You are on page 1of 1

Huy ng qua pht hnh cc cng c n y l hnh thc huy ng vn c hiu qu kh cao ca cc ngn hng thng mi.

Trong qu trnh hot ng, nhng thi im nht nh, ngn hng thy cn phi huy ng thm vn trc nhng c hi kinh doanh yhp dn. iu c ngha l ngn hng huy ng vn th ch ng, cngha l c u ra mi tnh u vo. Ngn hng xc nh r quy m vn huyng, loi tin huy ng v a ra cc mc chi ph hp l lm cho vic tovn ca ngn hng thnh cng nhanh chng. vay trn th trng, ngn hng c th pht hnh k phiu v tri phiu.Tri phiu ngn hng l mt giy t c gi, xc nhn khon n cakhch hng i vi ngi ch ngn hng vi nhng cam kt nh thanh tonmt s tin xc nh vo mt ngy xc nh trong tng lai vi thi hn xcnh cho trc. Tri phiu c pht hnh trong ton b h thng ngn hng,ch yu l huy ng vn trung v di hn.K phiu: k phiu ngn hng l mt loi giy t nhn n ngn hn do ngn hng pht hnh nhm huy ng vn trong dn, ch yu l phc vcho nhng k hoch kinh doanh xc nh ca ngn hng nh mt d n, mt chng trnh kinh t