You are on page 1of 2

CU CP TAI BIN MCH MU NO BNH PHC TC KHC c Irene Liu k chuyn: 'Cha ti b t lit v cht sau v ng l nn nhn ca bnh

h tai bin mch mu no. c chi ti bit c th thut ny t trc. Khi tai bin mch mu no xy ra, tt c nhng tia huyt qun nh trong no b s t t v ra sau .' Khi c bnh nhn b tai bin mch mu no, chng ta phi gi bnh tnh, ng cung qut. iu quan trng nht l NG BAO GI DI CHUYN NN NHN, bt k l h ang b nn u. V nu nn nhn b di chuyn, cc tia huyt qun trong no b s v ra. T t gip bnh nhn ngi thng dy, v chng ta c th bt u cng vic'rt mu'. Nu qu v c sn mt ng tim thuc, th tt nht, nu khng th mt cy kim may hay mt cy kim gc, cng c th gip chng ta c. 1- Trc ht, chng ta hy h nng kim bng la (bt la, n nn) st trng, ri dng kim chch trn mi u ngn tay. 2- Chng ta khng cn tm mt huyt c bit no c, ch cn chch vo u ngn tay, cch mng tay mt ly (milimetre). 3- Chch kim vo cho n khi c mu r ra. 4- Nu mu khng chy, nn nn u ngn tay cho n khi thy mu nh git. 5- Khi mu chy t c mi u ngn tay, th ch vi pht, bnh nhn s tnh dy. 6- Nu mm bnh nhn b mo, th chng ta phi nm hai (l) tai ca bnh nhn ko mnh, cho n khi hai tai u ng mu . 7- Chm vo di tai (ear lobe) hai mi mi bn cho n khi mu nh git t mi di tai. Sau vi pht, bnh nhn s tnh li. Chng ta hy kin tm ch cho n khi bnh nhn hon ton hi tnh v khng c mt triu chng no khc thng mi mang bnh nhn n bnh vin. V nu nn nhn c chuyn ch vo bnh vin sm hn. C th nhng dn sc ca xe cu thng s lm cho cc mao qun (capillaries) trong no b b v ra. Nu sau khi m h cn c th i ng c, th ng l do phc c ca T Tin h. C Liu ni tip: 'Ti hc cch cu cha qua cch lm xut huyt ny t mt ng y tn H Bo nh (Ha Bu-Ting). Ngoi ra, ti cn c c hi p dng phng php ny na. V th nn ti khng nh l phng php hu hiu 100%. Nm 1979, ti ang dy ti ai hc Fung-Gaap ti i Trung. Mt bui tra n, ti ang ging bi trong lp, th mt gio s khc chy s vo lp hc ca ti, va th va ni 'C Liu, n gp dm, ng Gim s ca chng ta ang b tai bin mch mu no'. Ti chy ln lu 3 ngay tc th v thy ng Gim s ca chng ti l Trn Phc Tin, mt my nht nht, ting ni ngng nghu, v mm th mo xch qua mt bn, ng hi tt c nhng triu chng ca mt ngi ang b tai bin mch mu no. Ti bo mt ngi sinh vin ang thc tp ti i hc, n Dc phng bn ngoi mua cho ti mt ng tim, v dng kim tim chm u mi ngn tay ca ng Trn, cho n khi mi u ngn tay c mt git mu c ht u. Sau vi pht, mt ng Trn nhun sc tr li, v mt ng cng bt u c thn. Nhng mm ng th vn mo, nn ti ko hai tai ng cho n khi hai tai u v mu ng, ri chm vo mi bn di tai hai mi hai git mu tm ra. Khi hai git mu hai bn di tai c r ra, mt php l xy ra. Ch ni trong vng t 3 n 5 pht, mm ng ta t t tr li hnh dng nguyn thy, v ting ni ca ng cng tr

li bnh thng. Chng ti ng ngh ngi mt lc, ri rt cho ng mt tch nc tr nng ri a ng i n bnh vin Ngy Hoa gn . ng ngh ngi ti bnh vin mt m, ri hm sau li tr v nhim s lm vic. Sau , mi vic u bnh thng. ng khng c triu chng no nguy hi sau . Tri li, cc nn nhn ca bnh tai bin mch mu no thng kh tr li bnh thng, v cc tia mu trong no b b v trong khi xe cu thng di chuyn h n bnh vin. Kt qu l khng th lm cho h vn hi li trng thi c.' Theo cc thng k, th hin nay, bnh tai bin mch mu no l nguyn nhn git cht ngi ta hng th nh. Nhng ngi may mn th c th sng cn, nhng phi mang tt nguyn sut i. l mt tai ha khng khip c th xy n cho mt c nhn. Nu chng ta c th ghi nh phng php cho xut huyt trn y, c th gip nhng nn nhn ca cn bnh qui c ny, p dng tc thi trn nn nhn, th ch trong mt thi gian ngn, bnh nhn s tnh li v c phc hi 100%. Chng ti hy vng l qu v c th ph bin ti liu ny bnh tai bin mch mu no khng cn l mt cn bnh git ngi nh hin nay na.