You are on page 1of 5

Serveis Personals

ACTA DE LA SESSI DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT Sessi ordinria 6 de juliol de 2010 De les 19.45 a les 21.25 hores Membres assistents: Daniel Novo Snchez, regidor de Joventut, que presideix la sessi Marina Escribano Maspons Oriol Lpez Acant Canet Dolors Lpez Rabal Josep Sol Vidal Ivn Uceda Rodrguez Laura Vega Aranda Membres absents que shan excusat: Albert Garca Altres membres absents: La resta Altres persones assistents no membres del Consell: Marc lvarez Paki de la Villa, secretria Ordre del dia: 1. 2. 3. 4. 5. Aprovaci de l'acta de la darrera sessi Prioritzaci de les propostes de: La teva proposta compta! Seguiment del Pla Jove de Mollet Presentaci del nou espai del SIJ Precs i preguntes

Abans de comenar fem una ronda de presentacions de les persones assistents al CMJ, el Dani Novo repassa la llista de membre del Consell, incls els no presents, per donar a conixer tots els mbits representats. 1. Aprovaci de lacta anterior Desprs de revisar-la, el Consell aprova lacta de la sessi del dia 1 de juliol de 2010

Serveis Personals

2. Prioritzaci de les propostes de: La teva proposta compta! El Dani Novo llegeix les propostes recollides dels ciutadans dins lmbit de Joventut. Alguns membres del CMJ fan incidncia en el punt 5 (mirar annex), aportant que aquest espai no respon a totes les expectatives despai de trobada per a les entitats. Sinsisteix en qu es promocioni ja el procs participatiu per dissenyar com ha de ser aquest espai. Una de les propostes proposa que hi hagi wifi a tota la ciutat, el Dani Novo anuncia que dem es fa la presentaci de la installaci de wifi lliure a tots els centres de proximitat de la ciutat, sanuncia que es far arribar el comunicat a totes les persones que formen part del CMJ, mitjanant correu electrnic. Aix tamb el regidor diu que senviar la llista de propostes recollides a tots els membres del Consell, per tal que facin les seves prioritzacions. 3. Seguiment del Pla Jove La secretria del CMJ presenta dos nous programes del Pla jove, que shan posat en marxa com a resposta del Pla a la situaci socioeconmica actual. SIS s un programa que pretn donar suport econmic i tcnic a iniciatives de caire social dirigides a la poblaci jove de la ciutat. Aquests projectes poden estar promoguts per persones entre 12 i 30 anys. Actualment sha fet: disseny de la difusi, presentaci de la proposta als instituts. Durant el trimestre de setembre a desembre es treballar conjuntament amb el professorat dels mduls professionals que vulguin presentar iniciatives i sobrir el termini de presentaci de propostes. Pensem el mn s un programa que vol donar diverses visions de la realitat social actual, per aix es fan servir diversos mitjans: premsa, webs, exposicions, activitats ldiques i artstiques, grups de debat... les activitats es desenvolupen a La Nau. Sinforma del punt en que est la Guia de recursos juvenils, que actualment sest decidint el disseny, un cop recollida la informaci de les activitats que els diferents departaments i empreses municipals, oferten per a joves. Es pretn que el disseny sigui interactiu. Tamb es fa un recordatori de la trajectria de la CON des del darrer CMJ: - Al juliol de 2009 la CON va suggerir el cartell de la nit dels grups locals de la Festa Major - Els darrers tres mesos de 2009 la CON va programar actes doci nocturn: un concert a Can Pantiquet amb lentitat Alterna Mollet, un concert al Mercat Vell amb el Sombrero del abuelo i The Universal Rockers. En acabar aquesta etapa es va valorar la necessitat de donar estructura a la CON, refermant els seus objectius i la forma de treballar. - Al febrer de 2010 la CON es va tornar a reunir, a partir daqu es va plantejar la necessitat de no deixar de banda la vessant reivindicativa daquesta comissi,

Serveis Personals

reclamant lampliaci dhoraris nocturns i despais per fer activitats. Al llarg de les diverses convocatries es van anant plantejant diferents opcions per portar a terme aquest objectiu junt amb el de programar activitats doci nocturn. A la sessi del 23 de mar la CON va decidir dedicar el pressupost a fer un o dos actes nocturns reivindicatius A la segent convocatria, el 13 dabril, lAjuntament va plantejar la seva retirada de la CON, al valorar que en aquell moment els objectius de ladministraci, de donar suport a les activitats de les entitats que organitzen actes nocturns a Mollet, no coincidia amb els proposats per la majoria de membres de la CON, que proposaven donar suport a un o dos actes amb carcter reivindicatiu. Aix aquesta comissi es queda aturada fins a un altre moment en que lapropament dambdues parts sigui tingui opcions dapropament mtuo.

En aquest punt lAcant Canet i lIvan Uceda, membres de la CON proposen que: - Es podria haver continuat amb la comissi per trobar en aquell moment aquest punt de coincidncia dambdues parts, buscant la forma de distribuir el pressupost per a les activitats doci nocturn que facin les entitats del municipi - El Dani Novo, accepta la proposta i convida als representants de la CON a reprendre les trobades desprs de lestiu i treballar en la lnia proposades pels representants presents al CMJ. Desprs de tractar aquest tema, la Marina Escribano proposa que a ms de que hi hagi una CON que fa propostes per gestionar una part del pressupost de Joventut, fora bo que es fessin proves pilot per a que els joves prenguin la responsabilitat de gestionar altres parts daquest pressupost al llarg de lany, no noms en el moment de fer la campanya, la teva proposta compta. El Marc Alvarez comenta, que en aquesta lnia fora bo que els joves implicats en aquests rgans de participaci tinguessin informaci de la gesti global del pressupost municipal, per tal dentendre, amb una visi ms mplia, aquelles decisions municipals que afecten en retallades els pressupostos, i per tant les activitats dirigides a joves. LOriol Lpez, planteja que potser caldria anar ms enll i obrir un espai autogestionat, que fa temps que es demana, on lAjuntament hi sigui present. Es posa com a exemple lAteneu de Nou Barris. Sanomenen espais que es creuen susceptibles dacollir aquesta iniciativa: Lefa, Can Fbregues, cinemes, Teneria... per cada un dells t algun factor que el limita per aquesta funci LAcant Canet i lIvan Uceda com a membres de la CON, comenten que sest preparant una Festa Major Alternativa i demanen que lAjuntament doni suport a aquesta iniciativa. El Dani Novo comenta que si s una FM alternativa ho ha de ser per complert, que han de tenir en compte els temes legals de responsabilitat civil-assegurances... etc. Desprs de comentar del tema, el regidor de Joventut planteja que entrin una proposta oficial a lAjuntament i es far una valoraci global de la proposta, de forma que si es pot

Serveis Personals

aprofitar infraestructura de FM, sels deixar utilitzar-la i sinclour les seves propostes al programa de FM. Aix tamb aquests dos membres de la CON demanen com est la proposta que es va fer des del Pla jove de crea ms espais fsics per a que les entitats facin difusi de les seves activitats: El Dani Novo explica que properament es posar en marxa un servei de difusi, similar a uns caixers, que estaran situats als centres cvics, i als instituts des dels quals tothom podr consultar lagenda dactivitats de la ciutat. Tot i aix, es demana que es crei un espai tipus cartellera per a entitats a pl. Catalunya. El Marc lvarez proposa que sarticuli quelcom fcil de gestionar des dinternet, tipus facebook, o twitter com a agenda ciutadana. Un darrer punt que exposen els membres de la CON s la creaci duna comissi que disseny el pla dusos de la carpa que lAjuntament vol edificar a lesplanada de Germans Gonzalvo, tal com sespecifica al Pla jove. El Dani Novo est dacord i diu que a la tardor de 2010 es crear aquesta comissi des del CMJ per tal de desenvolupar aquest pla dusos de la carpa.

4. Presentaci del nou espai del SIJ La Dolors Lpez exposa que el SIJ sha traslladat a la segona planta del CC LEra, explica que el servei s el mateix per hi haur una ampliaci dordinadors. Presenta lOficina demancipaci Jove de la Generalitat, que es va obrir a Granollers, i fa un resum dels treballs realitzats des del PIDCES als instituts de la ciutat. 5. Precs i preguntes Els membres del CMJ proposen fer trobades obertes a la ciutadania jove en general, siguin o no del CMJ, per tal que les propostes que es fan des de Joventut cada vegada estiguin ms properes a les necessitats reals daquesta poblaci. Insisteixen que a ms de les trobades presencials, les xarxes socials a internet sn un gran mitj per treballar la participaci i que lAjuntament hauria dinvertir ms en aquest mbit. Alguns membres manifesten que falta participaci juvenil, en diferents mbits de la vida social del municipi, ms enll de loci.

Serveis Personals

El Dani Novo proposa convidar a Regidors de cada mbit i que a cada CMJ exposin projectes que sestan fent a la ciutat. Els membres del consell ho troben interessant i a ms proposen la possibilitat de fer jornades temtiques. Abans de tancar la sessi el regidor de Joventut es compromet a que desprs de lestiu: - Es comenci a treballar el pla dusos de la futura carpa a Germans Gonzalvo des duna comissi de participaci del CMJ - Obrir un debat per iniciar frmules que donin suport al foment de la participaci - Convocar de nou la CON El regidor de Joventut aixeca la sessi, de la qual, com a secretria, estenc aquesta acta. La secretria Vistiplau El regidor de Joventut