You are on page 1of 41

Lm cng n lng?

u t kinh doanh?

LM CNG N LNG?

THT NGHIP GIA TNG

Mt na i ngi mt cng nhn c thu nhp trung bnh mua nh, tch ly tin tit kim v tin lng hu. Nhng ch cn 6 thng tht nghip l mt tt c

U T KINH DOANH ?

S lng cc v ph sn ti M cao hn 32% so vi nm 2008. Thng 12/2009, s lng cc v ph sn l 116 nghn, cao hn 22% so vi thng 12/2008.

U T CHNG KHON

T t v thua l chng khon Em trai nc ngoi gi v 130.000 USD, anh Nguyn chi chng khon nhng thua l. Khi c tin em trai sp v nc, anh tm n ci cht.

NHNG QUYN

Xe ti Amway

o Peter

Khch sn 6 sao, Amway Grand Plaza

i bay Amway

Chm sc gia dng

Chm sc c nhn

Chm sc da

B sung dinh dng

http

15

15 %
Gi nh phn phi Gi khch hng

15 triu

20 - 30 triu
40 60 triu

70 - 100 triu
120 - 180 triu

200 - 360 triu 400 - 700 triu


700 - 900 triu

> 1 t

Malaysia (35 Nm) Dn s: 26 Triu Doanh s bn hng:

238 Triu USD


Thailand (24 Nm) Dn s: 60 Triu Doanh s bn hng:

Vit Nam
Dn s: 87 Triu

479 Triu USD


China (16 Nm)
Dn s: 1.38 t Doanh s bn hng:

3.5 T USD

Doanh s bn hng 2008: 8 triu USD 2009: 16 triu USD 2010: 33 triu USD