You are on page 1of 2

B Ti chnh cng b cam kt vo WTO

M ca hon ton dch v k ton, kim ton


Bi b tr cp xut khu hng nng sn l Dch v bo him bt buc s m ca cho cng ty 100% vn nc ngoi vo u nm 2008
B Ti chnh va chnh thc cng b mt s cam kt lin quan n ngnh ti chnh ngay sau khi VN gia nhp WTO. Tng hp chung cc kt qu m phn cho ton b biu thu nhp khu (10.600 dng thu), VN cam kt ct gim 22% thu nhp khu so mc thu hin hnh, thc hin ch yu trong vng 5 nm k t khi gia nhp WTO. Mc ct gim so vi hin hnh ca ngnh nng nghip l 10,6% (Trung Quc l 16,7%) v ngnh cng nghip l 23,9% (Trung Quc l 9,6%). Nhng ngnh c ct gim thu nhiu nht bao gm: dt may, c v sn phm c, g v giy, hng ch to khc, my mc thit b in. V cc dch v k ton, kim ton v dch v t vn thu th dch v k ton v kim ton c m ca hon ton. Lnh vc dch v t vn thu c cam kt tng t dch v k ton kim ton. Tuy nhin, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi c thnh lp php nhn VN cung cp dch v t vn thu ch c cp php hot ng sau 1 nm k t khi VN gia nhp WTO. Khng c hn ch no i vi vic thnh lp php nhn ca cng ty bo him nc ngoi, ngoi tr dch v bo him bt buc s ch c m ca cho cng ty 100% vn nc ngoi vo u nm 2008. VN cng cho php cng ty bo him nc ngoi thnh lp chi nhnh bo him phi nhn th sau 5 nm k t khi gia nhp WTO, nhng khng cho php thnh lp chi nhnh bo him nhn th. Dch v chng khon cho php thnh lp vn phng i din v lin doanh n 49% vn u t nc ngoi t thi im gia nhp. Sau 5 nm k t thi im gia nhp WTO, VN s cho php thnh lp cc cng ty cung cp dch v chng khon 100% vn nc ngoi v cho php thnh lp chi nhnh ca cc cng ty cung cp dch v chng khon nc ngoi hot ng trong cc loi hnh dch v qun l ti sn, qun l qu u t, lu k, thanh ton b tr, cung cp v chuyn giao thng tin ti chnh, t vn v cc hot ng mi gii v ph tr khc lin quan n chng khon. Tuy nhin, khng m ca cho chi nhnh i vi cc loi hnh dch v kinh doanh chng khon v tham gia pht hnh. Ngay khi chnh thc tr thnh thnh vin WTO, VN phi b ton b tr cp xut khu i vi hng nng sn; cc khon h tr trong nc c duy tr mc 10% gi tr sn lng nh cc nc ang pht trin khc trong WTO (mc h tr trong nc thc t hin nay ang thp hn 10%). V tr cp cng nghip, VN xa b ngay t thi im gia nhp cc khon tr cp b cm (tr cp xut khu v tr cp thay th hng nhp khu) chi trc tip t ngn sch nh nc. Cc khon tr cp b cm di hnh thc u i u t cho xut khu v thay th hng nhp khu s phi b sau 5 nm t thi im gia nhp i vi cc d n i vo hot ng. Tuy nhin, cc u i ny

khng c p dng vi cc d n mi thnh lp t sau khi gia nhp. Ring cc khon tr cp b cm ang p dng vi ngnh dt may s phi b ngay t thi im gia nhp. Doanh nghip bo him sc ng u? Mt quan chc ca B Ti chnh cho bit, chu tc ng ch yu trong thc hin cam kt khi gia nhp WTO l doanh nghip trong nc hot ng trong lnh vc dch v bo him v dch v chng khon. i vi lnh vc dch v bo him, th trng dch v c m ca mnh trong nhng nm gn y theo yu cu ca ci cch kinh t cng nh thc hin cam kt trong Hip nh Thng mi Vit - M. Nhn chung trong 3-4 nm tr li y, vic m ca th trng dch v bo him c tc ng tch cc v nhiu mt i vi th trng bo him trong nc. Cc doanh nghip bo him thuc s hu Nh nc c c cu li tng sc cnh tranh. l Bo Minh c phn ha, Th tng cng ph duyt k hoch c phn ha Bo Vit v th im thnh lp tp on ti chnh-bo him Bo Vit. Do , v c bn cc doanh nghip trong nc c s chun b tch cc cho vic tip tc cnh tranh i vi cc doanh nghip nc ngoi khi gia nhp WTO. Tuy nhin, quan chc ny cng e ngi, cnh tranh trn th trng bo him s din ra gay gt hn, ch yu thng qua cht lng dch v, s phong ph, linh hot ca sn phm v s tin li ca phng thc phn phi. Mt s knh phn phi phi truyn thng s ngy cng ph bin, c bit l knh phn phi bo him qua ngn hng v thng mi in t. i vi lnh vc dch v chng khon, y l lnh vc mi c v pht trin trong nc v v m ca cho u t nc ngoi. Nhng nhng cam kt trong lnh vc dch v ny cng ph hp vi hng d tho ca Lut Chng khon v nh hng pht trin ca ngnh ny. Vn ng lu l hon thin cc quy nh qun l bo m th trng pht trin n nh, an ton, t c mc tiu phn b ngun lc x hi mt cch hiu qu v bo v c quyn li chnh ng ca cc nh u t. N.Lan G. Lin