You are on page 1of 20

SuDHiR Chauhan

%r{e

ixi,ua

cl.rrro tiurucr i.rr uricril o,l,i/"1** *iu' dqt,'{*iecil


:llr[.r{s Grz.il q?'lalui "tqdd a3nol +rti

iir4

urr<lR<

qrf - S
gftur (qdlqdl-G+ail) s{{td qJ[ - 3
.rGtare s,c*r$
\,

ffiBfl* s
&r

se#kffuetrt

trt\cr U+r'rj-

, ,-'i[i.{ "r'.n,4 Ar{

Bua - i.so /-

by.

gtlir

ul.stgt

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
(1) l20o
(3) 1B0o
a1tcfl-q

li-1r{l [4V,i.t -tt.r d

(1) trs tils{


(3) ur )*g
7

5.

b.

-..

e'i.rti-r

(2) u3&i.?.
(1} g.ciRtt u}eri

{3} F-{a.tBc{
ufte [}et retrtt 1t {lIt"d 3,r z r,ii. tt%sg:.r1[
t/,ttt'.i -(1) qi,+-QaLt'L (2) 3La-otz[luti
(3) erar-,ir.a.ti (4) leaLd oLrti.t'r
ott;.cr1 qi tLtrt r-tttL 0rrttgt rtri tsild & ?
(1) r:.rt uLqL e) roj-rtr.t'lr
t3) titq
t4) 'rtttlLlt
Gltd-tr -ft{{L*ri,JI 5{[ ?.r%.rr]ri ,r)urtr air{l
--t$ 6cuLe-t gtqrqi
urai d ?
q[Et
oicuq
(1)
e) ,tq qiqr
(3) .it.tt
(4) t%lrd
r,tg +i"rtrtL + .LqrL{l

.itl

r,tityt q &.

8.

15.

t2\ 7
(4) 4
-flt{Lqltil 5{t tltql 'iatricn qrig & ?
(2) Bsl
t1) e',t'ii
(3) &qtorLt
(4) ){L}tt
ot[],ct-tl t'l{.ttrtiq'l 53tt lt"dqti et[*elT"L
(1) lgqrqe

t3)
9.

tilt*.i

ig..1

t tt trtr-{l

(4) r,tttttt
tr.retLqt &

.[l{attg Al uig rtL{r

(1)
(3) irq
10.

eidl {q"t[ irta*tl

dlq'.] ?
(1) 13
(3) 11
11.

ieeL,}iqL$r,ri

(4)

17. ]tR,6 -[ta5

Rtu

1+; sieil
er,I

't(aer'

si0r

a-j

(4

65

eEi

(1) ottl.i.tr,,.[i-*t<
Ql ,tets[q rtR'"ta

(3) 3-utt ir{L


(4) ciifl {st
18. 5625i

td3,,i'.) --

ss
75

{1}
(3)
19. .{i{trrrir{l

(4) ss
q,fi ourq .j.{l

54e
(3) 81e
(u

200
400
2L. Es{se{l *L *rt{
(1) ilut
(3) s':r[eg

(2) 7686

l4l 67?

iactr &

{1)
(3)

(2}
(4)
1+t t}

300
s00
?

1z; uiit

ulu

p1 uiRr*u

ZZ. r,iE.{t.r rug+ru{l uugftrti ieet rier eiq d

(21 4

3
5

10

lrtt"t't g.ti

{2)
(4)

(2)

t4) 6
23. %1i{t-t 6qt q}il rd$ qiyq +,tri $Eqr{

28-5X6+2=?
(1)
(3)

.I,.e?

tttie {fl{L G'{ti sti ttc{ar.t Rstu

(1)
(3)

(21 12

e&r

h.{Lu
rida%

(4) sefar

ris {tqri

(2}
(4)

3a D --

Sltrt
R,ue

400-u. ZS Z

Hiqr et

3600

(1) tirtt uc,-icrr


(2) 1-u-{l +rr}qd,r
(3) h1 +Lflt'l il.,qrtr
(4) t\a-il trP{.u.
cttl,t?.t tlctct ,"itt 9,5 {fl q? & ?
(1)
(z) Jqrr
(J)
(4) udl

uLi( r) ?
q[Dq oicuq

{4}

gdt. (

i +i",tr

diql.
(1) 6
(3) s

7.

(1)
(3) BtR
,+Gmtr-[[

(1)
(3)

1sOo

3n u --

3[-A'{t

(Zl r,ir lrq+e{


(4) ,,ig uqtd rutr{

,{lt1 qLdl +[Etti" si.tr urt,t Li.*rL.t c,tttc-{i


'.r.Lrtf g?']. g.i] ?

(1)

4"

qlcaulu.{l

t2)

(r)

tq+s{[

121

rorl,tl

12. hrLqr{ qqr r'[siL.it urqLoil s

24.

Rreu

Bqil s,{ti tuqqrrti. r,tti t}

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
{3}

30

(2) (.31r{t
(1) tl'..i-[t,i itt
(4) r,11611..r[i:-!i
(3) .dtr,t1d
\'l
'i{lr-t' ii"i-il, 5r" 5L-t.L 6til qqt,1t'4lqd[ F.d.tl
(1) 4.--' Lt -,ii 11:..1 (2) ,l-L.t'.tt ctiL
(3) 1iq.rlLr,il fLr,l (4) tit(r.:,r. dt:-L
38. -[1,-L i,ft.fa {L.Le r4.tar.tt$.i.t ttLriL lrt gtL tl i
(1) (,t[.'il, r4!.1),, Zrel.lh-, g.113

trcY,1.;, {4} 5 rilzY-{.r.

kclrqi rri4lit ilhrL lt,iL ii-i *.il


(1) .Ltt.i ita
{2} fa'ii.,r 3tii
(3) q'i [i.ae
1+1 r.iLz 3,u,:
?6. tdliL lqhr r:u.qr. stt ,s'l .
(1) +ttt{c\,i
{2} iL[t,:tl
(4) Itrl'd
(3) '1','.

zi.

rLi'.il

)7

.,rL

g r,t r +L i1C

lqrtr fl

&

t rtl

a o[ g [q- r,t ti

1.1

:4L

"t

L'ea'+r

el

(1) .it11,tit'iq'tu {2} ta'.ttu


(4) et6;.rc'Lo
(3) {i'Lqrs'

tt:Ltq[ qr,tii- fL,ii'1t


1trrlrlL.{qlq-i- utt.t rj ..lLi e.i q,r.[.t: q;l u ?
(1) rt'i'r li.iLltLri:
(2) ?r/{-l \ri.i.hctir
r,ifa1|ry.1.i-l ),t,{[H-

28.

a-_1

(3) rtuiih

t .,tR: "(4) rLuleL'j;e

,tt':-a r,,tt,trti

?q

(1)
(3)

.tR,, U
e.i1q'iP"t
t2)

LeqLlL-t-L

uil,*'i[i
*'t .ili.::

(4) [q;.ar *iFii

-iittLti.ril *ll'"-t'i (iqi


,.qi t] ?
Ii,rt]+t1t.t rttli ti,:t

+rLr-dltL

30.

(1) t;-Q[ttt:. +i,,trq.i (2]


(4)
(3) eq'lqle
),1i-t,ii ;-i.4l,r

31.

a{{

tt{t

:-r':tLqi+ic

iii

(3)
Se

.tl["r-tL'tizll

.
a3

itr[ikrt-tq.[ ,rfLeg r:

.il"?lqrit

1+; %rtiiEl"e.t
42. ErLil ,rer{.ri ?ii,,rl -r.r-rj rql ry +q,ia }rqeLt}ti
;:til r.li ts, i,i.ai, '+ --

43.

44.

U.1"r.s;-r<itQ

il)

l{i}ru3j

(71 i,'13

t3)

i{Lir-r.

(4) ua5rrcL

'[igq

'.-{ra' -ilr-r-u.-rizil

g'ti:l tr\141

ry?

{1} eftcr ut*.r'gl r.[t"il


(3) 'dql$-r,r.tla -l.g1

(2]

]relctt clltil

(4)

rjF.r.L tLi'jl

'I{qtt{',jt'-il

rtl

riL'r Ei'it

-jLQP.t'{L

(2)
(1)
(3i .,rLGh,ilu (4)
45. +u"-rtr{f
t-.a_

;-,tig

[],tAt.iLtit

,'..i1

'.'12'1

rtll*.t
tri

r{1

(2) (tii'ltrQ.
61 aLi \eirf
(3) qLi r.r,Lri.r (4) e't{ i(tet0+i}
46. qr{.r e-tilr.-it gt'L rtLcL {&qt'il ltnttl4,t ei't
D?

1t1
47.

,ri'tL :

(3)

r,ti't

eilt

"rt tirtttql 4

lzl

(4)

48. 6a,{e.iSr- ,45

tut

{3)

(1) lqarl.r-t
(l) [+ai[\-L

h1 e+tdtt i'-tl-t \s.t(t

tt

ie "-j & ?

r,1561i,, u,:ic[L;.

{4} grl|3,, q[r41, 1,1301.i,,'rgir[l:.


39. sttrl+r:--r tqr tis .tci +tiq +iuiq s..tt I
(2) qqll
(1) tc?*
(4) ta.t'{til
i3) :-tLt5e+r
40. -i[,r'jL'ripil- *.1 rlLs ;J]t\i "4l,1ll'ii'il ljt 'l
(2)
0) t.ttrl
(4) jrat
(3) \'.tt
41. 'G!Lt-t. atLalct''t' :j,ii ,,1{ r}i[ i
0) ,-cil.-,1.ir1 2lri1", (2) f.ttLqL crLq

"ir+L[.i ',tt1

(2) "Jtltt't
(1) , {rrt
(3) {'it,,il
{4) ,-trr.i'l
32. q)art iqr qtt.,.-u '{l.rqi qrlild r--L tLgtq',r?
(2) -'Li'ttof
(1) 't{c
(3) iitL
(4) :-t't'lt
33" q.{?rd [rtcer rii r-t.t uLa- +i:'atq.'.t .r l
(2) r't:[i-a.t
t1) gar,ila
(3) ,,.i4l.
(4) E'tz
34. -ili+trei?i} ii.t ',t!cti"'t [\a' Si.rtq & ?
(1) {',t".
(2} irlq
(4) ;,tr4fl''tt
(3) ,!.:t-I
35" it3fl itts liq"fl {i],fti qp-'i.trtt ieaL +q1{l
U*fL',]
(1) 10

(3) qtq.,., gttl3,

tt-{

--,ttt4J-. ,,4g.[.[i;:, ,"tL',t.. grtL3

'ilt'
'+fl'

(2) tL'{
(4) ++ttL
[4zt'[l'L *tu{t ?aL.t
1z)

[iat[\'r.

'o[l'

(4]

[iatltt

'{L'

u(

[i.'.tt.t .... . . r-].


(1) Rc*L setrsLt (2) ldut?
(4} R,ur-qLts
{3} lP'r

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

;ei/l'i>.

ng.

cr.adl.r-iI r,r*-tL-li rrl

s?

(U

(21

'c'q.'lt

(4!

9,4{1

[aeq.i+u

{3) rq.,''il
50. lrt-Ui,lq tj'-r,trt.i[

t,i, ej s.L,{.,J

r-1"%

62.

d{ctie.ilq.i

.i[}."rL

aqj,q

pqL-r.

53.

t4) 'rt,,{lt

"?u_ILt[E5' trGeir FiieLril

(1) tltq
(3) .u"[e,

tut

riLtir.

(3) g[]r {att.


(4} rp4r,11ir1:-'1it'{trtt
r:,{
-t rt 5{ r q [ii",t
b.l. ' qrg[i'
ilveLrtl u LBr+ r Lr--i
\.}
'rg !

(1) <lcrtlta 5r3i (2) *tg1a.r urt,t


(3) 'itLe.igt, "arfl (4) .dillatci .tiq:l
64. -ilq*rtitit t%u.ct ti,jl- 5t ti.{t,i Llu r qf2"r i
]*tnr.r ?riq & ?
(1) 11vt LL'9d1,,:u (2) rtg+tLr-.tl
(1) fla[A"tl
{3) tl)r-'tt

55. t%1rrr.{tBil r,tlrt{lily{rrttt rqri


uL.fr

,,ti'..tt\r

(1)

(4)

or-tEeL[]"t

{3) 1e78
jt
66. -ril -,,rtte

1e75

,te.qL,)

(4) ,rtkrt
55. 'q\.1 [i.,..tqqL{ {L.t' st.,,tltr!*.-il ,-'t: r.t,,a

(2) 1e67
(4) 1e82
r A,:[]qi 5 -r L
r' t zet is ;t tl
"i

5785921t)561 ri5825

?tl.{t

(1)
(3)

(1) zLYlttit
(2) afediir
(4) tGrir,+;,
{3} ;Gjiqr
"i,t,,tljt
56.
liq1" ?DU{L.ttf ,Ad p.iLqi.
(1) rlr?cr 5?.il {2) qt-t t L{
(3) -ttrrll r;-.11 (4) r,ttltiE'[ gtti ts't

57. Urril *.1,i[.rr,rtt tLoe qU{t.


(1) tqrFritrr el srtrFtDa
(3) sr{rGr'ldlu (4) u.rLr,ilDu
58. -ilrj,tt e.r,,.rtltl?il qlqqt?.Ls +itr ripj.
(1) +tt.iDrs (2) r,tc{+u-[
(3) shrt '
(4) ctletrfl
"urr{Lqtr" e.tot-fl {R
qL:1.
"j-ll
(1) tr tctt -i )4lr-1_i (2) i,td-tt +

(3) i'tR + U.Ftt). (4) ,4( + ..,il"r-il.i.


60. "+tte{" s.tt'iit +{.}ttL tiL,;Lr,tLq'i.
(1) /.J6.
(21 r:q\e
(3)" rr',irliqact'rq} (4) otgdltts
61. ttt i998ii iilrfBdtpr g.t,iirirs Srlr. t,r?r'r
gct-i

(1) t3{t aiitrfl et t.drGmrrt dlli


(3) t13etd .t{lu (4) '.r{rqrr q:ilt

ltir"t
ut

{2} ?.,jt
(4) r-Ltr
-ftrrtL Rrrrl ieciL hir,rL ts ?

{1} 4
(3) 6

{?l

(4)

ttizil qtatqt{t }tirct t? rJ .4-i


4 B.il. 0rtl ott+ %ttt s. i.tr r{til.t t',[l otig
qu[it z t]*{t. qflq '.1. a ,ufl a +r,1{l sLoft urg
q,4lt + t]ril. qrr{ tg. sq .r qirutL qir{l iaqr
tlrit. r.t r3 ?
(2} 2 G{1.
10
1r; +
) 6 G,il.
69. 'i: ,,rt* ait.tL.,. ,r)ot .tt sLt-il ,1,,i1 sq'r B.t+t

68. q.ilqr

eir

[]

q'tcr.L-Lt

B{I.
ti,{I.

[)

r.L?

{,1

{3) s+ofitli+rt
^

r?crlirl

tll

54. 'tkr" e.i'"'.ii h3er{l qtoa s-itdL.


(z) e1ll.rL,X
{1} fir

59.

aer

{2\ gtLt rirlLq-rt


i3) [ire'.rt q[r-'r',- {4} ri:tirtd 11-|qft
51" "r,t:.r,I." ,.tttit ti.r,"L.ti4l tLuf- ftit-tL,
(z) ar[45
it; ',t'ttHf
(3) ce
(4) ltst].t
"rH*?'
uoati atttLzil uG'" {ilqL.
iz.
(2) ',tAt
0) "A.att

'a6t3

ii.tr

qrtl ai, rlrjl ottl Ari ?,1.q-ft'

ti ?
(1) ;t-il ao,.lqter (z) rei,{l

(1) ltrtt t+il"

(3)

'%ri.i"r{r {ry;.

tqcit)-

(2\ lt3lrqq[t
(4) urcut

{3) .ttcu?
70. dt ao tar,trtli, z009tL 3Jlqrr. ei,,t, .ir z rtrr{
2oo9-n sqr R..tu eit?

(1) lirtqqtl

g)

rlircrLt

(2) llrcui
(4) ttlt.tLr-

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

ruL/[qa

77.

"Jt

'.+R.tL,rtrti

r'r-t seiEit

tiqf-tL

)-tL?

cttrttl U, .tL

t\tia

rlir izet {trt) ri$ qi"tqit

(2) 3o{]
{1) 9oo
(4) 1200
(3) 600
rr[BeL.ii
Tz. ris
t'Lai ts-L[q.tL tttt se tv i .t i-iL
err-rr ri:tL ds U,,L-{l Bdl &. t[&aL't't

82.

lte.L

utt U +tott{ D ?

qit
{3) gdl

73.

s3.

(2) ,L[
(4) 'tt+t'l

(1)

*.ii {A '4re1i' .t'L unt*r. rs 'aig.tt' utt


flii 'gqlr3' -ti {r'itt gr-il urt s ?
(1)

qili

74. d'dl {tA '*rlqrqq' iL tiqq r}

tli. 'r{qLqs'

+i +ir'itr ii-il

'*rq-'trt i.il

ntt u ?

&<i{l i-ti iaqLt -tqt &?


t2)
(4)

31

18

37

tr-t+q

3s
{3} 34
77.

(2)
(4)

'/8,

(2)
(4)

7e
21

21

(41 44
Uet.t rtS.ti tt,'t titq't.

Tg. .ft{tt.tlr{l
(1) ir1
(3) tiau
80. -{l{u.tlt{l uta.r
(1) ilt
(3) t{ttts'l

(2)
(4)

$1

u$?.%-r

qs,t't rtoe dtqi.

(2) iu
(4) utu{'tig
r:qt
,it
q-rttRr
81.
hR,t
r+ % .rt[ds qr%-L
el{la,1 r{{ urttr,ll cr{r% z3s.zatrt\tr u.
'ri 3rtttt

tittt-t.

t-rl.

r) .

qir-ut

(zl roo t{1.


(4) +o il.iI.

*qq[

i"u

{r

nqr

hti q'Llu-{t ht
rrllq ie..u eit

&

(2) q
(4) ?tt?
rL 'r' r4i ..tt+t 'd' U, .ti
?

(1) or2
t2) rdz
(3) Zrry
(4) 2rr
BB, ,ie +q{.r iqtt'l ruil ieeu a$l%-r &. qa z
t$e.%-r {z,.tL.nil i-t} qt{ 420 n$?.%'r qqr

ietlrrl{l grr {r riltit.


),4,8,76;?,64
(2)

"ai

iti

20

-fler-fi

(1) 32
(3) 40

(1)
(3)

87.

36

1, 3, 6, 10, 15, ?

2a
?2

riLtu

rirt.

rqt-0 iad

1e

,r1rl.tt A,t{lrtl{l qrr +is tirtii.

(1)
(3)

t oo

(1) tzo q*iiat


(zl zto tr-t ,ftel
(4) too rr.t .flet
(3) 420 '.tt ,ilat
85. t efial or?L6tt
(r) roo [\[de0ar, e) r [\RCa;.
(3) rooo [\[?rci]zt (4) 10000 t-irRc{rat
86. ili.g hti,:Lrtl {s rquL t'ttqtql i,tr.i u. otr

76. .tje.itj .t+t q.lrti br{tril f3.t't -tq., 19 .trLi


'{i{t{I tgti .iqr'o. q.hi izet DqLdl',} ?
(1)

(z) to.[i.ru
(4) 20 Btu

84. ig (iqtlt els'l-ft ciqrd, qe'rqtd .tqL 6l,trtj


6ittt: 7 ,ilat, 6 ,{let uti S ,[le+ ,,]. aill:

(2) [4qL'il
{1} +lcr
(4) Rraer
(3) 'tti
75. +q uLsr.Lr,rttL qrl*ti tr3tr rsii +urt
(1)
(3)

(1) g R.ui
(3) t6 R.r+t
,is ,titug &a+q
,{Ruq e,ilt.
{1) to *.,{I,
(3) so i.i].

a4r

(2\ ?r3
(4) clltq{t

t3) eu$

(1) 4Bo AFl.tL


(2) soo trh.u
(3) oso tr[\ur
(4) zzo trRrL
rid ,,ts ,*-r.t'rt't rurj ,-rte'lu .{[Ri. tZ
[i.ru qLi ,+LQ. rs. r,tt l,t'tL% SO q[Rr,i-t
izeu Bqu r{reri ?

r). A.'tt uLt ge iaet ilit",tr e.tr ?


(1) s88
(2) 600
(3) 672
(4) 700
89. {s q[R{ 10 c{{ s g[\rL,t[ "tr'[fl
1.25-s. r,tL{ Qi{|. tt\ eLor
(u 56.25 %
(2) sa %
(3) 1s.5 %
(4) 20 %

?,r-r

90. tiu.tL +ssgzorti s{

uiGct 1e+ (Face value)

a--

tl)

(21 8e26

(3)

1000

(4)

B00o

Find out the incorrect part. (Ignore the error ol'


punctutation)

sudhir0939@gmail.com

'n-

l1tt/-l"t{2

91. Rarlreslr along r+,ith (1) / his children


n'as (2)1 invited for the (3)/ partv in
Ashoka l{all. (a)

92. in spite of working (1)/ very rieat ancl


carerful {2l.I he could not rt'in (3}l even
the third prize. {4} .

93.

Every customer is (1)/ eirtitled to pick-

up l2ll a bag r,r,hich is (3)/ as snlall as


like this one. (4)
Find the misspelt word.
94. (1) Laudable
(2) Latrdaten,
(3) Lavatory
(4) I-alroratorv
Choose the one word opposite in nreaning
lo the giverr rvord.

95.

Anriss

(1) renriss
(3) right

96

12) perfect
(4) adequate

ieaciless

(1) irritate
(2) ca Iculated
(3) rash
(4) pinnacle
choose the one which best expresses the
meaning of the git en word.
97 " Kitty
(1) cheap
{z} romantic
(3) pooled pond (4) drorrysy

98.

"1.
s.
e.

(3) 2.
(1) 6.
(2) 10.
(2) 74.

(3)
(1)
(3)
13.
(1)
17. (21 18. (3)
21. (1) 22. (3)
2s. (3) 26. (3)
2e. (3) 30. (2)

3. (1) 4. (4)
7. (2) 8.
77. (1) 1.2. (3)
15. (4) 16. (3)
1s. (4) 20. (2)
23. 0) 24. (4)
27. (2) 28. {7\
31. (1) 32. (1)
33. (3) 34. (41 3s. (4) 3,6. (2\
s7. (u 38. (3) 3e. (3) 40. i+)
47. (2) 42. tU 43. (1) 44. (2)
4s. (21 46. (1) 47. (3) 48. (2)
4e. (3) s0. (3) s1. (3) 52. (3)
s3. (3) s4. (3) ss. (3) s6. (2)
s7. (1) ss. (4) 5s. (3) 60. (4)
61,. (2) 62. {?\ 63. {3} 61. (3)
6s. (4) 66. (3) 67. (2) 68. (2)
6e. (1) 70. (3) 71. (4) 72. (1)
73. {3) 74. (4) 7s. (2) 76. {z\
77. (4) 78. (1) 7e. l2l 80. (4)
81. (4 82. (3) 83. (4) 84. (2)
8s. (s) 86. (3) 87. (1) 88. {4t
(71

8e. (1) e0. {4)


91. (3) inr,,ited to tlre part),,

92. (2) very neatly and carefully,


93. (4) "as sn-lall as this one", ol, "smali Iike

Promiscuous
{1") selective

?rc{t6t

(2) casual

this one is",

(3) indiscriminate (4! pure


Fill in the Blanks.

99. Snrall-conlpany funds have beaten their

e4. (2) es. t3) e6. (2)


e8. (3) ee. (2) 100. (2)

97.

(4)

Iarge conrp+ny .:... every year since 1991.

(1) friends
(2) managers
(3) brethren
(4) sisters
100. This was dangerous method of

..

popular support.

(1)
(3)

securing
extracting

(2) soliciting
(4) expecting

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

ruiJlqa

-0qt

r.t

{l

ir,

elqtrit rtL

r.
2.

3.
4.
5.

.{lEiL{idl vit uli,t

%qtr4t3Lil te

{1} [irt1[i.r+a
(3) *LlLdL*tt

(2) ue{r
(4) 1iu;Xc-'tL-r

(1) Rc.t [i,q['l (2] Rur-t,4q iriteLu


(4) *iar-bt[h.{,t
(3) uL[ee+

ui( 3a rt'il 'q.,1 "tcrL3 e{


(1) itErLte gt *ti r,t56lr

(2) [U-t ,tc.tuL.r*


(3) trtl.t teLtrtcrt

(1)
{3)

(1) ,tSrtret
{3) a[cr
9.

gii

"rr

'rtLti iLU,

(1) .t'litt
1r1 uLut

t4} aLt qaL,i

18.

e,{ ?
(zl ad qL*i
{1} Ati-r
(3) u[irt
(4) ,,tLul''t'l ii6 'ril
tttrt +tteLd U., it.tl .rrj "r(tt{ ?

i,tt

EU.rLq

&-

3r-: i,,tr
1a) is[R-r+ zur
121

{2} y.[il ui'uuit].,r1


{3) +l+t:,t't 6.4-s
{4} tla r,ti. r,tl[&{r

{t}t

3.r
Xa

(2) 1971

1e7a

{3) 1e72

z't.

g.uril r.iL qg

(r)
(3)

ltu +tyrLtt(

(u

1Z; ',"1)t

5{tt 3.r

(2) ,,{lg R'a 3<


(1) x.?rlr [aror
(4) c-tL6rrP.{.Li ge
(3) r'lltrut
r*fft.qrti ,at..tt'/
20. t{lcet|rr
",tR

Sj.ttti i,tt.j & ?

(4) 6t't
10. otR .r'qt'L .,tR!ctt? iaet gtq t) ?
(2) 15
(1) 10
(4) ?5
(3) 20
11. qeL{*ittt .tLu.ud ds.t u -(1) e{r}l
(2) *le-r
(3) sLtlt.
(4) eilaa
1) hg.r l.tru't +,rL ,*g.ttil rtt,t.tLrti r,tt.t &
(1) '{gr
{2) ?.,{t6t
(4) '{LeZ
{3) ir"ti.tt

t't'iL

(1) +[+t:i'tt'r,i'ft

',)

dl{L

(2) iia

,{aL,i

19. +e'ti-tt -Lrtlt2.'te{

.rr){l

t,,tr

,l-ittclitlt

'iLr+[iu .rft]+/i'

q.(.1+tt]11

8"

(2) g'tt3'*i 6qr[U{ aitfl


(3) btt('t? r{.t dqL[B.t tj'.'l
(4) "ttq.r-',tt tiqtt Uirtl
tq[i. .,rtqlril \ALr ?td tLSrt'l -rz.i] --

h,at[+riali +3 <ttaldl "tt {tr:l tL.[ sqjt]?


(1) ,*[D: ]t$.Ltttjtl

1c1',taai[Z3
rtiZ.t r,ti d-t-ft

tl]

utdi r.t-{

atLq ,Y I

7.

Ii

i.t.

(4) {er{t-',{lt-trter
-ila-t Lrti ri'! itq .t jtei il 9. L"rtt'!.'t +itg" Ltr s,,..tL?
(2) g,ut
(1) r,l&t tt
(4) +LetLrri[t [\qu
(3) r'tt6{i

"r-ictcl.t-r-t

t 2i.

ecii

dL

(2) FtuLlil'r '4/ir4't


,,tcttr:i[t [i+eu
1:1

6.

qi.rL-tl tLvq.L -[L G c-,ii

tl) dcg.il\l

[i.t tL. .1.il ;,tcr.trti .{:l '.9


a
(2) ;-,t?r3tL']-t61 U';tt
(1) -lr3[LQ-i
(4) tlDtgt
(3) hxi,.,t
:ltd[ ttll{ tq',n urt a.t u ?
(21 r'[l+t'L[(t
(1) 6ltt{t'tt
'cir;1'1
(3) Liedlri qt/l 6;
'ntr-?..t,+tLktl'-tL qD'ii ttii ii'ir t tL"rt .,..1t ?
(1) qA Ultl%' (2) "tt'[ tt'tLV
(3) u.q-r.|" i{}rt?t (4} [ile ttott
diri-rr,tlzil stt rLii't 'r1.i eir-,t't) at'-rru
s,;qlql ,,tLq &
(:21
(1) "ii-r.9.
't(1i.lr{.i.e
(4) 'Jtti,
(3) (.,1't"tzt
-[[ rr,t rr
I 5l+ t &.rL t a l-l..Lri] a -'t -r. rt t,r- q { I

+rt;,rtrtl

jr:

(4)

tii{l

sr6ri'rr

.to-rL=t

(2)

-tLdiLtr-r (4)

1973

,tLit*tl ,t,I

rS

r'tLs.rilurt

srul-t

sL.t-'t&rttds

22. dl.r-uitr......ls.
(2\ 4iFrs
(1) ctrt
(4) /:rt?.-t.t ,,t".it
(3) [\rlqr
zs. ,{i-t-il rril-t uisa iaet )"rti. tq u?
(2) I
(1) 6
(4) 15
(3) 11
24. tl'LSqtr,t'ltt rrt'Ltt Utt{ 3r,{dt 5,it t}?

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

r+tLllqrr

(1)

(2) ,-tr-',il
(3)
(4) r,ttt*tlzil it'i 'te'i
?5. [i,.r3 lqruqa,-t v.il't qr,{l d --(1) -ileil .0cr
{2} ut[$r-r e.t,i[
(3) cil{ic<ri
(4) lrytLr

26.

rr,+1uL61a

illr

grti ui [\st.ri{iqi

ru"r,"o.rl
ri

azu

[tu,,

-a:-i.s.rtq u[h,{r[i L.t i r! s qr;i g riL,ir"rqr.ii

ur.t rs ?
(1) [=,-cuq-+t (z) ]rLi{rr
(3) iqrrL
(4) -,tq r{- ii
27. Uttt grr.rti "tru{ rtqzil ,,rL{ E att]r i
q.ti trll.
(1) r;*trt'L
"t,{
(2) ,t *-itg1"ttg oi't &.
(3) ".ttut SgtrLir tj t!.
{4) 3ut eqrgt.ti,4[q?-rr{g rtrrt}rt-r 3u-r '-} il.
28. zLgu[i ;.rrqaotrnri ieqr ilr-.ir.il [\r+gr &{l

uirs?

Eu
{3) lttt

(2) qrn

(1)

29.

<rtLtrt.tt

{4) 'ila

q-sLt Un/l,tfteL fd

+tret*ti

*i_qrt[

,,tt"j U1?

(1)

tq61

(3)

1e69

30. rttr,,t t-,,tt

(2) teb5
{4\ 1e7 t
,at g Uo.f

flLi qrJ

ctLtctl,r ct?rGi

y{t

qneur{t

sz. u{.t
(1)
(3)

(2\ rqsr-{[
(4) rg+sti
u{ (u.i,ta.uL6.)E our.atr

tqdl d

39.

D.trrerL

(4 {ad

36tt1

(4) iutrq-t

(4)

ti,{

(ey

{lt,

(2) 35s
(4) 366
ila.n,r' y,r.L
ari.tl it"rqti.'l & ?
(1) ri,[l[\{L
{2) *,tegR,tt
1+1

t'rit

+tt,.rt,ti DDrt utH.t"r,tiL

F-tt

ltr, ii,iL r,ti

(t)

r.i::.Lr.u{

(3)

tlL'.tclt?ttii

43. t'lttLriril ;tL Ltri

M.
?

riD,.-u

g1 ail
i[:r.i
"(116.{ 121 eii
{:} ari ieeLrriil (4) .ii riit
40. ttdlrt <ntt.rlHt u,Lr.tqrt,rLr g-ti r,rLiiei.l cj
(2) Ufl
P1 atad
(3) e,Lqij
1+1 ',trettf
-r'l{ti'il
41.
u-'[q'l rud]t a.io rti
I
(21 1ri
{1) t}ryil
(3) 15+i1+ir

oiltr.

t{l

(1)

cldt-r

+iq

qLr.,r

ii,iL r=ll *.il?

art ut'rL*r dqL

(2) 'ri{tul
(4) qlr

t3) uiR{a
u'iril -tLa'L qs sqi & l'

(r) {cLut

12) gh

(3) qrFt
(4) t.r
45, rui,t.t't ltUt otgjgg Sqqe ari U ?
(t) 6-te - i.,i
(2) 6-tta - rdl
,.ile,{[
(3)
(4) GtL+5;46. \d.[crL c{'-iltr uriliE 1q ri,iL u.u?

33. 'ilcrli' s,t in{ qhr r} ?


(r) i-isL
\2\ %tqi-r

(E) r,t'tri&t{t
{4) ha
34. 'Rlat ijetpil rj ,ttUtrrri .,1.+ g
(2| -1ft2r
{1) qlurL

352

".tL?

(2) ar[\enrl
(4) .it.it
ftqtrr c.irq {tttLt r-tl uriqi..}

t3) q-tcr

38.

(1)

42. +tn,r'tir"rLit,X'i1 rt6i-itrqrq.lt

?.l"r{-r.t rt8q A.a.tl .c}.Dtq_t't rttiL

"iqr-[i
(1) r,t[QtttL
t3) ir-q

r"ucri

{2) +1%1
{4} rtL.tlq'l Errj tei.
36- +tLr,ctrti ,1.i ta-1 -tu{tA,{ y.fi ,,ti.fq .O ?
(1) qe,:jtt
(2) 'r.r6ttt
(3) ,iL;-"t3r
{4} ije.sr,Lr
;,tr,ii.tl
37.
ttgu[h t[t?t-r iir. ,,tt+le ,,t.t.i.t
.Aiitqqfrti ,,ttq ,* ?

(1) r 952+il.
(3) i9173u
31.

krL
(3i Rdlia qiqr.
(1) qrq?

35. oil.]_{r ql}ilr{ iiqim )rtieluti r:qqlcL


ti'd'4t [i,t[q &g .tL) si'L ra'i t}. iuzil *
lir"r,rtl6.qa qq) i{ tLrt 1i u"nrrtl,,u{ r}?

(I) .itqtetrir iiL"tQ"


(2) 'dit*ti"t [dqr
(3) t?er?- qc<rototti q)e
t4) [i.iiqL otL.i
47. c,tr;-rt1 Uj( tUr,t[hE oit r S.ii tr"rr.trt[
trLLrt.ttq.l

l,ttti d

?.

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
la'tJlrtrt
(1) q.eur

(2) {,ttJt }tLe-t


(4) 1Y?Ld

(3) l't'tlittti
48. qe,*t[ t tc{lu s'J tttclr-l *trR 'tui'il ?
(2) cltt't
(1) 3s5buu
1A), r^SL Slrr
1ay cri-r )hu
49, tLgu[h 6L?-t ?L%+1tret't[ FtStR ri'il uLt
.rtLts,[ stll't st'rrqi qLq t] ?
(2) c{St}tttt't
(3) ,,Lt.r-tr gut.idl
(4) uql.a .qLqtrdq'tt 3"t <ttt[QtL
so. eli.t tllit'r r't{ U t} ?

tlh

'\S.iL str-L
(2) t31aig iLuer

5t.

{\

q.[s?.et
1+; ut.LL[Bs
"d[{" qtou.t] Uqt{tr{l ttot tittt'1.

{3} alg

52.

(4) front
65. Shoppers used to surly clerks i-rehind
ietail counters elselvhere ir-r China are

1l) rttia
td3,rLti[ $ot {iltil.

"81e" ttot,-i-L

in for a ,,....,...

(2) ttt'irt
(4) ?4tqLq
"t!*ei" erbt.ti ti3etr{l qtt, tit}-ti.

gift
{3} treat

(2) 1.,t'4i
(4) ur6

"qlq'r.rLuft

iq,tLd 1ie{1"

ttttuleti

5T

"

(r)

{elt

(3)

ttfl

tr

ttt't

(2) qqflidl
141 {uldl

"r-t15lt-'t r{sl.tg" Xt}rt,i\cf-ti Ut[ s-ilq't.


(21 i'ttsttt}tl *?:i
(1) 6ur
(3) qQri.tl,tt$ itctt(4) [q*tt't't[ QtLlli
uL{L frs,{[.uqi uot tirqi.

6ls{

121- ufltuu'l
1r) u[laLril
rrRdul
(3) qtlftrltr
1+1
58. -itq"u qrrrilL.tieil [iiLntet qiLqi.
(2) srHr
(1) hq.Lt
(+) ulrtuL
(3) +ru(

(2) shock
(4) None of these
Find the misspelt word.
66, {1) Vaccinate (2) Ventilate
(3) Vaccillate (4) Satiate
choose the one which best expresses the
meaning of the given word.

(1)

til{.
56.

believethat (2)l wearen'orkingsincerelt'


(3)/ to n,ork and Proper discipline' (4)

(3) of

1z) t'iai

(1) u$ut
(3) u?.ut

s5.

marketing their Products (1) at


{2) for

(1) Uelr
(3) @BI

54.

The Director of our company (1)/ does not

"t{t'lA" {to[.i't Uitt-tt?il tLt't tiLtit.

(1) ]icud
(3) ${

53.

63.

Fill in the Blanks.


64, Inforrnation overload in ads is a conlmon problem ......... drug compatries

(2) a,id?tut
(4) f'el

(1) ue

Find out the incorrect part. (Ignore the error of

(3)/ able to solve it (4)

qafA'tt r:qt'L sttt u[i


aii.st bqrqi" .{t{tit,

(3) r4lgFrs

aa

punctutation)
61. After the allotted {1}/ tinre ivas over (2)/
' they torn oif all (3)/ the papers u'hich
they hatl used. (4)
62 lle has lreen workirrg on (1]i the probletn from a long time (2)/ but is not still

iri itlt'idlqti'tt

(r)

5q "ql{+ti." ttot{ uft'o^ll


(1) qr.{ + t.
{2) ltt + }t".li(3) ,rQ..t + tl,ar. (4) 1tl}t + r4l',t?
60. "EildErfl" r.Lotit u'ttr iiqqLqt"
(2) 0qqt
(1i
(3) ,ru{.tqtei,{l (4) otgs{llU

67.

Stamina

(1) eagerness
(3) intensity

(2) endurance
(4) enefgy

68. hnpertinent
(2) impudent
(4) thoughtless
Choose the one word opposite in meaning

(1) sceptical
(3) irritable

to the given word.


69. Superficial

(1) deep
{3) artificial

(2) real
(4) shallorv

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

rai/lqa
74. Pacif.r,

80.

(1) darken

(2) threaten
(4) quarrel

{3) challenge

t%ttrt' +rt ,i[h atr s[it-ft r] ?


(2) .r.[a
t1) t,r6t?.[[]"
(3) EqLdI
1+1 itita
'Dot ett+l;,'6t1t

uti
(1)
(3)
/J.

a?ttrtii

rl i1 tL*t U t}

3'qet
ucrtcr

,-ttctit

'tqqr?-{l q,{]i,tt

(2) r,tget DLuLdl


(4) *rqirr E,.r
-/t
/*. 'Jr" ,ri ilLtri r] tt'elt tt,q[l' r]-{l tqtL rs ?
1r1. siuLaLct Strit 121 ;rqtrie ,rqr,lil
(3) tlotd ,i,itr{} (4} 6,tugl .&nil

*.f eqtt

c.re (2) tJtit,tL


{3) dl?s rt}rL , (4) 6rgq Dtqdl
61 R.tir

76" qi rig i.q.ril rzo Giillscus-i} us,{{} "dd


eel t). rso ,ile? qiqr .aa+r.[i iaqr
+L.t,r,r[ qrt rtt'L t {ti i.d.u$.{l riotti os

.7n

etc*t

82.

83.

-tL'{l

85.

qirqi.

i * , .rg r}. *[dt ii-rL

(1) 10
(2) I
(3) 5
(4) 20
79. ,rn ?lrt,)r uiLtt 15 ti'. qii dqi?il Uii ,
O r:tr.rL.ti +u{ cir td uiuu
$ utL :
(1) 21
{2} 76
(3) 7e
{4) 16.s

(1) 6350
e) 7?50 a.
(3) 62s0
(4) 6s00 ?.
s)d
"{[h 1920 i.r{ s'Ld r4 iafl.i zo zl
33ur-r otj.L.r t). i.t4i1 qtle tir{.r e.irq'r.
(1i 2400 ?
(2) 2600 i.
(3) 3000
(4) 2s00 I

to z q*gk

cqr%'u.

n{l zooo f . ieeu

urt.trtt 242a tr sti.t

1r1 + td
(3) s q,{

lz) z qd
(4) g .r,i

(1) 28
(3) 36
ais gatrtt

ii"{r

(432
(4) 44

ts eq.i to z sRut uL,.il

it

tsoo tr.rtl ai{ r}. *.ti


zo %t_tcuq qrq r}.
.t+G-iI q{la Grt,t s.iLd.

(1) 1400 i.
(3) 1250 ?.
i ,tjatql *t'tJ[

tt-l

{u.uu

84. Q tir,qrr,t'tt't gsir.R 7 :,tlr). d qi


qari3 r,iOt 16 &, ,ti.iidl U-,.r1 til.q'r,

e.il. ga-il q.[*tt+ 6rn sg t] ?


(I) so.i{
(2) rs q{
(3) zo .td
t4) ro q{
7S. d qcttdt? utri,"{ ridl {a r} i ,t'LdLri".u.u
A

,iu[ tti

.
a.

(2) 15 ts-s
(4) 5 tr-s
{3) 7 ug-.s
[Qrt-[t .rdrut 6.tt ga-{i (j*r?.-[ qlqrL,]il u.
ro q{ q}ciL [qdr.{L gi1:"ga-{l{irtt.0 utrtrrsft

(4) so G.ru

a.
a.

(2)
(4) firae'rr

(U eR* eq
(3) D'tjt or9

,ilel d
(1) i0

..

+too trlU,urri
'r):lil &. nrt
ieeu trlQ.trrrii.tqre{l to z eeL.Jl urqdr 252

g.t'[oteLi r+Lr.rrq[

75. eU U4'rfLqr.*1" R.aQ."ttrti urqd[


qta't t) i. r't.tr a{.dt qrrt'i t} ?

(z\ se Bq+r

us qqri

81. ,.tir.t

qrq.[

(1) 28 R.tu
(3) zz B-qu

rrgD-rtL

t'r?-td uruqLl-ql
+tqir iL,l & ?

+z.Lrt,fi'Zzrt]ffi

rti zt .rr.rt ,rti :o DqL. ,rtt'L iae[ Bq{

Tt. 'rq[ t,r[ r*. 3"rrt.il eti *ri qtt ltet5l.ut

72.

"if

ttlt

(2)
(4)

,1S[.r, [\r.tLEl.t erd mrt

(1) 87

t.
)
11s0 {'
utcrtL.r.t +i.fL s'i r] *tyll
1600

(2) 13
(4) 2e

{3) 47

87. d x{t ZS % y.tL45 %.,t?.tot? t}, .t'r * r y &


(1) s:e
(2) 9:5
(3) a:e
$l 5:7
88. a si6 Errti +s BqurLl Ei t), g-il usr,rdrefl

i lrt i

1o!

noo.ti si'.). .ri e .itrq'r

i a*r

ie.l {iqurrlgr sriL ?


': ltt

89.

(l)

l,)

(3)

?5

(2) 20
(4) 15

Eata5t urrrt?Br c{r%.u atr{l z+oo s st{*ti


tr.
3360 A. ertS 11,t ?

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
r+ri/lqa
(1) 10 ;.{

(2) B'.i
(4) 6'/

{3) 5'/:
90. tq n iLd iL',rt ts ret:lioti'o, 't;io s-tvtt
.th,tL'tl ri.: rtg *Lqtd[ o e't"rt q?d[ 2 5it5
qtrti. er.'t ts. .tL 5trltl 6tit e'tvt qteil .tt,1L
recri uq.r eLit{t

'l

(21 50 Eau
(1) 60 rcur
(4) 100 3rrt5
(3) 180 5(t3
91. .ilq.ttti uiq'i *'t "ttt tj ?
(q) t4q{-kt?
(1,t) l,ttcts
(s) Eri
(2) ot E s 1,1
(1) 3 3 ],i 6t
(4) UEs',,L
(3) 30r3r,r
g?.. {ir-r,tttiq'l S3,'re.t.,j ?

gg.

(2)

(3)

141

oit"r't-Ut
lqqtil'ir

'Dr-1{[,ii

(l)

+iaitt

11r,itr

idL i.1i

ry

ryL,t-oti%'r

+1'l-6t{
'?rtrt'ALrt ty a.il flA
:

(2) 3rd3

aLq

1+1

?u,1

fiur ri"rt

'x'il u,'td'-f',

l,lx-l-2+'3+8=?

(us

(?) 12

1s

t4) B
h{u (qo ,il roo) -ilrr .,tttq +lrrttt
.'-tL{-.iit uttict qr-t'ttt t.+tq r,tttL.

'<L'tr1.[5

q.[rti eiS [a1qrt'i[i. rtlr"t A1u.t[ .t$.rr.tttti


,,ttoft & . eiE,,ltrttt AlUt iti.l.tL.,jt ttrt u,tL,t.tt*t[
"jE

,rtt.,{t D.

AtscDEI-crII

J KLN,I
+r1s 1 4 :1 2,5 4 ? 1 5 3 4 t 2
ttrqL{l N o P'e R s r u v wx Y z
Rarz[[

+rlN 3513213475131
gb. n1e z,ti ge iaeu t4'at{[ t}
{1} 3
(3) 5
g'/. st RaL,i[di.i.l/l'.i

{2} I
(4) 6

itdl{i

oLq, ,tt

s
3

(u1

(21

(3)

{4)

-fl{tirizli

(3)

gS, ,'i:l.r' t't i,tr{ >(', '-' ql[,,1d'+',


'+' it .r{'{ '-' g-Ltr ,tr,

(3)

;u.L .i1u.tL

tt"ri'o

-,; Iil%.1
u-t5tii.L
tt

'i

ttqt-t rS. 5r1'r lit


(1) G,M,K

ts....

Sctlr tit2r

(3) RaL

{2)
(4)

E,l,U

1+y

(t) in-1e
%dt i-ld

air u1c-tt ,ar u,'+

(21 2,5
(1) 7,1
(4) 3, I
(3) 2,4
/:ql-il dtc{*tt.tt ,,fLttLi- .il.f-tL ,-tt.rtlzil agt
fOO.

c{tr

air$
93. %dl ?:iA 'u{ttt'ti i,,itt',tt,fl'Urt
16 "il qu+ {qq & ?

94.

(1)
(3)

G.utd

(, Rreu

l2)

d[rr.ti.

98. rti a1e {izii tttL u ?

t1) [orqLfl
(3) +t.$g

Ltr

rt*q.ti.t[r,rti

,rtet.L

{2) C,J,H
(4) K,7.,8

"dqtt't

(1) 3. (3) 4. (2)


(3) 7. (4) 8. (1)
{3) 11. (1) 12. (3)
(3) 1s. (3) 16. {1)
(3) 1s. (3) 20. (2)
27. (3) 22. (3) 23;. (3) 24. (1)
2s. {1} 26. (2) 27. {4) 28. t2)
?e, (3) 30. {4) 31. t1} 32. {2}
33. t3) 34. (4) 3s. {2) 36. t4)
37. {3} 38. (1) 3e. (3) 40. t2)
41. (4) 42. (1) 43. (r) 44. (2)
45. (1) 46. (1) 47. (4) 4E. (1)
4e. (2) s0. (3) s1,. (3) 52. (1)
s3. (1) s4. (3) ss. (3) s6. (3)

(2) 2.
(4) 6.
{1) 10.
13. (4) 14.
"t7. (2) 18.

1.
5:
e.

57. (2) s8. t2) 5e. (3) 60. (2)


61. (3) the1, ts1e.66.1,,
62. (2) theproblemforalongtirne.,
63. {3) n'e have been w'orking sincerel-1'

64 (3) 6s (3) 66 t3)


68. (2) 6s. (1) 70. (4)
72. (1) 73. (4) 74. (3)
76. {3) 77. (U 78. (i)
80. (4) 81. (3) 82. (1)
84. (4) 8s. (3) 86. tl)
88. (4) 8e. (3) eo. (3)
e2. {3) e3. (2) e4. (3)
e6. (3) e7. (1) eE. (4)
100.

67. (4)
n. 0)
75. (3)
7e. (4)
83. (2)
87. (21
e7. (1)

es.
ee.

(2)

t4)

(4)

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

'Etg'ttrs.dl

z.

(A)

lt1?s{dl

icl

-r.[er

lrsr.$rar?

3.

-tfl*ti4,r,I't]

s.J

rqilif.t

(n) 6t*t
1c; sr,{lgr1

t4.

Gt s'lirs
<ol {qi
s.n s.r&t.ii +tt{g r]

tnl
(c)

(o) ar[l

-{l{.urriz{l s{ tus qri r,ro-nj ty ?


(a) asil
<e} g+l
(c) jtq3[
'"_til

iul

4. *tcia +4e.ti -i1qr tid_ ir5 tug-t'[ aui.e.L e{ai -ril


rst
rc;

{C) [iEq

s"

essqr dc'i.{i

ri{l

*-iei

rtM

{a) ii?n-r
(C) r,i.s.rI *.tt
ottr,cr-r) r4qsrdl

6.

tifq.,rq

Zrt+a+

G) qd qiar

(o) d{t dqdl

6qqc .hvsAT'

r,iz&_

----

,Jti.{:r i.rt{c,r it2at6e

ottr-dl.r fQ.qt.*t.rt

-rqiiaq
(Ct u"ir +uit

drr-r.

]rorz

ra)

'i{lqi-{l 4{tui

tr{

igmlC} ut*r[El'

t1o

(D) Surg{l Et tt{.rei.u..u?,rr totg+tLri.

'tqard qisr q+q-i r{t<rq.

9.

{I}

qi"t

(c) stq ssrl{l


1ni *ir.ie tq.tc{I
10. s{ sr.rs slJt{{erd srcri \Uai qts{t,ti,{erur:i qfl
{A} rte{e
G) il**s
(c) rt rqit
iuy g+tt6
11
srrt it{q.i *rt[uti rririlq.l sai 6 I
1ny *-t
61 ntk :-

r?.

stt^U"r31dl,fd1.LRd, atiriFu

gltft<,r{ & ?
(A) till+t1$duett G)
,

(c)

*uqi

'

s&+r ?
(B) 6tlt
6ty qraiq

t I zz.

lriqr:dl-ti tqi
outrtti ltEt -tt"tQs Eii.
1r1 a<ia -rttr{i
i"C) :-rYq[i

ia),

f}#l

tc)

iiqrr-r<il

d,d}

ru+.<

iny u.ruuoti

p1

tri

<ri-eiat-ii turi

tiq"t.r

(B) q.ilqqr{ ,
(D) A. s. c trGd

qtrt

Gl r,iis'

*{

(D) A. g, c:rBa qtt u


sulaati. r.rcr *:i $ ?
(B) CPU

CI) XP

Rqtt

tqa{i qqr-t.t t} ?
ie1 t*a,,il.o :,ti it\+ (n) ou*aotrq r,ti "r'i-,,}
(c) qt+?edre .,ti s-eo&<.ro) {ent<r +ri G}e
"q,.rou{" {..9 ?

tnl $.ti
(c)

stt

qr{
qpr

&rsdt
?trq.i.a+i

lrlt< ixtildl{.iftz
tari rt-ar{Ie
{c) .tinq

2s.
.

<oi inr^q ,-tt<.

tcl

'$r,re' sr.+ aifl

rer{}

1o) +L*t&a)*

ra.

.\.^.

(et tq{
(ct Ftt

ql

t}

ai. Gl aiqriil0{r{:r

q16t-ti. }i-'Jt[

20. .{li+r*tid

rcrd{ gzr-ra-j .urr

.ira.t

slqs{l ".r:--,

[9. i< +tr-:p.{l ".elqZl +uq-r sf E

(D) rqidt.

1c1 X[*r*t

(c).s,.]u t6
13. <i:ss"tie{i e}stei.
(A) faq

,tL.t

+tq.dl.}e{l ati*r

qi.rr {} qi.,r', ,iftr,t{r p1|.ldt SQ ,iaa.....


(A) dJt -t [a
61 6*u{sr tl{l

lE-

1n1 -r+-&a-ut,[ei

i,r1q.iie ri.&i urkr qt d, i.t3


(At Ritrq qli
iB) e{rr eli
(c) tutl.*.q. r.trq{rr- (o) e{nr,ut
+iL"ue-zor pri.

*"uo* r* unL

fqtu<uatr*tl tir{t rg q.,r..t q*z ?q s?.trl


-,Htiridl grct E ?
(A) ,lt +grut! rt'r1 tel ,{l a-r.r {jar
(ci sll r,r-tGia<qtd +itr{I. to) *{l gir-rattd .tdat
16. gti-uNo.ri +1q,{.r D4i'ti *ro,e, *,q.r,r- rd.r{g{i.
q.stttr{-t :i':r gar ?
(A) s{l lr+oratct t&3 iB) ,{l er-tcr.+u6z titrii
{c) s{l .r-r.ileq-l{e io) ,{1,{ealqetil qLs.rLil
L7. 1'rr-t t-ii riteil tg "cil"<{ictut rai. cilrtru" r& gd-tt<
a-.--

(A)

t!-z?tcr i.).rrde (sl


(c) 6-z?iure uietda (u) t5[i,"t &u )liLctiu

(A)

edl ?. '
ei\r{} +J)<

ls. tnrd

1n) r,ti.tstLar

(e) i"is

-ilritt"ti.e0 s{t ,[Ertl..{l eitr:ti z


Gvc.t?S

{B) d5 g<.{ -urt


in).U+t{ +t.t
r,+ *trrri urig & ?
'
G).lgrr+.J. v.a$

(c) ,u+'.+lBrru*t 1o) 6zt-t


ru i,ttiu.t .il{-u*ti{l sij 1a
uXc.irt-t erftqr-t uttt ui e5i ?
i '
(.t) qrRracs
(e) r,utitl{te.t
qtilr
tc)
{D) r{tcet tq,
+rX<ri.+.t-0 qir-rfqts

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

26. 'utili' {ed r{

..(A) .tlq.e
(c) crds

vr{i

ut<:tt

'(D)

27" -{Ii.r,tM r{ *ij ttqi -te{l ?


. (A) -{Ua. ttcu - c.tf,eD.
" (B) *tLefq,srr,{fi:.t[ta-st[AeL{.

zt.

(C) 6rR.utqRa - etrq.ld. '


(D) stiiq{l - sarst .
i!%1td a?sti tuq,<r q.t t4

a4JL,ti UtAqi &

. (A) lrqlcra
(c) Fnur

EAd?

,<*t[Rr q..t,
s.rL

,r{d-{I

G) q'i8et
io) $it'r

29.'+rgtirr ert, tZa.-...


(A) trltt-r stu.u lt1e{ uld*ri <r"-t rrt+ i
(B) 6ur rld ] qct 0 d[ q'[sutte{l t<tt {I.tqrdl $.r[al
+e[-u x3u. +ut <r"t gi A.
(c) 6rrt cLsttcrl sula/ <d-ti 33u ,rior-ueil 6.t1.&
trL[d-{l t{I urt er{ 11 a"(D) ?rq-r-r srtfAql q].r &ng .rc-{l.tt ]iql{r{ r.rd. uta{l
art srtdl ec{.
30. urds<r{t tirtr:j u.r qr,gtLq'[.
1ey L* lte.-t

1s1 srduz

(c) qlzltt

31. -tiqe qr6$ {q.l.t?.

1e1

s-'t,e'i,.{l

p1 *w.ire
{$li:-j rt.t grtq)_
si.
tni-r ittrqul
Csl

1c; stt.t{l,d1.?r+t-r . ' .(o),: si. elrri&ie trr{t


32. .u*.u (iQqr-zor r)qi rqt +iq-u +tqefi. iJt lrqar-r
qta{r r}, i,*t{ tt.t.
(A) 4l urGie',pr G) s{l }urs qQ.eL
(C) s{I ra.teitr.utl Bud 111) s{l 11i.(ilq UJg

33.

dr.07-09-20lr.u

rir

Bcelqi

EQ.e &i.&r c,slri

qQ.et ecti ?

(a)

(e)

etds'iJ

(C) riuictq-t
34.

et+qidl

ui

1e; qarda

40.

(ol

Udl.t

]{t

(al

4i.

+EA.

ei4t

1Ay

t(rict- aUt.ti [$Jrrt, eleae..0

(D) &<qiq
s.{1.

}itntilt

(A)

crcrcti5

(A)
(C)

1-tt[l

1o1

I krow, you car trust completely

Whom

@) Whose
(D) Which

Who

Find out the correct plural of

etssi our trittL4

we{l

ee.r_.r<{-i,

rit$,

.(A) wolfs
{C) wolfes

etr+g

. qr.il E.ttulqi ree


(B) ttrlle.ii.u lrmrrfQis + ?"u.<r a-e[ 5{ eidl arr,t
: n{h*fQ.Rtriqti,rei.{l tq.tc qi.r.m sreL.j st I
(C) eqt tl{l ai.Rr.t +tg dqtl rtqi Erd,t $.riirds
.-r
1r3 qr srctj

4.9.

31{tr.ti

ticr

$stu"*rrti dg+il. rtitcuz{t

s?.dl urz_srcli

,j.or et.USCt{ Et

crrl

g*tei

*{t

tic{ttr <it *g+ili errdl

s9

Itwas
(A)
(C)

(D)

'jtldac{Isr

,icsi-a *t3.u
sier %e{Idt &r,itrsu r} ?

He iS a man

(.itfar.) +u,rift{.{l Oqtq


{c) Rafq-t - r,}-.{t 0tsrq - }tet&qr"
(D) crectl5 - (rirdar) fq.ar[\+ - {t*{t Os,r

'

-{I{q tilt sd,zLsefl ur{t r} ?


, 61 ,-{lRe*
(a) [iDat
(cl R{as
rot -il{las
.ttE'
'tru+ti
-tctc{3EL{t a.l,ts d ?
(A) qle{cue 3. ttt.{t G)

(A) srsr srd.qrr,


G) rrqo.rla
(c) utr,n.t t*t[
1o) e{or.{l+rt
ru i..u' sqi +teisu t) ?
1R1 Ut[.+r-.tnt
tn) 6{qr
(c) 4-r<.4
(D) tlts

35"

(B)

S?.q.tti

61 rrirr-tl
(ol [iRt

tcl t{{

-{lt-ut{l

hn

(c)

tiqe

inl iQ.u ut)-.,r

'tttq'0

1c1 si.ueua

r)I

lcldrdl oi-} rL61 5d r-.te il{t{J,at{q r}

{Ere.ti Sitt Et"i-ti

io1 ajv4ct s-ue


4L. tv{d-u. tr[*.< uf&e*rt (:.urisr- dn{l{ ct r<gu +} ?
(A) {r'c1\
re) +ie?.[i\
(q ttgt]
(Dl ?'tig
42- -{l{-u tlt s.r'i to 'r.rd'-ti q,& .r{I ?

lS&sz siJ

gn1

'tS r,tStr.S -ttq., grc{

u"& r] z
qel rt*< tue.
(c) \*t. eE

{e{q. curc{l {

ctt<.tL

-s.ri qi"a Q. et ulaurgl.r lQ.tut r,[lcr{\{rs.ra.


Xr{rict turqttz er.r S"rtLdl tqarrfi r,}eQ
(at e& di?tcil
(B) nls {Ir.t-{l
(D) iict)c *{Irr-{I
ic) urs 4[ste0
atstil udt.{l q.ir-t-r,{ar{t tirnrs iist r} ?
(A) s{l nQ.?rie tqtc{l tel 6.niir:- *{
1C) Grirr-ot< lte.tlcttuu, 1o1 t&< t+ts[
{t <r<r[*ti urc{e t:t1.tti stqt qLa s,tL qirrt<{l trCr
6rt?. utaql rret.r.tt{[ l,1t*i e.il ?
(e) l{1'tidL
(B) \g ?rrr
(C) ?ir.st.d ors{I
io; gln d{l
,r'[d

'G)

(c)

"I*blf",

(B),lr,olves, -

@) wotfg-q! ..
winterevening-

'

anothel

(D) frp

an

Ruufast
(A)

geryourtickt.

'

(B) but
(D) and

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
5t.

Wheu I *ent fhere, t found that Btrumilu

{A) cookiq
(C) cook

(ts) nas mokiirg


1D) cooked

"

52"

tr/e all did

(Al
(C)

53.
-i4.
55.

in the

,]

gcod
goodlv

test-

(B).better

65.

: (D) neiit

{C) being repaired


The policemat asked

p)

(A)
{C)

{B) ifwlrre

rvhufter
that if

prirrsiple

Last Sundal'. I

57. :i:

mn

ihe airidenl

of your religion

(B)

principal

tr)

princide

61"

,i. r+i rrstz--! I}tc-1i.tda r} ?


(A)
iB) Y'di{
"-iq.er
(c) ss?a
{Di g&'t
*i+t +rrt { i} ?
'trrs<{lqr-

(Ai
(c)

Oea

lrtlg

its) qx?{

pl

{;<rl[}r-oi

tqi "ettg-r-ft-.u+r t .ii{ .tr+t-ii ,ir-rll


U,ft t)." lisrt sa1q.i { ,-u,r ?'
-{B) E|.EL
(A) liltr
(ci 3r,ii
@) qriir
j{Etei

n-'.{-r-i

.rqr- ri,

"tiR.r,ti eci ?
(A) l?

had gone

iD)

havegone

tB) i8

iq

(p) l6

-50

;r.s,r

i..{i tul rtrq Slai ; D..tl=lEiti rrrir--.rpii

(A)

l.

B..{I./r<tLs (")

s0

oo

ltfi.z

G-'{l./sqrs

40 t}".ll.i:ets (D) 2i G."[.isers


+is ui6s.e-{l txtc{i Dqri 3.1560 r,ti. i<r qr- aqidi
iqtq '-r?-r-i z.L ;lr" c-i,+.il ir-e^r qqte i?r cr?.crt qi ?

G) i,!0q
{u) J.

iE

(sl?, -tl g,td trsir.{r.

(A) 16
60.

(pt 6ds*<iD.t

gone

1,--il

rB)

p,

64

y;

Gtqt6:i.fl.udi.rsi i {i *a{eii ii+tzeii.[t


,iizlt},
d,,ntle
dr tltuas{l-il.qr.i (ilqdrr}sl) fi.irqr{}
Seet *{ler, al &r ?
(A) 2.4l0a{
(B) 5 {lei
(C) 4.8 iilai.
(D) e.6 {le?
aABCad 7esde. BM i.q.13. d AM=16, CVrlz
oir<tiBM $rqi.
(A) 8,J:
(B) 8.fr
3 6 {le)-

(c) 4Jz1
(D) 4J3.
!rtt{
62- 'ogtirtt'
${tri.t rl-rr ri3ri scdl ?icr t} ?
(A) }+tti
{B) Sr-t :
' (C) ?ril,r
., iD) t. . .. ..
63. 4i, ere tft U ae Qtu.tr.t Et{ aa.ri. i}, ?6"- {A qi
i.

u--n-r Ecr{t1tcr.iuir} ?
(Ai ?,tt.r.{

(C) siui

G)

qra

{D)

E$

qi( qr

*l{

ir'rR-rL

S)

(A)
(C)

(c)

^rtj

iei

go

izr)
(C)r' ?r s0
59.

68. auii.drrt{\i r'ii..ur

to ttre markel

,ar{ +-r I 50 G. }i}._{ i,irn +Lqru ii. ir&al rt+i


urlu'l tLr-i..), ru stz-ft 1ut,r3q tirQ.

58.

:
67.

(D) tlutwtrcn

Do 1,ou know the


{-A) prirsipaf

(A)
iC)

(t6.

repaired

. I had

[].r1ce+ie-t1l ,iaez[l sii9 *tig-ri al'ri .-r1,s


qst.r.ir-il .icGii. sd ri ?

(a) td[;2:t
(c) tuog ltaer

You carutot go along lrcre because the road is


(A) been repaired
G) be repairing

(C)

56.

6-t

i5

,r-r

..tt,S-iti ruLa*lt

69. itt ,i: ,-r'r.ri +0% ZOOO ,-ti.i ?


(Bi i0t-10
iA) 4000
(c) 60o0
(D) S000
7G" 'Lir{iqisr' citr st\' 4fL rrz qiq-{-rara r,ii?ri ..} ?
(Ai l{rqr-\di
iB) '"t'r-ta
(C) dr-iil
tDi +ue''
71. r.1 dr,ts t!kt3:i1.. n*ii 1
(A) 3r{?1ur{
(Ci''si'riq
{Dl'*d.tl)7?" .+rijd-tr -i-.ii[hq.t +{Li:ie usilg & ?
(Bi rtNltzt
iAi xdi!-,.1
ic) ?i(tk
CIi FL.ris
(ti1d rl.iltt er{ t.rt}. rii+.u qtq iqi eri ?
iAi ]49q E/diq. ?dlrui isi 3,u,i+. dqr
1C; si"r-r*< r.ura
eu8 rtt <{1..t {:rr{t

ig)

d'.n{i. giiars[i.

$i ai{t

(Bi

dctat<t

(C)

75.
76.

tkl utQ.{..} ?

'iltt.i*

3:.144:4r1qiq

aD) t"qir

U) f,s{Q

rilrJisl}';r

raia.g rJ

(A)

E?t

tF)

iq

uqr.3isr

(O) 6t'u?i3i5t

esr6 fq.s&r

+ia{

"*1
lfletq-iL

*s rr"fl. aiR.{l ,jdi {lir't ti-+i+.


. ,' Gi zsrtl*ru*.eapdtl.d a,tiur Zq-il<iv 1t +g*ri
'-qg atGi+ita {s"ii{. rt&. i.ql,ii.sitt i '"

iA)

asrt tq.a*tr.i.ad

(C) aa6

fd*r+r ,"2d, qdersi +r-+ tdt1sl qqsr]- d.eii

[*l+i
qt.iicil +i le6ei+tdr?r qii
io; a*6fq.sre
aL'.si t&c.

?,i24

Reiu

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
77

"

.{li.u.ri{l

$.)

s,u is-ri

c{."1

t{tDktt't

<{l ?
(B) utt'tLLi.

trrrdi, '1i]rt[Ia'-t-t ltt(id rdAd

r]?

(e) .ti4.s

r..{-q114 21cit1 (u) aiEm-q [acts


+nl.r-{I ri{dl r .r.dL{ s,r. Luqip{l A.tt ti r'ttdl t}

(el

(q

G) ii.st

"r.[dl
UttDst

+r"111611

uia'IAcr

(B)

ir*+rs? r-ile ia'lcr


1c.y pt-u[trt-r s-q'ta uip'is'ict
GSWAN Q.eaLdz{ Address {

(A) wuw.gujaraLgsu,an.in
(B) w.rvw.gswan.in.net
(C) www.gswan-gov.in
(D) www.gujarat-statewan.in
drL?1 ltg{ct-tt nttt

at+t

t{I

et.tt

iat

(q

1rr1

inl

(c)

u1ah.t z.R
u1+fao z+ti[,l
+u.u[*t ui ii:a[Qu qtrt t

q..[

rJ)) Q3*tdl 11R

{.u[t's

95.

tfl tti

(A)

97.

(cl tiLfl {R+tuut-{l r,t-tt.taiq,i .ttrtr-lt

tOi r,tierrt9t r q?r.t.ti e{tSL6,Artar}d .rtrti

86.

WTO (World Trade Organisation)

81.

(A) ldl "aaur{, Dgsi *?r ut}rrc{ uqi


(B) te{I rnaut{., 1996i r.is }rRr.rrti 4rti
(C) tcil rnar,u{L, 2001i. tr uRr.t ti rtt%
(D) ldl aiD.e, tsssi. ?is ufRrq.ri r'uqi
U$gti5 {are.t-u. R.ar o&rsi$ ufq"tt{ $} ?
(A) s{I t+.3r,tq.}or G) s{i qql%Rs
(c) stl0+it i,tle
(u) +{l cr,ird arr?, ){
ett?d.{1..r'ttt+t {*"j .ttf t}. , :, . -- . .- . . , .' l
(a) Qar{ {-s +tr rtfi.u
.

ui

riaRt tli. ,ugraq.t.{qdlriq)t 'ttat-il

6.50
2.50

(trq
eri,r

L.,ri't rti, .rdq.z-{l sL.trftfl r-rt-q*Ar+i Eie +ic.tt&- & ?


(rr) Ft,rt.ts [iEtt{l ztR G) R.tt t3 }t}tt-Y {:-11
,1c; F.tt tt-u$itd %LR (o) Ftulrr)rcur',ti deiL*t
96. t"alld {?lti gLrt..tis?:L}i. .4i rieltqg ri+rrt'.t'l,i i{iiL
nir) '(:-,rcr q-"[.ri U.1qrr Ed[ -r{l'{t lt ttet ta qt} }ee{l
.,tt.rf 1{A -ty,'l tt'+t r-t utia t} ?

(D) q.E r,ti+

Gi +tldt
tol stqid[

qar?

r]?

Sqi

G) tla oi.s.dtr 6Rqr


(c) 6[R{-r r,tiq.rf*.* 4*

.ttut tt1l

iiBc {l-tt.rruL (:qrttt,r ut.tt{ +it{t sd c(lii. cttg u}

0?

(e) diitlts (:fln-tqi q,q.Lri


(e) qtq.s-0 +r*u-rar.ti qqtai

88.

.fS)

(A) GiIq

teif qlq t9 ?
(A) ERAM
(B) RAM
(D) HARD DTSK
(C) MONITOR
84. crrrq?,)&z {t{-urt d"ir{ 1i -u,t { & ?
(A) http
(B) hmtl
(C) htm
@) htmt
(:et{Lsrsr
r,tq-uq.qtrfl
rqn*i. -tli{
8s. uLmE
-{ifrl

83.

4it trl { u<t.il

t qpq.d-t
.1C1 rat.,.rrirt ti.{Rqd-t (o) cgefdat ht[trt
91. r,it&tqi t ,tai uQ. i,i. -tittqt .u) * r-[Qr+al u',tqLti
,+ri. 0 i.1 -u.t r).
(e) 6-tq.5
rs} qtbeq.{ rnrtar
(.c), rSl.Jg^t rfQr+er 1u) ]s +ait r[Qne?
92'. .{t{-urt[e{I sd *r$[aot q..[sr-,+.{I ttl,e{I eg rt rldc lt.dld
r)?
(A) ltuus11qdra. (B) .i6t1ct4 q.dia
icy tt*trtu{I.reld (D) Asrar- \d[d
93. utB.r qer'tti -flttt i.s1 sd qqti..ti u.tA{ q.ti t{1?

(o) it-ude s-Aq q.re


82,

Q.dt

(D) +test{..is4l

<ris +u.{Iet{l-u u[U.r.ri. dlt


tinuq-u qctl r lildl tf&.rq t) ?

90.

{tvr

(D) 6rd<
80. "as1ui 1zt *.u t1.ti utie t) ?
(A) VrEW
(B) FORMAT
(c) TNSERT
(D) HELP
81. fCe i')e'i { ?
1ey ;t-u[\tt-r.

1ey au.Cetil

' (A) e'ts f{l'[o{

(B) 1'q.r1eict -r03

(ci
19.

su-{l
ri.t.g.r,i+.
1c1

141 Rl.Ds

1O) t{irqt}{

(C) <,t+Ett[i-i{tt-t

78. or.t?dq.[ s'{L arrgqra

et3rtrr erzli Ed rip-ui. cu1 ,rt

89.

i.

ic) t.

G) l.

r,i-rr \rgrdq3[ n1) ZLr+

r,t.tF+o{ qire

4.50 q,rLt

(D) ?. 5.00 cil.1{


?tr;t.-il .tis{ti,D{i ieqt a*t

}t}te{ t} ?
{B\

L4 %

(D)

33 %

(A) 7 Vo
{C) 2:I Vo
98. {lrndl u'.r-u t%-tt}ti.
(A) etd?.

u.t+t ti r'ui. d
G) {ss lter{

s-,{rr,tii.1i

' (c) +rdse


(D) ctettrt
gg - +Q.atr-zotr.ri .{I-t ti zqrte dt*q-t {.F+{-tRtq ei4[
. 3+it-a's{ rGt{ qlrnd ec0 ? ."'
G).Qti[*rt".'
._ (A) 4iih
100. qet r f{*n. fdsisr r.rqq{ %qlqr{

'(A) ',nd[.n$i
(c) %tlt tct?

4 ri' ? ,'
q.ttad
.'p;

'

(D) eilc{at?

dtdrtL

SUd hir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

qilat ctilq:

flB{9-2o11

(B) 2. (A) r. tot n. {D} , s. (B) 6. (B) I c} :- (:) i 9l 19 9l ll i':l


rz (ni rr, ro) ic.Gr ts. (a) ie. tnr tz t) 1:. ft 11 111 i:- 1il ::- 1:l i:- 9l
23. (A) 24. (A) 25- arrr) rrql6{ : a{cr. 26, (D} 27' [), ?8' (B) Z9'' (C) 30' (-4'l ]1' {C}
1.

(A) 3{. (A} 3s. (O} 36. (Bl 37- (B) ls- (I}} 3e- {B) 40. (B) 41- (c) 42- {B}
(C) 4s. (A) 46. (C) 47. (A) 48. (B) 4e- {A} s0. CI) sl- (B} s2. (u) 53' (C)
(A) 6t q)
s4. (A) ss, (D) s6.(c) s7. (D) ss. (D) se- (c) 60- (c)
:1
tl :: 9l
'6e.
74. (B) 7s. (C) ,.
(B} 70. {*t 71: (C} 72, (A) 7!. (D) ::
6s. (D) rc- 1.a,1 67. CI) qa {$,
?6.{A)77.{c\7s.(B}re.(o}80.(c)8r-(c}8?-(c}83-(B}S4-(O)8s'(S)86'(A}
s?. (A)' 88- (A) se. (A) e0. (A) e1. (A) e2. (A) e3. (A) e{: (c) es. (A} e6. (st e7- (c}

32. {D) 33.


43. (C) 44.

e8.

(c)

ee. (A) 100. (Dl

5?. {D) erz) } sr"o{l .r{ft }JSri x l}..f1,,'scrrs r}.


- 5 G.q'] . .r sc{r3.il xsq qgqt?il
qq'l vs.l {x + 5} G.rr'l;'sce a{.

urCe
-=- 15O
(dqel)rE
.
x
)JSq
(x+5,

(x+5]

AC2 =AB2+ BC2

62 = 3.62 + BCz
--. BCz = 6' - 3.62
= 36 - 12.96
=23-M
,ilaz 1nns.;

-'- BC = +.e

......(ir)

( ara ), ( a{ar )2 = ao IlGe = i s('lis


r'
15O '15o

{A) sst
'
BM'=16x12
,i ...'-BMz=4x4xr/4x3

-7

,'.BM=4x2;-..,.t

. tso(x+5i-lsox _.
,!

x{.x { 5,

.-- Btvl =

+30)-25{x-3$=o
.'.(x+30)(x-25)=O
:. x = 25 Qp! 1 = - 30 ( xsv iillzo .r c)d er$1
' .'. sra.il
l*a-)rsq 2s [+q1lss6 (Ans.)
5s.(D) Q. too "fl tsrQcil (E{d --} l.sdurr:rde)'
o) 1. tsoo"it rgr')cfl Brta -+ F)
.'- x{x

5x15tr

(8)

6s.

67. (D)

.
68.

iui'tl =ir'fr6 =z'*%


= *=

q.i

(A)

{B}

i.

r1't

i-l

qs'l) a)q a) qt{l ut.>l'-rt


8 cr)sl egl, <at rt$ qtaq I e)d e{l- oieil
eq).
crrdq{l B + I + I = -$ lz
"ari&iar']
qi

69.

BC

crra [Is arg t].


'ea1.a"il .{tdt rA v=tstq'l ,lrcrr4 e,ls"il aAs
rtdt z{d xarg: c't'')
3*"1 0' zled S eal'a4
rqrrf-qo'q d. .lq1 xstst 2'{i ti1ul, {lqicire)ry t!.

crrEfqqi qte) q'caz

!O-06

ot x = 2OOO

- ! n9ioo*-'l1)

'i
(c)

a,r'3 {ans.)

-,

15ox+75O-15rx=x2+5x
.'.x2+5x-75O=O
.'.x2+3Ox-25x-75o=O

ss.

? ,r'lzz

61-

-.----

qY.,i

---

......(0

150
(aHarb raoa= -_.

XSt{

(c) qtaEtrilaaqt Gaq

60.

-..

x = 5@o (Ans.)

4 (Aa9-)

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
q+rra

.9.-',
--t

Hqr)-

4 ,f\{-t1, ilsfl rlaeflq{ : rii.;,.{.L- i1:


s 4t4Qr, "jrtra ag? lqt utt"r {ct'sc::

,jl.,ar.Zi.^iA
aiqqt, ilrttd rttet *qI.r:teril .istri

aft.'ti::.

i.

+ *tisi* f41 ::;il1ijlt


:,i1i{} 2:_rr1 ( i.., :-*.1u.'1

ii:t-+

?tqrq rrafl.+

fi:ia i"li*t

,J .ari.

i.

sfq{.-R.,

Xrrtc -ilQr tl*rrt8

[-eqrJl

-{i. dl, it.t


{.rd<, $r{d 6td hsn* Rq.t
r{i &.'r- qi8,t-t
a{l

[&.- :

o {r\<, 1erud*a tAfaq,tdqTtrtq :


,lI n. i. *h
lt3{,grild
s
iqr{I {r.isq: 't}<otttj'izc.
c ]t3ur, rjz-tt<r Bla tn'[[t{.t< '
r

3.

ur. .ritt

c
a
s
c

etcr qta

3[i.

o
a

.l{

*
:

(q<<ot

+
[iar<qt)

gq{a, dll -r1ir t&u Xru<t gii.rtfl :


si. t,itg.r atri
Se{i, {n. Xfi- (qs1eu} : rit .i"ltt Rq
ge.tR,

al,U.

1r+a)rdriso 3t&t{.8:

si- r,tq.r Ugtcttq

o' ga{i., a-uw gtt 3[tddB:


si. ak.tt- q)q
o Scr,rfa, $sfnqma (-ttu{),
it- d- uri- .rtsr

",i}-11:-

{[o131

tat iilru

ai-{}:.uft.{l

{<}rt{t

.{i

*
*

J*udI r.tq
*p1a, ilmrd 6ur luqfts ReeQS-t< ;
a0

otqei=-

r+tlqr

ur{ : a't',ti. :fz;ul

r{l trgtu xqrRt<t: siq.rt


gulH.st<. a*tt :
al.t-{a- rtcg1r1 UE : +i:.etrl,
sr -1. ql?t t : g$t qt,iol

rrtttt

c l{c..|rrRttil(t:

{rr0.{ qpkii. vq riq[it r,ti r,t[ta{i.,t

c 1ge s.rirftr: tt{t[ts qtq,l't


o du-wue tg : n+[hqr ui itlt
+ dt. {L- {.fl:.nd q.ta-t otqeti ui qi{u"l
o t{q{ttt: ne{R-tttt
e ut'ie ud : q&rq rli. (:dirr, gt'{s
o srt411R: '
[i?'{t "uz.&q qpt ti rti '1t"tR3 6!'tt
c {Ir<rr Ee :{c{, <ig ui tutrt r*ilr}

e'

o
e

{ti.rl. q}e ..
xrefds fiurt*, 6fiuqi{, u\r+ 3R- :
0. uscilqtet
clqf{s?lrr6 6faaul+ *3e1ar,
it. {q-{,t.?,tu6
{ltas6 ai.qtdl 6tQ:arz qI* 6-+1i[n t

{-s\t1elo
Seqfd

: ui. tiu.d[. ner:agQ


ti?.rr gtiqHA : rri-d-t.{I.qxtdl

c B-rilr{< lq : qrfl'qtr{t
e [tinh{4:lqi
6 Q.031aEa{:dcr
o ?r{llrtl{t:

qrotai.

'i'tt'dl rts

* l.

[Qs-L-'i

"i-t'<i"dig,

r,tfutu-*l

{t. i.grL'ue:6id

"1*.<'tt"t'ri

+ qrl.t.{ils.t : iat{?ztli ouqa't


e{t$ it+c : lfQ at 1s xii[i't

*
*

,t1e-t"agrtt:
.u&.{l ,,tt lr.tt..s,

* dt- i..&[4,t-t : <tttt[*: -'tt'{ u .',tRrtRot


* {a- s"1.11-ag.t : trtQdl r,t'i itlt'*t
* *n. 3ti{ *eq.t: +q.trur qi qF.qtl Ettlt
* R-{-a qlqt : "d'Jr{\[i]ticrg.tdlttaa-t
.,

$.tGl{ta,et Rlqqt : qrfQtr+i'tk]r"t

q'[tR.t xate : qt.[ qtetorqstr t4i q]ill'{t"il.


+ llsecr g3et 1{?ra{ qtqdi
p ftl* ld.t: ,1o uuot.ti.
* R[d-tL.ttt:
ri? tu.,r.r gtt,,ri 6-*dtt 4rf cr-iu
oidlqtqtq : uti't",t
Uti-'t",t rai.tD..rti 3e{tg1
il{t{ tid[uutr.t
* X4tt
* .tr$eru .t*ic, iR ui 1s rii{Rrt
o Xge f\r : uuz'qtotolt
c {I- .ttil,rQt {tr(I: {qr{{dl rt't[<rq' ai5
+Qqte r,ti. s.[T t{t t-n't
c 6vrl itln{l i.u.[ qRqe-t ui q-'r{ 'tt,[
t aR* r{t,rele : {iru.rrqett ui ur6Jl,
o qe<tl*.e nl'd.J[
'lei
c rtttqt r[{ru : rt {ls [qJtlt
a {.t.d.t.'rc<rrug : {tast
c ulotat ut: tt&{[R:tt
e [tRR uRst{} : qt {Ist Rsta
6 Uedr-t ulrte :uqtrt-t
o rrdlsu[aq.:sie{
a un.r{1.{-u[de:
tflfQ.rt, gar& rta ui i,i1la guc.il
: il.{lv. Rstu

rdq
o
't:

tt

lcrqsfl esildr ufrsrrluili

lrrq Rtt+. '{l<r{ ue0 r,ti. +R9dt

c [t'tu rt]e : we qi. "t[iv

,ai tltyt,

{a{q qtqaf
,o rlu.dti.qefirt[ig{ : ttcti

o gs'rld, qrst$t 3lt+tdfl it-',i. ri't.,L'{


o gerR, ei<{l+tst $3$eHa : n. }. :{ltri',
o gelR, ur3{e 3tqd$A (ll't't tr) ,
iL {qrdlera n {
o 3e'tfi., r.trc.totr1ftqf{B:.i- S- ut1- rir-re * Rsnftatqr+:
o Seqh, 3*r 3[i+[{il.: it. n{Iir+ qteq.
ttt,t-u u.i ig.ila'ig, r'tt{ ttt,t-?t
o ge{d, 3t. d4s*r tt}.t.t gCieE* :
o +es ueg<et :5.t'ltut Gld
dl r{s rt-{I
6 {r1 }. r*oft{ : lrtt{q uf,, wrt+
o gerh., l'pi*qr.[ ertrtrtkt Sfid[a: c uge !{}e : oul&riPit ui t}. rue+t
:

"..;''.

g.tt{l {e11: tL(:h'i-'.ti{L "t{lo{l qt1Ei a-t


{[ts[as qtot u
o *ai+ Srdte : rttu otr -'u'r, agx.[

a
e

+ u[d-0g'rit:

* .fi. a{tit{i :'tttq titittlt Rstit


* q-Uq-it q6fl : rt\r
t ].{t. X'{lurt;:no
c -t.rl {rt.ttt:{lg.t: tiqtl
* :rq0c gh : [.{Zl ',trq.t'i

Rr.r{r {6c{i : it'f.a r{t"t4'i


glq.e le{q<t:
qr-rq ?r:{thn {i:ta

s{l rtilqqq"u5 Lttr6


ge'rRr{I, aler12 3[\., uvdz
r[l li< ,r.tsfd,u

q)<t
3r+r[i., ?nst?

{"1. 1"Ut: liiritd.


i.!<lt{ .ro{I ull*a ;:,11:-i:a' :4'i
Xrlleg,ttr R[? , {l"zutt

c
t

si qD-\'d .,iq.- &:i{i


aetli,{l, {z?rdRar{16:

o gc<"rcd[ u*ri<<:

* tr1E qq.tt: 9F.'atis riiiiHtr r.:attil


* r{[. [\.rr<r1:1c,i-,0.
* rl- i. a1-e.0:{:,aqr.idi

Se{ia, -Srtrd URct{a,4ltetq.t:

._{.o.rte.t

iffi

4t{e, xr-rr ut]{ftr l&tq ql{ :


ea1"t aGtt
ut{qr, 16rd qrq[{r ltrae lflox-rcr,

Rqtt __

[-i5,.1.

6. q&rte : liis-t qtq.it, {-lc. "t-xttt-t [tr:ta

si. :i+te.t Ee : l'{i't{dl :{i. ( i ; a,r:


+[:_iiie r,t;i q-sf-t t {tct.r, i2) ".tir*,r
r?itqn. t:i qr.ttt Gl%i rirtrdq. ia)

+ uu.<X*td:-tui

,ll -t:-< .ile

:-

ffi

GsEHAasi :
:

'r- 1"jli

*,1'P..ii

i,i..l r.lril

+ SuSr lafq : +ir.qi :,1"i qttrt P+:r+


s iq-r[tte eelqi : :-ri-Y'[:.1'au]1-11

ergvft : rrltattE{It{te tulae


Gvt-,g.rft: qirir. e'{lt d+r*

FtiL&

c {rtt. tzltd
*

,Jl t:l:.r+.r',5 +lt4

{r{-t, trrkr etrr{ 4s

1t"rri .1ti*. : :-.;.1:1n4 :,i] r1c-1 ',l.ir,i+i


]. 4.- riE:a :
;j-irli ri'*.-,i :r-: '4il [Q1i-1i'<.:i7,-1
ta''l .t'+.r
"J3Lt+ 3tta" ; '.ii--iii-r \i':{l

t{Irt 31t<? : {tgr{fi xhqt qrf:ci


aLReq-u uqa : rtre {I-}.[t'{

c ,tllgtern't Ut tCt: d-slt<r [\.i<g.ttl.t t[


o .u3gq.u qtta : +h.ll+ utt<r'il't't qr6.06 {[r til+ 6f+n2s Rl.*ratt :

tridl {21tr.t ; c-t ui lrrltqlq

+tltt rlslttet ?iqg.ur ddl

SUdh ir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

aE& r{& ex&sfEx*t#*x}


ry!,erlidldl
J
:& .tL*" r1{[

{tq.idi}

ar.u-.{ cJliz

gqalaq :atriz-t. qd.qz


{qr},8i1 }ri.drdln,

]ltottct, 6ajct. "rtt:r, .,ttqt"tilZ,

Q%[-

.iaiif*<a, a,irii. rLllal ,ai itariq.


t.[er, seraa. [Q.ut

ui

litqitSdl, .trPt

4ld+u rti r,r.r s't's .idtE{I.i *rqi(


i. a.U.t {i.qqt ;+-t r,rLq.ti-

-r

.i

o tgeu6+ot:
tttd, a.r r,ti
C .t{rt t \}e:

,-'iqf.ttr..

mg{

G{aer?

+ :rgcaetid tle : lie F{ctirt- ,ii{dtt ui.-i,iii.


<t:_,r.lt _{iett. -i;:1Q9 7":_:iqi. ri :-tla..il.
eal\iit zr1. *,e1-*.rLtoi{- .*t r,itq:1.1.
+= :itqtd c-{qt{rii:
';ft, treri'r[i. (1an1, ir,..r:l [i.+--+lr).

{tl"<, 1r+ta Ru<<s s&rr<.1


3r{i .ig:ri ('{lr,}rt

*ii "lF,grqrtj

*
*

ttriQr grq.;i

[i,tkt, ;tt". {i.tt1, :,q1.


i,ti srte:i'il'"tlq.ii-

r1}e : te+gt. r{r1ft, or.p,{qt,


litz+rrrr. ,-iiZ-tt, .it?qi,a-i

U.I r*i. {rt-r,

r,tlot 3c2{r$.

* lq[i{<.ttf 'Ae : ..ur{l gt+r, rti{i Rarr


,,ti r.tJ{l 1e liaiet.
o Edh{qrdt:
1tt., *a, :tqri, rirrlq qrq*i, ne:t.
. Sgqtq-r, tc?{ oeii:t +i ciriqtit
o'*Slfottt! qt{<lt. '. ntrl{*r -+r.ir',t-r
ultr tR.tt (u14i:rc z {iraril r,:+L':r.
u.uft: r,ri iia&u

tl&rt l.r.t rrlid,

{i

gcn.

.,ryr't

c"{i :sricl)

ai+$ir lqR.u).

otnf : ,,itti".i +ti..{Sqtt re{rq,


rq.[{-r, iqtqtt qrnt{r.t lQ.rLn, +{Fss
rie++iL{ ri<r, [htG.<.t{i gz:-r<{I ueu"r -

*
*

({tq[\s, .uufts, Qai

+iqRr attt<i

'*i

o ttot*a[6\ie:
udl gr<.&, {tiicq uti
a nqf{eders,

r&dq{*
qf{qrr E<.us

{tql*, {a) dfuia

attt[ts-te&s {ti'{$ta s"i[.j s.ncr

Rfra,* q6eir:.su:

Rin

ea{alg

{r4q., 1Ertltrt? *&,{ Rstrt $*t-lse


i{I 33ti.rtr otits{l

att

$l;S :

ta, Q:taeqr.{I qfdUr.rt Ufi Ra+-

{t lt,rrttd t-rw.t
{{U.{l s[\$.p {.{B{}.i+} : }r.li. .ri"iait, 3r{l i.at Rr+{ qi :i} u. z. ,:xt

rrqra+. f4tGtqtr{l "j"r;-t.il Hqrrr. i4-.r


,a-i. ttrrF-t t:_qjr art 1tg: qrq.rr

,Ii u<ctg.tr. .iLL

* 3-r.idht r*q{Rq:

1s.r?d.

*,

graRt,

.{irilzqrqr :3Q:- [eiic1, .ilat t---r]rrt,


tytt:r't ;ri tr"{i ar{eil. (tq.cia ectqt),

..ti

q1{ri q}e : hqir-r. '-tzr

s ttlts 3".r t*l{c, 1e utr,'r+i

trL.r,

z{I

*
: (Et {:r{t)

fl

o
:

c
6

qrqlqr t liet :

s
c

rt [st{ \rt{a, a} ta

c't:<r

*teta, 1rr+ta

r{l "r{fd"uf qtria

{rtdsl$ uftfi

r[,t:i[]-u.*.{

4qe, $Rrd r{f+t u:uqrt ffutn


'.
r{t {&(
Ut'te., grlC {c 6A}.t ftor.t :'

DraA

r{l ,t<3.,roU6

Rr+sf{aurt: enXu uDtL

r{l r,i?r- i. '"ra


atd{Rs, $tReu.t: r{Iurr-}- Rqrdt
u.a rrl{q., OdReu"t: r[tS.*. \iR,{r
uq. dq.q., art qi rlrrqr : s{1.{1. tt-[lriq
r{r ?tf&, q{ ui wlqrst : r{l rfa.}. iat
ltr il.[{c., atriq f{ott+ : r{t l,tist Grirr
v"l. uf{q, 6a}.r tti qfis : rtr}rt +ug
at* rrf{q, ru[&0 attr xnrs. :

d.d

rll du.dn. ;.tals


o atc.rf{{, ltowf{auq: r0.dl. ris.. .{t-u
c at*. xf{c., s3{ f{nu : { ut5.,{1. {a.t
o rf{q., {crlir rri dndq qrqd. :
dl d.t. {i" .r1*
c cftq, uttt[tl -<rrt : r{l g<r-a al.tr
t rftq, gt te,t Rourt : CI l,[. a1e. qii

{{qtat
al{<r'i.t :
*0 q<<firud s{Ifur
Utr4{t, :$Rtd*en.{qGil{:

r{t +i*t-r,i.t- :llqtraq

+tq. u[Lq.,

t .t{ d{q., urtttrrs. : +lI uf{r


a qiatf{e, {dqirur't:

r{l o1t<R{e Xsuu

rll

.uqr-r

{}.}qtu-ttq{.

i*ir<.uf +tg

lta{e, {lftrdUtE.USi{1

G
G

sliu s[\a lcnccy

{t.t

: si. qitL iirer


q.e-tarqer1 :

t ul. rrRq, qrdl gtcsr:


o

taqrBqr

6rnea; Sqnrd

ati

rtRrt-taRq, ur*t t:
dl dl_ri-i.

tr n : rll {R.Dte "if&<r

t'tdi \q

dAl

u[{r X".t af{s, {qd qi l.t t l43B:


,ll qri,?,tt- rtici
xl{t 3',rt ut{t, Eut.t ati 2tdcls :
,Jl r,ut lia. rri.rr
u&t 3".{ {&q, <tgi f{<.11rt:

i,tR.eqr6.ic. ai
$Rkt ltt t fl{a q1

a0k0.1

t*t ${q,

r{t o{I.i-tl.:t

fdt-t[\qr{l

?r*qug.: si- s.ta QRqtct

rtlu rtXu,

:fi"i. !al+.<tq+

afu Xq{{e-,
r{l nt,,L'i.t i{q

gzrtlI

uiit

Xur.i{.unereA1:

$ rt{tE

3.<.idl: ti< .rii1


r{qqt: rrtlqd(rttd q?ttqt
1-r -u*.5$, Xrtra enLlJ

nr.U.{q0q.z Rcuri

i{I'dl- ,,i-t- -iqerqrei, di [i{a *.ii


at tt-.tcd<.2:

qg+.r+qgt.--

iiarf{e detet:.i<r,r*

di

o d'tot qle:
{cG-s Gflt, (+c,ia eqsi} Srtcr, *ne,
r{ftr, -uq.[, Od ui qaSerct.
o mr.icettdouoilr:
auG%fa Rrta, ri{ra
",ii u.i leG.ufu
o B{zt{e tten : e-r ari \ders

t3{
,te

dletqt {Q.q.[ a-".,,ti iixcu:te<cu6$srQ+t : ;rn{4rta


x1qrrl{{e ql.ttt, .ttd v".i.r:1..

fq{cra{

?lt?rsquo.r {dtsitut}

{gr{Kr-r, *t +r 6Ai:i

*tL,

ItUrr, {lrtrd lt}u

3*

ali

aq.t

{l:i11- .ir{.,t2

q.r[q.rct

f{est fuclqr,

:,!.d3tr1rt,

?,tlr{qt,

o rig.ttd u}e : qt[?%[i f4.-an, +r rri

e,rle

at-L+. q&gt,

+ e{eert{ qanqr:.tIittD
* <r.qeoaud itx'dl : zq{.rR.

ti{-r

+tet*., rgslz u&{, Q314 46iai3tri ;

-lr.rriz

*trler trGrql

o tttrsrc.q1u:

'

6taatt6 r1ir.r: {gal,

,at,.iiT-i

qt1-U?fqq1

Rers.

,8.

e
+
e l*i,<1"tfttt,

.irtt.r..t. ttt.r_ ,1e

+ +U.[flq}-t

}i'+qt, +a1ac.i t&O R:tet +.ti:.i+e

:{I".<it e34+ $iQ.d[, t.+2dFi:< ii.i.aq.

.iDeu rai otq:,srtq P{ott"r


edtrtf{e qt}?t : :r,{ai +u
i"'{dir u-r {afiq qpta'i,

qld :

rf1c., -tptfts xtq& fls$or : *. azs.ur


e *!{c, +.ta afi sa{qfi. : rII fu . *. fu6

o
G

rftc, 3+t *<l+.tt*tte: dlot*lntei


rRq, ss.t r{z *'d : S.. uo< 11tu

o qldhr rtslfiu{s (.S-sr.'0.} : f{rtit{EEt


c 1*r {zg[ u&a{. : :ll*t{l ufiat slqrq

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

+ f.{ti(-rt

td{

-ruu.tql$:

'tiElF- i{.}.:{.riERti
"ut+t iU{ y.tifi : .rgt\ .;. crsj.qA

+ +lifu['tre=. ?/(?q : ii[-at


+ i.i{"t, *-iq +lsffieeq

<t,i1{[ :{eii,

d.+. s-t.
r.rilq+i lirtr
r{l.ttrr .uP<r
0t6'"tci[&]r "

?,t-tq{x.t.t

r,lt

-rlt..

F*'rqt+-

4t-iiia

frg+.q (CAT)

isia'l

:,taci.r<r

+.'1

-r-:i:s

g4.4

ju,:rrrir

lirug.rtt 1$

r;-[irs{
t"-rq *.9. Rg

i-.i,,ur gfl

l,,trstrE"<
i

qa{

i:,.i{it}.
iRe..,

*
*

iri.;-ri.ilie
iBriqt a.ta

:uf,l

i.ti<.ttft
t^.^-

eR,*tgr

lg{+{Lr,4JR,rt

trt

i%trr(i{e gir

t, r,{li'{I {uCt,r

rii:i.,{+t-ilttn

rt{-t {rr
li-4- urr.iz

1e{1{itt

"iisi
*rt.t-t .ti$
QrqtttFte
qfetcr

ri,ct?,tE

{qtq,{.

tt,tti{ {rrq
, tr5i.&rJ'tBt-i.
1;cta-t T]kt

ttct}tl
EtctEL-i{tel

*tJrrria

.iRqr

r,riQ.+ru

t{I-r

rttGt

rrsr{Qi.e

irU?qt-t

tttsr

rlt-s

Rt

ui-d*.3ue{
iitg3trt tr
{\fttegtti
Xrdicla<3id
dlquqr

hur-t

6rnrts
rsrtutirr

'{Rr

u[:e

.r. rs ?st

ti

.rfl.ru{

ari d.r.ILd-

uur

'

ttcls

serqrfirD[+'{re {}z{.:

a{lgcir

furo

dl*r.{I.l*e.r
{qitdl.u t<rerre : :0.'{r{{n{

urtsaq {1e

dlfr-t.

'ttuqd c{t.de,*{I

g{

t{e

Rr{t{

,i-tr.v

'

si- r,t1ot.r)<
$.r1rat-g.Rq, qXr r).1arlcT-u6Jt
A+e. "r-t. d.t.r{l. qqr.{l

t,

sr.rLer-r+re, df-l,t.t a6fde li+


Ru{: ltq.tle-tszl.r
i[{n1tr r.nq.rlt 6R..t d-s d.-{u
rltu.u: all{l- riqtdl
dRse

{r{-t, el s[ttt

.qr,irttd a{t,0.{1.1$

+c.[r, [lar{o\<*il+

6tiu rnsn:
gr*ttut
{.r{.t, ila st6[Ae ttl* 6ft{r,
-rt.r{d a0 ,tr{i.l st.z
{,r{t, g-u6}s.Ur .ilr 6fiu :
r{I d[-

o {r{1ghrt'rfQ.* uf{u sfqn r(upsc),


rri.{l.r{I. qmre
G ?rS{ {l,ar lrsru3rr' : f{q{s1 fu1
c utlan r.ne, iu.tct dQfEtrn r*rd:

e st*La,

u.&zrtreqr

u[Du ].o. {s.ler-t


c {t{t, }t1. {l- d. ,iq : z[D+rrir.*.r_uq
s 1.1n,
r.td.'i+ : r{1,{l- r}a_ XR 1
0 {r{-r, "t$n
utr1p.t qrt ufi. ris. :
r{l uiqr uhiq
s {r{.r, u$reg.t[dri+:
dlqrne.t e[ig<<re

:C a.tt:,

r {.r{t, +ar+ ftQ*.rshr+:


a{l ri-r,i. rSvR
I {r.{+, }tarl.t tlda{ +thtlRlt uls
6[-f,u trnaD {l *.riu. u.tl
'
i {ri.-t, u*rtc,rri{,::
-ltr{d (t\1-t) dl,{l_ri+. &=rte
r i.r.r{-r, iu.teH}qed-e q1{ (lnou),
'

uu.rg.ul. iis

* id-t, u{tr tr+c }tltae'is-Nm.c)

qc- qrae

Q-trs tt{-3..ttuqt

,{F

{it

0 tl-t,lelqld:dl Rfu aerr


o *la{*.tzq uwu<.tr ; dt hfu uR*}dl
c &dl-t rtg, elguou : rll B. ]. nt uci
o stdrar" 6.lf{r.n otrl fml, *&trere{s

Gstn$
qu[.q qiFt0*w,
*.'r.(i.[Adt ]-

c ]&tra {}z{

c.

i'reda ellqntcuas.

t{q
eilte-u1

asqr.c{l

'{{

s sr,rl5er-r.ns, &i.n 6ef&s*r ds;i{i:


A+2. r-t- ,ll atqarrltre
* {.r{.<, gttqtflu=a* jh{HruGC):
,ll ie e-spr
{l ?t1tn{r 3-r{afisu<rcstr :
si. urt. Rt.qr,r
e repidl-tr Q.s.rfi* uet{ru atj. sr{ise
r.r?s, Ri-rc hr{ d*s l.raq.l=z
atloT-udJu{ @RDo): r{l d}. i. ru:-tq+
r i.ri.t, +ln shr.r 3ri oSRo)
i. utqwl
e i.r{t, {.alt\r drd Ehu-t +,ti {.}z{t,
t$nJ{-ed+ diftsd+d:

{t {}-:itt.*rd r{i a{l e[i{n err


dBer v.ue : {t Rt} u,r

rrr tQ'

1z{trtz
+t'Uu.t

i.

uI+

6ef*{uircroi
:i

d-ufal*a R{dawr,
'a '

dldqpqhqr{
o sttlser
dt{*a rtre" u{tlr
ou{ cesir:
u{tq {rct
{rar .u{
r{l un- "fle"
}. uQsr !
,q

si.

g suflet d<

2iqJtgt

{qs?

ti

+ R'te+ idt (utErr.u) , ,Ji\v tz<{l


X-,+ ildl shu't? : rin. 1a-ri4
e {zdl slttu:
:

q.6!S_t

33ltzt

;t,.,i:

iar{

R.ra.tr i.tr (slsil."u) : r.0 g*u

B.trqelriu iit3.ttr 3.ta

t i_rtr.{il

: .te.ta e.{Ie

tfd.t, au,{iS.t ri*{ r i. .r.ttet lte


154{tdt, utrlr-triq:
si- .t-}sl*e ueg*k+r
f {td+, g.{-d- : g r& tilfitt ;rit

itqit4

iii,<- utqtatt

.tt6a ds[q.r(i. atlte {Lqrt

q.ltaau io{IEr:
-ta{I .tl?t!rtr-

i{iiar-t3,ur

ir:.ii+.iz

ri<g.ttl. "
*'. !. e6 '

!r 3.94{ti,.r, ?sr?tou. : :[l ]. rd,ur,ut

lr.qsr "iLrr6

steis?r-9r+?q {CRpF). ail [i.2,*.rr:

(rrBpi : +{t >.elta Eict


zlre, ura {l.tt qe (sse)
ril ciq. u1t. 3sqre

i,tq *{lq.rktq
* sr.rLat-rt1e, ieQ !i)ssl.. +-i{
s{} ,{i. }. r&ar
+ . u.t157-a-1r{fe, d cu{:

ts- *it.

d-

((_'ISF)

zil

(q&qeen)

leru ui

st{i3e?.

z,<re, Sdlrr dalFu {teu ast


: ,li [-tr_.r- iZ".tt?i
si.i5ar- s.a<., S=s1-itr4a.. srl{t qi{ltr
st i13?r

sF srqlJzi.-s{re, d{r Rsdiig +'Idrssr,

irtilq-i,il

-t).alr?

leLar
f

i;

c
e
e

dI r.tt<gui.

{qa,

6[A!r'r

nr t'rr u]un{.

dI e} qus sru

'otqq., ffi:d.L?R
1p1.\g AI {+ sr.rLe
*lI

{r. {t. ddt

}ser (cBDr) :

tet

t, {-geotNd+ rLnrdu d<s?i.rr


(cBEc): r{t d.}. t*ct

{,r{.<, sau,

: dI

Xdkguz3's

CMD,NHPC r dl {u. }. .t"[


t ati. {if&t Rlaa, oNGc :

{rt

r[ d. ]. euRfl
'{.*.t,
roc,dlqe.

t+.

gaic+

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
p*hi edli;*
., :,

qri'.i:i

{+ t},fht

lsl.sat, a}6.r t\Rqr:

a{l ra".. -,trt- qir-t

lsleai. y{i.e. csr*

lGiq ,nqii
*.iv"t lJl,:zr .l-s cso ilcrcrr:

*
+

+itft;..aiE Ritai : ri.ri;i1,.1 ;-i,-i


{.td<, xITl\L: rii ,,tt::. ,.i*- i{1. ft.et
{fi..t, "6tta 6:-ttt)q?*":'iqT. i<;;Ci :

* lQ'|teq s[\t-tl :,,{} rrflrq,urc i.rd-t. otudlq sqr 4l*rr [i."r.r rr.rCl
z{l

3. .ia. [iv.t<

+ i.rqr[-t,

{ra{t {a*",', te-e ei


'i'te : f .{i:. :. ,"6{.{i-:t
+ Riset ?r,t?, r5(i+*:. aGF.ta ail+

rt{tt

tGrrr rir: grJl rrrot t-ti


ttl{,+}+ R<.t aE[i]r+,

q1d : s{l {t. +r3u

{dft* 8r.l {e1:


a{i uir. drd
c.ur.u

{11,(, CII

+
+
e

c
c

g.

o
s

, z{1 i.,X

rr+tZ<'tr1-.0

C{<.t

,il

o{1.

fq(rtJ

rtate

lt.r

ICCR: s't. gtt tire


lttrtQ!, ICIIR :1ri. a.qu,{}
ttqqt, ICSSR: r8 uie ,+tqrt ot:nd
}tt tA, fir{lA--UZS ttStt.{I :

{rd<,

gz[ e{lcri irat


r{q.e, q1tr l,il+ }s ::{}3.ul.irtc-r1 [Qxn
r\.Idql :

[i<+

&.tlrr [tr

{r,rd-r in-te sRu+ +h fl}su.r }rI+

ttd(rt: ru*u fr-ur

q){-n6Ju-r :,Ji urt-4.-1-t

rt,tljd

$tidrr'rrrt gr6[&cr.[ {}z{ : :fl s.tq ltil


trrl..t, .t1,t1.r1ta; rtl+ RRA&q is

: a{I zg

ttt

iEdt tftu.t ornrpe:

dn{1t{ dI a{t.ri-t- {q,.


{11,t, i.t t<{ s-{,1r1 B+Xqa R}u<.

tftq.+ (Nconc) : -{ur{{ rJI arc.ilr cns.


c Q.t{'t, a[\c ri+ : tR< q{
o trtrt qi \ifdpt strl*i{, NIFC :
4 utl.ritt. cnl
{ri,+, 6{.[r.n tcadz{ d{IftB :
eF--ult.ret

fQr,-r ?r.t?e,

6fi

}.{.rur'r

r.t

dtiaazul+ t1t<

{}e{-vrra,

f
+
*

{i

d+- .Utttf{.ttt qrd"t


tqtLrrt [Qcr,rr6

{q., 3.

trr.g ,tqre

r{rq,, uf$r-t gli,r<

,lI r,tqrt 6Ji


r,tt}{q', [Q<Csrs{A NA}I} ulsk"r:
U5<<t r,te..tt

til{l

arure, Xrl'{ir-t

std5er r.rla,

s{l

rftgq: ril"iaqiar
1.1"To: r{l ,rr+sa ci,0

stqlszr u{tr., fir\rrDo:


r{l a4et qur<rt

a tla{r.trq,

r,il{.u6iu<a[+ 6xrtfi.t

sl-+r-n : ,lI:,litddt{ 6eut-tf"g

e {}z{ r<ra,

oeEc,u1{+r6Jn t ul*
talt&tq alrit ilE.t s-llr'

s
t

r4o,*c,lt atd

ltqqe {t

r,rt4q, u1{.u$}1+

arl*:tlt{l,t *zrt:

r{i "&t tt.juce 6-+ou ald.-uu

lttrteL, 11t(q-{re UtRS.t qhe1

{erqr, qe{ d-r (6.eritt{({


Rs***sr-t d{lqeqtr-.} :

rll{qI

{-s

*1r

u}{b

cd q. : {l ltrrlair sr.U
c rMr(6ds-rq {liz{t $s).u {i.f{r+
sr{lP?.: G[t-t ecul
$tl+e? fi1cr, rr0 (6-eri{ts. der
&t1dq6iud : all gatt+ ai'ttq'tt
G

6rtruta,

{BcXD<. .ttrl*ar, g[i*.+

d:

Cl d-q-{I

.c

rt{t,sal r'tte, rvuo

(q.d Beq

ril{+6$ud : rlt.rr:tfij {t-r


{rN 16

stt$.t? +h l+3o (ure't'{} : dt

ai-iftt

qa{

{.qi,t, u{.,t tti*st{|r1 ul.lcr:

$rt1ezt-itite,

{I Xit if,<r:xxx, 6ftu oti{I i.*e{-er +h h


"u*r
(ICitcA) : [i..orq r{l-qrlqt*
ail?drl
LD{o
:*[i[iIQ : :{l sdqf*g 91

lcetq,-z

UNDP

(Util62s

iu*r

!ilur) : *{l iq-r i:({11


*la{. r-tre, qH-udi*t d* 6s1.ilhs
&+il'&n'r d{ lqeq{-a to&D),
CI

r{l ulRig{,r)e.ur

*.

-rt*tet

;--

d.rd

* Ua{r-ue, N.ATo:
c

utX{.r
&rl:er, sl.t{Qq.{I* q$fq:
si. uga q.dte "tt<
{&*rXDe $q15e1 ily*r ck{I eislE

o
o

{.}a{ v.tre, .lseaN:


{.}a{ v'tre, sAARC:

dBzr-6.t-r0+, tgad 6er*ers;;

:{l d-s{

(UMPA): Xr{I rr}uru q}rs, r,il4.e


a{l

X{-t [Lc{er.r

r{I +rld,nq n6e

{I uJ ts
c'$rtrr{, rAA46.e1i.l,ted{ailr drrlQs

ish't:

r{IA.ut5<tirl:

c {[+ ttlt xasa rusa.l : *lI qrel q)cs-t


o $atrfirs, 4rir4t5criu<ei.
a0 itt4e igt
c lg{ urlser r'trt, wro :
c

e{q{r ftre
*32{ cr-rls, rtct *-+&qlt.r sttf*e :
u<rgct r-3.u-t

al'sc. U{uu i

'-

y-tr<t, 6-a1i.n ts.dzRr

alsdlGAea)'
si. 3[irt u.u-ti

tx:

r{l utrua-ia .{l"llql


UN-1 11if|l.{r.u u[Ar.u-t].U fl...r {<ue$l
: d+-rr- :,rirte gu. urut

k<irr{ Adt{-t :

{.r.{.r, dr-6fi,u

,iil Rdsirt qt+it"ir

)tt

dI

6[i4t tnltlt,'Jl'i".% ?t't


CMD. BHEL :

ril :'ttt< 34t.,:t


+rudQr, 6-erili..e ai.l6iq.9 sftlt

* {}a{

}t{frnq 6fQze*z +il+

d-s

$t'+tt, +u[*S"tlle.i{-e $."S:

* x{t{, 6-eritr+eB}za$}s:

tlerl-r-tr.e, 1-u6is z .lt-u

ailI : 1Sr<.ri)

: r{t

[3Lea,

r,itrt, *.{Ut.1 }q-.r.ti.-E d= :


. *{I e1[]it 3ir:i

ul{+d$cr-t rswAPo):

dl[i.<nt-t

|s

:r%'riq?{

* *.la{lr-ue, s}.t*Qcq: a{l:rd.c-r s,r{


* ttr{r, au.[ts+gR.t t:

]r1tt, FICCI : :ll e{qiD<t'{itqt{\".r


v.ttr, Assoctslll , dI B<{I'r'i{l

crd<*

r{l +ti.t g1

{l t-

riiiqi

sftlt

iE

ait. *t[\qta-t

6 i.rL-t, i.u-te

.L.

r
e {t{+"

lXu, 6-i.re{-z gltru-t , a{l:,.tt erzt


IttLt, NASSCOU: r{I tr*< tqrr

+ i.td<,

+r\+

sl{ }tlt

*il zDa tt.r

* trqd-t, {g<r *tt t< {<*r at{ '


- dttd i.u :it5,,t qt
* 6.rgot{il, IGNoU:

rrUlr, 6A{ uI+ i41<r +h B}z 6q 6tiq.t


(BCCI) : r{l

d[ .iia..{i. "ii+..

i.trd+, ttq-t Rqr*lruorB


-i{[.t rta

rri. di-

brt {Sr, 6-arirt=trl


,.L lJr,util ,.ir..{rir

s i,r{,t, t7<t,i'legt+ *-ileet1{:

*.tu{'t, {=a<r
{hd| s.1fi11q.i:r'1:Rlrzr s.tre, ar[qlelttss u{ +fi:
6l-],rt (nslt : si. iiirr.t it 1ttt
R:3,lz1 :L*lt[{-e fifu,*le ruot,
s{l qr-.,i.t- ata
i.r{<, {q< g3 }ldRB {< }qqqd-e
fstrzt,

a[ aii:jrr <it[ttL

=i;.i ipir_

' ail.{ ,+tr. cn<i3.4++rr


c {.r.{<, jq'0 <i
,
G {.r{-t, tr{tr s*.t atr4}cr : +tiq iqahsL
+ tt.t rulgdt s[Ln tz: a+rir [\rer
G .lti,r, ]k.r rq q{ :,Jl ,-.r.i- qzz
s {r{.-t, it{ -us{.tli?i : :r . itrzriq::-

i&i}j\:

,ji

{F

i{i,t_qi

-,1:.1,,i11.,

i.ri..t, tcsset, rj,l i-rii.i .jirg


{z{-t, i++"liQ8:r,i-s d:+,{-r' ct,' i,-,ir
6[i.i-t :,i.tt:-.1, [*,:.i
i.id'., iz.i-E ,*i+ df*,{i isali ,

F .1t1.-t, tmpc : rli Lq: tri.,t


s {.td=t, lont ,it .il ,{i. rlilEl

rl"Tglti etliri-it it?,*$t ?,ii

rjl li1^

ail

&

u'+lei

s ud"hi r:Q9

r,rqrr{Ius

CGG

3 @ gm ail.-c-o-m

Related Interests