Вы находитесь на странице: 1из 16

ЛЕКЦИЯ 8

НАСТРОЙКИ И КОРЕКЦИИ НА
НИВЕЛИРАЩАТА СИСТЕМА
НА ТРАВЕРСОПОДБИВНИТЕ
МАШИНИ
Да си припомним принципа на работа на
нивелираща система на траверсоподбивна машина !

Фиг. 7.1.
Фиг. 8.1. Настройка и корекция на нивелиращата
система на траверсоподбивни машини
при работа в права
РАБОТА ПРИ ПРЕХОД ОТ ПРАВА В ПРЕХОДНА КРИВА И
ОТ ПРЕХОДНА КРИВА В ЦИРКУЛАЦИОННА КРИВА

СР
hi
СР
ВР
ВР

права преходна крива крива

край права край преходна крива


начало преходна крива начало крива

Фиг. 8.2. Настройка на предната количка при


работа от права в преходна крива

Фиг. 8.3. Настройка на предната количка при


работа от преходна крива в
циркулационна крива
СР
СР hi

ВР ВР
ПК

НПК КПК

hi

hi
CP
R M F
MR MF MR
НПK

Фиг. 8.2.
СР
СР hi

ВР ВР
ПК

НПК КПК

Ft

Ft
CP M F
R ht hi
MR MF MR
KПK

Фиг. 8.3.
РАБОТА ПРИ ПРЕХОД ОТ ЦИРКУЛЦИОННА КРИВА В
ПРЕХОДНА КРИВА И ОТ ПРЕХОДНА КРИВА В ПРАВА

СР
hi СР
ВР
ВР

крива преходна крива права

край крива начало преходна крива


край преходна крива начало права

Фиг. 8.4. Настройка на предната количка при


работа от циркулационна крива в
преходна крива

Фиг. 8.5. Настройка на предната количка при


работа от преходна крива в права
СР
hi СР

ВР ВР
ПК

КПК НПК

Ft

CP

R M Ft
F hi
MR MF MR hs

KПK 1

Фиг. 8.4.
СР
hi СР

ВР ВР
ПК

КПК НПК

ht

CP

R
M F ht
MR MF MR

НПК

Фиг. 8.5.
РАБОТА ОТ КРИВА В КОНТРАКРИВА
h=0

R1

ПК 1 ПК 2 R2

преходна
преходна
крива 1

крива 2
Крива 1 Крива 2
R1 R2

СР
СР
h 1= c o n s t
h 2= c o n s t

ВР ВР
НПК 1
КПК 1 НПК 2 КПК 2

Настройка на предната количка при работа Фиг. 8.6.


от крива в контракрива Фиг. 8.7.
Фиг. 8.8.
Ft

CP
Ft hS
KПK 1
СР
ПК 1 ПК 2 СР
h 2= c o n s t
h 1= c o n s t

ВР
КПК 1 НПК 1 КПК 2
ВР hi
НПК 2
Ht ht

BP Ht
R M F
MR MF MR
Фиг. 8.6.
CP

СР
ПК 1 ПК 2 СР
h 2= c o n s t
h 1= c o n s t

ВР ВР
КПК 1 НПК 1 КПК 2
НПК 2

НПK 1
НПK 2
M
BP
R Фиг. 8.7.
СР
ПК 1 ПК 2
СР
h 2= c o n s t
h 1= c o n s t

Ft
ВР ВР
КПК 1 НПК 1 КПК 2
НПК 2

Ft hS
CP
KПK 1

hi
Ht ht

BP
R
M Ht
F
MR MF MR
Фиг. 8.8.
KПK 2
k
f
В кривата

H
k = 50
R

Фиг. 8.9. Корекции на нивелиращата система при работа в


хоризонтални криви с надвишение – “k”-корекция
+X
ZT ST -X PT

7600
X max =
R

Фиг. 8.10. Корекции на нивелиращата система при работа в


вертикални криви – “X”-корекция