You are on page 1of 2

Na osnovu rada jednog od najuticajnijih svjetskih intelektualaca, amerikog lingvi ste Noama Chomskog, donosimo vam spisak od deset

strategija manipulacije putem m edija. 1. Preusmjeravanje panje Panju javnosti preusmjeravati sa vanih problema na nevane. Prezaposliti javnost pop lavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmiljali i stekli osnovna saznanja u razumijevanju svijeta. 2. Stvaranje problema Ta metoda se naziva i problem-reagovanje-rjeenje. Treba stvoriti problem, da bi dio javnosti reagovao na njega. Na primjer: izazvati i prenositi nasilje sa namjero m, da javnost lake prihvati ograniavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opr avdalo ruenje socijalne drave. 3. Postupnost promjena Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu mjeru, uvoditi je postepeno, na kaiic u, mjesecima i godinama. Promjene, koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile iz vedene naglo i u kratkom vremenskom roku, bie sprovedene politikom malih koraka. Svijet se tako vremenom mijenja, a da to ne budi svijest o promjenama. 4. Odlaganje Jo jedan nain za pripremanje javnosti na nepopularne promjene je, da ih se najavlj uje mnogo ranije, unaprijed. Ljudi tako ne osjete odjednom svu teinu promjena, je r se prethodno privikavaju na samu ideje o promjeni. Sem toga i zajednika nada u b olju budunost olakava njihovo prihvatanje. 5. Upotreba djeijeg jezika Kada se odraslima obraa kao kad se govori djeci, postiemo dva korisna uinka: javnos t potiskuje svoju kritiku svijest i poruka ima snanije dejstvo na ljude. Taj suges tivni mehanizam u velikoj mjeri se koristi i prilikom reklamiranja. 6. Buenje emocija Zloupotreba emocija je klasina tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoj a, prilikom razumnog prosuivanja. Kritiku svijest zamjenjuju emotivni impulsi (bij es, strah, itd.) Upotreba emotivnog registra omoguava pristup nesvjesnom, pa je k asnije mogue na tom nivou sprovesti ideje, elje, brige, bojazni ili prinudu, ili p ak izazvati odreena ponaanja. 7. Neznanje Siromanijim slojevima treba onemoguiti pristup mehanizmima razumijevanje manipulac ije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja niih drutvenih slojeva treba da bude to slabiji ili ispod prosjeka, da bi ponor izmeu obrazovanja viih i niih slojeva os tao nepremostiv. 8. Velianje gluposti Javnost treba podsticati u prihvatanju prosjenosti. Potrebno je ubijediti ljude d a je (in, u modi), poeljno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivat i otpor prema kulturi i nauci. 9. Stvaranje osjeaja krivice Treba ubijediti svakog pojedinca da je samo i iskljuivo on odgovoran za sopstvenu nesreu, usljed oskudnog znanja, ogranienih sposobnosti, ili nedovoljnog truda. Ta ko nesiguran i potcijenjen pojedinac, optereen osjeajem krivice, odustae od traenja pravih uzroka svog poloaja i pobune protiv ekonomskog sistema. 10. Zloupotreba znanja Brz razvoj nauke u posljednjih 50 godina stvara rastuu provaliju izmeu znanja javn osti i onih koji ga posjeduju i koriste, vladajue elite. Sistem, zaslugom biologije , neurobiologije i praktine psihologije, ima pristup naprednom znanju o ovjeku i n

a fizikom i na psihikom planu.