You are on page 1of 2

* amx_immunity 1 or 0 ADMIN_RCON Scoaterea imunitatii.

* amx_timelimit <numar> ADMIN_VOTE Ca pe vechiu adminmod.


amx_kick <name or #userid> [reason] ADMIN_KICK Kicks a player.
amx_banip <name or #userid> <time> [reason] ADMIN_BAN Bans a player. || time 0
= ban permanent
amx_addban <ip> <time> || time 0 = ban permanent (se foloseste in adaugarea unui ip la
banlist fara ca acesta sa fie prezent pe sv)
* amx_restart <numar de secunde> ADMIN_VOTE (inclusiv helperii)
* amx_rr <numar de secunde> ADMIN_VOTE
* amx_llama <nume> ADMIN_VOTE
amx_unllama <nume> ADMIN_VOTE

*amx_pass <set server password>
*amx_nopass <remove server password>
*amx_hostname <change server hostname>
*amx_gravity <set server gravity>
*amx_friendlyfire <enable/disable friendlyfire>
*amx_tkpunish <enable/disable tkpunish>
*amx_fraglimit <set server fraglimit
*amx_timelimit <set server timelimit>
*amx_show_activity <set server show_activity>
*amx_winlimit <set server winlimit>
*amx_maxrounds <set server maxrounds>
*amx_freezetime <set server freezetime>
*amx_startmoney <set server starmoney>
*amx_forcechasecam <set server forcechasecam>
*amx_autobalance <set server autobalance>

amx_unban <authid or ip> ADMIN_BAN Unbans a player.
amx_slay <name or #userid> ADMIN_SLAY Slays a player.
* amx_slayteam @CT , @T
amx_slap <name or #userid> [damage] ADMIN_SLAY Slaps a player for variable damage.
amx_cvar <cvar> [value] ADMIN_CVAR Changes or displays a cvar value.
amx_map <mapname> ADMIN_MAP Changes map.
amx_nick <original name> <new name> ADMIN_LEVEL_A Changes Users Name.
amx_cfg <filename> ADMIN_CFG Executes a server-side config file.
amx_rcon <rcon command line> ADMIN_RCON Executes a command on the server console.
* amx_ss <nume> ADMIN_RESERVATION (adica pana si sloturile pot da aceasta comanda)
Admin poza unui jucator.
* amx_blind <nume> ADMIN_KICK Transforma ecranu jucatorului in negru. Daca acesta nu
cere unblind (nu i se inegreste ecranu deducem folosirea HAX'urilor gen WALL) <plugin cerut de
rvemo>
* amx_unblind <nume> Scoate blind'u
* amx_execclient (aceasta comanda permite celor cu acces RCON , sa execute comenzi in clientu
playerului.
ex: amx_exec Marius say "sunt fan viper" (vorbeste de la sine) ; amx_exec Marius quit (ii inchide
cs'u jucatorului o.O)
- amx_execclient <name> <command>
- amx_execteam <team> <command> Aceste comenzi o sa fie postate si in sectiunea
AMXMODX Commands.
- amx_execall <command> Needs testing.

Chat Commands

Command Format Access Description
amx_say <message> ADMIN_CHAT Sends a message to all players through normal say.
amx_chat <message> ADMIN_CHAT Sends a message to all admins through normal chat.
amx_psay <name or #userid> <message> ADMIN_CHAT Sends a private message to a
player.
amx_tsay <color> <message> ADMIN_CHAT Sends a left side HUD message to all players.
amx_csay <color> <message> ADMIN_CHAT Sends a center HUD message to all players.
* amx_ssay <message>
Vote Commands

Command Format Access Description
amx_votemap <map> [map] [map] [map] ADMIN_VOTE Starts a vote for a map.
amx_votekick <name or #userid> ADMIN_VOTE Starts a vote to kick a player.
amx_voteban <name or #userid> ADMIN_VOTE Starts a vote to ban a player.
amx_vote <question> <answer1> <answer2> ADMIN_VOTE Starts a custom poll.
amx_cancelvote ADMIN_VOTE Cancels the last poll in progress.
amx_vsay [intrebare] [raspuns2] [raspuns3] etc


COMENZI PLAYERI

say /hp Displays information about your killer.
say /statsme Displays your stats.
say /stats Displays other players' stats.
say /top15 Displays the top 15 players.
say /rank Displays your rank on the server.
say nextmap Displays the next map in the mapcycle.
say timeleft Displays the time left in the map.
say thetime Displays the current time.
* say /resetscore Reseteaza Scoru
* say /rs Reseteaza Scoru
* amx_who Displays who is on the server.
* amx_showip Displays the player's IP's.