Вы находитесь на странице: 1из 12

BANKE U SRBIJI NA DRUTVENIM MREAMA

Sandra Kravi @sandrakravitz http://sandrakravitz.com http://snajderaj.com

Uvodne napomene
10 NAJVEIH BANAKA U SRBIJI
Datum prikupljanja podataka: 01.11.2011.

1.Inteza,

Iskazano veliinom aktive:

Uzagradi(xy)jedatoprethodno stanje,izseptembra. Procenti(%)oznaavajurazlikuu procentima. ZaYTnalogejeuobziruzetbroj pregledavideosnimaka. Skraenice: FB=Facebookfanstranica, TW=Twitternalog, YT=YouTubekanal, INc=LinkedInkompanija.

2.Komercijalna, 3.Raifajzen, 4.Unikredit, 5.EurobankEEfGe, 6.Sosijeteeneral, 7.Aik, 8.Hipo-AlpeAdria, 9.Alfai 10.Vojvoanska.


Izvor: Kvartalni izvetaj Narodne banke Srbije

NALOZI BANAKA NA FACEBOOK MREI


3000

2500

2000

Fb09

1500

Fb11

1000

500

0 AIK Erste HypoAlpeAdria Komercijalna Raiffeisen

NALOZI BANAKA NA TWITTER MREI


1000 900 800 700 Tw09 600 500 400 300 200 100 0 AIK Intesa Erste HypoAlpeAdria Komercijalna Raiffeisen

Tw11

NALOZI BANAKA NA DRUTVENIM MREAMA (% PROMENE)


120

100

80

%FB

60

%TW

40

20

0 AIK Intesa Erste HypoAlpeAdria Komercijalna Raiffeisen

BROJ PREGLEDA VIDEO-SNIMAKA NA YOUTUBE MREI


140000

120000

100000 YT09 80000 YT11 60000

40000

20000

0 Intesa Erste Komercijalna Raiffeisen

NALOZI BANAKA NA DRUTVENIM MREAMA - brojke


AIKbanka(sedmapoveliiniaktive) FBAIKBanka66(55)fanova=+20% TWAIKBanka131(105)pratilaca=+24.76% BancaIntesa(prvapoveliiniaktive) TWbanca_intesa504(330)pratilaca=+52.73% INcBancaIntesaBeograd110(68)pratilaca=+61.76% YTuveknajbolji17(8)prijavljenihnapraenjekanala,28(26) videosnimakakojisuzajednopregledani122,164(118,305) puta=+3.262%

NALOZI BANAKA NA DRUTVENIM MREAMA - brojke


ErsteBank(nijeuprvih10) FBErsteBankaSrbija2850(2684)fanova=+6.185% TWErsteBankSrbija866(768)pratilaca=+12.76% YTErsteBankSrbija9(6)pretplaenihnapraenjekanala,13 (13)postavljenihvideosnimaka,ukupnopregledanih35,707 (27,674)puta=+29.03% HypoAlpeAdria(osmapoveliiniaktive) FBHypoAlpeAdriaSrbija722(671)fana=+7.601% TWhyposrbija80(38)pratilaca=+110.5%

NALOZI BANAKA NA DRUTVENIM MREAMA - brojke


Komercijalnabanka(drugapoveliiniaktive) FBKomercijalnabankaadBeograd277(176)fanova= +57.37% TWkombank60(38)pratilaca(iidaljesramnih0,i slovimanula,onihkojeprati)=+57.89% YTkombank11(9)prijavljenihnapraenjekanala,33(33) videosnimkaukupnopregledanih26,636(24,479)puta= +8.812%

NALOZI BANAKA NA DRUTVENIM MREAMA - brojke


Raiffeisenbanka(teapoveliiniaktive) FBRaiffeisenbanka-Srbija985(936)fanova=+5.235% TWReiffeisenBanka113(71)pratilaca=+59,15% YTRaiffeisenSrbija11(5)prijavljenihnapraenjekanala,35 (34)videosnimkasaukupno14,918(13,018)pregleda= +14.6%

MESEC TEDNJE kroz drutvene mree


Na koji nain su se banke posvetile Mesecu tednje kroz promociju na drutvenim mreama (u obzir su uzete samo vesti/linkovi objavljeni na njihovim profilima na drutvenim mreama):

AIK:AIKtednjamikro-sajt Inteza:Bambinotednjamikro-sajtzadeijutednju Erste:tednjaudinarimailievrimatekstnablogu Hipo-AlpeAdria:DodatnepovoljnostiHypoAlpeAdriabankeu NedeljitednjeiNedeljatednje,saoptenjazajavnostkao FacebookNote Komercijalna:CvraktednjaipozadinazamonitorCvraktednja Raifajzen:Raiffeisentednja,pozadinaRaiffeisentednjaivideo snimakDadilja

HVALA NA PANJI Sandra Kravi


Sva pitanja, primedbe, sugestije slobodno uputite na sandra.kravitz@gmail ili @sandrakravitz itamo se na: http://sandrakravitz.com http://snajderaj.com