You are on page 1of 2

MATAPELAJARAN SIVIK TINGKATAN 4 MINGGU 3 Aktiviti 1- Bagaimanakah cara-cara untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM

2012?

SPM ___ A

Aktiviti 2- Jadual Mingguan Sediakan jadual mingguan anda. Pastikan jadual anda merangkumi kesemua spek yang berikut: Masa belajar dan Masa Masa bersama Masa untuk diri mengulangkaji beriadah keluarga

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIT 2- Perkembangan Diri Yang Seimbang MINGGU 4 Aktiviti 1- Rujuk buku teks m/s 16 dan kenalpasti maksud perkataan di bawah. INTELEK ROHANI EMOSI JASMANI Aktiviti 2- Bagi setiap aspek di atas, senaraikan 3 aktiviti dan amalan yang boleh membina tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINGGU 5- Hubungan Kekeluargaan Aktiviti 1- rujuk petikan dari buku teks m/s 32 dan jawab kesemua soalan ringkas berikut. 1. Keluarga terdiri dari 2 iaitu: 2. Tanggungjawab ibubapa ialah (berikan 3 contoh yang sesuai): 3. Apakah peranan institusi keluarga? 4. Apakah maksud bermusyawarah? Aktiviti 2- latihan Keluarga Bahagia (buku teks m/s: 42) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINGGU 6 Aktiviti 1- Ukur Baju di Badan Sendiri

Situasi- Anda ialah pegawai muda kerajaan berpendapatan RM 2500/bulan. Memandangkan keadaan ekonomi yang tidak menentu, anda ingin merancang perbelanjaan bulanan anda agar impian akhir tahun anda dapat direalisasikan. Impian akhir tahun : Melancong ke Jepun selama seminggu. (anggaran belanja: RM 4000) SUMBER a. Gaji: RM 2500 b. Lain-lain: PERBELANJAAN a. Makanan harian x 30 b. Pengangkutan c. Pakaian d. Pinjaman perumahan e. Pinjaman kenderaan f. Riadah/hobi g. Ibu bapa h. Bil SIMPANAN a. Impian b. Kecemasan

Aktiviti 2- Rancangan perbelanjaan anda. Impian akhir tahun: SUMBER a. Duit poket x 20 b. Lain-lain PERBELANJAAN a. Makan x 20 b. Tambang c. Tusyen d. Alat tulis e. Hiburan/ top-up SIMPANAN a. Impian b. Kecemasan