Вы находитесь на странице: 1из 6

Bn Nh Ph M Hng,

Nh Ph Kinh Doanh, KDT Ph M Hng, mt tin ng ln khu thng mi dch v sm ut nht Ph M Hng, nh mi , ch quyn hng hng Nam, gi bn cc k hp dn , khch hng cn mua lin h trc tip bit gi c v phng thc thanh ton Anh Nguyn : 0918300027 Bn Bit Th n lp M T khu th Ph M Hng din tch 16 x 18,5 hng Nam nh sa li, ni tht y , ch quyn hng, gi bn 38,5 t. Gi u i ch bn trong vng 1 tun. Lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Bn Bit Th Ph Gia, khu th Ph M Hng din tch 670m, nh p ni tht sang trng ngoi nhp, c h bi, c ch quyn hng, gi bn 50 t. Gi u i ch bn trong vng 1 tun .Xem nh lin h trc Anh Nguyn : 0918300027 Bn Bit th n Lp M Ph, khu th Ph M Hng, nh mi sa li, ni tht mi nhp t nc ngoi v, nh gn cng vin, c ch quyn hng gi bn 28 t. Gi u i ch bn trong vng 1 tun. Lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Bn l t Nam Quang khu th Ph M Hng, mt tin ng ln , din tch t 15x 18 , t s , gi bn 3400 usd/m. Gi u i ch bn trong vng 1 tun. Lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Bn 2 l t Nam Thin, mt tin ng Phm Thi Bng, din tch 29 x 19 , t s gi bn 3400 usd/m. Gi u i ch bn trong vng 1 tun. Lin h xem giy t Anh Nguyn : 0918300027 Bn Bit Th n Lp M Quang khu th Ph M Hng din tch t 15 x 27, nh 1 trt 1 lu, din tch xy dng 311 m, c ch quyn hng , nh mi sa li, ni tht cao cp. Gi u i 40 t ch bn trong vng 1 tun. Lin h bit gi c v xem nh Anh Nguyn : 0918300027

Bn Bit Th n Lp Nam Long, din tch t 14,5 x 19, nh xy nm 2008, ch quyn hng, thit k ni tht rt p. Gi u i 33 t ch bn trong vng 1 tun Lin h bit thng tin v gi c v i xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Da dang tin den day roi

Bn Bit Th M Gia, khu th Ph M Hng, nh mi sa li, ni tht ngoi nhp, nh c ch quyn hng, gi bn tha thun, khch hng quan tm th lin h i xem nh v gi c Anh Nguyn : 0918300027 Bn bit Th Thi, bit th mi sa li, nh mt tin ng ln , c ch quyn hng, bit thm thng tin v din tch, gi c v cch thit k ni tht vui lng lin h Anh Nguyn : 0918300027

Bn l t bit th Nam khu th Ph M Hng i din cng vin din tch t 18 x 29, t s , gi bn 4200 usd/m. Qu khch quan tm vui lng lin h xem giy t s Anh Nguyn : 0918300027 Bn bit th n Lp M Vn din tch t 16 x 17,5. Din tch xy dng 330 m, nh ni tht y , gi bn 22 t. lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027

Bn l t bit th Nam Thng khu th Ph M Hng, din tch t hon 309 m, t s bn 50tr/m. Lin h xem giy t s Anh Nguyn : 0918300027

Bn Bit th n lp M Ho, nh mi sa li, ni tht cao cp ngoi nhp, c ch quyn hng, gi bn 24 t. lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027

Bn bit th n lp M Hng khu th Ph M Hng. Gn siu th, nh p thit k ni tht sang trng tao nh, mt tin ng ln c ch quyn hng, bn gi 23,5 t lin h xem nh v giy t s hng Anh Nguyn : 0918300027

Bn bit th n lp M Hong khu th Ph M Hng, gn siu th v trng hc, nh c ch quyn hng, gi bn khng ni tht 21 t. lin h xem nh v xem giy t s hng Anh Nguyn : 0918300027 Bn bit th n lp M Kim, nh p khu gn cht bo v, c ch quyn hng, ni tht nhp t Php gi bn 22 t, lin h xem nh v xem giy t Anh Nguyn : 0918300027

Bn bit th M Giang, khu Knh o Ph M Hng, nh ch quyn hng, ni tht y gi bn 15,5 t, lin h xem nh v xem giy t s hng. Anh Nguyn : 0918300027 Bn nh Trung tm qun 3, khu vc kinh doanh, tin vn phng, ngn hng, cng ty chng khon din tch 7,5 x 13 xy dng mt hm 1 trt 3 lu, nh ch quyn hng bn gi 23 t Lin h Anh Nguyn : 0918300027 Bn nn t bit th khu vc vnh ai Tn Sn Bnh Li, t s , din tch 290 m2, bn gi 24tr/m. Lin h Anh Nguyn : 0918300027

Bn nh mt tin Nguyn Duy Dng, Qun 10, khu vc kinh doanh sm ut nh p 1 trt , 3 lu ngang 5 x 16, ch quyn hng, gi bn 4,5 t: Lin h Anh Nguyn : 0918300027 Cn bn cn h Riveside lu 16, cn h c 4 ban cng, view ton thnh ph, din tch 196m, gi bn 21tr/m, lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Cn bn cn h trung tm qun Th c gn trng i hc, din tch 71m 2, gi bn 13,5 tr/m. mua vo ngay, giao thng i li cc k thun li, lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Bn cn h An Khang , khu th AN Ph An Khnh cn h lu cao, view p din tch 128m, c 3 phng ng, ang c hp ng thu, gi bn r hn gi th trng 100 triu, lin h xem nh Anh Nguyn : 0918300027 Bn l t din tch 20x 25, khu IDC Sng Thn, t s , v tr cc k p, gi bn 3tr/m, lin h xem giy t Anh Nguyn : 0918300027 Bn nh ph kinh doanh, khu trung tm thanh ph, v tr c a bc nht, lin k trung tm ti chnh ngn hng, cao c vn phng cho thu, trung tm bn l, cch trung tm vn ha, nh ht ln thnh ph ch 50m, cch trung tm hnh chnh chnh tr tp trung 100m, nh 2 mt tin , xy dng 1 hm 1 trt v 3 lu, gi ch c 5,1 t. mun bit thm thng tin v xem nh mi lin h Anh Nguyn : 0918300027 Cn bn t nn Khu th Ph M Hng ca Bnh Dng, l t tuyt p gn cng vin, trng hc, trung tm thng mi, mt tin ng ln gi gc ch u t, thanh ton linh hot, lin h xem t anh Nguyn 0918300027. Cn h chuyn gia gi gc ch u t toa lc tai v tr c a bc nht, View ton cnh thnh ph, ngay cng vin sinh thi 120ha, thit k sang trng ng cp, vi nhng tin ch khp kn bn trong khu cn h, nh hng, bar, caf, spa, trung tm mua sm, h bi, khu vui chi dnh cho tr nh. c bit tin thanh ton linh hot ko di trong 8 nm, Anh Nguyn : 0918300027 Bn cn h tr gp trong thi gian 8 nm, bn ang c thu nhp n nh, bn ang c nhu cu an c ti trung tm thnh ph hy n vi chng ti c c hi s hu mt cn h tuyt p, ta lc ngay cng vin sinh thi 120 ha- mt v tr cc k c a, vi tm nhn ton cnh thnh ph, vi h thng nh hng bar, caf, trung tm mua sm, trung tm chm sc sc khe, gn bnh vin, trng hc quc t, trung tm thng mi, Anh Nguyn : 0918300027 Cn bn cn h gi r gn trung tm Qun 1, gn i l ng Ty, cch trung tm Qun 1 ch 15 pht i xe my d n lm xong phn mng , gi bn c k hp dn ch t 12tr/m , din tch cn h a dng t 70m n 140 , mun bit thm chi tit v d n cn h gi r v xem nh mu , qu khch vui lng lin h : Hotline: 0918300027 Cn cho thu nh mt tin Ng 6 G Vp, giao thng thun tin, khu ng c tp chung ngn hng, cng ty chng khon, tin kinh doanh ngn hng, Trng ngoi ng, Trng hc. Mt tin rng. Vui lng lin h Hotline : 0918300027

Cn chuyn nhng 4000 m2 t ti trung tm Thnh ph VngTu, ngay gc ng 4, khu vc thng mi sm ut, thch hp xy dng Trung Tm Thng Mi, Ngn Hng, giy t s , r rng y , lin h Hotline : 0918300027 Cn bn t th c Trung Tm Qun 2, Khu dn c hin hu, ng c, cch ng Nguyn Th nh 100m, ng rng 20m, khu vc yn tnh, tin xy bit th ngh dng hoc qun Karaoke, din tch 400 m2 mt tin 10m, t th th s , cn tin bn gp, khch thin ch lin h Hotline : 0918300027 D n Green Town bt ng sn gi gc ch u t, Trung tm im bt ng sn cui nm. Ta lc ngay v tr trung tm pht trin ca Thnh Ph Mi Bnh Dng, Khu th xanh, mi trng xanh, dnh trn cho cuc sng xanh, Green Town l th v tinh pht trin song hnh cng Trung Tm thnh ph mi Bnh Dng V tr Green Town cch TP H Ch Minh khong 35 km, c thng thng bi i L Bnh Dng, ng Vnh ai 4, cao tc M Phc Tn Vn Green Town c pht trin ng b cng cc tin ch cng ng Trung tm hnh chnh, i hc Quc t Vit c, Ph Thng trung hc WoongJin, Siu th GS Retail ca Hn Quc, Bnh vin a khoa M Phc Gi gc ch u t, vui lng lin h Hotline : 0918300027 D n mi Th Cng Hip Phc, D n t nn nm trong khu Th Cng Hip Phc Nh B, Quy m bit thm thng tin chi tit vui lng lin h Hotline : 0918300027 Cn bn l t bit th khu dn c 13B, v tr cc k c a, l gc cng vin mt tin sng tin xy bit th ngh dng, bit thm thng tin chi tit vui lng lin h Hotline : 0918300027 Cn bn Chung c Hng Lnh khu dn c Trung Sn, Cn h Hng Lnh khu Trung Sn ngay mt tin Nguyn Vn C ni di cch trung tm Qun 1 ch 5 pht i xe khu dn tr cao, gn trng hc ph thng Quc t Singapore, i hc quc t Rmit, cn h hon thin vo ngay lu cao view p gi thng lng khch c nhu cu xem nh vui lng lin h Hotline : 0918300027 Cn bn Bit Th Triu Sunfloer Bit th dnh cho Triu Ph Th hin ng cp vt tri ca ch nhn, Ta lc ti v tr l tng ngay b h sinh thi 120ha vi tm nhn khng b hn ch bi mt khng gian sng nc hu tnh, vi nhng dch v ng cp nh khu Gii tr mua sm, Sn Golf 36 l, Trng ua nga, Phim trng, tt c to nn mt thin ng sng cho ch nhn. Sunfloer ang trong qu trnh hnh thnh nh mu, qu khch hng quan tm n d n vui lng lin h Hotline : 0918300027 c cung cp thm chi tit v d n Cho thu Bit Th n lp Tho in, Bit th n lp p nht Tho in, nh c h bi, sn vn, ni tht cao cp ngoi nhp, c 4 phng ng rng ri, khu an ninh yn tnh, chu nh vui tnh cho thu gi tha thun , xem nh l thch ngay. Khch hng c nhu cu thu vui lng lin h Hotline : 0918300027

Cho thu cn nh Bnh Dng khu vc dnh cho chuyn gia, Bit Th lin k The Aosit, ngay khu VSIP 1, nh p, ni tht y ch vic xch Valy vo , ch nh d tnh cho thu gi thng lng , xem nh l thch ngay . Khch hng c nhu cu thu vui lng lin h Hotline : 0918300027 Cho thu cn h Sailing Tower, Cn h cao cp Sailing Tower, lu cao View nhn ton cnh thnh ph, din tch , 3 phng ng, ni tht y , khch thu ch vic vo ,c ch xe hi, xem nh l thch, gi thu thng lng . Khch hng c nhu cu thu vui lng lin h Hotline : 0918300027

Bn t nn bit Th khu V Th Thim - Thnh M Li, khu Villa p nht Thnh M Li, din tch 10 x 24, hng Sng Si Gn. Cn tin bn gp gi ch 32tr/m. Lin h xem giy t : 0918.300.027 Bn Resort ti Phan Thit, Phan Thit thin ng Resort. Nhng d n Resort ven Bin Mi N, din tch 4,5 ha, gi bn thng lng khi gp trc tip: lin h xem h s d n : 0918.300.027 Bn t xy dng Resort ti Ph Quc, Ph Quc thin ng du lch, nhng 1,8ha xay dng Resort mini khu vc tp trung rt nhiu Resort ang hot ng, gi bn 500tr/ 1000m: Lin h xem giy t: 0918.300.027 Bn bit th khu sn bay. Bit th n lp p nht khu sn bay din tch t 600m xy dng 2 lu , c 10 phng ng rt rng, m bo xem l m ngay,khu an ninh yn tnh thch hp ngh dng, gi bn 40 t. Lin h xem nh: 0918.300.027 Bn t xy dng Khch Sn ti Ph Quc, L t mt tin ng 60m con ng sng sng chy dc o Ph Quc khu vc ang xy dng Khu thng mi ti chnh, nh hng khch sn. Din tch l t 3,1 ha. Gi bn 700tr/1000m. Lin h xem giy t: 0918.300.027 Bn Bit Th Ph M Hng. Bit th View sng, thong mt yn tnh, kt tin bn gp gi ch 20 t nu khch hng thanh ton nhanh. Lin h xem nh: 0918.300.027 Bn nn bit th Khu 143 ha Thnh M Li. Bit th n lp 10 x 20, i din cng vin, khu bit th cao cp, cn tin bn gp gi ch 29tr/m. Lin h xem t : 0918.300.027 Bn Khch Sn trung tm Qun 1. Khch sn trung tm qun 1 ni kinh doanh sm ut, lng khch n nh, Khch Sn c 50 phng, c 2 hm xe v 7 tng. Do i nh c nc ngoi nn bn gi 70 t. Khch thin ch mun xem v tr lin h: 0918300.027 Bn Khch Sn Trung tm Qun 10. Khch sn ang kinh doanh tt lng khch n nh, v tr trung tm qun 10, c 30 phng c snh n khch tuyt p, gi bn 30 t. Lin h xem v tr : 0918.300.027 Bn 3000 m2 t trung tm Qun 2, mt tin Lng nh Ca t khng nm trong quy hoch mt tin ng Lng nh Ca , mt trong nhng con ng chnh ca Qun 2, mt tin ng 30m. Gi bn 40 tr/m. Lin h xem giy t v v tr t: 0918.300.027.

Bn 5000 m2 t ti Qun 9, t khng nm trong khu quy hoch, gip vi cc khu th Qun 9 c quy hoch, t trng cy lu nm, thi hn n nm 2055, khu vc c php chuyn i mc ch s dng. V tr t rt p, thch hp xy dng bit th ngh dng. Gi bn 2,5tr/m2 Lin h xem t v xem giy t: 0918.300.027 Cho thu Ta nh ti trung tm Qun 10, Ta nh trung tm Qun 10 khu kinh doanh sm ut giao thng thun li . xy dng 7 lu , din tch sn 1400 m2. Cho thu di hn gi 140 tr/ thng. Lin h 0918300.027

Bn d n Chung c Qun Tn Ph, Chung c cao cp ta lc trn khun vin 6000 m2. c giy php xy dng 350 cn h, cn chuyn nhng ton b d n. Gi chuyn nhng 120 t. Lin h xem h s d n : 0918.300.027 Bn t nn bit th Qun 2 Bn nh tr gp. Nh trong khu th kiu mu c quy hoch ng b bi bn, kin trc tin nghi sang trng, m cng, din tch 5 x 20 xy dng 1 trt 3 lu, khu yn tnh mi trng sng trong lnh. Gi gc hp ng trc tip ch u t, thanh ton theo tin . Ch tr trc 10% gi tr cn nh sau 12 thng c nhn nh vo , phn cn li s tr gp trong 5 nm tip theo. Ngn hng h tr t 10 n 20 nm. Lin h bit thm thng tin: 091 830 0027 Bn cn h tr gp. Cn h chuyn gia IJC AROMA. Ta lc ngay trung tm Thnh Ph Mi Bnh Dng, vi tm nhn v tn l cng vin cy xanh v h nc trung tm Cn mua 2 l t khu Trung Sn, hoc khu vc xung quanh khu Trung Sn. Cn mua nn khng cn ng ln, ch cn giy t hp l l c. Ch t cn bn xin lin h: 0918.300.027 Cn mua l t th c Bnh Dng, khu vc D An hoc khu vc Tn Vn, yu cu ng rng xe ti ra vo c, khu an ninh yn tnh. Din tch khong 100 m2, giy t s . Khch c nhu cu bn lin h : 0918.300.027