You are on page 1of 3

NOME TERMICA QUIMICA INTERNA CINTICA POTENCIAL MECNICA ELICA SONORA HIDRULICA ELCTRICA

FORMAS DE ENERXIA DESCRIPCION a que ten a materia debido a sa axitacin atmico e molecular. A magnitude que permite medila a temperatura que ten como unidade SI o grao Kelvin a que ten un corpo debido os enlaces qumicos que hai entre tomos e molculas a que ten un corpo internamente. Basicamente, a suma da enerxia trmica e da qumica a que ten un corpo ou sistema material pola sa velocidade a que ten un corpo material pola sa posicin no espazo a suma da enerxia cintica e potencial Dbese a velocidade do vento Dbese as ondas do son Dbese a posicin e a velocidade dos lquidos, en especial a auga

Dbese a acumulacin e movemento de cargas elctricas que teen os tomos e molculas ELECTROMAGNTICA Dbese propagacin das ondas de radio, tv, microondas, raios X XEOTRMICA Dbese calor interno da Terra MAREMOTRIZ AEROTRMICA SOLAR ATOMICA DE FISION ATMICA DE FUSIN Dbese movemento das ondas do mar Dbese calor da atmsfera Dbese luz do Sol. A luz unha onda electromgntica mis. Dbese rotura de tomos. Dbese a unin de tomos lixeiros, como o hidrxeno. Isto o que ocorre en tdalas estrelas. Como consecuencia deste proceso de fusin, ademis de enerxa trmica, prodcese radiacin electromagnetica que a luz que nos chega.

CONSERVACIN DA ENERXA. A enerxa nin se crea nin se destre, tan s se transforma. Do dito, podemos deducir que a enerxia do universo constante: EUNIVERSO = ESISTEMA + EENTORNO EXEMPLOS DE TRANSFORMACINS ENERXTICAS Combustin de butano A enerxia quimica transfrmase en LUMINOSA e TERMICA que se propaga en forma de CALOR EXPLOSIN A enerxa qumica da plvora tranfrmase en MECANICA, TERMICA, SONORA E LUMINOSA. O efecto mis importante o da enerxa mecnica CENTRAL HIDRULICA Transforma a enerxia mecnica da auga en electricadade ANTENA LED EXPOSTA NA Tranforma a ENERXIA ELICA en LUMINOSA AULA MOTOR DE EXPLOSIN DUN A enerxa qumica da gasolina ou gasol, transformase en COCHE ENERXA MECNICA CAIDA LIBRE DUNHA PEDRA A ENERXIA MECNICA GRAVITATORIA, transfrmase en ENERXIA CINTICA FROTAR AS MANS A ENERXIA MECNICA de friccin transfrmase en TERMICA que perbimos polo calor CALEFACCIN DO IES MONTE A ENERXA QUMICA do gasoil tranfrmase en TRMICA DA VILA que percibimos en forma de calor. BOMBILLA LED A ENERXA ELECTRICA transfrmase case toda en LUZ. As bombillas clsicas tamn emitian moita calor pero esta enerxa non serve para ver. S para quentarse FROTAR BOLI BIC CONTRA A ENERXIA MECNICA trnsformase en ENERXIA LANA ELCTICA, neste caso dise, ELECTROSTTICA FUSIN DE SLIDOS E O calor absorbido transfrmase en ENERXIA TRMICA do EVAPORACIN DE LQUIDOS corpo ou sistema CONDENSACIN DE GASES Y O calor desprendido transformase en ENERXA TRMICA SOLIDIFICACIN DE LIQUIDOS DO ENTORNO

FONTES ENERXTICAS DE IMPORTANCIA MUNDIAL: Actualmente, hai dous tipos de fontes enerxticas: AS NON RENOVABLES E CONTAMINANTES QUE REPRESENTAN O 70 POR CEN MUNDIAL E AS RENOVABLES DAS QUE MOITAS SON LIMPIAS PERO S REPRESENTAN O 30 POR CEN. DADA A CRISE MUNDIAL, SO QUEDA UN CAMIO: O DESENROLO DAS ENERXIAS RENOVABLES LIMPAS. IMPORTA RENOVABLE/ NOME DESCRIPCION LIMPIA NCIA EN INAGOTABLE GALICIA CENTRAL ELCTRICA UTILIZA EMBALSES DE AUGA , AUGA LIMPIA PERO MOITA RENOVABLE HIDRULICA QUE FAN PASAR POR TURBINAS DIFICULTA A ACOPLADAS A XENERADORES CRIA DE ELCRICOS PARA TRANSFORMAR A SALMNS ENERXIA MECNICA DA AUGA EN CORRENTE ELCTRICA CENTRAL TRMICA DE QUEIMA CARBON QUE CO CALOR CONTAMINAN POUCA NON RENOVALE, CARBN VAPORIZA AUGA PARA MOVER PRODUCE CAMBIO TE, PRODUCE TURBINAS QUE A SA VEZ MOVEN CLIMTICO CHUVIA XERADORES DE CORRENTE CIDA ELECTRICA CENTRAL TRMICA DE QUEIMA PETRLEO QUE CO CALOR BASTANT NON RENOVALE, CONTAMINAN PETRLEO VAPORIZA AUGA PARA MOVER E PRODUCE CAMBIO TE TURBINAS QUE A SA VEZ MOVEN CLIMTICO XERADORES DE CORRENTE ELECTRICA CENTRAL TERMICA DE QUEIMA GAS METANO QUE CO POCO MEDIA NON RENOVALE, GAS CALOR VAPORIZA AUGA PARA PRODUCE CAMBIO CONTAMINAN MOVER TURBINAS QUE A SA VEZ CLIMTICO TE MOVEN XERADORES DE CORRENTE ELECTRICA INSTALACINS OBRIGATORIAS EN TDOLOS POUCA INAGOTABLE LIMPIA TRMICAS SOLARES EDIFCIOS E CASAS DE NOVA CONSTRUCCIN. UTILIZA PLACAS QUE ABSORBEN A LUZ SOLAR PARA TRANSFORMALA EN ENERGIA TRMICA QUE PERMITE CALEFACIN A AUGA QUENTE SANITARIA PARQUES SOLALES ABORBEN A LUZ SOLAR CON PLACAS POUCA INAGOTABLE LIMPA FOTOVOLTAICAS FOTOVOLTAICAS QUE TRANSFORMAN VENTA A REDE A LUZ EN CORRENTE ELCTRICA INSTALACIONS SOLARES ABORBEN A LUZ SOLAR CON PLACAS POUCA INAGOTABLE LIMPA FOTOVOLTAICAS PARA FOTOVOLTAICAS QUE TRANSFORMAN PERO USO DOMESTICO A LUZ EN CORRENTE ELCTRICA TEEN MOITO FUTURO SON OS MUIOS DE VENTO QUE PARQUES MOITA RENOVABLE LIMPA TRANSFORMA A ENERXIA ELICA EN ELICOS ELECTRICIDADE
INSTALACIONS XEOTERMICAS PARA USO PARTICULAR E INSTITUCIONAL

TRANSFORMAN O CALOR DA TERRA EN AGUA QUENTE PARA CALEFACCIN E ACS TRANSFORMAN O CALOR DA ATMOSFERA EN AGUA QUENTE PARA CALEFACCIN E ACS ROMPEN O NCLEO ATMICO PARA PRODUCIR VAPOR DE AUGA QUE MOVE TURBINAS ACOPLADAS A XERADORES ELECTRICOS APROVEITAN A ENERXIA DO MAR

POUCA, PERO TEN MOITO FUTURO

INAGOTABLE RENOVABLE INAGOTABLE E BARATA RENOVABLE

LIMPA E ESTTICA

INSTALCINS AEROTRMICAS PARA USO PARTICULAR

CENTRAL ATMICA DE FISIN


CENTRAL MAREMOTRIZ

MOI POUCA NON HAI


NON HAI

LIMPA
MOI CONTAMINAN TE

LIMPA