You are on page 1of 25

,

- - - ,''1

.
I'

,.~-:o,;-,_-.":--,=i.t

~I

HIGHG

Best in stationery

There is more to the world lhan what


you see, There is more ~o 'everyone than wheat meets the'eYi!. ButonewUL see and rea~ize. beyond the obvlous

only when the mind ls free to explore.


GLassmat"' aSlpir.8's~m partner wlth YOIJ09 miM,c,s In discovering, IITurt\:lring and oeUevin.g in ideas that reside in' each one of them. ,And to ~rJng,aitivetheir b'jg'icle\i1rs, Classmate lb:ri'l1lgs to you 'its latest range of
stat i(~mery.

E,XPRESS EVERY IIDE'A IN A S,MOOTiHANID EASY WAYtj

ClaISS!mafte' Gieno 'fulnl :sit lck Ge'l Pen

AMailiab'le C01'OtlfS:'

'.'

C.:l,aI5Stmate, Gienowiiz
Sl iek Gel. Pen

J!\,vailable Cl:lJ"!'!I'$~
.
'

',.',

[aaIS5!mate' Stick Gel Pen


,

OCI.i:!IllliI,e
"'~j

A';f-aila11le:~loufS:
'

---•

.. .. ....
~

.' .Ia,p,anII:!S'e. waJlje rprooF ink, .. TrUobe 0.6'5119 n 'for great WlFiti n9 r::!;milo:r1 -

.. Act'lldloc)e,cl Fasl~Dlry ~n"'klr g~l


i£lldrn sma (lith & neat. Wfiting

~, Speai.i:llty dlesiQ'[:uld, ~ rl[ll!grnleagn,p fQr firm held

3N'I;;t'..1.::J,O -;)'HW's;~"'I-:::'

OCTANE

rulbbrll!F for easy writing ,grip ~,w.a~~rrss!,$fanl ~!ilkmars


sffiI!l.Idge free

-Stylishly

:desirg"fNHii wi'tW'i a

CtalSStm ate' ,AU~la


S't lek Ge l, Pen
,-

Availatlle 0"olQU~: ~, Rubberized fin j sh fQr if] ~alwrililFi 9 ClDmfm1

~.~:EI

~':I'f'n".l~ ....~

,------

'.'

V1LUV

;:: --~.
-

--

---

','\rrll.A.'@;
-

..
.
-

" .stylisn ami attractive

d e!j~g n

[aaSSlmat:e'
S'tiek Gal Pen

D'eimDS,
., $Jtyl,isn and aUrar.:live de'.sign

• Speda l 91rrp fl;lr gr-eat wrm 1'19co,mfort

ClalS5tmate' G!a~ac'l:ic
Stick Gel Pen

A'V.ulableCoIC;lIUf§:

•••

.' !!Say4o~ hold d e519T1 9 fVEls s ~pmfort WoRh slyle


~.W~le.rr~5i!itarl'i ~nkthat's

srn i:!dgerr~e:

CI!alsslm ate' Tro'jan


R etr:a eta ble Gel Pen

~J;I'ail;dll~CQIQul'$:

I.'••

ib~y sWHsh d l1liSig!'1 • Special ~lripFor enlhi1lm:ed wrHUI'I9 e:<.p~ri!l! nce


., InCliiill(~
i

Availalile C(jlojJrs~

•••
•••

.' son gliip bodllr'~O eJlhiam:JE!


WrIting. comfort

.' Bega nit a rid aUracU\i1e ,de5~91n

,[aalssmate I Ne::clil' Sit ick IBaU IPEl n

A'laiIIlIJIa. COlourS:

~'Tlrilobe

d,esil~!'I for

gr~~l w'~iir) 9 comfurl '. f ~, S,p~Ci;gIlly·d~~tg nad ti~,~rsm.oo,tih f


writi!"!9
g nd

rEld.LJi:~d ~mydg ~ng

CtalsSlmate I filil'fl' Stick BaH iP'ifilfi

Available CQlllUrs:
I •••

., Son t~xl~ r~d grip riOI" grcelal~r comI!(lrt .' :Specially dlesigne~ ~n'" '& lip, for Fine wriitu III!]
k'lailaiJle G:0101l~:'

C(,alssrmate' B i'IDIsi;l~ve Stick [3:iilU IP'en

ell.

I••

~'5·oU ~e:xtlJl)'\e grip lor d


b atter wntlWilg comfort ~. ElegarJit de'!l!lgn with spe-ciallNpoor SrIlQofh wlitllr'i

Cl,i1Ilssmate Rald'!J!lollil
Rel:r:ac'table BaU IPen

A'iail'abia Q~IQlll'S~

I.'••
I •••

• Stl:!ek ami srneeth 'bodly design • Hig h '~r1diol'1 gtrirp rur nrm in o~d

C~.als5Imate, Crypton Stick BaH 1P',e!n

Ayailable Cdloul'\l!;

[j,

Elegant ,an~ aUTattive de::\ilgin


writing lClomForl

.' S!oiUgrip body ~o en ha:noe

r::n,aSSlmate UV'I(I
_" .
-

AvailaIJle GctIOlli':l:

.-

Stick IS'aU lPen

'.'

..

~. .Stylish ,melanic ell p


• Te}:;tuted '9rip for GOmfQIFt~bL~ writing:

Ct,asSlmate Gemlghis
Retractable SaU IP',ef1:

AJ;I'ail~le CQIQur:;;:

I.'••

fij.

ii'

E~gc§! nit a !:lId aUr.liIi!li~ Id~Sl in g son g rip body~o ~In han't:e' wrHilngl l:;'Omrorl

M,AKIE AN IMIPA'CT WITH EVERY IID'E'A,.

'" S:lays, sha rpter lo 1I1l91@1i


<!j'

lesser ~ead wE!,ar-·o,(Jt


andsharpener

.. Freeeraser

'.' Lead w~~hh I:glh gra p h~te co r:l tent

• ~ .,.

••

.:

.
p

i!!'

for neal a r1I d darK ha IiiIdw'riti ng Fiin e writi ng wit h lesser shs rIP'Sn ih~l

A:v.urOll~~"OdIt)(lm:

••

Avair<l1b'te CQltlura:

.'....
••

'. ErgonomicaUy de's:igned wiH~a cernferta ble 9!ripenables ea sy writ irlig .. ,AvaHa bte in :2 SiUracti~e co lou rs of 8lue & Green

.. Eaehpa d:e co n tali HS

'* Lesser Lead we,a r- out

'" Sta:ys, -shea rIP'srfu r long.e r

~,di ffernnt colou nH:~ P'E! nI Clls ~ Free eraserend sharpener

AVa.lI~r,Q ~IDYF~

'. 0.7 mrn lead for iincreased5Ue~fglth &: lesser b rea kagie
'. FormfijUed rubber grip ~or firm

comfort a bl.ewril;~n~'

Availlalbte CoI'Quf'Sr

• ••

.. 0.7 rnrn lead fc'r' ~rj!(:;:r~aS!Eld .sU·iEt~glt:h &: lesser 'brea kag,e • Body col1itQi~red seU~'g~rUppe;rfor fi rrn com fa rta bi4e wirit! ng

-----------------

MRp· Rs.

is pe·r'~'~·

iClas!sm:ate A!l!Ii'G'p~an€!SI'i;\lifJ efl<ilf


• 1\ifljliJ~UJlbi[~ sw~i~liIlli V2lrf ·i~ f:lOiJ'l~~d·rIi~!;'

IClaslsma:le

Wlhistlls SmJiilitpen~f'
• AiJlm,(;UVll whistle 1dQ'Sigl1l

cF

te.a~

thai

G!)m~

with

Olin!!t<!$er

Ie h~5~mtate
ShI.!U:le·S'~alrpellileli ~ Sh~rpeiiiews \l'!'i ~h, nicke'l pta~ed :ote~l.btad)~5 1~[JI[.OIF'~ IOlTlg,rns.til'l!gl

ICi~Sl!iOm:ate

Smi!li'llill :$'Ii!!;IIrpe !IIElr


.~ Shawpe!rle-rs ~iU~ lli~·lt;ellplate!l s~eal b~<ldlIlS [h~t~r~ loflg L:!!l1tililg

j~

.~.

'W'._ ~ .;.
""';

"!i~
r

Ia.II

411..

ICl;!ls.smate

~J'jIo $~""';' ~ E.

Reg IiIlar SIil:iIrpen e'F • S!h~fllillners witll


n~ckll~.

•... q. !~.
Iii!

ICla!lismate

iiI!

I ~~ ,

LO~!li WJ!a S~ a ripener ird


.S:Il~ rperiers inlill'l n~~kil!l.

~t~le1!:l..st~e:[ b!ades 'that 0Ife' 'toiflQ la5ling

p.l<!~ds1e~Lb!.!des tllat ',01re l'OhQ Ila<5ti I'lg

ICil~s:~m:i1Ite

RE!g~lar' Sh'~rpen er.$Jalf'


~ SIl1a'l'Penef$. ~lh n!Cllie~' ptBilcd steel M!ld1!i5 thlO!t are 'l>QIng'laJ51jll:lg

m~Sl5mat€! L,QA9I p'~il1't51'! ~ rpefl'eJ'!l JI~r


~ S!1la rpenersl;'IIithrHcket plll.ooasteilL blades
tl\lOl~ ,are

~c-,n!l ~at~'tng

my.: 40

IlIl1lit&

~ HI:IOI ··to.li~

~ NIlIi' rdl~jif

~ PhU101iale free • 01.1051: fre~ anti elM"

• CIJII.d·s.[!~'£l

Elrnsi!1Q

~ Ph'Lllal.l\i;! free ~ C u:;.t 'rere ilf'ld ~OOilfl itfil~lli~ ~ Cnjld~l[!.

FOR GREAT IDEAS THAT AR,E IDR'IVENIB,Y ,P'R,ECIIS,IION •

• !l;'eH Cefllteril7ilg &. Di,e-r:ais~ed C:;pmopsss mn:d ~'~Vild@rrfC'funma t~h eJ] If!reG,!§;io:n1ll Ad dUQbrUty • 'Pi lJJlroy !f'lJlaisf tl.':: i~,!EiJru m en ti:;;, w~,th pie li"~eli::J!; a~tbralrJi;o;r:1! for 19r:~ 111 I" 1P:f€H:i S'Fo!i'l G La • Fh1!:aIl, re:m;rell'1 ce Q'u ide" ~L\rrirn"f',I'o nt ma U:. )orm u~il'e I't~

,.. S1elff Q~ 1':i4terri r:I'~ &. 0 i,e~;e,asted[j.om !,;ass

and Divid@rf,o'f u "marched p:rec,isIi:;lr! and au r:ab~U ty " HI~g,h pmcislol'l, tinted ~b!stic lnstruments ro r g"r:'e"B telr Vi 5UB,l ease
i

$e If c'e nlh~fi n 9 &. [Ue-fa:ste'c)j Co m:pa,ss fror tI nma'tche.a prec isi'Cin a nell!dUi ra:b i'~1y t 'I< :$ tu my tra f1M5,pa ref! t p lasth: instrlllme nb; w~~h reJec,t m allFking:s 110 r g reaiter ClCGUf'~:C¥ p 'I< h~eClt re'riU ki'l 'for sh.:ldeni!!i bet,('m''! the exam ir:r~t~Gni5 " ~o m.es in an aU,racUve re- uS'aib~!:! lister pil~k b
'I<

" SJaU Gelf1ut~~in g: all'1 rn D~,e- Cas~ed eom pass for tlWilmat~l'Ilril~pr:ecis~~(Jn iH'Id d~nilbil~ty

Cltassm,sle Short ~Scale...15cm

It'llllh' el:l'f're~
" ~.eIS¥~O

wea
"

hfffnid le h'll8t t;l1rr:e ~reV1ilnt:s ri 1'19J(f) ut elf rutalr'k ings


ed,ges thatC:i,o not <::Iii.~[il

ie'dgc~s HID l!dD noJ:e~i~

Glle~f. dlb.!iln;cl&' b:C ld mllfkilliQ~ w~~1'imm11li'!Jit il11 jj:ie~tiolll. Il!tld!'l'Cl~y Ol1Ilribr.g:~!ed Illir ,~d!>iQi'!

" WifR clJmd


friU'lS~~,,(iH'IIt

~mdy~th ~srLy\il'i'sIh~®

~llall'kil'llgls

" SFlev.::ialil.y !i:iirfted inner-eut ttl ensure t~'emarkin~s alre 8mupgle~ree " Ea5¥tn 'nan(Jle f:eature IlreventswealriFl~ " 'With €.uJlile,d e'dcges that de mot chirp
• T~

GUt.&If l'fIark~mlg!5'
5pe~lOlny nalt~!lI
il'flllilF·~1Jt I,DNI ~m'lllhe

rrspare

r1i t

bQdy withe'i:ls:ilLy

vistlble mar kin giSe

m;lrkJingScaro !ml,fillg~ rreJ:!

Easy liQlliU ~~altlJro~,p ~<Il" t:; ~!lriI19 OAJt of 1lI1!1I"IUIII,g:s

" Spei;:jalll¥ er::afted inner-eut


mark in g!s a Fill: smu;d9@' free
~ [i!lfs''f~oHfl'l'Idle

to, snsure

the m:ar~Irt!Ill~S
~pe~ijiill~ eeraiteiil jn'rfj~.r··Gill t ~I!I ~l:IgUll~' till! I'ilafkii I\!J$ are 5Jmliid!il,e (r-e~

fel11lhJIrE!prevE!!l'It~ weil1l'f~1:19 autof

., With au Ned eeJr,g~'5tFiatt:! III not chf f1I


" lr~!'ISpaFenl

body wftl~ !3:a'S',f~ V'i'sIb~e,mi:l!l"kiITIlGiIS

~Ot5':rI" illn
rI!'Bt,u:m IPJ&\I\C'l:t1s ""'l!ail"i~rg cut or meJ~jng~

"'P'l:lpelf wHI':i 60

\$IWi

ti'ilic:kne~~ fer ~upeldolrwidt1lmSi

1II Mm:HI~recl9 mm IllIlllfig heiY'Fit for 'm!~lre Sip,3(e La wr-j:te ne:art,Lyl:i'I!~weeri liJlf~, ~ .. WiU. r~UI"l'9s,kn;l;lltl'1ld'~'!{e m.;l;~elil~~~hade ,and !OJ m:jJlle' lili'lft~orrMiier • N,er~ '!::oyer des1:g'l11sbased oh"tonfeml;'o'li"i1i"'({ thi!:me;s~ FaslriiLQrI, Ted'll'l>Ptcl,gy. iMiusj'!i: &i;S:PQ,ts

190f~Xt5!5i tmlml SoftCOI¥'e1f

Single lime/ 020~ 1013

U~roood 10~!] :r'CliJr f1i1i1e:o:W~ !C2ail'1DUI Sqilar@ • 0,:5' ]016 tI,I)y~le,lJne< I u~oo 110'1'7
tl:O~sr;gn$; Cle;n~'er;S~"pled 1ihi"ee;Ljlile~

~{'Jm

'S"ro\a!ll_Ru l!ll

0200,1'0.'1::8

'~RiP Ris_.~U!!OIPier JI'Dllk I


t~lleh.~l~'U Pack S~2e: 576

I C12,O'002XJ.'J I Dmll,OZl1e JFo!;!r Lin~~, '~Ith -Oap LIJ2(n[I,:tIlO;f 1l!)o!.l~leLlotEi 1 iG1Clnocr~


~ifi[j~ L!,jji~

U"nllifld

CiI'l',iilooT:~tflpre-a

a Ce5_l~hS

SqUlII'e ~. l!1'Ol1I1/O~D()U!lD5 'M;!I~lilSR!l!_led l'IOO1ll10 11.42;

MA:P Ais" t2.0 iii Pe'f


Pro!.! cll! ~l't ';'2

IElI~DI~

P.a~k Sf,ze; 336

Iiin!,llc lll1lll P~n.IJ.Oll:{J5 Sin'gLe Line ~ '11'l11e'J'lIeOlfl O~~OCl9~B lr:qurkT~,'W,I~11I ®l!I/lJi2't~O'1:0G& tEiotlbll! Unl! lCl2l]j]f~0? Sq,UOIf,e - l;'iitl/ll~(f()UIOEl i'rJot:itru. Rl!lled 1111:21101 'til f PouchJ~~Y~ ~
Unrul$lj! r'l!l~IlI~~-aI!

lJe.sf!!l!l$. Ci81ltl1!lF!1itllpllie

Nt liP AiS •. 2111i.0 IP~F IElUDlk a

-P.a~~ ;16,8 st!te

~'Ollie t5!6, nIiIml it'arld CI,er


Single Une (:(1260(12:56 f(ltir tin~s Wlmh Gop l02liQ0257 Ultuli!le Un>!!l0211100-258

, 12 Pal,yes

S-quar'~ - t'~rn /02(100259 IFili.lr ~ine-.s, wUIh~u)

e C~S[9-I'IS
Qilfatlie'r Biil1,N"d

Unru~~d I,CI:mQ'h?lSl'J Ma~lf!s lfrli.!led/'D2'oOO~6

Sqll:n81 ~ (L!i~I ,j)2(]O~[JaJ _ f;jin_gle L1f1e .~ rnleif'teilll' I ~2_OOl !!l_3~. i1 SquafE::- -9'mm ra2(1Q~QSi5 iSroilia RIJ ~i! 11!I2t:mme::!:

gap /ID2a!l'f!i121.l

iPouch iiJl'iJ~l'2

:M RP' R's •. ~15.0 0 :Pe·r IS.DOile Pa,ek Si2e~::las:


511'lg~UI'I~1'1l21l11l0!ZM. '~Qi.!fLir.e-5WJ~h 'GOIp I 0.';200[:12'65
U('Ii!]

illmdUc

IO.2'IDOO2.6h

SQlI:!IiE! - llc1l!'I11ll2[1i}[H267

Q!i!arl~r 6081ililJ(j

a Oi!SIJ9J"!!;

U~!"~l~!!I

tID1Jl10D}6a

:M I:' Rs, 2JOJJiIIPrEH" Banik I IPoIJ~b flJYl,i2c P.a,~_k:S1~~"f '?Z

190f~Xt5!5i Imlml lllIallld ICov,er


.

Line llt!l2.GOt!la38

Li!!l~WJ~I!!,'Bp"j ..

IDOr:lble Lilll~l (l2!]OO2liO

OOootl2S"

~9ua"ElJ • l'rrnl/1!l2aOO2~~

:21 SJ!lrU:;;JiI'l!• 9mm.l·Q200:1 ~7 IBri:J!O!dR(![e-I 02001083 ~gua"ElJ .Q,§t "lmIrn,Q~2

II llIel5,l':9m; au~rkir ~;IJ!It:d B

~alh;~le(!J

Ynl"ule'(!I f,(lZGI1iO~ ~f' 0200t!l513 Sl!ilgl:'llW1~ ~I j1I~Q~<l~' I PznOOMS 'M:a.~~sUDng~[~ I U!Z{JOIl~5i TiI1ltee Unlfl5Wlln Q.a 1;1102~II)olOC1l9' 'Foor'bln~~WJtl1llilut!GaplO:2[OIO~J!:

IMRP

1!1Y(JY,cl':iQ~l'~ ,§

Is. 2i5.01ll1Pell" Book.


Pa~lk. Sl~
=

J lj~

Silllgl.l!Un~ i 1~2iill107.S~ ~ [fesigns Hklrn£~~ii11'e

lPo,!'!!dt @l)'~ "*

:M RPB;s.., as,n 0 :p.er IElI~lll~


1?;'iJ~ik S~: 1.20

2"2 Pages,
4 Designs
Hal~.sq~al\l!

Single Un.e 102.00(112'1

Upnilil'!q

,!a~oDt96

iMRP 1s..,4iIll.Om·IPer IBoolk P(ll:ld~ Cl!,y;J P'a~Ik;Srlle: ~ ?

:2'1 (Ill( ~701 RIiIml IQllt.C~,er'


Sjns1e Ll'M! 11l2Q(U1Il12

Wliitu,led I ,a2\lO lU:T.J ilJaubki UM f (1,2,00~1(l74 four LIrI~.!l WiiUIi Gap I Ol200'rG'i5;
Sjll!gLe Llne Inter:t~I'i 0,200"O~6 SquarE! ,SITlI1i I J(l2lDil1'09l3

6 tl~iSl,ns
iC'li!.rII,cf

:5trlpled

Sq1Jar~·O~5~ 1,(12001_' Square- Y" ,0:2OD,10'9;2


PolJd~Qly:

:MR'Rs.,·8.1lllQlP,erEioIDR
'T:B

Pm;:k '!liz!!: 36:D

iDoi;lble LineIO.260[J91

('I

6" Pal'!)es

Four LI ne5 W~1th G~p I 012000'911 Sijllglll Unlf! Ir(~llllloo~ 1I1)21)009t2 Sq~:;)re miTI I 0210~091~ Sq~re (1.5, inch f 02!Oll107'1A Sq[l~f\(! ~in~h t!l2umOY'1.5, l

!Jillntl1;l1i! Nl2mo[)SU Sijllg~ Unif! J 'n~OOl M2S'

Sit'f!Jl~Une'l'(i2~OOm

MR:P·R!s 11I!LOOIPer Bimluik


a.

IIl'Q!JddJ~~:llfl,

,P~~Il;'Sije:'36li1

:2"'01X 1'701mliifll
SOiftCo,ve:r

Si~g~ l~f1e j iiJ2000B~~ Unrulea J([~01l3t~ JO"~bI",, 6 f",l1lr u G<!J!,/'OfJDOl)!llf'll Singh: Line Intf;fJ~r i1ll200CJ9'1 B ~gu:ir'(! ·~t:St' . 19'
-S"qU"Olf'E! " ,..

:M i:P I;s. 11IS.OIll [Pe'!" IElo"Ok


IPoIUi!:h ~Jli't12

Pa!!:~ SlZtl;

~o

'12B Pages
----

DIl~i:g"s Cie Filer'~~'iaip~ed

lfwr iLlf'le Wilh G!l,fJff'(J<2[I{Jlili?2'~ Unrul1ed 11[)~QDJJ~ ilingle Line.1 fJ2nOQ31S. '. SJ1'IgwUn~ l!ltm:~~~d J tIl:2{m~9',2~' Sq.~;ire"~.5'·/()2Xl0092:3,

Sqiiilfie' ~ :llImm .t 02.001 [0<90


PIIIIW~6fny:

'M'IP Is., 1:B.om :Per IBIOIIc

'J,:f

P.:!~·k'Slz~~. 19.~

----

" ,60 :Pa9les


ill [lI!!sJ,gn~ G~l1ted5\"Rlet!l

Singoo-

Line I iO.2.o0Cl9:SB Un:rul.ll!l!I t,!1I2fJOD,9"~li1

Nt

il'¥i!.:J,clll,Cl,y~ .~

R'

R;s. 21111.0

1'l"~llitS['ZIe~ u:~

I) IPeir

IBoo!k

2:~I ,x c1"ll'IIlmI
il'italrdIICoOYif'1I' 96 Pages
8 I]es:T!jIlS,
lQU[lrtllf

50!I\gLe LiRe 11J'200:na~ Unr!,l~,ed I oi2.1ilDIJQ1~o,


l)iI:i:LIb~e line A0:20rnO.!lJ7

FO!l.lr Wries WIl:fl6-a~ I ~20[)104B SqiuOil~ - tCI,!!ll- I O-211a~(Ii!9


Sq;u~ro ~·1~ lOaml't0"50

B(u,m~

Sq:I;!~.e ~ a'flllm I 02QCl.Hl!;!'1 5i n;91LelI.il!l~ IIIlH:·r!JM~ I 020(i1lJ.~2

IM'RP 'R'S\.,21.IDIIPielf Bo!~k


POllen

oQly~8

Pm:kSi~!!~l"ifi1]1

124 Pages

Sih;~t~ Line 102@J)~11

U:rlru~.ed I OOIlOCIJHi p,~,U!lj:"h f)tyic6

IM:RP IRiS,. lS.IOI P,er 8Qlok


f>i,rtgi.ll lI'i~ i (I:2~IIIM~~ 'Unmt!d I iIJ(.um~~M.

,P~(:kJSiz.e: 1:4,&

1M:l\tp;Rs!.28.!OI Per
POlich tilIl;i)h

Et(HlIJ(;

P~iI:kSi~e.: 1"2:00.

2'1 (kX, 1 "10, OiiIJIII '!fIarid ICD,Vier 192 Palges


'iQillilr!lfIr Bound
81
OeS!I~I]:S,

'~I"'tlte.U~e I 020JlI'1 ~a

LrnriJl:ed I O2IDD~10.5"4 nDOO~lllinl!i 0200 HJ55'

SqUOiJre-llI,!S S!:Jj!.mfiEI ~ f" /,1[1:20(11<058


'~q;lJaN -

Fo:ur Un~$,

rnlll;i& .

STil)9te ,Line Inferlie'a:r 11J2DCl11l.ll,D

S'nlm I (I2@rnO!;\i'l'

MRP IRiS:. :31.!1)1·Pelf IO!li1!!.


P~u(!~ (U1/:~

. Pi1l~r?S~ei 12111,

252 Page.s
ti:lrdSqu;!re

'S'!'I9it~l.lneI O'10il~10.6

,4 ['Jesl!;lll!l>

IMIRPIR,ili" "1,,01 Pe!r Book


Pi;iuc;ir1 tll:lJ'~~' P<t~IfiSi;l~h

alii

284 Pages
ltOE!Sd!ll'l'!fi hllillrdSiI'Iu.m

Si,fr!llLe !kine 11iI!2~O.1r}62 IJlilry~~ I 0;201l)}~iD'a

M:R;P- IR!li1O ~I.IOII P,er B_QllIk


P.olu::h.llty:

Paddi.iz,c;

'l~.

316 P\E!lges
~ i;)\;!S,lijflS,

'S"fl9it~lJne I 02'!lrJIQiiJ

Unru~.e~O2OD'~!O~4 I
POIi'Cl~ Oll/: A

H,~rd.S.qllllre

MlRP Rs" '5mMI'p'E!lf Iio,ok


P,a,ek .size: 6i4 5i "~le Line! I C200W6!l U!utded I G:2nl!l~JQ6JI'

Hllrd Siq,lJl1:re.

,,' Oe~gf!l5

2'1

USI 1111I'I1II
5;i FL-gleLine I 0I200~O!lAl Ulllrui.ed i Q2l)1I!1110!95 fo'!:!!, Lin.'!;!!;. WiHl 6alill 02cC![!.1C86: .Sq!Ji1.IfEl - Mc~/1J:20cm:ia,?' Oifluihite Une I Oi2lUH{)$
8~at! Rl.!~~.1D~1J1,OS"9

5t1:ft leOV'!!r

IM'RP :Rs. 112,IQI.Per IBcu!lk


POliI:I1CJly:t2.

Pa'~k:Sbll~ 39:6

ST..le~!l11l5 'C~nt~r :Slot,~~oo

SqU'<l'rT,-

O.S-'{ 00.001 030 l~m I !i20fl1Ml Sing~~'Uf'i~ 1i1!!~~.E!~!r nlZiD01'U32 Meilh~ Rul.ed l02BD1111i9
5ql1aIll:

S1f1gtt;! lim! 1l(t~m).l}1l'fit l.I:hr!,ltedi I 01Og0~65 Four Line,s W~tnGaJl'Il Q2~00916& FQIJ!r Unll'~.Wdtlilou( Gapl 020DI02~ lJiOyib~elinle 11i)200t02~

IMIRiP IRSi. 1"S.OI[il Jlier I!hllO:k PIJ!lI~I'I, (Jl~~l t; ?I!cll Si~ ~:241l

2t4!O

'1910 il~rllmin 50ftC:over


X

Slngl'eo 1.1!1t:eI O_2C:1J026l Ull rli~~.dI uaOOio'!99

108 P'age:s
---

Slrnglf!l ~I n~ IFller·maf t DZ{J~1l9'4!l FOLlir Ul'IIes W~th Gap' IIl'ooGO',~'?' SqllJ,am '. 1 em 11D.2'OI!O'?6S

.3 Deo8!!Jns e,eil~~~;S'lilPlil'!d

:Squa:rll • 1~ I O~OOll1i~O Do\:lll:~~ Uri£:' I OZtH:!l 02'


Bl!oo~ ~IJLeJ0i200'lO~IJ'

Th

,tJ:nro:l~ /l!l20IJIlilt!2 11.rFl~ Wql:h G;'lfl (]2@D112!l !PaolO:, Sirl)~ 192:,

MIR1P IFf,s. 20.IOP.~II"_Ehll@lk:


P,M~lhdl!t'fd;l

'Silillifle-Unel oaOOQilI6'9' Four LiIllIlS W~1h Gap I (l2{U;rO.97tr

1·40 Pages.
C(lnte', S£~pldil

:3 De'SilJns

lJW1~lJ:~~MO~OOnJBO ' iJouM'" Wrl(lI IlZOO112;j sq~,.a:f1i~'0.1,- I Of~'l '12.2


1

Sq~·a.re- ',tim i' oi~ilD9';r{- .-

MIRIP Rs. 251. 1mP'er :lih)l!I!r


Roucl'! Q,ty.! " Pad·: :$i"Il~,1G~, '

'Sirn,g~e: fl~ I Q_2[1:[lI!l_Ul U ~I'I-rt:i~d I 02p'O(l2~2 Dgu~'e IWi~~ I !DZ.Q;O022l 'Squ,are - '0;5' t Ul].g022~.
-

1:80 P'ages
311)[!'.sigms
~,~rl~~:.f.fl).l-ed

~lJrElr-e- l~nl f',miilJDIiI?25 FOIIIli' LilJlesWifih G.a,[;I' ~:m1l1l22r6, M~ltlhs.-l'{ut~~ I O2O!!JOS~'1'


5li!lg~e;LI fie-- li!I~i!fLea" 11l'20o.M"l!l I!Irocardilfliule I MOO'] 031i' ~'a;th5 Uflw'li!,l1l 0200111141 1I'Il"~'e l! il.e: wlth e,IiIp I QitOIlH 113

MIRIP IRs. 30~IIOIP\~!I' ,BIOII<,


P,~ml'lQ~:rj 0' PackS~Ili:120'

----

:Si"9a·~ :L! FIe F.:tIllF LJne5 Wf,tlh Gap iLfl1l~

1G:2flOD91N l·in·l

Ruling

1801 Pag!,es
'S~ ~'Dl!lstgrt!l, &. PerreCl E!OI.! FIt!

:Sq.u.~"l!.', em 1[l2001111)8~ i1~I~~ f'luUilg I 1


I](ll:ll:i~e

Sq~<lf-e~ 10m

FOllirline~ W~tlhG~$1
.

F\~"Kh nty~ 6

MIRIP Rs. 3::iUOO Pie Ii' ,B'ook


Pllc,k, Sille: UlIl

'SiliLg~1;l !IJ ne J ®2rOOO\i''l3J t,Utn1L~' O;ZQ00946 r $~'M'Il' 3 DllsJll!'l5:.


p'l!.rr~~tIllQl;Jl)d P'()I:I~ih ai~:3'

MIRIP IRs. 40.lmOr hit

Pack Si;~~'~6,

'ElllIiik

:24(1)!: , 81DI

mliifll

lHIallid C'Q'If\er

, 1,32 Pages '


:) Cesf;!lF!5' Oiua~I!El'F EhnJI'oo

SI"!lie l1f!'e,( ,QWO,' rW7 Unr'ul~d la2:GOl ~'!i!

IM'I:P'~S. ,30,.0(I ,:P~r II~oik


iP'IIIIJ ~~'

.Dly: 6

p~,tl~, li.1!~1zo S

Bingle UnelUtGO,l loe Un.nl~d {laaaO 1"IDl

180 Pages,
j O;l!!si:9I'1~. mui:!lth~r 131ll!i'rirl:I

Sq-uar~ - Ill,S,"l'il:llllDllOO $~I.l<l.l'~~ tC1ifl1' Cf2@a'~ 11!1!'l .. _.


,!='!lUf

liJouble UI1IIl' I '~roll]~1Ji2.

lCif'IDS WJth ,Gap IG2ID!iI'] 1.1]5

,twIRPls. 3i5:.01ll,P·e,r iBQolk.


IPou~h~l'!fl~ &. P.a~k5;;:Il~:9&

:2515, X 2:1!5, 1I'I1II111 5lQlft, Co,ver


----

120 P,agles,
311l1!!i~.n~ ~~""~t~S~"plE!cj

5'qllar,E! - U,~~ truliUl, MIZ" Sifilgli: Lillie i!'1'ter,lear I 0:20[11ll,tl

U~ruk:~ lO~OIl"16 SinglJJ Lltle /IC[2.oQClrn IF\I"Ur Uf'!esWltlT! G.afllllr20[l.iOlJ~ SClUOille • 1'0m I G'20cmml iDDuble.l.irll!l' I (12.00:1101J

IPplJldll el~y:'tZ' '

'M PI:, Its-., 2J5.01ll'Peir e~olk

Pa;~1t ~1]1Il,: 144

Slng~e Une I Q2JJDtl)6'l


Ullirlill~dI

C'!3il'1liel'" tllpled S

3 DesfgFls

f~ur tTl'I~~Wt~'fG:aJII';1'Q:2110106;9 S'I'-!al"e - CHi" /ll2(lO.lI(j'ro Single UrJll- Inli!ii rliflilr I O~GDI 071'

aaeO,

(I~

oM R:P liS•.3:2.0 IlIIPe'r IBIEl!Q!k ~l:Ich' city; 4 P"acikSlze: '9'6

---

· ~, ~-

... "U''I.
u:~

... .

:2'12](1,6;, mnm
:Ilhlf'tC'o'''le:1''

72 Pa,ges
---

Sir.lQle Lhi'el ~2iDa,oat34 Unr!JlI!ilI i '1II2000:liillll

~n~':: g~lI,led.

bPfrSi~n!!

1MB;F~ 1!5~a'i!IIPe;r IBook. Bls~


Pallid Oly; 1:2' POi_eli $fz-e~ 2~

100 Pages 3 O~<sign~


€11(i1'ilj:!lrlSt!lPlod

Single .une 11P200~i2\ U"~~d I O.2l)1l1~~a

M RP Is.. 21.,O!i!lIPe:f IBook,


IfIjhi~h

ill:ll'= ,A'Pi~rel! -':S'l~~, 192-

Srr.gm

IJi'ifUled./,W!G"OO?WS'

Un!! 11()200rJ9Sl11

b Dl}~i'l~s lGMle,r"Steaplel:ll

1MR:P'1~.~!5i.Oll!llp:e:r Boollc
F.!QIJl:idU},! 12 POIdtSille:M4

S~O!lI{! ~~I!!Q2li!O~Q Unru~d I miilO~"9iil 6D~:!ilgns

C~rlltefStiillil~d

1MR~P'R!~~.'3!1II.011!1 IBoollt [Pet


lPolilch 'm,,::& P.iKk '5ii~f1, 12~

Single Ufile I 02000213, Unruhial '02-Q.O(lllJi2.

S:e1o\in& '~Iirl~~l .BI)!aM


- --

4~OQ$I!lns

P(l"rch ClY:""~ P:;!r;k .Si~.I!l I3U

1M Is. "5.0Im IP,er B~llIlk RP

300 Pages
Sew1'l&

S~llgle Un~10'2001r'Z$

P.e'i1~d Boy!;!!:!!

1MRJ~ Is. ·6'0.011!1 ISook P,e:r f~u'h lll;)!:oil. ~iI(;ik Si.l,e:6~

400 Pag,es

~CW"&

:3 [l!e.~igj!js
i?r8:riEO(;l"·'BClUllid

~.I!I!;h Cby~ BaclrS'i2~: 1;

IM.RP'Isi .•''10.1110 P~e:rBook

~s

2',2.x1h6,'

l1im

lHIitr,d ICIO¥'er

SilllJle UtI'! e t 1lI2U(!IO~ !Jnln:l~~ ! Oztm029,S

'l :D~$~'ilfiS
BCIIl!liul

11I.s'r!Sgmm3'

f>OiL,l~hQlYf 6 Pa~k

MIIP Rs•.10.10 p~".l!iliI'U:I:k:


Sf~(!:)~~

360 Pages,
4'1'J~$I!liflS M\:lrlil ~gU:l'illf

.Sin!l~ Llifl~.ll)aoo03iB1

MIRP IRs~

Rto'!J~h City; it Pac1k.

eO.lo Per '8,1)0:1(


Si~I;l;

~a

.21l7x:2U 11M
:8'QI't
ClOySI"' Sliogl!:! Li!':l!EI f U~r!Jl.E!.d /'rJz.

Skl'gle LIn!!!I D'"20all~a2 lJnndei! f ,D:2!JOfl9'B3


30e;s;!QJ!$ e~nl)e(J' 'Stapled

POullh

1MR:P' R:s. ,311l1.alm IP,ellr IBook llly;l:a P~~kSfi!I!~-9J1

Siny!:e LJnl!.I02I'l[lO,99 Unr!4JIA!~, I '~2.llIilr!2(l1!I GOai5lg~5 1C(!:I1t~i SlI!apl.l!!d

1M8PJ R!s:. ,3fS•.Q,I!IIPe,r IBo;ok lP'duch my: IS Pa'kS·lm~ 96


Sf09~
IJIlO

1'12 lPag:es
~Da5ig[is
iD~nh!iI'Sfapl.ed

I ~,a"10112

1M

IPciuch

a:p Ris.

,&II!I.OiI!lIPe:r Belok ,(ll~= Paei< 'Si~iI!:a~1 '&

Singh! Line 101,2000'984' Unruled J' 'U20009'a~


I,!. O~'5i'9~_5

SIl1l'IIJlI&

1M RP R'5:.· 5 §.OIIllIPe:r
1

180 01"
1

P<erlled 'i3C!yrn!;!i

IFl'O!:!>!:hUY;6 l

POlek ~IU!; 60

StnElie Lime 12))0] "32

Unf!.d.cd /2D1J.11:JJ.

S~I1I~.

P:e'i1B ~l·Bt\IJ!)I1iI

PQ!lJ"(!hCIl~:'3

IMR:' Rs. ''l'S.Oim IPer IBoak.


[I~~k $i~l!:j ... ~

400. Pag:es
liD8'Sj9~ ,S~l'!&' P'Ol4!cil [;,uy.:"3

1MRfrI: R;s,,911!1~Qllrp:e:r IBook

P,e(f,e~l 'I!rilunu

P~c,(.s,,1Je:i3li'

:2'7x21!0 mill Hard to,er


---

160 .P',<lges,
·4rJi!.S!gll1(!!
ijiJaq-,ter Bo",:~~

Sl~!ll,[!, 1d1fflJ:i ~M~(j211


1JI'!I~~ed, II~CDIll2-12

M[RP RS'. 15 .•10 Per IEI'oQik


~Lleh
(lit/{;

8 ~'<!cl~S'f,le; .~.

236 Page's
~,IJ~gfl!S

MiRP Rs. 7'0.10 P~I" IB1od:1<;


PQu:~h. lIty, ,6 Fa'!:'.! SJ:2!@i'.~13

11I,8,rd ~ilI~!~~

360 P'ages
J; Ch~~1ljlJ~

"l:ard Re!i~L~r

NtIRPRs. '111~Olm Per Book ~uch, crtY, ,3 Pack Si!2)o~M :

:3 16, x 19.4, JfIIlI ml


L

sian l!::iQ,Velr
----

60 P,ages,
4 Desigr[15 (;:l!l'nte<r fitaploeidl

MlRPRs. '~8~IDP~f IBIC!c:1<;


~~ !J!di, CI;L1~ 12 POlek Sl:liB',: 1Q2 Si,!g~e Ll~L'r 02000':S" I
JJnlmIL~;dIl; O~OOIil9,42
Sqlillifll - , !Olin

~o.liIrl.i"e~ W;tll LTalill'U2.jJOlll i6 /1ll:2!!1.D1117

:1 mDes1gM
(l!,!n~~r S!~'i!!Jll:E:;cI1

:MlRP IRs. 2IO.IOPe'F' 'Eh:lQk; ~'LI~h a,Ly~1;:! P~~I!. r~l 168 S


Sil'jglil3l1\ns' t Ll.2QOO~.~. lIn[ru~~ llil~tl00\2'35

--

156
-

P,agIEHi,
-

;1 ,[li!:sigll'lc!l £en~erSt.allt~d

MllAP Rs. 3!!i.~OPer ,B'oo,k Pcu~h (l:t1'; lJ IPa(;!k_ sr,~e.:9J6


.EiiJl!gloE! un, e, I i:l201Il09SB1
IJnru~e·dll U2UDO!f~J

-,\;
I
I

\' ~"" ","'i' ',".- .,' ~i~, 1 '/"

::J~~
"II
,....

.
,

--

184 P',ages,
J
[)I1Sjgl1,';

Sent~'Si4l",l·e,g1

MIRP Rs.A!O.IO P~Ii!.B:ocll( ro!L1~hQ;t'l~6 IPilckSi~iJ';,q, a

I,f_ .1 -r'1' (~

"1'
.'1

240 P'ages MIRP IRs. 15 ..10 Pep;Ehllc'k


~lI~h elf& il?'a~k S[!!lE!=6fj

:-

' -rt-_'

31"

.J<i 'ii' 9'4 m'll

S"f'tCi~r

SiJlg~ ll!ll~ , Q2:(l~H)~ ~ ./i 'C!!l'slgns M1RP iRs", ',0.10 Pel" 11'00,1(: SPW,]1,~ l'ierl'acl. 18~i.md ~ch Q'ty i 3 P,ack gi~ ~3&

3SI·x2'11 mm
S·I'fU~;IY;er
.S1ngle LJl}e l o.zal]O~$9 url;hj~~itI" 2.oo1il,9~ 0

!l:1(:!~~~gn~ timte.i" 5tilpl~1

Mil" ~s. 25.1,0 Per ~B'09;k


i?C1YCl1lll,¥: 12 ~;l~nG:s1~~1M Sirmle IJII'!'~I a2!a~o2ro
Ur!l!"lli~!J;d 11l2{)IJ03!l1'~

, 00 !Pages,
4~~1gi'lt!f: t'wai!1l't S~jillll~;d1

MllP IRsA3:0.IOP'erEl'lllo:k If!.ouch Oly; 12 P\l~~ sr@e~120


Sjngm: l1\n B< i ~lmIllO~5&

Unn.!tiWl ,n2T.10~2,S5

4 BeS~!lflS _. ffentl!r' StlllJltS{j,

MIRP ~. 4:0.!il!IO Per ,8'IiIQ,1(


Poi!.lch Ott 0 IRir.dkSftec: ~ :8in!l!iE! l'ilne! 02I!l1ll1l2~,~ 'lJnIf!JI~e;tl1 D2C'co,)!:'r

228 P,agles ~wn&,


4'1l~ij!ln5
P.~f,fe~t i3o!)l1'l:di

Mil' Rs~"O.IOP!!!" ,EhlU:I:k;


P.~lI.l;h!JJiit·: 6 :P\'l~kSf1i~~6IJ

Si"l!l~~Li1't8' ./1;001127 IJnn~~e;tJ1 0200'IB~ t


SeWI1,tr,j·

P~dec~ 6~l!Ilndl

MiRP IRs. aO.lo Pier :I1B:IIJ:jtt P;;~~I1IJ:~~ P.a~k..s'iZ~';ii!-, 4' ,i

330 x 2m Imln lHiatrld Cover 16.0 ip,9ges


tl'Oe~tgfis j,ianil Siq u~r:e

SIMile. L1\ne I a:mOU1~, Lbllru~~,dl OZO'DIIi231

MIRP Rs. 6!O.IO Per ,8 0£1'1<


~uch

tny ~. f

fl~~k·Si!Zle.60 ,

400 iP,ages
20t'~g!'l'!; Han!! R~!iI!l!'l<llr

:!5ilTigll!!l:iIruU ~~.Qo32'91 1Jn'!1lI~eitll D~rf.a.1Dlj1

MIRP IRs. '141.1010 IPce:rIBe ok P(I'\J~h d:t:rr02 P'acik Sf~~~~·

t70x :14 5 hl'm Solt'Co,'ller


1 1

'04flOIl~9~ .2I[1~sil1l"~lI'I!lJ't~'d L ~elJl~er.S~!CiIl~eiiJ '

Po:u~i'! d'~~'12 'PJ:itk Size: 288

2751 34 '1
1

'1111111

5'oft

£lar1j<'e:r

40 Pages
---

ID2DOU115' I 1M RFI' ~!$. :315.01 P>e:r BbO~ PbIJl~h Clly~,\a, Pll'~11!; S~~ 1:2.!l
S~d!e$pirOil whl~o(J t'R"'r.Foli<'l:~iOOl 1i12.000'9:56 , MR.FcI'"R:s,. :a8.:(JI'I~efr IBook Boi!!ch OlYl f2" P,a~fII:SI~%~!6'

CIlTIler'Skilfltcd

---

56,Pagles,

~~pjra'L
IPtiucii

wHhQU~ Pefrorn~l~1l
1

0'200-095'7 f iMAP R'S:.&i5.011P'iElr IBoo~j}


Oly= '6 :P'aoK SR!!!!= '12
C~nte[ Slapted

G~D~1140IMR:P' 'Rs.515.D;'.P,er Bnol!;· I lPolile~ Glt'!:: t2', Pa ~ik Si~~ 7;2

:297' ,)(;2'1 Ot ll1llrn SiDlfI: ,C'Qrl,ler 36


Pagle-s,
-

'

021!lQD1'93
~u.tl1

---

Ot~11:t

11Je.5rgll'J!5' lJr1'l'u l~d


CI!IiI~~",SliallIDed

P.a'ck Size~ 19"2

16 Pages

Yni'oUlel!! cen~er 9t<lrp~e-di.


200'1138 I

MRPcI R:$:. 111ll.0:I!IIPe,r IBoo!k.


Il",aGlfd5iz:e: 0 ,~:(I

lp"ouchaty;:m

Unrul~d Center SlalP~~~{]

::wcn 139 J M RP'

IPOu~hOily.: 1il Rack Si~e~161)

R!i<.2:5~OI1lIPer IEioolk

-------_
\

..... ".

420 :x,:2'., nil m SiOiH Co,'ver

2. rle5,j!i0'5 ~n fIJ'Lei:l C~llt"'r SIilPll~,cl

:10\,
F'ilCil( Siil;B': 7:2

~90 x ~'60 Irmml

SlQ'ft,€o,er
3,2 Pages·

,4 'il~h.l'!'I$. SqOi<!lll ~ lmm rSiqglel.ijilJe


O~nru!!!r'Sla:p,~~~b,UllOi2~& I

1ti:1'RP"IR:s.,Qi.IO 'PerIEl'DQiK I"li!ucifl ~l,y;24. r,;jlj,"k'~I~; 5'16:


CeljJtlir"!ita:p~e:d11lI2(JC;[l:2~i

64 P,ages.
-----

Pollich (Ilt,V; '2(1, F1,i3J~~ 'Slte; 320

1M RP'~~. '~4.IOIP,er B.QOk

:2:1 I] x

'10

11111:1111

:~,o'fl~iQ"'/etr
40 Pages '
SI:l!lli3J~ 11iTUIIlI.Squ<i1r-e1

S~ng~ Un.lll :;lOD 1115 ~i:tuth ~,ly:21" P~ck ~r~~

4~a

280 lf220 nI m S\oift C'o'¥B'.r

:2 G.~si,'!lrn;, Squeir@ ~~ mm /Single

UI'I:e'

Cl)l\Im!jf ita!p1~d: ;I'02.uaflt2:1<~. f Pou.c~[}Jy~ P-a(;k $~: :lS8 -U,


Cel\lter'51:ap"t~cll 02)]Jfl!2~,B

M'RP'iRiS:, '4,!01 ~,elrBo ok

fll)Ju~h ~W: ~. l491c~$:r~: 1,6.~

1~'R:P'R;s. ,,21.101 P,e:F 10 ok

~65, ,x" 2'1:5: 1I1IiIlmi '1!1I,'alJidC;oy,er


:5'E!WfI' &·iF!<e r fe(;t 2:0~siQn:; "SJngw 1Jri~
8iOUIi'ld

I 02DCIlI1~9

MIRIP IR..s.4:;U1U]IP\er EI:ook:


Pcruc:~Qt.y:'6. Pad;.S~lll: 96
t.illlra ~1Ja'rl!/020011al

252 Palges
:2: De-signs Sililigl.e LlI'I'~ t BlOll'lk I Sr:anda>i"d

MlRIP IRiS.. 100.0B :Pel.!'"'B!~olk.


PGucih Qt.y: ,. p.a~~ S11~!Il: .4~

:26!S:.x :2'1:5: IJ'IliIlm,


li'fIalld'to,,!! ... 10', Pages
Hariil~Ll~re C~IF1lIlSll:w"

;omOlr.9'.5 P!lu"",IIi.O~y; P~'~'Si~:9.6 06.

265; x:21! 5 111m1 li1I,anil'CoV!IMr'


H~lld!Sqy<!r gJce:,rut!~L~!oW!! lG2lD0111~

MRP Is. ,4;:tOOPll!IF BG,olk


E!ootJ;EI'i £i~~:6.1i?~~J;:"~~~; ~6

B I
Q

2:80 ,:II; :2'2,1 MII'IilI ~all'd'CI''',I!'


--

1141(1

Pa:'ges

2·[);e1;rBlIiI~ SinQle L:infl/Bl;!lll;:;:' t$tllruiil,;<l1

Sq4JIar.e81111l1I'!S I 'tmI1U1U)[7~ MIIP lits. 5'MJll JPelF Book F.[itfI:J:d'! D~~l Pack ~i~i!: Ml' 6.

176 Pa.ges
Sililgoo,·UrI.e letarcJk·[S:t<!i~'u'jarl:Jll
-,

~9gtha1:er Bouilld I Cll11IDG2'26

lilJ!]s~91li1s·

M"RIP Is. 65JIOPer Ba,ok ~O'i.l~!'I."an.~";~,P.a(Ji; 5~e:Jll3,

- --

[---'

,265: ex :2'115
-----

i'UII.

"""[
e
HI Ii::

H,aJ'ld COYie:r 10' Pi3I.ges


-----

9CilI!li\lre. ~1l1ll!M!J f!)~UQ'll11r~

$ilrgte, Une-jBla.do:: ,[Sltililldilrdll

t,jt1~P15.4:2.00 'Per Belolk


Pteu ~h Qt~: o1l I"'~i.k Si!le~ ~;ig,

:2!BD,·.x '2"21 MOil, Halm ICOVer


5.tr~are EI~!,u,!i!l11 1l21100Zn :2: C~gfilS' MIRP Rs. 56.00 P!:!iFllCioolk Sin'gW"li"~"BW~~c~5tmuiiilr-.d1 ifllClIJ:t!:llh9;t~: 1I, Pl!I;~ s.i!!!!':,~

1176 Pages, ![I~;9!11S

Squ~iril BCUflIU' J)2I'.lOJl2!19

MIIP Rs. 65.m (I ,Perl" IBC!'ok Siifl!llle"yne fBLaG~ '~S~iiul<!r{j!1i=tolJ-!J1Chl,t}' ~ll, j:!uOk: Size' ~is {

..

:2!6,5 X .:21 5 Ilinl Hoi !C:oveif 104.Pages


Sil'l",~eLirm/BliIcK
IH~r-.d~llImf:'

O~ntrl! SBwn/ ZC[llO~']:


pa",~ S~jle: t6,

IMR:P'Fbi. ·&2.0111'1;111" lodk


lPoJ,Jchat'll: 6

ISta:ndarrtll

2:BI:( 2'2!lJImlm

....
'

HalmllC;oVler
Sq9.ar'~i8lcil.l!ld I 0i2000.281 2.DI!i!l['!'IrIiS Si'ngh\! lin~jel;l!Cr.;::[St<!i~ulal'dll ip,o!.il",h alY: 6,

:M RiP Rls. ·5i.. 'Pler 8Ci,uk O


P".~k5fl!e; :~D

SqUllrI!;JBCiblnd.lllI20@D:2~i!J 2, [le!;.19!l~

SI'Il9ife lill!~IBtaii:ki[Stlll!uJlirdil ~u~h

'MI:P' Rs.,6!5.0' Pelr IQ'l!!k fll1~.~,F'm:l(·Sure: '48

11011x Sia:nUn

MRPRs ... pier unit S

So't Cover
72 Pages'
:3 Spina T<!ip<eill I Oz,eCO~22: P~i,j(;h(ll'l~5

trJe:.5l,!lni5

S!iljg~(!lk;iM

Si!~. PDu~li

~~

P~.c:kSH~~:·

1111l11~7:9i nUIIl 'X :$.mf·tOlover


-

M RP Rs ..5 :per uni:t


'iIV~rnJ ~®a,~t1
PtJlll::hm~:5 SeC".;Ptlii.i~'t.I)Ql'il: 8(!1

'72 Pages
3 .[!I!!Stl!~IiIS
Sl~e Line

PackSr~e: 7;21]

:ZBfJ, X :2.21.1 NFO

son Cover
1

MRPRs. 30 per unit

32. Pages
ZOe~f~ns UIl[ubid

Dl!!'lw,r"S~p.led i [j2lOIlO:l~ P·ouclh Q~,y:16, P.i!(;!o:Si""e': 1,60

2111) .X: :2:20 m m

son Covier
36 Pages

C~Ifl~e:i'Stapled I ,(l2lI)Oltl-m I'lQuc_I'iOt'l1'::16. Pil(;~ Sile; '1',6Q

2 Dest9rn; P,l'JiI!'I.j,.Rul!1l[I·~''fg~s

28101 ]( 22101 ~rmill


Hia'rCi COr've:r

M:llP' IRS. 35: per unit

Wiri! l'J(l2i10l:tJ7 ~QI1~h'Iill1l'~ & RMI! :SJ:m;, 120 .s~I:i'!ll~ :lJliYe 1 Bkilfk lSti;ilildal'lfl~

,2801 X ,3201 nJ I'll P~a5Ut 'Wrap

25 Sheets
----

OMSi'Cil! W!i:u'ood/'ZOO1 lD;.1 ,


~<lIj;!<!;Sill!I 2.2fI

MRP R~. ~5~I!O:P~rIB,(1Io!k

Om: Srd~ 1'l1Jh!d.1200'1100:. MIFi:P Rs. 25.10 ,PI'!' ,Bil)'(I!k p:I,;]~r.: 'Sili~ =

no

25 Stu;!ets

g~te'

ilJne.1 ~'lll

II

MlRP Rs.Ui~IOPler'E.hllQ;k:
Pq't~'S'ZI! : 2.~n

---

5,0 Slu::!et.5

Sf~,gl~Utiil~ 12001111 MIRIP IRs. 25.10 ;Per ~-a~~ Size; lHl

:80011<;

iJnruled 12.0011 , 'il

MIRP Rs. 15.10 'PeF :EI'eaik P<!.ck'SitE! l :l20

50 Sheets

iJm~!etl.J200111 '113'

MIRP

P<!il::r.-. !5"i~e, " 'Ul

Rs. 2:5:.11110P~r'

IEI'l!IOljt

FcJ'F' further

details f!on~a~t

~S;

BUGinl,s!$! Address~

ITt: UmitJeli .. Ed.llcat:ion '& 5ta~ti~ornery P'fodmds Business,. Ire C!~At_fe"S:tl'llFlolor, '7i.D, Arrna Sala,i •.~:nenFl~I~-.6 @IJ Oij,2:. Or IE!'- mai[!~at daI55n1'a'~e@itcJn Ocr¢~[Il: 1'111425 ,3:212 Free.'from MTN II SSNL)
1
'"

m~rt
..:

_"

Virgil'1;ia H'ous.e·, 3:1, JL Nehru ~o'ad!


Kolkata. 701107'1. India. .

Re gi 5:'~red Offi,£e,= Ill: :Uml~t)et:t