 /4-6-10 /K
410
360-000615 360-000612
Typ
Type

Zestaw WZ praska
zaciskowa z matrycami
wymiennymi

WZ set
crimping tools with
replace dies

WZ

Praska wyposaona jest w mechanizm zapewniajcy powtarzalno zaciskania kocwek na


przewodzie, jak rwnie w mechanizm kompensujcy ewentualne zuycie. W komplecie znajduj si atwo i szybko wymienialne matryce.
Cao znajduje si w estetycznym opakowaniu
(walizka).
Art. nr: 360-002000.

Tools are equipped with interlocking providing


repeatability of clamped connection. The set are
included easy to change crimping dies.
Item No.: 360-002000.

,
,
. ,
.
( ).
. : 360-002000.

Kszta zacinicia
Crimping shape

Do kocwek
For terminals

Przekrj
przewodu
Wire cross
section

[mm/]

KOI, KII, KWI, KLI

0,56

WI, NI, GI

1,56
0,54

H, HI
616

KO, KI, KW

1,510

kocwki konektorowe 4,8 i 6,3 mm


male and female push on connectors 4,8 and 6,3 mm
4,8 6,3

0,56

Dodatkowo mona zamwi dwa pozycjonery uatwiajce zaciskanie kocwek konektorowych 4,8 i 6,3 mm.
Pozycjoner P4,8 WZ przeznaczony do kocwek konektorowych (typ N, NR) o szerokoci 4,8 mm.
Art. nr: 360-002020.
Pozycjoner P6,3 WZ przeznaczony do kocwek konektorowych (typ N, NR) o szerokoci 6,3 mm.
Art. nr: 360-002030.
Special locators can be delivered on special request
Locator P4,8 WZ designed for male and female connectors (N, NR type) 4,8 mm. Item No.: 360-002020.
Locator P6,3 WZ designed for male and female connectors (N, NR type) 6,3 mm. Item No.: 360-002030.
4,8 6,3
4,8 WZ ( N,NR) 4,8 . . : 360-002020.
6,3 WZ ( N,NR) 6,3 . . : 360-002030.

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

30

Praski rczne
WZ 1,5-16, WZ 6-25

Crimping tools
WZ 1,5-16,
WZ 6-25WZ 1,5-16, WZ 6-25

Przeznaczona do zaciskania kocwek nieizolowanych: KO, KI, KW.

Designed for crimping un-insulated connectors.


: KO, KI, KW.

Typ
Type

WZ 1,5-16

Przekrj
przewodu
Wire cross section

[mm/]
1,516

WZ 6-25

625

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

354

0,70

354

0,78

Matryca Art. nr Praska Art. nr


Dies
Tools Item No.
Item No.

.
320-001101
360-001100
320-001850

360-001800

Praska
WZ 350 /6-35

Crimping tool
WZ 350 /6-35


WZ 350 /6-35

Przeznaczona do zaciskania kocwek: KO, KI,


KW.

Designed for crimping terminals type KO, KI,


KW.

: KO, KI, KW.

Typ
Type

WZ 350 /6-35

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
635

Dugo
Length

[mm/]
300

Masa
Weight

[kg/]
1,30

Art. nr
Item No.
.
360-000910

Praska
WZ 35 /10-35

Crimping tool
WZ 35 /10-35


WZ 35 /10-35

Przeznaczona do zaciskania kocwek: KO, KI,


KW.

Designed for crimping terminals type KO, KI,


KW.

: KO, KI, KW.

Typ
Type

WZ 35 /10-35

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
1035

Dugo
Length

[mm/]
560

Masa
Weight

[kg/]
2,90

Art. nr
Item No.
.
360-001600

Praska WZ 31 /10-120

Crimping tool
WZ 31 /10-120


WZ 31 /10-120

Przeznaczona do zaciskania kocwek: KO, KI,


KW.

Designed for crimping terminals type KO, KI,


KW.

: KO, KI, KW.

Typ
Type

WZ 31 /10-120

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
10120

Dugo
Length

[mm/]
600

Masa
Weight

[kg/]
2,50

Art. nr
Item No.
.
360-000980

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

31

Praska WZ 6-25 /6 KT

Crimping tool
WZ 6-25 /6 KT


WZ 6-25 /6

Przeznaczona do zaciskania kocwek: KOR,


KL.

Designed for crimping terminals type KOR, KL.

: KOR, KL.

Typ
Type

WZ 6-25 /6 KT

Przekrj
przewodu
Wire cross section

[mm/]
625

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

354

0,78

Matryca Art. nr Praska Art. nr


Dies
Tools Item No.
Item No.

.
360-001950
360-001900

Praski KO 5; KO 6;
KO 7; KO 8

Crimping tool KO 5;
KO 6; KO 7; KO 8


5; 6;
7; 8

Przeznaczona do zaciskania kocwek: KO, KW,


KI (zaciskanie z karbem).

Designed for crimping terminals type KO, KW,


KI (one notch).

: KO, KI, KW ( ).

KO 5

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]
650

Dugo
Length

[mm/]
380

Masa
Weight

[kg/]
1,40

340-010100

KO 6

70150

980

4,50

340-010210

KO 7

120240

980

4,50

340-010300

KO 8

185400

980

4,50

340-010400

Typ
Type

Art. nr
Item No.
.

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

32

Praski KO /6 KT,
KD /6 KT

Praski KO /6 KT,
KD /6 KT


/6 KT,
KD /6 KT

KO 5 /6 KT do kocwek miedzianych w wykonaniu standard (np. KOR, KL).


KO 6 /6 KT do kocwek miedzianych w wykonaniu standard (np. KOR, KL).
KO 6 /6 KT AL-c do kocwek aluminiowych
w wykonaniu cienkociennym (np. 2KAm, 2ZA).
KO 6 /6 KT AL-g do kocwek aluminiowych
w wykonaniu grubociennym (np. KA, KLA).

KO 5 /6 KT for copper terminals with normal


execution (e.g. KOR, KL type).
KO 6 /6 KT for copper terminals with normal
execution (e.g. KOR, KL type).
KO 6 /6 KT AL-c for aluminium terminals with
thin-walled execution (e.g. 2KAm, 2ZA type).
KO 6 /6 KT AL-g for aluminium terminals with
thick-walled execution (e.g. KA, KLA type).

5 /6 ( KR, L).
6 /6 ( KR, L).
6 /6 L- (
2m; 2Z).
6 /6 Lg (
; L).

KO 6 F /6 KT do kocwek miedzianych
w wykonaniu standard (np. KOR, KL).
KO 6 F /6 KT AL-c do kocwek alumi
niowych w wykonaniu cienkociennym (np.
2KAm, 2ZA).

KO 6 F /6 KT for copper terminals with normal execution (e.g. KOR, KL type).


KO 6 F /6 KT AL-c for aluminium terminals
with thin-walled execution (e.g. 2KAm, 2ZA
type).

6 F /6 ( KR, L).
6 F /6 L- (
2m; 2Z).

KD 5/6 KT do kocwek miedzianych w wyko


naniu wg DIN 46235 (np. KDR, KLD).
KD 6/6 KT do kocwek miedzianych w wyko
naniu wg DIN 46235 (np. KDR, KLD).
KD 6/6 KT AL do kocwek aluminiowych
w wykonaniu wg DIN 46329 (np. KRA, LA).
KD 6 F/6 KT do kocwek miedzianych
w wykonaniu wg DIN 46235 (np. KDR, KLD).

KD 5 /6 KT for copper terminals acc. to DIN


46235 (e.g. KDR, KLD type).
KD 6 /6 KT for copper terminals acc. to DIN
46235 (e.g. KDR, KLD type).
KD 6 /6 KT AL for aluminium terminals acc.
to DIN 46329 (e.g. KRA, LA type).
KD 6 F /6 KT for copper terminals acc. to DIN
46235 (e.g. KDR, KLD type).

D 5 /6 DIN 46235 ( KR, LD).


D 6 /6 DIN 46235 ( KR, LD).
D 6 /6 L DIN 46329 ( KR, L).
D 6 F /6 DIN 46235 ( KR, LD).

KO 6 /6 KT, KO 6 F /6 KT, KD 6 /6 KT, KD 6 F /6 KT

KO 5 /6 KT, KD 5 /6KT

Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Do kocwek
For terminals

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Matryca Art. nr
Dies
Item No.
.

390

1,1

340-011020

Praska Art. nr
Tools Item No.

.
340-010500

650

2,9

K0 5/6 KT

650

K0 6/6 KT

6120

340-011055

340-010700

K0 6/6 KT AL-c

16120

2KAm, 2ZA

650

2,9

340-011061

340-010720

K0 6/6 KT AL-g

1695

KA, KLA

650

2,9

340-011062

340-010730

K0 6 F/6 KT

16150

KOR, KL, K45R, K90R, KX, KT...

650

2,9

340-011050

340-010800

K0 6 F/6 KT AL-c

25150

2KAm, 2ZA

650

2,9

340-011051

340-010801

390

1,1

340-011010

340-010810

650

2,9

340-011039

340-010811

KOR, KL, K45R, K90R, KX, KT, ...

KD 5/6 KT

650

KD 6/6 KT

10120

KD 6/6 KT A L

10120

KRA, KDA, LA, KRAS, LAS, KLAN, LAP, ...

650

2,9

340-011041

340-010840

KD 6 F/6 KT

25150

KDR, K45D, K90D, KPD, KRM, KLD, LMP, ...

650

2,9

340-011090

340-010812

KDR, K45D, K90D, KPD, KRM, KLD, LMP, ...

www.ergom.com
Notatki / Notes /

ISO
9001

33

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

34
Praska K 18

Crimping tool K 18


18

Rczna praska mechaniczna z gowic obrotow.


Bardzo uniwersalna, praktyczna, o duej nieza
wodnoci.
Masa: 2,5 kg. Dugo: 600900 mm (regulowana dugo ramion).
Art. nr: 340-020100.

Hand mechanical crimping press with rotating


head. General purpose, practical, reliable.
Weight: 2,5 kg. Length: 600900 mm (adjustable arms length).
Item No.: 340-020100.


. , , .
: 2,5 . : 600900 ( )
. : 340-020100.
Pudeko metalowe P-K18/19/22 do praski
K18 i matryc. Bardzo praktyczne.
Art. nr: 397-100200
Metal box type P-K18/19/22 for hand press
K18 and crimping dies. Very useful.
Item No.: 397-100200
P-K18/19/22
18 .
. . : 397-100200

Typ kocwki
Terminal type

K186
340-020111

K187
340-020112

K188
340-020113

K1810
340-020114

K1811
340-020115

K1812
340-020116

K1813
340-020117

K1814
340-020118

K1816
340-020119

K1817
340-020120

K1818
340-020121

K1819
340-020122

K1820
340-020123

K1821
340-020124

K1822
340-020125

K1823
340-020126

K1825
340-020127

K18-26
340-020130

K1828
340-020128

K1830
340-020129

18-...

K185
340-020110

Numer gniazda
Socket No.

Dies K18-... for tubular aluminium


and copper terminal

K18-4
340-020109

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce K18-... do kocwek


rurowych miedzianych
i aluminiowych

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

28

30

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce K18-S... do formowania


y sektorowych na okrgo

Dies K18-S... for forming round


shape of segmental cores

18-S...

Typ / Type /
K18-S10
K18-S16
K18-S25
K18-S35
K18-S50
K18-S70
K18-S95
K18-S120 K18-S150 K18-S185 K18-S240
Art. nr / Item No. /
340-021300 340-021400 340-021500 340-021600 340-021700 340-021800 340-021900 340-022000 340-022100 340-022200 340-022210
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300
[mm/]

Matryce K18-K... do kocwek


lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies K18-K... for soldered


terminals KO, KW, KI, KL

K18-K10
340-022300

K18-K16
340-022400

K18-K25
340-022500

K18-K35
340-022600

K18-K50
340-022700

K18-K70
340-022800

K18-K95
340-022900

10

16

25

35

50

70

95

Matryce K18-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

18-...
KO, KW, KI,
KL...

Dies K18-I... for insulated


terminals KOI, KWI, KII, KLI

18-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

K18-I 10
340-024400

K18-I 16
340-024500

K18-I 25
340-024600

K18-I 35
340-024700

K18-I 50
340-024800

K18-I 70
340-024900

K18-I 95
340-024910

10

16

25

35

50

70

95

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

Matryce K18-H... do kocwek
tulejkowych H i HI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies K18-H... for cord-end


terminals H and HI

18-H
H HI

K18-H10/
2H4
340-023000

K18-H16
340-023100

K18-H25
340-023200

K18-H35
340-023300

K18-H50
340-023400

K18-H70
340-023500

K18-H95
340-023600

K18-2H6
340-023610

K18-2H10
340-023620

K18-2H16
340-023630

10
2x4

16

25

35

50

70

95

2x6

2x10

2x16

Matryce K18-ZL... do kocwek


typu ZLA
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

35

Dies K18-ZL... for terminals


ZLA

18-ZL
ZLA

K18-ZL16
340-024950

K18-ZL25
340-024951

K18-ZL35
340-024952

K18-ZL50
340-024953

K18-ZL70
340-024954

K18-ZL95
340-024955

16

25

35

50

70

95

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

36
Praska K 19

Crimping tool K 19


19

Rczna praska mechaniczna z gowic obrotow.


Bardzo uniwersalna, praktyczna, o duej nieza
wodnoci.
Masa: 2,9 kg. Dugo: 600800 mm (regulowana dugo ramion).
Art. nr: 340-025100.

Hand mechanical crimping press with rotating


head. General purpose, practical, reliable.
Weight: 2,9 kg. Length: 600800 mm (adjustable arms length).
Item No.: 340-025100.


. , , .
: 2,9 . : 600800 ( )
. : 340-025100.
Pudeko metalowe P-K18/19/22 do praski
K19 i matryc. Bardzo praktyczne.
Art. nr: 397-100200.
Metal box type P-K18/19/22 for hand press
K19 and crimping dies. Very useful.
Item No.: 397-100200.
P-K18/19/22
19 .
. . : 397-100200.

Typ kocwki
Terminal type

K19-7
340-025152

K19-8
340-025153

K19-10
340-025154

K19-11
340-025155

K19-12
340-025156

K19-13
340-025157

K19-14
340-025158

K19-16
340-025159

K19-17
340-025160

K19-18
340-025161

K19-19
340-025162

K19-20
340-025163

K19-21
340-025164

K19-22
340-025165

K19-23
340-025166

K19-25
340-025172

K19-26
340-025167

K19-28
340-025168

K19-30
340-025169

K19-32
340-025170

K19-34
340-025171

19-

K19-6
340-025151

Numer gniazda
Socket No.

Dies K19- for tubular aluminium


and copper terminal

K19-5
340-025150

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type

Matryce K19- do kocwek


rurowych miedzianych
i aluminiowych

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

28

30

32

34

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce K19-S do formowania


y sektorowych na okrgo

Dies K19-S for forming round


shape of segmental cores

19-S...

Typ / Type /
K19-S10 K19-S16 K19-S25 K19-S35 K19-S50 K19-S70 K19-S95 K19-S120 K19-S150 K19-S185 K19-S240 K19-S300
Art. nr / Item No. /
340-026500 340-026550 340-026600 340-026700 340-026800 340-026900 340-027000 340-027100 340-027200 340-027300 340-027400 340-027410
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300

[mm/]

Matryce K19-K do kocwek


lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies K19-K for soldered


terminals KO, KW, KI, KL

K19-K10
340-029900

K19-K16
340-029910

K19-K25
340-029920

K19-K35
340-029930

K19-K50
340-029940

K19-K70
340-029950

K19-K95
340-029960

K19-K120
340-029970

10

16

25

35

50

70

95

120

Matryce K19-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

19-...
KO, KW, KI,
KL...

Dies K19-I... for insulated


terminals KOI, KWI, KII, KLI

19-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

K19-I 10
340-029000

K19-I 16
340-029100

K19-I 25
340-029200

K19-I 35
340-029300

K19-I 50
340-029400

K19-I 70
340-029500

K19-I 95
340-029600

K19-I 120
340-029610

10

16

25

35

50

70

95

120

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

K19-H25
340-029720

K19-H35
340-029730

K19-H50
340-029740

K19-H70
340-029750

K19-H95
340-029760

K19-H120
340-029770

K19-H150
340-029780

K19-H185
340-029790

K19-2H6
340-029810

K19-2H10
340-029820

K19-2H16
340-029830

19-H
H HI

K19-H16
340-029710

Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies K19-H for cord-end


terminals H and HI

K19-H10/2H4
340-029700

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce K19-H do kocwek


tulejkowych H i HI

37

10
2x4

16

25

35

50

70

95

120

150

185

2x6

2x10

2x16

Matryce K19-ZL do kocwek


typu ZLA

Dies K19-ZL for terminals ZLA

19-ZL
ZLA

Niektre wielkoci matryc wymagaj otworzenia


gowicy narzdzia w celu dokonania nastpnego
zacinicia.

Some sizes of crimping dies require to open tool


head, in order to do the next crimp.

Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

K19-ZL16
340-030000

K19-ZL25
340-030001

K19-ZL35
340-030002

K19-ZL50
340-030003

K19-ZL70
340-030004

K19-ZL95
340-030005

K19-ZL120
340-030006

16

25

35

50

70

95

120

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

38
Praska K 22

Crimping tool K 22


22

Rczna praska mechaniczna z gowic obrotow.


Bardzo uniwersalna, praktyczna, o duej nieza
wodnoci.
Masa: 2,9 kg. Dugo: 560860 mm (regulowana dugo ramion).
Art. nr: 340-033001.

Hand mechanical crimping press with rotating


head. General purpose, practical, reliable.
Weight: 2,9 kg. Length: 560860 mm (adjustable arms length).
Item No.: 340-033001.


. , , .
: 2,9 . : 560860 ( )
. : 340-033001.
Pudeko metalowe P-K18/19/22 do praski
K22 i matryc. Bardzo praktyczne.
Art. nr: 397-100200.
Metal box type P-K18/19/22 for hand press
K22 and crimping dies. Very useful.
Item No.: 397-100200.
P-K18/19/22
22 .
. . : 397-100200.

Typ kocwki
Terminal type

K22-6
340-033020

K22-7
340-033030

K22-8
340-033040

K22-10
340-033050

K22-11
340-033060

K22-12
340-033070

K22-13
340-033080

K22-14
340-033090

K22-16
340-033100

K22-17
340-033110

K22-18
340-033120

K22-19
340-033130

K22-20
340-033140

K22-21
340-033150

K22-22
340-033160

K22-23
340-033170

K22-25
340-033180

K22-26
340-033181

K22-28
340-033190

K22-30
340-033200

K22-32
340-033210

22-...

K22-5
340-033010

Numer gniazda
Socket No.

Dies K22-... for tubular aluminium


and copper terminal

K22-4
340-033009

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce K22-... do kocwek


rurowych miedzianych
i aluminiowych

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

28

30

32

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce K22-S... do formowania


y sektorowych na okrgo

Dies K22-S... for forming round


shape of segmental cores

22-S...

Typ / Type /
K22-S10 K22-S16 K22-S25 K22-S35 K22-S50 K22-S70 K22-S95 K22-S120 K22-S150 K22-S185 K22-S240 K22-S300
Art. nr / Item No. /
340-033300 340-033310 340-033320 340-033330 340-033340 340-033350 340-033360 340-033370 340-033380 340-033390 340-033400 340-033410
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300

[mm/]

Matryce K22-K... do kocwek


lutowanych KO, KW, KI, KL...
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies K22-K... for soldered


terminals KO, KW, KI, KL...

K22-K10
340-033500

K22-K16
340-033510

K22-K25
340-033520

K22-K35
340-033530

K22-K50
340-033540

K22-K70
340-033550

K22-K95
340-033560

K22-K120
340-033570

10

16

25

35

50

70

95

120

Matryce K22-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI...
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

22-...
KO, KW, KI,
KL...

Dies K22-I... for insulated


terminals KOI, KWI, KII, KLI...

22-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

K22-I 10
340-033600

K22-I 16
340-033610

K22-I 25
340-033620

K22-I 35
340-033630

K22-I 50
340-033640

K22-I 70
340-033650

K22-I 95
340-033660

K22-I 120
340-033670

10

16

25

35

50

70

95

120

ISO
9001

www.ergom.com
Rczne praski zaciskowe / Crimping tools /

K22-H25
340-033720

K22-H35
340-033730

K22-H50
340-033740

K22-H70
340-033750

K22-H95
340-033760

K22-H120
340-033770

K22-H150
340-033780

K22-H185
340-033790

K22-2H6
340-033810

K22-2H10
340-033820

K22-2H16
340-033830

22-H
H HI

K22-H16
340-033710

Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies K22-H... for cord-end


terminals H and HI

K22-H10/2H4
340-033700

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type /

Matryce K22-H... do kocwek


tulejkowych H i HI

39

10
2x4

16

25

35

50

70

95

120

150

185

2x6

2x10

2x16

Matryce K22-ZL...
do kocwek typu ZLA

Dies K22-ZL...
for terminals ZLA

22-ZL
ZLA

Niektre wielkoci matryc wymagaj otworzenia


gowicy narzdzia w celu dokonania nastpnego
zacinicia.

Some sizes of crimping dies require to open tool


head, in order to do the next crimp.

Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

K22-ZL16
340-033850

K22-ZL25
340-033851

K22-ZL35
340-033852

K22-ZL50
340-033853

K22-ZL70
340-033854

K22-ZL95
340-033855

16

25

35

50

70

95

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

40

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Praska hydrauliczna
HK 4

Hydraulic press
HK 4

Rczna praska hydrauliczna z gowic obrotow i


bezpiecznikiem. Bardzo uniwersalna, praktyczna,
o duej niezawodnoci. Dostarczana w plastikowym pudeku.
Masa: 1,55 kg. Dugo: 215 mm. Sia zaciskanie: 35 kN. Cinienie pracy: 70 MPa.
Art. nr: 340-030100 (praska+walizka).
Akcesoria:

Hand hydraulic crimping press equipped with


rotating head and protection. General purpose,
practical, reliable. Suplplied in plastic box.
Weight: 1,55 kg. Length: 215 mm. Provides
tightening force at least: 35 kN. Working
preassure: 70 MPa.
Item No.: 340-030100 (press+plastic box).
Accesories:


. ,
, . .
: 1,55 . : 215 . :
35 kN. : 70 Ma.
. : 340-030100 ( + ).

Praska hydrauliczna
HK 4 EL

Hydraulic press
HK 4 EL

4 EL

Elektryczna praska hydrauliczna z gowic obro


tow ibezpiecznikiem. Bardzo uniwersalna,
praktyczna, o duej niezawodnoci. Przeznaczenie i matryce zaciskowe jak w prasce HK4.
Masa: 2,6 kg. Dugo: 275 mm. Napd: 12
V, 1700 mAh.
W komplecie znajduje si: praska, akumulator z adowark 220V / 50 Hz (1h 1
adowanie = 120140 zaprasowa) i walizka metalowa.
Sia zaciskania: 35 kN. Cinienie pracy: 70
MPa.
Art. nr: 340-030110 (komplet).
Akcesoria:

Electrical hydraulic crimping press equipped with


rotating head and protection. General purpose,
practical, reliable. Application and crimping dies
the same as for HK4 press.
Weight: 2,6 kg. Length: 275 mm. Battery 12
V, 1700 mAh.
In set we deliver: press, battery with
charger 220V / 50 Hz (1h 1 charging =
120140 crimping), metal box.
Thightening force: 35 kN. Working pressure: 70 MPa.
Item No.: 340-030110 (set).
Accesories:

.
, , .
4.
: 2,6 . : 275 . : 12 V 1700 mAh.
: ,
220 V /
50 Hz (1 1 = 120140 ) .
: 35 kN. :
70 Ma.
. : 340-030110 ().

walizka plastikowa do HK 4 Art. nr: 340030115.

adowarka do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Art. nr: 340-040103;
Akumulator do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Art. nr: 340-040104;
Walizka metalowa do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Art. nr: 340-040105.

plastic box for HK 4 Item No.: 340-030115.

Charger for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Item No.: 340-040103;
Battery for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Item No.: 340-040104;
Metal box for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Item No.: 340-040105.

:
4
. : 340-030115.

:
4 EL, 5
EL, 25 EL . : 340-040103;
4 EL, 5 EL, 25 EL
. : 340-040104;
4 EL, 5
EL, 25 EL . : 340-040105.

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Typ kocwki
Terminal type

HK4-6
340-031022

HK4-7
340-031023

HK4-8
340-031024

HK4-10
340-0331025

HK4-11
340-031026

HK4-12
340-031027

HK4-13
340-031028

HK4-14
340-031029

HK4-16
340-031031

HK4-17
340-031032

HK4-18
340-031033

HK4-19
340-031034

4-

HK4-5
340-031021

Numer gniazda
Socket No.

Dies HK4- for tubular aluminium


and copper terminal

HK4-4
340-031020

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce HK4- do kocwek


rurowych miedzianych
i aluminiowych

41

10

11

12

13

14

16

17

18

19

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce HK4-S do formowania


y sektorowych na okrgo
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
SM
Cross section range

SE
[mm/]

Dies HK4-S for forming round


shape of segmental cores

HK4-S6
340-031050

HK4-S10
340-031100

HK4-S16
340-031200

HK4-S25
340-031300

HK4-S35
340-031400

HK4-S50
340-031500

HK4-S70
340-031600

HK4-S95
340-031700

HK4-S120
340-031800

10

16

25

35

50

70

95

120

35

50

70

95

120

150

Matryce HK4-K... do kocwek


lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies HK4-K... for soldered


terminals KO, KW, KI, KL
HK4-K16
340-032810

HK4-K25
340-032820

HK4-K35
340-032830

HK4-K50
340-032840

HK4-K70
340-032850

10

16

25

35

50

70

Dies HK4-I... for insulated


terminals KOI, KWI, KII, KLI

HK4-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

HK4-I 10
340-032320

HK4-I 16
340-032330

HK4-I 25
340-032340

HK4-I 35
340-032350

HK4-I 50
340-032360

HK4-I 70
340-032370

10

16

25

35

50

70

Matryce HK4-H... do kocwek


tulejkowych H i HI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

HK4-...
KO, KW, KI,
KL...

HK4-K10
340-032800

Matryce HK4-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

4-S...

Dies HK4-H... for cord-end


terminals H and HI

HK4-H
H HI

HK4-H10/2H4
340-032711

HK4-H16
340-032720

HK4-H25
340-032730

HK4-H35
340-032740

HK4-H50
340-032750

HK4-H70
340-032760

HK4-2H6
340-032690

HK4-2H10
340-032700

HK4-2H16
340-032710

10
2x4

16

25

35

50

70

2x6

2x10

2x16

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

42

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Praska hydrauliczna
HK 5, HK 6,
gowica GK 5

Hydraulic press HK 5,
HK 6 and head GK 5


5, HK 6
GK 5

PRASKA HK 5 rczna praska hydrauliczna


z gowic obrotow. Bardzo uniwersalna, praktyczna, o duej niezawodnoci.
Sia zaciskajca: min. 50 kN. Dugo: 365
mm. Masa: 2,3 kg. Cinienie pracy: 70 MPa.
Art. nr: 340-040100

Hydraulic crimping press HK 5 hand hydraulic press with rotating head and protection.
General purpose, practical, reliable.
Weight: 2,3 kg. Length: 365 mm. Provides
tightening force: at least 50 kN. Working
preassure: 70 MPa.
Item No.: 340-040100

5
. , ,
.
: 50 kN. : 365 .
: 2,3 . : 70 Mpa.
. : 340-040100.

Praska HK 6 rczna praska hydrauliczna z obrotow gowic. Dwustopniowy tok zapewnia


szybki dosuw matrycy skracajc czas potrzebny
na wykonanie zacisnicia. Matryce zaciskowe jak
w prasie HK 5.
Sia zaciskajca: min. 55 kN. Dugo:
420mm. Masa: 2,45 kg. Cinienie pracy:
70MPA.
Art. nr: 3340-040290.

Hydraulic crimping press HK 6 hand hydraulic press with rotating head and protection.
Two-stage hydraulic system, reducing the number of pumping. Crimping dies the same as for
HK 5 press.
Weight: 2,45 kg. Length: 420 mm. Provides
tightening force: at least 55 kN. Working
preassure: 70 MPa.
Item No.: 340-040100.

6
.

,
.
5.
: . 55 kN. : 420 .
: 2,45 . : 70 Ma.
. : 340-040290.

Gowica GK 5 gowica zaciskowa do wsp


pracy z pomp hydrauliczn. Bardzo uniwersalna,
praktyczna, o duej niezawodnoci. Umoliwia
atwy dostp. Przeznaczenie i matryce zacis
kowe jak praska HK 5.
Sia zaciskajca: min. 50 kN. Dugo: 190
mm. Masa: 1,75 kg. Cinienie pracy: 70
MPa.
Art. nr: 340-040106.

Head GK 5 type crimping head used together


with hydraulic pump. General purpose, practical,
reliable. Enables easy access. Application and
crimping dies the same as for HK 5 press. Provides crimping force: at least 50 kN.
Working pressure: 70 MPa. Weight: 1,75 kg.
Length: 190 mm.
Item No.: 340-040106.

GK 5
. , , .
.

5.
: 50 kN. : 190 .
: 1,75 . : 70 Mpa.
. : 340-040106.

Akcesoria:
Pudeko plastikowe PP-HK5/KH25 do praski HK
5 i matryc. Bardzo praktyczne
Art. nr: 397-100105.
Pudeko metalowe P-HK5 do praski HK 5 i matryc. Bardzo praktyczne
Art. nr: 397-100100.

Accesories:
Plastic box type PP-HK5/KH25 for hand press
HK 5 and crimping dies. Very useful
Item No.: 397-100105.
Metal box type P-HK5 for hand press HK 5 and
crimping dies. Very useful
Item No.: 397-100100.

:
PP-HK5/KH25
HK 5 .
. : 397-100105.
P-HK5
e HK 5 .
. : 397-100100.

HK 5

GK 5

HK 6

P-HK5

PP-HK5

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

43

Praska hydrauliczna
HK 5 EL

Hydraulic press
HK 5 EL


5 EL

Elektryczna praska hydrauliczna z gowic obro


tow i bezpiecznikiem. Bardzo uniwersalna,
praktyczna, o duej niezawodnoci.
Przeznaczenie i matryce zaciskowe jak praska
HK 5.
Masa: 3,2 kg. Dugo: 315mm. Napd: 12V,
2000mAh.
W komplecie znajduje si: praska, akumulator z adowark 220V/50Hz (1h 1
adowanie = 70100 zaprasowa), walizka
metalowa.
Sia zaciskajca: min. 55 kN. Cinienie pracy: 70MPa.
Art. nr: 340-040101 (komplet).

Electrical hydraulic crimping press equipped with


rotating head and protection. General purpose,
practical, reliable.
Application and crimping dies the same as for
HK 5 press.
Weight: 3,2 kg. Length: 315 mm. Battery
drive: 12 V 2000 mAh.
In set we deliver: press, battery with
charger 220V / 50 Hz (1h 1 charging =
70100 crimping), metal case.
Provides tightening force: min. 55 kN.
Working preassure: 70 MPa.
Item No.: 340-040101 (set).

.
, , .

5.
: 3,2 . : 315 . : 12V 2000 mAh.
: ,
220V
/ 50 Hz (1 1 = 70100
), .
: 55 kN. : 70 Mpa.
. : 340-040101.

Akcesoria:
adowarka do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Art. nr: 340-040103;
Akumulator do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Art. nr: 340-040104;
Walizka metalowa do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25
EL Art. nr: 340-040105.

Accesories:
Charger for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Item No.: 340-040103;
Battery for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Item No.: 340-040104;
Metal box for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL
Item No.: 340-040105.

:
4 EL, 5
EL, 25 EL . : 340-040103;
4 EL, 5 EL, 25 EL
. : 340-040104;
4 EL, 5
EL, 25 EL . : 340-040105.

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

44

HK5-6
340-045360

HK5-7
340-045370

HK5-8
340-045380

HK5-10
340-045390

HK5-11
340-045400

HK5-12
340-045410

HK5-13
340-045420

HK5-14
340-045430

HK5-16
340-045440

HK5-17
340-045450

HK5-18
340-045460

HK5-19
340-045470

HK5-20
340-045480

HK5-21
340-045490

HK5-22
340-045500

HK5-23
340-045510

HK5-25
340-045520

5-

HK5-5
340-045350

Dies HK5- for tubular aluminium


and copper terminal

HK5-4
340-045349

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce HK5- do kocwek


rurowych miedzianych
i aluminiowych

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

25

Numer gniazda
Socket No.

Typ kocwki
Terminal type

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce HK5-S do formowania


y sektorowych na okrgo

Dies HK5-S for forming round


shape of segmental cores

5-S

Typ / Type /
HK5-S10
HK5-S16
HK5-S25
HK5-S35
HK5-S50
HK5-S70
HK5-S95
HK5-S120 HK5-S150 HK5-S185 HK5-S240
Art. nr / Item No. /
340-041400 340-041500 340-041600 340-041700 340-041800 340-041900 340-042000 340-042100 340-042200 340-042300 340-042400
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300
[mm/]

Matryce HK5-K do kocwek


lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies HK5-K for soldered


terminals KO, KW, KI, KL

HK5-K10
340-045110

HK5-K16
340-045120

HK5-K25
340-045130

HK5-K35
340-045140

HK5-K50
340-045150

HK5-K70
340-045160

10

16

25

35

50

70

Matryce HK5-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies HK5-I... for insulated


terminals KOI, KWI, KII, KLI
HK5-I 16
340-043500

HK5-I 25
340-043600

HK5-I 35
340-043700

HK5-I 50
340-043800

HK5-I 70
340-043810

HK5-I 95
340-043820

10

16

25

35

50

70

95

HK5-H25
340-044200

HK5-H35
340-044300

HK5-H50
340-044400

HK5-H70
340-044500

HK5-H95
340-044600

HK5-H120
340-044700

HK5-H150
340-044800

HK5-2H6
340-044900

HK5-2H10
340-045000

HK5-2H16
340-045100

HK5-H
H HI

HK5-H16
340-044100

Dies HK5-H... for cord-end


terminals H and HI

HK5-H10/2H4
340-043900

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type /

HK5-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

HK5-I 10
340-043400

Matryce HK5-H... do kocwek


tulejkowych H i HI

Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

HK5-
KO, KW, KI,
KL...

10
2x4

16

25

35

50

70

95

120

150

2x6

2x10

2x16

Matryce HK-ZL... do kocwek


typu ZLA

Dies HK-ZL...
for terminals ZLA

HK5-ZL
ZLA

Niektre wielkoci matryc wymagaj otworzenia


gowicy narzdzia w celu dokonania nastpnego
zacinicia.

Some sizes of crimping dies require to open tool


head, in order to do the next crimp.

Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

HK5-ZL16
340-045550

HK5-ZL25
340-045551

HK5-ZL35
340-045552

HK5-ZL50
340-045553

HK5-ZL70
340-045554

HK5-ZL95
340-045555

HK5-ZL120
340-045556

16

25

35

50

70

95

120

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

www.ergom.com
Notatki / Notes /

ISO
9001

45

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

46

Praska hydrauliczna
WHPH 2, gowica HPH 2

Hydraulic press WHPH 2


and head HPH 2


WHPH 2
HPH 2

PRASKA WHPH 2 rczna praska hydrauliczna


z gowic obrotow. Uniwersalna, praktyczna,
niezawodna. Przeznaczona do zaciskania kocwek i formowania y sektorowych.
Dostarczana w pudeku.
Sia zaciskajca: min. 130 kN. Dugo: 620
mm. Masa: 6 kg. Cinienie pracy: 70 MPa.
Art. nr: 340-050100

Press WHPH 2 type hand hydraulic press


equipped with rotating head and protection.
General purpose, practical, reliable. Designed
for crimping terminals and forming segmental
cores. Supplied in box.
Length: 620 mm. Provides tightening force:
at least 130 kN. Weight: 6 kg. Working preassure: 70 MPa.
Item No.: 340-050100


WHPH 2 . ,
, .
. .
: 130 kN. : 6 . : 620 . : 70 Mpa.
. : 340-050100

Matryce RHP- do kocwek


rurowych miedzianych

Dies RHP- for tubular copper


terminal
RHP-12
340-052620

RHP-14
340-052630

RHP-16
340-052640

RHP-17
340-052650

RHP-18
340-052660

RHP-20
340-052670

RHP-22
340-052680

RHP-23
340-052690

RHP-25
340-052700

RHP-26
340-052701

RHP-28
340-052710

RHP-32
340-052720

10

12

14

16

17

18

20

22

23

25

26

28

32

Typ kocwki
Terminal type

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Typ kocwki
Terminal type

AHP-12
340-052420

AHP-13
340-052430

AHP-14
340-052440

AHP-16
340-052450

AHP-18
340-052460

AHP-19
340-052470

AHP-20
340-052480

AHP-21
340-052490

AHP-22
340-052500

AHP-23
340-052510

AHP-25
340-052530

AHP-28
340-052540

AHP-30
340-052550

AHP-32
340-052560

AHP-34
340-052570

AHP-

AHP-11
340-052410

Dies AHP- for tubular aluminium


terminal

AHP-10
340-052400

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type

Matryce AHP- do kocwek


rurowych aluminiowych

Numer gniazda
Socket No.

RHP-

RHP-10
340-052610

Numer gniazda
Socket No.

HPH 2
. , , .
. .

WHPH2.
: 130 kN. : 195 .
: 3,90 . : 70Mpa.
. : 340-050110.

RHP-8
340-052600

Art. nr
Item No.
.

Head HPH 2 type crimping head used together with hydraulic pump. General purpose,
practical, reliable. Enables easy access for
crimping terminals. Supplied in box.
Application and crimping dies the same as for
press of WHPH 2 type.
Provides crimping force: at least 130 kN.
Length: 195 mm. Weight: 3,90 kg. Working
pressure: 70 MPa.
Item No.: 340-050110.

Typ / Type

Gowica HPH 2 gowica zaciskowa do wsp


pracy z pomp hydrauliczn. Bardzo uniwersal
na, praktyczna, o duej niezawodnoci, umo
liwia atwy dostp do zaciskanych kocwek.
Dostarczana w pudeku.
Przeznaczenie i matryce zaciskowe jak
WHPH2.
Sia zaciskajca: min. 130 kN. Dugo:
195 mm. Masa: 3,90 kg. Cinienie pracy: 70
MPa.
Art. nr: 340-050110.

10

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

23

25

28

30

32

34

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce HP-S... do formowania y


sektorowych na okrgo

Dies HP-S for forming round


shape of segmental cores

HP-S

Typ / Type /
HP-S10
HP-S16
HP-S25
HP-S35
HP-S50
HP-S70
HP-S95
HP-S120 HP-S150 HP-S185 HP-S240 HP-S300
Art. nr / Item No.
340-051800 340-051810 340-051820 340-051830 340-051840 340-051850 340-051860 340-051870 340-051880 340-051890 340-051900 340-051910
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300

[mm/]

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Matryce HP-K... do kocwek
lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No.
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies HP-K... for soldered terminals


KO, KW, KI, KL
HP-K16
340-051710

HP-K25
340-051720

HP-K35
340-051730

HP-K50
340-051740

HP-K70
340-051750

HP-K95
340-051760

HP-K120
340-051770

HP-K150
340-051780

10

16

25

35

50

70

95

120

150

Dies HP-I for insulated terminals


KOI, KWI, KII, KLI
HP-I 16
340-051610

HP-I 25
340-051620

HP-I 35
340-051630

HP-I 50
340-051640

HP-I 70
340-051650

HP-I 95
340-051660

HP-I 120
340-051670

HP-I 150
340-051680

10

16

25

35

50

70

95

120

150

HP-H16
340-051580

HP-H25
340-051590

HP-H35
340-051500

HP-H50
340-051510

HP-H70
340-051520

HP-H95
340-051530

HP-H120
340-051540

HP-H150
340-051550

HP-H185
340-051560

HP-2H6
340-051564

HP-2H10
340-051565

HP-2H16
340-051566

HP-H
H HI

HP-H10/2H4
340-051570

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Dies HP-H for cord-end


terminals H and HI

10
2x4

16

25

35

50

70

95

120

150

185

2x6

2x10

2x16

Matryce HP-ZL do kocwek


typu ZLA
Typ / Type /
Art. nr / Item No.
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

HP-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

HP-I 10
340-051600

Matryce HP-H do kocwek


tulejkowych H i HI

Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

HP-...
KO, KW, KI,
KL...

HP-K10
340-051700

Matryce HP-I do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No.
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

47

Dies HP-ZL for terminals ZLA

HP-ZL
ZLA

HP-ZL16
340-050200

HP-ZL25
340-050201

HP-ZL35
340-050202

HP-ZL50
340-050203

HP-ZL70
340-050204

HP-ZL95
340-050205

16

25

35

50

70

95

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

48

RH4-20
340-064380

RH4-22
340-064390

RH4-23
340-064400

RH4-25
340-064410

RH4-26
340-064411

RH4-28
340-064420

RH4-32
340-064430

RH4-34
340-064440

Numer gniazda
Socket No.

RH4-18
340-064370

RH4-

RH4-17
340-064360

Dies RH4- for tubular copper


terminal
RH4-16
340-064350

Matryce RH4- do kocwek


rurowych miedzianych

RH4-14
340-064340

. , , .

.
.
: 200 kN. : 240 .
: 3,80 . : 70Mpa.
. : 340-060100.

RH4-12
340-064330

Crimping head used together with hydraulic pump. General purpose, practical, reliable.
Enables easy crimping. Designed for crimping
of terminals and forming of segmental cores.
Supplied in plastic box.
Provides crimping force: at least 200 kN.
Length: 240 mm. Weight: 3,80 kg. Working
pressure: 70 MPa
Item No.: 340-060100.

RH4-10
340-064320

Gowica zaciskowa do wsppracy z pomp


hydrauliczn. Bardzo uniwersalna, praktyczna,
o duej niezawodnoci, umoliwia atwe zaciskanie. Przeznaczona do zaciskania kocwek
i formowania y sektorowych. Dostarczana w
plastikowym pudeku.
Sia zaciskajca: min. 200 kN. Dugo:
240 mm. Masa: 3,80 kg. Cinienie pracy: 70
MPa.
Art. nr: 340-060100.

RH4-8
340-064310

400

Art. nr
Item No.
.

Hydraulic head
HH 400 type

Typ / Type/

Gowica hydrauliczna
HH 400

10

12

14

16

17

18

20

22

23

25

26

28

32

34

Typ kocwki
Terminal type

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Typ kocwki
Terminal type

AH4-12
340-066120

AH4-13
340-066130

AH4-14
340-066140

AH4-16
340-066150

AH4-18
340-066160

AH4-19
340-066170

AH4-20
340-066180

AH4-21
340-066190

AH4-22
340-066200

AH4-23
340-066210

AH4-25
340-066220

AH4-28
340-066230

AH4-30
340-066240

AH4-32
340-066250

AH4-34
340-066260

AH4-

AH4-11
340-066110

Numer gniazda
Socket No.

Dies AH4- for tubular aluminium


terminal

AH4-10
340-066100

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce AH4- do kocwek


rurowych aluminiowych

10

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

23

25

28

30

32

34

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce H4-S do formowania y


sektorowych na okrgo

Dies H4-S for forming round


shape of segmental cores

H4-S

Typ / Type /
H4-S10
H4-S16
H4-S25
H4-S35
H4-S50
H4-S70
H4-S95
H4-S120 H4-S150 H4-S185 H4-S240 H4-S300
Art. nr / Item No. /
340-062500 340-062600 340-062700 340-062800 340-062900 340-063000 340-063100 340-063200 340-063300 340-063400 340-063500 340-063600
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300

[mm/]

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Matryce H4-K... do kocwek
lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies H4-K... for soldered terminals


KO, KW, KI, KL

10

16

35

50

70

95

120

150

185

240

H4-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

H4-I 10
340-064000

H4-I 16
340-064010

H4-I 25
340-064020

H4-I 35
340-064030

H4-I 50
340-064040

H4-I 70
340-064050

H4-I 95
340-064060

H4-I 120
340-064070

H4-I 150
340-064080

10

16

25

35

50

70

95

120

150

H4-H25
340-063690

H4-H35
340-063700

H4-H50
340-063710

H4-H70
340-063720

H4-H95
340-063730

H4-H120
340-063740

H4-H150
340-063750

H4-H185
340-063760

H4-2H6
340-063770

H4-2H10
340-063780

H4-2H16
340-063790

H4-H
H HI

H4-H16
340-063680

Dies H4-H for cord-end


terminals H and HI

H4-H10/2H4
340-063670

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

25

Dies H4-I... for insulated terminals


KOI, KWI, KII, KLI

Matryce H4-H do kocwek


tulejkowych H i HI

Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

H4-...
KO, KW, KI,
KL...

H4-K10
H4-K16
H4-K25
H4-K35
H4-K50
H4-K70
H4-K95
H4-K120
H4-K150
H4-K185
H4-K240
340-063800 340-063810 340-063820 340-063830 340-063840 340-063850 340-063860 340-063870 340-063880 340-063890 340-063900

Matryce H4-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

49

10
2x4

16

25

35

50

70

95

120

150

185

2x6

2x10

2x16

Matryce H4-ZL do kocwek


typu ZLA

Dies H4-ZL
for terminals ZLA

H4-ZL
ZLA

Niektre wielkoci matryc wymagaj otworzenia


gowicy narzdzia w celu dokonania nastpnego
zacinicia.

Some sizes of crimping dies require to open tool


head, in order to do the next crimp.

Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

H4-ZL16
340-066300

H4-ZL25
340-066301

H4-ZL35
340-066302

H4-ZL50
340-066303

H4-ZL70
340-066304

H4-ZL95
340-066305

H4-ZL120
340-066306

16

25

35

50

70

95

120

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

50

RH6-20
340-072170

RH6-22
340-072180

RH6-23
340-072190

RH6-25
340-072200

RH6-26
340-072201

RH6-28
340-072210

RH6-32
340-072220

RH6-34
340-072230

RH6-36
340-072232

RH6-38
340-072240

RH6-42
340-072250

RH6-44
340-072260

Numer gniazda
Socket No.

RH6-18
340-072160

RH6-

RH6-17
340-072150

Dies RH6- for tubular copper


terminal
RH6-16
340-072140

Matryce RH6- do kocwek


rurowych miedzianych

RH6-14
340-072130

. , , .

.
: 250 kN. : 260 .
: 6,50 . : 70Mpa.
. : 340-070100.

RH6-12
340-072120

Crimping head used together with hydraulic


pump. General purpose, practical, reliable. Enables easy crimping. Designed for crimping terminals and forming segmental cores.
Provides crimping force: at least 250 kN.
Length: 260 mm. Weight: 6,50 kg. Working
pressure: 70 MPa.
Item No.: 340-070100.

RH6-10
340-072110

Gowica zaciskowa do wsppracy z pomp


hydrauliczn. Bardzo uniwersalna, praktyczna,
o duej niezawodnoci, umoliwia atwe zaciskanie. Przeznaczona do zaciskania kocwek i
formowania y sektorowych.
Sia zaciskajca: min. 250 kN. Dugo:
260 mm. Masa: 6,50 kg. Cinienie pracy: 70
MPa.
Art. nr: 340-070100.

RH6-8
340-072100

630

Art. nr
Item No.
.

Hydraulic head
HH 630 type

Typ / Type/

Gowica hydrauliczna
HH 630

10

12

14

16

17

18

20

22

23

25

26

28

32

34

36

38

42

44

Typ kocwki
Terminal type

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Typ kocwki
Terminal type

AH6-12
340-075120

AH6-13
340-075130

AH6-14
340-075140

AH6-16
340-075150

AH6-18
340-075160

AH6-19
340-075170

AH6-20
340-075180

AH6-21
340-075190

AH6-22
340-075200

AH6-23
340-075210

AH6-25
340-075220

AH6-28
340-075230

AH6-30
340-075240

AH6-32
340-075250

AH6-34
340-075260

AH6-38
340-075270

AH6-44
340-075280

AH6-

AH6-11
340-075110

Numer gniazda
Socket No.

Dies AH6- for tubular aluminium


terminal

AH6-10
340-075100

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce AH6- do kocwek


rurowych aluminiowych

10

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

23

25

28

30

32

34

38

44

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Matryce H6-S do formowania y


sektorowych na okrgo

Dies H6-S for forming round


shape of segmental cores

H6-S

Typ / Type /
H6-S10
H6-S16
H6-S25
H6-S35
H6-S50
H6-S70
H6-S95
H6-S120 H6-S150 H6-S185 H6-S240 H6-S300
Art. nr / Item No. /
340-070400 340-070410 340-070420 340-070430 340-070440 340-070450 340-070460 340-070470 340-070480 340-070490 340-070500 340-070510
.
Przekrj kocwki
SM
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Cross section range

SE

35
50
70
95
120
150
185
240
300

[mm/]

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Matryce H6-K... do kocwek
lutowanych KO, KW, KI, KL
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

Dies H6-K... for soldered terminals


KO, KW, KI, KL

10

16

35

50

70

95

120

150

185

240

H6-I...

KOI, KWI, KII, KLI...

H6-I 10
340-070680

H6-I 16
340-070690

H6-I 25
340-070700

H6-I 35
340-070710

H6-I 50
340-070720

H6-I 70
340-070730

H6-I 95
340-070740

H6-I 120
340-070750

H6-I 150
340-070760

10

16

25

35

50

70

95

120

150

H6-H25
340-070790

H6-H35
340-070800

H6-H50
340-0670810

H6-H70
340-070820

H6-H95
340-070830

H6-H120
340-070840

H6-H150
340-070850

H6-H185
340-070860

H6-2H4
340-070870

H6-2H6
340-070880

H6-2H10
340-070890

H6-2H16
340-070900

H6-H
H HI

H6-H16
340-070780

Dies H6-H... for cord-end


terminals H and HI

H6-H10/2H4
340-070770

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

25

Dies H6-I... for insulated terminals


KOI, KWI, KII, KLI

Matryce H6-H... do kocwek


tulejkowych H i HI

Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

H6-...
KO, KW, KI,
KL...

H6-K10
H6-K16
H6-K25
H6-K35
H6-K50
H6-K70
H6-K95
H6-K120
H6-K150
H6-K185
H6-K240
340-070550 340-070560 340-070570 340-070580 340-070590 340-070600 340-070610 340-070620 340-070630 340-070640 340-070650

Matryce H6-I... do kocwek


izolowanych KOI, KWI, KII, KLI
Typ / Type /
Art. nr / Item No. /
.
Przekrj kocwki
Cross section range

[mm/]

51

2x4
10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

2x4

2x6

2x10

2x16

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce
do innych celw.

Note!
O n special request we can deliver dies for
other purposes.

!
 .

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

52

Typ kocwki
Terminal type

RH1-32
340-070028

RH1-34
340-070029

RH1-36
340-070030

RH1-38
340-070031

RH1-42
340-070032

RH1-44
340-070033

RH1-52
340-070034

RH1-58
340-070035

Numer gniazda
Socket No.

RH1-28
340-070027

RH1-

RH1-26
340-070026

Dies RH1- for tubular copper


terminal
RH1-25
340-070025

Matryce RH1- do kocwek


rurowych miedzianych

RH1-23
340-070024

. , , .

.
: 450 kN. : 300
. : 11 . : 70Mpa.
. : 340-070000.

RH1-22
340-070023

Crimping head used together with hydraulic


pump. General purpose, practical, reliable. Designed for crimping of terminals and forming of
segmental cores.
Provides crimping force: at least 450 kN.
Working pressure: 70 MPa. Weight: 11 kg.
Length: 300 mm.
Item No.: 340-070000.

RH1-20
340-070022

Gowica zaciskowa do wsppracy z pompami


hydraulicznymi. Bardzo uniwersalna, praktyczna
o duej niezawodnoci. Przeznaczona do zaciskania kocwek i formowania y sektorowych.
Sia zaciskajca: min. 450 kN. Dugo: 300
mm. Masa: 11 kg. Cinienie pracy: 70 MPa.
Art. nr: 340-070000.

RH1-18
340-070021

1000

Art. nr
Item No.
.

Hydraulic head
HH 1000 type

Typ / Type/

Gowica hydrauliczna
HH 1000

18

20

22

23

25

26

28

32

34

36

38

42

44

52

58

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Typ kocwki
Terminal type

AH1-21
340-070042

AH1-22
340-070043

AH1-23
340-070044

AH1-25
340-070045

AH1-28
340-070046

AH1-30
340-070047

AH1-32
340-070048

AH1-34
340-070049

AH1-38
340-070050

AH1-44
340-070051

AH1-52
340-070052

AH1-58
340-070053

AH1-

AH1-20
340-070041

Numer gniazda
Socket No.

Dies AH1- for tubular aluminium


terminal

AH1-19
340-070040

Art. nr
Item No.
.

Typ / Type/

Matryce AH1- do kocwek


rurowych aluminiowych

19

20

21

22

23

25

28

30

32

34

38

44

52

58

Do kocwek wg tabeli na ostatniej stronie / for terminals acc to table at the end page /

Uwaga!
Na specjalne yczenie dostarczamy matryce do
innych celw.

Note!
On special request we can deliver dies for other
purposes.

!

.

ISO
9001

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Porwnanie wasnoci
prasek i gowic
hydraulicznych

Comparison of features
hydraulic presses
and heads
HK 4,
HK 4 EL

Typ / Type /

1,55
Przekrj przewodu / Wire cross section /
[mm/]

Masa / Weight /
[kg/]
do kocwek miedzianych w wykonaniu standard (np. KOR, KL)
for copper terminals with normal execution (e.g. KOR, KL type)
(KR, L)
do kocwek miedzianych w wykonaniu wg DIN 46235 (np. KDR, KLD)
for copper terminals acc. to DIN 46235 (e.g. KDR, KLD type)
DIN 46235 (KR, LD)
yy ektorowe
Segmental cores

do kocwek aluminiowych w wykonaniu grubociennym (np. KA, KLA)
for aluminium terminals with thick-walled execution (e.g. KA, KLA type)
(; L)
do kocwek aluminiowych w wykonaniu wg DIN 46329 (np. KRA, LA)
for aluminium terminals acc. to DIN 46329 (e.g. KRA, LA type)
DIN 46329 (KR, L)
do kocwek aluminiowych w wykonaniu cienkociennym (np. 2KAm, 2ZA)
for aluminium terminals with thin-walled execution (e.g. 2KAm, 2ZA type)
(2m; 2Z)
do kocwek nieizolowanych (np. KO, KW)
for uninsulated terminals (e.g. KO, KW)
(KO;KW)
do kocwek izolowanych (np. KOI, KWI)
for insulated terminals (e.g. KOI, KWI)
(KOI; KWI)
do kocwek tulejkowych (np H, HI)
for cord-end terminals (e.g. H, HI type)
(H;HI)
Matryce / Dies /

53

HK 5, HK 5 EL,
WHPH 2, HPH 2
GK 5
2,35
60
3,1; 1,75
3,9

HH 400

HH 630

HH 1000

3,8

6,5

11

6120

6240

16400

16500

16625

120625

695

6185

16300

16300

16625

951000

10120

10240

10300

10300

10300

1650

16120

16185

16240

16240

50240

1670

16150

16240

16300

16500

70625

1695

16185

16240

16240

16240

95240

1070

1070

10150

10240

10240

1070

1095

10150

10150

10150

1070

10150

10185

10185

10185

HK4-...

HK5-...

HP-...
RHP-...
AHP-...
*

H4-...
RH4-...
AH4-...
*

H6-...
RH6-...
AH6-...
*

H1-...
RH1-...
AH1-...
*

Opis str. / Description page / .

* R dla miedzi;
A dla Aluminium.

* R for copper;
A for alluminium.

* R ;
A .

ISO
9001

54

www.ergom.com
Praski i gowice hydrauliczne / Hydraulic presses and heads /

Wsppraca gowic
zaciskowych
z pompami

Collaborate crimping
heads with the pumps

GK 5
HH 700

HPH 2

HN 700

HH 400

HP 700

HH 630

HE 700

HH 1000

Do zasilania w/w gowic mona stosowa kad


z wymienionych powyej pomp hydraulicznych.
Standardowo s one wyposaone w w gitki
o dugoci 2 metrw. Moliwa jest dostawa z
wem: 3, 5, 9, 12 lub 15 metrw.

For the feeding all of this crimping heads we


can use each of this hydraulic pumps. They are
equiped with 2 meters hydraulic hose. Pumps
with the hose 3, 5, 9, 12 or 15 meters available
on request.


.
2 . : 3, 5, 9, 12
15 .

ISO
9001

www.ergom.com
Odcinaki hydrauliczne / Hydraulic cutting tools /

55

Odcinak KH 25
i gowica tnca HY 25

Cutting tools KH 25
and cutting head
HY 25


25
HY 25

KH 25 Odcinak hydrauliczny z napdem rcznym do cicia kabli Al, Cu i Al-Fe. Nie nadaje
si do cicia kabli pod napiciem. Gowica tnca
umocowana obrotowo.
HY 25 Gowica tnca do cicia kabli Al, Cu i
Al-Fe. Do wsppracy z pomp hydrauliczn.

KH 25 Hand operated hydraulic cutting tool


for cutting Al, Cu, and Al-Fe wires. It is not suitable for cutting live wires. The cutting head is
rotary mounted.
HY 25 Cutting head is used for cutting Al, Cu,
and Al-Fe wires. It is designed for use together
with hydraulic pump.

Akcesoria: Noe zapasowe

Accesories: Spare blade

25 ,
- . .
.
HY 25 , -
. .
:

KH/HY 25 (ruchomy) Art. nr: 310-120215;


KH/HY 25 (nieruchomy) Art. nr: 310-120216;
Pudeko plastikowe PP-HK5/KH25 do odcinaka
KH 25. Bardzo praktyczne Art. nr: 397-100105.

Typ
Type

KH 25
HY 25

Cinienie pracy
Sia cicia
Working pressure
Cutting strength

[kN/kN]
[MPa]
50
70
50

70

KH/HY 25 (movable) Item No.: 310-120215;


KH/HY 25 (immovable) Item No.: 310-120216;
Plastic box type PP-HK5/KH25 for hand cutting
KH 25. Very useful Item No.: 397-100105.

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

365

2,95

310-120000

220

2,10

310-120610

KH/HY 25 () . : 310-120215;
KH/HY 25 () . : 310-120216;
PP-HK5/KH25
KH 25.
. : 397-100105.

Zastosowanie / Application /

Kabel lub przewd / Cable or wire /

Kabel izolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium insulated wire /Kabel niezolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium wire without insulation /

Przewd Al-Fe / Aluminium-iron cable / -

Max rednica
zewntrzna
Max outside diameter

[mm/]
25
25
22

Drut Cu / Cooper wire /

18

Drut Al / Aluminium wire /


Drut Fe mikki (max 28 HRC) / Soft-iron wire (max 28 HRC) /
( 28 HRC)
Kable w pancerzu Pb (ziemne) / Armoured cable /
Pb
Kable telefoniczne / Telephone cable /

22
13
20
25

Odcinak KH 25 EL

Cutting tool KH 25 EL

KH25EL

Odcinak hydrauliczny zgowic obrotow inapdem elektrycznym. Suy do cicia kabli Al, Cu
iAl-Fe. Nie nadaje si do cicia kabli pod napiciem. Bardzo uniwersalny ipraktyczny, oduej
niezawodnoci.
Sia cicia: 50 kN. Masa: 3,7 kg. Dugo:
310mm. Napd: bateryjny 12V, 1700mAh. Cinienie pracy: 70MPa.
W komplecie znajduje si zasillacz z adowark
220V/50Hz (1 godz. adowania = 70100 cykli
cicia) oraz walizka plastikowa.
Art. nr: 310-120210.

Hydraulic cutting tool with rotary head with


electrical driver. Used for cutting Al, Cu and AlFe wire. It is not suitable for cutting live wires.
Universal tool, practical and reliable.
Cutting strength: 50 kN. Weight: 3,7 kg.
Length: 310 mm. Batery feeder: 12V, 1700
mAh. Working pressure: 70 MPa.
In set we deliver feeder and loader 220V/50Hz
(1 hour of loading = 70100 cutting cykle), plastic box.
Item No.: 310-120210.

Akcesoria:
Noe zapasowe
KH/HY 25 (ruchomy) Art. nr: 310-120215;
KH/HY 25 (nieruchomy) Art. nr: 310-120216.

Accesories:
Spare blade
KH/HY 25 (movable) Item No.: 310-120215;
KH/HY 25 (immovable) Item No.: 310-120216.

.
, - .
. , , .
: 50 kN. : 3,7 . : 310
. : 12 V, 1700
mAh. : 70 .
220V / 50 Hz (1
= 70100 ), .
. : 310-120210.

adowarka do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Art. nr: 340-040103;

Charger for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Item No.: 340-040103;

4 EL, 5
EL, 25 EL . : 340-040103;

Akumulator do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Art. nr: 340-040104;

Battery for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Item No.: 340-040104;

4 EL, 5 EL, 25 EL
. : 340-040104;

Walizka metalowa do HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25


EL Art. nr: 340-040105

Metal box for HK 4 EL, HK 5 EL, KH 25 EL


Item No.: 340-040105.

4 EL, 5
EL, 25 EL . : 340-040105.

:

KH/HY 25 () . : 310-120215;
KH/HY 25 () . : 310-120216.

Zastosowanie / Application /
Max rednica zewntrzna
Max outside diameter

[mm/]
Kabel izolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium insulated wire /
25
Kabel niezolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium wire without insulation /
25

Przewd Al-Fe / Aluminium-iron cable / -
22
Kabel lub przewd / Cable or wire /

Drut Cu / Cooper wire /

18

Drut Al / Aluminium wire /

22

Drut Fe mikki (max 28 HRC) / Soft-iron wire (max 28 HRC) / ( 28 HRC)

13

Kable w pancerzu Pb (ziemne) / Armoured cable / Pb

20

Kable telefoniczne / Telephone cable /

25

ISO
9001

www.ergom.com
Odcinaki hydrauliczne / Hydraulic cutting tools /

56

Odcinak KH 40
i gowica tnca HY 40

Cutting tool KH 40
and cutting head
HY 40 type


40
HY 40

KH 40 Odcinak hydrauliczny z napdem rcznym do cicia kabli Al, Cu i Al-Fe. Nie nadaje
si do cicia kabli pod napiciem. Gowica tnca
umocowana obrotowo.
HY 40 Gowica tnca do cicia kabli Al, Cu
i Al-Fe. Do wsppracy z pomp hydrauliczn.

KH 40 Hand operated hydraulic cutting tool


for cutting Al, Cu and Al-Fe cables. Can not be
used for cutting live cables. The cutting head is
rotary mounted.
HY 40 Cutting head is used for cutting Al, Cu,
and Al-Fe cables. It is designed for use together
with hydraulic pump.

Akcesoria: Noe zapasowe


KH/HY 40 (ruchomy) Art. nr: 310-120241;
KH/HY 40 (nieruchomy) Art. nr: 310-120242.

Accesories: Spare blade


KH/HY 40 (movable) Item No.: 310-120241;
KH/HY 40 (immovable) Item No.: 310-120242.

40 ,
- . .
.
HY 40 , -
. .

Typ
Type

KH 40
HY 40

Cinienie pracy
Sia cicia
Working pressure
Cutting strength

[kN/kN]
[MPa]
60
70
60

70

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

630

6,00

310-120220

250

3,80

310-120230

:
KH/HY 40 () . : 310-120241;
KH/HY 40 () . : 310-120242.

Zastosowanie / Application /

Kabel lub przewd / Cable or wire /

Kabel izolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium insulated wire /Kabel niezolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium wire without insulation /

Przewd Al-Fe / Aluminium-iron cable /
-
Drut Cu / Cooper wire /

Drut Al / Aluminium wire /

Drut Fe mikki (max 28 HRC) / Soft-iron wire (max 28 HRC) /
( 28 HRC)
Kable w pancerzu Pb (ziemne) / Armoured cable /
Pb
Kable telefoniczne / Telephone cable /

Max rednica
zewntrzna
Max outside diameter

[mm/]
40
40
20
21
26
16
30
30

Odcinak KH 85
i gowica tnca HY 85

Cutting tool KH 85
and cutting head
HY 85 type


85
HY 85

KH 85 Odcinak hydrauliczny z napdem rcznym do cicia kabli Al i Cu. Nie nadaje si do


cicia kabli pod napiciem. Gowica tnca umocowana obrotowo.
HY 85 Gowica tnca do cicia kabli Al i Cu.
Do wsppracy z pomp hydrauliczn.

KH 85 Hand operated hydraulic cutting tool


for cutting Al and Cu cables. Can not be used
for cutting live cables. The cutting head is rotary
mounted.
HY 85 Cutting head is used for cutting Al,
and Cu cables. It is designed for use together
with hydraulic pump.

Akcesoria: Noe zapasowe


KH/HY 85 (ruchomy) Art. nr: 310-120510;
KH/HY 85 (nieruchomy) Art. nr: 310-120511.

Accesories: Spare blade


KH/HY 85 (movable) Item No.: 310-120510;
KH/HY 85 (immovable) Item No.: 310-120511.

85

. .
.
HY 85 .
.

Typ
Type

KH 85
HY 85

Cinienie pracy
Sia cicia
Working pressure
Cutting strength

[kN/kN]
[MPa]
50
70
50

70

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

805

8,25

310-120200

390

6,25

310-120500

:
KH/HY 85 () . : 310-120510;
KH/HY 85 () . : 310-120511.

Zastosowanie / Application /

Kabel lub przewd / Cable or wire /

Kabel izolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium insulated wire /Kabel niezolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium wire without insulation /

Drut Cu / Cooper wire /

Drut Al / Aluminium wire /

Kable w pancerzu Pb (ziemne) / Armoured cable /
Pb
Kable telefoniczne / Telephone cable /

Max rednica
zewntrzna
Max outside diameter

[mm/]
85
85
28
32
50
85

ISO
9001

www.ergom.com
Odcinaki hydrauliczne / Hydraulic cutting tools /

57

Gowice tnce HY 90
i HY 120

Cutting heads HY 90
and HY 120 type


HY 90 HY 120

HY 90 Gowica tnca do cicia kabli Al i Cu.


Przeznaczona do wsppracy z pomp hydrauliczn.
HY 120 Gowica tnca do cicia kabli Al, Cu.
Przeznaczona do wsppracy z pomp hydrauli
czn.

HY 90 Cutting head is used for cutting Al,


Cu cable. It is designed for use together with
hydraulic pump.
HY 120 Cutting head is used for cutting Al,
Cu cables. It is designed for use together with
hydraulic pump.

HY 90 .
.
HY 120 .
.

Uwaga!
Nie stosowa do cicia drutw stalowych i prze
wodw Al-Fe.
Akcesoria: Noe zapasowe

Note!
Do not use for cutting steel or Al-Fe wire.

!

- .
:

HY 90 (ruchome) Art. nr: 310-120710;


HY 120 (ruchome) Art. nr: 310-120810.
Typ
Type

HY 90
HY 120

Cinienie pracy
Sia cicia
Working pressure
Cutting strength

[kN/kN]
[MPa]
60
70
80

Dugo
Length

[mm/]

70

Accesories: Spare blade

HY 90 (movables) Item No.: 310-120710;


HY 120 (movables) Item No.: 310-120810.
Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

407

8,30

310-120700

556

10,30

310-120800

HY 90 () . : 310-120710;
HY 120 () . : 310-120810.
Zastosowanie / Application /

Kabel lub przewd / Cable or wire /

Kabel izolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium insulated wire /Kabel niezolowany Cu lub Al / Cooper or aluminium wire without insulation /

Drut Cu / Cooper wire /

Drut Al / Aluminium wire /

Kable w pancerzu Pb (ziemne) / Armoured cable /
Pb
Kable telefoniczne / Telephone cable /

Max rednica
zewntrzna
Max outside diameter

[mm/]
HY 90
HY 120
90

120

90

120

42

65

46

70

55

75

70

90

Odcinak HEC 50

Cutting tool HEC 50 type

50

Odcinak z napdem elektrycznym do kabli Al


i Cu.
Max rednica cicia: 50 mm. Napd: silnik
12 V DC zasilany bateri. W komplecie jest take
zasilacz do adowania baterii 230 V, 50 Hz, 22
VA. Wymiary: 135x345x105. Masa: 2,5 kg (z
bateri).
Art. nr: 310-120300.

Hydraulic cutting tools with electrical drivers for


cutting Cu and Al cables.
Max. cutting diameter: 50 mm.
Operated by electrical motor: (12V) supplied
with batery. A set includes also power supply
for charging of the accumulator: 230 V, 50 Hz,
22 VA. Dimensions: 135 x 345 x 105 mm.
Weight: (together with battery): 2,5 kg.
Item No.: 310-120300.

Akcesoria: Noe zapasowe

Accesories: Spare blade

.
.
: 50 . : 12 V DC .

230V, 50 Hz, 22
VA. : 135345105. : 2,5 ( ).
. : 310-120300.
:

HEC 50 (ruchomy) Art. nr: 310-120305;


HEC 50 (nieruchomy) Art. nr: 310-120306.

HEC 50 (movable) Item No.: 310-120305;


HEC 50 (immovable) Item No.: 310-120306.

HEC 50 () . : 310-120305;
HEC 50 () . : 310-120306.

ISO
9001

www.ergom.com
Odcinaki hydrauliczne / Hydraulic cutting tools /

58

Porwnanie wasnoci
hydraulicznych
odcinakw i gowic
tncych

Features comparison
of different hydraulic
cutting tools

Przewd Al-Fe
Aluminium-iron cable


Kabel izolowany
Insulated cable

Cu
Al

Typ
Type

Masa
Weight

[kg/]

Dugo
Length

[mm/]

Fe

Cu

Al

KH 25

2,95

365

13

18

22

22

25

KH 40

60

630

16

21

26

20

40

KH 85

8,25

805

28

32

HY 25

2,1

220

13

18

22

HY 40

3,8

250

16

21

HY 85

6,25

390

HY 90

8,2

410

HY 120

9,6

550

Kable telefoniczne
Telephone cable

Kabel ziemny
Buried cable

25

25

20

40

30

30

85

85

85

50

22

25

25

25

20

26

20

40

40

30

30

28

32

85

85

85

50

42

46

90

90

70

55

65

70

120

120

90

75

Prt / Bar /

Uwaga!
"" oznacza. e narzdzie nie jest przeznaczone
do przecinania tego materiau. Wszelkie prby
wykorzystania do takich zastosowa mog spowodowa wypadek przy pracy lub uszkodzenie
narzdzia.

Note!
"-" means that tool is not designed for cutting
this material. All attempts of such usage can
cause accident or tool damage.

!
"-" ,
.
.

ISO
9001

www.ergom.com
Odcinaki hydrauliczne / Hydraulic cutting tools /

Wsppraca gowic
odcinajcych
z pompami

Collaborate cutting
heads with the pumps

59

HY 25
HH 700

HY 40

HN 700

HY 85
HP 700

HY 90
HY 120
HE 700

Do zasilania w/w gowic mona stosowa kad


z wymienionych powyej pomp hydraulicznych.
Standardowo s one wyposaone w w gitki
o dugoci 2metrw. Moliwa jest dostawa z wem: 3, 5, 9, 12 lub 15metrw.

For reinforcing all of this cutting heads we can


use each of this hydraulic pumps. They are
equiped with 2 meters flexible hydraulic hose.
Pumps with the hose 3, 5, 9, 12 or 15 meters
available on order.


.
2 . :
3, 5, 9, 12 15 .

ISO
9001

60

www.ergom.com
Pompy hydrauliczne / Hydraulic pumps /

Pompa hydrauliczna
rczna HH 700

Hand hydraulic pump


HH 700


700

Rczna pompa hydrauliczna z wem gitkim


2m w metalowej walizce (moliwa dostawa
z wem 3m, 5m, 9m, 12m, 15m). Bezpiecznik
hydrauliczny pompy HH 700 zadziaa automatycznie po osigniciu cinienia 70MPa. Pompa
HH 700 jest przeznaczona do wsppracy z gowicami zaciskajcymi GK5, HPH2, HH 400, HH
630, HH 1000, z gowicami odcinajcymi HY 25
i HY 40, HY 85, HY 90 i HY 120 oraz z gowic
dziurkujc HY052.

Hand operated hydraulic pump is equipped with


2-meter flexible hose in the metal case (longer
hoses: 3 m, 5 m, 9 m, 12 m, 15 m, are available on special request). The HH 700 pump discharges automatically after reaching 70 MPa. A
set includes (apart hose) pipe connector. The
HH 700 pump is designed for use together with
crimping head GK5, HPH2, HH 400, HH 630, HH
1000 types, cutting heads HY 25, HY 40, HY
85, HY 90, HY 120 types, and punching head
type HY052.

2 ,
( : 3, 5, 9, 12 15 ).
-700

70 . -700
GK 5, HPH 2, HH 400, HH 630, HH 1000, HY 25, HY 40, HY 85,
HY 90, HY 120
HY 052.

Typ
Type

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Pojemno oleju
Oil volume

[l/]

Art. nr
Item No.
.

HH 700

680

8,00

340-060200

Pompa hydrauliczna
nona HN 700

Foot hydraulic
pump HN 700


HN 700

Nona pompa hydrauliczna z wem gitkim 2m


w metalowej walizce (moliwa dostawa z wem
3m, 5m, 9m, 12m, 15m). Bezpiecznik hydrauliczny pompy HN-700 zadziaa automatycznie
po osigniciu cinienia 70MPa. Pompa HN-700
jest przeznaczona do wsppracy z gowicami
zaciskajcymi GK 5, HPH2, HH 400, HH 630, HH
1000, z gowicami odcinajcymi HY 25 i HY 40,
HY 85, HY 90 i HY 120 oraz z gowic dziurkujc HY052.

Foot operated hydraulic pump is equipped with


2-meter flexible hose in the metal case (longer
hoses: 3 m, 5 m, 9 m, 12 m, 15 m, are available on special request). The HN 700 pump
discharges automatically after reaching 70 MPa.
The HN 700 pump is designed for use together
with crimping head GK 5, HPH2, HH 400, HH
630, HH 1000 types, cutting heads HY 25, HY
40, HY 85, HY 90, HY 120 types, and punching
head type HY052.


2 , (
: 3, 5, 9, 12
15 ). HN-700
70 . HN700
GK5, HPH2, HH 400, HH 630,
HH 1000, HY 25,
HY 40, HY 85, HY 90, HY 120 HY 052.

Typ
Type

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Pojemno oleju
Oil volume

[l/]

Art. nr
Item No.
.

HN 700

720

8,90

340-060218

ISO
9001

www.ergom.com
Pompy hydrauliczne / Hydraulic pumps /

61

Pompa hydrauliczna
z napdem
pneumatycznym HP 700

Pneumatic operated
hydraulic pump
HP 700

700

Pompa hydrauliczna z napdem pneumatycznym


i z wem gitkim 2m (moliwa dostawa z wem 3m, 5m, 9m, 12m, 15m). Napd ze rda
spronego powietrza 610MPa. Bezpiecznik
hydrauliczny pompy HP-700 zadziaa automatycznie po osigniciu cinienia 70MPa. Pompa
HP-700 jest przeznaczona do wsppracy z gowicami zaciskajcymi GK5, HPH2, HH 400, HH
630, HH 1000, z gowicami odcinajcymi HY 25
i HY 40, HY 85, HY 90 i HY 120 oraz z gowic
dziurkujc HY052.

Pneumatic operated hydraulic pump is equipped


with 2-meter flexible hose (longer hoses: 3 m,
5 m, 9 m, 12 m, 15 m, are available on special
request). Operated with compressed air at 610 bar pressure. The HP 700 pump discharges
automatically after reaching 70 MPa. The HP
700 pump is designed for use together with
crimping heads GK5, HPH2, HH 400, HH 630,
HH 1000 types, cutting heads HY 25, HY 40,
HY 85, HY 90, HY 120 type, and punching head
HY052 type.

2 (
: 3, 5, 9, 12 15 ).
610 .
-700 70
. -700
GK 5, HPH 2, HH
400, HH 630, HH 1000,
HY 25, HY 40, HY 85, HY 90, HY 120 HY 052.

Typ
Type

Dugo
Length

[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

HP 700

380x150x205

10

Przycze powietrza Pojemno oleju


Air connection
Oil volume

[l/]
''

0,74

Art. nr
Item No.
.
340-060220

Przycze powietrza
Air connection

Pompa hydrauliczna
z napdem
elektrycznym HE 700

Motor operated
hydraulic pump
HE 700

700

Pompa hydrauliczna z napdem elektrycznym


220V/50Hz. Wyposaona w w gitki 2m (moliwa dostawa z wem 3m, 5m, 9m, 12m, 15m).
Bezpiecznik hydrauliczny pompy HE 700 zadziaa
automatycznie po osigniciu cinienia 70MPa.
Pompa HE 700 jest przeznaczona do wsppracy
z gowicami zaciskajcymi GK5, HPH2, HH 400,
HH 630, HH 1000, z gowicami odcinajcymi HY
25, HY40 HY 85, HY 90 i HY 120 oraz z gowic
dziurkujc HY052.

Motor operated hydraulic pump is connected


to the source of power 220V/50Hz. The pump
is equipped with 2-meter flexible hose (longer
hoses: 3m, 5m, 9m, 12m, 15m, are available on
special request). The HE 700 pump discharges
automatically after reaching 70MPa. The HE 700
pump is designed for use together with crimping
heads GK5, HPH2, HH 400, HH 630, HH 1000
types, cutting heads HY 25, HY 40, HY 85, HY
90, HY 120 types, and punching head HY052
type.

220V/50Hz.
2 (
: 3, 5, 9, 12 15 ).
-700

70 . -700
GK
5, HPH 2, HH 400, HH 630, HH 1000, HY 25, HY 40, HY 85, HY
90, HY 120 HY 052.

Typ
Type

HE 700

Akcesoria
do pomp hydraulicznych:
W
W
W
W
W
W

gitki
gitki
gitki
gitki
gitki
gitki

2 m Art. nr: 340-060120;


3 m Art. nr: 340-060130;
6 m Art. nr: 340-060140;
9 m Art. nr: 340-060150;
12 m Art. nr: 340-060160;
15 m Art. nr: 340-060170.

Wymiary
Dimensions

[mm/]
270x150x270

Accesories
for hydraulic pump:
2-meter flexible hose Item No.: 340-060120;
3-meter flexible hose Item No.: 340-060130;
6-meter flexible hose Item No.: 340-060140;
9-meter flexible hose Item No.: 340-060150;
12-meter flexible hose Item No.: 340-060160;
15-meter flexible hose Item No.: 340-060170.

Masa
Weight

[kg/]
9

Pojemno oleju
Oil volume

[l/]
1,20

Art. nr
Item No.
.
310-120815

2 . : 340-060120;
3 . : 340-060130;
6 . : 340-060140;
9 . : 340-060150;
12 . : 340-060160;
15 . : 340-060170.

ISO
9001

62

www.ergom.com

Urzdzenia do obrbki przewodw i zaciskania kocwek / Equipment for wires treatment


and crimping terminals /

Maszyna do zaciskania
kocwek
HIT (0,52,5 mm)
typ MC 25

Special stripping
crimping machine to
end sleeves type HIT
(cross-sections range:
0,52,5 mm)

MC 25
HIT
( :
0,52,5 )

MC 25

Kocwki w formie tamy podawane s, ze specjalnych magazynkw. Operacja zdejmowania


izolacji i zaciskania kocwki trwa 1,5 sekundy. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia 100%
pewno poczenia.
End sleeves are feeding in band form from special dispenser. Stripping and crimping operation
performs at 1,5 sek. cycle time. Control system by microprocessor ensures 100% certainty
of connection.
. 1,5 . 100%
.
Typ
Type

Przekrj przewodu
Wire cross sections

[mm/]

MC 25

0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5

Napicie zasilania
Operating voltage

[V]
220

Wymiary (szer. x gb. x wys.)


Dimensions (W x D x H)
(. . .)
[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

165x270x320

12

320-001000

ISO
9001

www.ergom.com

Urzdzenia do obrbki przewodw i zaciskania kocwek / Equipment for wires treatment


and crimping terminals /

Pneumatyczny zestaw
do zaprasowywania
typu PCT 6
Dane techniczne:
Cinienie pracy: 68 bar
Sia nacisku: 13 kN przy 5 bar
Ciar: 2,7 kg
Wymiary: 225x135x90 mm
W skad zestawu wchodz:
1. praska pneumatyczna PA6
Art. nr: 340-080001;
2. wycznik PF6 z wem
Art. nr: 340-080011;
3. matryce do wyboru
z poniszej tabelki (wg uznania).

63

Pneumatic crimping set


PCT 6

Technical data:
Applicable air pressure: 68 bar
Output force: 13 kN at 5 bar air pressure
Weight: 2,7 kg
Dimensions: 225x135x90 mm
The set are includes:
1. pneumatic crimping tool PA6
Item No.: 340-080001;
2. foot air switch PF6 with hose
Item No.: 340-080011;
3. crimping dies
choice from the table below.

:
: 68 bar
(): 13 kN 5 bar
: 2,7
: 22513590
:
1. 6
. : 340-080001;
2. PF6
. : 340-080011;
3.
( ).

Przekrj przewodu
Wire cross section

[mm/]

Typ matrycy
Type dies

Kocwki / Terminals /
Rodzaj
Typ
Kond
Type

Do kocwek ze szwem izolowanych; nasuwek i wsuwek


izolowanych; gniazd i wtykw izolowanych
For insulated terminals and insulated male, female and bullet
LWI; LOI; KOI; KWI; KII; NI; WI;
connectors
GI; NCI; WCI; NWCI; NWI; GCI
;
; .

P-03C

0,56

P-04C

0,146

P-10

1,56

Do kocwek ze szwem nieizolowanych


For uninsulated terminals
.

P-03B

0,56

Do wsuwek i nasuwek konektorowych nieizolowanych


For uninsulated female and male push-on connectors and barel
ring terminals
.

P-04WF

0,54

P-06WF

0,756

P-16WF

616

P-25WF

1025

P-35WF

1635

P-50WF

2550

C-7

zew. 7

Zdjcie
Photo

Art. nr
Item No.
.
340-080021
340-080022

KO; KW; KI; KI; KOR; KL

340-080023

N; W; NW; NWR; NR; WR; NZ;


NZJ; WZJ; MO

340-080024

340-080025
Do kocwek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych
For insulated and uninsulated cord-end terminals
.

340-080026
340-080027

H; HI; HIx2

340-080028
340-080029
340-080030

Do cicia przewodw
For cutting wires

zewntrzna przewodu 7 mm
outside diameter of wire

7

340-080035

ISO
9001

64

www.ergom.com
Narzdzia do szyn montaowych / Tools for mounting rails /

Hydrauliczna
dziurkarka JR 75

Hydraulic punching
device JR 75


JR 75

Dziurkarka suy do wycinania otworw w szynach zbiorczych Cu i Al bez koniecznoci wykonania otworu na cigno. Przeznaczona do
wsppracy z pomp hydrauliczn. W komplecie
metalowa walizka.

The punching press is used for punching holes


in busbars, without necessity of drilling hole for
a tie. Device is designed for use together with
hydraulic pump. The set includes metal box

Uwaga!
Istnieje moliwo dostawy innych wymiarw
wycinakw (na zamwienie klienta).

Note!
There is a possibility to deliver other punch dimensions (for customer order).


.
.
. .
!
( ).

Typ
Type

Uyteczny nacisk
Working pressure

[kN/kN]

Grubo dziurkowanej
szyny
Thickness of punched
sheet

[mm/]

JR 75

270

10

Max rednica
wykrawanego otworu
Max. Diameter of
punched hole

[mm/]
21

Gboko
gardzieli paka
Depth of jaw of
the bow


[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

75

15,00

315-132250

Wyposaenie standardowe / Standard accessories /Typ wycinaka
rednica
Art. nr
Type blankig dies
Diameter
Item No.

[mm/]
JR 75/10,5
10,5
315-132255
JR 75/13,5

13,5

315-132260

JR 75/17,5

17,5

315-132265

JR 75/20,5

20,5

315-132270

Hydrauliczna gitarka
BB 120

Hydraulic bending
machine BB 120 type


120

Suy do gicia zbiorczych szyn miedzianych.


Przeznaczona do wsppracy z pomp hydrauliczn.

The bending machine is used for copper busbars


bending. It is designed for use together with
hydraulic pump.

.
.

Typ
Type

Uyteczny
nacisk
Working
pressure

[kN/kN]

Max grubo gitej szyny


Max thickness of bent
busbar


[mm/]

Max szeroko gitej szyny


Max width of bent busbar


[mm/]

Kt gicia
Bending angle

[]

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

BB 120

250

12

120

090
(skok co 15)
(stroke us 15)
( 15)

11,50

310-130050

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do szyn montaowych / Tools for mounting rails /

65

Hydrauliczna gilotyna
BC 120

Hydraulic cutter
BC 120

120

Suy do cicia miedzianych i aluminiowych szyn


zbiorczych oraz stalowych blach (max twardo
200 HB). Przeznaczona do wsppracy z pomp
hydrauliczn.
Specjalny ksztat noa tncego zapewnia rwn
powierzchni czoow odcitego materiau, nie
wymagajc dalszej obrbki wirowej.

Tools designed for cutting Al and Cu busbars


and steel sheet (max hardness 200 HB). It is
designed for use together with hydraulic pump.
specially designed blades allow to make flat
butting face of cut stuff. They dont need further machining.


,
( 200). .
,
.

Typ
Type

Uyteczny nacisk
Working pressure

[kN/kN]

BC 120

250

Max grubo citego materiau


Max thicknessr


[mm/]
Al, Cu

Stal / steel /

12

Max szeroko citego


materiau
Max. width


[mm/]
Al, Cu
Stal / steel /
120

120

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

11,50

310-130150

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do szyn montaowych / Tools for mounting rails /

66

Wsppraca narzdzi
do szyn Cu i Al oraz
dziurkarek z pompami

Collaborate tools for


Cu-Al busbars with the
pumps

JR 75
HH 700

HN 700
BB 120

HP 700

BC 120
HE 700

Do zasilania w/w narzdzi mona stosowa kad z wymienionych powyej pomp hydraulicznych. Standardowo s one wyposaone w w
gitki o dugoci 2metrw. Moliwa jest dostawa
z wem: 3, 5, 9, 12 lub 15metrw.

For feeding all of this tools we can use each of


this hydraulic pumps. They are delivered with
2 meters elexible hydraulic hose. Pumps with
the hose 3, 5, 9, 12 or 15 meters available on
order..
2 . : 3, 5, 9, 12
15 .

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do szyn montaowych / Tools for mounting rails /

67

Przyrzd do cicia
i dziurkowania szyn TS

Instrument for cutting


and perforating steel
bus bar TSTS

Przyrzd suy do cicia i dziurkowania szyn


TS wykonanych ze stali wg EN 50022 oraz paskownikw miedzianych 3x10. Wyposaony jest
w zderzak z liniaem (100 cm) do ustawienia
dugoci citych odcinkw. Przyrzd posiada
specjalnie wzmocniony mimord, dziki temu
cicie lub dziurkowanie szyn wymaga mniejszej
siy.
Dane techniczne:
Typy szyn montaowych:
TS 15, TS 32, TS 35, TS 35/15 (wykonane ze
stali, aluminium i miedzi, perforowane i nieperforowane (Art. nr 450-100100...100950), oraz
paskowniki Cu 3x10 m.
Wymiary gabarytowe przyrzdu (bez dwigni):
1369 x 195 x 218 mm (dugo dwigni 1020
mm).
Masa: ok. 15 kg.
Przyrzd TS wraz z dwigni

Art. nr: 310-180010;
Linia ze zderzakiem (w zamwieniu nalezy
okreli dugo) Art. nr: 310-180011;
Komplet wycinakw do otworw eliptycznych

Art. nr: 310-180012.
Akcesoria:
Wycinaki TS 32/35 Art. nr: 310-180013
Wycinaki TS 15 Art. nr: 310-180014

Tool is designed for cutting and perforating steel


bus bar TS type acc to EN 50022 and cutting
copper flat bar up to dimension 3x10 mm. It
is equiped with the buffer and ruler (100 cm).
Thanks to appling a specially strengthening eccentrics, cutting amd perforating steel bus bar
required less force.
Technical data:
Mounting rails typer:
TS 15, TS 32, TS 35, TS 35/15 (made of steel,
aluminium and copper, perforated and unperforated Item No. 450-100100...100950) and Cu
flat bars 3x10 m.
Dimension (without lever): 1369x195x218 mm
(the lever lenght is 1020 mm)
Weight: 15 kg
tool TS (with the lever)

Item No.: 310-180010;
ruler with buffer (need to be specify the lenght
ruler in order)

Item No.: 310-180011;
Set of blanking dies for ellipse wholes

Item No.: 310-180012.
Accesories:
Blanking dies TS 32/35

Item No.: 310-180013
Blanking dies TS 15

Item No.: 310-180014

TS EN
50022 310. (100)
. ,
.
:
:
TS 15, TS 32, TS 35, TS 35/15 (,
, , (. : 450-100100...100950),
CU 3x10 .
( ): 1369195218
( : 1020 )
: 15 .
TS

. : 310-180010;
 ( )

. : 310-180011;
 . :310-180012.
:
TS 32/35

. : 310-180013;
TS 15

. : 310-180014.

Typ szyny
Mounting rails

TS 15
TS 32 / TS 35

L
[mm/]

S
[mm/]

7,2

4,2

8,2

5,2

L
A

TS 15

TS 32
TS 35

D
E

A Kompletny przyrzd TS / Complete TS tool / TS;


B Korpus przyrzdu / Body / ;
C Matryce / Dies / ;
D Dwignia / Lever / ;
E Wycinaki / Blanking dies / .

ISO
9001

68

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /


Hydrauliczna
dziurkarka do blach typ
HY 052

Hydraulic punching
device for metal sheets
HY 052HY 052

Suy do wycinania otworw w blachach rozdzielnic, pulpitw itp. sucych do mocowania


dawnic, przyciskw sterowniczych, lampek sygnalizacyjnych, miernikw itp.
Aby wyci waciwy otwr naley wywierci
otwr do przeoenia trzpienia pocigowego.
Wciganie trzpienia pocigowego do gowicy
powoduje wycicie otworu.

Hydraulic punching press HY-052 type, is used


for punching holes in metal sheet, covers of indoor switch gears, panels etc. which are necessary for mounting glands, operating push buttons, indicating lamps, measuring instruments
etc.
To punch a proper hole it's necessary to drill a
hole to rearrange draving mandrel.
Taking in drawing mandrel in to hydraulic head
causes punching the hole.


,
.., , , ,
..

.
.

Typ
Type

Uyteczny nacisk
Working pressure

[kN]

HY 052

120

Max grubo blachy stalowej


Max. thickness of steel sheet


( =200)
[mm/]
3,2

Skok toka
Cinienie pracy
Piston stroke
Working pressure

[MPa]
[mm/]
25

70

Masa
Weight

[kg/]

Art. nr
Item No.
.

2,30

315-132100

A Nakrtka / Nut / ;
B Stempel / Punch / ;
C Dziurkowany materia / Punching material / ;
D Matryca / Die / ;
E Trzpie / Mandrel / ;
F Tuleja redukcyjna / Reduction sleeve / ;
G Adapter / Adapter / ;
H Gowica hydrauliczna / Hydraulic head / .
Zestaw skada si:
Dziurkarka HY052;
W ycinaki: 22; 27,5; 34,4; 43; 48,8; 60,8
mm;
T r z p i e n i e : ' ' - ' ' -7 5; ' ' -' ' -11 0 ;
''-''-130;
Plastikowa walizka.

The set consist of:


Hydraulic punching dewice HY052;
Blanking dies: 22; 27,5; 34,3; 43; 48,8; 60,8
mm;
D rawing mandrel: ''-''-75; ''-''-110;
''-''-130;
Plastic case.

:
HY052;
 : 22; 27,5;
34,3; 43; 48,8; 60,8 ;
 : ' ' - ' ' - 7 5 ; ' ' - ' ' - 1 1 0 ;
''-''-130;
.

Akcesoria:

Accesories:

Trzpienie:
''-''-75 Art nr: 315-132102;
''-''-110 Art nr: 315-132103;
''-''('')-130 Art nr: 315-132105.
tuleje redukcyjne:
TR 20/42/23 Art. nr: 315-132150;
TR 20/36/30 Art. nr: 315-132151;
TR 20/36/38 Art. nr: 315-132152.

Drawing mandrel:
''-''-75 Item No.: 315-132102;
''-''-110 Item No.: 315-132103;
''-''('')-130 Item No.: 315-132105.
reduction sleeve:
TR 20/42/23 Item No.: 315-132150;
TR 20/36/30 Item No.: 315-132151;
TR 20/36/38 Item No.: 315-132152.

:
''-''-75 . : 315-132102
''-''-110 . : 315-132103;
''-''('')-130 . : 315-132105.
:
TR 20/42/23 . : 315-132150;
TR 20/36/30 . : 315-132151;
TR 20/36/38 . : 315-132152.

Wycinaki do dziurkarki
HY 052

Blanking dies for


hydraulic punching
device for metal sheets
HY 052HY 052

Wycinaki do otworw okrgych, kwadratowych,


prostoktnych lub ksztatowych do hydraulicznej dziurkarki HY 052. Asortyment i wymiary
jak dla wycinakw W, SQ, WK ale oznaczenie
odpowiednio WY (zamiast W), SY (zamiast SQ),
WKY (zamiast WK).

Blanking dies for round, square, rectanqular, and


curves hole, designed for hydraulic punching devices for metal sheet HY 052 type. Range and
dimensions as for blanking dies: W; SQ and WK
but the sign suitably as: WY (instead of W), SY
(instead of SQ) and WKY (instead of WK).

HY 052 ,
, .
, W, SQ, WK, WY
W, SY SQ, WKY WK.

ISO
9001

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /


69

Hydrauliczna
dziurkarka do blach
HK 5D

Hydraulic punching
device for metal sheets
HK 5DHK 5D

Narzdzie o podobnym zastosowaniu jak dziurkarka HY 052 ale o zwartej, lekkiej budowie.
Maksymalna grubo materiau w zalenoci od
rednicy otworu.

The hydraulic punching device HK 5D type, has


the same application as HY 052 but it has light
design.
Maximum thickness of metal sheet depends on
the holes diameter.

,
HY 052,
.

.

Typ
Type

HK 5D

Uyteczny nacisk
Working pressure

[kN]
50

Dugo
Length

[mm/]
340

Skok toka
Piston stroke

[mm/]
21

Wyposaenie standardowe / Standard accessories /Typ
Art. nr
Type
Item No.

.
Trzpie / Mandrel /
''-''-75

315-132102

''-''(")-130
315-132105
Tuleja redukcyjna / Reduction sleeve /

''-''-35
340-040015
Podkadka redukcyjna / Reduction washer /

19 / 32-8
340-040016

Cinienie pracy
Operating pressure

[MPa]
70

Masa
Weight

[kg/]
2,50

Art. nr
Item No.
.
340-040010

Max grubo materiau


Max rednica
Max. thickness of material
otworu

Max diameter of
[mm/]
hole
Stal nierdzewna

Aluminium Stal
Stainless steel
Aluminium Steel

[mm/]

96
3
22,5
1,5
76

33,5

2,53

60

3,54

22,5

Wycinaki do dziurkarek
HK 5D

Blanking dies for


punching HK 5DHK 5D

Wycinaki do otworw okrgych, kwadratowych,


prostoktnych lub ksztatowych do hydraulicznej
dziurkarki HK 5D i HK 8D. Asortyment i wymiary
jak dla wycinakw W, SQ, WK ale oznaczenie
odpowiednio WY (zamiast W), SY (zamiast SQ),
WKY (zamiast WK).

Blanking dies for round, square, rectangular and


curves hole, designed for hydraulic punching
press for metal sheet HK 5D and HK 8D type.
The range and dimension as for blanking dies:
W; SQ and WK but the sign suitably as: WY (instead of W); SY (instead of SQ); WKY (instead
of WK).

HK 5D HK 8D
, ,
. ,
W, SQ, WK, WY W, SY SQ, WKY
WK.

ISO
9001

70

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /


Wycinaki do dziurkarek
hydraulicznych

Blanking dies for


hydraulic punches

Su do wycinania otworw w blachach rozdzielnic, pulpitw itp. sucych do mocowania dawnic,


przyciskw sterowniczych, lampek sygnalizacyjnych, miernikw itp. W celu wycicia waciwego
otworu naley wywierci otwr do przeoenia trzpienia pocigowego. W skad wycinaka wchodzi
stempel i matryca. Trzpienie pocigowe naley zamawia oddzielnie. Maksymalna grubo blachy
stalowej 2 mm, twardo HBmax=200.
They are designed for cutting holes in the metal sheet of switchboards, control desks, etc., used for
fixing glands, control push-buttons, signal lamps, meters, etc. To cut a proper hole bore has to be
drilled first to insert the draving mandrel. The tool consists of a stamp and matrix. The draving mandrel have to be ordered separately. Max. thickness of steel sheet 2 mm, hardness HBmax=200.

,
.., , , , ..
. .
. 2 , =200.

SY 30

Wymiar
Diameter

[mm/]
30x30

Otwr centralny
Central hole Dia.

()
20,521

315-132535

SY 45

45x45

20,521

315-132540

SY 50

50x50

20,521

315-132541

SY 54

54x54

20,521

315-132543

SY 66

66x66

20,521

315-132502

SY 68

68x68

20,521

315-132550

SY 80*

80x80

20,521

315-132553

SY 90*

90x90

20,521

315-132555

SY 92*

92x92

20,521

315-132520

SY 22x68

22x68

10,511

315-132567

SY 22x92

22x92

10,511

315-132568

SY 22x98

22x98

10,511

315-132573

22,2x45

10,511

315-132571

SY 35x92

35x92

20,521

315-132569

SY 45x92

45x92

20,521

315-132572

SY 48x58

48x58

20,521

315-132564

SY 53x63

53x63

20,521

315-132566

Typ
Type

SY 22,2x45

Art. nr
Item No.
.

Otwr centralny
Central hole Dia.

()

Art. nr
Item No.
.

WKY 22,5 / A

10,511,0

315-132700

WKY 30,5 / A

16,517

315-132703

WKY 22,5 / B

10,511,0

315-132701

WKY 22,5 / C

10,511,0

315-132702

Typ
Type

Wymiar
Diameter

[mm/]

Na zamwienie / On order /
SY 100*

100x100

20,521

315-132561

SY 136*

136x136

28,529

315-132562

SY 138*

138x138

28,529

315-132563

SY 40x138*

40x138

20,521

315-132573

SY 68x136*

68x136

28,529

315-132590

SY 68x138*

68x138

28,529

315-132591

*n
 ie zalecamy tych wycinakw do wsppracy z dziurkarkami HK 5D i
HK 8D.
*w
 e don't recommend this blanking dies for cooperation with hydraulic
punching devices HK 5D and HK 8D type.
*
 HK 5D HK 8D.
Uwaga!
Wykonujemy take wycinaki do innych rednic
lub innych ksztatw.
Do kompletw wycinakw do dawnic oferujemy
praktyczne pudeko do ich przechowywania typ
W-PG Art. nr: 397-100300.

Note!
We can deliver also punches for other diameters
or shapes.
For storing sets of punches we offer a special
box W-PG type Item No.: 397-100300.

!
.

W-PG. . : 397-100300.

ISO
9001

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /Typ
Type

WY 12,7/PG 7

Wymiar
Diameter

[mm/]
12,7

WY 15,2/PG 9

15,2

WY 16,2

16,2

WY 17,5

17,5

WY 18,6/PG 11

18,6

WY 19,1

19,1

WY 20,4/PG 13

20,4

WY 21

21,0

WY 22,5/PG 16

22,5

WY 23

23,0

WY 23,8

23,8

WY 25,4

25,4

WY 27

27,0

WY 28,3/PG 21

28,3

WY 29

29,0

WY 30,5

30,5

WY 31,8

31,8

WY 32,5

32,5

WY 33,4

33,4

WY 34,6

34,6

WY 37/PG29

37,0

WY 38,1

38,1

WY 40,5

40,5

Zastosowanie
Application

Dawnice PG 7, M 12 x 1,5
Glands PG 7, M 12 x 1,5
PG 7, M 12 x 1,5
Dawnice PG 9
Glands PG 9
PG 9

Dawnice PG 11
Glands PG 11
PG 11
Dawnice PG 13, M 20 x 1,5
Glands PG 13, M 20 x 1,5
PG 13, M 20 x 1,5
Dawnica gumowa 13
Rubber gland 13
13
Dawnice PG 16
Przycisk ster. 22,5
Glands PG 16
Control push-button, dia. 22,5
PG 16

22,5
Dawnica gumowa 16
Rubber gland 16
16
Dawnice M 25 x 1,5
Glands M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
Dawnice PG 21
Gland PG 21
PG 21
Dawnica gumowa 21
Rubber gland 21
21
Przycisk ster. 30,5
Control push-button, dia. 30,5

30,5
Dawnice M32 x 1,5
Glands M32 x 1,5
M32 x 1,5

Dawnice PG 29
Glands PG 29
PG 29
Dawnica gumowa 29
Rubber gland 29
29
Dawnice M 40 x 1,5
Glands M 40 x1,5
M 40 x 1,5

Otwr centr.
Central hole Dia.

()

Art. nr
Item No.
.

1010,5

340-040034

1010,5

340-040035

1010,5

340-040092

1010,5

340-040093

1010,5

340-040036

1010,5

340-040081

1010,5

340-040037

1010,5

340-040032

1010,5

340-040038

1010,5

340-040033

1010,5

340-040041

1010,5

340-040090

1010,5
1010,5
1010,5

WY 41,3

41,3

Otwr centr.
Central hole Dia.

()
19,520

WY 43,2

43,2

19,520

340-040054

WY 44,5

44,5

19,520

340-040098

19,520

340-040060

19,520

340-040061

19,520

340-040059

19,520

340-040064

19,520

340-040069

19,520

340-040070

19,520

340-040071

Typ
Type

WY 47/PG 36

Wymiar
Diameter

[mm/]

Zastosowanie
Application

Dawnice PG 36
Glands PG 36
PG 36

47,0

WY 47,6

47,6

WY 48

48,0

WY 49,6

49,6

WY 50,8

50,8

WY 54/PG 42

54,0

WY 55

55,0

Dawnica gumowa 36
Rubber gland 36
36
Dawnice M50 x 1,5
Glands M50x1,5
M50 x 1,5
Dawnica gumowa 42
Rubber gland 42
42
Dawnice PG 42
Glands PG42
PG 42

Art. nr
Item No.
.
340-040053

WY 57,2

57,2

19,520

340-040072

WY 58,0

58,0

19,520

340-040073

WY 60/PG 48

60,0

WY 61,5

61,5

Dawnice PG 48
Glands PG 48
19,520
PG 48
Na zamwienie / On order /
Dawnice M 63 x 1,5
Glands M 63x1,5
M 63 x 1,5
Dawnica gumowa 48
Rubber gland 48
48

340-040080

19,520

340-040084

19,520

340-040089

19,520

340-040088

WY 63,5

63,5

340-040094

WY 65

65,0

340-040039

WY 66,7

66,7

19,520

340-040074

WY 68

68,0

19,520

340-040075

WY 69,9

69,9

19,520

340-040076

WY 70,6

70,6

19,5 20

340-040077

WY 74

74,0

19,520

340-040087

19,520

340-040095

340-040030

1010,5

340-040040

1010,5

340-040042

1010,5

340-040043

1010,5

340-040029

1010,5

340-040044

19,520

340-040050

19,520

340-040051

19,520

71

340-040052

Uwaga!
Wycinaki typu WY i SY sprzedajemy bez trzpieni pocigowych. Wycinaki
WKY sprzedajemy w komplecie z trzpieniami pocigowymi.
Note!
Blanking dies type WY and SY are sold without drawing mandrel.
Blanking dies type WKY are sold with drawing mandrel.
!
WY SY .
WKY .

Dawnice M 75 x 1,5
Glands M 75 x1,5
M 75 x 1,5
Dawnica gumowa 54
Rubber gland 54
54

WY 76,2

76,2

WY 78

78,0

2626,5

340-040096

WY 79,4

79,4

2626,5

340-040085

WY 82

82,0

2626,5

340-040078

WY 85

85

2626,5

340-040028

2626,5

340-040027

Dawnica gumowa 65
Rubber gland 65
65

WY 89,8

89,8

WY 92

92,0

2626,5

340-040026

WY 93

93,0

2626,5

340-040097

WY 95,3

95,3

2626,5

340-040025

WY 96

96,0

2626,5

340-040024

Typ
Type

WY...

SY...

Wielko
Trzpie pocigowy
wycinanego
(wielko gwintu/wielko
otworu
Otwr centr.
gwintu dugo trzpienia)
Metal sheets Central hole Dia.
Art. nr
Draving mandrel (thread size/
diameter
Item No.
thread size mandrel lenght)

()
( /

)
mm / []
/ -90
1235
1010,5
340-040241
/ -105

3775

19,520

340-040231

/ 1-130

7896

2626,5

340-040232

/ M10x1-155

22x68; 22,2x45

10,511

315-132650

/ M10x1-165

22x98

10,511

315-132651

/ M20x1,5-145

20,521

315-132652

20,521

315-132653

20,521

315-132654

28,529

315-132655

''/M10-96 (WKY 22,5...)

3054
6892;
35x9253x63
40x138
136138
67x13868x138
22,5

10,511

315-132800

''/M16-120 (WKY 30,5A)

30,5

16,517

315-132802

/ M20x1,5-165
/ M20x1,5-195
/ M28x2-195

WKY

ISO
9001

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /


72

Wycinaki rczne

Hand punches

Przy wycinaniu niewielkiej iloci otworw (suby


remontowe) korzystniej jest stosowa wycinaki
rczne (znacznie niszy koszt narzdzia). Przy
produkcji urzdze elektrycznych przy duych
ilociach wycinanych otworw korzystniej jest
stosowa wycinaki z napdem hydraulicznym.

While cutting several holes (maintenance service) the use of hand punch is more profitable
(lower tool cost). For production of electrical devices and cutting large numbers of holes the use
of hydraulic driven punchers is more profitable.


( ) (
).
,
,
.

Su do wycinania otworw w blachach rozdzielnic, pulpitw itp. sucych do mocowania dawnic,


przyciskw sterowniczych, lampek sygnalizacyjnych, miernikw itp. W celu wycicia waciwego otworu naley wywierci otwr do przeoenia ruby pocigowej. Dokrcanie ruby powoduje wycinanie
otworu. Max. grubo blachy stalowej 2 mm, twardo HBmax=200.
Uwaga! Wykonujemy take wycinaki do innych rednic lub innych ksztatw.
They are designed for cutting holes in the metal sheets of switchboards, control desks, etc., used
for fixing glands, control push-buttons, signal lamps, meters, etc. To cut a proper hole the bore
has to be drilled first to insert the pulling screw. Tightening the screw results in cutting a hole. Max.
thickness: 2 mm, hardness HBmax=200.
Note! We also manufacture the punches for other diameters or other shapes.

oysko / Bearing /
Typ
Type

W 12,7/PG 7
W 15,2/PG 9

Wymiar
Diameter

[mm/]
12,7
15,2

W 16,2

16,2

W 17,5

17,5

W 18,6/PG 11

18,6

W 19,1

Zastosowanie
Application

Dawnice PG 7
Glands PG 7
PG 7
Dawnice PG 9
Glands PG 9
PG 9
Dawnica gumowa 11
Rubber gland 11
11
Dawnice PG 11
Glands PG 11
PG 11

19,1

W 20,4/PG 13

20,4

W 21

21,0

W 22,5/PG 16

22,5

W 23

23,0

, .., ,
, , ..
. .
2 , =200.
!
Otwr centr.
Central hole Dia.

()

Art. nr
Item No.
.

8,59

315-130000

10,511

315-130030

W 47/PG 36

47,0

20,521

315-130031

W 47,6

47,6

20,521

315-130032

Dawnice PG 36
Glands PG 36
PG 36

48,0

20,521

315-130122

49,6

20,521

315-130033

W 50,8

50,8

20,521

315-130034

W 54/PG 42

54,0

20,521

315-130035

W 55

55,0

20,521

315-130036

315-130005

10,511

315-130006

10,511

315-130007

10,511

315-130008

10,511

315-130016

315-130010

W 27

27,0

10,511

315-130011

10,511

315-130012

W 31,8

315-130029

20,521

W 49,6

315-130009

30,5

20,521

44,5

W 48

10,511

W 30,5

43,2

W 44,5

315-130004

10,511

29,0

41,3

W 43,2

10,511

25,4

W 29

W 41,3

315-130003

23,8

28,3

Otwr centr.
Central hole Dia.
Art. nr
Item No.

.
()
20,521
315-130028

315-130002

W 25,4

W 28,3/PG 21

Zastosowanie
Application

10,511

W 23,8

Dawnice PG 21
Gland PG 21
PG 21
Dawnica gumowa 21
Rubber gland 21
21
Przycisk ster. 30,5
Control push-button, dia. 30,5

30,5

Wymiar
Diameter

[mm/]

10,511

10,511
Dawnice PG 13
Glands PG 13
PG 13
Dawnica gumowa 13
Rubber gland 13
13
Dawnice PG 16
Przycisk ster. 22,5
Glands PG 16
Control push-button, dia. 22,5
PG 16

22,5
Dawnica gumowa 16
Rubber gland 16
16

315-130001

Typ
Type

20,521

315-130014

Dawnica gumowa 36
Rubber gland 36
36

Dawnice PG 42
Glands PG42
PG 42
Dawnica gumowa 42
Rubber gland 42
42

W 57,2

57,2

20,521

315-130037

W 58,0

58,0

20,521

315-130038

W 60/PG 48

Dawnice PG 48
60,0
Glands PG 48
20,521
PG 48
Na zamwienie / On order /

315-130039

W 61,5

61,5

20,521

315-130040

W 63,5

63,5

20,521

315-130041

Dawnica gumowa 48
Rubber gland 48
48

W 65

65,0

20,521

315-130042

W 66,7

66,7

20,521

315-130043

W 68

68,0

20,521

315-130044

W 69,9

69,9

20,521

315-130045

W 70,6

70,6

20,521

315-130046

W 74

74,0

20,521

315-130047

W 76,2

76,2

20,521

315-130048

W 78

78,0

30,531

315-130049

W 79,4

79,4

30,531

315-130050

W 82

82,0

30,531

315-130051

W 85

85,5

30,531

315-130052

30,531

315-130053

Dawnica gumowa 54
Rubber gland 54
54

20,521

315-130020

31,8

20,521

315-130021

W 32,5

32,5

20,521

315-130022

W 33,4

33,4

20,521

315-130023

W 34,6

34,6

20,521

315-130024

W 89,8

89,8

20,521

315-130025

W 92

92,0

30,531

315-130054

W 93

93,0

30,531

315-130055

W 95,3

95,3

30,531

315-130056

W 96

96,0

30,531

315-130057

W 37/PG29
W 38,1
W 40,5

37,0
38,1
40,5

Dawnice PG 29
Glands PG 29
PG 29
Dawnica gumowa 29
Rubber gland 29
29

20,521
20,521

315-130026
315-130027

Dawnica gumowa 65
Rubber gland 65
65

ISO
9001

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /


SQ 30

Wymiar
Diameter

[mm/]
30X30

Otwr centralny
Central hole Dia.

()
20,521

315-132050

SQ 45

45x45

20,521

315-132055

SQ 50

50x50

20,521

315-132060

SQ 54

54x54

20,521

315-132063

SQ 66

66x66

20,521

315-132070

SQ 68

68x68

20,521

315-132072

SQ 80*

80x80

20,521

315-132080

SQ 90*

90x90

20,521

315-132083

SQ 92*

92x92

20,521

315-132085

SQ 22x68

22x68

10,511

315-132093

SQ 22x92

22x92

10,511

315-132094

SQ 22x98

22x98

10,511

315-132049

22,2x45

10,511

315-132048

SQ 35x92

35x92

20,521

315-132096

SQ 45x92

45x92

20,521

315-132095

SQ 48x58

48x58

20,521

315-132091

SQ 53x63

53x63

20,521

315-132092

Typ
Type

SQ 22,2x45

73

Otwr centralny
Central hole Dia.

()

Art. nr
Item No.
.

WK 22,5 / A

10,511,0

315-132400

WK 30,5 / A

16,517

315-132430

WK 22,5 / B

10,511,0

315-132410

WK 22,5 / C

10,511,0

315-132420

Art. nr
Item No.
.

Typ
Type

Wymiar
Diameter

[mm/]

Na zamwienie / On order /
SQ 100*

100x100

20,521

315-132086

SQ 136*

136x136

28,529

315-132041

SQ 138*

138x138

28,529

315-132042

SQ 40x138*

40x138

20,521

315-132043

SQ 68x136*

68x136

28,529

315-132097

SQ 68x138*

68x138

28,529

315-132098

* nie zalecamy tych wycinakw do wsppracy z dziurkarkami HK 5D.


*w
 e don't recommend this blanking dies for cooperation with hydraulic
punching devices HK 5D.
*
 HK 5D.

Akcesoria:

Accesories:

M8x1-50

W 12,7

Art. nr / Item No. /


.
340-040259

M10x1-50

W 15,2W 28,3

340-040260

M20x1,5-65

W 29W 76,2

340-040270

M28x2-87

W 78W 96

340-040273

M10x10-80

WK 22,5 A-C

340-040278

M16x1-100

WK 30,5 A

340-040281

ruby pocigowe / Draw screw /

Uwaga!
Wycinaki W, SQ i WK sprzedajemy w komplecie
z trzpieniami pocigowymi.
Oferujemy take narzdzia hydrauliczne do wycinania i dziurkowania blach. Patrz katalog ZAE
ERGOM Narzdzia

Do wycinakw / for hand punches /

Note!
Blanking dies type W, SQ and WK are sold with
drawing mandrel.
We also offer hydraulic tools for blanking and
punching metal sheets. See ZAE ERGOM Catalogue Tools.

!
W, SQ WK
.
.
ZAE ERGOM "".

ISO
9001

74

www.ergom.com

Wycinaki i dziurkarki do blach / Punching devices for metal sheets /


Zestaw rcznych
wycinakw do
uszczelek WU-A

Blanking hand dies for


punches the seals
WU-AWU-A

Zestaw wycinakw WU-A skada si z 8 wycinakw o rednicach 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 i 25


mm w etui.
Art. nr: 310-310800.

Set WU-A type consist of 8 pieces blanking dies:


3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 and 25 mm in a case.
Item No.: 310-310800.

WU-A
8 3, 6,
8, 10, 12, 16, 20 25 .
. : 310-310800.

Zestaw rcznych
wycinakw do
uszczelek WU-B

Blanking hand dies for


punches the seals
WU-BWU-

Zestaw wycinakw WU-B skada si z 19 wycinakw o rednicach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,


13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 mm w etui.
Art. nr: 310-310810.

Set WU-B type consist of 19 pieces blanking


dies: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19 and 20 mm in a case.
Item No.: 310-310810.

WU-
19 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 20 .
. : 310-310810.

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do tam kablowych / Tools for cable ties /

75

Narzdzia do tam TK i TY

Tools for TK and TY ties


TK TY

Su do zacigania iobcinania tam kablowych. Stosowanie pistoletw przyspiesza prac


izapewnia odpowiednie nacignicie tamy. Po
obciciu tamy ostry koniec paska chowa si
wgowicy.
Obsuga:
1.Owin przewody tam, kocwk tamy
przecign przez gowic.
2.Jeeli to moliwe ustawi dan si nacigu
przy pomocy pokrta.
3.Umieci kocwk paska wpistolecie izacign tam.

The guns are used for tightening and cutting off


ties. The use of guns accelerates the work and
ensures the proper tightening of tie. After the tie
is cut the sharp tie end hides in the head.
How to use:
1.Wind the tie around the cables, pull the tie
end through the head.
2.If possible, adjust the tightening force required by means of the knob.
3.Place the tie end in the gun and tighten the
tie.

.

. .
:
1. , .
2. ,
.
3. .

Pistolet MK III PR do tam o szerokoci od 2,2 do 4,8 mm. Regulacja siy nacigu pokrtem (1).
Zaciskanie tamy przy pomocy spustu (2). Po nacigniciu tamy nastpuje automatyczne obcicie
kocwki paska. Obudowa metalowa. Nie dostarczamy czci zapasowych.
Masa: 0,30 kg. Dugo: 160 mm.
Art. nr: 110-196000.
Pistolet MK III PT zastosowanie jak MK III PR. Obudowa z wysoko udarowego tworzywa sztucznego. Konstrukcja narzdzia powoduje zmniejszenie obienia rki w czasie dugotrwaej pracy.
Masa: 0,26 kg. Dugo: 160 mm.
Art. nr: 110-196020.
MK III PR tool for ties of width from 2,2 to 4,8 mm. Adjustment of the tightening force with the
knob (1). Tightening of the tie by means of trigger (2). After the tie is tightened the strip end is being
cut off automatically. Metallic housing. No spare parts delivered.
Weight: 0,30 kg. Length: 160 mm.
Item No.: 110-196000.
MK III PT tool application like for MK III PR tool. Housing from impact resistance plastic, burdened less a hand during durable work.
Weight: 0,26 kg. Length: 160 mm.
Item No.: 110-196020.
coe K III PR 2,2 4,8 . - (1). (2).
. . .
: 0,30 . : 160 .
. : 110-196000.
coe K III PT MK III PR. .
.
: 0,26 . : 160 .
. : 110-196020.
Pistolet MK III A do tam o szerokoci od 2,2 do 4,8 mm. Regulacja siy nacigu pokrtem (1).
Zaciskanie tamy przy pomocy spustu (2). Po nacigniciu tamy kocwka paska obcinana jest
automatycznie. Obudowa z tworzywa sztucznego. Nie dostarczamy czci zapasowych.
Masa: 0,21 kg. Dugo: 165 mm.
Art. nr: 110-193000.
MK III A tool for ties of width from 2,2 to 4,8 mm. Adjustment of the tightening force with the
knob (1).Tightening of the tie by means of trigger (2). After the tie is tightened the strip end is being
cut off automatically. Metallic housing. No spare parts delivered.
Weight: 0,21 kg. Length: 165 mm.
Art. No.: 110-193000.
coe K III A 2,2 4,8 .
(1). (2).
. .
.
: 0,21 . : 165 .
. : 110-193000.

ISO
9001

76

www.ergom.com
Narzdzia do tam kablowych / Tools for cable ties /

Pistolet MK III B do tam o szerokoci od 3,6 do 9,0 mm. Zalecane, gdy nie przewiduje si obcinanie kocwki tamy (np. w przypadku tam TKD). Zaciskanie tamy przy pomocy spustu (2).
W celu obcicia tamy naley przycisn dwigni (3). Obudowa metalowa. Nie dostarczamy czci
zapasowych.
Masa: 0,32 kg. Dugo: 195 mm.
Art. nr: 110-194000.
MK III B tool for ties of width from 3,6 to 9 mm. Recommended, if no cutting of the tie end is
provided (e.g. in case of the TKD ties). Tightening of the tie by means of the trigger (2). In order to
cut off a tie the lever (3) must be pressed. Metallic housing. No spare parts delivered.
Weight: 0,32 kg. Length: 195 mm.
Item No.: 110-194000.
III 3,6 9,0 . ,
( . TKD). (2). . .
.
: 0,32 . : 195 .
. : 110-194000.
Pistolet MK III C do tam o szerokoci od 3,6 do13 mm. Regulacja siy nacigu przy pomocy
pokrta (1). Zaciskanie tamy przez ciskanie rkojeci (2). Po nacigniciu tamy nastpuje automatyczne obcicie kocwki paska. Obudowa metalowa. Nie dostarczamy czci zapasowych.
Masa: 0,32 kg. Dugo: 200 mm.
Art. nr: 110-195000.
MK III C tool for ties of width from 3,6 to 13 mm. Adjustment of the tightening force with the knob
(1). Tightening of the tie by means the handle (2). After the tie is tightened the strip end is being cut
off automatically. Metallic housing. No spare parts delivered. Weight: 0,32 kg. Length: 200 mm.
Item No.: 110-195000.
III C 3,6 13,0 .
(1). (2). . . .
: 0,32 . : 200
. : 110-195000.

Narzdzia do tam
stalowych

Tools for steel


cable ties

Pistolety su do zacigania tam i formowania


zapicia. Zaciganie nastpuje wwyniku ciskania rkojeci. Niektre narzdzia automatycznie
obcinaj tam i tworz zapicie uruchomienie
mechanizmu nastpuje pod wpywem wzrostu
oporu stawianego przez tam. Wikszo pistoletw ma moliwo regulacji siy nacigu.
Obsuga:
1.Owin przewody tam, kocwk tamy
przecign przez sprzczk.
2.Jeeli to moliwe ustawi dan si nacigu
przy pomocy pokrta.
3.Umieci kocwk paska w pistolecie i zacign tam przez ciskania rkojeci.

The guns are used for tightening the ties and


forming the buckle. The tightening is caused by
pressing the handle. Some tools cut the tie and
create a buckle automatically as the mechanism
is set in motion by increase of thetie resistance. Most guns have a possibility to adjust the
tightening force.
How to use:
1.Wind the tie around the cables, pull the tie
end through the buckle.
2.If possible, adjust the tightening force required by means of knob.
3.Place the tie end in the gun and tighten the
tie by pressing the handle.


.
.

, .
.
:
1. , .
2. ,
.
3. .

Pistolet MK-SA do tam typu TST


Zaciskanie tamy przez ciskanie rkojeci (2). Po zacigniciu paska zaprasowuje blaszki w sprzczce, zabezpieczajc zamek przed odpiciem. Obudowa metalowa.
Masa: 0,45 kg. Dugo: 280mm.
Art. nr: 110-290200.
Tools MK-SA for TST ties
The tightening of tie is carried out by pressing the handle (2). After the strip is tightened, the gun
presses down the tabs thus preventing the lock from being unfastened. Metallic housing.
Weight: 0.45 kg Length: 280 mm.
Item No.: 110-290200.
-SA TST
(2). ,
. .
: 0,45 . : 280 .
. : 110-290200

www.ergom.com
Narzdzia do tam kablowych / Tools for cable ties /

ISO
9001

77

Haczyk MK-SB do tam typu TST, TSP, TSPE


Suy wycznie do zacigania tam TST. Tamy tego typu maj na kocu paska otwr do zaczepienia
haczyka. Tamy TST s wyposaone wsamozapinajc sprzczk, dlatego zaprasowywanie blaszek
nie jest konieczne.
Art. nr: 110-290300.
MK-SB hook for TST, TSP, TSPE ties
Designed exclusively to tighten the TST ties. The ties of this type have a hole on the strip end to
attach the hook. The ties TST type are equipped with a self-locking buckle, so the pressing-down
of tabs is not needed.
Item No.: 110-290300.
-S TST, TSP, TSPE
TST.
. TST
, .
. : 110-290300.

Narzdzie MK-SE do tam typu TSB oraz TSR-B


Nacig tamy zaley od montera regulowany si ciskajc rkoje (2). Odcinanie przez obrt
narzdzia wok zamka tamy.
Masa: 0,50 kg. Dugo: 225mm.
Art. nr: 110-290500.
MK-SE tool for TSB and TSR-B ties
Tightening of the tie depends on the wireman adjusted by the force pressing the handle (2). Cutting off by turning the tool around the lock of the tie.
Weight: 0,50 kg Length: 225 mm.
Item No.: 110-290500.
MK-SE TSB, TSR-B
(2). .
: 0,50 . : 225 .
. : 110-290500.
Pistolet MK-SD do tam typu TSB oraz TSR-B
Szeroko tamy 4,6 i 7,9 mm. Regulacja siy nacigu przy pomocy pokrta (1). Zaciskanie tamy
przez ciskanie rkojeci (2). Po zacigniciu tamy z wymagan si automatycznie obcina zbdny
koniec tamy.
Masa: 0,51 kg. Dugo: 176 mm. Wysoko: 138 mm.
Art. nr: 110-290400.
Uwaga! Pokrto (1) i rkoje (2) w kolorze czarnym.
Gun MK-SD for ties TSB and TSR-B type
Width of the tie 4,6 and 7,9 mm. Adjustment of the tightening force by means of a knob. Tightening
of the tie is carried out by pressing the handle. After the tie is tightend with a recquaired force it
automatically cutts off the tie end.
Weight: 0,51 kg. Length: 176 mm. High: 138 mm.
Item No.: 110-290400.
Note! Knob (1) and handle (2) in black.
MK-SD TSB, TSR-B
4,6 7,9 . (1). (2).
.
: 0,51 . : 176
. : 110-290400.
! (1) (2) .

Narzdzie MK-SF do tam typu TSB oraz TSR-B


Nacigana tama tworzy przy gwce zwj. Sia nacigu zaley od siy pokrcania narzdziem, ktre
form przypomina rubokrt.
Art. nr: 110-290600.
MK-SF tool for TSB and TSR-B ties
The tightening tie forms a coil near the head. The tightening force depends on the turning force of
the tool which by its shape resembles a screw-driver.
Item No.: 110-290600.
MK-SF TSB TSR-B
. , .
. : 110-290600.

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do tam kablowych / Tools for cable ties /

78

Narzdzie MK-SG, MK-SG 2 i MK-SG 2500


Suy do napinania i obcinania tam stalowych w rolce.
Obsuga:
1.Odwin z rolki potrzebn ilo tamy.
2.Nasun zapink na tam i owin tam mocowany przedmiot.
3.Ponownie przewlec kocwk tamy przez otwr w zamku (poniej tamy), a nastpnie podwin
j w celu zabezpieczenia przed wysuniciem.
4.Wolny koniec tamy umieci w szczelinie "noska" narzdzia oraz w zaczepie do przytrzymywania.
5.Naciga tam przez pokrcanie korb. W pocztkowej fazie przyciska dwigni blokady tamy.
6.Zagi tam przenoszc narzdzie nad zamkiem. Aby unikn zerwania tamy naley w czasie
przenoszenia narzdzia odkrci korb o 1 obrotu.
7.Odci tam przez przycinicie noa tncego.
8.Zaklepa motkiem "wsy" dla zabezpieczenia tamy przed odpiciem.

Tools MK-SG, MK-SG 2 and MK-SG 2500


Is used for tightening and cutting steel ties in a coil.
How to use it:
1.Unwind the required length of the tie from the roll.
2.Slide the buckle over the tie and wrap the fastened object with the tie.
3.Thread the tie end through the hole in the lock again (below the tie) and then roll it up in order
to prevent it from pulling out.
4.Place the loose tie and in the tool "nose" slot as well as in the catch.
5.Pull the tie by cranking up. In the initial phase push the tie locking arm.
6.Bend the tie by moving the tool over the lock. In order to avoid breaking the tie the crank should
be turned with 1 rotation while the tool is moved over the lock.
7.Cut the tie by pressing the cutter.
8.Beat the ends with the hammer in order to prevent the tie from being unfastened.

MK-SG, MK-SG 2 MK-SG 2500


.
:
1. .
2. .
3. ( ), ,
.
4. .
5. .
.
6. , . , .
7. .
8. .
Tama stal. / Steel band /
szeroko / width /
grubo / thiekness /

[mm/]
[mm/]
9 20
1,2

Typ
Type

MK-SG
MK-SG2

9 20

0,8

MK-SG 2500

15 45

Odlego cicia na zapink


Length of buckle cutting
" "
[mm/]

Sia nacigu / Tension force /


[daN/

Masa
Weight

[kg/]

Dugo
Length

[mm/]

Art. nr
Item No.
.

24

1050

1,85

min./... 285

111-951100

24

1050

1,85

min./... 285

111-951105

2500

4,33

111-951120

Narzdzie MK-SH i MK-SH2


Suy do zaciskania tam stalowych w rolce typu TSR. Nacig tamy regulowany si pokrcania
dwigni napinajcej. Odcinane rczne, wykonywane dwigni odcinajc po uzyskaniu odpowiedniego
nacigu tamy.
MK-SH and MK-SH2 tool
It is used for tightening TSR type steel bands in a coi. Tightening of the tape is adjusted by turning of the tightening lever. Cutting off by hand, carried out with acutting lever after the required
tightening is obtained.
-S MK-SH2
TSR . . ,
, .
Typ
Type

Max szeroko tamy


Max width ties
.
[mm/]

MK-SH

16

Max grubo tamy z powok


z tworzywa sztucznego
Max. thickness of coated tape
.
[mm/]
1,6

MK-SH2

10

1,4

0,5

Odlego cicia na zapink


Length of buckle cutting
"
"
[mm/]
14

0,5

14

Max grubo stali tamy


Max. thickness of steel tape
.
[mm/]

Masa
Weight

[kg/]

Dugo
Length

[mm/]

Art. nr
Art. No.
.

0,61

235

110-290700

0,47

245

110-290710

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do tam kablowych / Tools for cable ties /

79

Narzdzie MK-SI
Suy do napinania i odcinania tam stalowych citych i z rolki z zapinkami typu A, C i ewentualnie B.
Odcinanie tamy nastpuje przez obrt dwigni napinajcej w kierunku przeciwnym do kierunku napinania. Max grubo tamy z powok z tworzywa sztucznego: 1,6 mm. Max grubo stali
tamy: 0,6 mm. Odlego cicia na zapink: 32 mm. Masa: 1,32 kg. Dugo: 280 mm.
Art. nr: 110-290800.
MK-SI tool
Used for tightening and cutting steel tapes: in pieces and rolls, with A, C and possibly B buckles. The
tape is cut off by turning the tightening lever in the reverse direction in relation to the tightening one.
Max. tape width: 20 mm. Max. plastic coated tape width: 1,6 mm. Max. steel tape width:
0,6 mm. Buckle cutting length: 32 mm. Weight: 1,32 kg. Length: 280 mm
Art. No.: 110-290800.
-SI
.
. : 20 . : 1,6. : 0,6
. " ": 32 . : 1,32 . : 280 .
. : 110-290800
Narzdzie MK-SK
Suy do napinania i odcinania tam stalowych citych i z rolki z zapink typu E. Odcinanie tamy
nastpuje przez obrt narzdzia wzgldem zapinki. Max. szeroko tamy: 20 mm. Max. grubo tamy z powok z tworzywa sztucznego: 0,8 mm. Max. grubo stali tamy: 0,4 mm.
Odlego cicia na zapink: 14 mm. Masa: 0,6 kg. Dugo: 240 mm.
Art. nr: 110-290900.
MK SK tool
Used for tightening and cutting steel tapes: in pieces and rolls, with E buckles. The tape is cut off
by turning the tool in relation to the buckle. Max. tape width: 20 mm. Max. plastic coated tape
width: 0,8 mm. Max. steel tape width: 0,4 mm. Buckle cutting length: 14 mm. Weight:
0,6 kg. Length: 240 mm.
Art. No.: 110-290900.
-S

. .
: 20. : 0,8 . : 0,4 .
" ": 14 . : 0,6 . : 240 .
. : 110-290900.
Narzdzia MK-SM i MK-SO
Su do napinania i odcinania tam stalowych w rolce, niepokrytych i pokrytych tworzywem sztucznym. Nacig tamy regulowany si na dwigni napinajcej. Odcinanie dwigni napdzajc n
(MKSM n obrotowy, MK-SO n suwakowy). Narzdziem MK-SO mona pracowa z kierunku podawania tamy z rolki i z kierunku przeciwnego (obie dwignie s przestawialne o 180 stopni).

MK-SM and MK-SO tools
For tightening steel bands in a coil, uncovered and coating with artificial materials. Tension of the
tape is adjusted with tightening lever. Cutting off with lever which drives cutting tool (MK-SM rotating
cutting tool, MK-SO sliding cutter tool). With MK-SO is possible to work from feeding of band from
roll direction and from opposite direction (both of lever are about 180 degrees removing).

MK-SM

MK-SM MK-SO
. .
,
(MK-SM , MK-SO ). MK-SO (
180).

MK-SO

Tama stal. / Steel band /

Odlego cicia na zapink


Length of buckle cutting
" "
[mm/]

Typ zapinki
Buckles type

Masa
Weight

[kg/]

Dugo
Length

[mm/]

0,8

24

A, C

2,2

0,8

32

A, C

1,5

280
min. 300
max. 550

Grubo / Thiekness /
z powok z tw. szt. / with coating /
stal / steel /

[mm/]

Typ
Type

Szeroko
Width

MK-SM

9 20

1,6

MK-SO

9 20

1,2

Art. nr
Art. No.
.
110-291100
110-291200

ISO
9001

80

www.ergom.com
Narzdzia do cicia rur ochronnych i korytek / Tools for cutting conduits /

Noyce typu NK 25

Shears, NK 25

NK 25

Przeznaczone do cicia wyrobw z PCW (rur) o rednicy do 25 mm.


Dziki specjalnej konstrukcji nie wymagaj duej siy. Przecicie nastpuje po wykonaniu kilku ruchw
doni pompowa.
Noyce charakteryzuj si du trwaoci i znacznie uatwiaj prac.
Dugo: 200 mm. Masa: 0,27 kg.
Art. nr: 310-111900.
Designed for cutting PVC products (conduits) of diameter up to 25 mm.
Thanks to their special construction no large force is needed. The cut is made after several hand
movements pumpings.
Shears are very durable and considerably facilitate the work.
Length: 200 mm. Weight: 0,27 kg.
Item No.: 310-111900.
() 25 .
.
.
.
: 200 . : 0,27 .
. : 310-111900.

Noyce typu NK 38

Shears, NK 38

NK 38

Przeznaczone do cicia wyrobw z PCW (rur i korytek) o rednicy do 38 mm.


Dziki specjalnej konstrukcji nie wymagaj duej siy.
Przecicie nastpuje po wykonaniu kilku ruchw doni pompowa.
Noyce charakteryzuj si du trwaoci i znacznie uatwiaj prac.
Dugo: 210 mm. Masa: 0,38 kg.
Art. nr: 310-112000.
Designed for cutting PVC products (conduits and ducts) of diameter up to 38 mm.
Thanks to their special construction no large force is needed. The cut is made after several hand
movements pumpings.
Shears are very durable and considerably facilitate the work.
Length: 210 mm. Weight: 0,38 kg.
Item No.: 310-112000.
( ) 38 .
.
. .
: 210 . : 0,38 .
. : 310-112000.

Noyce typu NK 50

Shears, NK 50

NK 50

Przeznaczone do cicia wyrobw z PCV (rur) o rednicy do 50 mm.


Dziki specjalnej konstrukcji nie wymagaj duej siy.
Przecicie nastpuje po wykonaniu kilku ruchw doni pompowa.
Noyce charakteryzuj si du trwaoci i znacznie uatwiaj prac.
Dugo: 435 mm. Masa: 0,116 kg.
Art. nr: 310-112100.
Designed for cutting PVC products (conduits) of diameter up to 50 mm.
Thanks to their special construction no large force is needed.The cut is made after several hand
movements pumpings.
Shears are very durable and considerably facilitate the work.
Length: 435 mm. Weight: 0,116 kg.
Item No.: 310-112100.
() 50 .
.
.
.
: 435 . : 0,116 .
. : 310-112100.

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

81

Wytaczarka
do oznacznikw
metalowych DYMO M11

Metal embossed tape


system
DYMO M11


DYMO M11

Dane techniczne:
masa urzdzenia: 550 g;
dugo cakowita: 263 mm;
w ytaczane znaki: cyfry:1, 2, 3, ..., 9, 0;
litery: A, B, C, ..., Z;
symbole: -.
w ysoko wytaczanych znakw: 4,8 mm;
podziaka wydruku: 4,2 mm (6 znakw na dugoci 25 mm);
dziurkowanie otworu do mocowania oz-nacznika na kablu: 2,38 mm (dla tamy TSB/5* naley wydziurkowa dwa otwory obok siebie);
wbudowany odcinak tamy;
materiay do wytaczania: tamy metalowe
(patrz tabelka).
Art. nr: 135-360000.

Technical data:
weight: 550 g.
total lenght: 263 mm
characters digits: 1,2,3...,9,0

letters: A,B,C,...,Z

symbols: height of characters: 4,8 mm
pitch of printing: 4,2 mm (6 signs on 25 mm
lenght)
punching of holes 2,38 mm to fix label on a
cable (for TSB/5* tie 2 holes near by)

:
 : 550
 : 263
 : :1,2,3....9,0 : ,,,....Z : -.
 4,8
 : 6
25),
: 2,38 ( SB/5*
)

 :
( . .)

Item No.: 135-360000.

. : 135-360000.

*Tamy TSB patrz katalog Opaski kablowe.

*T SB ties see a catalogue Cable ties,


etc....

* TSB .

Typ
Type

Mareria
Material

Wymiary tamy / Band dimensions /


Szeroko
Grubo
Dugo
Width
Thicknes
Lenght

mm /
mm /
m/
12,7
0,14
4,9

Art. nr
Item No.
.

TDM 11 AL

Aluminium / Aluminium /

TDM 11 ST

Stal nierdzewna 304 / Steinless steel 304 / 304

12,7

0,12

6,4

135-360006

TDM 11 AL-S

Aluminium samoprzylepne / Selfadhesiv aluminium /

12,7

0,20

4,9

135-360007

135-360005

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

82

Urzdzenie do
oznaczania przewodw
typu M-3N

Wire marking
equipment, M-3N

Typ
Type

M-3N

Nr czcionki
Character No.

1

Art. Nr
Item No.
.
135-370010

M-3N S

2, 3, 4

135-37001X

-3N

M-3N jest elektrycznym urzdzeniem do bez


poredniego nanoszenia trwaych oznacze
literowo-cyfrowych na izolacj przewodw lub
odcinki rurek oznaczeniowych metod nadruku
termicznego poprzez foli barwic. Urzdzenie pozwala nanie max. 7 znakw w jednej
operacji.
Wyposaenie zestawu podstawowego:
narzdzie podstawowe;
zasilacz z regulacj;
zestaw tarcz oznacznikowych (wielko symboli 2,4 x 2,4 mm);
1 rolka tamy barwicej czarnej.
Dane techniczne:
zakres rednic oznaczanych: do 12,7 mm
4 podzakresy:
1. rurki oznaczeniowe (koszulki) paskie,
2. przewody do 3,2 mm,
3. przewody od 3,2 do 6,4 mm,
4. przewody od 6,4 do 12,7 mm;
dugo nadruku w jednym cyklu (7 znakw)
ok. 28 mm;
masa narzdzia:
850 g;
dugo narzdzia:
280 mm;
napicie zasilania:
220230 V;
ilo tarczek oznacznikowych:
7;
kolory tamy barwicej (61 m x 30 mm):
czarna
Art. nr: 135-370021,
biaa
Art. nr: 135-370020,
czerwona
Art. nr: 135-370022,
ta

Art. nr: 135-370023.

M-3N is an electric device for direct placing of


durable, letter-and-number markings on the wire
insulation or sections of marking pipes by using
the method of thermal overprinting through a
colouring foil. The equipment enables to place
max. 7 marks in one operation.
Basic set contains:
basic tool;
supply unit with control;
set of marking disks (symbol sizes: 2,4 x 2,4
mm);
1 roll of black ribbon.
Technical data:
marking diameter range: up to 12,7 mm
4 sub-ranges:
1. Marking tubes (sleeves) flat,
2. Conductors up to 3,2 mm,
3. Conductors from 3,2 to 6,4 mm,
4. Conductors from 6,4 to 12,7 mm;
overprint length in one cycle (7 characters):
about 28 mm;
weight of tool:
850 g;
length of tool:
280 mm;
supply voltage:
220230 V;
number of marking disks:
7;
colours of a ribbon (61 m x 30 mm):
black
Item No.: 135-370021,
white
Item No.: 135-370020,
red
Item No.: 135-370022,
yellow

Item No.: 135-370023.

-3N

,
.

7 .
:
 ;
 ;
 (
2,4 2,4 );
1 .
:

12,7.
4 :
1. ().
2. 3,2 .
3. 3,2 6,4 .
4. 6,4 12,7 ;
 (7 ) .
28 ;
 :
850 ;
 :
280 ;
 :
220 ;
 :
7;
 (61 x 30 ):

. : 135-370021,

. : 135-370020,

. : 135-370022,

. : 135-370023.

Standardowe zestawienie znakw


na tarczkach

Standard set of marks on the disks

puste miejsce
empty places

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Tarcze znakujce

Marking wheels

Wielko czcionki / Size characters /


Czcionka
Nr czcionki
Character
Character No.


mm /

Wykonanie tarczy
Execution of wheel

Zwyka
Standard

Specjalna
special

TN

TS

"a" Art. Nr
"a" Item No.
"a" .

83

Zakres znakw i rodzaj tarczy / Range of characters and kind of wheel /"b" Art. Nr
"b" Item No.
Zakres znakw
Symbol zakresu
"b" .
Range of signs
Range symbol
Tarcza C
Tarcza F


Wheel C
Wheel F
C
F
AJ
A
0
5

2,4x2,4

1,8x1,8

1,8x0,9

KQ

1,2x1,2

RZ

10

Uwaga!
Czcionki 1,8x0,9 s na tarczy grawerowane pionowo (inaczej ni pokazuje
rys.)

Uwaga!
Tarcza C do oznaczania przewodw.
Tarcza F do oznaczania materiaw paskich (koszulek itp.).

Note!
Characters 1,8x0,9 are on the wheel vertical (otherwise on the drawing).

Note!
Wheel C for wire marking.
Wheel F for flat materials.

!
1,8 0,9 ( ).

!

F () .

Przykad zamwienia tarczy

Sample of wheel order

Typ: M-3N / wykonanie / nr czcionki / symbol


zakresu znakw / tarcza.
Typ: M-3N TN 1AC
Art. nr: 135-3700ab ===> 135-370040

Type: M-3N / execution / character No / range


symbol / wheel
Type: M-3N TN 1AC
Item No.: 135-3700ab ===> 135-370040

: M-3N / / / / / .
: M-3N TN 1AC
. : 135-3700ab ===> 135-370040

ISO
9001

84

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Drukarka przenona
I.D.PRO Plus
Art. nr: 135-370100.

Drukarka I.D.PRO Plus charakteryzuje si bardzo


maymi wymiarami, co w poczeniu z ergonomicznym ksztatem i odpornoci na wstrzsy
i uderzenia czyni z niej wyjtkowo przydatne
narzdzie. Jej samonastawna gowica akceptuje wiele rnorodnych, fabrycznie przygotowanych materiaw do druku, w postaci tam
o szerokoci 12,7, 25,4 i 38,1 mm. Drukowanie
jednostronne. Czytelny wywietlacz LCD (2x16
pl) wczeniej wywietla drukowane informacje
redukujc cakowicie bdy wydruku.
Zalety stosowania drukarki:
Niski koszt zakupu sprztu;
Bardzo dobre przystosowanie drukarki do warunkw pracy na stanowisku montera: obudowa pasujca do doni, odporno na wstrzsy
i uderzenia, akcesoria uatwiajce prac;
Profesjonalnie drukowane etykiety i oznaczniki
przewodw;
Czytelny, trway i odporny wydruk;
Krtki, mierzony w sekundach, czas wykonania wydruku;
Dostosowanie do szerokiego zakresu rodzajw
materiaw do druku: oznaczniki samolaminujce, wsuwane i nasuwane, koszulki termokurczliwe, etykiety samoprzylepne;
Szybka i atwa wymiana materiaw do druku;
N iepotrzebny magazyn z duym wyborem
gotowych (z opisem) materiaw oznacznikowych;
Nie ma strat materiaw oznacznikowych.
Wyposaenie podstawowe (w cenie drukarki):
Tama barwica czarna typu R5300 1 szt.
Art. nr: 135-370104;
Zestaw akumulatorowy typu IDPRO-BPCE
1 szt. Art. nr: 135-370110;
 adowarka akumulatorowa typu IDPRO-BC
(220V) 1 szt.;
Pasek na przegub doni 1 szt.;
Instrukcja uytkowania 1 szt.

I.D. PRO Plus mobile


printer
Item No.: 135-370100.

The I.D. PRO Plus printer is characterised by


very small dimensions, which in connection with
ergonomic shape and resistance to vibrations
and impacts makes it an exceptionally useful
tool. Its self-adjusting head accepts many different, manufactured materials for printing, in
the form of tapes 12,7; 25,4 and 38,1 mm wide.
One-side printing. Readable LCD display (2x16
fields) earlier displays the printed information
(print priview) thus absolutely reducing overprint
errors.
Advantages of printer use:
Low cost of equipment;
Good accommodation of the printer to working conditions on the electrician stand: handadapted enclosure, resistance to vibrations
and impacts, work-facilitating accessories;
Professionally printed labels and wire markers;
Readable, durable and erasion-proof printout;
Short, measured in seconds time of printing.
Adapted to a wide range of materials for printing: self-laminating, slipped-in or drew-over
markers, self-shrinking jackets, self-adhesive
labels;
Quick and easy change of printing materials;
A store with a wide choice of ready marking
materials (with inscriptions) is unnecessary;
No losses of marking materials.
Basic equipment included (in the price of
printer):
Black printing tape, R5300 type 1 pc. Item
No.: 135-370104;
Battery set, IDPRO-BPCE type 1 pc. Item
No.: 135-370110;
B attery charger, IDPRO-BC (220 V) type 1
pc;
Wrist strap 1 pcs.;
Users manual 1 pcs.


I.D.PRO Plus
. : 135-370100.

I.D.PRO Plus
,

, .

,
12,7; 25,4 38,1 . . ,
LCD (2x16 ) ,
.

:
 ;
 :
,
, ;
 ;
, ;
, , ;

: , ,
, ;

;
 ( ) -
;

.
( ):
 R5300 1 .
. : 135-370104;
 IDPRO-BPCE 1
. . : 135-370110;
 IDPRO-BC
(220) 1 .;
 1 .;
 1 .

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Dane techniczne drukarki:
Masa: 0,73 kg;
Typ gowicy drukujcej: igowa;
Temperatura pracy: 540 C;
Wielko druku: mae znaki 2x2 mm,
due znaki 3x3 mm.
Akcesoria dodatkowe (uatwiajce prac
z drukark I.D.PRO Plus):
Sztywne etui (typu IDPRO-HC) do transportu i przechowywania drukarki Art. nr:
135-370101;
Uchwyt paskowy (typu IDPRO-BH) mocowany do paska, uatwia noszenie drukarki
w miejscu pracy Art. nr: 135-370102;
adowarka akumulatorowa 12V (typ ID PROBC 12V) wczana do gniazda zapalniczki
w samochodzie Art. nr: 135-370103.

Printer technical data:


Weight: 0,73 kg;
Printing head type: dot matrix;
Working temperature: 540 C;
Print size: 2x2 mm, 3x3 mm.
Additional accessories (to facilitate the
working with the I.D. PRO Plus printer):
R igid case (IDPRO-HC type) for transport
and storage of the printer Item No.: 135370101;
Strip holder (IDPRO-BH) fixed to the strip,
facilitates carrying the printing in the workplace Item No.: 135-370102;
Battery charger 12 V (IDPRO-BC 12 V type)
connected to the lighter socket in the car.
Item No.: 135-370103.

85

:
: 0,73 ;
 ;
 : 540 ;
 : 22 ,
33 .
(
I.D.PRO Plus):
 ( IDPRO-HC) .
: 135-370101;
- ( IDPRO-BH) ,
. : 135370102;
 12 ( ID PRO-BC
12B) .
: 135-370103.

ISO
9001

86

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Profesjonalna drukarka
przenona do drukowania
etykiet oznacznikw
samoprzylepnych
ID PAL

Professional portable
printer
to print labels self
adhesive markers
ID PAL
ID PAL

Art. nr: 135-372000.

Item No.: 135-372000.

A. : 135-372000.

Charakterystyka techniczna:
Drukarka termotransferowa, dajca bardzo
czytelny itrway druk.
5 rozmiarw czcionki (7, 10, 14, 20 i 28).
10 zaprogramowanych dugoci etykiet-ozna
cznikw (wg tabelki nr 2).
3 szerokoci tam (etykiet-oznacznikw): 9,53;
12,7; 19,05 mm.
3 tryby edycji (wg rys. punkt 4):
tryb oznacznika przewodu: na oznaczniku
o wybranej dugoci i wybranej czcionce
drukarka automatycznie drukuje wielokrotnie opis do wypenienia miejsca;
tryb etykiety: edycja 4 linii druku wybran
czcionk,
tryb wstgi-bannera: edycja 2 linii po 50
zn. wzdu tamy.
Druk dolnych i grnych wyrnikw.
S ymbole specjalne z elektroniki i techniki
komputerowej (wg tabelki nr 3).
Drukowanie seryjne kolejne etykiety maj
rosnce numerowo lub literowo oznaczenia.
Precyzyjny odcinak etykiet wbudowany wdrukark.
Automatyczne wyczanie jeeli drukarka
nie jest uywana przez dusz chwil, sama
wycza si zzachowaniem wpamici ostatniej etykiety.
Wsplna kaseta etykiet oznacznikw i tamy
barwicej, bardzo atwa do wymiany.
Z asilanie bateryjne (6 x AA) lub zasilaczem
sieciowym.

Technical features:
Thermal transfer printer, giving a very legible
and durable outprint
5 font sizes (7, 10, 14, 20, 28).
10 pre-set label (marker) lenghts (see Table
2).
3 tape (label - marker) widths: 9,53; 12,7;
19,05 mm.
3 edit modes (see dwg, item 4):
Wire marking mode: the device automatically prints repeatedly the description until
all the space is filled up;
General label mode: 4 outprint lines the
selected font;
B anner mode: 2 lines of 50 characters
along the tape
Subscript and superscript.
Special electronic and computer symbol (see
Table 3).
Serialization: following labels have number or letter-growing markings.
Precise, built-in label cutter.
Automatic power off: if the device has not
been in use for a long while, it will be switched
off with saving the last label in the memory.
Common cartrige for marker and ribbon; very
easy to replace.
Battery (6xAA) or AC adapter power.

Akcesoria dodatkowe
(uatwiajce prac zdrukark ID PAL):
1.Sztywne etui (typu IDPAL-HC) do transportu i przechwywania drukarki.
Art. nr: 135-372002.
2.Zasilacz sieciowy AC 240 V (typu IDPAL-AC)
do zasilania drukarki w miejscu pracy.
Art. nr: 135-372003.
3.Ochraniacze (typu IDPAL-IG) ochrona drukarki w czasie pracy w terenie (komplet przeciwuderzeniowych oson gumowych, przyklejanych tam dwustronnie klejc).
Art. nr: 135-372004.

Additional accesories (make easier working


with ID PAL):
1. Hard case (IDPAL-HC) for transport and preservation.
Item No.: 135-372002.
2. Adapter AC 240 V (IDPAL-AC) for currentsupply in workshop.
Item No.: 135-372003.
3. Impact guards (IDPAL-IG) - for printer protection during site work (set of rubber guard,
stick with selfathesive tapr.
Item No.: 135-372004.

:
 ,
.
5 (7,10,14,20 28).
10 - (. . 2)
3 ( ):
9,53; 12,7 19,05
3 (. 2):
 :,
 : 4 ,
 : 2 50 .
 .
, (. .
3).

(
) ,
 .

, .
 .
(
ID PAL):
1. ( ID PAL-)
. : 135-372002.
2. 240 (ID PAL-)
, . : 135-372003.
3. ( ID PAL-IG)
(
), . :
135-372004.

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

1. Tamy / Tapes /

Typ
Type

Materia
Material

Tama / Tape /
[mm/]
Szeroko / Width /
Dugo / Length /

9
6,4

87

Zastosowanie
Appication

Art. Nr
Item No.
.

PAL-375-423

PE

A,C

135-372100

PAL-375-430

PE-T

6,4

A,C

135-372101

PAL-375-439

PVC

6,4

A, B, C

135-372102

PAL-375-439KOL

PVC-KOL

6,4

A, B, C

135-37210X

PAL-375-499

PA

5,8

A, B, C, D

135-372109

PAL-500-423

PE

12

6,4

A,C

135-372110

PAL-500-430

PE-T

12

6,4

A,C

135-372111

PAL-500-439

PVC

12

6,4

A, B, C

135-372112

PAL-500-439KOL

PVC-KOL

12

6,4

A, B, C

135-37211X

PAL-500-499

PA

12

5,8

A, B, C, D

135-372119

PAL-750-423

PE

19

6,4

A,C

135-372120

PAL-750-430

PE-T

19

6,4

A,C

135-372121

PAL-750-439

PVC

19

6,4

A, B, C

135-372122

PAL-750-439KOL

PVC-KOL

19

6,4

A, B, C

135-37212X

PAL-750-499

PA

19

5,8

A, B, C, D

135-372129

Oznaczenia materiaw:
PE p oliester biay, gadki, zakres tempe
ratur pracy: -40+120 C (do 180 C 5
min.);
PE-T poliester transparentny, gadki, zakres
temperatur pracy: -40+100 C;
PVC poliwinyl biay, gadki, zakres temperatur
pracy: -40+40 C;
PVC-KOL poliwinyl kolorowy (tabela 5), gadki,
zakres temperatur pracy: -40+40
C;
PA poliamid biay; zakres temperatur pracy:
-70+90 C.

Material signifying:
PE p olyester white, smooth, work tempe
rature: -40+120 C (to 180 C 5
min.);
PE-T p olyester transparent, smooth, work
temperature: -40+100 C;
PVC vinyl white, smooth, work temperature:
-40+40 C;
PVC-KOL vinyl color (see table 5), smooth,
work temperature: -40+40 C;
PA p olyamid white; work temperature:
70+90 C.

Rodzaj zastosowania:
A gadka paska powierzchnia (np. tabliczki
znamionowe na aluminium itp.);
B p rzewody, kable, powierzchnia zakrzy
wiona;
C p owierzchnia o niskiej fakturze ozdobnej
(np. obudowy z tworzyw: PC, SAN, ABS);
D powierzchnia o wysokiej fakturze ozdobnej; chropowata (np. z pokryciem proszkowym).

Applications:
A smooth, flat surface (e.g. aluminium, nameplates)
B wire, cable, curved surface
C textured surface (e.g. polycarbonate, SAN.
ABS cases)
D highly textured surface (e.g. powder coated)

2. Tabela dugoci etykiet / Label lenghts /[mm/]

:
PE , , , -40120 ( 180
5.)
PE-T , , ,
40100
.
PVC , , ,
-4040 .
PVC-KOL (. . 5),
, -4040 .
PA , , -7090 .
:
 ( ).
, , .
 (
PS, SAN, ABS).
D , (
).

3. Symbole / Symbols /
Klawisz
Key

Symbol
Symbol

Klawisz
Key

Symbol
Symbol

Klawisz
Key

Symbol
Symbol

19,05

25,40

30,50

38,10

50,80

63,50

76,20

101,60

127,00

152,40

''

4. Tryb edycji / Edit mode /


123
123
123
123
123
123
123

123
123
123
123
123
123
123
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable

123
123
123
123
123
123
123
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel

oznacznik przewodu / wire marker / o

&

1
2
3
4
Line
Line
Line
Line

1
2
3
4
Linia
Linia
Linia
Linia

1
2
3
4

etykiety / labels /

wstga / banner /

Wstga banner do 50 znakw;


Druk w 2 liniach

Banner up to 50 characters
2 line capability

50
2

5. Kolory tam PCV / PVC Tapes colors /


Typ
Type

PAL-439YL

ty

Yellow

"X" Art. nr
"X" Item No.
"X" .
3

PAL-439BL

Niebieski

Blue

PAL-439GR

Zielony

Green

PAL-439OR

Pomaraczowy

Orange

PAL-439RD

Czerwony

Red

Kolor

Color

ISO
9001

88

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Drukarka przenona
typu DYMO LP 250

Mobile printer DYMO


LP250


DYMO LP 250

Art. nr: 135-370113.

Item No.: 135-370113.

. : 135-370113.

Polecana jako urzdzenie do wszechstronnego


zastosowania: w domu, w biurze, wmagazynie,
w innym miejscu pracy.
Charakterystyka:
Wywietlacz ciekokrystaliczny umoliwiajcy
podgld tekstu przed wydrukiem;
Szeroko tamy: 6, 9, 12 mm;
6 rozmiarw czcionki (3 wysokoci, 2 sze
rokoci);
Automatyczny (dostosowujcy do dugoci
tekstu) lub rczny (dostosowujcy do pola
aplikacji) dobr dugoci etykiety;
Symbole specjalne (np.: @, , &, , );
Znaki midzynarodowe (diakrytyczne);
Moliwo druku polskiej czcionki;
Druk w ramkach (5 rodzajw) i podkrelony;
Druk w 1 i 2 liniach;
Druk pionowy;
Kopiowanie wielokrotne;
Druk seryjny (numerowanie automatyczne);
Druk z lustrzanym odbiciem, kursyw;
Moliwo automatycznego przeliczania na
walut EURO i drukowania cznego dwch
walut;
Ustawianie kontrastu wydruku;
Z asilanie bateryjne (6 baterii AA/R6 1,5V),
lub zasilacz 230V AC (DYMO-Z LP, Art. nr:
135-370117);
Wymiary: 111x63x187 mm;
Waga: 510 g.

Recomended as universal device at home, in office, storage room and other workplaces.

, , ,
.
:
 ;
;
 : 6, 9, 12 ;
6 (3 , 2 );
 ( ) ;
( ) ;
 (. @, , &, , );
 ();
 ;
 (5 ) ;
 1 2 ;
 ;
 ;
 ;
 , ;

E
;
 ;
 (6 /R6, 1,5V)
230 V (DYMO_Z L, .
:135-370117);
: 111 63187 ;
 510 .

Features:
LCD display, enabling text priview;
Tape widhts: 6, 9. 12 mm;
6 font sizes (3 heights, 2 widths);
Automatic (adjusting to the text lenght) or
manual (adjusting to the application area) selection of label lenght;
Special symbols (e.g.: @, , &, , );
International characters (diacvitie);
Possibility of printingg Polish fonts;
 Framed (5 kinds) and underlined printing;
Vertical outprint;
Multiple copying;
Serialized printin (automatic numbering);
Mirror italic printing;
Automatic conversion into EURO and printing
two currencies together;
Adjustment of printing contrast;
Battery (6xAA/R6, 1,5 V) or 230 V AC adaptor
(DYMO-Z LP, Item No.: 135-370117);
Dimensions: 111x63x187 mm;
Weight: 510 g.

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Drukarka przenona
typu DYMO LP 350

Mobile printer
DYMO LP350

89


DYMO LP 350

Art. nr 135-370115.

Item No. 135-370115.

135-370115.

Polecana jako urzdzenie do wszechstronnego


zastosowania: w domu, biurze, magazynie, warsztacie, oraz w innym miejscu pracy.
Charakterystyka:
Wywietlacz ciekokrystaliczny umoliwiajcy
podgld tekstu przed wydrukiem;
Szeroko tamy: 6, 9, 12 i 19 mm;
7 rozmiarw czcionki;
Symbole specjalne (np.:@, , &, , ? i inne
podstawowe z zakresu elektrotechniki);
Znaki midzynarodowe (diakrytyczne);
Moliwo druku polskiej czcionki;
Druk w ramkach (6 rodzajw) i podkrelony;
Druk w 1, 2 lub 4 liniach, druk pionowy;
Kopiowanie wielokrotne;
Druk seryjny (numerowanie automatyczne);
Kody kreskowe: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, CODE-39 i CODE-128 dla tamy 19 mm;
Pami na 10 etykiet; ostatnio drukowana etykieta jest rwnie pamitana;
k onwersja na EURO i drukowanie czne
dwch walut;
Zasilanie bateryjne (6 baterii AA/R6 1,5V) lub
zasilacz 220V AC (DYMO-Z LP, Art. nr 135370117);
Waga: 700 g.

Recommended as universal device at home, in


office, storage room, workshop and other workplaces.
Features:
LCD display, enabling text priview;
Tape widths: 6, 9, 12, 19 mm;
7 font sizes;
Special characters (e.g.:@, , &, , ?, and
basic electrical symbols);
International characters;
Possibility of printing Polish fonts;
Framed (6 kinds) and underlined printing;
1,2 and 4 lines of printing;
 Vertical outprint;
Multiple copying;
Serialized printing;
B ar codes: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E;
CODE-39 and CODE-128 for 19 mm tape;
Memory of 10 labels and the last printed as
well;
Automatic conversion into EURO and printing
two different currencies together;
Battery (6xAA/R6, 1,5V) or 230V AC adaptor
(DYMO-2 LP art. no 135-370117);
Weight: 700 g.

, , ,
.
:
 ;
 : 6, 9, 12 19 mm;
7 ;
 (. @, , , , &)
, ;
 (),
 ;
 (6 ) ;
 1,2 4 ;
 ;
 ;
 ;
 EAN-13,UPC-A, UPC-E, CODE39 i CODE-128 19 ;
: 700 .

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

90

Tamy do drukarek
DYMO LP 250 i DYMO
LP 350

Tapes for DYMO LP


250 and DYMO LP 350
printers

Rodzaj druku / Type of print /

Szeroko tamy / Tape width /

Kolor tamy
Tape colour

Kolor druku
Print colour

przezroczysta / transparent /

czarny / black /

czerwona / red /

czarny / black /

przezroczysta / transparent /

czerwony / red /
czarny / black /

biaa / white /

6 [mm/]
Typ
Type
Art. nr

Item No.
Typ nowy
.
New type

TDD 111
135-370135
TDD 43610

czarny / black /

Uwaga!
Dugo tamy: 7 m.

TDD 211
TDD 43613

135-370126

czerwony / red /
ta / yellow /

TDD 611
TDD 43618

135-370131

9 [mm/]
Typ
Type
Art. nr

Item No.
Typ nowy
.
New type

TDD 121
135-370123
TDD 40910

TDD 221
TDD 40913
TDD 222
TDD 40915
TDD 621
TDD 40918

Drukarka przenona
DYMO ILP 219

12 [mm/]
Typ
Type
Art. nr

Item No.
Typ nowy
.
New type

TDD 131
135-370124
TDD 45010

135-370121
135-370128
135-370132

Note!
Tape length: 7 m.

Zestaw walizkowy z zasilaczem sieciowym.


Art. nr: 135-370080.


DYMO LP 250
DYMO LP 350

TDD 231
TDD 45013
TDD 232
TDD 45015
TDD 631
TDD 45018

19 [mm/]
Typ
Type
Art. nr

Item No.
Typ nowy
.
New type

TDD 141
135-370125
TDD 45800
TDD 441

TDD 45807
TDD 142

TDD 45802

135-370122
135-370129
135-370133

TDD 241
TDD 45803
TDD 242
TDD 45805
TDD 641
TDD 45808

135-370128
135-370136
135-370127
135-370130
135-370134

!
: 7 .

Mobile printer
DYMO ILP 219


DYMO ILP 219

Set with rigid case and AC adaptor.


Item No.: 135-370080.

.
. : 135-370080.

Tamy / Tapes /
Szeroko tamy
Tape width

[mm/]
9

Poliamid / Nylon /
oznaczanie przewodw i kabli
wire and cable marking

Typ
Art. nr
Kolor tamy
Type
Item No.
Tape colour

12

TDN 18758 WT12

135-370170

19

TDN 18759 WT19

135-370171

12

TDN 18756 YL12

135-370173

19

TDN 18757 YL19

135-370174

Kolor nadruku: czarny.

biaa / white /

ta / yellow /

Poliester / Polyester /
oznaczanie aparatw, tablic rozdzielczych, terminali
apparatus, patch panels and terminals labelling
, ,
Typ
Art. nr
Kolor tamy
Type
Item No.
Tape colour

.

TDP 18766 WT9
135-370180
biaa / white /
TDP 18764 WT12
135-370181

TDP 18765 WT19


135-370182
TDP 18760 ME9

135-370184

TDP 18761 ME12

135-370185

TDP 18762 ME19

135-370186

Print colour: black.

metalizowana
metallized

Winyl / Vinyl /
rne zastosowania do +40 .
various applications up to +40 .
+40 .
Typ
Art. nr
Kolor tamy
Type
Item No.
Tape colour

.

TDW 18431 YL9
135-370190
ta / yellow /
TDW 18432 YL12
135-370191

TDW 18433 YL19


135-370192
TDW 18434 OR9

135-370193

TDW 18435 OR12

135-370194

TDW 18436 OR19

135-370195

: .

pomaraczowy
orange

ISO
9001

www.ergom.com
Urzdzenia do oznaczania przewodw / Wire marking equipment /

Drukarka przenona
typu LETRA-TAG

Mobile printer
LETRA-TAG

91


LETRA-TAG

Art. nr: 135-370080.

Item No.: 135-370080.

. : 135-370080.

Charakterystyka:
Wywietlacz ciekokrystaliczny 6-cio znakowy;
Szeroko tamy: 12 mm;
dugo tamy: 4 m;
3 rozmiary czcionki;
Moliwo druku w 2 liniach;
Duy wybr symboli specjalnych, polskie litery;
Podkrelanie tekstu i drukowanie w ramce
Czcionka normalna, dwukonturowa, z cieniem,
pochylona, pozioma;
Mechanizm odcinania etykiet;
Zasilanie bateryjne 6 x AA/R6 (6 x 1,5 V).

Characteristic:
LCD display, 6 characters;
Tape width: 12 mm;
Tape lenght: 4 m;
3 type sizes;
Two lines printing is possible;
L arge library of symbols and special characters;
Under lined of text and printing in box;
Standard, outline, italic, vertical letters;
Label cutter;
Battery supply 6 x AA/R6 (6 x 1,5 V).

:
 6-;
 : 12 ;
 : 4 ;
3 ;
 ();
 , ;
 ;
 , , ,
, ;
 ;
 6x AA/R6 (6x1,5 V).

Tamy / Tapes /
Kolor / colour /

Typ
Type

Typ nowy
New type

TDL-T 21

TDL-T 59421

Tamy
Tape

biay / white /

TDL-T 22

TDL-T 59422

biay / white /

TDL-T 23

TDL-T 59423

TDL-T 24

TDL-T 59424

TDL-T 25

TDL-T 59425

TDL-T 26

TDL-T 59426

niebieski / blue /

135-370090

TDL-T 29

TDL-T 59429

srebrny / silver /

135-370091

Druku
Print

czarny
black

Materia
Material

Art. nr
Item No.
.

papier / paper /

135-370085
135-370086

ty / yellow /
czerwony / red /
zielony / green /

135-370087
plastik
plastic

135-370088
135-370089

ISO
9001

92

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V

ISO
9001

93

ISO
9001

94

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V

Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V AC


i 1500 V DC w celu zapewnienia bezpiecze
stwa wyposaone s w dwa rodzaje izolacji:
wewntrzn koloru tego i zewntrzn
koloru zazwyczaj czerwonego. W przypadku
uszkodzenia izolacji zewntrznej w taki sposb,
e widoczna staje si izolacja wewntrzna, narz
dziem takim nie mona pracowa pod napiciem.
Dziki takiemu zrnicowaniu koloru izolacji s
one optycznym wskanikiem przydatnoci danego narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V.

Jobs for work under 1000 V AC and 1500 V DC


for safety equipment with two Kinds of insulation: inside insulation yellow colour, and outside insulation userally red colour. In cause of
damage outside insulation, in this way we can
see inside insulation, we can't work this tool under high voltage. Thanks to such diversity colour
of insulation, they are optical indicator use fulness tools for work under 1000 V.


1000 V 1500 V. :

.
, ,
. ,
1000 V.

A wewntrzna izolacja;
B zewntrzna izolacja.

A inside insulation;
B outside insulation.

;
.

Badanie narzdzi
Narzdzia poddawane s nastpujcym badaniom wg normy PN-IEC900:

Safety test

method to IEC 60900

1.

1. Badanie udarnoci

1. Testing for cold impact strnght

Test naley przeprowadzi w temperaturze


25C. Izolacja musi zachowywa twardo
i elastyczno, konieczn do zapewnienia bezpieczestwa i nie wykazywa adnych ubytkw
czy rozwarstwie.

Testing is conducted at temperatures of 25C.


The insulating material retains the toughness
necessary to withstand knocks safety without
breatking or spliting.

25
C.
, .

2.

2. Badanie elektryczne

2. Insulation Resistance Testing

Po zanurzeniu w wodzie na 24 godziny, narzdzia s sprawdzane napiciem 10.000V AC przez


3minuty. Jednoczenie mierzona jest upywno.
Nie jest dopuszczalny adny przeskok iskry pomidzy izolacj a nieizolowan czci narzdzi,
jak rwnie przebicie izolacji.

After immersing in water for 24 hours the tools


are tested at 10.000 V AC for 3 minutes. Simultaneonsly any lekage current is measured.
Neither a sparkover from the insulation to the
bare plier head hor a breakdown trought the
insulation is acceptable.

24 ,
10000V
3 . .
- ,
.

Nie dopuszcza si przebicia izolacji pod naciskiem 20 N w temperaturze +70 C i przyoonym napiciu 5.000V AC.

No dielectric breakdown under a presure of 20 N


and temperature up to +70 C at a test voltage
of 5.000 V AC.

20N +70 C
5000V .

3. Badanie twardoci

3. Dielectrica Testing

3.

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V
4. Badanie przylegania izolacji

4. Testing of adhesireness

Przyleganie izolacji poddaje si testowi aby


upewni si o jakoci i pewnoci jej poczenia
z materiaem narzdzia. Narzdzie kondycjonujem przez 168 godzin w temperaturze +70C,
a nastpnie przykadamy si cigajc o wartoci 500 N.

The adhesion of the insulation material is tested


to ensure firm bonding to the basic tool on
tools atatensile load 500 N after being stored
for 168 hours at +70C.

5. Badanie opnienia palenia

5. Combustibility testing

Badanie naley wykona pomieniem niebieskiego koloru i wysokoci 20 mm przez czas 10 s. Po


zgaszeniu palnika naley przez 20 s obserwowa
rozprzestrzenianie si pomienia na prbce.

Testing should to perform at flare in blue colour


and height at 20 mm for 10 secounds. After put
aot flame it's necessaring to wath spread the
flame in samples for 20 seconds.

95

4.

,

. 168
+70C, 500 N.

5.


20 10
.
20 .

ISO
9001

96

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V

Szczypce uniwersalne

Universal pliers

F10-165

Dugo
Length

[mm/]
165

370-208300

F10-190

190

370-208310

F10-210

210

370-208400

Typ
Type

Szczypce boczne
do cicia drutu Cu

Side cuttung pliers


for Cu wire

370-208440

F20-180

180

370-208450

Side pliers

Art. nr
Item No.
.

F25-170

Dugo
Length

[mm/]
170

370-208460

F25-200

200

370-208470

Half-round pliers

Art. nr
Item No.
.

F60-160

Dugo
Length

[mm/]
160

370-208480

F60-200

200

370-208490

Typ
Type

Szczypce pokrge
skone

F20-160

Typ
Type

Szczypce pokrge

Art. nr
Item No.
.

Dugo
Length

[mm/]
160

Typ
Type

Szczypce boczne
ze wzmocnionymi
ostrzami

Half-round, nose pliers


Typ
Type

F62-200

Art. nr
Item No.
.

Dugo
Length

[mm/]
200

Art. nr
Item No.
.
370-208510

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V

97

Szczypce do
zdejmowania izolacji

Stripping pliers

Posiadaj rub regulacyjn do dopasowania


rozwarcia noy nacinajcych. Zakres obrabianych przewodw: do 10 mm.

Equipped with adjusting screw for adjustment


of blades spaing cross sections range of wires
up to 10 mm.


. : 10 .

Typ
Type

F80-160

Szczypce okrge

Round pliers
Typ
Type

F76-160

Szczypce okrge
dugie

Round pliers long


Typ
Type

F77-160

Szczypce paskie

Flat pliers

Art. nr
Item No.
.
370-208560

Dugo
Length

[mm/]
160

Art. nr
Item No.
.
370-208520


Dugo
Length

[mm/]
160

Art. nr
Item No.
.
370-208530

Typ
Type

F78-160

Szczypce paskie dugie

Dugo
Length

[mm/]
160

Flat pliers long


Typ
Type

F79-160

Dugo
Length

[mm/]
160

Art. nr
Item No.
.
370-208540

Dugo
Length

[mm/]
160

Art. nr
Item No.
.
370-208550

ISO
9001

www.ergom.com
Narzdzia do pracy pod napiciem 1000 V / Tools for work under 1000 V /
1000 V

98

Odcinak KTI 102


i KTI 103
Suy do cicia kabli Cu i Al.

Cutter KTI 102 and KTI


103
For cutting Cu and Al wire.

KTI 102

rednica zewn. kabla


Outer cable diameter

[mm/]
11

Dugo
Length

[mm/]
200

310-113000

KTI 103

20

235

310-113100

Typ
Type

Odcinak KTI 14, KTI 20


Suy do cicia kabli Cu i Al.

Cutter KTI 14, KTI 20


For cutting Cu and Al wire.

Odcinak KTI 2/80,


KTI 2/250

KTI 14

Dugo
Length

[mm/]
190

310-113450

KTI 20

20

220

310-113460

For cutting Cu wire.


Cutting blade can be replaced

KT
KT
KT
KT

3/32
3/32
3/52
3/52

(ruchomy) Art. nr: 310-110601;


(nieruchomy) Art. nr: 310-110602;
(ruchomy) Art. nr: 310-110701;
(nieruchomy) Art. nr: 310-110702.

KTI 2/80

Dugo
Length

[mm/]
320

310-113470

KTI 2/250

27

600</