Вы находитесь на странице: 1из 64

ov

:*,

_ _:1
irr

Efrt{Hbl

&$fr}

Ots O

2ol|

ffitr


t " ".

ffi ffi;

.__

20|2z

,+tuuu 4 cucme"MbL zLl, m Ll mmmll LlLtHoBHuKLt ?uu d. m u: tdmuu u4 lu .,. zocydapcmeH[ .u ?omoBbl -,ll "dm" m ,||z dutLmm
l 2011-, " zody, m u, m ." -mu d ml
2012-,lty. " 1 m mm m 3 d dHett m-

u\? zoda, u 4 alcmeMbt: z"tt KodeKcy YKpauHbt.


m dttu duu4u"+| u u mu"|lt? L ult:
1. B,rytecmo m mzu lt (ummu4uLl, duu4uu-dutt"m
u duuluu-dumtt) L iL zu u"Llm m m (mu ? dutttt-utt + tttl).
2. tuu Jlutl dd, KomopbLii m mm duttu",t.
3. muut ? uL ul,t umm pacxodax
)utu-uu,

t, ttt umu. mm mm tt cucle,lta cdep u mu. ttt, m ? ) )uLl"m-dutttt, mpbLe dm !ll1 ?u Lum,4ll", dtt m, ttttti.
tm, d Kozo-mo "" 2.t|m mLl d d.
d"t lduum du: "mu ? ,u. u| cuclebt u du" m coBeplaeHcma. u utitu,+l |muu BudHbL ",tt " c,MeHbl m, l m ypoLll1eHHoit ct.tcme,ytbL. m ,L u dzmu. d ,
dopoztte d.utltL, )Lt "? "z" u peKo"MeHdatltttt, u
tlm. YBepeHbL, m m1 t1 "ll" " diL lti".
muz mu!
O Ol G

><


: ,

16

17
19

21

21

r:

22

26

t,:

cl ti.,I,(). y.!ETI

l13

09.12.201l


""

g,

lI

N,l

29

tII


.r :

: r.l
:

O t14

uttL-duulLl: pacxoc)bt dm
ttt doxodoB

d tltt"

eduHttttKa"tl

...

45

9:
..t : -

.t

45

ltr

I{

N{-

O O

46

( ir ,
04.11.11 4014-VI)

47

"

. .r" 04.11.11 J\b 4014-VI ().

;,, T,,t

rc

ft

i l r t, Ktt*l

j/r;gr;"!*r}

.l*r,;

Q{"l,,l,l:
ll

09,12.20ll

..rI, .T,I,E

ill

2012

IlI
(.. 29 1.3, 29 1.4, 292.1

, 1 l
- , ]
.
l
lffi
-'-*

-'_".

- ,

, 20 .,

3 1

- JI
JI 50 ., r 5 .
, )<
" (, , ) " -

"" - Jl
. -
, jI /
(.292.14 ). ,
, . 19. ,
. 17

-,i

. 298.1.4
( , Il ) . N,{
-l

.
, , -
3 , > r )<
. I_1 .

, . ,
- .r, tI.. Z9\.5,291.6 , 5.

ii

(m.297 |IKY)

l, : , I , .,
.1 8 . Y ,
><:
- ;
-
(
.33);

. rr.
lr . "

"
" r " . }
lJI,
, .34.
JI ,
, .
,
-,

ts ( , ),
, .

,
. , - , .2.
09.12.2011

2012

(,. 29 1,4, 29 1 .5, 29 1 .6, . 298.2., . 299, 1 5 )

1. ,
.
2.
.

tI

.291.5

Il

u{,
. .
-

" ".
,
009 :2005, Ll ,
rI

( )
ul

) ,
(, . 1).
, 201 1 2012 l.,
201 1 .
201 1
.292 (. "" .5 . ll Ns 4014)

.291,4


, ,
67.13

. ,

",

"
009

2005

. ,

(, 215.1 ):

-
,
, ;
, i
(, -,
,
,,), ;
,
- ,
,

. 291.5.1

113

09.12.2011

g(,r,

l (-

, , "
" 009 : 2005

,,

gr,tt

1.
- ( (, , ), ,
r)
20 .
2, -

t,tw

r,

r,,\, t,.\.,t,t,

!
|.:

0 ]w

- 20t2

( }
l

, JI fl 009 : 2005:
1.20 ", "

- 14.50 "! -, "

"

"
- 21 .41
.54 " "
-213,50 " " ( - ,

fl, , . 291.5.1

" "

-6.21
6,22 " "

- 51.56 "
- "

,52,4 " -

-51

"

65,2 " " 009 : 2005.

,
, ,

alDacep (. 'l

1.

, , : Jl
, , ,

.


( ]5 ),

,
ry ,
,

, ry , , .

,
ry ,
,
, (. 156.1.1
74.15
" "
. 009 : 2005. ,

)_

64.'l

" '

009 : 2005. :

, -

. 29'1.5.1

, () ,

l,,1

.,,l

I:

()

trI

;
-
.
- ,
,
, r


52.50 "
"
009 : 2005.

,
,, .

1l

09.12.2011

( }
r ul

2012


92,2 " " 009 : 2005, ,

, ,

ff

()

. 291.5.'l

. 291.5.4

.
:

-;
,
-
.

,
. , )< , , 92,2, .
, . 291 .5.4
. 29'l ,5.1 , V

:
) , , -


, .
, -

( -

. 29'1.5.7

. 291,5,8

) -

, ;
) ,
;
) , 1 (.'l 4.1.122 )
I
,

(- )
74.3 " " 009 : 2005:
,

..;

: -,
, ..;
-

. 291,5.2

..

. ;
,
-
;
- ;
,
-,
, , ..;
-

d ,l,, ? uml uu,t-u)m, lm .

1l

09.12.2011

"cl" . t4.t.213

Bc,t:

r,I,-\.[I 7,t-pCKOM ,tF;

..* 20t2
$,*

,,r,t-

lra

{ g r,l}
q, r ul,

,

-

, y

1;

ii.

rtr

. 7

. 298,2.3

, 291.5.2


, () ,
,
7 4,12 "
" 009 : 2005.

, .
-, .
ry
..
- ,
.
,
, , t ( . 2)

}
. J,r.rt"'illllllt
/"'
_ ll11,1ili;ltl" ..

*'*

};.. .

l ,4""
I{1'I li

'/riUllr{lI.

l{t,, rtlllllrl
lt

CIlct

.F

:.:'::':;:,,,,l ljrr i tillrii;


(it""1]]j,:,;;;i
tl
j

!l{I ll,}'t'tlfi

llt

, !'rt ,,:1
,

.i;

l1,1*,

','

*, 't

..i

1fi,+i

.t,jl,

*?_

*_}#
.,_?
;1

}u-,*

: l|:..1

l1

09,12,2011

2012

( )

r I


2. , 1 -


.
( ) ( 4 ),
, ,

l , () (
) .
, . . , ,
. . ,
,

, ,

,
300 2

70.2 " " 009 : 2005.. ,
ry 009 : 2005, I
. , , ,
()

; ; ; ; ; i . 291,5.4
;
;

, .291 .5.4
. 291.5.1 ,

,
-

0,2 r;

,
-
100 2;

. 291,5.


-(.
) l

,
; LI

, -

. l

, r , D llJ 25/
, , ,
q)

. 291.5.5

II -


.
- , ,
} ( , . 11).

lI

09.12.20ll

. 291.5.6

, , ,
l

( :
1. -

( , ) .
,29|.6

(-,

) >-


. , N9 1 27

ti tl

t;y I,. (,

y.I

t]l,

)I<

( ) < () O
. IJ.
Ll lI , ,I " ".
l /l LIeN,ly .
. zlJl IIl, rI rI , ts , Jl Itl N,I
11 (". , 14.1.175 HKYi
(l (. 14. 1. 156 ).
I . ,r
l, rlO. N{]\,{ ,
II JI, ]\4 :
1) ts , tltt l(tO
) - rrt"rt,
2) , rlggrI l{ HlI MoN,leHT II JII,1rI
",lzl. II .,llt,r il-

,
, . , ,
(, ) ,
: - 15Y,
" 10/. ,

l tl
-a) It Jl
, a> ,
r( IL 4 rl. 298.2.3 l. 7 , 299. 1 5 Y
N,{ r .291.6
! . .291.7 (
) .29\,6
. ts

.

2.

ri,\ tl: II JIlt


JI l , zlJI

I] (I r
. . Jl .

tt
.
29t).15

,
3
.
298.2.

.
8

.
,

-Y
,

,'*, ,,

2012

';'',.ffiWffij

llllullull .ult "gom.tla


{*f,

,t,
* fi
(1,\\r}'",1 ll1

-,rr
rlz 4
r]{
r]i\ts

\t'

Ij

.|l

'I'

I:]

l'L'

() i|l

y|l El,L

t']

:;,'1r- ;r

i*'*,u

rr::;]o,fr\( .

?;"--

1,,,-,

l}r,,
1,t-,

\
Nl\

"011,1 09.12,20l

2012

I,

(t:t.t. 291 , 292, 293

I{I{J')

"rJI:tI N.{: tI
(rI),} (- N{ ltI t .lt (ltl -) ().
ts - ). LI],I. V ()
.zurN{ I4. l y ztJl II
.
1.r,iD
, .

ry , , l

1)
-

150
.

1 10%
, ] - -

,
(,

1)

,
'l50 . ( )
/
;
1)

2) ,
, -

2) - , - ;
- 3} ,
(- ( , ), , 1 . XlV (

15

, 291.7 , );
, , 51)
4) ,

:
G

l (. -

2) -

1}

0 'l0

() 5

2);

, 'l

2 2
G (.

1)

,
1 ( )
1}

, 6;

, , ,
;
3) ,
( ,
), . 'l . XlV {
, )
2)

15%
l ;
)
- 4) ,
-

1. , , .
. , r1
, .

2. , , ,
( 70.1 009 : 2005),
,

Il

09.12.20ll

ffi
W

- 20t2

ry , ,
] 1 , ,
q

, () (. 3):
1) ( / );

2) ,
, -

_
_

O20

() 5


, (, )
- 1) ,

3 ( )
. 29'| .5 , (,
. 5
)

1 ) 3%

,

2} 5%

7;
2) ,

15/
( . ), . 1 , XlV
( , );
3) ,

. , , , , r(
, .
1) , 1 ) %
, , , (-
;
l );
2) 5%
2) HflC ,

,


, (, )

'l) ,5 ( )

. 291.5
, 5
(, . 5 - 7;
50
1)6%- - 2) ,
4
.;
)
21 1%

( , HflC

), . 1 . XlV
( ,
);
3) ,

| r"' m
tl/ttu
- m? .tu,d l"l "u d" tmu du m
np"bor-ounrnrro yrny) ? meppLlmopuLl P,;HKa mdL" m, mLl Llu utttl, uL|
.|,4 ) 6.18/l09 .5.3 HKYI.
.
1073 zpb , mm dmmt
',umr u m 3 Idm 20I2 zod, ml dm
t d_tt um. ilida ",t edttHozcl ? mlm 2012 zody m l0r73 zpH do 107,30 zpH - d ?t,
qm 2I,46 zpH do 214,60 zpH
- d mrt 2 ?.muu.
3
Purr,rp ,irou"r, rrrrum uti, tti, zd l LlL|Lmu m ud dmmu.

,nbOyoule?o m mlLl d m ( u) m u mm 2t utt tt| cucm ?u. 3u dm d 20 u ", du!? HdapHbLlnt m,, m"

d l

Bbt . doxllDrl.
u" vdm ),1lll
I

ILL mu, nht 3u m, l7 mvuz "\|.


dul 'ml mulu d mu (tlo u) mm 2 u u4 uma ?,
u.\.iL dm d 20 u J|rrt, dtz dL l, ml| dul

",

ll

d d.

"
7' dtz m
m.lu dum ull ul" zu.

tl

y,IETE

11

09.12.2011

2012

(., 29 1 .4, 29 1,7, m.m. 299, 298

I
-
:

II

ffiffi

, _
,
,
] MbI Mbl .5.
-

JI-

, , -

,
(.298.\.4 ).

, . 19.

ffiffi

- l . ,
r (.291.4.\ ).
.
, .17
, ,
.4,
.
, .
r<.- :

l I

09.12.201 1

,
3,
,
. , yKDKyT
,
i .

, , . . -

, , 160
. .
300 . .
,
. 150 . ,
15 7" l
N{ ,
,
;
N{

;
,
. ,291,.7 , ,
.
, ,
150 . .
2.

, , - .
l tL[. ,
, ,
300 .,
100 . l r(

- 20 .h

- r(}I,
( 70.31 );
-
( - ) / ,
,
,
-
.2. , -

l, jI,


,
r, ,

pecropurr"olt]l l
L{. , -

LIll rl
II - ,,
;l l .3.
t]Ll JI
(I tt r lJ{ 1_5%.
,t 2- 3-Kl .
!
(rr,l, ) rr

jI -

1- 2-1i . y N{.,t -

JI}u{ N{ -

III lII ,

l rr -i,
) (.) ,3,
cTaI]oK :
- 3% cyI,IN,lbI ,I
lII tl () JI
:
gll,r JIJI- 5% ,
l "ri Jl
JI()
I
() tl.l-.
otleb tt>t( He}I:]MeHHo
) ,lI JS 727
l l r] tl-IINl t Ij
trllJl JI,
i
.() ,[ Jl jl l
N,{]-Jl ll,t
llo [5%. rlr.lt tI ll ) I] (l t] zrtl, rr) rl,
cy]\{Mbl, ts II] .
. ll-tt i :l IJI l]eTcTBeHHO.
)< .r-rIrlN,lJI
.

. JI
JI

2012

, ,
.
,

I
m]? ll
l)*-|.i:l_:--__-.l

(d - u)

.


.
, ,
2011 .
,
lII ( )
.
- ,
. .298.3
. .
N{ecTo { . - -
L{ ,,
oHrr JI ,

Ll

N{

I I|pL,K() }I

},l

1r?,I

, ,
fi , ,
,
, - -
. ,
, (, II ),
",I

II -

,
1
, .

20 1 2 .

201 1 . , ,
JI, BN,IecTe (, 298,1,4

).

<@

lr-r tl j,y.\r.t,?


15" ,
,v;lri

TEMbl s0 O?

,d

ilg@,Gm.

1l

{'

09.12.2011

HrlJIo (

- - -

i._]

-
15 ,
- (.298.|.4
).

tI

- rr. -
(..) - . , ,
I{ , I] Ko],opoN,I l]ttl .

II I{

(.2
l. 298.1.2 ). .ll -Nl - t,l )<il Il
r] {]]. () ,
,
;l r,r. ;r.r, Bbie Jl () Ill,l- l,
.ll. - I,I tltl
, ll f{ll Ll lI.. 1]1.5.2.17711 il
Il,() :lJIl tr l
", () l, rIIIr-N{Nl.

tl)<. I] N{
tr,]\,I ]\,Io

tleN,l

.
i__ri_:

TetleHtlc -

ll I -

() lII
tl lt Jt (. 299.5 I-IKY).
- \,I - . lrjl _,
.]1rl (.299.S ).
lt:t, . -

. .t,
N,ll- , lIt]JI, t{

ll.

li "rr . 299.9 <, ,


t{. Ll]\,I ll :1 /I lIN{eeT
J] JI l
LI i{.
,\

l1.]

a9.12.2()l

20121_ 2OL2r

,

Jt,
. , J\ 599 Js 476, }TI-

tlJlr,r 2012
. ,
zL[
.29. rr ?
, ,

rr
rI J\lb 727 ( 16 2011 r).
.Jl&727


1 20\2 , .Irr }, , )< .
l\,t ,

r{
.
. .

II

'l

{-

2012

JI r{ . 1 2011
1
2012 . ...

,
1
)

201_2 , 25 2OL2
(. llll .5 .II Jr{ 4014).

! ,

, yjlaTe JI lr, 2011


, -

1 201,2
(. "" .5 .II J\ 4014). -
. , -,
, , 25
2012
,
N,[ .
Il

r:

/; ),.\,/..1

2012


(.. 298.2, 298.7 m. 299

, -

:
1. . ,,
.
}, -

.,-}ry , 'l

l
. .298.2.

l< ]r } -

r
rI
(. 298.7 ). ( -

- - tt)
I 10
(.298.2.1 ).

lI, .
2. . ,
zlJII, },l,
rI l-

.
zUI, IuI ,
,
)l .

, . ,
201^2 207
. 20114 }, , II 2012
, ,
III ZOtZ.r Jl r HaJ,IooBllKoB

(.

299.16

). -
( IlI 2012 )

zLII r
IL,I, ,
JI,
I ry.
r! JI
!,IJ
10- r , rIl
(. 299.\5.1 ).

0lil iIJ] |.l ]-|


0 rQ y>>,,

I;,
<<8

{rr+) 95O-ffi
1.1a

l,al

<{t
,"f

l,,

---ffi

/tW.lt!.m.l
tl m U

0 Hoalr l!1 m$,

allOl]Cbl

,O,

mglt
u

tt
u

fulit,

9tIdil
lz

lf<i

mflm
ul ilt,ll
l?

mu m im

m il

lta t m!

-,
lluu e-mail:

,,.,,,:,: rj.i].iil,i:l11,1]]

*,

u MHt zue

!;

,J

dil@tm.u

]:,]] j.:,,,

tl t,jl ,L, y|IF:t,E

l13

09.12,2011

,liiiffilrffii.i li, ;ztz
(.. 1 4,1.227, 29 1,4.1

, -

- .
.

u
l, )<rI, JIII
I (d
),, u,r 0]..01.12 , 2011 JD 50 . . ryry
rlI JIJI -.
, .14,1,227 q , , . t4.L.227
-

Nb 286, ,
, N 286 :
1) ,

. , .

N9 727,

;
;

, ,

- (da - );

(. \4.I.227 ).

, , rr , ]I
ryq (r. 4,4.2 l Nb 286).
JII,IJI

2) ".., r mul u
u, mulu zud-r
dozoBopaM u J|mumm od2 dz ..." (. 14.1.22'7 ).
, " odHozo dz ":
, ,

? ,
, . , , .

,
r .
3) ,


.
.3.2.2 N 28, -

.14.|.227
. .4

.291.4

- 50 J,I .
, }, : tI 50
(t, . ,9 , )
? ,

, JI
. 50 - JI .
, , ,
, ,

50 .
- .
-
. ,
. ,

>
(, , .9 . ).
, , - -

rI.
-
.
(, ,9 ) , .

,
,
2011
201^2

r It,t,

l *.:./I

.
II 2011 .

uffLuu

,|,t d um
40 d.
Bpe,\leHtt

m ?
201 l zoda, ? m,
tt4 rcum - m m m ? tu:

mdut, ru,t ocHoaHonty ",tm ml "ft dumm


2700;
z au (40 )),

_-

2 ff,,Xi,t

::

.,.'

- dByrll uud"+t, d m lla dumuu d 4 t 35 d,-266.

fl, mu ? 2011 ?. ,\muu du u dm m dm " mozo, d mu, ?

20] 1 z., d mu du mrc

d ,+t do m m.

um d d ,t
u - 19.

31,

* z uu mu N

28 dmuL d zm lt mrt ut. IluL zm m . m, u d lLll!t u,v u "1", mlm; u tu


.lu "6", u m tltt uLl)l duu. m q KozOa d u"| tt 5 ",
ul m u ut dutl, tl m, m - mm u.ut|j.
"

zu dumu umm

mrc Jt 201] zoda.


tt ttuum 2011 zod,

d" ttmm, m, ? dl" m,,


um mmu mm:

- 19, "m - 20, - 27, *tat - 30,


u
- 31, u - 0, aBzycm22,- 29, m
28, rcm
drc
- 25, - 20.
Tbzda rctrcm mmu
zod mum 25* ((22 + 19 + 20 + 21 + 30 +
+

31 + 30

29

28

25

22

20) : 12),

m tm uu
d u\ cLlcmelty zllu.
, , ( '|
m m" Nb52 2011 , .2123. :
,
R
.

uu-duul,tmu
,
, , -, _
,
.
, . ]_ N9727 - -

l,.itI,

j1l

t ri

10 .
10
- (6-)
ts -.

. rI
11 ,
.
,
, . .291.4.1
: u m uz tlm u,
muu md mluu muu,4 eduHozo z
- uuu^,t u,
Haerble
mrm
mu mr
dm mrc m u dt
u m yxody "+t do dmuu ut d m ozo d mm oJ
m ( . - Ped,)'.
h , 01.01.12 , ,
r-, .
"

II
III
(m. 292, .. 292.2, 292.4, 292.1 2

1 JIrI
. ,
,
.
> ,
. .


-
, (,
) ( l
)r ,
, 292.
r . , ,
",I -:

;
ts;

JI ;
- ,
( , , .
- ,
,
.
D- - ,
, ,
, (,
) (
l )
.,I , .292.
-

: ,
,

,

(, -).
.
, : ,
,
. , , ,

, 01.01.12 , ,
liilliiiii,* iii

fllftifi

!ii;ll!

, , 1095 ,

.
, ,
.
,
,
.
, , , - -,
.
, )<

( ), . - l
. , , .
JI /
.

,

, .
, . :
1-)

2) , ;
3) , 12 rI
;

4) ;

5) ,
, ,
;
) , , ( ) - l tt (),

r I,Jr,1,

$r
,
-
)( ;
7) (, ), rI JI ,
HKl

-;
8) , ( ),

()
;
9) r , ;

10) ,

, rI
;
, -, ,
,
, , , *r, ..
, :
,
? , {1"1-)

. ; ,
tI I\{
? , , I{JI .
,
Jr
,

(lT )

, ()
.

: , () ,
, l .
.{ -4 rr.
!


(,
2011 ) lr
.

01.01.12 rr{, .
:

)(
, /

,

, -
-
. , - , . |

,Sll,fi

dr-r* m umt

ul?

mu m. 11 t-

Ho"ilLepa.

"?I,

F:

flaTa ,
l


, II ;r

.
1-3 \5h, II - ]\{ r
(.. 293.4,293.5 ). :
(/
) ?
.

M,f,.r3 '.12:201tr

il,,l;$ii

,,1*,,2( 292.1 3, .. 296.1.1, 296.1.2, 296,1 3 )

: -

, . II
.

2012,

pab[Ie,
. ThK;Ke
.
,
. -L
1,2 3 () , il , .
.I\{
.
rl- -
y 3 ,{.
, .

.
, ThK, -

ffi

.
,I
.

- .
, ,
, . , -,
, ,
10
Na 1_2.

,
. ,

599.

-, , . 1 2012
, . rI
.


-
(. 44.2, . 296.1

- - l

() 25
Nb 120 (.44.2 ),
i

.
,
i 5%. ,
)
- (. 3 . 3
, .9 p.I () 25).
01.01.12
, , . 154.
""
(.3
.3 ).

3 )

|| m,
m" N 81 2011

.48.

, . N 1- ""
. Nb 2- " ".
-
3% - ,, , , , .

. J\ 1- "" . Nb 2-
" " .
} 26 ft
2011 .25.

I,JI ,l,EpcKOM :

:,;,|:|,!:,.i;|1|,,1ri;1",,;r.(. 29 1.6, , 29.6, , 293.7 m. 295

yrKe ilJI, ry -

(. .9
). Ns 727
1, . 291. ,
. {I.

]_5% , I - . ,

r{ (. 4 , 298.2,3 ).

JI
, -

-
JI I . 01.01.U I: IIJI
!

.
20 cll
() . JI
2011 20 . ( - . ).
iul JI
-

(. 298 Y . 295.2 ).
10 .
, 15% , ,
, 10
() .


y rr () (. ), .
1_.

dm uu ?m " ,

"*,,ot
mJ
m|', cu|l., l|,

3 209

r I,,I ,

z.,

m. 13.

ffi

2.

,
,
(.29.6 ).
, , , } .293 ), }, (. 29.7 ).
r {: r{ ,
,

JI

\4 -

. , il , ,
(
, , 8 7 r).
cBoefl , JI ),I {{
107 IUI, - 20Y-

3. ,

,
,
30 .,

, (,259,6 ).
,

. .

.
( ) - ,
. , -
(.295 .2 ).
Jft727, JI
, _
.
-{, 3 7
5/ ,

JI. :
,
, Jft727.

iffi ir,i,ilS.f,ifr$,,{illliii

;,lli,iliffi.ffi"ffi

- . :
,
(.45.1
). tI:
,
?
, . ,
rr. , ,

. -

10
(Tl. 29 5 .3
).

. ,
(.296,1,3 ).

II ,

-,iT-

il.Oifi,

(.45.2 ).
, ,

-:
1) l
, ,
, , ,
1095 .
(
) (.43

);

2)
, 10

()
;
3) , JI () ,
.

III:

(,. 292.1, 292.2 I,IKY)

, -

rI , -

, (d - ),
-.
-rr
-

.

. , , . ,
.


Y
d umu d ulmu dmmu u u dL dm (u dt dm)
m l]u ud u u dtluu u m

u? (,4 ()2 "").


fr&f *j}illff*;l.20Jl

Wj

. 14
Y ,
(.5.3 ).
, rI . .14,1.138 HK)r
, -

,
4
- 1000 ,. 14


()
-

2500 (2011

1,

).

;
JI ;
;

t,,\Jr,1,

0 y|l

lj:,l,p:

.Iiilipf;ffil

;
,
20|2 );
1000 2011 (2500

- .
r, -
. 4 () 7 " " 2.
:J || r,
m m" Nb 95 20].1 .7
h ,

.14.1.138 .

, III , ,
, () , . 14.1.9
. ,
, .
.
-

- , , , l ,
()
. ()
() , , , -.
, , JI , () (r) ,t
,
- .
. .292.2 HK)r
: - ,
, ,
()
, ,
. , .

knr* ()

,',:icKoltl

7 u ?m " zmm|' 10 2011 zcld m, 38.

fi

r',-- ,,fl012

.14.1.9 ,

()
, .
u- (}r) .
!z . III ?
, -
( ), , .
III .
. )<
,
.
,

tl

() ,
() ? "" ts . -
'| m, m" Nb 70 2008
. 34. - . (

() ),
:
()

, ?

}i . t.
c.reT 9 2012
, , () . L{ II (
)? ,
; I\{.
rI : ] -+ --+ N{eHb ( ) --->
( r tI () ) + . t . ( )
- . .4 . 29 () 7
, , .
-
l , r

,;,,"'i..,'':.,',l,,;,
iiill;lii:iii:iiiiiiii:i:i:iii:1,1ii:i ii,;i,ii'iill;lliii;i:,,:;:i,,i

il,I

i,

i | w..I,2;0.1|t,.
.

:.

O? ",I
/
, , I -

. .
- .

r ( )
(. 24.10.01 r J\lb 1-2211646
"
" Nb 1[ 2010 .29).
]l, , l, N( ,
. ,
.

I ,
: ?
1\{: - , rr t JI
JI( (.1 .291.11).
. , a>
,l. ,
t
.

I
,292.1 -

-}r. , .r 8:
. a) )
. trJl
D t,t ;l
.
, t- l, -

f,

,

I,
. ,
,

II.

, .
,

II

,
, , .
ll:lllg

$.i;1,6;

}rlfi i}t{;

: (
, , }I (,
, , ),
> . r(
rt-
. .
ru (, , ), - l!{
-,
.
, :
-
> , ,
.

,
. IY -.
.

irfr;::::;::;l j z ttdmm
l__lI:J a m edtlHo?o lt?

"6u"ru*
mil ? u4mm dmm
aMu. d Hbt,tttl
u m ? m

m?m t?t, mL udm -l


mt lu. Tbzd , d r "zaLlH L ttu, dtu"ryLm-

" dd hlm tm u ll, m 2


doxodbt LB Iu d dm rlmum m

5" (..172.2,1672 ).

*---,
z dozoBopy u-Ll-* ::r )'d.u tltltl dm mL mtu, rcl clHo u-

dmmu. trcml,
l m du dm mum
dutttmld"|| doxody, rro u du"Mo dt mum 2 doxodbt m 5 (..173.1,1672

).

, , , , , ,

. r ,
( . ,
, , , . , " " ,

(, , ). ,

,
,

: ,iI

,,

li.r'ffil]fi

:l:.l

0_

: i,ei
:tr;
!fu#l


(.292.4 )

}{ 4014

. ,
.
, .292.4 " dmu 2, lu m dozoBopal\t u,
m ? du tt u a?eHmcKLtJ

fl m fl Mn4
? (zm ) ( pltM. d.)'

t d d oM
z d u

d z

JI.

rl

, . ,
-,
-. . 292.4 lt ,
.,
- , . ,
a> (.292.2 ).
, , ,
. 292.4
, .h, (.. 1000 1 0 10 ), ), (. . 929

-95
( ,
.. 295 -305 ).
(.. 1011-1028 ) - . ?
. , ,
.
: . * u

m ulu" ,.|lmu,|| ?m
" zm m" 4 20l0 z. m.40.
** tturl (, ,,mu, ?m " zm"|, m" 8 20]0 z. m.22.

'

I,AjITEpC

y.r

.l ci,


. (., ,
08.05.07 Nb 444116/1_5-0416, 19.02.10
.I.

15316/31-401*

14.0.10

J\lb

658l117-

0714**). , , l -. J(
.
,
. , , Ns 727.
< .292.4

01.01.12 - -

,
D D D.D .
,I) . I .292.4
,
.
,
.
lI . 292.4,
l , .
, .
.292,4 .292.1
, -
, -. h
.

*,,.*;0i,t:

""
(. 10 .292.11, .292.12

III " " IV "


" (.292.12 ), rI,

N 4014, .
, , uI , 2012
; r 21"1
(.153.3.2
). : !
,I ,
I 5% JI r2
( ).

zmJI m|] N 24 2011 ,
.10-15.

- , ,-

(.

10 ,

292.|\,.292.1

).

" " cyN{My .


1 IV
l , -

[fu;-t.

t. t Z ?. m z u L
I0 dd.l 4 dt,

l.

tt.
2

mum

l%

ffi

, . -

- r{, .

li,+m
*#.W

c"tl.

(c"+t. u d 10.07
Honorou,,*u
"ruu.^
cmazoll 2 doxodbL 15", u
3) LtJll,r
duBuOeHdbt um u llll "l7

||

2010 zoda (tl 1lu ud),

I
(.293.8 )

3) -

,
,
. , . ;
:
1) ( ) ;
2)
-

- ,
JI JI) ,
,
.
,
.


lri

H'}buliii
l

ll
lll

,
:

, , 157.

;,,,,,

;.iit;{l.

,fiij}ilvr

:Jl

;,5%,

+
+

,
,
,
.,

150
. ,

I
1 ( II ),

II, III . -

}fibfiffi:i,i fiI1,

II )
.

( II

) ]vlecTy )<rI.

20- .l
, ,
.
: /II{{ ,r
JI , , }r
.
" "

III .
fiB It

!.fl*l*i#trffiffitrdffi

gj'ffi

i*g*

l I
III ry .
. 57.
I II

Il - I II
II [I
"", . V

3% I II ,
III 5%.
. .6,37,

1)
(,
I II III);

2) "" (,
III II, );
3) ( -

,
, ).

.rI

y.IETE

1la0

l2

ll ? ,
. fi ,
. ..299,t2-299.13
NI,
Ll .
, :
LI . ,
.I ,
- ,

lI .

, -

,

), N{ .
-

l
, --

- III .
, :
1_. ,
. 157;
2.
;r.
20-
, .
,

, JI-

.
, . ,
.
,
5 . 6% ( ) 10"/" ( )
.

(..29.,294.1,295.,'|,2953,295.7,296.2,296,3,

J\ 4014,
tl l il. , 4 'I

. 296.5.1,296.5.2,296.5.,296.5,4


. JI }
. .


filil

tj/n

\]

t r

y
- -, ,
/


150 .

't*.| yl
:* l.
q{ sqr

, (.
1 )

60
, () {. 2)


20-

1. '150 . , 40 , , , 10- 15% . .


2. ,
() , ,
..49.18,1_49.18.5 . , l , - . 49,18. . 49.18.5 . ,
. 49,18,5 : - -. ll, , ,
.49,18.3 . 60
,
3, , u{ , , , , .

*v#

#rtr*d*f;

Sauxlt *ftgJn r8r {lrr oMttrdf,*re S*,t*m

- r88 rifr */ts rlt td8fir/


* Ia&*{*/ *S'rrr;*S f-d**r,{ fr*"*rgpf

ff**g

_-:,,*.*-*-

;.*fi,

,Ii,ltji]i:

iilii

[+r*}
,...!*@

f,,rltT;,
,|

1:;!,,i.|,;:1

r:i|:|ii|

:|:.

:|

| |i::1|

:..i : :::|::,|.:, :

:|\.|

| :,:

y
- - ,
[ ,

l ,
l , , ,
2

, ,

lW

...,|'

,,

,'1gT|!tl__Tb..

li:,:;i,'* F,fi..,,,

,j9r,$f

g *r

J;ijffii'TllCIgri

.||:

,
.'',

;,:,Gpoxii Gg|
|i|i......!:...

40

10- ;


-1
.

, () ()


20-
-

--

,
,
,
( 70.31 . 009:2005)
. ,y () 1 ,
10- , ,
15/ .
y
- -
,


3

, ,

40

20- ;


- -
- ,


:
-

50- ;


-5

, [ () ()

40
, () ()

10

_

10

. , ,
15%( ) Y 10% ( ).

,'",,$ffi*.,lffir

t2

t *, 20

(. .

Nb 4014
, HacLIeT , -

Jl ,
. .

.r. ,


,
. . 122.1 ,
,
,
,
50%
.

20 () , h II,

53,5 rr , 1073 ,
2012 . ,
- 10130 .
,

, ( .2.295.\ ). . , ,
,
, . TaKoli
11.295.6 l , ,

. , ,
.
l 11.722,1)a
,
.
J\b 4014 , ,
. , .
. , lI. -
, - - .
, ,
JI coBepIIIeHHo
01.01.12

.120.1

p.I 3

]\

4014,.300.1 )

170 > (-

). - 1020 .
. ft.296.7

, .
,
, }(,
. 50.1 Y
, 120.2: 3% 5" () .
, ,
. ,
Ir \5/, - 6% 10Y"

. .l,

I . .122.1 . ,
.
.29.5.1,
HKlTo ,

, 15%.
.
. { , }I,
} I),
ry ,

{ gr (. 126.1
): 10% } 30 Z0%

,
Jr

.
II JI rl
)lr , rr

I rr}I

25l-

, .

,mr

1B.l HKI{
.122.1

,
lr , . JS 4014.

.
.300.1
,::,":],], ]]],iii'l|;,,],]]]]:,

FJr:

-I

um, lt 2011 zoda uu-duu4ttu mm duL .


u.um umu u 1 2]2 z., mu u 3 4014.
m, u umm u zd um uu,t-duuut duL
, m mu.

I
, -. .4 .1 .4
,
, .
D , .
,
.
JI - .
(.4 .4
).


- (1,
2 3)
3497/
. .
. -

,
3616",
- 36r2L"b.
38111% .


- .
.
- ,

R - , .
17- ),
(d

kozda u mum eduHbtil

- " 20- JI (,4,6.2


Nb 21-5).


.
?
:
, , 34,7/ (. 3,4 J',lb 21-5).

. , -

,
, ,
17- .,
, :
,
- , ,

(17 ).
, }

r<-

, , a>

. , , -l
III , " ml m|| N 7 2011 r .6.

gmr*t"rt*, ,# rrr* * fu rwp!


l;; Ihd*q,

tr&,

s a;,t t'.f trlt )l l,

Y.IETE


(, 12 .

, ( ). ,
IuI
, , .
. 5 ,2971
: , -

. I 3

4014)


( , ), . ,

() , . ,

I
(.2 , I 3 }lb 4014)

, 2012 , II ,
(.3 .291.5.1
). ,

, (.2
). ,
-

. , ,
frt
(. 8

. ).

h , 1 2012 .
. ,

2011 r
,: .

:


(.297.1)

( -,
) :

(d - ),

(.5 . 291,5.1). a> ,
, , r(. ,
. 14.191Y O .
01.01.12
. :
, ;.

.5 .291.5.1
, .
.
|

udm , m u dm u mL umu. d Bbt m u


mu mu, dm dt d, m
du ?, .

re]

,
, . ,
, . , ; . .
:

JI .
, , , ,
(. ,2971 ). I r2012

.
: , )< ( ..
,
). ,

1,

,I-f 1.1"}.!}
, .. (.32

).

, ( -

'

du mm, m tt d l
dL mm u: ul d Lldrc mu.

,,,, ;,_

- 2 (.24.4.1).
- " zml
m|| J\b 8 2011 r .5, ; J\ 34
2011 . 11.

ii

lb#j

(.4.297,1 I{KY)

: -
. -. ,
.
II "-

t? 2, l "Z ? mL LIrc d du duuJmrt dmu ( . ptttb ped.) " (. "" . 1. 1


8 )'.
}, ){-

, KoTopbie II rI

(r.

4 . 2971

).

Mbt dm u4Il "?l l


(,u. zm " rzm m" 38 2011 z.,
m.8, 9-70 201 l z., m. I72).

, , - . 11 . NIeHee
, , ,
, r(: JI , II
, . , ,
, a>
Ns727 JI
.

, . N 727 r1.1 8
Y
.2971

#r*-#?,'ilt,iill
(.296.10 HKY,tt.3 p.I 3 9 4014)

. , -,
, (
- 11.29|,4 ).
,

. ,
, :
- - .
. .9 .
.296.t0 ,
* tt

lt muu ,9 m.9 3 , uftmu BbLBody, m du t uLl, m.. dtLtL"tt tti um tlzu. Ilrl, dm tt .2.2.84 z llucb,a 1
0.0709 z. 14083/7/23-7017/572, umm, m m
m, !, m, zm mm m m ut Huu L Hbtx zd
fl.

.. Y

,
.
: u- duu .
, ts ( ) 9
J\ 1336 (
" rzmt ,r?e|l N 1|7 2009 .78).
.9 01.01.12
. . .lr .9 .9

*. , "Ll mu uuu u um
LL mmmuu dmcm\o",yl " , .
,
rI , - .
*: "[JT

:,

:fit,lgipJ {

-
(.. 29 5.2, 29 5.5 u . 298.2.3

"" , y
. . ,

"".
, 1 201^2 - - , (z. .5
), , (
.
,
, 30
.
() .
, ,
,
(, 2983.2).
. ,
, lr
.
: ,
,
, .
,
a> , ,
(z.
. 5). ,
.

( ) , .
,
, , .

u u dutu m (u) m dd m duumrt dmmu?


, (), . ,
.
,
()
- ( ).


,
.
,:

ur,,.

iq!ri]i'

ut u mum fl mu
olllvcqoq u dHefi u duz

! - . a>
, . ,
, ,
. ]|
zmJw m" Nb 4 201]. , . 1
.32 . ,
.

u durm, uuil eduHblrt m 34,7Y", rtmu


ut z .295.5 W
,
-, (36,6,
36,21"/" 38,1\Y").
, ,
. .1.3.4
Nb 455, ,
, .
Nb 455
rI,
l


, Il - , , ,
I
}Irr, IlI]
Fi , .

.
i,,|,.,l::
\||" /"
"

duz a

t dm

iiic*liii ,rrrrrum m?

il:

II ( )

.
. ,
tl
- . , -

. .295.5
,
/{ . II,
, l . rr - : " u7
eduHozcl HaLlo?a z1 ttd m ?tt
.295.5 llKY'.
...;;_;:
|

1-;

ililliii

eduHozo 2
lzlzb u?

, a>
JI l .
]\{ JI, ,l h,l .

rr , fi . }{
() , ll' Il.


(.tt. 1, 'l1, 14 , 1 ,I 3

r-I,

r. t
300 . (,N{

1 ), )<

. ,
, .
"" ( . V
), Ir
(.14.1.139

).

. :
() () . , : 57, 3"/
lr. . rI
- , 5"/" . 5/ g 3% +
il (. ),
, JI
3% + :
1. JI.
, 37-
(. "" . 4. 293.8
). .

: ,

Jlt

4014)

, 37 "mwt -

ull mu4u.4 za do , mmmuu d,"u V


ltl.\|L

zLrcmp

m? KodeKca" (. "" .4 ,293.8 ).


. V -
:
, (. 182.1 ).
2. (- JI ,
) 57.
. 14.|.139 . " " . 4 ,293.
ro2m , 12
ml ? (m) mulul
300 .. li lr " "
KTtlB .

l.4 .293.ti
""|tr", II . ts tI:
I{E 3% + FI?
- . " "m"
NI
, . , ,
. 14.1.139
: 57- JI , r< "", . V Kporte ,

10

)< (.2
. 183.4.. "" . 4.293.8,. 13.2 ),

mrt . ,
. 181.1 (-

,
JtJa 4014):

, " , u, ul? tLqLt" edtlHozo ?" .


, \{ - "", 12 ,, 300 . ,
- 57-
r .
Ir J, I1
: 3% + - .
.NI
m

qI .

.
, , 0O- lt ""
( 2017 ). ,
"" 10%
20 1 1 r 01.01,12 57-
2012 , 3% +
01.01.12 ,

5". -,
: 57, 3% + ?
.
r: 5%-

3/ + .
(,
300 . ).
.14.1.139
"" .V

- 1 2.
IIts 3
, .
% + I{ 3.

. II JI . 4 ,29.8 , .
. "" . 4 T1.293.8 :
3%- "mtl41,1Ko"at eduHozo 2, zumut lu,quJt ? . d muLm
mmmuu dt V amozo KodeKctl,

? u"u m rcu d u zo
, -,
- Jlf, ?
- - ,
( 1 2
). L, / * .
, ,
?
I'I II ,
-l.
, ...

?"


(. 202.2) }

JI _
: ?m . JI{ JI
( IV 2011 ) () ( 1 HHII rl
,
25.01.11 Jt] 41).
: " zlJI "
, }N{ .

.
I { JI rr }"{.
>I<

3 7- r. l
, rI, <
. ,
.
JI -l ,
)I
12 , :

,rI lll

r*
rr 300 . , 10-

(.183.4 );


300 .
. >
.
,

^ -

2|2

- 20
, (,183.3 ). KoHe,lHo,
JI . 182.1

( 12 - 50%

(, lt ) , (
, , ) 300 , ).
IIJ.I

_ I
(.1 .297,1 I{KY)

. , ,

(.1 .2971 ).
. III Y
, ,
, . ,
III (.133. ) ,
. IV
, , .


.

- u-duttu u duuddt
, tll- (

zlJI/ 57),
(), JI
. 153.3 )r ,

.292.12
.3
. 153.3.2 , ,

JI . 151.1

, ,
r -

|uru ull lum duBudeHdbt ?1.


2
, ,o"opi, irr"no u-uDmt, B'edb -

zu uu-udm um .

IV

(m. l70), t dm m u ?ul

mmu, u mm, m " uu z

zu dd, uL (tut,
dmtlL) uu u - dm udu u, z, dmL
uDm

. 10.2 m. 160

d III dum, mu d-

d zm ?ll z HopMa"ll . 170.10 m. 170


d IV ' (dd 110.29.04 ).

r:r

cl

,
,
Ir: ,
(, )
(.153.3.5

).

: ,I , , , . . "".
(2O|Z - 21 7), .
< /
.
MbI rul r "
rz-mJ m "

J\

24 2011,, . 10.

,
. .lI,
(..153..3, 1_53.3.4 ),
c
.
.

@
u

dutu u 2 mu-

, .
J\b 4014 .
, , -2 ,

.l0 .. . , J\b 4014
)<, -, ,
, -

M', ri.ff9,JP:fir$


JI

. , ,|60.2 :
, 1\{ (

) , ,
, . 160.1
15% . ,
.
.

, ..,
.. 10.3- 10.7
, , - (. 14.1.21 ),
. 160 Y
,
.
:
?
,
, . XIV II
.
, , JI { , }I4 l
. Ir,, - . 292.12 JI (,) l
-
rl. 297. , 10 -

I r{ rr : { J'],}I zt
, II ,JIr{
I,I z JuI r
(. 10.5 ). , },,
. XIV r Iil{ ){.I JI
r 10 } z1,.I, . ts ,

,
,I.

: .160
( . III, " ").
JI
(.297.7 ). ,
,

- .297.| ,
"" ,

.
.160.2 ! ,
,
. . II

. ,
. : , LI, tI II,
, () (.. 10.2,103.4 ).
, ts, ,
. .
, -,
( )


. 10 Y : ?
: ", u mum ?
m LLr tl uul - d u uu u L m
d d ud m (u m tuu) ? ",

: "".
, . III HKYB
. 160 Y "" uduu u ,

,
(. 1 10.29 .04 ).
. . 10
-
- .

ffiliW

|||i!||,:,,i

IIII
,

_**gJjL"".:j"*"g59_:*9*9__JI1

(.5 .1 , I 3 ]| 4014)

duu.r

ul

,i" 01.01.12 . lt{


Inru,,-r tI
II
it ,l,,t
p,III
. ",
"
"*"u,
O , 139,1,12, :
r,,u**" ""
}I 2011
,( )
u .u"." rrr

"ur"


,
,,

(,l

),
l-I,
)1, """r""
, I HopN{a

FIts
ir. ,
il ts r -*r, u It , ,
(, 652
t

) (c,vl u I_Y

08,11,11
i
N 15/5025/t0'72lt1),
ThK ( 01,01",12 r,:)
I
JI Y


,
(, ) ri-,
1*" , II
-

,
Y
*u"*nu , ,rI,{
"
JIII ,,,
-,
(i ) -,
, ( "ut* ,
, ),
-,
_ .u *r
(,3 ,29t,4
). 3 (5) % ,

?m
uu m[l Hop"Mbt Mbl Lll
15 .20!1 z,, m,7,

l
-d"
" rzm m"

]{

;y,;;. ) "" (5)%


3

""
u.".'IiFl
"r"i

t, 't

BeHFIo

mtuJ ,2

I ,,

.
TVT

,
-ltl ,1 "

.292,6I-IKY
-


( ), , ,
(

tI
). TaKltM ,
(u .u) ,
" "
, ,*u .
r
, ,,
,
. III ,
cTaFIe"r"""uI -,

-

i91::1*
il

*ur" (.. 138.4,1371 ),


(,)
(
,ouupoB
)
uu-rf
., ."6".

, , ,
tI

I,

(.138.5 ),
,
-ru" "vHo ,
JI*r ru,u
() t
,,

,
(

-9_,:"
),
153,2,z,l5,2, t{,
.II.
,I
,

,
(
20"/").
: -


;tlr*:gil*i;d8fi

,,;jli

il.i,ili$iii-l;ii,,i.:i11,1l,

KatIecTBe . (. 01.01.12 )

- , (.291.4
). , O
.
II NtecT
. ll
-
(,<,
.. 291.4 291,5 ). }1
\5/
1 . () , (. 293.4,. 7 . 298.2.3 ).
, . , t
,
, , -
,
- r{ ( ), ( ,
). ,
,
( ,. ).
, BTopoli . =
= 157- + .
ul (, , " '').
CTBOBaHHbte
doxodbt duttm-duulu: m umu - umLl lm", u 2m
" zmi, m|| 99 2010 zod, m. 10.

%g
,]J: ii#f]rflfi,

() (. 140.2 Y.Or. ,
, . . 215,228, 24 ). Hy)<o
. tr .lI

- . , r 2,
.
-.
duumtl-tumuLl|l
, . 139 .|.12
tI t ( , ..

Iu , c,l. 177
). R , c,IBeHHo , *
"I ,
O . III (.177,4 ).
- .
l-Ir 01.01.12 , .139 Y }I
. EcTecTBerrHo,
, . 177
( , JI ).
, I{ (d
- ), lI -
. .r, Lr
, , (. , 180.04
), ., ( 01.01.12 T.tI.
-) rr
. .,:] ]' zm m '| (http://www.vo bu. m,u/rs/
answer_to_questions/answer/1

90#),

}lA O cpatl}lax rf,sehl?

fl ilrt{ @

dialog@voh.cm.lla

* }rl

I,.,fI|

. ;,

ll.i1l:,1,:,..1.,'l;1'..,r;

.,'..''.,,,'.,ffi:

, - (
) 01.01.12 r , ( ) . 138.5
""
" ". ,
,
}{ . 138.4 ,

(
),
, ( ).
, , (
) (. 1371 ).
, , .
: (
) ?
, . ,
01.01.12 r
. , (,)
01.01.12 , .. rr . t391.12
(; r ).
(, ) ,
.138.4
01.01.12 Il,
- .
, Ha[I , r .
,
.
, I,{.
, ,
.I- - 2012
. .
.
.
, -,
a)

l.i?,Ir

. -

,
-

01.01.12
Nb 8 20].1 r .52 ,
, ,
01.04.11, , -

,
.139.|.12
. 4 . l ,
. JI , 01.04.11 r
""
,
, -.

, , , ,
01.04.11 r
( 110.0721), (http://
www.sta.gov.ua).

,
, _
- 01.04.11
. 19,|,|2
,
,
. -
. , , ,
, .
(c.,vt., , ).
, , 2012

. ,
H}DKHo , . . ,
II ,
.

:l*t:;.g;*;*{t

,.,,l,J.p l*f;llffififfiffi,fi

rl'i,'1'r,::;1;':,1,,,,,|uii!i;|it,|,r,;
:


II
(.6 . 1 , I 3 4014)

I ,,I alJI I.
r II
rrr il{ JIt lrr
) rr - rl
III JI. II, JI zl t (, 152.3 ).
: zLII

t r{ ,

. LI, I JIl.

.
, rI

Ii . >rr, .

- lrr
. -

t.
" I11
,r. "" lr ,
. ,
< , .h r{ l
.I lJI JI
.


(. 5 . I

0 1..1 1 , zL,I
(.2
2011

4 , ),

01.0711 , zul
JIry (III ) (.. 33.3,49.18.49.19

). , "

"

5,l5,

01.04.11

, rz }il " " .1Q,I6M _


, 58 , , , I ""
. a> ,
.
I, , -
01.08.11 J\ 609 JI 01..11, . g
r{ HI/D( JIIII , ),

J,I

JI .ts
} . l. r lr

} RII Jt
rJIIilr II-
"I2011 .
Ml;ir.s]];;ilfi Ji

N 3609:

3 ] 401 4, uu

N9309 . $ .lr 01.08.11 || m,t m|| 77


2011, .Z.
lL.Ir I q " z u mmzo (zz) ud", l . coBcetnt rI,

ffi

1 . 2

. II 3

J\h

3609)

, .r } JI
01..11 , 01.08.11_ ? " "
JD f 0 1.0 1. 12 (. 1 . II N 40 14).
, <
ll 01.04.11 r 01.08.11
, J}I lh ,
2011 , I II.
/I
01.01.12 I, gI - }, I 2012

. , z
. .

MoxiHo , ,

""
01..11,,

. .

J 01..11 , JI r,
JI . r,

- rI JI.
, -

I "" ,
lvu um m :
1) I, , JI (,
) (. 18.8 ). rr -

JI ,
. 01.08.11 , 01..11 r

r,tt

y|IE,IE

ffi$$$t
r
JI
'r.o+.rr

($[)

01,08,11 ,
1,l -

r 01.08.11

JII4 () (,138,8 Y, 11
() 16). I n" u .ua""" |lBce zmrl m" Nb 100
2011 , .4.

JI JI tI,
i(Oel{

,
,
01.04.11 01.08.11 rr , , - .
, ts 01.04.].1 {

JI
, , rI
06,1

,
, 05.1 JI;
2) (,138,10,4
). , 01.04.11[ rr l
IIJI
g , ,
r rr r ,
il ,tsJI,I l
JI , ,tf 1,
] }ID( O" , 31,03,94 r

Nb 202. ,
01..11 01.08.11,
JI ;

3)

qloka -

).

JI N 3609, 01.08,11 -

(. 145.1.1

10

. I
, 01.04.11 , :"'r I
r () ,
, "" -

I NI, tll 9 (72 ),


(
01.08.11 10

).
,I II ,{
01..1]_ , ts, )i CY\,IMy

,
: {, 2011 t ".I " ,rr."1""a" g "

01.11
,i " "

ififiiill,iiiijii

iiii'iili]iryi'lii

yxI,AJt,I,BpcKoM
]

'Hi,

cyI!{Me 100 . ;, -

g qr7200 . 01.08,11

rpH (('720 - 400 ) : 1],6 ),


.rI g ],0 , JI a; 60
(7200 : 120 ). CooTBeTcTBer*to, t Isl rr
51124 (100 4 l +

II
- trII r 20 1 1 - JI 30 (0 6
+ 58,62 2 ),
5,62

,".""u),. 15'724 t;
4) l r ,
(..154.8, t54,9,152,1\ ),
,r""r
"
-
"
,r. 154.9 }I ,ri.ory
".

.I"

01..11 "
( ,
II
(I4,

) -, ,
,

, )<a ( Halrry ry N 77
2011 , ".28);

5) r
rr,,, (, 136,1,22 ),
, .136],22 01,08,11
,I,(,
, JI,
JI ,
JI ,

HIT. l
zmJ| ,
JI "
1102011 ,, 52,
N
41
" N 108 2011 ,,
rI 0 1.04.11 , ,
, u

JI
( ,

). JI


, r
,u
"u
,
JI ,
*r"r" a> -

;
6) O:r ,
Qt. 146.17.2 ), , ,
,""
"u*^
Ir 01..11 . tJI }IJ'l

0 1,08,

1 -

r rr -

a)

HI/D(,

l3g1l$,{ ,gJr

:
...

(. 10 . 1 . I,.

-
JI (,
" " ),
- JI
}4 I,1 .

. II 3

4014)

WJ

201,1, r.
(. NbNb 8215. 8311, 9172). ,


. - 15.11.11 .
, . t
I{
. . ..


01.01.12 .
(.19718 ): () -N
.209

(.9 . 1 , I 3 ]! 4014)

ffi


() (, , , , , ).

- 01.01.11 fr,
-

(..8,15 . 1 ,I3aKoHa

4014)

. , .
m u, dzom uu:
AHdpefi ,
umufi ,
uurt II,

u ,

m ,
u ,
urt

d III ,
Idrt ,
Omm lmt || zm m||

],

ilIr:r'#**

fl*Kapb2011
__

l':::;-

jr;:ff$;r'

*rffft
&

fl*l\i;

Bcli I,Jr,I ,

2.
3.
1.

.
.
,

4. -

"
" 1.0799 N 996-XIV
5.
- "

) , N{ 23.08.2000 Nb 1336.
15. }l |2

[tI-

21.04.93 r Nb 12.
1. }lb 286


JI " 08.0710 r N 2464-VI.

,
28.09.05 r N 286.

, rI " 06.0795 Nb 265195-

1.11.01 . Nb 455.

. It -
" " 07.0.96 . J$ 2464-VI.
7.
- " -

8. -
" ,
" 09.04.99 Nb 587-XIV
" 9. N 2505
-
"
2005 " " 25,03.05 Nb 2505-IV
10.4014 - "

rI, " 04.11.11 r Nb 4014-VI.


" BHeceHlr 11. Ns 309
- rI
? I

zt IIt{ l ilI "

TBoBaHIlr{

g070711 N3609-IV
12. Ns 727

"
, -

"
0.0798 Nb 727198.
13. 13-92
"
" 26.12.92 r N! 13-92.

14. Ne 133
, rI -

I,

N{

L7. N 455 -
,
,

No 38/109 -
()
rr ,

,
. 30.06.09 , J,,lb 638/09.
19. 009:2005 -
009 :2005, II
26.12.05 n
18.

375.

N 2|-5
, 2709.10r
20.

N! 21-5.
21,.

599

"

r
" 29.10.99 r J\b 599.
")
22. Ns476
r )rl
I
u

.r" 13.10.98 Nb 476,


23. Jr{ 720 - tt ,
z ,

lr

15.06.11 rJ\b 720.

illiffii8i'il

lltfi F.:

lfi l:tltr

flAJtUl
Ul| Ullltu

"rtl

'.;"*{iolttt";aVtgr; u",lu,

*Vt$;"-1

bI

mJ\t

I.

3t YKpauHbt m 04.1].] 1

14.

14.1.139. V

:
-

- ,
,
( , I rl 5 . JI I
- , D( Jry fu) {
zlJI
$**+ O*fiIl t2
* lll*, Sr, l*
To,t8t,l ,t8 i* ):
- ,
;
- ( , a>),
, ( - rrythiJ.
u 1 2 rr 2914 * ?91 .
- ,JII fiIIff 3 291,4 r297 , JI 5 ,

- i;,fi IO 291,4
29 1 , t](
() JI

12
I, ilg,] ;, 181.1
181 ' ), l
;
14.|.227.
III r 1 rr Y

, l , -

-
,

dL

HopMbL, dL

zL deKc

3"ut m 04,11,11 z. 40l{-VL


wfttl1lt t d ", u 7 tt z z
deKca 3t YKpauHbL m 04,1 1,1 1 z. N 40l4-VI.

?.

4014-VI)'k

,
, ,
, ,
>
;
.2.
uI
.

:.

]$*ti.fu,
I{}_q,9l,$rl5
iq.fi, {{!, *,t ,,*.5li**54;6. 154 , { iLr, lII],r{!}{;,,!JIIfi{
4 291.4 291
, r yleT
O * 0s..
JI ,
)Vt .
1

122.
_
122.1. ( rr )

- fifi{qi Jt, rri*tq,t,*}, 129},4291


, aBzIHcoB R
JrIIo}d

, _
, r 50 i O tJt,
rr{ R R ,

III.

133.

133.6_ JI
*$*;ii.*r*,_
rt. f, -

tlill
.

XIY

139. ,

139.1. l :

ri l,A.il,r r! G

i}|

li,r,

, }^{ } lJI
'S

;gqml*-'

ilSft&;

ffiffifi|.l ltfrg,l ? r

V.

,,ff

201. JI
201.1.
()
{*}it*.t i
JI,
:
202.2. ,

" " 154. 154


, lr 1 2]!0|1
1 2016 :g,s
ift:tg
.
JI JI .
.
oTyrae, rl
JIIIJI{ }I _
JI , l
' "" z 154.6 gr 154
, IIJI , , , ts -

188. ,

lr /rry
188.L r ri
/ .l ID(
() r, +r ,
I 39 r{-

Ilc:p I,jI,II,j||

JI .
5r, , -

,
,
,
,
, ,

JI .

267.

li
267.|.

**{

291.

29t.2. ,
- ,
, 297.1 297
,
, , ,
2913.

, , . ,
.
29\.4. , NI <,
,
:
1)
- - ,
,
/

150000 ;
2)
- - -

09.12.2011

, ,
1 XIV .

I.

29.

269.2. rI rI,

, ,
1, IV .

XIV.
1. ,

291,1.
. , -

ll

267.L.3. rI -

rI,

,
, l
, / ,
,
, :
- , , 10 ;
1000000 .

- ,
, a), r ( 70.31 009 : 2005).
-

, ,
;
3)

,

:
- , , 20 ;

3000000

4) - ,
:

.IO


50 :

5000000 -

29|.4.1. tIecTBa . UII{ Jl


N.{ .

. II
I,1
I,IN,I N,{ .
, JI
.
291.5. l{
:
291.5.1. ,t,l ( I
14

JII{ - .). Ktl-

:
1) ll, II)
;
2) l:
3) , , ]I, ( Il LI- JI 2(),tr, }tIL tlti
lt );
4) , . ir ) tlI{ N{, R T()]vl Lll,{C-IIe
;
5) _, Ix () Il .
I

6) lttl

II-

, . -t \,{tI

, l irtr
" ", II. t,t N,I. N{ III ]
7) II LI Il1,[;

8) )

1{-

]
9) a> Nt
, Ir],r, (tl) NlI . tl,
;
10) , tI)
;
29t.5.2. - jI,
lII tI II
(74,3 009 : 2()()5),
I{;
291.5.3. - .
,
0.2 ,

1;

.}'l

/',1 .i/

[.

l'('

(]

|l 3"l l|'l


l()0 ,
,I,
(lr, ) l
00

uI

l\{eTpoB:
29|.5.4. () ,
, . .
N,{, ,
N,I. . Kolvt<},l il{lll}l.

. ,HbIe ()] l, ;

291.5.5. ri.
I . )<aIrtx lltlI\I N{. ,L]-rI IJLIN,I il.
1,IIII? 25 til;
291.5.6. I] bcTI]a. rt;I.

tl}l ll:r tt() "t4ll. O() .rI I


tI }{il-il:
291.5.7. .t - :]11:

291.5.8. y, tl.
()LI al -

.() LIN,{ /] t lJI)<I{ Jlt, .lr.


KNI

,r;l toit .ll bt (- bIx ).


291.6. l,t LI()l, pacrleTb] (ll",I . JIl ) JI}Lll-" I] Jl ( lll
t1.I).
29'L.7.|\ tJe.ltctit tll,i ll r N,{I,l HaceJl ).

tzt.

ilrl IlJI .
IINItl, _l :
l) rt,,lltrt olyBl.{ -

BTopclit

;
2) llo l

3) tt,l1,1 tlr

t,t] rlo

"ril .
4) rl,jlL{ l,t
a"Ibo]\,ty r;

II-

5) l.ttll1 ll llo I,I-

..,1

l,

6) 1.1l,l;l }l "lt -

tl,
7) tll.I l,Ll J] ?lTepc 14 I,It I ;
tl) lltl R I,INI :
9) llttJIlI I,I4 :] yilJI,{ ;

292.

10) )< -

]
11) ] ;
12) )< t;
13) li
;
14)
:
15) N,I ;
1) )<
:
17) Il
;
18) , zr ;
19) ,IIil ;
20) N,I , , II I\{
;
21) pelv{oTy .II
- i:
22) y li
;
23) l
24) r JIOI{l
25) LI :trr ts,
2) II [1 ;
27) l , l," ]\{el.aJl;
28) ;
29) JlI :
30) IlJt ToBapol];
31) tlJI :
32) ;
33) , y
;
34) HbIx. I MeXoBblx ]:
35) lrKyp JI ;
36) ;
37) ;
38) rr, 11 ]
39) I]
40) . r1 .

I13

09.12.20]

292.1.f] :
1)

, LI .I (oT.leT) < ( l
.l )
, 292.3 .
;

tI


, , , I, ]. I
,
I.IN{ JI (),
2) tI
- , lI , ,
.
(.tll) ;rre (.l l .r) ;
rt trl , r 292.3 .
292.2. t< I\,Ir{ --
iI t
,
R. LIx I NI. >.

292.. ]\{y -

IlI

l)i .
,r rII tI
(, ).

292.4. . ,
-

)<
II ().
292.5. l. )< -

l\,l

. IIt

l]Lr , -

,t rl]{

lI

() .

2q2.6. i
r(
( ) { , -

I{ ,

, .I
III,I . ( ).
292.7.
t{ y I,1 ,
IJt:tl tl l;l Yt-..|.,ITEPcK(}ll


II
,
rr Il .
292.8. , (, ) , l
, l , ,
l , a> .
292.9.
, ,
, IV .
292.10.
, ()


,

,
.
292.1-L,B , , :
1) ;
2) , ;
3) ,
,
12 , ;
4) , , ,

;
5) )< (, tr), (
) - / ( ),
, -
;
6) >I< , ( ), , , rl

Ii- ,
7) , ( ),
()
, ;
8) r< I, r{

,
9) r<
, ,

, ;
10) , - , NI ,
.
292.\2. ,
(
), III IV
.
292.13.
, 296 .
292.4.

l .
292.15. , l
() , ,
()
() .
292.L6.
JI
, .

11

09.12.2011

, ,

, 3 29 1.4 29\
.

293. JI
293.I.
( )
,
1 ()
(d m ?
- !uu" m m), (
).
293.2. ,
- ,
.
, :
1) - 1 10
;
2) .|

2 20 .
293.3.
:
1) 3


;
2) 5

.
293.4.
,
15 :
1) , 1,2 3 291.4 297 ;
2) , JI , ,
;
3) , ,

4) , rI

Kx,l

/ /,

l Oll O(l:

Oi

'i i ,

i i

IOi

is, O'

, i !

O , i

li (!

O ii

i !

cMaKl

'l
i i i !

(i(Ot(O|i
5

(]

Lll

l i {(irti),
l00 vI 1d/(I , i l\L] i

i vkl v],i l5 "( r5 "( hFO OO_i,


iOi ii, llO(
i{dLD0 ] O6iF Fr1/.
0O 0 0O ]i

fi:

]i,

(8, OO.

({D, (i O(]

Nq

UA/]0556/0]/0]

lKYBAH
l ,
11

09.12.20l

Y.IETE


293.5. , 29.
:
1) l , 4 291.4 297 -

;
2) , lI N4 ,
:
3) , , I II
, IlpaBa
clrcTey .
293.6. II
II
JI , ,
293.1. uI Nl , Jr jI II
,

,
293.8. . KTaMlr 293. 293.5 , II :
1) .
KBapTaJle 1,Irr , I
291,4 291 . -

N{ zI!,I.
, zLllJ.
h Iltr

N{

15 .

ll 20 N{.
NI, KoTop()N,I

]
2) , JI ()
, Jl
291.4 29 1 l , ()

, , l1
.

h NI
15 .
.lt 20 .
t r{ .
I :
3) tII .
(oT.tel,Hor) trrt ,,t . Jr 291,4 29-1 l . ),I, cTal]Kv
1_5 (;r -{ ),
.]III - JI l\,{ .
29. . , li, JaTy l. I i
4) . II tl y 3 . :
) ,
\,{ V . c,lrvtlae lJI
NI "
II )< tle 15 .rr
;
) r ,

N{

N{V .
]\{

1_5 .lI r,r tI
, KoopoNl

]
) lt . JI
]\I, qg
II u IN{ ,I V
rl 15
KBapTIa,
{ ;t :
) "Il , -

ll 5 . cJlvllae () }t .lt
. TaKoli ItR i] 12 -

furll

09.12.20ll

Itr ,
r 181.1 [l 181 V
I . lI -

I ,.UI JI
]\{ II. JI t V . ]\,{ tI

tle 15 I () tI
}

,.

N,{

lr -"rIIi()l\{ .()

5) Il "jI N.{ II,

. V .
() tir,
cTaI]Ke I] ]\,{l] 5 II\,I YIII yN{ IIIIL{ :JaJIll t I] l(1] 2l-()it
]II\{ .()>t< N{ 15
{ 2t I]. lll t{
.

294. ()

294.1. r (.tt) tltl JI II.IIa-

tl , .
JI ,,I ()

tl

-ll,l,()ll
l ,
294.2. (tl.tli) tl1 II-

4II ()()()
() lI IIJI
N,l () () .
294.3. " ts.
"II Y JI, it.il il llpy , JI INI

, l () t
tI N{. l,IIl, JIl] (ir,.reTHbtl) KBapTtt, N,I N.I tsIItl 1,I HaJIoI,a. :JLltsit

/{\,l

.
29 4.4.

N4 OJl

t{cTp

l\{

Ft

]\{

l,t Jll{ - lltl.l,l,;t. N,t. ts (),()()N,{ (),I,JI


, rlJI r oCl
li r, .lttltll.rl
. ts"lti ;1 t-

_*.au

r1,

09.I2.20l

. () II ,

)I , ,rI JIII .
(
), , -

\,{

I{ lr ,
VJl TpeTbeli tl ,
it () .
.
294.5. l] , ]\,1 l, ( ) ,
NI Il
. r llIl, ()
tI I\4,
-I] (oT.TeTHblM) ,

ti
r ,t .
294.6. cJlyllae I L{ I ,tLI lr - ,
} II{ ,
r]l1]\{ . () , rr
Hot1 tulj I\{

ytglI] .
294.7. ,t

L{ fi (.t) ,tl,I, II. () .lt

295.
JIf

295.1. .lt

IItr
u{
20 (,,trr) .
tt lll{ zl]r -

BecTl{ l /{ l
}{-Ili (.t) (, ),
Nt }l .

.t. JI, tt cKoli tl Flec l, ,


ll

t_,

r. rl

/;.},.\,t,,l .,I 1,L

( KoIl, \2.3,4 12. 12 .
295.2.

, l .
295.3.
10
() .
295.4.
.
295.5. JI
, ,

, ,
() , 30 .
295.6. , 295,1295.5 ,

.
l

, .
295.7. ,
10
() .
295.8. rI zlJI LII
() ,
ryl ;l
rI
JI .

29.

JI
296.|.
, 29611296.t, .

:r .: y|lETp:

296.|.!.
, II .
, , a) .
, -


.
296.|.2.

,
,
, .
29.1.3.


44,2 44 .
296.2.

,
() ,
a> , ,
295.1 295 .
h , "
. rr 291,.4 291
, ltt ,

.
296.3. , () .
296.4.
>< .
296.5. II () , I . 291,.4 297 ,
, r
.
296.5.1
-296.5.5
296.5.|.

t

11

09.12.2011

() , , -

2) ,
;
3) ,

291.4 29| ,
,

15 ( -

).

29.5.3.
:
1) ,
;
2) , 15

II.

,
. , 15 , , ,
,

( ).

296.5.4. -

, , 295.1 295 .
,
() ,
.
() .
296.5.2. lr IJI :
1) , 295.1 295
;

t**

:
1) , ,
293.3 29 ;
2) ,
, 29. 29
( rr ).
296.5.5.
, r< , ,
. ,

tl

reh*g

tr & &.sL& ffi# *y* ftJt
,,.,
"*'';1",*;
0 [&ij,I & 8
*n*,i
**

'd,;l

Ftffi

|i.

,,-i-

{&

(*.
i, ",

,:.:

:f'

;:::i\S,
'5?

ii"l]:,..,i.-."

/*
_

-i

.|.:,

^-

:,. |',j

_4&4'
,,;J",d.

*'
:

'
|}.&frc lJ$:.,,1
r
;, liqr/"
;

2, i (044)
,,,,,i.,]r]l.;|;.]/

i
3.
,

{,.

,1

:i. ]j]!l,P:i]

113 09.12.2011

-.|l,;I],,.ri,..]I,Lr.]{;i)

'r',

207-97-56
. ,,

!..,],,,,.iti.,||,

!,(..],,]a:.i]!ii]',]i],

www.posnayko.com
-I

,,1,,,.

]:

],l]]

4. i www'rtm,m
! lc !]i'

l iii

1. -
\.

3 ts,ftJ\,*l,:

r:

,il...

,**S

-*--'

' ']1 ., ], :. ]l

]]

.:

1:1.,

:L:

]i

, ,i, :, ,tl,. l"

.q


,
a>

LlI

.
296.6. r<
(.t) , I
.
, ,
. I,{
.
296.7. y'IeToM HopN{ 296.5
296.6 . ^ ,
.
296.8. JI II
l ,
() () lr. II

, i ()
() .
yrlg 296.5 296,6 il l
.
29.9. ] , 296.2
29 6.3 , . 46 .
296,|0. .

297. ,

JI

297.!. II


:
1) :
2) ( ). I
]\{
:
y.l

F. l, l,,

3) -

lr, , (I tI ,
JI, 1 29, 293 ;
4) ,
,
;
5)
N{ ;

) ,
.

. ,l,I{ ,rI , 297.1 ,


JI . "rI N{ .
l YKpaTlHbI ,
tt N{.
297.3. r
N{
ts Jl I{ (,
II")
.r
, - .
297.2.

298.

,

298.1. -

298.1.1 - 298.1.4
.
298.1.1. -

N{ J{
.
298.1.2.
- ,-

,
,

, ,
]I, ,
.
]

,Nb

113 09.]2.2011

( ), ,
i ,
ll ulrl I , JI t r,, , () ()
Lr.

ri.

298.1.3.

( ) , l t ttl
, I{III l . Nl [i I] KaalecTBe
(.l
15
t ts )
, N,{
(t) lN{, R y
zt zt tl
.
298.1.4. tlr,. i JIul]\{
Lt N{ . N{o y
N,I "t< ) I] tI Kzl JI

,N{


15 :r J] .
l yI llV) Nl .ttJl , tlts,

. t, yt,JI
, ecJlll ], jI ,
I , irt. IIRJI
291.4 29t ul .
Ilil pacrleT r1 r. tl
, ycTaol] .
t Tetle , ri It,
t HHori Ntb l ;ll, , JI I{ ll.t JI - Ilrl.
Ir r) cltcTeMy .l paclleT rll]] Ka.tteH JI cvMa . v ,l lll
.
,r I -

"iIl

09.12.2011

L, -

, )<
.
298.2. t

J,I ,

2L)8.2.| -298.2. .
298.2.\..,:r 0 LI
() l ts .
298.2.2.

ll ]] ,
(
zt
l ,
() ), . ) () . l,
r
.
298.2.3.
, lI ,
:
1) JI
M}t ,rl IJl

- NI,
JI t () ,
;
2)
,
l]yllKl,a 291.4 291. . , l,
NI , JI .
- ,
J]l] (r) ,
;
3) "lr
JI LI
,
1

()

j\1,

UI;
4) ".r NI rr{II
.
l] 29 1.7 291 ,

tI ]\{,
(l.r,r) , lr

Il

5) ,
ll

t,

t: ll

/; },.\,r,..l"1/ , l,.

lI,
- - , () r,t, -

8) () -

.
298.3.1. (
) :
1) ( ) ,


, - -
, ( ;
,
)
JI
, HoNIepa
. - ,
) ;
() ,
2) ;
:
7) { ,
3) II


;
- - 4) ;

, - ,
5) -
() , ;
;
6) ()
8)

,
,
;
, - 7) () j(
()
,

,
.
298.3. 298.3.2. :
1) , JI ( )
;, - .
, 298.4. (
, , ,
) (
- , Jl

( ,);
2) , - )

- - .
298.5.
;
,
3) ;
,
4)
;

5) - 20 , , .
009 :2005, 298.. J'I},{ JI -
rI, ();
r ;IJI IUIU+{)
JI ;
()
7) , - lIr
II.

IIIJI
,
-
298.7. rI

,
.

;
.()11

113

09,12,2011


299. ,

JI

299.1. -

,

.
299.2.
.
-

299.3.

.
299,4.
,
, ,
,
299.5. 10
.

299.6. , -

298.1.2 298 , .
299.7. JI

,
I .
299.8.
10 r ,
.
299,9. r

:
1_) 291 ;
2) ,
( -

l13

09,12.2011

) ,
, ;
3)

.
299.10. .

.
299.11. :
I_) ,
( ) ,,
- , ( ) (
,

);
2) ,

- l
3) ;
4) ]
5)
- rr 009:2005, -


- II
();

) () ;
7) ( 5 );
8) .
299.12. _
.lr
:
1) (
) , ,
- ,
( ,


);
2) ;

.1 7,

I!,f


3) I4 :
4) .

299.13. JI -

)< zt

, 299.12
, .
.
IIJI
,

VlI

.
299.74. rr -

.
.
N{ N{ecTe
,
299.15.
:
1) .I I{ y . IIIIINI
,

, N{ :
2) (l -

) NI l\,I u -

N{


} NI LI
;
3)
, N,I N{
, , rt:i I,{
, -
, 7l
:
4) ,

5) 'I,t IJ.

L, F:

{, ()

z1,II,

tt (T )

l
) rr LI (oT,leTHo-

) ( ) . R \{
;l N,l () l ( ), llttit (,) .
KOlop()N,I Il :

7) r II .
II 291.7 ,r 291 . IItt () ,

]l{ .
299.15.1. 1,1 JI III4Ka LI iL,I II)< t ir }rl. I l.
l]

tI 10 Jr 1,Il.

299.|6. ,\, Jl Nl l,t II


rt. . ,-|lItzi /l
OcHoBaHIllI .
299.|7. , JI JI , }{
,-I . \rK 299. 1 _5 tl . II Yt
. ,JI i 9 II .

300.

300.1. ts,l{
() ],t . cyN{l\,l . I\{CHHOCT I .

vl

2.
"rr

N.{

, - (,t)

,
, N,I - :
Il

18[1.1 r 188
fl , )<

,J{ JI
.
24.

II-{ -

\I y|l

|: l,

|..

J$ l

]3

()9.12.201l


,
(u)

Hbl :
I. :

2.

" -

"

( , 1999 r,
Nb 20-21. .191; 2009 r. J\l 29. .397)

:
" ]\{ tt , N,{ l
, . tit 1 " XIV ,
".
3. 9 " tut{II t , LI l," (
, 2000 r, JrJb 8. . 1,5:
2001 r, J\& 7. . 4 2002l, N 5, .2;2005 r, s 1.
.23;2011 r. J\b 23, . 160):
5 .
-

9 "
-

LI

" tt.

1 l " l,
"
( BepxoBHcll.i lr.2000 r.J\& 5152,.447) "rii :
" 11. r cllcTeNla zt,
tl
. y
lr. N{:
- . yLIe :
-
.
,
JI .
I () Jt lr
".
4.

5. 2 II

"

)l("

7 2011

J\

609-VI

"

JI

1 l

09.12,20l

"
" (
III ), " " ( t III )
() . ".
II.
1. 1
2012 , ():
10 1 I ,
],ILI I -

tI

l-

.
14 1 I (

LI

, 1,I ),

, Jl{

:
-

II,

14 1 I ( , -

, 29.2 29
),
.
2.
26 1992 j\ 1 392 " " (
, 199 r, J\ 10, .77,,
1998 r,J\1b 30-31,. 195;1999 r,J\s 25. .277:2001 r,
JS 4, . 11;2002 l, J\b 8, .63;2003 r, J\ 2, . 149;
2011 r, J\b 29, ,272).
3.
4 V
" "

1998 Nb 727198 " , -

"
( I{ ).
4. ,
Il

t;

rl

/, .\,

r, { .? 7,}

./-)

1l z'
/, L/

, , ,
, ,
12..4 12.3 12 ,
1 20|2 ,
5. . :
)
zul 2011
" ,
" IV
"
"
, , 1 2012 r:.
)
, 2012
()
201 1_ , ,
1 20t2r;
) , 1 2012 , ,
31 2011 , ,
;
) ,

"
,
"
IV
" ", - , , , 1 2012

291
, 25 2012

. ,
< 2012 ,
,
, 201 1
, tt 292
;
f) ()

"
,
N{ ".

udm ut .

u
4 2011 zoda
} 4014-VI

rgr , t& 385 20,12.99


l 5200
"a u rroo", 201

1 .

Gr!arrr.t,l r fi il.
nortxooT}lo lrll {
miolxaxolo ltl qa$li.

i!

i!"

"TapaMTdTB"..."

28.10-05,11.2011.
uu m zu u
dL d
h f/ww

r,

m u

12:()0

etry club. m. u/ evge,

Le

r#:#Tx"",T";:H;:###l;*1T:#;?:3iii

g;;3g;;ffi,,3055,Jigt,,/12

-: .

: . .

[ : . .
679
6679
|W
1
93
r.

0 : lf@U.m.

: pgradpla@Yobu.com,ua
: roklamtevobu.com.Ua
: konsult@vobu,com.ua
"": dlalogovobu.com.u8
g ! ]ir
" "
02600, . , i. rrr,
.: 45'| -4)4

,; () 495,2060

s g: (044) 456,7223

caiime

w.

l.

tg s

r,

i-,

t "
liraG r

ocTaHHix "Kaci" i,
i"r: " - cTdToK .

s "

"l i, i i, i i.
i : "!.. - ...

l !_

q.r.Dg-,,

,6 . ... ti
i : " ix, i, i ."

";;;;;;;i"*.",.,",
tra 1993 r.
" rra "

z,

hp

u !

iE.t
_.t

-
:
-
_(
-0
_
--

-Al

-U

.*