You are on page 1of 13

Kaliya Nag - Krishna Darshan

-
[ ]

10/16/30
-


-
- -, - , -, , -
, ,

( ) - - -
- -

, , , , , , -
- - -


,
, -
- ,


- -
,-//
!


, - --
- -
!
- -
! , ,
, ,
, ,
- -

,
-


-- ! -- -- ---- !

-

- , , , , , , --

-
:
- ...-//
...-//
- - -


-

,
,
- - - -


-- --


!

! ! -
!
-
!
- - - -
, ,

- !
,
-
- !


!


- , - - -
- - -

---ee njlu Qy ije vuwikA tho iko fut lgt l:ikAA


jk-p-ek- 3@36@9
!
!

Hk, exu ns[kr eq[k lksHkkA tuq pdksj iwju lfl yksHkkAA
jk-p-ek- 1@207@

ewjfr e/kqj euksgj ns[khA Hk;m fcnsgq fcnsgq fcls"khAA
bUgfg fcyksdr vfr vuqjkxkA cjcl czg~elq[kfg eu R;kxkAA

jk-p-ek- 1@215@8
-
- !

Fkds u;u j?kqifr Nfc ns[ksAa iydfUggw ifjgjha fues"ksaAA


ykspu ex jkefg mj vkuhA nhUgs iyd dikV l;kuhAA
jk-p-ek- 1@232@5]7
-
- uk eSa ns[kw vksj dks] uk rksfg
ns[ku nsgq --- ! !

- ! !
,


-


-

-

! - , ,

-

- -
, -


,
,
, , , , , , ,
- -
- ,

- - - -
- - -
,

- ...-//
, , , , ,
, ,


-
-
!


--//

--, ,--//- -- -
-
!! -
-
-

!

,

, ,
, -
, ,

!


!
,
,
- --

, -


,
,
-

- , , -
- - - -
- - - - - -
- -

!
, --- ........
,
,
- ........... ........
,
,
- ---- ----- ,
,

- ------ ,
,
--- ---- ---

------------------------------------------ -----------------------------