You are on page 1of 8

CFtTRAlF

FlFCTR0tuClFARF
O centraIå eIectronucIearå
este în principiu o
termocentraIå, Ia care
producerea aburuIui pentru
turbine se reaIizeazå cu
cåIdura produså în
reactoruI nucIear, si
transferatå apei în
schimbåtoruI de cåIdurå.
D.M.
imagini: www.google.ro