You are on page 1of 6

Pomaklar skit Kkenli Trklerdir - POMAKLAR SKT KKENL TRKLERDR - Blogcu

http://pomaklar.blogcu.com/pomaklar-iskit-kokenli-turklerdir/6674933 December 26, 2011

26/27 Aralk.2009 gnleri Gaziemir Belediyesi ile Bal-G zmir ubesi ibirliiyle dzenlenen sempozyum da arkeolog-Aratrmac Ercan okbankir'in konuma metnidir. POMAKLARIN KKEN, TIMRA CUMHURYET VE ASMLASYON Pomaklar hakknda Osmanl ve Trk kaynaklarnda pek bilgi yoktur. Onlar Bulgar kaynaklar Bulgar Mslmanlar, Yunan kaynaklar da Yunan Mslmanlar olarak tantrlar. Trk kaynaklarnda da bu Tezleri rtecek gereki bilgiler maalesef yoktur. Bulgar ve Yunan kaynaklarnda bir de zellikle Osmanl tarafndan zorla Mslmanlatrlmlar ifadesini kullanrlar. Doruluu tartlan bu ifadeleri yine onlarn kaynaklarndan rtmek isterim. Yunanllar nedense Pomaklarla ok ilgilenirler. Gmlcine Demokritios NVERSTESNDE Pomak Krss kurulmutur. Yine Selanik niversitesi Felsefe Blmnde Pomak Krss vardr. nk onlar Pomaklarn Dou-Bat Rodoplardan Makedonya Pirinlerine kadar olan ksmlarnda yaayanlar M. VIII. y.y dan itibaren tanrlar. M. 335 yllarnda byk bir imparatorluk kurmu Byk skender dedikleri Byk skender'in ordusunda Savaan Agaryanlar (Agrianlar) olarak kabul ederler. Trak kavimlerinden geldiklerini, ksaca Yunanl olduklarn iddia ederler. Traklar imdi hep beraber tanyalm. Traklarn Balkanlara gelmesi II. binli yllara kadar iner. BALKANLARDA ki Slav Devletleri kklerini bu kavimde ararlar. Baz kaynaklarda M.S 6. yzylda Slav kavimlerinin blgeye gelmesiyle Traklarn ortadan kaybolduklarn kaydederler. Tarihiler ve arkeologlar Traklar lliryallar gibi HintAvrupa dillerine dahil ederler. Arnavutlarn kklerinde grdmz lliryallar ve Plesgialar ile akraba bir kavimdir. Ite Yunanllarn atalarmz dedikleri Traklar, aslnda Arnavutlarn kkenini tekil eden kavimlerdendir. Baz Trk tarihilerde Traklar Trk kavmi olarak kabul ederler. Zaten Yunan ve Trk tarihilerinin Gemiten bu yana byle KK bilimcilik Yar vardr. Aslnda TraklarnRoma mparatorluu iinde benliklerini kaybetmi olduklar iddia edilir. Strabon ve baz Eski a tarihileri de bu dnceleri paylarlar. Byk skender'in Blge topraklarn ele geirmesi zerine asimile olduklarn yazar. Traklar antik alarda aada greceiniz gibi bugnk Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaam bir kavimler topluluudur. Konumuzun ana temasn tekil eden Agaryanlarn (Agrianlar) bir Trak kavmi olmadgn ispatlamak iin Trak kavimlerini tek-tek yazarak kontrol edelim. 1 -)Apsihtiler... ... .... Enez'in dousunda yaamlardr. 2 -)Astai ... ...... ... ....Yldz Dalarnda "

3 -)Bessalar... ... ... .... Rodop ile Haimos vadisi arasnda " 4 -)Betegeriler... ... .... Edirne civarnda " " "

5 -)Binnai... ... ... ... ...Meri nehri civarnda 6 -)Bisaltlar... ... ... .... Akte yarmadasnda 7 -)Bistanlar... ... ... ... Ege kylarnda "

8-)Briantlar... ... ... ... Semadirek adas karsnda 9 -)Danthaletler... ... .. Yukar Vardar blgesinde "

"

10 -)Darsiler... ... ... ... Aa Vardar 11 -)Digerler... ... ... ... Rila vadisinde

" "

"

12 -)Drugeriler... ... .... Orta Meri blgesinde " 13 -)Hedonlar... ... ... .. Aa Vardar vadisinde " 14 -)Hypsaltalar... ... .. Meri blgesinde " 15 -)Kainoiler... ... ....Marmara sahilinde " 16 -)Kebreniler... ... ... Arisbos ay etrafnda " 17 -)Kikonlar... ... ... .. Biston Gl civarnda " 18 -)Kolopothaklar.... Enez'in gneyinde " 19 -)Kovpiller... ... .... Dedeaa civarnda " 20 -)Ladepsoylar... ... Ergene vadisinde " 21 -)Mygdonlar... ... .. Axias ile Vardar arasnda " 22 -)Nipsoylar... ... ... Kylara yakn yerlerde " 23 -)Odomantlar... ....Aa Vardar vadisinde " 24 -)Odrysler... ... ... .. Tunca vadisinden sahile kadar olan yerlerde " 25 -)Paitler... ... ... ... ..Aa Meri nehri ile Melas arasnda " 26 -)Pieresler... ... ... ..Makedonya'dan srlm olan bir kavim 27 -)Pyrageriler... ... .. Arsuz blgesinde " 28 -)Saiylar... ... ... ... Taoz adasnda ve evresinde " 29 -)Sapailar... ... ... ..Bista'nis Gl civar ve Rodoplarda " 30 -)Satrailer... ... .... Rodoplarda " 31 --)Selletler... ... .... BALKANLARDA " 32 -)Serdailer... ... ...Sofya civarnda " 33 -)Setonlar... ... ...Pallane Yarmadas civarnda " 34 -)Sintoylar... ... .. Axias ile Vardar arasnda " 35 -)Trallesler... .... Yukar Nestos civarnda " 36 -)Tynler... ... ... ..neada ve Midye blgesinde " Trak kavimlerinin SIRALAMASINDA Agaryan, Arnavutluk isimlerine veya benzeri bir isme rastlayamazsnz. Sadece Arnavutluk ismine Strabon'un "Geographika"Adl kitabnn 43 Sayfasnda Kaukasos (Kafkas) Dalar'nn gneyinde bir lke olarak rastlarsnz. Yine kitabn 107 Sayfasnda "Trakhialara ve Troia'llara ait birok ortak isim vardr. rnein Skaler denilen Thrak'larda, Skaios Irma, Skai'ler suru gibi Troia'da da Skai'ler kaps vardr." diye bahsetmektedir.

Burada kelimenin benzerlii zerinde biraz durmak gerektii kanaatindeyiz. nk Kafkasya'da incelediimiz kavimler iinde Saka Trklerinden Skai, ler olarak bahsedilir. imdi gelelim skitlere, skitlerde grlecei gibi ayn yllarda Karadeniz zerinden Balkanlara gelmeye balamlardr. Youn olarak da M. 1,200 Yzyldan itibaren onlar BALKANLARDA greceiz. M. 8-7 yzyillar Yunan Yarmadasnn ky blgelerinde Yunan Kolonilerinin de kurulmaya balad dnemlerdir. Trak kavimleri yznden onlarn da pek varlk gsteremedii dnemlerdir. Bu yllarda Anadolu, Trakya ve Balkanlara skitler yaylmaya balarlar. Yunan Kolonileriyle anlaamayan Traklar skitler ile atm olsalar da dostane ilikiler iinde olmulardr. Ikili ilikileri sreklilik gsterir. skitler o yllarn dnyasnn en byk (kalabalk) kavmidir. Orta Avrupa'dan Karadeniz kuzeyinde, Ukrayna steplerinde, Urallarda, Azerbaycan'da ve gneyinde Pers (ran) ve Suriye civarnda yaamlardr. skitler hakknda, ksa birka bilgi daha vermek isterim. skitlerin bykln ve o yllarda uygar olmayan Yunanllar tarafndan safra barbar olduu kabul edilen Thrak kavmi karsnda ne kadar uygar olduklarn yine Yunan kaynaklar kaydeder. ncelikle Makedon ve Bosnallarn "Arenten ", Yunanllarn "Agaryan"Dedii ve Thrak soylu kabul ettii, Heredot'un "Agrian " adn verdii aslnda skitli olan bir kavimdir, Tarihin Babas Saylan tm kaynaklarn bilgisine Itibar ettii Heredot Agaryanlardan Avrupal skitler olarak Bahseder. Arenten ve Agaryan lar ite bu kavmin insanlardr. Onlar Thrak kavmi yapmak anlamsz ve bencilliktir. Bencillikten kastm. Bu topluluklara Yunanllar onlara daha sonraki yllarda Yunanl Mslmanlar diyeceklerdir. Bu kadar byk bir corafya'da o yllarda yaayan baka bir kavim yoktur. O yllar da uygar olmayan bir toplum olan Thraklara uygarl skitler retmilerdir. Bunu bir tarihi olmayan Hipokrat bile o yllarda kabul eder. Hippokrates, bir tp adam olmasna ramen, yazd "Peri Aeron, hydaton, topon Hippokratous iin ..." adl kitabnda Trkesi, " Havalar, Sular ve Mevkiiler " de skitlerden bahsetmitir. Sosyal ve kltrel Yaamda bu iki kavim birbirinden baz konularda yararlandlar. Yunanllar altn, gm ve maden ilemeyi skitlerden rendiler. skitler yemeyi imeyi ve yaamay ok severlerdi. Eski Yunan tarihi onlardan ok ikici bir kavim olarak Bahseder. Orta Asya Trklerinde grlen Ksrak stnden yaplan "kimiz " Baldan yaplan ve keyif verici bir iki olan ""meth en ok kullandklar iki trlerindendi. Eski Yunan halk ite bu ok iki ien skitlere "POMA"Derlerdi. Yine Makedonya'dan M. 333 ylnda Anadolu-Hint seferine kp Perslere ders vermek isteyen Byk skender'in ordusunda "Agaryan " tabir edilen askerler vardr. Poma'lar ite bunlardr. Enteresan olan gnmz Yunanistan'nn Bat Trakya'snda yaayan bazlarnca Mslman bazlarnca Trk, bazlarnca da Slav kkenli, Yunanllarca da Trak kkenli! Agaryanlara gnmzde Pomaklar denmesi tesadf olamaz. Trak kavimleri arasnda yapacanz aratrma da Agaryan isimli bir kavme rastlayamazsnz. Yunanllar skitlilerle yalnz ekonomik alanda deil her alanda ilikileri gelitirmilerdir. Yunanllarn mehur hatibi Demostenes'in byk anasnn skitli, skitli hekim ve FILOZOF Anaharsis'in anasnn Yunanl olduu bilinir. Yeri gelmiken o gnlerin Yunan tanrlar ile skit tanrlarnn ayn olduunu, bu konunun aslnda incelenmesinde Fayda grrm. Gelelim Yunan Panteonunda ki tanrlara, skitli Agathisos, Herakles'in oludur. skitli Api toprak tanrsdr, bereketi temsil eder. skitli Argimpasa, skitlilerin Gksel Afroditidir. Gelenos, skit dilinde ve skit panteonunda Heraklesin dier oludur. skitli Apollon da, Oitosyros'dur. skit panteonunda Posedion da Thagimassadoas'tr. skitleri iyi tanmak iin ran tarihini de bilmekte yarar vardr. Bilgilerimize bilgi kataca kansndaym imdi Yunan kaynaklarndan faydalanarak Pomalarn veya Agaryanlarn (Agrianlar) kim olduunu aratralm.

skit Boylar 1-) Agathyrsler... ... ... Bat Trakya'da yaayan skit boyudur. 2 -) AGRANLAR... ... Avrupal skitler olarak anilan skit boyudur. 3 -) Amyrgia 4 -) Aukhadea 5 -) Bophoros Sinop skitlerin, Amyrgia kabilesinden olup, Sakesler olarak da anlr. Yunanllarla komu olan skit boyudur. Kimmerlerle skitler akraba kavimdir. Karadeniz kylarnda civarnda yaayan skit boyudur. 6 -) Budinler Herodot bu skit boyunun llk bir alann hemen sonrasnda aalk bir blge de yaadklarn. Palus-Maiotis'in krfezinde olduunu kaydeder. 7 -) Getailer Herodot bu kavme lmek istemeyen halk adn vermitir. Rodoplarda yaamlardr. 8-) Halizonlar 9 -) Hyperboreler Bu kavim BALKANLARDA, Hypanis rma boylarnda yaarlar. Herodot bu kavmin kutsal altnlara bekilik yapan Griffon lardan tede kan blgede yaadklarn kaydeder denize. 10 -) ssedonlar 11 -) Iyrkailer 12 -) Kallipidailer 13 -) Katariler 14 -) Maiotisler 15 -) Massagetler 16 -) Melankhlen 17 -) Nauriler 18 -) Olbiopolitler 19 -) Oneatlar BALKANLARDA yaayan bir skit boyudur. Budinlerin kuzeyinde ki blgede yaayan avc bir skit boyudur. Balkanlar da Karadeniz kylarnda yaayan bir skit boyudur. skit kral Skoloti'nin kvmidir. Palus-Maiotis glne dklen rmaklarn boylarnda yaarlar. Aral kylarnda yaayan bir skit boyudur. Massagetlere komu bir skit boyudur. Balkanlarn kuzeyinde ifti skitler olarak anilan bir kavimdir. ifti skitlerin komusu hayvanclkla geinen bir skit boyudur. Pamphlia blgesinde yaam, arkhelaoi (ynetici) olarak anilan bir topluluktur. 20 -) Paralatailer 21 -) Sagartlar 22 -) Sauromatlar 23 -) Skolotiler skit kral Skoloti'nin akrabas olan bir kavimdir. Iran halklarndan fakat skit boyundan gelen bir kavimdir. Palus-Maiotis gl kuzeyinde yaayan bir skit boyudur. skit boylarndan Traspiler olarak da anilan bir kavimdir.

24 -) Thyssagetler 25 -) Traspiler 26 -) Utialar

skit boyu Budinlerin kuzeyinde yaayan kavimdir. skit kral Skoloti'nin kavmidir. Gney ran halkndan olan bir skit kavmidir.

Kimmerler Bilindii gibi skitlerin akraba kavmidir. Yine Saka (Sakalaidler, Sakaudlar) genellikle tarihilerin ve aratrmaclarn ortak kans, skitlere verilen addr. Fakat yaadklar blgeyi dikkate aldndan dolay Herodot nedense Sakalara irani kavim demektedir. Bu Kavimlerin k yeri zaten blge olarak burasdr. nk Medlerin (Pers) topraklarndan onlar srmesi neticesinde yurtlarn terk etmilerdir. Thrak kavimlerinden farkl Yanlar, Thraklar kk boylar halindedir. rnein Thraklarn tamam (36 Thrak kavmi) Balkan, Makedonya, Yunanistan'n kuzey ksm ve bir ksm da Anadolu'da yaamlardr. skitler ise Kuzey Rusya steplerinden tutun, Ural-Altay Dalar, Ukrayna, Bosna, Makedonya, Krm, Macaristan, Arnavutluk, Balkanlar, Kuzey Yunanistan, Anadolu ve Gney Anadolu, Suriye ve Misir'a kadar uzanan blgede yaam tarihin Hintlerden sonra en kalabalk kavimdir. Avrupa skitleri dediimiz Agrianlar, blgede Trakya da Ergene Nehri dediimiz rmaa Agrianlar ismini Agrianes olarak vermilerdir. Yine gnmzde Bulgaristan blgesinde kalan Skit Irma vardr. Truva'da skit Kaps olarak anilan bir blge bulunur. skitler hakknda bu kadar bilgi verdikten sonra onlarn kkleri ve Trklkleri hakknda ki dnceleri renmekte yarar vardr. Yunanl tarihiler ve aratrmaclardan bazlar skitlerin Trklkle ilgisi olmadgn anlatrlar. Bizans ve Yunan tarihileri iinde de yine skitleri yle tanmlayanlarda vardr. Balkan Trklnn Osmanl ncesi dnemi ok ilgin ve nemli olduu iin ksa bilgiler halinde bu tarihleri Aydnla karmak iin kaynaklar aratrmakta yarar vardr. Baz seyyahlarn Balkanlardaki hatralarnda yle ifadeler geer. "XI. ve XII. Asr seyyahlar, bu topraklarda sadece-skit halkinin snnet olmu haydutlarnn-yaadndan bahsediyor. Bu kaynak Ni ve Tuna nehri arasnda Mslman halkin okluundan Bahseder." Bizansl Laonikos Chalcocondylas yaad gnlerde tm tarihi kaynaklar toplayarak bunlar zerinde yaad dnem tarihileri arasnda yle bir ortak noktaya varacaktr. Bu grleri imdi anlatacamz snflandrmalarla, Trkleri yle anlatr. "1 -) Baz Yazarlara gre Trkler (Osmanllar) ayn zamanda Tatar diye anilan skitlerden gelmektedirler. Onlar Partlarn kuvvetli olduklar bir srada, Don (Tanais) nehrinden yedi defa yola kmlar ve o kadar kez de Yukar Asya'y krp yok etmilerdir. Bunlar bu kanya gtren etken, vermi olduklar ortak raporlara gre, bu kabilelerin bugne kadar Asya'nn onun yanna gebe olarak yaylm olmalar, ORF ve Gelenek bakmndan da skit gebelerine benzemeleridir. Chalcocondylas, bu rnee ek olarak bu tarihilerin, ad geen kabilelerin dillerinin de birbirine benzediini beyan ettiklerini syler. Zira medeniyetsiz olarak tannan ve Lidya, Karya, Frikya ve Kapadokya eyaletlerinde yaayan TRkLerLe Don Nehriyle Sarmatya arasnda Yerleik bulunan skitler, dil ve gelenek bakmndan birbirlerinin ayndr. Bu da Trklerin, skitlerden geldiklerine dair gl bir kanttr."Chalcocondylas, grlerini devamla yle aklar,"Baz tarihilerde, Trklerin, Partlardan geldikleri savnda bulunduklarn ve bunu dorulamak iin de, Partlarn gebe skitlerin Aa Asya (Kk Asya) ya srdkleri kimseler olduklarn ve burada teki kabileler gibi yaadklarn ileri srdklerini zikreder. Bunlara da burada, kentlerde Daginik olarak yaadklarndan dolay gebe anlamna gelen Trk denmitir. " Bu szlerden de Trklerin gebe olduklar ve Kk Asya denilen Anadolu'ya ok nceleri yerleen kavimlerden olduu anlalr. Ilave olarak, biz yle devam edebiliriz. M. si yllardan beri varln grdmz skitler olduu gibi, Makedon, Macar, Baz Yunan ve Bizansl tarihiler Hun, Avar, Hazar, Peenek ve Kuman Trkleri gibi Osmanl'nn Ouz boylarn dahi skit kavmi olarak kabul ederler. Genellikle tm tarihiler Sleyman ahin skit-Ouz aileleri iinde en soylusu olduunda iTTiFAK halindedirler. Sleyman Sahi, Hazar Denizi yaknlarnda oturan bir Tatar kabilesinin reisi olduunu iddia ederler. Bu kabileye "KONAR-Ger Tatar taifesi"Denmektedir. Blgede oturanlar

tarafndan Kara-boaz diye adlandrlan gl blgesinde yaadklarndan o gnlerde bu topraklarda Karakalpak diye adlandrlan skitler grlmekte ve oradan oraya gmektedirler. Bunlarn ahlak, tre ve yaay zellikleri Trklerden deiik olmasna ramen Trke konutuklarn yazar anlatr. Bu gebe halkta komularyla birlikte Sleyman', ah sfatyla Hkmdar ilan etmilerdir. imdi de, Bizans ve Yunan kaynaklarna dayanarak Verdiimiz bu bilgilerden sonra, BALKANLARDA yaayan Trklerin ve Pomaklarn Osmanl tarafndan zorla Mslmanlatrldklar iddialarna yine Bulgar, Makedon ve Yunan kaynaklaryla cevap verelim. Konstantin Jirecek, 679 ylnda Mzy'ya ve Balkanlara yerleen bir ksm Bulgar Trknn Mslman olduunu sylemektedir 750 Yllarndan hemen sonra Balkanlara Kafkaslar zerinden gelen ilk Proto Bulgar kavimleri ve Trk Boylar arasnda slam olanlara rastlyoruz. 850 yllarnda Dalmaya kylarna gelen Arap Denizciler vastasyla blgede bonaklar arasnda slamiyetin yayldn Makedon kaynaklar kaydeder. Yine Prof Dr.Yusuf Hamzaolu kitabinda, Papa I. Nikola 'nn 866 ylndaki bir emriyle Bulgar Trklerine datlan slamiyetle ilgili kitaplar toplatp, yakmasdr. Bu olayda slamiyetin o yllarda Balkanlara girmi olduunun kantdr. Yunan, Makedon ve Bulgar kaynaklarnda, 829-841 yllarnda Selanik civarnda Trklerin yaad anlatlr. III. Mihail ve dnemin filozofu olarak tannan Bulgar Kirilos Selanik civarnda yaayan Pomaklardan "Agrenlerin "Hristiyanlk zerine Konumalar zerine bir gn onlarla tartr. Agrenlerin, Allahn peygamberi Hz. Muhammed Allahtan bize ok iyi haber getirdi. ok insan Muhammed'in dinini kabul etti. Biz de O'nun kanununa uyduk ve asla O'nun kanunundan dnmeyeceiz. " Cevabn alan FILOZOF Kirilos "Peygamber Efendiniz Hz Muhammed'e inen Kur'an- Kerimin 19 sresi (Meryem sresinin) 17.ayetiyle cevap vermitir. Bu olay bile onlar ikna edememi OLMASINI Agrenlerin = Pomaklarn o dnemde de Mslman olduu Yunan ve Bulgarlarn iddia ettii gibi Osmanl dneminde zorla slamiyeti kabul etmi, "Mslmanlar olmadnn en ak kantdr Bizans kaynaklarnda da "Bulgar Kral Simoen komutasndaki ordu, 917 ylnda Epir ve Teselya daki btn ehirleri yamalarlar. Blgenin kuzeyindeki Mslmanlara kar kazanilan bu baarya Bizans mparatoriesi Zoe ok kzar. Bulgarlara ders vermenin gerektiini syleyerek Bulgarlara sava aar." Makedon kaynaklar, VII. Asrn sonundan itibaren Blge Trklerinin Mslmanl kabul ettiklerini yazar. Bu Mslman Trkler hakknda en eski bilgiler Arap seyyahlar bn Fadlan ve Ibn Pas'Dan kaydeder.921 ylnda alndn Halife Muktedir tarafndan Volga Bulgar Trkleri ne gnderilen bir Trk-Arap heyetinin yesi olduu kaynaklarda gemektedir. Arap corafyaclardan El-Bekir. "1009 ylnda Silistre yaknnda Dobruca'nn 100 bini akn Peenek ve Trk boyu toplanmt kuzeyinde. Bunlarn nemli bir ksm daha Rusya da iken slaml kabul etmilerdi. Sadece, slam dinini YAYAN bir kiinin etrafnda 12.bin kii topladn, o srada kan bir sava sonrasnda hepsinin slamiyeti setiini" yazar.