You are on page 1of 1

Furor. Dit woord klinkt jullie misschien bekend in de oren.

De Furor Gallicus van de Kelten, waarbij de krijgers zichzelf lieten gaan: schildengeklop, gekrijs, gejoel en uiteindelijk het stormen in de vijandelijke linies. Bij momenten lijkt dit voor de verbeelding sprekend gedrag net dtgene waar Keltische krijgers voor leefden. Hier in Destelbergen is Furor meer dan dat. Een drietal jonge medewerkers van vzw Gallische Hoeve, bekend als Tasgovolcos de Wijze, Agro de Woeste en Domhnall de Lange, besloten de handen samen te leggen om dit oude, welbekende Keltisch oorlogswezen weer tot leven te brengen. Augustus 2008 kwamen ze voor het eerst samen in Taberna Ambiorix om hun toekomstplannen te bespreken. Ook een nieuwe naam voor deze krijgsbende moest besloten worden. Ze wilden niet meteen gaan voor een welbepaalde stam, aangezien ze toekomstige krijgers uit andere stammen niet uit hun groep wouden weren. Een bevriende drude, Dividiacus, die toevallig in de taberna genoot van een scheut mede, opperde de naam Furor. Veel discussie was er hierna niet meer nodig. Ook een krijgsbarnier moest worden ontworpen, zodat we allen samen achter n wapen konden scharen. Wederom werd dit snel besloten: twee raven, gescheiden door een bliksemschicht. Met dit teken der verbroedering, Wotans Raven en Taranis Bliksem, hoopten deze jongelingen de geschillen tussen hun stammen met de stammen van over de Maas, trotse Germanen, op te lossen. Deze introductie terzijde latend, zal ik beginnen met onze groep voor te stellen. Furor is zoals eerder vermeld een recent hervormde renactment groep. We staan, binnen het vlaggenschip vzw Gallische Hoeve, in voor de militaria activiteiten. Naast het oefenen met lans, schild, werpspeer, zwaard en slinger, hebben we uiteraard nog andere bezigheden. Het desbetreffend wapentuig moet regelmatig onderhouden worden, we maken nieuwe wapens en doen mee met verschillende evenementen. Ook rondleidingen vallen ons ten dele: groepen, scholen, individuele bezoekers. Wij, krijgers, staan meestal open voor een act uit te werken voor alle leeftijden! Een enkeling kan zelf in regenachtig weer, in de winterperiode gespot worden, oefenend om toch maar zichzelf te verbeteren. Momenteel bestaat onze krijgsbende uit een vijftal actieve krijgers, met een aantal extra mensen die enkel meedoen met activiteiten. Hierdoor zijn we een kleine hechte groep waar we iedereen zeggenschap in proberen te geven. Zoals de meeste andere verenigingen zoeken we naar nieuwe leden, al hebben we hier wel enkele regels rond. Iedere krijger, mannelijk of vrouwelijk, moet meerderjarig zijn en over voldoende maturiteit beschikken. Ook krijgen beginnende krijgers een mentor toegewezen, die ze zal inleiden in de krijgskunsten en de kennis die hiervoor vereist is. Lijkt dit je iets? Contacteer ons maar via onze contactgegevens uit dit boekje!