You are on page 1of 1

PERTANDINGAN SUDUT BACAAN SEJARAH

Syarat-syarat pertandingan: 1. Semua kelas diwajibkan untuk menyediakan satu sudut bacaan mata pelajaran sejarah. 2. Tema: Cintailah Warisan Negara Kita 3. Sudut bacaan akan dinilai sepanjang Minggu 1 Malaysia iaitu pada bulan September. 4. Kelas yang berjaya menghasilkan sudut bacaan yang kreatif dan menarik akan mendapat hadiah yang lumayan.