You are on page 1of 17

Lider & nc 1982 1700+ alan 185m 250+ BGL 400+ Kiralk Acenteler 10 lke 40 Ofis 20 Lojistik Merkez

~348,000 m2 Depo ~1,000,000 m2 Arazi


2 / 17

Global Entegre Lojistik Hizmet


Fayda Salamak

Gmrkleme ve Danmanlk Uluslararas Tamaclk


Kara Hava Deniz Demiryolu Multi-Modal / Proje Tamacl

Depo Ynetimi - Gmrkl/Gmrksz Stok Ynetimi & Datm


Hizmet Felsefemiz:
Kapdan Kapya Tam Zamanl ...
3 / 17

VZYONUMUZ
2015 Dnyann En Byk 10 Lojistik irketinden Birisi Olmak

2020 lk 5e Girmek
4 / 17

Misyonumuz
alanlarmz ve Ortaklarmzn Beklentilerini Aarak Birlikte Bymek & Gelimek Yeniliklere Ak Olmak Deiimi Desteklemek Drst ve Gvenilir Olmak evreye & Topluma Saygl Olmak
5 / 17

DEERLERMZ
Yasallk Fayda Salamak effaflk & Drstlk Esneklik & Dayankllk Mteri & Sre Odakllk Ekip almas & birlii alkanlk & Enerji Hzzz Kalite
6 / 17

GMRKLEME
1982-2007: 25 Yllk Tecrbe ve Uzmanlk Trkiyede Lider Trk D Ticaretinin ~%12si Gmrk Noktalarnda 17 Operasyonel Ofis, Mobil Ofisler, Ankara O
Ambarl Liman, Atatrk Havaliman, Halkal Tren Terminali, Erenky, Haydarpaa Liman, Gebze, erkezky, orlu Avrupa Serbest Blge, Bursa, Gemlik Serbest Blge, Mudanya, Alsancak Liman, Ege Serbest Blge, A.Menderes Havaliman, Manisa, Denizli, Mersin

A ve B Karneli Mavirler (~ 25+100) TC Gmrkleri ile Entegre Online EDI Gmrk Sistemi Mteri Temsilcilikleri ve MY (Mteri likileri Ynetimi) Yaklam BGL Gmrk Koordinasyon ve zleme Merkezi BGL Hukuk Servisi Yasallk: Temel lkemiz (Denetim Ekipleri) Uluslararas Oda ve Kurumlarca Onaylanm Firma Yurtd ubelerde Gmrkleme
7 / 17

KARA TAIMACILII
250 Euro-3 Mega TIR GPS & ok Katl Raf Sistemi 400+ Aralk Ek Kiralk Filo Online Ara ve Yk Takip Sistemi www.barsan.com / BARPORT

8 / 17

DENZ TAIMACILII
Limandan-Limana Operasyon Konvansiyonel Deniz Tamacl Grupaj ProjeTamacl New York, Hong Kong & Shanghaida BGL Ofisleri Deniz Ticaret Odas yelii F.M.C. Belgesi ABD Trkiye
Komple (FCL) ve Parsiyel Konteyner (LCL) Hizmeti NVOCC ve F.M.C. Belgeleri

Orta Asya lkelerine Kombine Konimento (TBL)


Trkiyeden k Herhangi bir Noktadan kla Trkiye zerinden

Ambarlda 75.000 mlik Terminal Yatrm


9 / 17

HAVA TAIMACILII
IATA yelii Avrupa, ABD & Uzak Douda BGL Ofisleri Dnya apnda Yaygn Acente A Zengin Hizmet Portfy
TIR + Uak Kapdan-Kapya Her Trl Operasyon

nemli Havalimanlarnda BGL Ofisleri


stanbul, Ankara, zmir Frankfurt, New York, Hong Kong, Shanghai
10 / 17

DEMRYOLU TAIMACILII
BGL erkezky LMde 3.5 kmlik zel Demiryolu Hatt Halkal Demiryolu Terminali TR-Avrupa 45 Konteyner Blok Tren Hizmeti zmir Manisa MOSBAR Projesi Trkiyenin Jeopolitik Avantaj: Blgesel Hub ABnin Plan ve Stratejileri

11 / 17

PROJES
MOSBAR Lojistik Hizmetleri A..
Manisa Ticaret ve Sanayi Odas Organize Sanayi Blgesi MOSB Barsan Global Lojistik A.. Ortakl

zmir-Alsancak Liman MOSB Demiryolu Balants


10 Km zel Hat Yatrm (7700 + 2232m) Alsancak <> Manisa Ara Trafii: ~ 400 TIR / gn

MOSBAR Lojistik Merkezi


MOSB inde Lojistik Terminal (320,000 m2) Demiryolu Tama Hizmetleri (Eya, Personel) Lojistik Terminal Hizmetleri (Gmrkl/Gmrksz) Depo ve Stok Ynetimi Hizmetleri Terminal dari Hizmetleri (/Sosyal Tesisler)
12 / 17

DEPO & STOK YNETM


Trkiyede 10 Farkl Noktada Depolar
erkezky, Hadmky, Halkal, Kathane, Kartal, Gebze, Bursa, zmir, Denizli Kurtkoy-stanbul Lojistik Merkezi (Toplam 84,000 m2: 28,000 m2 Hazr)

Gmrkl / Gmrksz Ana Gmrkleme Noktalarnda Yurtdnda BGL Depolar ~1,000,000 m Toplam Alan 348,000 m Kapal Alan Dar Koridor, Yksek Raf Stok Yn: Akl Merkezi 7 gn x 24 saat Hizmet Sfr Stok Kayb - Barkodlama
13 / 17

Sre
MTER
TALMAT GNDERLD.

MTER TEMSCS

M TERDEN Y KLEME BLGLER ALINDI.

YK KARTI AILDI VE YKLEME BLGLER GRLD .

KOM PLE

ARATALEB PAR SYEL PLANLAMA/ZM ARA AL TALEB PROGR AMI ZERNDEN YAPILDI.

M TERDEN YKLEME TALMATI ALINDI.

YK KARTI ZERNDE YK BLGLER GNCELLEND.

GMRK ARAN VE DI BLGLERTEYT ED LD.

CMR HAZIRLANDI.

EVRAKLAR GMRK OFSE GNDERLD.

NAKLYE DOSYASI OLUTU RULDU

ZMMETL FATURA ALINDI.

FATURA PROGR AMINA GRLD.

FATURA KALEMLER GR LD.

FATU RA M UHASEBEYE TESLM EDLD.

YU RTDIIN YK A N EVR AKLAR FAKSLANDI I VE MTERYE IKI H BARI GELD.

CM R M TERYE GNDER LD.

EVRAKLAR ALIN DI.

EVRAKLAR LGL DOSYAYA KONULDU.

ARA TAKB BALAD I.

YK N BOALTM A BLGS ALINDI.

MTERYE VARI HBAR I GE LD.

DOSYA ARVE GN DERLD.

H
M TERYE DU RUM LETLD .
YEN TALM AT STEND. BLGLER REVZE EDLD.

IKI HBAR I

VARI HB ARI

PARSYEL PLANLAMA

PARSYEL YK PARSYEL PLANLAM A PROGR AMINA GELD.

TIR LETM EDEN ARA TALEB YAPILDI.

NAKLYE ORGANZASYON LARI YAPILDI.

SEFERVE Y BLGLER K YENLEND KE SSTEM YK DE BLGLER DET.

ARA PLANLAMASI YAPILDI VE AD VICE BLGLER GRLD.

YKLER SEFERE BALANDI.

TOPLU C MR HAZIRLANDI.

EVRAKLAR GM RK OFSE GNDERLD.

YURTDIINA YKN EVRAKLARI FAKSLANDI.

EVRAKLAR LGL MT LERE VERLD.

EVR AK DOSYAYA KALDIRILDI.

ARA TAKB YAPILDI.

REZERVASYON LSTES NAVLUN LU

PARSYEL DEPO

ARAVE YK BLGLER DEPO PROGRAM I EKRANINA GELD.

MALZEME DEPOYA GELD.

GELEN MALZEME BLGLER SSTEM BLGS LE KONTROL EDLD.

RSALYE KONTROL EDLD.

MALZEM E BLGLER SSTEM LE AYNI M I?

RSALYE ONAYLANDI.

M ALZEME SAYIM YAPILDI I VE ETKETLEND.

LGL SEFERDEN HRACAT YKLEM E LSTES ALINDI

ARA YKLEME PLANI ZLD VE YKLEME YAPILDI.

OFR NYK TESLM EVRAKI HAZIRLANDI.

LAPSET HAZIRLANDI.

EVRAKLAR OFRE TESLM EDLD.

ARAG MRE GNDERLD.

D OKMANTASYON YAPILDI.

HRACAT YKLEM E LSTES


SORUN LGL M TER TEM SLC E SN LETLD.

AR Y A KLEME PLANI

YKTESLM EVRAKI

LAPSET

Mteri

151
ARA TALEPLER ARAPLANLAMA PROGRAMINA GELD. ARA VERLYOR MU? H TALEP RED EDLD. TALEP KRALIK ARA SORUM LUSUNA BLDRLD . E ARA BLGLER VERLD. SEFER, PLAKA VE DER BLGLER GRLD.
KOM PLE TALEPLERN YKLER SEFERE BALANDI. OFR E YKLEME TALM ATI VERLD. FOR AN TASI HAZIRLANDI. KAM BYO SERVS HARILAH LEMLERN YAPTI.

GMRK OFS

SEFERBORDRO VE HRACAT REZERVASYON LSTELER SSTEM ZERNDEN BASILDI.

EVRAKLAR ALINDI.

BEYANNAM ELER ALIN DI.

AR ZMAL A MI?

TIR KAR NE YAZILDI.

TIRKARNE N UMARASI SEFER ZERNE YAZILDI.

ZET BEYAN HAZIRLANDI. GMR BAZINDA TIR K TESCL KARNE NO NUMARASI ALINDI.

T M EVRAKLARLA KOLCUYA GDLD.

ZET BEYAN VE BEYANNAM ELER MZALATILDI.

MUAYENE MEMU RUNA TIR KARNE MZALATILDI.

TIR KARNES TESCL EDLD.

EVR AKLAR IN FOTOKOPLER EKLD. OFRE TAKIM HAZIRLAN DI.

OFR CEPTEN ARANARAK KAPIDA BULUULDU.

VEZNE DEMES YAPILDI.

LAPSET ONAYLANDI.

KOLCU TIRI M HRLED.

OFR E EVR AKLAR TESLM EDLD.

ARAIKI YAPTI.

ARA IKI BLGS VERLD.

BARBIZDE LGL SEFERE GR YAPILDI.

TIRTESCL VE TARH NOSU GRLD.

MASRAF GR YAPILDI.

MASRAF M AKBUZU VE DER EVR AKLARLGL M T YE GN DERLD.

N AKLYECDEN TIR KARNES STEND.

TIR LETME

SEFER TALMATI

YURTDII OFS

IKAN ARALARIN BLGLERNE BAKILDI.

ARA TAKB BALADI.

AR TAKP A PROGRAMINDAN ADV. OF. ARRVL ALINDI

GMR LEMLER K N LGL GMRK VE M TER BLGLENDRLD .

ARA YNLENDRM E S YAPILDI.

AR A BOALTM A ADR ESNE GNDERLD.

CM ALICIYA R MZALATILDI. TESLM CMR S SAKLANDI.

ARA BOALTM A BLGLER PROGRAM A GRLD .

A DVICE OF ARRIVAL

GMRK EVRAKI

TEKNOLOJ

K@LiTE

14 / 17

REFERANSLARIMIZ

15 / 17

Lojistik Ortanz Olarak;


BARSAN GLOBAL LOJSTK

Snrlarnz Dnce Snrlarnza Kadar Geniletebilir, Tm Lojistik htiyalarnz

Dnce Hznda
Gerekletirebilir ...
16 / 17

lgi ve Zamannz iin Teekkrler ...


17 / 17