You are on page 1of 2

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA

PASIR MAS, KELANTAN
DIPLOMA KEJURUTERAAN BANGUNANLAPORAN
FINAL YEAR PROJECT DTV 5044DSEDAKAN OLEH
AZRUL SUHAIMI BIN MAT GHANI 880613-06-5279
MUHAMMAD FAIZ BIN IBRAHIM 880525-11-5969
MOHD AZROL HAZIRE BIN DIN 890423-03-6185
MOHD RIDHUAN BIN ISMAIL 870313-03-5407
MOHAMAD ASRI BIN MOHD TWA 890623-08-6179
SES
JUN 2011 - DIS 2011
LAPORAN FINAL YEAR PRO1ECT`
SESI 1UN 2011- DIS 2011


OLEH:
AZRUL SUHAIMI BIN MAT GHANI
MUHAMMAD FAIZ BIN IBRAHIM
MOHD AZROL HAZIRE BIN DIN
MOHD RIDHUAN BIN ISMAIL
MOHAMAD ASRI BIN MOHD TWALaporan Final YearProject` - DTV 5044` ini disediakan untuk Fakulti Teknologi
Bangunan, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Pasir Mas, Kelantan.PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI MARA
FAKULTI TEKNOLOGI BANGUNAN
KKTM PASIR MAS
KELANTAN