You are on page 1of 16

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR RANCANGAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 1 Minggu Topik/Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard

Pembelajaran Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 1 Aku dan Muzik 1 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo repertoir secara solo cepat - lambat atau berkumpulan

UNIT 1 Aku dan Muzik 2 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan mengikut muzik dinamik, pic, tempo dan bunyi

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 2 Aku dan Muzik FOKUS Warna Ton Penerokaan suara manusia : suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil dan suara berbisik UNIT 2 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton repertoir secara solo dan suara manusia dengan betul berkumpulan

FOKUS Warna Ton Intonasi - pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat repertoir secara solo dan berkumpulan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 3 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

FOKUS Irama - detik lagu

Pengalaman Muzikal Memainkan 1.2 Memainkan perkusi 1.2.2 secara solo atau mengikut tempo berkumpulan daripada pelbagai repertoir

perkusi

UNIT 3 Aku dan Muzik 6 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi tempo cepat / lambat

UNIT 4 Aku dan Muzik 7 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Penghasilan Muzikal 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 4 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia - suara lelaki dan perempuan

Standard Kandungan Aspresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau FOKUS berkumpulan daripada Kemahiran asas pelbagai repertoire dalam permainan perkusi tanpa pic. Contoh: Kastanet / loceng

UNIT 5 Aku dan Muzik

1.2.1 Memainkan mengikut detik postur cara memainkan

perkusi

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 5 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

10

FOKUS Ekspresi -dinamik kuat dan lembut UNIT 6 Aku dan Muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi dinamik kuat / lembut

11

FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik UNIT 6 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

12

FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 7 Aku dan Muzik 13 FOKUS Mud riang dan sedih

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

UNIT 7 Aku dan Muzik 14 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud (mud riang, sedih, marah dan takut) 3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud ( riang, sedih, marah

15 UNIT 8 Aku dan Muzik FOKUS Mud - marah dan takut Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran dan takut )

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 8 Aku dan Muzik 16 FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 9 Aku Dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia suara lelaki dan perempuan suara berbisik suara bercakap suara menyanyi

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) kuat ( f )

17 Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 9 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia sua ra lelaki dan perempua n sua ra berbisik sua ra bercakap sua ra menyanyi UNIT 10 Aku dan Muzik

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

18

19 Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Ekspresi dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 10 Aku dan Muzik FOKUS Ekspresi dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 11 Aku dan Muzik FOKUS

Standard Kandungan mengikut muzik

Standard Pembelajaran berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi dinamik kuat / lembut 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

Catatan/ EMK/ TMK

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

20

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar dinamik ( kuat-lembut )

21

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Tempo - Tempo konsisten ( steady beat ) UNIT 11 Aku dan Muzik

Standard Kandungan pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran cara memainkan

Catatan/ EMK/ TMK

22

FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat ) UNIT 12 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo cepat lambat

23

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 12 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri

24

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 13 Aku dan Muzik FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games ) UNIT 13 Aku dan Muzik FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games )

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran dinamik , pic, tempo dan bunyi

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

25

26

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik permainan nyanyian (singing games)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu 27

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik UNIT 15 Aku dan Muzik FOKUS

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo cepat lambat

28

29 Apreasiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Tekstur - tebal - nipis

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran muzik yang didengar tekstur ( solo- nipis dan kumpulan-tebal )

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 15 Aku dan Muzik 30 Dinamik -lembut ( p) -kuat ( f ) UNIT 16 Aku Dan Muzik 31 FOKUS Mencipta melodi mi dan so
FOKUS

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik Lembut ( p ) Kuat ( f )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

1.1.3 Mengajuk tepat pic tinggi pic rendah

pic

dengan

2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song ) 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud ( sedih dan riang ) 1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan 2.1.2 mudah Mencipta corak irama

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 17 Aku Dan Muzik 32 FOKUS Corak Irama Bunyi panjangpendek

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Unit 18 Aku Dan Muzik 33 FOKUS Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

34 UNIT 19 Pengalaman Muzikal

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Aku Dan Muzik FOKUS Ekspresi -dinamik kuat ( f ) dan lembut ( p ) UNIT 20 Aku Dan Muzik

Standard Kandungan
1.1 Menyanyi pelbagai

Standard Pembelajaran 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi Dinamik - kuat /lembut 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

Catatan/ EMK/ TMK

repertoir secara solo atau berkumpulan 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

35

FOKUS Tekstur - nipis ( solo ) dan tebal ( kumpulan ) UNIT 20 Aku Dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

36

FOKUS Tekstur - nipis ( solo ) dan tebal ( kumpulan )

Apresiasi Muzik: 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar tekstur ( solo - nipis dan kumpulan - tebal )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR