Вы находитесь на странице: 1из 482

,

-
1999

88.1
59
59 . , /
.: , 1999. 480 .
ISBN 5811401051
,
, .
, .

.

. . , . . .
. . . . .

88.1

-

. .
. .
. .

.

.


, 1999
,
, 1999

. ., . .

. . . . ,
. . . .
-, 1891
I. .
I.

27
28
33
II.

:
I.
II.
III.
III.
I.
.
.
.
III.
IV.
V. .
I.
II. Praesentis
. 1-
. 2-
III. Perfectum
IV.
V. Futurum
VI.

34
34
36
41
44
46
54
63
65
69
73
78
78
83
100
108
114
116

IV.
: I.
II.

127
128
134

:
I.
II.

136
139

II.
I. Nala
II. ( ):
1.
2. ,
3.
4. ;
5.
6.
7.
8.
9.
10. -
11. -
12.
13.
III. Savitro
IV.
V. Cakuntala
III.

153
160
161
162
162
163
164
164
165
166
167
169
170
171
172
198
205
223

.


. .
, 1923
1.
2.
3. ,
4. -
5. -
6.

311
313
316
427
449
467

, ,
, ,
. ,
, .
- ,
, 1 .
,
. , .

,
,

XVIII .


1
, , , .

,
XX .
, . . . . , , . .
. . , , . . , ,
1891 . -, , , , , . . , . . , . . . , ,
, .
, , , 90- . XIX . .
. .
,
,
(V . . .). . ,

.

. . . . -,
, 1923 .
.
. -, , 6


- . ,
.
,
, , ? ,
.

() .

.
() 2
( ), ( ),
( ) wiAmxapeaeede ( *)3.
,
. , ,
.
,
, s .

2
,
. . .; -.
. , . . . ., 1972, . I - IV (., 1989), .


, ; I . .,
V . . .

,
, .
,
, ,
. , ,
, (). ,
(, ). , . . ,
, ( ) .
() , ,
, .

, ,
( ).
, (XII . . .), , -,
.
-,
, ,
.
, , .
8

-. - , , .
, ,
, .
, , ,
.

- .
, (,
) ().
,
(, /
/). , ,
, (, , ), .

, , .


(), -.
, .
9

, ,
, . (
V - VI . . .).

. ,
,
,
. ,
,
(
). ,
, ,
, , , .
,
, . , , , .
, , .
, :
, ,
(., 10. 71. 2 - 3).
,
. ,
. . , .
, , , . 10

, , .
, - , . ( ), (-), - . .
I . . . ,
, (, , ), .
, (, *-* ).

.
(), , , .
(V - . . .) .
(. , 600 500 . . .
, , -, ).
,

, , .
,
( ) ,
. ,
, , .
11


, ( ) , ,
, . ,
V - VI . . . , ,

, . , 1446 ., , . .

(VIII . . .), .
. , , . ,
- ().

, ,
( )
. - .
,

. . , ,
12

, , . , .
(, , ) , (),
(, . ).

(, , )4. , , . .
() :
( ),
, . [] .
,
, ,
, .

.

V . . .
* . : ,
, , . XIII, 8, 2.
13

(, ,
, . . ), (, . . ).
( - ),
-,
. . , , ,
.
, , ,
. , . ,

. .

, - , ,
.
, ,
,
, .
,
.
14

.
, .
, . . , . ( ) . :
; ;
; .
. , .
() .
, , ,
. .
,
.

- . ,
, . , ,
, .
, , . . , .
?
. , ,

. ,
.
15

, ()
.
, ,

.
.
.
, .
: ,
.
. , .
, ,
, . , , .

.
.
. + + ,
. , , . . , ()
().
16

. ,
.
, ,
, . , , .

.


.
, ,
.
XX .
5. , -, - .

, , - 5

. .
//
, 1961, . 57.

17

. , . ,
,
,
, , .
, ,
, , , .
. , ,
.

, -
. - , .
. ,
,
, .
,
, . , -, , , .
18

***

,
,
, .
. . , . .


Kb


(, )

. .

. . .

. .
. KIERCK. .

1. . .

.
.
. ., 9 ., 1!.

1891.

(, )

. . . . ,
. . . .

-
1891

.
,

'

, -

!;

- 1 - .
1
- *), , *
, , , !

*) . . 22 29 , ! -, .
111' to 1890 .
2S

, *
.
"
(. 112124),
- .
,
4 .

-
,
-
1
, . ',
. '.
!; , ^ ,
,


,
^ \ , $ . ,

24

nocni \ I II ,
(: IXV) ,
.
()

IV ,

^ 1

XVIXXVIII) .

* - ,
,
,

, , -
1,
. , 1
,
.

25

,
, . 0. , 0. . .
. 0. ,

.

I.
.
1. , ,
, devanagan.
:
) :
*,

, $ i , ^ 1 , 3 , , , ,

\,

, $ Si,

, > .
) : , .
rjyxie

;k

i e.

kh

IT

4 gh

ch

sT

"f jh

Z t

5 th

I 4 ts 4h

-
3T

4)

th

\ d dh

*
4

5)

ph

1)
2)
[]

3)

b bh

4 m

: , I , << 1, V.
(): 51 5 (. ), (. ), s (. ) ^ h (. ).
& :
Anusvara _^. m .
Visarga : h.
. anusvara viearga .
27

.
2.
, - ,
]) , ,
(); BI> .' .
: 5 i, J 1, 3 , . (
) 1. .( , , ., 1
: krmiti (), vlk (); {7 , .,

:* -+- i, + u; ,
; ^r ai sfl .

: , II g, 4 t, ^ d, , , , m , ; 2- 4- ,
, (aspiratae),
, . . 1=1 kh k-t-h, gh g-i-h
. . 2- 5 ,
, (
) : si , ; sT j
!. g i, e: giorno, gente. 3-
I 5 'i 5, ,
,
t d,
, . t d , ",
'. 5 -
1 : 5 . ^. : angulus, Wange; of n, , , : . ;
.
( ), (
28

) j . . i,
; '. j ; v
( )
, ,
, v;
v;
, ,
. w: tvam . twam, dvau . dwau.
^ ( ) I ( )
1.
51 , , 4: acva
. ; , ; s . .
3> h ,
h . spirit, asper;
-fc ; ^
(. ), , , , ' : , . anusvara (
) ^ :
(, ., , ), -+- m . - ,
. . ?, , s h ; ': mansa, anga, anhas, ^
an , an. anusvara ,
- ,
- ' , .
- ,
- , ':
damblia . dambha, panka . panka, . . .
^ ,
anunasika. Visarga (:) h h
4 . visarga s (.
23).
3. devanagari ' , . .

29

,
- , .
: 1-), 1
,
- .
( ) .
2-), - , , (. ).
3-), , ,
(. 4 ).
4 ). , , wb :
1. , ( * ), '
.
': <[ . daca, ^ . aha.
2. :
* = , ^=.
3. i , , I 1, : f % = k i , ^fr = kl.
4. - ^ i j>ff=kul

^=.

5. , , } : <-, t , *: SK =
kr, ^i=kf, $ = 1 .
6. e ai -> =<: 4? = ke, 4> = kai;

: , ^ = .
. 4 !
', : 3 " = d u , ^ = d u , ? = d r ; ^ = r u , I = r u ; T-=hu,
^ = h a , ^ ^ h r , ST = cu, = , 5=?.
) 1 virama (, ): Sfi=k. Virama (>) -

* ,
& cjon. ; ': abhavat ( ). * ,
,
' ; -:
tadabhavat ^- ( ).
5. ,
(),
.
1 :
1. , ,
, ; ^: ?}, , . .
2. * ,
; ': ^ nda, .
3. .
% 6. *
:
) :
) :
1. ^ kkha, kma, , ' , gga, T$ gda, gdha,
74 gma, gya, gnma, ghya.
2. ^ ccha, , chya, ST jja, \ jjha, sq jma, jya,
3. 31 tya, ?ta, nda, ,
4. r^i tka, ? ttha, tpa, F4 tma, PT tya, r=i tva, fH tea,
thya, ^T dma, dbma, EU dhya, dhva, nta, ntha,
*^ nda, ^ ndha, = nma, *4 nya, ^ nva, nsa.
5. pma, PI pya, psa, ^ bda, bdha, , bhya,
*^ bbva, R( mba, wj mbha, mya.
6. yya, c?4 lpa, FH lya, 5 4 Iva, 5 vya.
7. ^T gma, ^1 gya, sqj Ska, 8na, spa, , |,
5^ 5va, FK ska, TH sta, stha, Fl spa, sya, ?^ sva,
S$T hma, hya.
31

ft) :
1. 3n kka, kca, kna, kva; gna, ghna, ^
^ nga, ^ fikha.

nka,

2 . 1 ; , ^ nja.

3. 5 a, ? (Jga, | dva.
4. W tna, 5 dga, ^ dna, % dba, 5 dva, dhna, nna.
5. pta, pua, pla, pva, mna, mla.
6. gl lla.
7. T? ta, W stha, ^" , W sna, ^ 3ma, ^ lma, ^
^ hva .

hla,

7. , ,
.
kta, \ k!a, H tta, ^ dda, ? ddha, W dbha, 4 dya, 51 ^ca, Qna,
^la, 5 Qva.
: 51 , ^f jfia, nna. ^ , ^ :
, - spirit asper, no
;
: \ arka, arkena; , ,
: , gra, , " tra.
8. ' :
ktya, ktva, fir kma, kmya, kya, gbhya;
cchra, 5 jjva; tkva, P5T tka, vf ttra, ttva, rtf tpra,
tmya, trya, tstha, tsna, rPTtsya, rFItsva; ^ d d ? a ,
SI ddhya, ddhva, S dbra, SI dbhya, ?EI drya, U dvya, r*J ntya,
fT ntra, f^ ntva, ^ ndra, 5=54 nvya, 4U nsya, ^

nhra; RI ptya,

tsjj ptrya, psya, bdhj'a; K^I ekra, ^ tra, J stva, ?f4 stya,
stra, 7" stva; f F ^ rtsnya .
9. ^ (. 19) - , avagraha (),
32

<.:
te 'bruvan ( ) . ; $9&ti so 'bravlt ( .) . ^ 10.
, ' 5 ^ F ^ 0 ^ 0 ^ a b h a v a m , v a s , vat (
, , ), ^ 1 abba-.
11. :
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.

,
.
I.
.

, . . .
(svara): udatta acutus
anudatta gravis. svarita (circumflexus) 1, 1 1 , acutua (udatta),
(anudatta) . Svarita
,
, i n n acutas.
1
(); sepioAa
, 1 . - . 1 1 1 ' 1 , ^
, , , , . (udatta) tus'a, . Indra; agni; svarita (circumflexns) ', ^: svar.
1 1
^. ^ - ,
- ! (enclitica proclitica). :
) : , va, iva, cid, , ha.
) ^: ,
, , , tvS, te, , vas, - (. 89 90).
) ,
& (. 91).

33

.
*1 .
12, ,
,
,

, 4, . ' , -',
sandhi (, ); ^, 1
, sandhi. ,
^ sandhi , , '1 , sandhi , ' ,
1
sandhi.

I. 1 .
$ 1 3 . , ,
'' :
( ) -+- ( )
i ( 1) -I- i ( i)

I
( ) +- ( )
. .
: sa rajastu = sa raja +- astu ( ); varihasti = yari -+- iha -+- asti ( ^ ); suktam
= su + uktam ( . . ).
34

S 14. , ,
i, , , , ai, au , :

( ) -+- i
( ) -
( ) +
( ) +

( 1)
( )

( ai)

( )

ai

: taveccha tava -+- iccha ( ); rajendra


raja -+- indra ( ); hitopadegah hita +upadegah ( jeHie); sSiva sa -+- eva
( ); tavaic.varyam tava -+- aigvaryam (
); tathovaea tatha-t-uvaca ( ); s&usadhih sa -+- o|adhih ( ); tavautsukyam tava -+- autsukyam ( ).
$ 15. ( i ) + r :
: uvacarSih uvaca -+- rSih ( )
mahar|ih raaha -+- rsih ( ).
16. i, I, u,

v; , 1
. .
: ityaslt iti -+- aslt ( )
stryasya stri -*- asya ( )
madhvasti madhu -+- asti ( )
duhitrarthe duhitr -+- arthe ( ).
: i (I )
iy- uv-, : bhiy-i ( ) ,
. . . bhl; bhuv-i ( ) bhu;
^aknuvanti ( ) 3. . . . praes. act. ( c,aknu-. -anti).
17, ai
, , :
: nagara iha nagare iba ( )
striya uktam etriySi uktam ( ).
35

$ 18. !
av: prabha ehi prabbo ehi (! ); sunav iha
sunau iha ( ').
19. -
- avagraha
(9).
1:
$ 20. I, '
, 1-. ami (,
. . . adas)
-, . . - - , . .
: agnl iha ( -), agniha; bandhii flcatuh (
), bandhflcatuh; ami ac.vah (rb
), amyagvah; yajavahe iha (
), yajavaha iha; asathe atra (
), asathe 'tra.
21, sandhi , , aho : atho ( atha -*- ), ( -- ), ( -+- ).
: i Indra ( !), aho apehi (! ).

II. * ,
22, ;
, , , .:
abharan , (3 . . . imperf.) *abharant); vak
4 (. . . vac) vak| (. . vox).
: , -4- . con.
, 2- ; ,
(. . urj).
36

23. , . .
1
, ^ :
a)
)
)
)
)

1
t
t

1.


(, I), n, m) visarga h.

,
. :
) , , : 1- , 2- t, 3- t, 4- .
-: suhrt suhrd; kfut kfudh; tri|tup -
tri|tubh.
) - k: vak . . vac.
) ch - t: prat

prach.

b) j ^ t: bhi|ak
bhiaj; rat raj.
) Q - t : dik . dig;
vit . \iq.
Q ^ t: dvit . dvi.
) s h: manah manas.
0) - h; dvah dvar.
h - t : dbak
. dah (. .) madhulit . 1.
: , 1 ( -
p A i ) Bniie , , ^ 37

, , . ., .
*dhegh () - dah (
*dagh), * (gh) h * dhak.
$ 24. ( 23) ,
, - ^, .
5 25, 1
,
; : vag iti vuk iti (- ); parivrSd gacchati parivratgacchati ( ); kakub drta
kakup drftS (). : tan namah
tad namah ( ); van nayati vag nayati
nayati (p- ); parivran na parivrad (
); kakub kakum ( ).
$ 26. , t ^ (, ch, j , jh), (t, tb, d, dh)
1; t + 5 cch. : tacca
tat ca (idque), tajjanah tat janah ( ); tattankam
tat tankam ( ), tallikhitam tat likliitam ( ); tacchatam tat gatam ( ).
. ch cch nocxb , noesk . () 3: tava
cchlya tava 55 ( ); ma cchSdayatn 5 chadayatu (
).

$ 27. , ,
aBOHKie r.iyxie , , ^ : v3g gbi vak hi (^ ); tad dhi
tat hi ( ^), kakub bhi kakup hi ( ).
$ 28 ). j 5
, ^ ch: : tesmin jane
tasmin jane ( *), tasmin (jastre ( tan chatrun tan $atrun ( ).

) , 1,
1, anunasika anusvara:
tallabdhum tan labdhum ( ).
) n, n , ,
' : tudann
iti ( ) tudan iti; mahSna^vah ( );
udann api udan api ( ).
) t, th
s, t th
, ch $,
, , anusvara. : tans tudati ( )
tan tudati; tan tbakkuran ( ) tan thakkuran;
tan$ (eosque).
: s (, $)
( )
1.
$ 29, m ;
(, v), (, 1) (,, | , s, h) m
, -
((, S, 8, h)
; (, ) 1, , , ( 1 ) 1 ( - ). m -1 ,
.
: tarn uvaca ( ); tarn rajanam ( );
tam sinham ( ), tarn gunam tali gunara ( )
. .
30. s, h
(. 23), t th ' , .: agnis tapati ^. - HSM^BHeHifl s:
) s ( )
s :
39

. (, kh), (, ph) (s, , 5) h : agnih karoti agnis karoti (


$); agnih pacati ( ); agnih Qobhate (
) : agnic. gobhate.
. (, ch) : raveg cakram
raves cakram.
Y- (t, th) | :
.

agni tikate

S. ( ) : agnir dahati ( ), agnir apnoti


( ).
. s ,
: agnl rocate (
).
. bhoh (1 ) bhos,
*bhavas, h .

) s , s
^1, ) ; *, 1 , avagraha (. 9).
: a?vo dravati ac.vas dravati ( ^); Ramo
' sti ( ) Ramas asti. -as s 11 :
Rama uvaca (. ); iha (P. ).
) s , s
: acva adanti ( ^)
agvas adanti; ac.va dravanti ( 4).
31. , (.
23) h, -
, s (. 30 )>
(^ ) 1 :
punah karoti ( ^) punar karoti; punag carati (
), puna tikate ( ), punar dadati ( ),
punar eti ( ), dadu Bamaya ( Pasrfc) dadur Bamaya.
40

HI. .
32. ,
, ,
-.
, !, :
33,
, ,
rjyxie . : marudbhis (-)
instrum. pi. marut; atsi ( 4) 2 sg. praes.
ad.
34, , , - : yut-su ( ) locat plur.
yudh; lap-sye ( ) fut. med. labb.
: , t th , ,
t th dh. : lab-dlia () part
perf. pass, labh (. -*ta); runddhas ( ) 2 . . . praes. rundh (-+- . thas).
35.
g (
23 ). : vak-ti ( ), vak-su ( ^), vagbhis ().
36, j ! * , . : yunk-te ( ),
yu(n)j, yung-dhi (); : mSrs-ti ( )
mrj; mrtj-dhi (); rat-su ( ) raj.
37.
, , :
dves-ti ( ) . -ti; ld-te ( ) . -te.
41

$ 38. n - j
: yaj-na () . -.
{ 39. - $ ,
s, ,
[. 41]; t th ,
t, th [. 37]; dh, bh locativi plur. -su
d t ( -su ). : drakgy&mi
( ) dr$; va|ti ( ) va$; yidbhis ( ) vi$; vitsu viku (locplur.
).
:
. (dig, dr$, spr$, ) bh su : dig-bhis, dik|a
di$ ().
40. h ,
, * (k, g), (t d). s ( ks); -su ( locat. plur.) t, (|); bh () d.
-: dug-dha () part. perf. pass, duh (.
-*ta), Odha () vah; vak-8yami
( ) fut. I sg. ; madhulit-su ( )
madhulih; mitradhruk|u ( ^) . roitradruh (. 23 .); madhulid-bhis ( ).
41. , ,
, 1
, ,
, ' - , , n, m.
, , - ^, , , f, s ,
1 , , . : nr-ijam () . nr-nam, gin-nam (),
42

Bagarena (), nagarani (), puSpena ('). :


pitfn () [ ]; kurvantam(),
[ ' ]; rajanah () [
j ] . .
: , -: (, ), para (), pari (), nir (),
antar () Hap1=4ie dur (. -J;)
ni n: pra-namati ( ), ;
nir-naya (), . ni; pra-ni-patati ( ),
pat, dur-naman ( ).
42. s , (s) ,
, : .
(t, th, n) * | (t, th, n)
37. :
(KpoMt a) j
sa, si, su etc. |, si, u etc.
r
> +- ska, st, sth, sn ska, t, |th, Sn
k
J
sm, sy, sv
sm, |y, v.
: giri-u ( ), nau-|u ( ), bibhar-M
( ), vakSu ( '), grhe|u ( ),
ti-|tha ().
: AnusvSra visarga,
s, : cak|un|i (), caksuhSu
( ).

01 III.
I.
.
$ 43. 3 , 3 8 :
, , , (Instrumentalis),
, (Ablativus) (Locativus).
I. Instrumentalis : ?
-? - casus sociativi (? '?);
ablativus : ? ? ? ; locativus - : 1? ?
II. '
,
(, , ,
", ) . ( ),
' .
44.
: .
45. '
; . . '
: , ,
,
.
:
' , . .
46. - 3 : ,
.
44

, (.: -bhyam,
-bliis, -bhyas, -su); ,
(.: -, -, -as, -i, -I, -os, -as, -am);
, 45, .
. . . 47 ).
: -

, .
47. ^ 3-
*):
Smg.
Dual.
Plural.
.

Neutr.

Neutr.

Masc.

Neutr.

N.
s
. (a) m

I
i

as

i
i

(a)s

bhyam
bhis
Instr.
a
bhyas
Dat.
e
bhyam
bhyas
bhyam
.
(a) s
03
Gen.
(a) s
am
OS
Loc.
i
su
) , . ,
, ; ,
. .
1 3- : ,
. .
.
) .
. : -ai
( -), -as (BSTBCTO -as);
1 -am (. -i).
) , - *, : .
: -d 1 , - ; , -: -is
, - ( -ns) 1
. .
- ^ - , , . . .
*) -fe
iy uv ( I Q 58). , 1 .

45

. .
$ 48, - . . : deva .
Singnlaris.

N.
Ace.
I.
D.
Ab.
G.
L.
V.

Pluralie.

devas
devam
devena
devaya
devdd
devasya
deve
deva

devds
devan
devais
devebhyas
devebhyas
devctnam
dev6|u
devas
Doalis.

N. Ace. Voc. devSu


I. D. Ab.
devdbhyam
6. L.
devdyos
$ 49. - : phala .
N. . V. Sg.
phalam
Dual, phale
Plur. phdlani.
Dpo4ie .
$ 50, -a: sens. .
Singnlarie.

N.
Ace.
I.
D.
Ab.
G.
L.
V.

46

sena
senam
senaya
senayai
senayas
senayas
senayam
sene.

Pluralis.

senas
senas
senabhis
senabhyas
senabhyas
senanam
senusu
senas.

Dualis.

N. . V. sene
I. D. Ab.

senabhyam

G. L.

senayos.

51. , 4850, 3- ; ':


, . . p. papas, . . , . p. papdm.
: , 50,
S .
() - . 59.
52. 4 - . : agnf, c.atru.
Singular.

N.
.

I.
D.
Ab.

L.
V.

agnfs
agnim
agnina

agnau

c,dtrus
c,dtrum
c,dtruna (CM. 41)
cdtrave
c,dtros
^dtrau

dgne

cAtro.

agndye

G. agnes

Pluralis.

N.
Ace.

agnayas
agnin

^dtravas
c.dtrun
gatrubhis

I.

agnibhis
D. Ab. agnibhyas

G.
L.
V.

gdtrubhyas
QdtrQnam (. 41).

agnlnam
agnisu

C,dtrusu
gdtravas.

agnayas
Dualis.

N. Ace. V. agni
I. D. Ab.

agnibhyam

G. L.

agayos

cdtrvos.

47

53. -in- . : mati, dhenu.


Singularis.

I.
D.

Ab. G.

L.

denva

mdtya
( matyai

I dhenvai

\ mdtaye

\ dhendve

( mutyas
\ mutes

I dhenvas
\ dhen6s
( dhenvSm
1 dhenau

i matyam
1 mdtau
Pluralis.

Ace.

dhenus.

matls

1 . 1!.
54, -in - : \ ; mudhu.
Singularis.

mddhu

N. . V. vilri
vjlrina
vdrine

I.
D.

Ab. G.

L.

mddhuna
madhune

vSripas
varini

madhunas
mddhuni
Pluralis.

N. . . varini
varibhis
I.
varibhyas
D.Ab.

madhuni

G.

varlnam

L.

varisu

madhunam
mddhusu.

madhubhis
madhubhyas

Dualis.

N. . V. varini

madhuni

I. D. Ab.

varibhyam

mddb.ubb.yam

G. L.

varinos

m^dhunos.

55, -u . . . ,
48

-, 1 ( ) . -,
\ -I; .:
bahu (), . p. bahvf; guru (), . p. gurvf; prthu
(), . p. prthvi. . 57.
56, sakhi ^ : . .
, ., ., . , . .
sakhai-; sakhi-, .
. . . . - .
. . . . -ur (-uh, -us), . . -.
Singularis.

N.
.

I.
D.

Pluralis.

sakha
sakhayam

s&khayas
sakhin

sdkhya

sakhibhis
sakhibhya

sakhye
Ab. G. sakhyur
sakhyau
L.

V.

sakhtoam
sukhi|u
sukhayas

sakhe
Dualis.

N. Ace. V. sakhayau
I. D. Ab.
G. L.

sukhibhyam
sakhyos.

pati I. D. Ab. G. L. sing, no


sakhi (patya, patye, patyur, patyau); , , ,
52.
, asthi , aksi , dddhi , sakthi -
-an (. 72 ).
57, . . - -: nadf ,
vadhQ , .
Singularis.
N.

nadf

vadhus

nadim

vadhum
49

Singnlarie.

I.

vadhva1
vadhvai

nadya

D.

nadyai

Ab. G. nadyds
nadyam
L.

vadhvds

V.

vddhu

vadhvdm

nudi
Pluralis.

N.

nadyas
nadis

Ace.

I.
D.

nadibhis

V.

nadyas

vadhvJls
vadhds
vadhdbhis

nadibhyas
Ab. G. Hadinam
nadfu
L.

vadhdbhyas
vadhdnam
vadhdfu
vadhvas
Doolie,

N. Ace. V.
I. D. Ab.

nadyau
nadfbhyam

vadhvau
vadhribhySm

G. L.

nadyos

vadhvos.

: . . 111,
. . . s : lak$mis.
58. . . - -: dhi
; bhu .
Singularis.

N. V.

dhfs

bhds

dhiyam (. 16 .)

bhuvam

I.

dhiyu

D.
.,

I bhuve

\ dhiyai

\ bhiivaf

f dhiyas

A b . ur. < . j.

L.

( bhuvas
< ,,

( dhiyas

^ bhuvas

( dhiyi

(bhuvi

\ dhiyam
50

blniva

(dhiye

\ bhuvam

Plnralis.

N. . V.

I.
D. Ab.

dliiyas
dhibhis

bhiivas
bhubhis

dhlbhyus
\ dhiyam

bhubhyds

vt.

\ dhlnum

j bhuvam
\ bhunam

L.

dhlsu

bhuSu.

Dualis.

N. Ace. V. dhiyau
dhibhyam
I. D. Ab.
G. L.

dhiyos

bhuvau
bhubhyam
bhuv6s.

I. stri f. , ,
nadl: Sing. N. stri, . strim striyam; I. striyd,
P striyai, Ab. G. striyas, L. striylim. Dual: striyuu, strlbhyam, striy6s; Plur. N. striyas, Ace. stris striyas, I. stnbhfs, D. Ab. stribhyds, G. strlnam, L. s t r i p .
II. 1
.

59, -, -,
, -
, .: yava-kri , khala-pu
. -1 - , 1 Y; -iy uv; .:
yavakriyam (. sg.), khalapvam (. sg.). *
-1, - 1 -; .: ja . . -S , , . . .
. . : vic,va-pa -. Singul. N. viQvapas, . para, I. pa, D. pe, Ab. G. pas, L. pi,
V. pas; Plural. N. Ace. pas, I. pabhis, D. Ab. pa51

bhyas, G. panam (-pSm), L. pusu. Dual. N. Ace. V. pau,


I. D. Ab. pabhyam, G. L. pos.
60. -.
A. Nomina agentis -tr: datr . . :
dat&r, : datr, : datr.
Singularie.

N.

datd

dataram
datrd

I.
D.

Pluralis.

daturas
datfn
datfbhis

datre

datfbhyas
datfnam

Ab. G. datur
datari
L.
datar
V.

datf|u
dataras.
Dualis.

N. A. V. datarau
I. D. Ab. datrbhyam
datros.
G. L.
. -tr , ,
, n: datfna (I. sg.), datfne
(D. sg.), N. Ace. V. sg.: datr, pi. datfni, dual, datrnl.
: . -tr,
, ^ ,
, . ., .
. .
1. . p. pitf : . pitar, . pitr, pitr.
2. , p. matf : . . matar, . raatr,
matr.

52

Singularis.

mata

Pluralis.

Dualis.

pita

Ace.

pitaram mataram I pitarau

pitfn

V.

pitar

pitaras mataras.

matar

i matarau

pit&ras mataras

N.

matfs

nomina agent: Sg. I. pitra, m&tra,


D. pitre, matre, Ab. G. pitur, matur etc
I. svasr naptr
-, nomina agent: Sing. .
svasaram, naptaram. Duai. N. Ace. V. svasarau, naptarau. Plur.
N. svasaras, naptaras, Ace. svasfs, Daptfn.
II. nf ^ : Sg.
D. nare, 6. ndras, L. nari, Fl. 6 . nrnam nfnam.
$ 61. :
ral f. ; g<S m. f. , ; f. .
Singularie.

N. V.
Ace.

ras
rayam (ram)

gaus

naus

gam

I.
D.

raya

gava

navam
nava

give

nave

g6s

navds
navi.

. G. rayas
L.
rayi

gavi
Pluralis.

N. V.

rayas

gavas

navas

Ace.
I.

rayas (ras)
rabhis

gds

navas

gobhis

naubhis

gobhyas
gavam
g6u

naubhyas

D. Ab.

rabhyas

G.
L.

rayara
rasu

navam
|.

Dualis.

N. Ace. V.
I. D. Ab.

rayau
rabhyam

gavau
g6bhyam

iiavau
naubhy^m

G. L.

ray6s

gavos

nav6s.
53

I. go
; . . . . -
., , . . ram,
ras .
II. dyo- f. ,
, . 3- : dyaus, dyavau, dyavas(n divas).
-., , dyu (. I. PI. dyubhis); . , , div, , divam, diva, dive, divas,
divl.
. .
62. - .
. vac f.. , -. . suhrd m. f. n.
.
Singnlarie.

N. V.
.

vak

vacam
vaca

D.

vace

suhft
suhfdam
suhfda
suhfde
suhfdas
suhfdi

Ab. G. vacas

L.

vaci
Plnralis.

N. V.

vacas

vacds
vagbliis

I.

suhfdas
suhfdas
suhfdbhis
suhfdbhyas
suhfdam
suhftsu.

D. Ab. v3gbhys
vacam
G.
vakSu
L.
Dualis.

N. . V. vacau

54

I. D. Ab.

vagbhyam

G. L.

vacos

subfdau
suhfdbhyam
suhfdos.

. . suhfd: Sing. N. . V. suhft. Dud. N. Ace.


V. suhfdi. Plur. N. Ace. V. suhfndi. Dposie
. . , , .
$ 63. -., ': die, f. (),
drc, f. (), sprc, (), v&c: dik,
die, am, digbhis, diku. -., vie,
, . . .
t d: vit, vidbhis, vitsu.
$ 64. -j v&c,
, ruj L (): ruk, rujam, rngbbis, . ,
. ra*j (), yaj (), srj (), parivraj
( ), . . .
t d; .: sam-rat (), sam-rudbhis,-ratsu.
65. - | . . .
t d; ^: dvi| (): dvit,
dvi|am, dvidbhfs, dvitsu.
$ 66. -h 3 : )
, . , ; , lih (): -lit, -liham, -lidbhis, -litsu.
) , dah
(), dub (), druh (), g: ka|tha-ddh(pooe): N. ka|thadhdk
(. 23 .), . duham; I. pi. dhagbhis, L. pi.
dhak|u.
) , nab (), h dh,
t d; . upanuh f. (): N. upandt, . n&ham, I.
Dual. nudbhyam, L. pi. nalsu.
67 a). dp f. pi. tant.(). : apas,
. apas; ., bh, d: adbhls, adbhyas; L. apsu.
pad m. () $ pad:
. sg. padam, I. sg. pada; 55

, pad ,
, dvipad () I. pi. dvipadbhis.
) Pums () 3 : pumans- (N. sg.
puman, N. pi. pumansas, . sg. pumansam);
(I. pi. pumbhis); pums (I. sg. pumsS, . pi. pumsas,
G. pi. pumsam). pums s
42 .
) (, ), 2-
, -: vrtrahdn (y6ifioa ) han, ha,
ghn; N. sg. - ( -an . 71): Sg.
N. vrtrahu, . vrtrahanam, I. ghna, D. ghne, Ab. G.
ghnds, L. ghni ( Mni), V. ban; PI. N. vrtrahdnas, Aec. vrtraghnas, I. habhis, D. Ab. habhyas, G.
ghnam, L. hasu, V. lianas.
$ 68. - -ir, -ur - 1 I, , ,
, . .; : gir f. -, f. . Sg.
N. gfr, . PI. I. glrbhls, purbhis, L. giru, .
69, -as, -is, -us, ,
. : manas . (), ha vis . ( ),
nus n. ().
Singularis.

N. . V. munas
I.
munasa
manasi
L.

ha vis
ha via

dbinus
dhanuSa

havip

dhdnup

Pluralis.

N. .
I.
L.

V. manansi
mdnobhis

havfn|i
havirbbis

dliunmisi
dhdnurbhis

manahsu ( -ssu) havihsu ( ) dhdnuhfu ( Su)


Dualis.

N. A. V. mdnasl

havisl

dhdnul

I. D. Ab. manobhyam

havirbhyam

dbanurbhyam

G. L.

havisos

dhanusos

56

mdnasos

. , . . ., -as, -is, -us, , su-mdnas (, , in. f. ^), dlrghayus (-), <jukra<jocis (-), '
N. . V. .
manas, havis, dhanus. -as -
. . . . . p. as.
Singularis

N.

sumdnas

dirghayus

Ace.
.

sumdnasam
sumanas

dirghiyusam
dirghayus

Pluralis.

N. A. V. sumanasas

dirgbiyuSas
Dnalis.

N. A. Y. sumauasau

dirghayuau . .

70. () -in (min, -vin).


. . .
. -i 57; bal-in
(), . sing. . p. balf, . p. balfn-1, . p. balf. , ,
. . . . , . .
i.
Siogularis.

Ploralis.

N.

ball, n. bali

N. Ace. balfnas

Ace.
I.

balinam
balina . .

I.

balibhis . .

$ 71. -an (-man, -van). . -an .


^ 3 :
. -an, -, -. . . . .
, . . . : rSjan m. (), ndman . ().
Singularis.

N.

raju

Pluralis.

rajanas
67

Singularis.

rajSnam

I.

rajiia
rajne

Pluralis.

rajnas
rajabhis

D.
Ab. G. rajnas
L.
rajni rajani

V.

D. Ab. rajabhyas
rajnam

rajasu
rajanas

rajan
Dualis.

N. Ace. V. rajanau
I. D. Ab. rajabhyam
G. L.
rajnos.
. . N. sg. n&ma, N. Ace. V. PI. namani, Dual, namnl
nmanl.
-man -van 1,
, -man -van
( ^ 1 ).
': atman m. (, ), I. sg. atmana, D. atmane
. .
72 ). : , van (. p. c,unf), yuvan
(. p. yuvati yuvatf ), magbavan 1
>: gun -, maghon-.
Singularis.

yuva
raagbava
$va
. Qvdnanl yuvanam raaghavanam
magh6na .
ydna
c.una
I.

N.

) panthan 3 : . panthan(N. sg. pdnthas), , path!-, , path-: . sg. panthanam, I. sg.


pathd, I. pi. pathibhis . .
) ahan n.
; , . .
ahas ahar: Sing. N. ahar, ahas. I. alina. Dual. N. Ace.
V. ahnl abanl. Phir. N. Ace. V. ahani, I. ahobhis, G. ahnam, L.
ahahsu, ahassu.
58

) . .: | (), asthan (), dadhan (), sakthan () 1


, .: Sg. I. akSna , D. asthne", Ab. G. dadhnas, L. saktbni sakthani etc. -i: akfi-,
asthi . 56.
{ 78. -at (-ant).
, . -.
. . -ant, -at ,
-, , .
(. 121) - .
: bhavat (-ant) , . bhavat, adat (-ant) , . adat, juhvat (. .) .
Singnlaris masc. g,

N.

bhavan
bhavantam
.
I.
bbdvata
D.
bhavate
Ab. G. bhavatas
L.
bbavati
bhavan
V.

adan
addntam
adatd

adate
adatas
adati
adan

juhvat
juhvatam
juhvata
juhvate
juhvatas

juhvati
juhvat.

Pluralis.

N. V.
.
I.

bhavan tas
bhavatas
bhavadbhis
D. Ab. bhavadbhyae

G.
L.

bhavatam
bbavatsa

addntas
adatas
adadbhis
adadbhyas
adatdm
adatsu

juhvatas
juhvatas
juhvadbhis
juhvadbhyas

juhvatam
juhvatsu.

Dualis.

N. . V . bhavantau
I. D. Ab. bhavadbhyum
G.L.
bhavatos

adantau
adadbhyam

adatfs

juhvatau
juhvadbhyum
iuhvatos.
59

Neutrum.

Sing. N. Ace. V.

bhavat

adat

juhvat

Dual.

bhavantl

adatf

juhvatl

Plur.

bhavanti

adanti

juhvati

I. . . ., Hie . -at (, adat), ( ) : I. tudatd, D. tudate


tudat (-ant) .
II. . , ., ^ ! -at (tudat), . . (bhav-i-syat
) N.A. V.Dualis 2 : tudurti
tudatf, bhavisyantl bhaviSyatf. . . . . . .
74, () . -mat (-want), -vat (-vant).
, -at (-ant), !,
. . a; pa<ju-mat ;
bhaga-vat .
Singularis.

N. m. pa?uman
Ace. paQumantam

bhagavan
bbigavantam

I.

bhagavata.
. .

pa^umuta
. .

I. 1
.

II. mahat ^
mahant-: Sing. N. maban, . mablntam, I. mahata. bhavat (. . . ,
bhu ) 1 ^1 2-
, ^ -vat:
Sing. N. bhdvan, . bhavantam, I. bhavata . .
75. -yas (-yarn). . -yas (-yans) ' (. 79).
60

. * . . p. -yans
( -lyans); -yas ( -lyas). Voc. sg.
-yan. , . -I
. -: crdyas (), garlyas (-).
Masculinum.
Sing.

Neutrum.

Dual.

Plural.

N.
c,reyan
<;reyansau
Ace., ^reyansam

Sing.

Dual.

Plural.

<;reyansas reyas c,reyasl $reyansi


jreyasas

I.
$r6yasa
<;reyobbyam greyobhis .
V.
(jreyan
$reyansau ?reyansas ^reyas^reyasl ^reyansi.
(reyasi 57.
76, -vans. 1 Part. perf. activi. . -vans,
-vat, -us. -vans
-vat - i (, jagmivans ). i , , *, -us ; iy.
*, -us uv, . ,
-I ; .
niny-u! . : 1. vidvSns ('), 2.jagmivuns (1).
Mascul.
Sing.

N.

vidvan

Dual.

vidvansau

Ace. vidvansam vidvdnsau


I.

L.
V.

viduSa
-'vidusi
vidvan

Neutrum.
Plural.

Sing.

Dual.

Plural.

vidvdnsas

vidvat viduI vidv^nsi

vidusas

vidvat vidu|l vidvansi

vidvddbhyam vidvadbhis)
-j'X
-J .
> . *.
vidusos
vidvatsu
)
vidvansau
vidvansas
vidvat vidu|l vidvansi
Mascul.
Sing.

N. jagmivan
A. jagmivansam

Dual.

jagmivafisuu

Plural.

jagmivansas
jagmusas

61

Maecul.
Sing.

Plural.

Baal.

I. jagmuSS

jagmivddbhyam jagmivddbhis

L. jagmuSi

jagmuSos

jagmivatsu

V. jugmivan
Neutrum.
Sing.

N. Acc.
I.
L.
V.

Dual.

jagmivat jagmuft
I
>
)

Plural.

jagmivansi

.
jagmivat.

. ,
.

$ 77. . - :
- -. (nocji ), : . -,
vane; , -yac, -vac, . -1, -.
& ( pra-) , . ;
-, . -.
Pratyuc (prati-t-ac) , . :
: pratyanc-, , pratyac-, , pratic-.
Vivac (viSu +- ) 1. . : viSvanc-,
, vilvac-, , vieuc-.
Singul.

N.

pratyan

vl|van

. prfecam pratyuncam vifvancam


I.

pruca

pratlcS

vipca

N.

prancas

pratydiicas

vi|vancas

pratieds

viSQcas

Plural.

Acc. pracas

62

I.

pragbhis pratyagbhis viSvagbhis

L.

prakSu

pratjdk|u

vi|vak|u

Sing. fem.

prici pratici viucl


Neutrum.

Sing. N. Ace. prk


Dual.

pr&ci
Plur.

pranci

pratydk
pratlcf
pratydnci

vivak
viucl
vi|vaiici

I. - udac
, : 1. udaiic-, 2. udac, 3. udlc-.
II. tiryac- ^ 3 : .
tiryanc-, , tiryac-, , tir

II.
.
78.
(- )
, .
79. , , : -iyas -i|tba .
( ^ ), - .
- , . - -rd. ':
prth-u (), . : prath-iyas, . , prathi|tba; ksip-rd () -iyas, kep-i|tha; mahat (), mdh-iyas, mdh-istha . .
I. - - 3- :

mrad-iyas
Mgh-Iyas

m r d u (1)
l a g h u ()

nirad-istha
lagh-itha

Sadhu (xopomiB)

sadh-lyas

sadh-itha

SVadU (!)

svad-lyas
ksod-lyas

svad-itha
k6d-istha

trap-lyas
dav-lyas

trap-itha

k S l l d r d (0&)
t r p r u ()
dura ()

dav-itha

II. Dirgb& () . drSghiyae,


draghisfha.
III. . . ,
-iyas, -istba, *.

$ 80. ^ .
.

nediyas ()

nedi|tha

kdnlyas ()

kaniStha
re5tha
jyeStha

^reyas ('')

jyayas (cTapniifi)
bhuyas ()

bhiiyistha

: 1 -Iyas . 75.
.81. , . , : -tara (. p. -tarS, . -taram)
-tama (. p. -tama, . p. -tamam)
. !; . 2 3 , -tara, -tama
, . :
priya ()

priya-tara,

priya-tama

priyavac (^) priyavak-tara,

priyavak-tama

vapus ()

vdpu|tara,

vdpu|-tama

dhanin ()

dhani-tara,

dhani-tama

64

maha(n)t. ()

mahat-tara,

mahat-tama

vidvans (^)

vidvat-tara,

vidvat-tama

. .

I. -tara -tama 4
.
II. . -istha -tara, -tama, : jyeStba, jyesthatara, jye|tha-tama.

HI.
.
82.

20 vin^ati

200 dve (ate dvigata

2
3
4

dva
tri
catur

30 tringdt
40 catvarin^at

300 trfni qaiini tri^ata


400 catvari (jatdni catuh$ata

50 panca^at

500 pdnca gatdni pancac.ata

60 a|ti
70 saptati

600 | a t gatani Sat^ata


700 sapta (atdni sapta<jata

80 a^lti

800 ata ^atini aSta^ata


900 nava ^atdni navagata

5
6
7 sapta
8 aSta
9 nava
10 da<ja

90 navati
100 cata

1000 sahasra

2000 dv6 sahusre

100,000 1.

83. ^ -
^, :
11 ekada^a

31 ekatrin^at

61

12 dvadaga

32 dvatringat

6 2

13 truyodaca

33 trayastrinat

63

eka|a|ti

81 ekagiti

{/-sV'

^ ^ti

82 dvya?lti
1

83 trya?lti

65

14 caturdaga

34 cdtustringat

15 pancadaga

35 pdncatringat

16 Sddaga

36 eattringat

17 saptddaga

37 saptatringat

64
65
66
67

18 atadaga

38 atatringat

68

19 ndvadaga

39 niivatringat

69

catuh|a|ti

84 cdturaglti

pdnca|ati

85 pdncagiti
86 Sddaglti

saptd|a|ti

87 saptaglti
88 aStaglti

navasasti

89 ndvaglti.

2129 , 3139; 4149,


5159, 7179 9199 6169.
84. ,
-fc : ekagatam = 101, atagatam=
108, a|tavinQati ?atdm = 128. , : cutuhsahasram =
1004.
$ 85. 1 :
) 19, 29, 39, 49 .
201, 301 . .,
(1), ; -:
19 = ekonavin^ati (. . + - vingati) Onavingati;
29 = unatrinQat . . Una ! ! , ' 1: panconam
) , . .
: adhika uttara (, ):
aStadhikanavati = 98 (. 90 8-), saptottaram gatam
= 107 ( ).
86. : ' (. 90),
!, , , . . 4 .
Dva ^ , -, -: N. . .
dvau, f. n. dve, I. D. Ab. dvabhyam, G. L. dvdyos.
Trf ' :
66

nentr.

N.
Ace.

truyas
trfn

trini
trfni

fern.

tisras
tisras

I.
D. Ab.
G.

tribhfs

tisfbhis

tribhyas
trayanam

tisrbhyas
tisra&m

L.

trisu

tisfijiu.

itur1 - :
n.

ra.

N.

catvaras

catv&ri

Ace.

caturas

catvari

I.
D. Ab.
G.
L.

caturbhis

f.

catasras
cdtasras

caturbhyas
caturnara

catasfbhis
catasrbhyas
catasrnctm

catur|u

catasfSu.

aS . : N. Ace. | a t , I. gadbbis, D. Ab.


gadbhyas, G. Sannam, L. Satsu.
Piifica, sapta da^a dac.a ' : N. . ,
I. pancabhis, D. Ab. pancabhyas, G. pancanara, L. pancasu.
Ho ata ^ N. . atau.
20 100 .
. Qata, sahasra lakga
, -.
: , 20 (vingati),
, ,
. : trin^ad dasinam trin(jdd dasyas 30 . . .

: sahasram rSibhili 1000 , ^atam
purbhih 100 , c,atam g6|u 100 .

67

5 87, :
1 prathamd

11 ekada^a

2 dvitiya

12 dvada^u

3
4
5
6
7
8
9
10

trtiya
caturtha
pancama
|a|thd
saptamu
aftamd
navamu
da^amu

20
30
40
50
60
70
80
90
100
1000

vinsatitama vingd
trinjattamd. trin<;a
catvarintjattama catvarinc,u
panca^attamd panca$&
|a|titamd at&
saptatitamu saptatd
agltitamd a^itu
navatitamd navatd
gatatama'
sahasratamfl

I. :
adima, adya agrimd.
II. . prathamu,
dvitlya trtiya -; -I.
, . 57.
$ 88. 1;1:
) sakft , dvis , tris , catur
, pancakrtvas , , Satkrtvas . .
) . dhu: ekadhd , dvidha .
) . $&&: &5 , dvi^us ,
q&s . .

IV.
*.
{ 89, - :
Singularis.
1- .

N.

2-

ahum

J.

. mam

tvam
tvam

I.
D.

maya
mahyam

tvaya
tubhyam

Ab.
G.

mud
mdma

tvud
tdva

L.

mayi

tv4yi
Plnralis.

N.
vay&m
Ace. asman
I.
asmabhis

yuyam
yuSmln
yumabhis

D.

asmabhyam

Ab.
G.

asmad
asmakam

yuSmabhyam
yusmdd
yuSmakam

L.

asmasu

yumasu.
Dualis.

N. Ace. V.

avSm

yuvSm

I. D. Ab.

avibhyam

yuvubhyam

G. L.

av&yos

yuvuyos.

!1 ,
( ).

Sing. .
D. G.

ma

tva

me

te

Flnr. Ace. D. G. nas

vas

Dnal. Ace. D. G. nau

vam
69

: 4. Abl. sing.: mad-, tvad-, asmad-, yumad-.


: madfya,
tvadfya , asmadiya , yuJjmadiya .
$ 90.

i '.

tad .
Singnlaris.

m.

Pluralis.

m.

f.

N.

sa (sas)

8*

tarn

tam

I.

1 {*

t6na

taya

tais

D.
G.

tasmai
tasmEd
tasya

tusyai
j
tusyas
\

L.

tdsmin

Ab.

tSbhis

tebhyas | tdbbyi

te|am
te|u

tasam
tasu.

Dualis.

m.

N. Ace. V. tau
I. D. Ab.
tdbhySm
G. L.
tdyos

t6
tibhyam
tdyos.

. . , ; N.
: sing, tad, plur. tdni, dual. t6.
I. sah (sas) eab
; so
- : so *1;
sa: sa
gacchati, sa tigthati, sa icchati, gaccbati sab.
II. tad
: N. sg. (eds), e|a, etad, . sg. eta^n,
etdm, etdd .
III. enad
() '. :

m.

n.

f.

Sing. . enam enad


enena
I.
Dual. Ace. enau ene
enayos
G. L.
enan
enani
Plur. Ace.

enam
enaya
eue
enayos
enas.

$ 91. idam .
Pluralis.

Singalaris.
m.

N.
Ace.
I.
D.
Ab.

G.
L.

aydm
imam
anena
asmai
asm&d I
, {
asyu (
asmin

f.

m.

f.

iydm
imam
anaya
asyai

ime
iman
ebhfs
ebhyus
ebhyus
e|am
e|u

imds
imas
abhis
abhyus
abhyds
asim
asu.

asyas
J

asyam
Dnalis.

f.

m.

N. Ace. V. imau
I. D. Ab.
abhyam
G. L.
aniyos

ime
abhydm
anayos

, ;
N. . sing, idam, plur. im&ni, dual. ime.
: , a- (a-sya, a-smSd, a-smin
.) .

% 92. : adds .
Singular.
m.

n.

N.
asau
adas
. araum adds
I.
amuna
amusmai
D.

f.

asau
amdm
amuya
amuSyai
71

Ab.
G.

L.

amuSmad

amuSya
amu$min

|
:amuSyam

Plnralis.
.

ami

Ace.

amdn
amuni
amibhis

I.

amuni

G.

amlbhyas
araiSam

L.

amiu

D. Ab.

f.

N.

amus

am us
amubhis
amdbhyas
amdam
amdu.

Dualis.
m.

f. n.

N. Acc. amu
I. D. Ab. amdbhySm
G. L.

amuyos

93, :
1. . .: kas, ka, kirn: ? ?
: 1 -cit, -, api
ka : . p. ka{cit,
kajcana, 'pi ( , ), . p. kacit, kacana, kapi; . p. kimcit, kimcana, kimapi (4, ). G. kasyacit, D. kasmSicit . .

2. , ^. yas (qui), ya (quae), yad (quod).


: yas
yah kac.cit; (.) = yatara rad; uter = katara
rad.

3. !:

72

any&

anyi

anyad

itara

itara

itarad

sarva

sdrva

surram

viva

vi^va

vf^vam

, .

4. ' 1, :
ilpara
para
purva

aparS
para
purva

dparam
param
pdrvam

adhara
madhyama
dakSina

uttama
ubhaya
sva

adhara
adharam
madhyama madhyamam
dakSina
dakinam
uttara
uttaram
uttarad
uttamam
nbhuyl (-yf) ubhdyam
sva
svam


, ,
,

,
,

5. -
.1.
94. svayam . . eva
, , , .
1 , . -1 .
itman (. , ).

V.
.
I. | 1.
95. ^ : (parasmaipadam. , . .
) (atmanepadam .
. . ).
parasmaipadam (transitiva) , , atmanepadam .
1

73

1. Praeseutis, . . , , : Praesens, Imperfectum, Imperativus Optativus (Potentialis).


2. Perfecti: Perfecti
.
3. Aoristi: , , Precativus.
4. Futuri: Futurum (2 : )
Conditionalis ( ).
:
)
)
)
)

(verbum paesivum),
(v. causativum),
(v. desiderativum),
(v. intensivum).

96. , (
Praesens Futurum I) (Imperf., Imperat., Aor.,
Optativ., Conditional., Precativ.). Perfecti (.
133) .
:
Activum (Parasmaip).

Medium (Atmanep).

mi

vas

mas

vahe

si

tbas

tha

se

athe

dhve

ti

tas

nti

te

ate

nte.

mahe

:
1
2
3

74

m
s
t

va
tarn

ma
ta

i[a]
thas

vahi
atham

mahi
dhvam

tarn

n[ur]

ta

atam

nta[ran]

Imperativi.
1
2
3

ani
(dhi, hi)
tu

ava
tam
tarn

ama
ta
ntu

ai
sva
tam

avahai
atham
atam

amahai
dhvam
ntam.

:
1. , [ ] : or, a, ran Optativi (Potential.), Precativi Aoristi.
2. , ( ), 2 . . . Imperat. Act.
2- (. 111),
-dhi , -hi * .
3. . 2- 3- *
, Medii (athe, ate, atham, atam) ,
-. . 103 ).
4. 1- . Imperativi Conjunctiv.,
.
97. Imperfectum, Aorist. Conditionalis, * OKOHHanifi, 1 . .! : a, i, u, , : 3, ai,
Su, . : ajayam ( ^) ji; aiccbam
( ) ; aubjam ( ) ubj,
arcam ( ) . , , ,
1
(sandhi): upa-t-anayam ( ) = upSnayam ( ni).
I. , ,
() Imperativi: gucah , bhaih
(bhaiflh) .
. eceida .

98. . , , 3-
: , . -

75


1- (guna) 2- (vrddhi), '
a (guna) a (vrddhi). , ,
: a, i, u, .
Guna

(1- )

Vrddhi (2- ) a,

e(ai), o(au),
ai,

, .


.
- :
i, u, :
. . . . . .

bhid
b u d h
kr
i

bhid
budh
kr
i

bhed
bodh
kar
e

bhaid
baudh
kSr
aiijs.

i, u, :
.

nl
(jru

ru

nai
grau
kar.

:
) , , :

76

, .

) :

khan

khn

khan

khan

gam

gm

gam

gam

jan

jfi

jan

jan

ghn

han

han.

han

99. : a r : ar :
: : .
.

grah

grh

grah

grah

prach

prch

prach

prach.

: drc, ,
drac, dare.; sprc, sprac, spare.;
srj sraj sarj . .
100. : u : va : va
i : : ,
va :
.

UC

vad
vap

U.1

up

vac
vad
vap

vac
vad
vap

vac,

,
,

vac.

vac.

vas

vas

vas

svap

us
sup

svap

svap

1. vac

2. yaj


vyac ,
vyadh

yaj

yaj

vie

vyac

vidh

vyadh

vyac
vyadh

101. , , i I; dhaponere hi (
dhi), . p. p. hita positus. c.as , c,is.
77

$ 102, *; , bandh , . . badh;


dam$ , (das); srams (sras).
103, . (, budh) (bodh-a). Ind. praes., Imperf., Imperat.
Potential. (Optativ.) . , .
, ( 10).
, . jH4ie :
) 1- ,
, -
,
. 4 1 : I, VI, IV X.
) 2- , , ,
(. 112, 121), ^
, ,
. . 6 1 : II, III, V, VII, VIII IX.
1 .
1 2- . 1 . .

. Praesentis.
. 1- .
S 104. 1- .
+ .
:
. . .

78

budh

b6dha-

bhfl ,

bhava- (bho-t-a)

. ,

cit

ceta-

ji
krs ,
dhr
pat ,

kar|adbdrapdta-

, . ^1:
krld

krf da-

nind

ninda-

: 1- Ind. praesentis Imperativi, a


1- , . Imperf. .
105. 1- :
Activum (Parasmaipadam).
Praesens.

1
2
3

Sing.

Doal.

Plur.

bh&vami
bhavasi

bhavavas

bbdvamas
bbdvatba
bhdvanti.

bhdvati

bh&vathas
bhavatas
Imperfectum.

1
2
3

abhavam

abbavava

dbhavas

abhavatam

abhavat

dbliavatam

dbhavama
dbhavata
abhavan.

Imperativus.

1
2
3

bhavani

bhdvava

bbdva

bhdvatam

bhdvama
bhavata

bbavata

bhdratam

bbdvantu.

79

Optativus (Potentialis).
r

bbavej am

bhdveva

bh&vema

bhdves

bhdvetam

bhdveta

bhavet

bhdvetam

bhilveyur.

Particip. praes.

, bhuvat-, . bhdvant- (N. msc. bhdvan, N. neutr.


bhavat . 73), f. bhavanti (. . 57).

\i;.

Medium (Atmauepadam).
Praeseng.
Sing.

1
2
3

Dual.

bha>e
bliavase
bhdvate

bhavavahe
bhuvethe
bhdvete

Plur.

bhdvamahe
bhavadhe
bhavante

Imperfectum.

abhavavahi
dbhavetbam
abhavetam

ubhave
dbhavathas
dbhavata

1
2
3

ubhavamahi
ubhavadhvam
abhavanta

Optativus (Potentialis).

bhuveya

bhdvevahi

bhavemabi

bhavethas

bbuveyatbam

bhuvcdhvam

bhdveta

bhuveyatam

bhaveran.

Impcrativns.

1
2
3

bhavai

bhavavahai

bMvamabai

bhdvasva

bhdvetham

bhavadhvam

bhdvatam

bhavetam

bbdvantam

Participium praes.

bhdvamana (-as -a -am)

80

106, 1- !; Praesentis.
. . .

1.
yam
gam

fcchayacchagaccha-

2. ghra
5
stha
sad

jighrapibati|tbasf da-

3. guh
kram
cam

gflhakrama- *)
cama- **)

4. ga (gai) -
hva (hve = ai)
dhya (dhyai)

gSyahvayadLyiya-.

107. VI- 1-
, - ( - ) ; . . tud .
Praes. tuda-; prach , prch, .
Praes. prcha-. ! 1
105.
: , i, -
- iy-; ,
uv: ki habitare k|iy-a-ti, dhu dhuv-a-ti.
108. VI- :

*) Itmanep. kramate.
*) . a: acamati.

81

) - ,
:
. ,


sic
krt
vid
trp
lip
lup

muncusincakrntavindatrmpalimpalumpa-

) - * . . -ir.
( . , )
tr

tf
gr

gf

kirutiragird-

) -, - i ():
qa. ( . , )
sa

so
da

do
r)

u (vas) 1

syidyAichd,uch&-.

109. . . IV-
* -. !
: .: nah . . . nahya-,
vyadh , vidh, . . . vidhya-. Ind.
Praes. nahyami yasi yati . . Imperf. anahyam yas
yat . . Imperat. nahyani ya yatu . . Optativ.
nahyeyam.
110. * . .
82

) , -am, -
, ., mad.
. . .
bhram
Qram
tam
5am
dam
mad

bhramyagramyatamya$d$myamdya- *)

) . . . 1 :
jr

jfrya-

) jan (ja) . . . jaya-.

. .
i l l . Praesentis .
, , :
1. . Praesentis Imperfecti Activi.
2. 3- Imperativi Activi MediL
3. 3- , Imperativi Activi.
Bdfe -
!.
2- 3. . . Praes., Imperf. Imperat.
Medii ^ : -ate,-ata,-atam (--ante,-anta,-antam).
2- 1 ' .
.

*) . d i v (. . .
-), ^ div.
88

112. - . . . , ; .:
. .

doh
leh

duh
lih .

Activum (Parasmaipadam).
Praesens.
Singularis.

Pluralis.

Dualis.

duh mas

d6hmi

duhvas

2
3

dhoksi *)
dogdhi

dugdhas

dugdha

dugdhas

duhanti.

Imperfectum.

ddoham

dduhva

aduhma

adhok**)

adugdham

adugdha

adhok**)

ddugdham

aduhan.

Imperativ.

1
2
3

dohani
dugdhi
dogdhu

d6hava
dugdhum
dugdham

dohama
dugdha
duhantu.

Optativ. (Potential).

1
2
3

duhyam
duhyas
duhyat

duhyava
duhyatam
duhyatam

*) . . dh 23 ..
**) 2 . **adhok, 3- **adhokt 22.

84

duhyama
duhyata
duhyur.

Partic. praes.

, duhat, . duhdnt- (N. ra. duhan, N. n. duhdt),


f. duhatl.
Medium (Atmanepadam).
Praesens.
Singularis.

1
2
3

duhe
ahukfe
dugdhe

Daalis.

Pluralis.

duhvahe
duhathe
duhate

duhmahe
dhugdhvd
dubdte

Imperfectnm.

1
2
3

dduhi
udugdhas
adugdha

uduhvahi
aduhatham
aduliatam

aduhmahi
adhugdhvam
aduhata.

Imperativ.

1
2
3

dohai
dhuk^va
dngdham

d6hSvahai
duhatham
duhatara

d6hamahai
dhugdhvam
duliatam.

Optativ. (Poteotialis).

1
2
3

duhlya
duhithas
duhlta

duhlvdhi
duhlyathSm
duhlyatam

duhlmdhi
duhldhvam
duhlran.

Partic. praes,

duhana*).
lih ^ : Praes. sg. 1. lehmi, 2. leksi,
2. ledhi, 3 pi. lihanti; Imperf. act. dleham, diet, diet, dlihva,
*) as - -ina (USlna) 1 , 1.

alidbam, alidham, alihma, alldha, alihan; Imperat. med. lehai,


libva, lldham, lehavah&i, libltham, libitam, lehamahai, lldhvam,
lihatam.
113. i .
Praes. Act.
1
2
3

emi
e"Si

eti

lvas
ithas
itas

Imperf. Act.
imas
itba

yunti

ayam

aiva
aitam
aitam

ais
ait

aima
aita
Syan.

Imperat. Activi.
ayani

ayava

dyama

ihi

iU

eta

itdm

y&nta.

Part. yat (N. masc. an, neutr. yat) f. yatf.


$ 114. as 4 s (
Imperf.) . . -s -t Imperf. I:
Praes. Activi.
1
2
3

asmi

asi
asti

svas
sthas
stas

smas
stha
sdnti

Imperf. Activi.
S"sva
dsam
astam
aeis
dstam
asit
Optativ.

Imperat. Activi.
Sing. 1
2
3

asani
edhi ( 2is-t-dhi)
dstu

Plur. 3

santu.

dsma
dsta
Usan.

sydm
syas
syat

sydva
syatam
syatam

syama
syata
syur.

Part, sat (N. m. san, n. sdt) f. satf.


$ 115. ^ bro (brav)
. I ,
:

Praes. Act.

Sing. 1
2

Praee. Med.

Plur. 3

Imperf. Act.

abravam
abravls

bravani
brflhi

braviti

bruve
|
brute

abravlt

bravltu

bruvanti

bruvate

abruvan

bruvantu.

bravlmi
bravlM

Imperf. Act

116, rud , cvas , svap ,


an ,
, i, * 2 3 . . . Imperfecti, "
I :
. 3 sg. r6diti, ^vasiti, dniti, svapiti. Imperf. arodara, arodls
arodas, drodlt drodat, arudiva, aruditam, aruditSm, drudima, drudita, drndan.
117. han^ ha
, t th, ghn , .
Praes.

Sing. 1

Imperf.

hanmi

Sing. 1

bansi

hanti

Dual. 1

hanvas

Dual. 1

hathas

hatas

Plur. 1

haamus

Plur. 1

hatba

ghndnti.

2
3

ahanam
ahan ( ahans 22)
ahan ( ahant 22)
ahanva
ahatam
ahatam
ahanma
ahata
aghnan.

Imperat

l.

Sg. hanani
D.

hanava

PL

hanama

2.

jahl
hatam
hata

3.

hantu
hatdm
ghnantu.

87

118. Qas vac. ^


c,i .
.
S. 1
2
3

c^smi
c,assi
c,asti

PI. c,imds

S. 1

vac.mi

PI. uc,mas

c,ith
gasati

2
3

vdkSi
vd|ti

uStha
uc.anti.

Imperat. 2 sg. c,adhi.


$ 119. , , (vrddhi) (guna)
, , .,
stu . Act. Praes. I staumi, 2 stauSi, 3 stauti.
Imprf. 1 astavam, 3 astaut. ()
rorj , : Act.
Pr. sg. I marjmi; Imprf. sg. 1 umSrjam, 3 umart.
$ 120. Ql Praesentis Med. ; . . .
Praesentis, Imperf. Imperat. -rate, -rata, -ratam:
Praes. Med. 1 ?dye, ., 3 <j6te, 3 pi. cerate, 3 pi. Imperf.
u^erata, Imperat. geratem; Part, praes. ?dyana.
, , ,1
(as , Id , 1, )
- ( ,
, tak .), ^
. , 3s: Praes. Med.
Sg. 1 ase, 2 asse, 3 ctste; Dual. 1 ctsvahe, 2 dsutbe, 3 ^sate.
Plur. 1 asmahe, 2 ddhve, 3 sate; Id: Praes. 3 sg>
ftte, 3 dual, idate, 3 pi. idate; Imperf. 2 sg. aitthas, 2 dual,
aidatham, 2 pi. aiddhvam; Imperat. 2 sg. idigva, 2 dual, idatham, 2 pi. i^idhvam*); cak: Praes. sg. 1 ,
) id ig -se, -sva, -dhve
-dhvam (Imperat.) i.

88

2 , 3 cd|te; Dual. 1 cakSvahe,

2 cakfathe,

3 cakfate;

Plur. 1 cakSmahe, 2 caddhve, 3 cakSate; Imperf. acakSi, acath&s, acaSta, acakfvahi, , , acakSmahi,
acaddhvam, ucakSata.
121,
).

( III . -

; .
. ,
hu , : , juhu-,
. juh<5-.
122. :
)
: ., dhS
da-dha.
)
): . .
kh ; g, gh h j ; .:
ha ja-ha.
)
; , hrl ji-hrl.
s (, sk, sth, sp .),
, ) ).
) (, I, ) ; i,
^ i: da , dada, bhl .
bibhl, IiG . juhu, bhr . bibhr, m& . mima.
I. - 3- . . .
Iraperfecti Act. . - (. -an),
, , . ,
hu 3 . . . Imperf. Act. ajuhavur.
II. -
, * ,
89

. ,
,
.
123, hu .
Actirum (Parasmsipadam).
Praes.
Dual.

Sing.

1
2
3

juhuvas
juhuthas
juhutas

juh6mi
juh6$i
jub6ti

Plnr.

juhumas
juhuthd
juhvati.

Imperfectom.

1
2
3

ajuhavam
ajuhos
ajuhot

ajuhuva
ajuhutam
ajuhutam

ajuhuma
ajuhuta
ajuhavur.

Imperativus.

1
2
3

juhavSni
juhudhl
juh6tu

juhavava
juhutam
juhutam

juhdvama
juhuta
juhvatu.

Optativue.

-Us -it . 3 pi. juhuyur.


Part. pr. jflhvat, f. juhvati.
Medium (Atmanepadam).
Praes.

1
2
3
90

Sing.

Piur.

Dual.

juhve
juhuSe
juhute

juhuvahe
juhvathe
juhvate

juhumuhe
juhudhve
juhvate.

Imperf.

1
2
3

ajuhvi
ajuhuthas
ajuhuta

1
2
3

juhavSi
juhuSva
juhutSm

ajuhuvahi
ajuhvathara
ajuhvatam

ajuhumahi
ajuhudhvam
ajuvbata.

Imperat.

juhavavahai
juhvatbam
juhvatam

juhavamahai
juhudhvam
juhvatam.

Optativ.

juhviya, juhvlthas, juhvlta, juhvlvahi .


Part. . juhvSna.
124, , 5, ^ *
' I i; ,
, I ( i) . .:

Praes. 3 sg. Act. mimati; 1 pi. mimimas.


Med. 3 sg. mimlte, 3 pi. mimate.

ha Praes. 3 sg. Act. jahati, 1 pi. jahlmas


(jahimds); 3pl. jahati; Opt. 1 sg. jahydm;
Imperat. 2 sg. jahlhf jahihi.
$ 125, da dha ,
- dad-, dadh-:
Praeaens.
Act. Parasmaip.

Med. Atmanep.

1 d&dhami dadhvas dadhmus


2 dadbasi dhatthas dhattha
3 dudhati dbattas dadhati

1 dadhe dadhvahe dadhmahe


2 dhatse dadbdtbe dbaddhve
3 dbatte dadhdte dadhate.

Imperfeetum.
A c t Parasmaip.

1
2
3

adadham
adadhas
adadhat

adadhva
ddhattam
ddhattam

adadhma
adhatta
adadhur.
91

Med. Atmanep.

adadhi

adadhvahi

adadhmahi

adhatthas

adadhathara

ddhaddhvam

adhatta

adadhatam

adadhata.

Imperativus.
Act. Parasmaip.

dadhani

dhehi

dadhatu

dadhava
dhattam
dhattsm

dddliama
dhattd
dadhatu.

Med. Atmanep.

dadhai

dadhSvaliai

2
3

dhatsva
dhattam

dadhatham
dadhatam

dadhamabai
dhaddhvam
diidliatam.

Optativus.

1 dadhyam dadhyava dadhyama, dadhlya dudhlvahi dadhlmahi.


Part, praes. Act. dadhat, f. dddhati. Med. ddxibana.
126. bhl - bibhe-,
. ; bibhay-; bibhl( bibhi-), bibhy-; .: Praes. Act. 3 sg. bibheti, 1 plur. bibhlmas bibhimas, 3 pi. bfbhyati; 3 pi. Imperf.
Act. abibhayur.
(
).
% 127, V-ro
+ . -; +

. -. , (. su ), - ,
, -nav, - nv (
m v ). , (,
), -

92

* -nav, -nu nuv. '


2 J. . . Iroperativi . -hi,
- , .
su sun6-, sunu

5-, apnu-.
Praeeens Ind.
Activum.

sunomi

2
3

sun6i
sunoti

( sunuvas
\ sunvas
sunuthas
sunutas

f sunumas
\ sunmds
sunuthd
sunvanti.

Medium.

sunve

2
3

sunu6
sunute

(sunuvahe
\ sunvuhe
sunvathe
sunvdte

( sunumahe
\ sunradhe
sunudhv6
sunvate.

Imperfectnm,
Activum.

asunavam

2
3

asunos
asunot

I dsunuva
\ dsunva
dsunutam
dsunutam

f asunuma
\ asunma
asunuta
asunvan.

Medium.

asunvi

2
3

asunuthas
asunuta

i asunuvahi
\ asunvabi
dsunvatham
asunvatam

/ dsunumahi
\ asunmabi
asunadhvam
asunvata.

98

Imperative.
Activnm.

1
2
3

sunavani
sunu
sunotu

sunavava
sunutam
sunutam

sunavSma
sunuta
sunvantu.

Medium.

1
2
3

sunavai
sunuSva
sunutara

sunavavahai
sunvatham
sunvatam

sundvamahai
sunudhvam
sunva .

Optativns.
Activum.

1
2
3

sunuyam
sunuyas
sunuyat

sunuyava
sunuyatara
sunuyatam

sunuyama
sunuyata
sunuyur.

Mediam.

1
2
3

sunviya
sunvlthas
eunvita

sunvlvahi
sunviyathSm
sunvlyatam

sunvlmahi
sunvidhvam
sun vlran.

Praes. Ind.
Activum.

1
2
3

apnomi

apn6ti

apnuvas
Spnuthas
apnutas

1
2
3

apnuve
apnuSe
apnute

apnuvdhe
apnuvathe
Spuuvate

apnumas
apnutha
upnuvanti.

Medium.

94

Spnumahe
apnudhve
apnuvate.

Imperativ.
Activum.

apnavani

apnuhi

apnotu

apnavama

apnavava
apnutam
apnutam

apnuta
apnuvantu.

Medium.

1
2

apnavai
apnugva

apnutam

apnavavahai
apnuvatham
apnuvatam

apnavamahai
apnudhvam
apnuvatam.

. <jru .
$6-, $rnu-.
128. V-ro ' , n (tan , kan , man )
() .
-, -6, -. . VIII- .
^ :
Praesena Activi.
Dual.

Sing.

1
2

karomi
kar6|i

karoti

Plural.

kurvas
kuruthas
kurutas

kurmas
kurutba
kurvanti.

Praesens Medii.
Sing.

Dual.

Plural.

kurve

kurvahe

kurmahe

kurnSe

kurute

kurvathe
kurvate

kurudhve

Imperf. Activi.

S. 1

akaravam

Imperf. Medii.

akurri

kurvate.

Imperat. Activi.

karavani

Imperat. Medii.

kardvai
95

Imperf. Activi.

2
3

D.I

Imperf. Medii.

Imperat. Activi.

Imperat. Medii.

akaros
akarot

akuruthas
akuruta

kuru
kar6tu

kuruSva
kurutam

akurva
.

akurvahi.
.

karavava
.

karavavahai
.

Optativ. Med.

Optat. Activ.

kurvlyu

kuryam .

Part. pr. Act. , kurvat, . -ant f. kurvati. Med. kurvSnu,

5 129, IX-
-t- -, -+- -. , kri: . . krl-na-, kri-nl-; grah : . . grh-na-, grhnl-, (. 99).
, , I .
^ !: krl .
Praesens.
Activum.

1
2
3

krlnftmi
krlnasi
krlnSti

krlnlvas
krlmthds
krinitus

knnlmas
krlnlthd
krlnanti.

Medium.

1 krine
2 krinlge
3 krinite

krlnlvahe
krlnathe
krlnate

krlnlmahe
kri^idhve
krlnate.

Imperfect.
Activum.

1
2
3
96

akrlnam
akrinas
akfinat

akrlnlva
dkrlnltam
dkrlnltam

akrinima
akrinlta
aknnan.

Medium.

1
2
3

akrini
akrinlthas
akrinlta

akrinlvahi
akrinatham
akrlnatam

akTlnlmahi
dkrlnldhvam
akrlnata.

Imperativ.
Activom.

1
2
3

krln&ni
krinlhi
krlnltu

krtndva
krlnltam
krinltum

krindma
krinlta
krinantu.

Medium.

1
2
3

krtnai
krlnlSva
krlnltam

krlnSvahai
krinatham
krinatam

krindmahai
krlnidhvam
krlndtam.

Optatir.

-y5s, ydt .

krlnlya, -thus, -ta .

Particip. praes.

Act. , krmat, . krln^nt, f. krinati, Med. krlnana, f. -a.


130, , ,
$, !1, 2- . . . Imperativi
-hi, -and (and.) , ^ , ^,
.:
bandb
jua

. . badhnl
janl-

. . badhni
jani-.

Imperatiy. Activ.

1
2
3
4

badhnani
badhana
badhnatu

badhnava
badhnltam
badhnltam

badhnima
badhnita
badhnantu.
97

S 131. , -fi,
. -4, -.
pQ

. . punl-

dhu
1

. . -

dhunl

> lunl-

dhnniu land-.

( .)
$ 192, VII ,
,
, - . :
1. yuj : . . yufij, . . yu-n&-j-.
Praes. Ind.

Act

yunajmi

yunakfi

yunjvas
yunkthas

ynnakti

yuiiktas

yunjmas
yunktM
yuujunti.

Med.

1
2
3

yufijfi
ynnkSe
yunkt6

yunjvahe

yunjmdhe

ynnjdthe
yunj&te

yungdhye
yunjute.

Imperfect.
Act.

1
2
3

uyunjma

gyunajam
ayunak

uyunjva
ayunktam

ayunkta

ayunak

ayunktam

uyuiijan.

Med.

1
2
3

iyofiji

ayunjvahi

ayunkthus

ayunjatham
ayuuiatam

ayunkta

ayunjmahi
ayungdhvam
ayunjata.

ImperatiT.
Act

yunaj&ni

2
3

yungdhi
yanaktu

yunajava
ynnktam
yunktam

yunajama
ynnkta
yunjdntu.

Med.

1
2
3

yunajai
yu5kva
ynnktm

yuuajavahai
ynnjatham
yunjatam

yunajamahai
yungdhvam
yunjatam.

Optatir.

yunjySm ynnjydva yunjydma


. .

yunjlyA yuujlvihi yunjlmdhi.

Particip. praes.

Act. <. ynnjat, . -ant f. yunjati

Med. yufijSna, f. -A.

2. rudh , . .
rundh, >. . rnnadh.
Praes. Ind.
Act.

1
2
3

rnnadhmi
rundtsi
nmaddhi

rnndhvds
randdhas
rnnddhas

rundhmas
runddha
rnndhanti.

Med.

1
2
3

rundhe
runtse
runddhe

rundhvahe
ruDdhathe
rundhate

rundhmahe
nmddhv6
rundhate.

Imperativ.
Act.

1
2
3

runadhSni
runddhi
runaddhu

runddhava
runddhdm
runddhim

runadhama
mnddha
rundhantu.

99

Med.

1
2
3

runddhai
rantsvd
randdh&m

rug&dh&rah&i
rundhuth&m

runddhSmahai
runddhvdm

rundhStSm

rundhdtam.

3. pis , , hins , .
Imperfect Act.

1
2
3

apinaiam
Apinat
Apinat

dpin^va
upinStam
upintam

dpinma
apinta

1
2
3

dhinasam
dhinsva
dhinas
dhinstam
dhinat ( nas) ahinstam

dhiiisma
uhinsta
dhinsan.

2 p. Praes. Act. pinukli,

hindssi,

pinSthas,
hinsthds,

2 p. Imper. Act. piQddhi, pinStdm,

hindhi,
hinst&m,

pin|th&
hinstM.

hinsU.

. trh 4 trnah- -ti, -tu -t


3 sg. Praes. Act. tajedhi, Imperat. trpe4hu.

III. Perfectum (. ).
$133. Perfecti :
Actir. ParaemSipadam.

1
2
3
100

Med. Atmanepadam.

Sing.

Dual.

Pi.

Sing.

Dual.

va

md

tha

dthur
atur

6
se

vdhe
^the

PL
mdhe
dhve

ur.

ite

re.

$ 134. Perfeeti : , .
1. = .
2. = .
3. = .
1- 1. . . Activi ^ .
2-

- .
3-

- .
.
$ 135. , Perfeeti,
, , ,
Praesentis
- (. 122), 1, , 5 i,
; , . Perf. papr-, mS . Prf. mama-.
136, , ,
:
)
: , ad . Prf. ad-.
) ( 137) ,
, iy
uv: i | , . Prf. iye-, 1- ( )); , . -, -.
) va
:
vac- Prf. uvac- (, -)
yaj Prf. iyaj- (. Ij-).
1

) - va, 1 ; , vyadh . Prf. vivyadh; svap . Prf.


su|vap-
101

) ,
, ' Sn: arj npioopn . Prf. un-arj-, anj (aj) . Prf. anaj-.
$ 137. i, u, r
, Activl : , budh
, . eubudh , . bubodh-; i | , . . !-, , iyeS-.
$ 138. , * ,
Perfecti: bandb .
perf. babandh-.
$ 139. , ^
,
, ^
: . . , -.
:
Perfecti ^ , , 139, ^:
tr
tras
bhaj
bhram
bbraj

cia6. . ter tres bhej bhrem bhrej-.

J 140. , HMtrou^ie , ' , : gam


, khan , jan , han , ghas
; . , .: jagm-, cakhn-, jajn-, jaghn-, jakS-.
, -,
' Perfecti:
102

. .

budh

ni


yaj
svap
vyadh
prach
bandh

arj

gam

grah
vac

. .

bubudh-

bubodh1iyeSnineninl- - cakarjagmjagampapacjagrhjagrahnvaciyaj1JsuupsoSvapvividhvivyadh

II

11

. .

bnbodhiyeS-

ninaicakarjagSm-

papac-

jagrahuv5ciyajsu|vapvivyadhpapracch
babandhanarj-.

141. , 5, 1 3 . . . Act.
- ( , S
); .: da dadSu. * i, , : dadi , dad
.
. - . , (
tha, -va, -ma, -se, -vahe, -mane, -dhve, -re) ', i.
142. - 1 Perfecti.
a) ni .
Actiyum (ParaemSipadam).
Sing.

1
2
3

ninaya (-aya)
ninetha (ninay-i-tha)
ninaya

Dual.

Plural.

ninyiva
ninyatbur
ninyatur

ninyima
ninya
ninyur.
1OS

Medium (Atmanepadam).
Dual.

Sing.

1 ninyfi
2 ninyiee
3 ninye

ninyivdhe
ninythe
ninyate

Plural.

ninyimahe
ninyidhve
ninyire.

Part. Act. ninivins (. CKI. 76)


Part. Med. niny&nd.
6) stu .
Activ. (Parasmaipadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

tuStdra (-uva)
tu|t6tha
tuJtdva

Plural.

tnStuvu
tuStuvdthur
tnStuvatur

tu|tum&
tu|tuv&
tuStuvur.

Med. (Atmanepadam).

1
2
3

Sing.

Dual.

Plural.

tu|tuve
tu|ta|6
tugtuve

tu|tuvahe
tu|tuvdthe
tuStuvite

tu|tumabe
tu|tndhve
tu&tuvire.

Part. Act. tu|tuvdns

Med. taStnvand.

) .
ActiT. (Paraamaipadam).
Sing.

1
2
3

cakdra (-Sra)
cakdrtha
cakara

Dual.

Plural.

cakrvd.
cakrdthur
cakratur

cakrmd
cakrd
cakrur.

Med. (A"tmanepadam).

1
2
3

Sing.

Dual.

Plural.

cakre
cakr|e
cakre

cakrvdhe
cakrathe
cakrite

cakrmdhe
cakrdhve
cakrire.

Part. Act. cakrvans


104

Med. cakrand.

) budh .
Actir. (Paraemipadam).
Sing.

Baal.

bub6dha
3

bubddhitha
bub6dha

Plural.

bubudhiva
bubudh&thur
bubudhdtur

bubudhimd
bubudhu
bubudhur.

Med. (Xtmanepadam).
Sing.

Dual.

Plural.

bubudlie

2
3

bubudbiSe
bubudb.6

bubudbivabe
bubudhithe
bubudhite

bubudhimdhe
bubudhidhve
bubudhire.

Fart. Act. bubudhv^lns

Med. bubudhana.

) a: dS .
Actir. (ParasmSipadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

dadSu
dad&tha daditha
dadau

dadivd
daddthur
dadatur

Plural.

dadimi
dadA
dadur.

Med. (Jtmanepadam).
Sing.

1
2
3

Plural.

Dual.

dade
dadi|e
dade

dadivdhe
dadcithe
dadate

Fart. Act. dadiv^ns

dadimahe
dadidhve
dadire.

Med. dadand.

e) . : gam , .
Sing.

1
2
3

jagama (-dma)
jagantha (jagdmitha)
jagdma

Dual.

jagmiva
jagmathur
jagm&tur

Plural.

jagmirad
jagma
jagmur.

Part, jagmivuns.
105

Activ. (ParaemSipadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

Plural.

papaca (-)

peciva

papaktha (pecitha)

pecathur

pecima
peca

papaca

pecatur

pecur.

Med. (Atmanepadam).
Sing.

Daal.

pece"

pecimahe

2
3

peci6

pecivahe
pecathe

pecute

pecire.

Part. Act. pecivans.

Plural.

pecidhve

Med. pecana.

) - -: vac , yaj

.
ActiT. (Parasmaipadam).

1
2
3

Sing.

Dual.

uvaca (-)

uciv4

ucima

uvaktha (uvacitha)
uvSca

ucathur

Qcatur

Plural.

Med. (Stmanepadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

Plural.

Qcivdhe

Ocimahe

fici|6

Qcathe
Ocate

flcidhv6

Part. Act.

uciv^ns.

Gcire.

Med. .

Activ. (Parasmaipadam).
Sing.

1
2
3
106

Dual.

Plural.

iyaja (-aja)
iyatha (iyajitha)

Ijivd

Ijima

ijathur

ija

iyaja

Ijatur

ijur.

Med. (Atmanepadam).
Dual.

Sing.

1
2
3

PluraL

tie

Ijivahe

Ijimahe

ljie

ljdthe

Ijidhve

Ijite

ijire.

143. :
1. , . Pert babhur3 . . babhuva,
3 . . babhuvur.
2. ji . . jigi-, , jige-, . jigSi-:
Sing. 2. jigetha
3. jigSya

PI. 1. jigyima
3. jigyur.

3. ah (. ) '
:
Sing. 2. attha
3. &ha

Dual. 2. ahathur
3. ahatur

Plur. 2.

3. SMr.

4. vid Perf. :
Sing. 1 veda
2 vettha
3 veda

Dual, vidva
vidathur
vidatur

Plur. vidma
vida
vidur.

Part. Act. vidvans.


$ 144. Perfectum periphrasticum () (*
. 170) , * .
1 -& (. . sg.
-) Perfecti
, ( ^) bhfl,
Medium1* Perf. ; ^:
1 Perf. periphr. 3 sg.: 1 usa, lk|Um
babhdva,
&8

asim
107

I. Perfecti
, , -*-
(. 136 ).
. Perf. periphrast - , Perfectum ,
. , bhr , hu , hrl , vid ,
-& Praeseutis: bibbay&m,
bibhardm, juhavim, jihrayim, viddm -+- asa cakre.
IV. .
$ 145.
.
! ^ :
1. .
2. 1 ().
3. (4 ).
146,
, .
-. -S bhQ
- *). 4! Activum. (
Medium . 150**).
sic .
Act. Sing.

I
2
Med. Sing. 1
2

asicam
asicas .
asice
asicatbas .

) ! - & 2 : 1- 4> 2- -.

108

6: da , bhfl:
Sing.

adam
2 adas
3 adat
]

DM].

adava
adatam
adatam

Sing.

Dual.

1 abhuvam
2 abbus
3 abhut

abhuva
abhutam
abhutam

Plor.

aduma
adata
adur.
Plur.

abhuma
abhuta
abhuvan.

: vac voca:
avocam, -as, -at .
$ 147. ! . . ' ,
( pimce) . ^ I. "..
.
. -. ( .
. 170).
:
jan

3 s. Act. ajljanat

n atltarat

tr
$ru
k|ip
trae
dhav '
skand
jna

acikSipat
atitrasat
adadhSvat
acaskandat
ajijnapat . .
109

$ 148. 4 :
)
)
)
)

-+- sa.
. . -+- s.
. . -+- .
+ si|.

$ 149. 1- : , -+- sa
, $, , h i, u, .
:
dig .
Sing.

Dual.

Floral.

Act. 1 adikfiam
3 ddikSat

adikSava
adik|atam

adik&ma
adikSan.

Med. 1 adikfi
3 ddikSata

ddikeSvahi
adikSatSm

adikgamahi
adikanta.

1 1 5 0 . 2- : -+- .
) , , Activ. ,
Med. .
) , , Activ. ,
Med. .
) a, i, Activ. ,
Med. .
3- . . . -ur, -ata; 8 t
2- 3- . . . Sing. Act -L
' ) .
Actirom (ParasmSipadam).
Sing.

1
2
3

no

au&iam
dnaifls
anaiIt

Dual.

anaiva
anaiStam
anai|tam

Plural.

anaigma
anai|ta
anaiSur.

Medinm Atmanepadam.
Dual.

1
2
3

ane&i
aneSthSs
aneta

aneSvahi
ane&th&m
AneSatam

Plural.

aneSmahi
anedhvam*)
aneSata.

): .
ActivnnL

1
2
3

Afrflrfonn

1
2
3

akrfi
akrthas**)
akrta**)

akar|va
akar^tam
akurStam

akurSma
akarSta
akargur.

Medimn.

akr|vahi
akiiatham
akriatSm

akrSmahi
akrdhvam
&krata.

):
budh Act. sg. 3 abhuutslt, Med. ubhutta.
dr? 3 sg. adrakSlt ( 99), pi. 1 adrk|ma,
2. adraSta, 3. adrakSur.
tyaj 3 Sg. atyakSit.
: S (sths , d8
, d&, dhS , dhS ) ^
Med. ^ i:
da - Med. adii, adithas**), adita**), adiSvabi, adi5tham, adieatam, ddiSmahi, adidhvam, adi|ata.
5 151. 3- . -*-i.
) i, u, ^ .

*) (* , 5), *
, -dbvam - dbvam.
**) . *
t th, 4-, 2- 3- iun,t , Medii
( 146).

111

) , j , u, , Activ. ,
Med. .
) Activ.,
- .
a) rue , .
Actir.

Sing. I

arocifam

Plur. arociSma

arocls

arociSta

aroclt

arociSur.
Med.

Sing. 1

aroci|i .

Plur. arocimahi .

) .
Sing. I Act. apaviSam .

Med. &pavii .

' ) jan .
Med. 3 sg. ajaniSta.
f 152. 4- . -+-si ( Actir.).
- -am.
: , , .

1
2
3

Sing.

Dual.

Plural.

dyasiSam

dyasiSva
ayasi|tam

ayasiSma

ayasls
ayasit

ayasiSta
ayasiSur.

Dual.

Plural.

anamsiiam

anamsiiva

unamsiSma

dnamsis

dnamsiStam
anamsiJtam

anamsita

Sing.

1
2
3

ayasi^tam

anamslt

anamsiSur.

Precativus.
153. (Optatims) (
112

) Precativus.
s, 1 - Optativi . Precativ. -.
A. Precativus Activi:
:
Sing.

1
2
3

-yfeam
-yfe ( -yass)
-. -yast)

Dual.

Floral.

-yfeva
-ydstam
-yastam

-yisur.

bhfi :
1
2
3

ffisg.

Plural.

bhuyfeam
bhuyds
bhuyat

bhuysma
bhuydsta
bhuyasur.

. Precativus Medii.
-s- -i- ( 150 151>, , :
Sing.

1
2
3

Dual.

[-lya]
-lUh&s
-i|ta
Sing.

1
2
3

Plnral.

[-ivahij
-iyastbam
-lyfetam

bhaviSlya
bhaviSigthds
bhavi|i|ta

[-imahi]
-idhv&m
[-Iran]*).
Plaral.

bhaviSlmahi
bhavii(}hvam
bhaviSiran **).

*) 1, 1 [ ] , * Optatiri.
**) Precatiri
sa
* Wbituej 922.

113

V. Futurum.
S 154. (Futuri) , -syu- -i|ya-. , Praesentis I .
: .
Activum Paraemaipadam.
Sing.

Doal.

Floral.

neSydmi

nefyivas

neSyamas

nefyasi

neSyathas

neSyatha

neSyati

neSyatas

neSyanti.

Medium Atmanepadam.

1
2

neSye
neSyase

neyavahe
negyethe

neSyamahe
neyadhve

neSyate

ne|yete

neSyante.

:
da
dah

3 sg. dasyuti
dhak|yati ( 23 .)

bndh

bhotsyate ( 23 .)

$ru
vac

^roSyute
vakyati

kr
bhu

kariSydti
bhavifyati

gam
drg -

gamifyati
drakeyuti ( 99 .)

dvi

dvekSyati

prach

prakSyati

lib

Ieky4ti.

: grab ' 3 sg.


grahigyati, tr , tar%ati tarlSyati,
vas vatsyati.
114

$ 155. .
-at (-ant) Act -mtaa Med.
., : Act. . kariyat, . -ant, f.
kariSyantl, Med. kari|yamSna, f. -a.
$ 156. / (Futurum periphrasticum) . . .
-tr (-tar), Participii futuri activi , as. 3-
-fe
3- .
Activum.
Sing.

1
2
3

bhavitasmi
bhavitctsi
bhavita

Dual.

bhavitasvas
bhavitasthas
'tthavitar&u

Floral.

bhavitasmas
bhavitlstha
bhavitaras.

157. Medium ' ' :


Sing.

1 -he
2 -se

Dual.

1 -svahe
2 -sathe

Plural.

1 -smahe
2 -dhve.

^ da :

1
2
3

Sing.

Dual.

Plur.

dutahe
datase
data

datasvahe
d&tusathe
dataruu

datasmahe
datadhve
dataras.

$ 158. Conditionalis , ^
1. - . ^:
aneSyam . ! .
yam . ds

115

VI. . .
A. Verbum Passivum.
{ 159. Passivi ,
-. , IV
Medium'*. * *
* *,
1) S
-yd I *;
2) i

I ;
3)

ri, *
( . , -) 1 (*
) .
, * Passivi
* ():
* 3 . . Praes. Passivi:
da

dlyate

bandh badhyate ( 102)

jfia
ji

jnuyate
jiyate

yaj
vac

c.ru
kr
smr

c,rflyate
kriyate
smaryate

svap supyate ( 100)


grab grhyate ( 99)
prach prchyate ( 99)

tr (tf) tlryate

?as

ijyate ( 100)
ucyate ( 100)

?%ate ( 101)

(Pf) puryate
. * : hvS huyate; ban
hanyate; khan khanyate khayate; tan tanyate

tayate.
$ 160. Futuri, Perfecti Aoristi (* 3 . . .)
Passivi *! Medii.
$ 161. Passivum
3 . . . Aoristi. -i, ,

116

*. ,
-i, -u, -, .
* -5;
, ,
$.
3 . . . Aoristi Passivi:
alehi
adargi
ast&vi
anSyi
ak&ri

aghani
fijani
a^ansi

lib
-
dr$
eta

J5E

yam

han

jan
;ans . .

$ 162, Part. Praes. Passivi Praesentis


, -m&na: hanyimana han,
. .
163. Part Perf. Passivi
-ta -. . -ta
. i. :
krta
buddha (34 .)
patita
ukta(i 35 100)
udita ( 100)
supta (i 100)
m ( 36 100)

budh

pat

vac

vad

svap

yaj

iS
117

viddha ( 100)
baddha ( 102)
hSta
prSta ( 9 9 )
gi|td ( 101)
stbitd ( 1 0 1 )
hita ( dhita)
pita ( 101)

vyadh
bandh
hvft
pracb
gas
sthu
dhs
pa.

. Da datta.
$ 164. , -an, *,
-ta, 1 ; ,
-, m -ta, -
- -am -8 ( m .):
mata
hata
gata
yatu

man
ban
gam
yam

khata
jutd
kanta
(junta

khan
jan


(am.

$ 165. b 3 (. 66):
) , ' (dh),
:
lldba
rudha
udh^
sodhd

lih
, ruh

rah

sah.

) h (, gh) -*- -ta gdh


34 -.:
dagdba dah mngdha mnh
enigdha
snih ( mudha).
118

) nah , h dh,
Part. perf. pass, naddha.
. grab - Part
perf. pass, grhltl
166. . -,
, Part, pert pass.:
) - & ( . .):
ha ; stinja str (stf) ; purna
() .
) - -j -d: bhagna bbafij
; cbinna chid ; kSunna k|ad
.
. . Part perl
pass, , 4: ghru
ghraU ghranu; tra (trfii) trata tranu;
vid ^ vittd vihna.
$ 167. . (Gerundi) -, -tavya -anfya.
) . - (-yas, -yS, -yam) ' , :
bddhya budh
jeya

ji

bhuvya bhSvya bhu ,


vacya

vac .

I. .
: deya da; geya ga (gai).
II. a, i, u, r
^: randya vand ;
guhya guh ; tfdya trd .
119

) *, -tavya (-tavya -tavya)


, , !, ,
i, :
kartavya ( kr), bhavitavya ( bhu), draStavya ( dr$)
.
. grah Part fut pass, grahitavya.
) , -anfya
, -:
karapiya ( kr), rak&uafya ( rak), $ravanfya ( $ru),
bodhanfya(oTbbudh); [ guhanfya guh, marjanfya mrj].
. Verbum Causativum.
% 168. (Causativa) - , - -dya.
i, u, , .
1 , 1- .
I. ().
II. , -8, - - . .
III. ,
^ , -
.
{ 169. 3- . . Praes. Activi:
vedayati

vid

bodhavati ^

budh

gamayati

> gam

drc,ayati

dr^

naydyati

nl

bhfivayati

bhu

kSr&yati

kr

jiiapayati ( jnap-)

120

. *
Causativi:
ruh
kii
labh
pa
adhi-*-i

3 sg. Pr. Act

ropayati ( rohayati)
kSapayati
lambhayati
payayati
adhyapayati.

S 170. ( - ) *, *
* Praesentis, : Perfectum, Aorist., Futu Passivum.
1. Perfectum, , Perl
periphrasticum (. 144), .: 3 sg. Act.: nSyayam Sea,
Med.: nayayam cakre - * nl.
2. (. 147),
Causativi, . , Causativa
-- [ ; 3 sg.:
atiSthipat stha , ( Caus. sthapaya-),
ddldharat dhr . .
3. Futurum -iSya- * Causativi,
; . 3 sg.: karayi|ydti karaya- ( kr).
4. Passivi 1 -
* Causativi, - ,
*, 3 sg. Praes.: karyate kr (. Caus.
-).
5. -td (Part. perf. pass.) -tavya (Part futur. pass.)
* Causativi,
--, i: kar-i-tu, bodhitavya . .
. Verbum Intensivum.
{ 171. (Intensiva) (frequentativa) * *
) .
121

:
) 1- , ,
bhid Intensive bebhid.
- ,
, ,
- 1. Parasmaipadam.
4: Praes. 3 sg. bebhiditi; 3 pi. bebhidmas.
. , ,
, , -: 3 eg. Praes.
cankramlti krara (); () Intensivi carcar.
) 2- ,
Atmanepadam, , -yd,
Passivi. -- -, . , ':
dS
mrj
nl
bhid
pr (pf)

3 sg. Praes.

dedly&te
marmrjy&te
nenlyate
bebhidyate
popuryate . .

. Verbum Desiderativum.
S 172. v. DesideratiTi
>
1 ,
.
: ) ) -sa, , i
(i|a). , ^, jiv ()
122

Desiderativi: jl-jlv-iSa- ( ); 5 ():


pi-pu-sa- ( ). Praesentis Activ. Med. YI- .
| 173, - , i,
- ,
(, , 5); & .
$ 174, -, - :
) i -sa- :
3 sg. . jiglSati ji (), (u$ruate $ru
();
) . -- Ir ( ): 3 sg. Praes.
ciklrfati ();
) -ia- , i, , , ,
, ': 3 sg. Pr. bubodhiati
bubudhi|ati bubbutsate budb. (), mfmarji|ati mfmrk|ati mrj ();
) -am, -an : 3 sg. Praes.
jigansate ( jigamiSati) gam (), jigbansati
ban ();
) (, j) , ^: 3 sg. Praes. cfkitsati
cit (), jigl|ati ji ().
$ 175. ^
Deeiderativi :

123

ftp
3 sg. Pr. Ipsati
labh

lipsate
da

ditsati

dhu

dhitsati

pat

<

pitsati pipatiati

ma"

mftsati

$ak

Qikfati .

| 171. Desiderativi :
1.
2.
3.
4.
5.

(Perf. peripbr.); . Ips&rii cakura.


: SipsiSam, -as, -at .
Futura; . 1 sg.: lpsiymi Ipsit&smi.
Passivum; . 3 sg. .: Ipsyate, p. p. p. ipsita.
Causativum; . 3 sg. Praes.: Ipsayati.

. Verbum Denominativum.
$ 177.
-- (--, --)
, ^ Praesentis Activ.
Med. ( -), 1-
. 1
: , , ,
, , ,
. . 3 sg. Praes. payasyati
payas (); jalSyate
jala ().
. -yd-
I; i a u
; -: 3 sg. Praes. ajvayati
(); putrlyate-r- putra ();
kavlyati (kavi); . : rajayate ( rajlyati) ( rajan)
.

124

-.

f 178. -torn,
,
, , i. :

ji


kartum
j6tum

(

yudh
drg -

<jr6tum
y6ddhum
draftum ( 99 -.)

bhu

bMvitum.

$ 179. (- .) -itum
" (--), :
corayitum cur . -; karayitum ,
. karaya-.
. grab . -turn I: grihitum.
$ 180. (Gernndia) -tva -. , .
I. . -tvct
, . -ta ( 163); .: krtvd -
, gatvl gam, uktri vac,
pltvd , grhitv (. 165 .)
grab .
. . - ,
. -tya, : samgfhya grah-t-sam, vijitya * ji-i-vi, vikftya 4 kr-bvi.

126

:
(S)gam
-man
-han
-khan
-jan

&. (5)gamya (S)gatya.

-manya -matya.

-hatya.

-khanya -khaya.

-janya -jaya.

S 181, , (X KJ.) *, -tvt no , *, -turn (Infinitivi):


kSrayitvU kr, bodhayitva (budh) . . - : vi-karya, pra-bodhya.
. ^
(, gan ), *, -
, Gausativi, a: ava-gtan-ay-ya.

iv.
cion.
I. .
f 182.
1- , 2-
1.
:

nl

-,

-, B-

-, -

ant&r , -,
-, abhi , -

part

-, ,

pan
pr4

, -

,
-

&V&

-, -

prati

&

-, -, -

vi

-, ,
-, -

sam*)

ud

-, BVBCTB.

. ' ; .: anu-sam-pra-y5hi
(2 eg. Imperat Act) () ...
2. ^, , ^ :
*) Sam-*-kr
. .

samskr , , . .
127

41am
puras
tiris
pr&dus
&13

astam

;
=
;

=
, ;

= ,

>

, ;

= ( ).

$ 183, : bhu, kr, as


( ).
- I; -i
; . :
kr^l-bhu - kr$a (), $uci-bhu
, , guci (); 3 sg. Praes. Act
m&tnkaroti - matr ().

II. !.
$ 184.
( ), (Hapinift) ,
' - ,
1. Composite - , , ^,1 , .
I. Compositi , ; -- : abbayamkara
; Loc: divfeara
; Gen.: rayaskama . .
II. . mahat- (. . mahant-)
Compositi Karmadbaraya Babuviibi ( 190 ) maha-.
$ 185.

^ sandhi, :
128

) -is -us Compositi


- - , ; .: jyotifkrt ^ (-krt) (jyotis).
) -as !
( -ah); .: rayaskama (v. s.),
Brbaspati . .
) * -i, -u, - s
: YudhiSthira .
( yudhi -+- sthira *).
$ 186. , '
Coropositi, , . .
, - - Compositi (); t. : yedavid , prataryuj , navasu , divfStha
* (stha), vi^vajit (ji), lokakrt (kr).
187. Compositi - ^1,
* -.
1-: -an n: aka
( akgan ), aha ( ahan ), murdha ( murdhan ), "raja ( rajan ). 2-: -i -1
a: "bhiima ( bhiimi ), ratra ( ratri
), "sakha ( sakhi [ 56]), "patha ( pathi [ 726]
) . 3-, ,
, -a: ahna ( ahan ), gava (
go = gav ).
S 188, ' 3 :
1. Composita Copulativa, ,1 1
' ' ,
; ^: deva-gandharva-manu|ah
() .
-,-

129

2. Composita determinative, ,
, . . ( .),
' ( ). : A) hastakrta
(hasta) (krta); ) maharaja ( 184 . II)
.
3. , Composita
atiributiva, , ,
- , Composita . ^
: A: Composita possessiva , 2-
, , Compositum
1, -: dlrghabahu (dlrgha) (bahu). : Composita praepositionalia
, ': atimStra , . . ^ - (mutra) (ati).

.
$ 189. Composita copulativa (Dvandva). Composita ' :
A. Compositum , , , ,
1 ' , ':
RamakrSnau ; devamanugyah .
. Compositum

. . . . ( . SamShara-dvandva); . p&nipadam
; sarpanakulam ^ ; ahorStram
( 187) ().
130

I. Composita, , ,
( , .); :
dyUvaprthivySu ; mitravarun&u ;
Agnf6mau . - : matapit&r&u
; pituputruu .
II. Dvandva
Composita,
: $uklakrna , vrttaplna
, snatSnulipta .
. , KarmadhSraya (. 190 ).
$ 100, Composita determinativa (TatporuSa).
. Composita, 1
; ': ^ivarakgita
= givena rakSita ; gr&nagata = gramam
gatah ; caurabhayam^caurad bhayam
; padodakam = pSdebhya udakam ;
vedavid ; rathastha ( 186) -, vanecara ( 184 . I) - .
. Composita ( . EannadbSraya), , , Hapiqie ; ^:
a) krn5(jvu , mahapuru|a ) supurnSa ^, atibhaya
, sukrtam , akrta .
) rajarSi ( raja-t-r|i) -.
I. Karmadharaya Composita,
cpaBHeaie; ^: puruSasinha , rajarSabha ; ghana(y&m&
.
181

II. Composite KarmadhSraya, 4


, Dvigu; ^: triloka n.
triloki f. Mipa. - : dvigu 2 .
$ 1 9 1 . Composita altributiva possessiva (Bahuvrihi). :
: ) :
.
) : hatamatrka , .
) : trilocana .
) : hiranyahasta , virapuroSa
^1 -.
) : krSnanaman .
) -1 : ananta
, nirgandha , suhrd , ; durmanas , udbahu
, sabharya sahabhSrya
- ' .
: , ^ (. sitionalia): atiratru , apikanja
. .
. , ,
Bahuvrihi: (astra-pflni (^astra) 4
(pSni); manigrlva (mani) met (grlva).
'

$ 192, . Bahuvrihi ,
* ,
HeAopaayMieifl: rupavadbharya = ruparatl bh&ryS
yasya sah ' .
S 193, ,
Bahuvrihi 11, :

132

) . . - . . , -: trijihva (jihvS f): trijihvas,


-5, -am.
. , . *
. I: dviparna , . p. dviparnl.
) . I ,
- -:
bahunadlka - 4 (nadl); mrtabhartrkS
f.() (bhartf); mahaya$aska
(yac,as) mahayagas (. . .
. p. mabayasas).
194. Composite* adverbialia (Avyayibhava). Composita
, , , - 1. ,
-: pratidoSam , samakam , anugaingain , upagangam *; yathak&mam
yatheccbam , yavajjivam , savismayam 1, yatrakSmam * ()
. .
$ 195, ' Compositi
.
1. Adi () : adya, adika () - , ,
, : (etc.);
: Indradayah (devah) = : (.
, ' ); annapanadini ,
.
2. ' , purvaka (, )
, , Compositi, : smitapurvara (adv.)
, . . .
3. , . = ., ' ., : cintapara

133

(tints), (. - , ).
4. Artha , ., . 4. *
: damayantyartham ,
prajarthe .
5) Antara ( . . .) -
Compositi, : dec.antaram .
HtKOTopm .
$ 196, , , 2
:
) , . , . ,
E r t () Unadi (^ ).
6) , .
' . Taddhita ( )
. .
{ 197, ( , . .
) :
) (Kit UijSdi): -a, -a, -aka, -ana, -as, -is, -us,
-i, -u, -ti, -tu, -tr, -tra, -tva, -tha, -ni, -nu, -man, -yu,
-ra, -van.
) (Taddhita): -a, -ka (-ika), -in, -Ina, -t5, -tva,
-mat, -maya, -ya (-lya, -eya), -vat *).

1 .
$ 198. 1 .
. - -I.
*) . . Whitney. XVII.

134

1. . - . . - (. 50).
2. . -1 (. 57) . .:
)
)
)
)

-a: deva , devf .


-u: bahu, bahvf .
-tr: datf, datrf .
: balfn , balini
.

3. -i . ( 53).
4. - , - ( 53).
199, , , . I , .:
mahatf (. . mahant), rajiii (. .
rajan-).
. Part Praes. Act. . -I I-
, 2-
(. 105, 112, 113,
123, 129, 132).
200. . .
^ :
1. - . p. -ika: pacaka
, . p. pacika.
2. - . . -!: plran
, . p. pivari.
3. pati , . p. patni; sakhi
. p. sakhl ; Indra , Indranf
.

I. 1 1 *).
Brhadac,va uv&ca:
Asld raja nalo nSma vlrasenasuto ball
Upapanno guQ&ir igtsi rupavan agvakovidah.
AtiSthan mannjendrSnam murdhni devapatir yathS
Upary npari sarveSam aditya iva tejasa.
Brahmanyo vedavic churo niadheu mahlpatih
Akeapriyah satyavadl mahan akSauhiijlpatih.
Ipsito udarah samyatendriyah.
RakMta dhanvinam <jre|thah saksad iva manuh svayam.
Tathai 'va "sld vidarbheSa bblmo bhlmaparSkramah
Qurah sarvaguijair yuktah prajakamah sa ca 'prajab.
Sa prajarthe param yatnam akarot susamahitah
abbyagacchad brabmarSir damano bhSrata.
Tarn sa bhlmah prajakamas to|ayamasa dharmavit
MabiSya saba rajendra satkarena suvarcasam.
Tasmai prasanno damanah sabharyaya varam dadau
Kanyaratnam kumaran? ca trln udaran mahayafjah.
Damayantlm damam dantam damanam ca snvarcasam
Upapannan gunaib sarvair bhiman bhlmaparakraman.

*) 1- ^ Hari (. . . 35).
136

Damayantl tu rupena tejasa ya^asa c,riyS


Saubhagyena ca lokefu yac.ah prapa sumadhyama.

Atha tarn vayasi prapte dasin&m samalamkrtam


Qatam c,atam sakhlnam ca paryupasac chacim iva.

11

Tatra sma rajate bhaiml sarvabharanabhusita


Sakhlmadhye 'navadyangl vidyut saudamanl yatha.

is

Atlva rupasampanna ^rlr iva "yatalocana


Na deveu na yake|u tadrg rupavatl kvacit,

is

ManufeSv api ca 'nye|u dpftapurva 'thava (ruta


Cittapramathinl bala devSnam api sundarl.

14

Nala? ca naragardulo lokev apratirao bhuvi


Kandarpa iva rupena murtiman abbavat svayam.

15

Tasyah samipe tu nalam pra<;acansuh kutuhalat


NaiSadhasya samipe tu damayantlm punah punah.

ie

Tayor adr|takamo 'bhuc chravatoh satatam gunao


Anyonyam prati kaunteya sa vyavardhata hrcchayah.

17

A^aknuvan nalah kamam tada dharayitum hrda


Antahpurasamipasthe vana aste raho gatah.

18

Sa dadarc.a tato hansSn jatarupapariSkrtan


Yane vicaratam tesam ekam jagraha pakSinam.

19

Tato 'ntarik|ago vacam vyajahara nalam tada


Hantavyo 'smi na te rajan kariSyami tava priyam.

90

Damayantisaka^e tvam kathayiSy&mi naiSadha


Tatha tvad anyam pnrusam na sa mansyati karhicit.

si

Evarn uktas tato hansam utsasarja mahipatih


tu hansah samutpatya vidarbhan agamafis tatah.

33
1S7

Vidarbbanagarlm gatva damayantyas tada 'ntike


Nipetus te garutmantah sa dadanja ca tan ganan.
Sa tan adbhutarupan vai drtva sakhlganavrtS
HrSta grahitum khagamans tvaramano 'pacakrame.
Atha hansa visasrpuh sarvatah pramadavane
Ekaika^as tads kanySs tan hansan samupadravan.
Damayantl tu yam liansam samupadhavad antike
Sa manusim giram krtva damayantlm atha 'bravlt.
Damayanti nalo nama ni|adheSu mahlpatib
A^vinoh sadr^o samas tasya manu|ah.
Tasya vai yadi bharya tvam bhavetba varavar^ini
Sapbalam te bhavej janma rupara ce 'dam sumadhyame.
Vayam bi devagandharvamanuoragarak|asan
Dr|tavanto na ca 'sraabhir drltapurvas tathSvidhah.
Tvam ca 'pi ratnam nannam nare|u ca nalo varah
vijiltena saiigamo gunavan bhavet.
Evam ukta tu hansena damayantl vi^am pate
Abravlt tatra tarn hansaih tvam evam nale vada.
Tathe 'ty uktva 'ndajah vidarbhasya vic.am pate
Punar agamya niSadhan nale sarvani nyavedayat.
Iti nalopakhyane prathamah sargab.

II. 1 *).
I ( 4851).

W^i

1) 30 6); 2) . rak; 3) 30 6); 4) 29; 5) . gam 106;


) kutra--adlmn5; 7) . nl; 8) . sad 106; 9) . iS; 10) 30ot);
11) . sthS; 12) . kup 4 KJ.; 13) . varS (vr); 14) . gam-i-sam;
15) . bhiks; 16) . bliram 110a); 17) nrpau-i-atra 1 8 ;
18) 30 6); 19) . rnh-bava.

( 52).

5I5i flf^: ! : ^ a^f 4 n f


^RI: Tl^f [()1(1^ sRI

1) 30 S); 2) asina-bareh; 3) 108 a); 4) . krudh 4 .; 5) agnina-+-annam; C) girln-t-adhuna+arohanti, . ruh-t-5.

*) X FXVI . 1 0 4
rioccapiu s. vv.

189

I l l ( 53, 54, 55, 56).

a
11

- 51 * U^JufH -

) ^

- sp-ufa - '1

4FTOI: ^ : ^ ^1^1 - HIT Weg:


1) . labh; 2) dhrty&-t-avindat, . vid 6 KJ. 108 ); 3) (&ntya
-i-r|ayas 15; 4) . $ubh; 5) a$vSn 286); 6) ya|tya-*-atudayam;
7) . kalp (kip); 8) . gram 110 a), bhumSu-i-apatan-t-ca 28 r);
9) 3 pi. Praes. pass, bandh 159; 10) 41; 11) 3 pi. Praes.
pass, bar (br); 12) 56; 13) 56; 14) saha-Higacchati . gam-
IV ( 57).

?:5 ^(: F ? 4njjnf } 5=??

1) . n i + a ; 2) 3 pi. Praes. pass, da; 3) . di+ud; 4) uagare


17; 5) . ga(gai); 6) K.vart(vrt)-i-pra, 3 sg. Imprf. Med.; 7) kopat-tocatah 26; 8) snihyati-+-r|ih.
V ( 58 59).

^ 3im%w* - jpr fro^g* 4R fiMfi - a^Tj m

- * *#: 5{
1 0 ^
1) ni-+-sevante 42; 2) 3 sg. Imprt. Act ji; 3) mahSrajas-+ciram; 4) 3 sg. Imprt. Act. stha-i-adhi; 5) . sad-t-ni; 6) 25;
7) 59; 8) . muc 108; 9) 2 sg. Opt. pass, tar (tf); 10) 58
.; 11) . yam 106.
140

VI ( 60).

fflt 4jJS
51
1) muktayc 17; 2) 3 sg.Prac&pass.; 3) vas-4-ni; 4) dcvan+iva;
5) 3 sg. Opt Med. sev+ni; 6) '6 dual. Opt Act rak|;
7) 3 pi. Opt Act; 8) 2 eg. Opt. Act stba.
VU ( 61).
1

i&siirtMi PFZfrl3 His (41

1) 3 sg. Opt. Act; 2) bhavati-t-iti; 3) man 4 KJ.; 4) 3 pi. Iraprt


Med. mud; 5) na-+-arohet; 6) nava+udadhir+ua; 7) 3 sg. Opt
pass, tar (tf) 159; 8) .; 9) vas89; 10) 3 dual. Imprt. Act
VIII ( 62-68).

22

%" - fiRii wgjri ^^: - ^


!" !

141

1) 93; 2) 63; 3) 3 pL Imprf. pass, dar$; 4) 64; 6) na-tutsrjet, . sarj(srj)-t-ud; 6) mitradruh 66 23 .; 7) . sraj;
8) 66 ); 9) na-i-upatiStheran 3 pi. Opt Med. stha-;
10) uiadhulih 66; 11) 3 sg. Imprf. pass, dan$; 12) 3 sg. Imprf.
caus. pass, na$-*-vi; 13) 30e; 14) 63; 15) . Ikf . 97;
16) 108 a); 17) var-t-tadagad+nalya; 18) ni-; 19) v a s + n i ;
20) 67 6); 21) . dhya; 22) 114; 23) 72 6); 24) . brahmahan
67 B); 25) bhas-bsam; 26) 67a); 27) api-t-rk&u; 28) 3 pi. Pr.
pass, gaij; 29) . k|al.
IX ( 69).

Hi *|1 - < irag qgftr

1) nH-pari; 2) aglyata 3 sg. Imprf. pass, 2 ga (gai).

X ( 70, 71, 72).

JTstT sF^RT fflRfs

1) vanij; 2) sthita pp. stha; 3) . da 125; 4) . druh 4 KJ.;


5) 25 64; 6) Opt. sthS; 7) Part, praes. ( 73) bhram-ipari; 8) 3 sg. Praes. pass, ; 9) 2 dual. Imprt. Act.; 10) maghavS-*-amarayat; 11) 20; 12) 3 dual. Imprf. Med. yudh; 13) pp.
dan; 14) car+a; 15) pp. labb.

142

XI ( 73 74).
2

41 jicqa ^- urci for/ft: ^ $ fa

1) 3 sg. Praes. pass, nind; 2 ) 2 pi. I m p r t Act.; 3 ) 1 0 8 6);


4) . dan;; 5 ) 9 0 ; 6 ) Loc. A b s o l ; 7) pp. han 1 6 4 ; 8 ) 3 pi.
Praea, pass, 2 vid; 9 ) 7 4 *. ; 10) vas-t-nL
X I I ( 75, 76, 77).

5
11
10 ^ ^1: ^ ^ 4 l i l d 4 s |

1) 30 e; 2) pita+acaiyo; 3) 3 sg. Praes. pass, j n a ; 4) gam


+ S 76; 5) Ramaeya-Habhavan; 6) 77; 7) g a m + u d ; 8) 182;
9) 77 . ; 10) . jan.
1 ( 7 8 - 8 1 ) .
1*1

1 ^ ^ : 1
11

1) 3 pi. Praes. pass, smar; 2) 80; 3) 114; 4) pp. vac;


5) 80; 6) 3 sg. Opt jan; 7) 90; 8) labheta-t-iti.
143

XIV ( 82-88).

I ] \
51 cJHH I rTSraP I EJ%FT 4sj^FT 4J$ftf??: ^ -

511

1) Part Praes. Med. o n . raj 105; 2) . vidvans 76;


3) = : 4) nava-i-iti; 5) 85 6); 6) raja-f-abhiSiktah pp.
sic--ablii; 7) tu-f-astada^a; 8) pp. gam; 9) gramas-f-ca-+rsabhadattena; 10) pp. da 163 .; 11) ni-*-upa.
XV ( 8 9 - 9 4 ) .

&


r^Mfj^M^ijIri ! ^ i % w

5 ?1 ^fkt ^ 1 1 ^ 4 1 4 4 * ^ ^ 4 1 : ''

- -. sro m - ^ m
1) 3 pi. Imprf. Caus. Act. stha- 168 . II; 2) pp.
dare,; 3) . 10 .; 4) hva-f-5; 5) 3 sg. Imprt. pass, da 159;
6) 3 pi. Pr. pass, kar; 7) bhiy-+-upa (pass.); 8) yam-i-pra; 9) .
blianj; 10) pp. kar(kf)-i-vi; 11) . kal-f-pra 10 KJ. 168.

144

XVI ( 1 0 4 - 1 1 1 ) .
)

f
4 % 1":

< ^^ - ) HR

1* fellrFT ^51 ^! ejfrfW ^ 1

5%
1) paraguna-i-akramyati; 2) . (); 3) 20; 4) 28 ) -t; 5) . har (hr)4-apa. 6) ni-*-avasas; 7) 2. as-4-pra; 8) . car-isama; 9) yajavahai 17; 10) . ji-.

XVII ( 112-126).

4T 51 <
=14 16&?1^ * ^: 111* -

145

-6)

"%\ yli|44ttf 151=1 W 4Wt TT^fft 5*7^^

1) . vad-4-abbi 180; 2) . i + a d h i
; 3; 189 . I ; 4) 190 . I ; 5) - u p a ; ) pp.
hva-i-S; 7) 190; 8) 117; 9) ?vas+-vi; 10) 190 ) . ?!-(1
120; 11) 116; 12) 120; 13) vas-t-sama; 14) 118; 15) 126;
16) d h a + v i ; 17) . stu; 18) va+akrantam; 19) 124.

XVHI ( 127, 128).


: 51
^
1

: :

fi

4dlH

4 5 :

1) . d-i-pra 28 ); 2) . var--vi; 3) . t a n + p r a ; 4) . man


180; 5) kar-t-Svis ; 6) 167.
XIX ( 129, 130).

5| q^ cjnftifTrf rt^ajT ^RTI ^^ :

4 fiHobln R'W? ^ I F c J ^ =| ^Sf ^ :

1) 182. 2; 2) tad-*-aniyanIyat-*-nas 130; 3) . vid 2 KJ.

146

XX ( 132).
P^flfrl ! iffa: tflflftjrt % HWIil 41 f ^ K l

: 5JJ:4iMl^H
1) . bhanj; 2) . i-+-vi; 3) . bbid cbid.

XXI ( 133, 134).

45 4
T
1) 143. 4; 2) . har(hr); 3) . su; 4) 144; 5) Loc. Abs.;
6) jua-4-anu; 7) . ram 139; 8) . h5.

XXII ( 135152).

iwiyrH4i * w *> fiOn ^ war ^


41

1) gatg-t-abhut-+-sut5-+-iyam; 2) tava-i-iti-buv5ea; 3) 180;


4) 151; 5) . vac 146 .; 6) 150 97 . I; 7) . hS
151; 8) 150 ); 9) amucadn-vanam-t-ca.

147

XXIII ( 154-158).
ft

Midf4*KiKii}u)fH' I ^%rarfH*

1) -Hava; 2) . muc-1-vi; 3) . vas-+-ni; 4) 158; 5) pp.


-+-; 6) pp. stha-nsam-t-upa; 7) . sarj(srj)-i-ud; 8) pp.
sidhn-prati; 9) . kii-*-vL

XXIV ( 159162).

f^ ifcm J'4<i
5PJFJT JJ^ETFT ft^
WpWlfhHl 1 : 4'TVHl Hlft H^UH^JH *

111*

1) hva-i-a 159 .; 2) . vah; 3) jua- 169; 4) 161;


5) har(hr)-t-nd.

XXV ( 163-167).

'1|

148

: 7

1) 165 .; 2) 165 6); 3) . tar (tf)+-pra Caus.; 4) . ruh


-; 5) . vas, pp. . Activi; 6) i-+-adhi; 7) . -nis
164; 8) . vyadh.
XXVI ( 167).
^?f *)4i4*ftl

HI^QUH^

^ 5:
^

1) yudh 167 6); 2) bhuj; 3) 178; 4) --


XXVII ( 168177).
!
! 11*1^11

4I4WNH' JIIMHI*^ 41 : 5l(lfb4 "(?

1) 168 . II; 2) 180; 3) 171; 4) 174 6); 5) 170. 1;


) dahati-+-aiigarah; 7) 171 6); 8) 174 ); 9) 174 ).

149

XXVIIl ( 178-181).
ft ^8 ^11
?1

. : 1) . ruh-*-a; 2) 164; 3) . sarj (sfj); 4) . vas; ) . sthfi+anu;


6) . yaj.

II. .

I. Nala.
[ Mahabharata III.]

^ { (

( I

^
{

II 5

51(11(1 *^^: ^^*. I


W:

: ^14^11 8II

' "?ft
2 ^ 1 : SfsfTWTi H tfl 'SRf: II 4 '
4 Msi 14 ^ ?^[^^?1 I
^-?^ "!<^ ^ ^ II k II
; 11 ^!
^

b II

15

1) - c,loka - nojycTflmiS. : azu | | | man I u_wi


153

| ^*R; ^ t

$
: II t II

?ra Ht ^rat
5Icf 5l?f H i a l i l ^ 4\ II II
II .^ II
1.$ II

RT W

15

i^ ?P^I(^F^W^

q^^Fon 5rf?i % ^ f 4 : \

^5F rldi

!(1 ^^ !<5 ^ ? II

154

3^

^^^^:

\1: ^Sf I ^ ^

^8

5
: ?5 3 ^ ^ : II ^ II
1

> ? 14 '$ iur n


*5
' F n f t x ^^^! II ^ II
4lfhnt ^ ^ 5 5 I


II ^ II

* ^ ^ | | ^ II
II ^ 114 5: Hlf: II .

85

& 5^% ^ ^ 11 . 11
155


^
34141

' t^4ii=iW4(iRT II9 II

^ 1 ^ % % ^ r f t : II II
<[ <J44rUI: tfellsH; II
10

H w i 'fHWV?i ' 5 u

ffi 1II

20

^ r R 5%

25

^!
1
' 1: PPJ II
156

*.

^" II II
:
II

I
: II \ II

*
^!
! '" 1^ II
5lf5Rl: SJJT f^
1*141(11 ^
51^741 %1 I
q 4 < H J H ^ 4^t%fT: II

: II ^

l l (1|1^ 51: II

FT ^ ^ ^ II ^ II

: "
^

II ^II

: " ^ ': ^^: I


^ : " ^?: II ^ II
26

1^ 4 * 4 3 *-<(| II ^ t II
157

1-1 \
! I4it4rii a.4H**i^i II ^ II

*?^ $ 0 II
4141 ^ ^

^ n

II $ 4dl4|ieUH (: : II ^ II

S II .

? siii4 4 ^ ^
5

16

^^ ^^ & * '
4lt ^^ \4 II 8

1_4 ^914^4iciH ^ ^ II \ II

30

4t ^
| ^ %: tr II
25

1|"|7 : II

168

' ? 5151?:
sTOI4

341 TOUT ^ <4lqim*il4jl \^ II

asrai 11 \$ 11
rtV4 ^ f ' ^ fiH^flt 4i(j5iiH*il*^l

10

1(1
4

%: \
\%n

is

I F I ^ f SIT HUJWlfrJ II \b II
FT I ^ ^
lHI * TPT STssTWTT 4{i^*il! II ^ II

' 4 3 ' I

20

fetFTFTT II \^ "

'ft 5: I
u\ii

25

45144! t^f? hcrUlflll^^d1^^! "^ ^ II


169

T: : II 5 II

II. .
1. .
(Hitopadeja 2,.)

10 ^1 & 21^(^: I 4T^4=)di*J : I ?R HT'. I riff5iWffT %: 51^ ^

W1144 I

* ? ^ x
16

t
t
411*4rlRt

20
1) 1 (i . . . . 3.
160

: 1 I : 11? 4s
WfTT ? ! *)H<=4WM : I

- 6

4:

2. , .
(Hitopadeca 2,<.)

10

f^

15

I [+5 ^ ^ 5 ^ ^
I ^ )1. 34
3 4 1 ^ % ^ ( ^ 5-

I ftt
4<i<fi ^ R i !

^
20

161

3. .
(Hitopadega 3,1.)

^ I
4141}: I
5

:I


4. ; .
(Hitopade^a 3,5.)

lilH"N4R ?
: I:

i wffi\ ^
5

4 7 3

^ ^

H
: * i * t d t 4
(1^1
(
: I fTHT

20

^^ ^ H f V n W - ' i ^ y : II
^5: [ SINslUlf T^ftrffl I +|trtliM1! % I

162

f31'

FR

: I

5. 1 .
(Hitopade^a 3,7.)

: I

- 10
: I

i I 1

15

*|11 '" ^ ^ i = ^ F R W ^ \ ? i

: I : I
: ^ F4IHF4IR? ^
\ HPft 41?llr44M<ft4jl

20
1

: 51^5 saWOI ^5: | ^ 5^1 ^!

g Efirf ftat %. 1
^

! II

\ ^ =1 I
^

26

163

. .
(Hitopadeja 4, .)

: I ^ ^! fonm: I ft

sRIFrt smtf ?^T ^ I ^1^1 JpRT Jit SUWrlt


$171
71 |^| ^ ^
: I '

10

^ \ ! ^
7. -.
(Paucatantra 4,5.)

: I jzfcm
15

: I ^
20

WTFf ^ ^5

:
1) 713 avagraba (- Hia , , 1,
).
164

8. t'loBKie .

(Paucatantra 3,3.)

^^ JTrT: I <1 : I

'
Ilc^tft ^ ERT: ^': ^1 ^ T g : I

I 41 41

i g i

10

I 5 [ ^ I ^ 4 i ! ? 3 i ^ 4 J ^ ^ e T O i 15
'. I

Rff
J
J : I

^-1 : ^ >?5ll'Ur454 * | ^ | 41
^ I ^^!^! ^?1 I W 4 N r W I * 20
^ i l ^ i r t ^ : 9
5^ I 44?rHn(u*iiT
9

.i

165

4*w4rj : i ^ ftf^r 4W4i<(j<j -

9. .
(Paucatantra 4,u.)

1 1iBi*-Titr^

^ I ^ : *gsftfaara ^ i
Nni HI di^jufi1 i 35t "ftwr ^rasnft 11
^

15
: I ^ q^qsnft^irat ^-^.

I 4{4t

I f ^ <=4 ^ I 1- I 5:
5-

20 zfttl\ ^=44tfj I d l ^ m l 4 R P T JT^PTI 4|J|r4 !


?1: I ^ 1**? W H ^ ? I

11 ^ 4 4 $ |^11 ^: I HT^Ti^l ^ 1111

166

! <4) 1 4 4 ) 4 6 I * <111

f : : I 1

^ l f e ^ U { 1 I 11&.11 1^- ^ 5 1 1 ?!

^ 11 %w i m ^^^

4ITf? I Tf^ ^ ^! ^ I

i ^ i $ ^^^ I % \
1 % )*11 :

^ I

15

HI 4t
10. .
(Pancatantra 4,7.)
tii*i*44ii(: I
! : ^^ oqf^^Mr^l 44TFTI: ^! P T ^
Iff: I

20

(1!1 4111

167

c? I

^ i
^ 5 ^ 1 I ^

^1 ^* ^

1
1

^^: I ? 1=1|

10

= I q S P i r a t : 1 ^ ^ ^ : '

fFERT: I ^ 1 ^^: 5 *4^111: I

is ^ ^ ^! H^MIMI^I i i ^ i (
5: I 1 5JJ-

> ^ ^ ^ \
20 ^1 ^ ^ f ^FnTIfSRT^nTTH I H 4l^> I ^ 11^ ^! I
<|1^$18
< | 1 ^ $ I
141: ^: I ^
SfTniT I ^ 4ifTt4 I *1

I ^^ I
tffll ^TFTTI ^ ^1^1 : !U(iH4rH(silejt ^ I

25 ^^ ? : ?^: I ^ I

515 sftatft I ^: I >+1* (\


168

l4
1 tfffa: ireia: I ^ % ^ 414^ I { fiHi^i^l H >- ?

4 4t
"}*-

: & 1 ^ ^

11. .
(Faocatantra 4,.)

- 16

: I <&$ ^: ! (ls|47||Ult
^ 4 t ii
I ^ ^1|(* |(4) ^: ^
I

44rt4T(44!=IHI4l ^! f^%
H 4i- 20

f4
1=*(1 : I <1*4
169


fcJ

^ :

.j-

12. .
(Paucatantra 5,9.)
FT I

i * *% ^ i
I WS^
^ .)11 5FRJf I
10 554 ^^ I : 4tRira4i3H^45IlTnvt|T . ^ I :

^ ^:5 JJ
-

I
1 5 '1<

I
at ^^ rlfSUIsqifq \ }\ Ujiift4ri4

: i Hjjrft: 1|{1
NtH4R4isai
a 1?1 II

1) = dfetva a.
170

ffe

13. .
(Paucatantra 5, i 5.)

: I ^> I 41 "^: (j4*i=Tlti *TPT: I

^ :

51 $- 10
I siji 5|1 I ^? ^
I : ^ ^ 1 ^1: !^* 11*41
1 W

f s t ^ * ^ ^ ! nfl I
4FT !
: I

IlNj T

is

III. Savitri.
[ Mahabhurata 111.]

PflTT 1%= ^ T s f a P W II . II')

: II ^ II

flai4jj4sifj4^ii g

: II 4 '

T4H4TsR: I I I I I

rj fT^T | I S I - ^ I 4 I 4 I H

^ II T7 tl
II Hlfa^Hig II
pj

^4 R W

4I

1 TI fjVlftq ^ II ^ II
1) 0 . . 3.
172

t^raf
HI

feniW II \II ^ ||

: 5171^5 II^ II

5 {

?nn;aaf ^\ >^ ^
:
< ^ " HnffTJTfft^FqX I I 1 ^
5 ^ ^ I f l i
: II ^ 0 II

II ^ II
173

'
tf1H4^Fijffl : II ^ II

at g ^^^ sRfilft^ i
|: ^g u
I
:
: ^^^= sCWnft II ^
5

^ ^
^1|!

174

PR5

||

NstHi4i(=<*Jift<i4JI 54 H

fnfm ^ ^
^

,.*f.. > ...'


. .
I
^t II 5 ^

!?: : II
II 3^1 II

JJ II . II
^

: II ^ II

II 4 II

9
: \ ^ qi : II I
II RlHiUiM - II

II

5: MUldhUT ^ P f ^ II to II
175


FTFI: sTIc

II

flf1
fl^T TFT 1<<|^|11(14=<1|{| II ^ II
ti(ir4(li -

II \1$tMW II

*14 f5I4^5H: I I U II

: ".' I
II \

1 sfmfi Wrww stsft


1T6

^Ttli ^ J : STJ:

II ^0 II

II 1^4 II

4 1 ^ ^
(: ^ !ll*WirHfdrj4JI ^ II

4 * d 5 I
?TFF ^141 JM4)1 i|UIHlthi ! II

^
rl sftuUdli4 flffHfic^ll ^ II

4 f5fft4 ^^ II ^b II


1 f5F4

177

II
113 Hi ^ =1? ^ : I
5

44

II [^ - ^ ^

^ tTI5Jrri^4t 4i4W sf: II

II

t ^

^ II

II ^ H5hi(rt Hilq^Mceyi*! fkrflq: TPT: II

5R4T ? *'1 II ^ II
11

R4: |

'blyiil ^ HHIHI-I i f H ^ f ^ ? ^7 IIII


fTsTI FTFT ^: Haft WF&\: I

^ ^
QRNfJJ
\ 11

178

II

4RJ4

W44UI ? ^ II ; II

H^

i^PiviuHiftJif?! * IUO u
n^W T ^ ^ Hi

^1 f ^
^: : II ^ II

1
^ ^ I

41

4 ^ 4 ^ ^ -ifflfif: 8II
II 1

! 1|
| ||

: ^ II^ II
! 1
ft 55 4cTFt ^ ^ \ II

1) 910 ^ jagati 1 --
(pada), : u - u - 1 - u v - 1 -* | |
179

ftaft -^^ m \
1

R ^ ^ 1 4 1 4 4 4 II ? II

1$
II ^0 II

rt6i4ii fRfil ^ II ^ II
II 5^1 ^ if^'yMl'wjIi : fWs II
II 115

:
: ^ 5IW II II
5: II ^ II

11

4515":1>1 J4: J
^

8II

180

II II

II 114 ^ II

WW4H4 \?1 IIII


\
(|||<1 II5II

^ fraar
^114=44 f

4: w |
a i ftl^:

i^iar 8

\
nr4it(ri

$ai
II II
^

*11 ^ilci^yi HNF! q i a i


\Z II
181

1 4 % eft ' II II

II
.

.-s

4 J l r w

II HIN^IcjM II
4 Jnri*iiittt 11
1FR 4 <4iHirl^i HfrJMi 4 4ljfH II ^ H

=
if 4dl^l(i ^^ ^
11

PPTjjr ^
^1

f^T^: : II ^II

HFTff^l

f4=TI4T Pi =114: ^ ^

R 4 II ^

f%
II 3=(W II
-

^ t4t!*-44JI ^b II

II 1 II

sPT14

182

fa

$0 II

II

^ 11=< 5: II5, II


HI * ^< II ^ II
^ 5 I

8
H4KTF3
FT : Zjffl ^ 4^1rl5 II
:

183

w^lff JW ffl

: mi $
II ^ II
\0

TSffe " 3 4 II

II 3 =1 II

\5
-J=(I4 II

$ teJOTUff: II II
FlrT: :

: ! 1

^ 8 ^ | 51 ^: IIII

II \Z II
II " 331? II

1 ( q i ^ n t II

184


fTW : : II ^ 0 II

5R
srfh^rfl11%: 11 ^,4II
r+N4irUlf4 flcfni II ^ II

45 *)

^ R F t tt
& 3l^Tit4lrHtii
i t 4 l i ?: 5WPPT II ^ 9 II
II 351 II

3J
II

: II


! >^ ^
W1J41H14
'. 14rJH4l f^

rn: ^5 \ ^
( Hrf: 4

(* : ? II ^ II
1) atmavanto snatmavanto.
2) 2324 ^ tristubh 1 - (pada), : - - ^ - | ^-^- | - | |
8) 2583 metrum jagatl (. . 29).
185

4*1 9*11 4Ji

F4
fsRT : 1 $1

atHfi 3(i

4JT 5 ?

(1*1 dHrll H

^ F ^ I 4 HsftirJ *1^>(|{ II ^\ II
II ^ II

4 i r R 1
(

II


fogy gqi |(1(*1 II 55II

^ 1^

?; ^ U 4 : : II 58II

II 14^414 II
:

?{\
II 3 5 II
5
1

1) manujyun prati pc^alan . ,


. .
2) 3640 4345 jagatl.
186

II

)
^ u 5? u
:
: M s t l F a a W ^ B T II 80 II
yir4-4JI4 ^ Hrg 4:1

8\ U

^ SR: 8^.

m
m
FT g ^ ?^
.

44Tr4s

5i?f wm ^ *m ^\\ 88
5T?f
^

f^ 1II , II
=iM II

4i4wr: -rftri % : 8^ ')


^ ^
Hfft

: II 8<
^^ ^ H

: ^ f ^ $1%1 8
\ ^{ : I

) ^ % 8
1) 46. 47. 49 tristubh.
187


%
^ ^ )
^
*=: =*1111^ ^ 4 R f I
fiRT II 1^ II

Sit ^ ^ ^ ? .

I " => '

\

^ 5 ? % : I

* ^
II
5 ^ ^ ! : I
: HfSTf4T ^^^^ 4 8
1 3?RT 1

firera: ^%
^ ^ ^

* ^ ^ 4Wt 11 *
^ ^^: ?
mfaift > u
^
1) 6053 jagati.
188

$ ,
\
: ^ II $ II
II
:

1 ^ ^ ^ w *St *tf ^<* ^ ^


II ^ II

: ^ ! ; II ^ II

snsRi ! ftnrarf ^ ^ ^
: mi mm

. : 5 %ffl
%ffl

^ $
^ ^
W$?W1
1
_ _____
____
^

1
=
II ( II

1|
: II b^ II
189

I5IS^?I 1 II II

N ^ r U U I : ^! *RT II
II

1 IF^ 4 5 ^ II ^ II

HHI ^lilHi'ilMrt'fc s^raT4 4ll4 H^lrl: I

mmt jfiti ^ ^ *=

1111 ? RIFH IT^tnfk RT^II TT^ II


I
1^ 4f ?(:

^ \?\ I

$ 4ft rlFOt P$ 4$p^l TFRTFIII II


190

\ 1

4$t HTifiSlifl g f t 5J^5I: '* II ^ II

44141^1
^

II II

tii4=(t4l 1?1(1! II^ II

1 51^ 5! ^ ^1 II ^0 II

^ sflW(j4c41% II 51
'. 11 I

( I
^

^ II

1
: KTq ^5?{ 5

II =2 II
44IFII

^ ^it 1? 4 f | I
|| Jjljuitrj II ^II

11 ^ ^
191

i.

44

^ ^ ' II ^ II
1^ f |

II " II

I
1: ^: <*il<i*i ?1^ II 4.0^ II

ffiffi ^ \

j^

"

H ^ J I

s4Tfw4T

51
: 4'4IWH &( II : II

I I ^\\{ HIH^jMMR 4^FF: : II


192


1II
5

^
11

^ :

: \\

4^Tflt

: II b II

II ^: ^ ||

risir sfNfa ^
^
! JT^SIT -! 11! II
5

I i^H ? ^ = 1 i
II Vl II
^

19

rTCffl
RrtRTR% II II

%^ ^
R <HrJl'tl8l1 raf^J^JrPTI
sllrj (*|1 sfj=f% II .8 II

^
1 HIH
^ II

Mmi(4i HMfh! l=(frt II.^ II


: 5^ ^
sH^trt =*1^11 . II
? II

5 f^fil ^ ^: I
4lfqefl vrfum sfNfH ^ . II
II -| II
^ ^

^: I

^ ^ 0 II
^ I
^ II ^
II ^ 3 ^ : II
I

^
1) gat a aharam
194

$
^
51": I

: \ :$
=
FRI1 ^ ^? felTFr? ^
4

f% I

: 4181 ^ II t^b II
II im

: II

51

: $& 1 I

?:|
S4ll
R >S4ll^fl5":^
SR SffTWlf^I PF^fT: II 50

: I

105

II

Tr4R
^ :

!?!!^ ^^

fef^

II 5b II

II
4T I

fct?T: tnrimt 80

*>

- II
f if
?=qqi lift,
11^

: II

^ & HIT:


1) 4344 metrum jagati.
196

rR14RI: II . II

: *!: 3 ^ : I' "I 4

: ^: : 5^- 7 I
i ^^RlrMH
^
ft 1 5 4 4 II 5 II

I
II 8

=?i ^TfTi

^ { ^ 4^*1^11 \ II
f^

TsPT^ ^ ^ 5 I
l

$ ! f
: ^ 11|15?1: II II

: ( II ^ II
- I

\
>1*:
^?1 -7? II
: \ ^ : ^ ! ^ !

1
: & &^

4.8 II

1) = adbyassva. 2) asyabbavat sandhi . asya abh


asyah abh = asyas abh".
197

": ^ gujfl^pl! II II
II '- ^ II
% ?

^^ J : ^ !(: II \ II

IV. .
[ VI.]

^ ?6?11 1: I
1|<5 ^1^ ^

5 11 ftracjj ^^" 7 II ^ II

1: {^: II
p -
1 III II
11

1) olokn, . . 3.
198

to II

: II V

|1 : II ^ II

^ 5

Tbi|

T5TO
-
^ II

R HIRsHHI-Ulrll ift 454lftl 4 ^ II ^ II

11 41

i: II ?

4lH It i),0 II

199

7: II.II
i=<

II ^

II

4 fs^I
4ifuHi y<*ds

^
=4111: II $\ II

BJ<^HI* $ ^
: I

200

44 II $8II

Ullfa 1<* * ^51(^1


4$ 3 ^1 : II 5 4 II
ranjejs^RrartsnrTRi : I
?|1 ^ 51 4W?T ^51(^ ^
* ^ > ^ =ii(iiHr4itj I
^ % raSI 4T5ri45^5TsIr4ET: II $1 II
111 ^* =4*1|11
- sn<j4ui: ^elsi^irj^ll $V II
^WI Hepj^i-: ' IT^Tr^l

^ 5?! 1511| ^|

i faqji 40
I
H4Hrti-ti4li4^|| 4 ^ II
II ^


HR4HI 15 4

4fa4AI Jfa II ' II

^
4i(iii5il ^ II
^~ \\ Q \\

xif ^

\&

^
: $ ^\ II

II ^1 II

c u i ^ 11?^| ^ : IItooII
^ I H HTUWNHi qTHRi t% TO! 5: I
i

1 ^! II b^ II

' ^
208

3 11=1! ^ II
^ 35T
i

II II

H ^ ^ 5 II II

^ 1

|^
<1^ 51 "^.rt^l

rj :

5! ( ^^
^
II ^ II

; II (

f=nt nf^ii r r u
: sHiHI^nfH 1% II $ II

<0^1: w 4iffi

204

t'. &1=HU: :

413 Tlf%
:I
: II ^ II

11

VM4l44

^ ^ II

: ^HINJlfelfT II ?b II

V. *1 Qakuntala",
.

II

) II

1) 1 sragdhara - prakrti (21X4 = 84 .):


205

7 ^

44KiN

I 5s3t 5RT ftra^tsrorf^teiy fw 11)

Taft "

I 2)

5=1 I

10

4(51=1^14 uli<7irlMwir4*<j^r44 4f?:') II ^ II

i ^ nif i

i )

i ?

: TFW
16

i:') II \ II

8II

20

I HTU rfffT^I Sflrft f ^ (li|l4fHNrl^fH(|flT%T


:I
1) arja gathS
(2 X 12 + 18 ). :
.-la

( 12
!)
2) giti udgStha gatba.
206

i ni 4 ira 5 timiTi ^
I 6)

: I (^ 411 INHI*J]

15?11 1111) II ^ II

:I

Jffl I cR f ^ 41*11: I

:
i f ^

26

1) ^ (loka . . 3. 2) I.
3) ^ vasantatilaka - f akvari (14 X * = 66):

207

1
1

^ ) II $ II

I JTsFT

IW1l
I [^]

^: I ^ [$%
10

[?! 11) H

11

^ 5111?: ^-1: 5 1 ) II V

15

1
[1]

20
[11 fffrl'

a m i i ^^ r^JdHNW i
HI4iriiNHr4ii(: I
1) (ikharin! atyajfi ( 1 7 X 4 = 68):
,_"
|
----(6-+-).
2) nandimukbi malinl atiijakvari (15 X 4 = 60):
|
-* (8-1-7).
8) (loka.
208

:I
I ^1* ^^rH.HIrlfiiHr^f^Fni^^CI ^<=4*-(:
:I

I ^ M H J [^ff!

Hrf:

Jf4 ^ i ^ i

: I |(=41

16

20

: I I

1) II.
2) ' (ardalavikrldita , atidhrti (19 X * = 76):
S) mandakranta , styagti (17 X 4 = 68):
200

,1

4Ir4H4=idl*J tj]

44UiUiciyrit4l44i d] ^-: 47 H=jF(

tit 1: i

Hri: i *\|1 1

1 l^irt H^sftltliJ

(| | .4l(sti1*-11

4 j ^ 4(j

r-

1 5 1 [^ I4rt

gltWIHI]
1*<( fr4(irt

1<51 |1(|

10

<! 1^111V)

14 1
IT-

^-: ^: ^
--- .
-5: Jlrjfacl[ ^17 1 1(4WI ^^1

111 ** 1

3^ f d l : ^ ijui^MHiciltnnnihi-jii^ii
4le^tf|B^Hl4ll' 11| i !
[: !rt | =1| ^ 1SftHrt^'tldl]
<

^ lJdl

W 1}1+1 W4 fn rt>l4 1
-Tl,* ~_.

20

11 * ...

tJi=4IS|4J4IJj lUlOTll 1 0)
11114110141^44!(<| 1 ^<(J} 1
,,, *> ">

J T ^ I I T I M U ^ I *J 1
5IJitl3l t fct:fTT4mgjni4i45fai<it 41IUI4I4I 44 1(1151 ^ Jpo)

1 Hiwld]
[4^1 1 H

'\ ^ -^^^ ^

<*| I ^ i f i i l <

| 1|1^ 1 10)
* I 1^(*14ttin 111) t^f
1) .
I
210

I^MI

fHIT I [Mlr4i|rl4]

'1

1
iufMi^E ^ nf 112)

g
!

- 10

15

II \ II

( rPlrfrl I
FSft

'20

tj q^bnatil I 1 sTFI * 114) [\ 1 effflTH]


KTT I ?5 Hirld ^ ^ ^11116)
fi^lrt 116)

25

1) vanjasthabila * jagati (12 X 4 = 48):


2) X.
211

5Ri o 14^1 5R fefaef fiT 118)


f 1

^.

i is)
1
fil I 20)
fil I 21)

I ^ ( 1^ $<^1 ^ Pi 1
15 g | 5 % f % I 23)
l^l

1 I 24)

TOI 26)
I aft ^t|4l\fH I
20 ^0*> ^ ^ * ? ^ I 26)
1 Hf^t f $ fiA 127)
^l I 28)
i IHH^4IW4J ^ s n h 29)

5IJ I i r t f^i 4ERTO I SO)

26

ftnt0
f t I si)
1) EL
212

{\ ) 4UU{tft | 82)

ftrt | ^ | (^1 i $3"


ftn4rl % i )
11< 4ft ira ! ^1 ^ ^ fiwf^ 134)
30) $ *dH4N3- 5

16
:

20

Q ^ 4!^*) II t $ II
37)

26

I) XVII. 2) Fasxipi. IX.


213

1 I H I W I H ] F% ^ I ^ JHfft ^
98)

^' I ! 'f I 39)

ff: ^ ^ 1

10

[R^

41 f% f^ ?8^ f% 3 $t
40)

W4 1
4 4 I ^i(ul 11<5 I 41)

$ fj qi^M (< 142)


{lilt I ^ ^

pat 143)
20

jun 143 1!!: i ^^


144)

] f% ^
I 45)
26

1) - II.
214

146)

-(| I 47)

5(|! $ '- %$

4] \

I HUMMI ^ ^ I 49)

60)

5 I J 3 I ^^] |? ^^1 =5^ ( ! I )

mm
3 4 1 1% ^ l q s q f i 64)

^^

W a t V 4 4 f * ^ 20
05)

S5T

^ ^

25

1^ ^ ^ * * ^
215

1 "Mri\{\{(WU^

Wtil 6\\ ( 3 ^ 1<+ I 58)

I ^ ^ ' ^ $ I
0

5R I 44$ I 69)
5

^1! | I

^
[SljifMI Htdi

ftrt i si*iH(Hi ] ! t )
1^1 ]

ftni I ^ fis 5? 1^ I gftisirainftraTW ^ !1 I ci)

16

ftp!0 I ^"^^! I J|^UI| <^-^11


20 11 62)

: I

)
26

R I f% foiPlft 1 64)

1) - V (jloka). 2) VIII. 9)
.
216

65)

5n
7 I 66)

i [?]

^ \ 67)

10

68)

I 69) ^

U
4<*"itrl41 i: MMijwrti :*) II ^ II

20
^'-! I JTSi

170)

H%RfH 171)

25

^ ;^^ [ 1 ^ 172)
1) II. 2} .
217

i f $ !< 173)
I ^ifti fa fjff g ^ f ^ I sI^T Ff?I ! I 7-1)
4] f^i
\

111

^fiS(V4I:') II ^0 II

i 1: I

is

jn\ I [ ] q^i fii*


I 41TrI4iT^: I ^ ^

!I

?
t^^lrfr? Ilsf: FT^TI^l^fta: 3 ) II & II

20

1) VIII.
2) puspitagra aupacchanduaika [2 X 16(15)- 18(17) -]:
(a.c.'"'"-i'--i
3) XIV.
218

i ^ ^ftoii ^^ ? *? i ^ ^ wprai 176)

w\ i ^

^ J T I ^ ;

i FIT

| 78)

10

flsll I * 4 ^ 1 H^rft^t ^ ^ *TF*T I


1 ai q f e # i ii 179)
m I [HsUFJ] 1: H4l: I 43jJ g^rfq JT^lft I ^^^ qsft- 15
* 1

: sna^na *? 5511
20

; ! ^ s 11

4.
1) I1 ^I : = IM<?NII ^ ^ ^ ^ I 2) I

11 ^ i) i
1) II.
219

I 1(1* JT4t[ls II )
414144 ^ I 7) | ^FT ^rl: ftf 8) |

41

4(
- ) | W

: I |^171 I ) I Hfe \\ I 12)

13)

15) | R M 5f?d ^ = 1 4 ^ ? t iHW I 16)

17) I - 5?fTIfFn?T ^ T 4 tffffHlfFT ^ ^ T : I 18) I Wf f ^ 4 19) | H f e STATIST ^4 ? ^ 4 4 ^ U : ^ ^ 4JrRJ4UTT l^

20)

21)I1 3HlfH ^ PIIHW 5IJfT5n 4is4irwlHiH4ii nn<i ^f?T I 22)

i i - 23) i m trmww\ # H^m ?rai


- 24) I ^Sf 11 : I 25)

26) I 1? N W H ^ ' f ^ I f5R=l^ ftnT c? fa^TTPT I


27) I nfe fsft 4 fWT^I 28)1 Isl^qi 4dl"2*fdHl ^511 I - 29)

1 30) 1 f% 4 ra i 3i) 1 f^j sriafini 82) I 11 11(: I 33)

1 34) 1 $ n^riisw w^i tnuofl^til ftra% i


35) I1 ^fipft 4 H^frf : ?1 I 36) I )
I - 37) ttpgqtqft511491 414^1
220

- 38) | % \ ^ I dMSW4ti \

i - 39) i * ^ I ^ ^ |
\ RWTOTfa ^^ TT'TJ 40) |
fi 1^: 1# ^ I 41)
42) I T=(Ml(i4i4t4 I Hl"el SRirRT 'ic^ita 1>-I 43) I

441=t!uWll^l 1^*141-

: i 44) i JHJTRI RI
5R

I 46) |
i 47) i ^g^pr^i
: (1

48)

I - 49) | ^1: I 50) | ^IJrli 1 ^

- 51) |: f*^ - 52)

54) i ? ^1|-55)|5: i qftfi ^ ^ : I G6) I


- 57) l : J fifwTRFT ^RW^9

^^ i 68) i aat =ra ? I 59) \ fijrq | 60) | 44} J4


61) | ^15 1

62) | } 5: I Jjfl: 44JFIT >1[^ ^-: I


03) | \\$.\ 64) | f^7 HfarTOJ 65)
- 66) | ^(1^ 5R-

67) I frf^ 4ftjl 4 51 68)1 % % i 69) \ ^ \

i ^ | 70) | f^ ^^ 1 (IMRIMIJI ^FJRR:

I
221

71)

I drift <()" JIIH^iH I 7


73) i ^ i 74) i
I 75) I q^WPT ? ^ 4TIJ5IT: FT: I
76) I
: I 77) | ^T ! ^ ! ^ ^ = I 78)

!
!
^|
^
:

1 79)

. .

. *. - 3. . . . . . act. med.
' , ;
1 , , ( -fce

).
, ( .
3. sg., . ).
. t (. ),
. ,
( ); , , , !: 1) ,
, 2)

- , .
(N., , ,
, ),
(8.) (. );
.
.
. . = ,
. = , .;
! ( ,
; ,
, 1' ). * =
. skr. = 1. . = . bah. = baLuvrihi
. . = causativum. des.= desiderativam.
den. = denominativnm. int. = intensivum. p. = passivam. pp. = participium perfecti passivj. ppr. => participium praesentie. pn. = participinm
necessitatis futuri passivi. ppfa. = participium perfecti activi (
* verbi fin. perf. pratt.). pfph. =
perfectum peripbrasticum. ger. = gerundium absolutivum (!
. ). /. = futnrum , feminiuum .
. . = nomen agentis ( . .).
. pr. = nomen proprium. expl. = expletive. !
.
224

. ; ; , ;
(S. 5,15).

., 5FT .:

( = . a, iv). (akSan) . .
i

. , ; S. 2,26 - 3^if^nft/. , "pati . .

.
. .
, .
adv. ,
.
, .

& , *.
. ; .
. -,
1 ; .

SRITffi/ , , , 511|
, .

, .

^1 , ; . , ocTpie, ; he. .

, , , .

1 - ode. .
, .

. , .

m) absol (). 133" () . ; , ;


m. OTCjTdBie .

! . ( ,
N. 1,).
8RT(oTb dkH,ak!an),f. i 1;. ;
raktakSa S. 5,8 .
.
, .
8

( ).
[pp. , dm.
; puldkaiihitatanu 19,4 bah.
,
. . ,
.
' , , .

225

bah., f. i) . , , ; , , pi.
1 .
/

, (varSiiganu

); .
1, .
. . .

., aW -, ,
. .
[fafa[tT adv. ,
( 56,14 . tavat).

, , .
. .
I H i ^ H , .

. anguna = skr. *anguriya)


. , .

1, 69,16 he.

. ynymeHie.

- ; (-

),
, ,

(pp. nah; pi=api)

[/.

)11 .
; . adv. , .

, .

<. , ,

, , " -

" .

^, , .

.
' .

dbeol. .

. (), -

. 1.
. 1 , -

().

( ).
(1 adv. , .

adv.

!? 5ft/. -.
5

'

" , -

roptnie 56,2, ^ (?).

1, 1.

%41 adv. ; , .

{atati, te) .

1 , / . , TOHKiu, .

adv. , -

. .

. .

, .
ttfh adv- , , .

226

1 .
adv. , .
"> ; .
. ,

adv. -, , ;
; .
,/. "vati, (

. *, , , .
.

^ : . , .
, , -

*1 -

: , ).

CjHam brahma M. 83, . .

, , -fce, , , ,
; atha 1

. , brah-

va = athava.
. ,
, , , .
( *.

.,

).

? . . , ; atha

. , .

adv. .
/. ().
pp. .

(asau . /., ados .) .

.
, tayor adr N.

pp. i.

\ absol. .

, ,

'

, atman'j
(. rait).
4UJI44IH caus. ' +- adhi.
. -, .

1,17 , ,

. ; nyremecTBie.

>. 1,

?? , .
adv. , *, ;
prabhrti adv. .
!.

1.
. , .
,
, .
- t) .

. , -

, , .
.
(') . , , . collect, .
. , , ; .
adv. , ; . .
adv. praep. , .
; .

(. 82).
!,1; ace. ad. ( .
.) , ,
().
1 , .
.
dbsol. .

227

m. .
( . -

61', 1 , , 1.

), .
. .

adv. , .
. , ,
.

, ,
; /. . j>r.
.

absol , .

{ , ;

1 (
).

adv. , -

^ ,
.

.
vi. , S. 6,28 -

. . .
41 .
1*( , .
4 H 5 S H ( 2. ) .

cowacie.
. , .

, 1.

. pi. id.

, .

-1, ,
.

' , -

pp. vyadh.

. 1.

m. -, ^, .

pp. {as.

adj. . , -

.
( yaj) ,

.
1 , 1

1, 'jHa
11 .

. .

*4"11( - 5R4I ( (brahman) M. 72.


. , , , .
'1 1

.
,
, , 1.

228

).
, ; . ,
, .
{ . .
^ " , ,
.
1 , .

, . (arira. . , , *.
\"% praep. poslpos. , .
( , ; .

, , .
; ; .
. loc. .

, -, . adv.
( ) , ,
, loc. ( .) ; S. 5,1
, .
2. \^ .
. .
. 1.

,
1.
[ (), /. a (se. die)
%.
\ . 1, ! ;
.

. .

. , .

. .
- dha.
. ; . . , 7.

(. 1. var cau. )
adv. ( -fe) , -fe,
, ,

, , .

.
,1.

'.

. , .
FJI ;
.

^ ;.

.
adv.

interr. api = indef.; api ca ,


; apt ( . .

-.

\ adv. , ; .

. 1 , .
\ , , , , ; ;

(. ' anyas )

.
- t.
.
. id.
, 1.

/. pi. .

opt.) 63,7 ( athata) ?


. . . ? - , ?
? ( . .).
){ 1, .

, ,
, 1 ,
.

1 -, - .
,
*.

; S. 2,18
ofD, . . a(v 229

; hrurabhibh"

1 , .
%3?

^,

S. 5,7* .
, - .
, /. , (, .).

' .

])|', , .

' . . .

, .

' . , ,

. !.

1 .

1 1, .

-, ; misKiii ( ).

' , . .
i /. ( ).

pp. dim.
. , .

' , .

; . ,

5 ,;/. .

, foe. ( .)

5? -, -

, , ( ) ,

1 .

( . .).

. , (. 39

... " . . - -

. .

).

(18, . artbay) -

|= . , (.

, ( -fc).

atmaka).

. 1 (),

' . , .
' , - .

w. ]', ^; ', ! .

[ . , !,
(. fakuntala).

(abhra . , . .

[ adv. praep. , .

. ,

[ . .

varla.su, . 23).

' -, .
i coBcf , (. 1. vayas).
( bhid)lab.
1.

1 , 1*

(toe).
Wf\ , . .
ad-
.
. , ^, .

. ]'.
230

*. , .

> / * .
\\/. , instr. adv. , .
(se.rafn, iri)/ , ,
.
. 1, .
.
. .
/. ,
,

, ce6i.
. . ; %; ; ;
, ; ; . dat.
loc. -fe , . -,
, .
(den. med. act.; pp. arthita, gtr.
"arthya) , , .
? id. (ger. . .). , .
adj. -; . . , .

. id.

, loc. ( *)

\\ pier, ! ! ! . skr. dho.


. idatn.

.
. .
. .. .

dj. /.

; . , ^.

.
.
, -.

(/. arvaei, . adv. praep. artah)


, .

! ! !

(arhati) , , -

^ (rcchati 6; . arpayati) ,

, . , , . ,&5,15 ... turn


.. . . -, .
4<kif<4 "*""9- , .
. .
. , .
. .
. .
, .

, .
t M W d .
Md^ilf >. 1, ; 61,17 alai'nkaracri . ,
.
<1^| , .
^ ^ 11,
.
V

\ . , , .

3? adv. ; .

. ( . \ / (),
.
. ).
1 (arcati; e. arcayati) , . , 5 . 1.
, .
.
(flrjati; . arjayati, pp. arjita) , npi- ^ .
231

{avati) , .
. *, ().
. .
1.
den. act. avatahm . . ) .
, . (yamavadata.
{nata pp. now), /. -

11, 1.

^ , inf. .
5 " * W , ,
, .
J 1 ().
. .
. , .

().
4=1 ! 1^41 ,
().

. .
m. du.

'^ adv. , -

, .

, .
.
OHHie, .
- dha.
; . .
(

adv. ,

!-'-

'-

454*ilM^i 'feAfliuifi
( . ).
5^1^51 (") .
1. (asti, 3. pi eanti, impf. asit, pf. asa;

.
[ , .

ppr. sant . .

--, . adv.

praes., impf. pf.,

.
, .
~ . , -

bhu) .
2. (asyati, asatt; get.
asya) . ,
. 7 , ,

.
. ,

. * -, , -

S. 4,(2

; . 94 . net -

\ ; "kara S. 6,18 -

, . . -

, -

[ , .
[ .

.
5 .

1. 15(< *).>

adv. .

2. (acnati) 4, . id.

7 , .

232

-,

. .

(safnhasuka ,

, .

).

1.

^ . (. 75
sc. ^ ).
. , 62,22 Joe. ,
. . .

, .
, .

, ,
.
, <> pf. aha (
1 , . .) ,
, . 5 id.
( ahar, ahas) . .

, -

adv. , .

(. satJcara).
\ , .

. 1,
(. 75 sc. , . ib. 60).
! al ! !

, (
|/.
.
).
.
, .

. . , .

_
^ (den. act., ger. dkarnya) ,
, .

' l $ R .
. .
' .
(den. act, med.) , -

, / , .
. , 1 ,
1, (. taddkara).

. id.

nt. . ,

- , ,
. ados.

, , .

1.

adv. Tear , .

adv. , , t -

, , .

( ).
. .

. ie, , .

asthan) n. ,
1

, -

( asmad) . pi. aham;


. . . = , ,

. , !, .
233

. $.
' "!, .
" . , .

.
. ; adi adj. ,
. . . ., .

. .

. .
; "adya = "adi.

' . .
[ . .
' . .
' . , .
[ . , .
.

! .
83 sc. mantra (eeAificKie
).
\ - , .
R=K aiman'y (Hi-

59/- , .

) . 83 sc. upaniSad

' . .

' , 20,13 -

, 1 -

.
[ . .
, .

1).
. .
. , .

11 ,

. ,

, bhavabhatatm" S. 3,1

(S. 5,19 , . .

(sukham duhkham)

, 1, -

).

5 (opnoti, . sg. imp. apnuhi; pp. apia,

' adv. ( ) .

inf. aptum, ger. "apya; f. apsyati, j>/.

. () , /.

; des. tpsati, pp. ipsita) ,

(nrpatmaja , ).

ties, . id.V(id.,

?11" . , ; 1 ,

, ; . , -

( -

, ( .) .

); -6 .pron. reflex, ,

pp. ( .). fc ,

, .

, . .

*. ' !.
51= ( ,

914^ /. , ,
.

' S. 5,23: ,

9 1 4 ^ 1 ^ . . . .

earanti; na anatnf = aim").

. , , ,

. , , mandadara
234

. -aie, , .
{ pp. yam.

(*?" act-, - ") . id.

. ; .
(pp. yat) , 18,
( ).
& ( .

. , .
-, -, , . yavuha.
du. aham.
1 . .

).

onaceHie, .

* . , ,
.

. ; dharacaya M. 26
() '.

-TJ {. rabh) , ; 5/. !, .


adyarabhya .
. 11; ,

. 1, .
, adv. , .

. , (, \1 , ,. .
. vararoha).

; . , .

. , ;
;

(pp. -*-) , , , , , ;

( . : .
, , , ).

arto 'pi M. 16 -

1 . .

. .

>

% / . , , .

1 .

( -

\ , , . !,

).

/. apifiKa (^ . , 1; ^); ( . )

, , .

, , *1; S. 4,2*

. , .

/. . , iS. 5,48 . sc. .

. -.

1 . 1 (
. ),
. . , .

1. interj. ifl.
2. (Sste, asate, "ti, . sg. imp.
ateva asva, . pi. adhvam, pfph. asam
eakre; ppr. asina) , -

" .

(M. 49 sc.

. .

1).

1.

235

, . ,
, . , .
.

3 5 ( ). 3 4
, ;
; pp. . Wffi

; pp. ,
iiiS. 5 , pretya uocii

. .
. , .
(pp. sad) , . .
.
ppr. 2. 05.
. ah.
. , .
. id.; , ,
, : ahara 5.4,23; 5,68
baJi. .
^ adj. subst. .
( Bonpoct).

W.

. pp. - .
yathabhipretam. , pp. M.
32 nta" , (
). .
^ . , !,
AiftcTBie.
ft f. , -
.
. 1.
, N. 2,13 Mipa;
; 'taf ca itas tatat
, , itah
prabhrti .
fT , , ' -

^ (eti, .. yanti, 2. sg. imp. ihi; med. tie,

( = . . . ); '

3. pi. iyate; 3. sg. p. vyate; pp. ita, ger.

. ,

itya; f. elyati; pf. iyaya, 3. pi. iyus)

( -

. .

);

, . srfu (act.

10,11 ; S. G,J9 katmad iti ?

med.) , ; pp. -

( ); ityadi . .

,, ; c.af]/-

(. adi).

apayati . H4fU id. { -

/ (- ,

%, (N. 2,9 tiim 3. sg. imp. p. );

(. ayam, f. iyam, . idatn) ,

pp. , , -

3Aicb, ; idem adv. ,

. % pp. , -

. . , . ,
. 1 ; pp. . .

236

adv. .
. (); ,
. . . = .

m. , .
{jitendriya, vijitendriya, niyatcndriya, samyatendriya
, ).

samtkSya); ,
.
. ; .
,/. t , .

. .

des. .

33 ado. end. , ; -;

. 1.

, 1 .
.

- ips; . '.
J (trie; . xrayati, pp. irita) ,

l.^T (iSyati, te med. pas*.; . tiayati,

. , ,

inf. yitum, pp. its it ) , . -

(irita S. 6,33 -

. , .

? . ib. 86). . ;

5 . (-, -, -).
2. ^ (icchati, "te 6; pp. iita) , . R . ?? .
. .

.
. .

NO

. , Qwa.

. 2. iSayaj.
$yg

(). 5 . .
. , , -

f. 1,

. , , .

., .
5 ^ ^, c e i r i ; ; (. eed).

, .

3*< pier, = skr. pacyata


(. dare).
tfkSate t, ger. Ikiya; . /. S. 4,t 337 3WIT vac.
prattkSanti, ib. 33 avekfatT) ,
. 1 ,
; . (
, .
. 3 ^

. . , , .
-, . 5? ,
. , .
,
( , vasudham M. 68 ,

.
35 (uklati 6, pp. ukiita) ,
pp. .
, ; ugratara M. 24
-fee .
J l 4 r | (pp. , ucyati ) ; 15,20 instr. adv. (
pp., . )
.
34 N 4 ?- ' 1, , .
237

adv. .
3ssRt/. .
1 [ujjhati 6, pp. vjjhita) .
5 . . .
, .
, ,
,
. , ,
. .
(super!.) , ,
, , -.

; 61,1 , .

. .
, , .
' t vad.
. 1, (),
.
?*

*t

. ) ,

, .
. 1.
. .

JTI( (compar.) , ; -

. , !.
Hbfimifi, -; , instr. 1 .
adv. ; . , - ^! - mad.

.3*1|^ 1.). 1, -

^(1| . .

, . = skr. unmadin

(11 .

unmadayant (. mad), no

= * unmadayitr * unmadayi-

*. .
. , 1.
,
().
. , .
! 1. ^, 1; ,
1.

trlcam (. 61,(0 vittharaltiaam, . = vistarayitaram).


, / (),
, .
n

- , .

. .
. !, !.
/ ,

^ * , HairbpeBie, pimeaie.
1.
, .
i . ,
.
f. udici, n. uddk) .
. , .
. , ; ,

238

().
- nocBfliueHie.
/. 1.
. 1.
. (62,9 ).
/ 1, 8.6,59 bah. ()*.

. .

FT , , .

^ . , .

!^> ., ; ( ) adj.f.

[ . postjios. , ;
upari , 1, .
34{T:-J . npenflTCTBie, ; -

$( ; . adv.
.
. .

, .
. (, ).
. .
1 . ; S.6,t . .
">. .
. , .
' .
(. nat)f. !, .
*> , , 1. , .
. , .
1) , (
).
/. 1.
du. (ubhau, ubhc) .
() {. cakravarlin).
3 T T f . ^.
.
t / . . . .

. ; !.
/. 1

. ( ).
/. ^.
1 . , (. .
1 , ).
. .
. postpos. !,
Kpout,.
. .
. , "ridbha , .
^ ", i". ,
. , , .

( )/, .
^ ( vlfflwla . ) .
dantolukhalika.
. .
- 2. w.
. .
, 1.

fi , , (S. 5,
, marram).
^"-
.
.
adv. .
^T aic. ; .
,

, vdh.

imtr. .
239

. adhyatmika).

, .

^<til |*^, , . 41 ( , / , .
,

) . .

. .

m. patron, Pftnara.

1 .
. -.
. .

(m. Jt(M, /. ia, n. km) pron. inttrr. ?

, -

? cid, , apt indef.


-, -, -, ',

.
adv. ('. 1,25
, ).

, 1 , ; ? ? kim iti -

^ ^ (. eia, f. eSd, . etat (tad)

? kim api ; kim

, . , , (S.

, ; cid iva ; kim

5, . , ;

, , ,

. 6 sc. - ).

; kim khedu ? -

CTfSJ pkr. . = $kr. atra.

? kim artham ?

Jp{ ( mad) pron. defect, , .

? kim nimittam -

^ . -, .

%? ? kim punar , -

CTS( , .: , , , , !
. . -fee; kasmdt
,
adt. , .
(. foi(t).

? ? 64,* , . . ! . . .
j m. .

1.
. (. 95 .
).

, .
. .
m. , .
'" > .
. . . ().

., .
/.

"> . ,
1
.

" , ,
(. sthalaja).
, / upant240

?
^ ? , ,
. = .

? C%d .

. .; . ,

v. ? ?

. < .

cid, cana,api -, , -

id. ,

, ,

, .Wf (-fear

skar) pp. , .

{den. 10 act. med., p. lathyate)


, , .
, ; "yoga m. id.,

/.

"apraya bah. .

; puraskarya . . ! , , buddhim , -.
2. % (: kirati 6, pp. kirna) ,

%\ ? , , api -.,

. id., M. 48 -

-, -, , .

, ..

super}, , -

'. ,
pp. , . 1% -

Cyas) eompar. , .
. .

, (.

. .

"). . ; .

1 / , .

, . -

/. id.

, .

. (), -

/. , 19,1 "tamgatah
( -) .

rffl, praes. . kamayaU (f. hamiiyate, hbUI .


pf. cakame, pp. ianta) , . >5 . ,
\ (Jcampate, . liampayati) , .
.
1. " ( . , . skar:
lcaroti, 3. pi. hirvanti,

med. hurute,

hurvafe, imp. hum; p. kriyate, pp. krta,


pn. kartavya, karaniya (. .), inf.
karium, get. krtva, "krtya; f. kariiyati,
te,pf. cakara, cakre, aor. ;. rayati,"te,pfph.karayamdsa,pn.karya
(. .); des.cikirfiati} , , . .; .

. ; da .
SfiH Qcrntati 6, pp. krtta; c. kartayaii) p i .
J . -, , .
hfi44H . ,
. .
. . .
U*<4i . . . .
*; meHie, ; karmayoga 3f. 86 241

'&.

(*ffya*t, pp. trfita; . larfayart, .


karfita) , . .

, / . ? .

, .
. . .

( katara ) adv.

(!!,. krHa;f.karkSyatinkrakSyati, pf. cdkarSa; . karSayati, pp.

, .
ctilril / , ,

kariita; inf. kraStum) , ,

, . . ,
. \ ; .
, .
fsfST , . , .
, .
? * -,
.
[kaiayati 10) . ,
.
. , .

. .
. 1 (N. 1,17 ?), ; . 41
; " bah. 1.

1 4 J 5 ( - ('*"*) / ,
. , 1.
4)144 adv. , ; , , , .

. . , .
. , ^ Mipoearo 1 (^).
. . .
(katpatt, pp. kJpta . .; . kalpayati, p. kalpyate) . ., .
4. 5 . , .
1||, /. t , , .
; . .
. .

( ) adv. ,
, ( ).
|1^ . , .
m. 1 .
. 1.
. .

-.1, .
. ; ,
-, .
. .

EJpg n. -, , .

-; . , ^.

8 {kasati; . kdsayati) (?).


. .
r. . = skr. kva (kutra) ?
m. .
cffl3{kank$ati,pp- ) .
id.
242

^, 4,32 ib. (?).


. nom. pr. .
. , .
/. . , .
.

, , *; "
, .
. .
">. , .

( kurubala = hurdbdka) .
. 1.
7 . , , ; ;
.

. , .
. .


( ).

. (-

. , .

, ).
. cjyra.
? ? apt , .
&>.,, , ,,

l- 1
.
jlbft /. ,
. (. ,
.).

. ^, .
. , , -.
pp. 2. (tor.
(den. act., pp. iirtita) ,

id-, ,
. .
, ( , .).

, , . IT id.
, ,
. *.
. .
. , ( ).

1 ().
f. , .
. .
<+stltji . !, 1, ;
vad (, vac) ]',
( . 48 . .

W.'-eTn. , , .

5, <:

{4 ? ? ?

).
.

apt, -., -
.

*i44 . , %.

^Fl^tf . , , Aie; all. adv. .


9! , . , .

.
. (1 ).

(! (Itupyati, pp. Icupita) ^ (


.;pp. , .
*1( . , , ,
'" , .
. .

: husumbha . ).
5R4 . .

^5 . .

243

, , ; . .

S^fct/. , ocrpie;

!, ,, rope, insfr.

, . 63 MisaV -

. adv. , .

(]' -

\ , , .
^ , ,

).
. .
=*1lHtJf , 1.

B'BAyiuie, .


( , . aUjdli).

', .

. , , ;
jata" S. 6,97 .
. metron. KuntX (. rota).

rT Wplpraep.upostpo$. , -,
; arthakrie S. 4,25 id.
^.
, .
, .
, .

*, . .
, /. fcuf.
m. patron, -!, (
Kufika).
kramati, ", med. . hramaU;
hramyati 4; /. , -

, ; . . . ;

hrame; pp. kranta, get. "tramya) CTJ-

. 20 .

, . , -

() ..

, . (?. 11

( 1).

. ; -

' . .
. med.) .
<jJiH (pp. kalp) ,

( .). 4 1 , , , . 3 4
, . Vffl -

* . ,

, ( , -),

. gftfRH id., M. 41 .

. .
' . /. .
, f. % , ; . adv. .
. ( *).

' ehH( m. ; . . .
' . .
244

.^ ,
kramya . VI , .
) . ; insir. ailv. ,
, ; "yoga m. ,
.

1 * * , -

; " 63, - ; kfama 66,3 -

.
\ /. %1, ; , .
(krinati, krimte) . .

1.
. tepn^aie, , .
=? , .

(krudhyati, pp. kruddha) ,


. -.

. ; (. makiaya).

^ (krofati, pp. ) . \ (klalayati 10) . &.


,,,.
stw , .

5 , , .

% . ; , /. .
51 . .

(, "U 6; pp. Mipta,gtr. kHpya)


. !, -

. .

N. 3,1 (- ).

. , 1, ;-

, ( Joe). 5 .

peaie.
, .
*? ? cid, api *-, -

.
; . adv. .

, -, -, , ,
; kvacit kvacit ,

. .

{, .

\ (kvatlmti, te; pp. kvathita) .


<. Mraoeeuie; kSanena, ksana" , , iV.2,3 atha
; kiananlarc 12,1

/. .
. ; (63,1).
(( "' .
* cnoKoacTBie, .

.
. ( ]
. & (,

R (kitnoti 8;

.
/. .

).
1. .
. id.

(fc/amate, i; pp. tydnta) Wjlf- .


, , .
5R , , , cuo

. . , , .
. .
245

5 , , , .

Hie; ; nepeceieHie ; 8.

^ (khadati, p. khadyate, pp. khadita,

5,(7 .:

inf. kliaditum) , , -.

, -

(khidati 6, pp. ; . khedayati,

( : ,

pp.Khedita) , ; . -

: ); . 61. 73

, 88 ,

. .

(khelati; . khdayati, te) ,


; . .

. . ; mandagati 13,3 bah.


(.
abhinnagati).

(khyati, p. khyayate, pp. khyata; (gadati) , .


f. khyasyati, pf. cakhyau, 3. pi yus) 4"|.. . 1
, pp. , .

( ^ ).

\ , , - J[HJ^gacchati, "te, p. gamyate; pf. jagama,


. 5= .
/. -, .

3. pi. jagmus, ppfa. jagmivahs; am.


agamat,f. gamtiyati; pp. gata,pn. gantavya a, inf. gantttm, ger. gatva,
" "gatya; e. gamayati) ,

Tf .1,

-, -, , ,

XflpT . , .

; pp. -, .

IfJ7/. worn. pr. '.

(. .); . .,

. .

, . .

'111* adj./. ( .) -

, . 1ER

, . . -

, . Iffi^ pp. -

(5. 5,105, . mrdugamiiu ib.

mia, , . -

4,J3).

. -, , -

11 . , .

, S. 1,J5 . -

(10 den. act.) .

, . 4 W 4 . astam.

. flf , .

-, , , ;

Tfflpp. ; "gala , -

. -

, , gata" , .
)[(\' ; 8. ,
.
/, ,; , 246

, . WU , , . .
^ ", . 1^, . ^ . -,

. (. vigatasam- \, f. , &, ,
kalpa). fPT , .
. (), ,
().

; . ,
, , ciapmitt ,
, ; du. ; S. ,

*l-*i"l( , .

sc. .

l.ITf (girati, tt 6; grnati, grnite) -

^ (guhati, te, pp. gudha; . gvhayati)

, . 3 7 , ni-.
2.7 () . jagar.
compar. juru.
ft. .

, . id. ,
.
. . , .
4141 . ^ (-

, . .

), 1 -

. ,.

JPT >. (. ), , (12,7 = ); , -

. id., .
m.cocTOHHie

.
1. JIT ?'? '; <" agat) . 5 - |^ 1.
5

, (9. 1,7 tuitin ^ . , .


).

>. , /. .

2. JTT ( \: gayati 4 1, p. giyate, 13 . , .


pp. gita . .; /. gasyati) .

7 . .

[ . , .

[\ . id.

JillH'i , 1.

J|JH4 m. patron, . . ; /.

7 . 1.

. . .

Ifiqg (gahate, pp. gahita gadha) . J|I(14I(UU . 1 -.


5JR ( ). ff d.
. , , .
. .
. 2. ; . -, *.

1 {grathnati, pp. grathtia) ,


.
. .
igrasati, te, pp. grasita jrasta)

. , ; -

, pp. ( vyadhi-

, , .

grasta ,

; .

).

(^ro<s. act. med.;rfes.j'u- ^ {grhnati, "nite, 2. ejf. imp. grltano, p.


gupsate) , des. ,

grhyate,pp. grhlta, ger. grhitva, "grhya,

inf. grahttum, pn. grahitavya; f. gra-

247

hifyati, 4e, pf. jagraha, jagrhe) , , , ,


, . 3 4 . , -, ,
. -, ,
. % , , -

.
( ) ,
, .
.
( han, 3. pi. ghnanti) ,
.

. WI , .
<| . , 1, eeceeie.
. , ; 16,1 .
tllHUll . .
.

^ end. , , , , , ,
expl, (
) !, -, ( ) ; (
, -

. , .

, ),

. , , , ;

; cana catu N. 3,16

, (fcr gr M.78

a; eaiva (ca eva) = -

- . .,

*; , .

, ),

( ) . .

f. , .
. , .

'. = .
* . .

( ^: glayati, "te i 1) - ^leh^ld^ ' , 58,1 (, .


. , .

)
sc. ]', . . ,
( :
arvathabbeyacakr

(ghatate; e. ghatayati } ) -

"tha-

, , . .

" **

3 ^ . , .

.?).

. , , (). gH {caite, 3. pi. ; pf. ) ; ,1( ).

. (gharma . ),
(den. act., pp. ghatita) .
1 . , .
(ghosati, pp. ghuita) , 248

-, . ,
. 5 , JT .,
, .
SJSpqH -,1 , !.
. aptHie, , ; Icibdlw

8. , i e ; 6,1 bah.

, , ; -

3pimie.

. 1.

, /. , .
/. . Durga (
).
. eatvar.
, * =

. , .
id-, , . fa
, , ,
, ; . , . , .
( ).

1, , , , , .

. -, ; . . .
pp. ; . ,

4rl8Hlid=fi

. -1.

,
.
}^ , ().
!$5 (, grha
) . , .
^ (. . eatur) .

. (
:
).
/. , .
^

, .

/. .

( = ) . adv. interrog. ^ (calati, pp. ealita) , , .


> . , .

; pp. , ( )
-,

Vi id.

% (. ardhacandra) . , - ^ f , .
-, da - ^ R . !.
4IU.SK51 >. !
.
, .
^ (camattj . \ (acamati; pp.
aeanta . act. pass.) .

.
. 1
* (
).

1 . , (, ).
(carati, pp. carita ctrna; e. carayati

, -

, , , ,

j y a t

, ; -, , -

, 249

(codati, "te; . eodayati, pp. eodita)

. . .

, tned. ; . -

. ( * -

. - . id., .

: ).
{ , .
frf (ctnott, "mrte, p. ciyttto, . eua) -

(cmribati, pp. cumbita) .


.
. , N. 2,8 baft, -

. 1 id. ,

. , .

' .

crf^ . , .

^ ( . !) ;

fa id., . ,

18,19 . n o i ( na u ced = na ced)

, .

' des. lar.

. 1, .

. <2. tar; . !,
, .
*. , , , ,
; . , .
>. . .

i^on. <>. interrog, ,

{ . .
. .
(cyavate, pp. eyuta) , ; , ; pp. , ; 57,JS , . .
.

far? (a'nfayait, <e 10, j)p. cintita, ger.


"cintya; pfph. cintayam asa) ,
1, , % ( chad pp. channa fc , . id.
/ , , .
( = *** -- para)
!, .
; . instr. . adv. ,
.
1 dot. adv. ,

chadita) . \. 7
-, , .
S ^ m. ; instr. adv. no Boat, , .
. .
. .
{ohinatti, cMntte, p. chidyate, pp.

.
" *) .
" .
. , .
cor.

250

, ; . . chadayati, pp.

cMnna, inf. chettum, ger. "ehidya) , ; -, .


, . fa id., .

n. , ; 4, , .

. .
. , .
( = ardra) ( ).

sT , , .
. .
st4144tJii /.
(jaghana . ).
/ .
^ . , , l l , s ( prilhatas) instr. -

? (jcdpatij , , .
} m. .
(. intent, 2. gar:
jagarti; . jagarayati) ,
; . .
1] , ; . .
adv. , -;

[? . .

s R {jayate i, pp. jata; f. janiiyate, pf. - .


jajHe; e. janayaii, f. janayiSyati, pp. sll4lfl) .
janita) , , ,

[ . , (, -

, , ; .

).

, , .

. , .
% (jayati, "U, p. jiyale, pp. jita; pf. ji-

sT-T . , pi. . , ,
; jana . tapasvijana;
ayam janah -

gaya, 3. pi jigyu;

japayati) -

, , .
\ id. f^ id.

= , , ,

,1 .

(pp. jar) , .

sR*Jt/. , .
141 adv. (

fivati, pp. jivita, inf. jititum; f. jiviSyate) ; pn. jivitavyam impers.

. .

( -).

- .

. (, ).
5F3R . !, 1.
(japatt) , .
. .
, . , .

. .
#> jt; . .
*$|1 .
sFg {pp. jui ) 1;
( ).
.
251

ff , -.
(janati, "nite 9, p. jUdyate, pp. jUata, ? . tad.
inf. juatum, ger. jUatva, "jflaya, pn.

i^WI/ nom.pr. .

jAtya; f. jAasyati, pf. jajuau, 3. pi. ja-

FTJ, . tadayati (pp. tadita, f. ta-

jfltts; juapayati juap, pp. juapita

dayifyati, pfph. tadayavi asa) ,

jUapta) , ; .

, .ER , -

. . .

, . '

(. ^ ta, <ad,

. ; . -

. ) adv. , , ,

, . ,

; , ; -1 ,

, , .

, ; tatdh prabhrti

, , ,

; tatah him ?

(vijAeyam , ); .

? tatas tatas ,

-fe (. yato yatas); ,

UrfH . !,.

? ? yatas tatas

. .

; yaditatas .

/. .

. , , ;

superl , ^, -

tas .^.. !;.

; S. 1,18 /.

? adv. , ; ,

; yatra tatra - .

ttillrlti n. , .

( -fe -

1/. .

) , -

sqirwl / .

(jvalati; . jvalayati, f. jvalayiiyati,

, .

ger. "jvalya) , , -

1 adv. , ,

; . ,

,; ,,

. id.

; eva, ea ; apt

scjttfi , ; . .

id., , -; yafka
tatha , 11,1 .
; yatha yatM tethd tatlux ^

JT (dayate) . -~ 3 ^ .

.
, , ,

^ . edam, no sir. nu etat.


252

; . .
("> ! <*> / ea, n. <<rt tad, .

tmm) 1) pron. , , ,

, . ,

, (

. , -

! ,

(16,* , 10,9 ,

tapas tepe); c.id.W

11, , 12,11 ; S. , ( tatpriyartham 1 );

id.

. , ; ,
, .

tat tad ( )

(den. act.) .

. . ; tena, tamat

. , - (.

(instr. . .) adv. , -

. 2) adv. (. .) ,

: jana -

,( );.

in , ).

yadi tad ; tad yatha | I -<=**? , , .


-, .
^ adv. ; . tatas id.; yada
yadatada tada .
^1*1^ N. 2, bah. ( ) (

, , ,/. t .
, , .
.
. (),
.

, - 146 1.
, fW (tamyati, pp. tdnta) , ).
rR (tanoti, "nute 8, p. tanyate tayate,
pp. tata;pf. tatana, 3.pl. tenus) ,
, . .

, . 3 ^ (
*).
. , , .
, .
" ( tf: tarati I, tirati 6; p. Gryate,

. ,/. .

pp. ttrna, ger. "(irya; tarayati, f. ta-

? (/ tanu, tanu <entn) TOHKIB, -

rayiSyati, pp. tarita)

;/, tanu tanu , ; /. tanvi

, ; . -

, .
-111 adj./. , .
(tapati, p. tapyate, pp. tapta; pf. ta-

, . .
{[ . . . , .
1, prdbha? .

tapa, tepe; e. tapayati, tt,pp. tapita) ^ . ().


,-!), , , , }3) (10 den. act.) , .
253

tffl [tarjati, . . 10 tatjayati)

( 1
1 -^).

tf4Jfrpj/aii, pp. trpta; e. tarpayati, te) (), ,


, , -

, , (. ; him tu . Jca); -

, . ; S. 7,*

tu {kim tu) ( tu

= ).

; .

24 se. 1 .

[ . .

5 > , ; ; ^ 4 (tuSyati, pp. tu&ta; . , pp. to"talam , "taU , , "talat

Sita, ger. "toSya, pfph. asa)

-, ().

, , -

/. 1) aW. 2) ode.

,pp. , -

. , , ; we.

; . , .

, .
rtl4W,/- , , .
(11 , , .
1^ , .
(1(| . ( *).
1<>< adv. .

^ . -fe .
= , tul.
- 1, .
. .
. , .

^ , , ;
"vat adv. . , ,

, , (56,1tamin 'ticira"

. ; , , ;

, ); yavat

, , !, .

tuvat ,

4 , ,

(), , .

fftsT (tejate; e. ttjayati, des. tit&late)


, . , des.
, .
()( , . , .

. , .
(tyajati, p. tyajyate, pp. tyakta, ger.
tyaktvu, "tyajya) , .
tff^<J. WUd.

(/ tirafdi, n. tiryak) , 3fT ( trai: trayate 4 1) ,


. . -, .
HITIII , !.

. id.
. .

ifc[ . ; f5l .

58,23 adv.

254

bi4St) .
rn.pl. (.

= . , ^pf pp. da.


= , sg. du. ).
^ - . . , .

. , .
i

. . . .
. .
--

) -

, . . .

, -

^ (damyati, pp. danta; . damayati, pp.

.
, . . .

damita) , . ;

13144414 adv. : ,

pp. , , ,
.

(. savana).
^ ( ivat) . tvam; .

. 1 , 1

, . ? = ,

, ; . .

. .

.
. . . -

WJ

(tvarate, U) .

tfj\ f. .

. . .

- , . . .

. , du. .
1, MiuocepAie.
, ,
, .

, pp. daSta, ger. dahStvd) , ^


, .
, 8; ". t'nsfr.
adv. , , .
.

(dpiati, p. diryate, pp. dirna; . darayati dar", ger. darya) ,


. . . , .

^ % .

. ( - ^ . , .
); "ddkHna bah. . sanavedasaddkiina.
* .
.
.
(10 den. act. danda m.
) , ,
.

% (patyati; p. drgyate, pp. drSta, ger.


dritva,

"drgya, pn. draiiavya,

inf.

draStum;/. drakiyati, pf. dadar$a, 3.pl.


tladrgus, pp/a. dritavmJ; c. dargayati,
inf. dar$ayitum, ger. "darfya,

pfyh.

darcayam asa) , , ; . , ; . (8. 1, . atmanam = 255

).

(pp. atta adatta) , -

iiaBieJf.42: 1,

. \

-, , ; -

(. .

1 , ; ^ . , ) !,

( ^, -

. . , , -

); . ,
mrtamt *.

.
^ - , 1, 1,

, . 9 =

(S. 2,17 "tat . -

); .

. , , , ,

4*1 "> -.

; -, '1;
', !, ; -

%ffipp. dam; i. . .
.

Bie, .
; , .

, .
^5F (dafan) .
1^\\ .
().
^51515^5 , ().
^

(dahati, p. dahyatt, pp. dagdha) ,


,

; .

(. 71),
(ibid.).
(1 (dadati, '. imp. eg. dehi, opt. dadyat,
ppr. dadat, med. datte, p. diyate, pp.
datta, ytr. dattva, "daya, pn. datavya
deya, inf. datum; f. dasyali, "U, pf.
dadau, aw. adat; e. dapayati, des. ditttati) , (S. 2,26
sc. ), ; med. ,
; . .
256

. ^, , -

. ().
,
m. . . .
. .
. 1 *.
BHAtTb.

. ; . adv. -; dine dine


.
(dyu, dyo, . dyaus) . /. , .
. ; diva instr. adv. .
. () ; div" div" g" S. 4,5
, .
|1>( .
11 adv. ,
.
adv. id.

ffl. , .

i(lrtti4 , -

, , .

1. ^ (difati 6, pp. di.Ua, ger. "difya, pn.

(=^||$ , .

deUavya; pf. didefa; de(ayati) - 5 < 1 , , .


, . i(7. (

. dat.), , -

" (tjandha . ).

; . id. 5 id., -

. , .

. 1 id., . f , 3 ^ (ger. uddifya .

.). 5 '' ~ 34 J~> -

^ - ,

, , .

2. /. ; .

.
. , .

\ interj. ! !

^1*1 , .
<fl4 (dipt/ate, ti. pp. dtpta; int. dedipyate)
, cidTb.
^ , ; dirghayus . adj. .
3" (dunoti , duyate, "ti ro%; . dilna) S. 5,3 duyati (sg. .
j>/. DO * . .)
().
S. 4,9 (viduyata imtr. ppr.) .
": , , , ; . , ,
1, , , , ^,
.
= arta.
- den. duhkhay) id.
/. [sc. dhenuh)
().
9

5< ,,
, ,
, ,
. ,
. , .
3 " ^ , , .
( duhianta) m. not, pr. .
hili0, dwr", dui) = Sue-.
, .
(dogdhi, pp. dugdhn) .

. ,

g^r? "'. , , .
j2^ , <11; .; . instr.
. . udv. , , .
adv. Itnr ; , .
adv. , , ,
, .
, ,
.
257

'. , , ; dattadr&ti
57, bah.
.

. , ,
. , .
, .

^ . 46
( ", . .
, -

. . . .
. .
'. , , .

(dravati, pp. druia) , .

: -

{ , pp. S. 6,3 1

).

( instr. vyasanaie). -

, /. t , ; .

. -

, , ,/, ; S.
0

3,0 devatath 1
.
'. . . .
. , .
'. , , .
^ . . . ;

, .
Cf m. (pacTenie).
?^jj (druhyati, pp. drugdha) -,
, .
/ . . ()
(,..),
Pandu u Kunit.

ie % du. dva.
( , , Cajus).

t! n. , , .

m. , . . 5 4 . , .
m. id.
() .
. .
, , . -, .
.

{) ,
, .
51^ . id.
fe? . ( )
: !, ,
.
. id.

?51 '" , , .
< tn. . .
7 . , daivam
.

.
adv. * , Jcar -

. , .

, tya - vart

. ,

( *).

.
258

; . ,

1. fe${dveiti, dvilte, pp. dvtita;ppr. -

Stint . .) . VI

( ., . 1-

. .), ; dharmatas M. 36

2. 5 . .

. .
1 -

. .

, ,

.
1 , ., ER . , , .
.
. (dhanuiMndam 12,13
).
[ . -^ ( ).
( dhma: dhamati, p. dhamyaie
dhmayate, pp. dhamita dhmata)
, ; 71 ) (1
*).

*.

. ( ) . .
8. 5,>
1.
! ^ ! ,
.
. , .
, .
/. ]

4^((iar<rf, p. dhriyate, pp. dhrta; . tTnj ( . ).


. dharayati, "te, inf. dharayi- {dharSati, pp. dhrSta; e. dharlayati,
tum, get. 'dharya, pfyh. dharayam asa;

pp. dharSHa) ; . -

f. dharaytiyati dhariSyati, te pass.)

, , .

, -, -, -, -, - (dadhati, 3. pi. dadhati, du. ilhaitae,


; . ; pp. -

2. sg. imp. dhehi; med. 1. ?g. dndhe, 3.

, . 20,is -

dhatte, 3.pl. dadhate;p. dKiyate,pp.hiia

. tfr , ptman.
[ /. .

. , ! (19,18
vah
, . . );
1, , , ,
, , ,
-, , , ;
, , ,

(. .), ger. hitva, ", . flheya;


f. dbatyati, pf. dadhau, dadhe,ppfa. hitamnt; c. dbapayati, ger. dhapya) , , , , med.
, . 4TTJ" , .
, . ,
, , , , . . 1. ,,, , {med.),
259

pp. . ahitagni. HTT -

, .

( dhu: dhunoti, "nute dhunoti, "nuie;

(.); pp. -

p. dhuyatt, pp. dhuta dhuta, ger.

, 4

"dhuya) , , .

(. susamahita), , .

. f^ , -

. -, , pp. -

. , . . .
pp. ^, ,

Ufl . , , .

, . . , /. , ,.
, -.

!1{ , -

, , ,

, -, , -,
; nibhrtam 18,16 ; pp. (S. 1,1i); . .
. pp. ,.

/. .
. , 1.
- 2. dftat).
. . . .

1[ . .

. Mam.

UPTJ . , .

( rfAj/at: dhyayati 1, jjp.

1 . .
/.
(. 72).
, .
. , .

dhyata) .
ETJR . , 1; "yoga m. id.; "sthita -, 1.
1 -

, (ramadh" S. 1,2
).
1 . , .

; . adv. , .
. , .

1. {dhavati, pp. dhavita) .


{

, .

fFj4 . , - , ; ^. ;
.
2. 5 (dhavali, tt, pp. dftauta) .
RlSfi I ! (, 2. aho).
t f t / , 1.
260

.
. , . adv. .
, .
. , -, ;

' . 50 (dmmdvam = nakfa- (nrtyatt) .


tratidyaya angaeidyaya) .
& . . .
. , .

. f\f. .
adv. , .

. . . *.
..^). , .
( , , .
() .
. .
. .

^; . natayati) ; . (
) -

(), 65, 66,2 - (nafyaii, pp. naita; . ndfayaii) (, ).


. ,/. .
f. -.

, , . , ; naSta" , . ?.
^ (nahyati, te, pp. naddha) ,

. $. . jpj. -.

med. & . & "->

5R . . . ? , , .

, . 14 ( = )

4^5 (nandati, te) .

id. ^jfnft - . . ^, med. .

1' .
. .
. , .
(namati, "U, p. namyate, pp. nata, ger.
") -, -, -, ,
; , .1

. .
- (
i* ), ^.
. .
; . (
-).

pp. . avanalamukha. pp. 41^ . , , .


parinatarunaprakdfah 68,1 bah.
(. ) .
IT {pranam) = .
^ . initd. 1, ,
.
. .
" . , , -.
. id., .
. . .
. .
, id.

1<*. ,
, .
. 1, .
, (tvannSm" S.
5,51 ).
114*1 * , ; . adv.
, , (. apt).
. . . .
. , .
. .
( 26 bah. 261

).
. , -

1, ;

. , (. 18 bah.).

(66,13 bah); -, ;

' "' 1, ,

* , ,
(, .); 13,21 ()

10,1 ''
(asya, ctasya).
; -

.
, ; . adv.

.
. .

.
1*1| .
adv. , .

(1| 1 .

/. .

. , .
(ninduti, pp. ninilita) , -

. .
.
. ,

, *.

|(1 ' (68,1 a bah. -

. , ().

).

. .

(pp. ) ,

, . *, -

, ci> ot-iAa (.
dha); . adv. , .

^.

. ', , . adv. , 141 .


(. ha); , !

Ml ' , . ,

(60,6 ;

'. , .
( ^) 2. adv.

. 50 utpataaim" 11 -

!).

.
5

1 {pp. yam) , - H ^ l l H I 1, (tapovattaniv0


, ; , -

).

, , ; -

. '.

, (1);

. ,

- 5-

*.
.

262

81 , ptmeHie.
"' , , .

. . .
"^ . . , -, N.
2,23 . (. han).

, , , (,
).
^ {nudati, "te 6; pp. nutta )

Ti^4i l 4 .

, . 5^41 ,

TTOJT m. , ,

. , ,
, ,
, .

adv. -, , ; , 1.
. , ,
.

\ (nayati, te, p. niyate, pp. nita, pn.

. id.

ntya, ger. nltva nayitva, "niya, inf.

. .

ttetum; f. neSi/ati, pf. ninaya, ninye;


nayayati, ger. "nayya) , ,
u

P""i

"| , -, ,

, , ; . . EFJ -

. ; , loc.
.
. , , .
. , . .

, . , - . ced.
, . , . 3^14 /. , .
( -). , , . ]
, . ; . .

. .
. ; dehany" Jcar* S. 2,.
25 = .

3 4 , , .

, (65,6
, ). . ^ pp. ; , .
, .

?fa .

43 . ; ,;
^.

flj . . .

55 . .

^!/. .

- !, . .

CHHJS; . /, i .

i. , . .
. ,
, 1.
n. .
.

, . .
{pacati;pp. pakva,
. *pukta, . .) .
() .
4%Ji|ci| n. sg. pi -
,
263

(, , ,
).
*1

.
. id.

( , -

. , .
1. ^ (padyaie 4, pp. panna; f. patsyate;

. padayati, pp. padita, ppfa. padita-

, ).

vant, ger. padya) , ; -

,
.

, ; . .
. . 3 ^ , -

{patati; . patayati, pp. pStita) -

, . . 3 7 ,

; . , , -, nopfc-

, ,

, .

- (66,5 >, 59,22 );

15 . .

pp. , , -

. , laldtapatta = .

. , -

4 5 (pathati, p. paihyate) , .

. - . .

^ , 5. 5,* pp. .

(pataii, pp.patita,gtr. "patya; jp/.pa-

. oct. (sc. santu:

pdta, 3. pi. petus; e. patayati, pp. patita,

). SJTfl

pn. patya) , , . ,

; , . 74 -

. , .

; . , (

, .^ -

). = .

, ; -

2. ^., ; padbhyam .

. , ; -, ^ . , (17, s "padair '


, (mnrdhna nip S. 7,8

); 1; 1, (.

); . .

76, . . ');

, .

. , !, (), . . .
(, ).
. ; ..
1

n. .
/ ,

4F2R (panthas) . path.


pp. 1. pad.
. ; ; .
. .
1.4J" (: prnati piparti, pp. ; .

tRt ( patra) . , .

purayati, pp. purita, pfph. purayam

?) . ; .

asa) , . id.; pp. -

(pathi, panthan: wi.panthas) m. ,

, , .

264

-, -, , %,

id., .
2. ^ (piparti; e. parayati, "te, pp. pa-

rita, f. parayiSyati) , .

^ q ^ , , 1 (15, i baft.

id., .

1); , .

, ; , , . ; , . ;

. .
. , ;

. adv. , -fee

; (S. 3, 6); agnipar'

(=param ft*); "paras 20,16

. 4

; parartham N. 3,8; S.5,4

*.

; ilhyanapara N. 2,8

. , .

1, 1.

) , -

. 1, , 56,17

[ , , , -

.
. .

, , ;

- , 1.

,; "paramos M. 96 -

. , cnaceeie.


(. .

); parama" S. 1,2

.
-

.
4(tjii=t) . , .

' *,
.

Cfr^gj 1 -

- ,

, , .

(. vrat) . , -

[ . , .
V. .
(1) . (N. 1,5. 9 bah.).
^ . , 1, , .
4^1*^41 . , -; -

1.

{ "' 1 , uie, .
. , ( %).
. 1, 1.

rayana bah.

. .

1, .

(\{

8. 6,

,
.

/..
. .
4IRJ . , ; .
265

^ . .

. .
-, , ;

. . . .
. patron,

( ).
<4>. ,

Tandu.
? -, , ,

?..

, .

. , ^ -, "tarn

* , ,

gatah 20,19 -1>.

8&\ . ; . . .

4 ^, .

. , -

palayiSyate)

41FT m. , , ().
. , .

uieaie .
5^('> - palayita,

inf. "yitum;

f.

, , .

- , ; . .
" , - .
. . , .

. ( . 52).
1 . .
. , ; .
. ().
. , \. %-

. .
, ; .
( .).

( *).
. uBTie, .
1

5 . patya.
1 . , -

w. . .

4FEI . , .
, ; . , .

.
. -, ; .

. ,

. ,

41CtR . , -.

.
. . . . (?arf.

(pibaii I, p. piyate, pp. pita, pn. peya.

/. pasyati; . payayati,

1 (. papa)

des. pipasati

, . .
. .

. . ,
.
415 >. , !, .
. , .

1 . wetron. Prthci ().


1 , / . 1; . .
/. . . .
. . ; . , loc. *, .
(den.

act. med.) , -

, .
, .
. .
415? . , , ; jiila" 68,18

hah. -fc .
41W4lt<4l . .

. .
. api.
5 m. , , ,
.
" . , du. , pi ,
.
5 "' ** , .
.

* -

( -).
pp. ndh.

,
( ).
* , .
. , , /. i ,
. , , .

. abstr. (ataputrata.

.
adv. ; , ,
, , , ; punah punar ,
; punar M. 68
tambhavam : 1 ( ))
.
.

TTRTRR . (pinaka),
, .
{- dee. ) .
TqC^tjT >.
(1).

adv. , , ,
; . tar.
4 ( t * t ) l 4 -

(10 cam. act., pp. pitfita) , adv. = purai ( uteri


.
.
f- -, .
{ (, : . ) ,
.
{ . .
. , , ,
.

).
adv. -, ; ...yadi
S. , 99 . . . * (
, -).
1,/. 5 ; . 1
* Mipa.
. , 1.
. . . .
. , ; ; ;

PJT /. = puta , ,
"putya 18,18 . =
( - 1).
, , ; .
, .

( 19,16: , - ).
. (. ).
. . . .
. 267

; .
4(11<^1 >' -, , -

intrvdkavi).
3SR adv. , *.
=1/. , ,

. .

^\ . pi.
- ( - 1 , . ankita).
(puiyatt tntrans. trans, puSnati

. id.
',/.

thvi , .

Z(t[V3 . . . .
pp. prach.

trans.; pp.puita) intr. , -

J . ; prUhatas 11,8

, trans, , -

(. jathara).

, : 61,1 s -

. , 1. ,

.
; 61,17 athava
/. .
... ... napuinati , , .
: , , !..

. ^, .
? , -.
. , .
(punati, "nite, pp. ) , .; pp. , (
"pitta M. 46 . .).
tjsf (10 . act; pp. pvjita, ger. pujya)
, , ,
. id.; . 58 .
Idbha.
451! /. , , .
Tf . .
pp. 1. par.

takti.

'J . .
. .
', /. I niro j . . 1-.
|^), / *, 1, subtt. 1 ( = "kriya
/.); - S. 7,1 bah. -

(-)
1.
- .
. , *; . adv.
.

1, , ;

/. , , ;

adv. , , , :

; pi. , ,

. . = adv.

id., ( purva, "

ad, fair ! (

vam adv.) 1

).

. , . vidhi-

JT adv. .

268

>. , , .
. .
. , .
1 (prcchati 6, #. , pn.praMavya,
mf.praHum;f.prakyati,pf.papraccha)
. ^ .
Hsil/. , , ; , , , ; , .

. .
, ,
; . loe. adv. .
(. pratyak,f.pratici)

. .
{j>p. sad) .
^^.
( 1 ).

!/, , .

. .

^ (

; . adv. -.

, . .) .
5 . , ,
. .
. .
1,

. .
. 7|, ( . .).
!'1 . .
till n. , .
^ . , .

.
. , ,
{ " N. 1, . ).
1, .
/. 1, 1.

. , , ;
'prabhava bah. .
'. , -, , ; hataprabha S. 5,17 hall, ujificfl .

.
". .
. .

, .
\ . , .

1). ('). .,, ; .


(-

. 1, prabhutva" 65,3 -

).
.
111/. , .
ij/ * 1, ,
adv. .
i'. 1. sidh.
". ,
.

(pp. bhii) ,
, , .
/- , "prabhrti adj.
, ., . . (. ait); adv.
tatas Has adya (. ).
W\\ , , 19,11 .
269

.
.
.
1 . , -, , ,
; .
.
,

, .
(pp. tad) , , , , , ; ,
.
adv. .
' ! -.

, citlapram" -

*. , !.

"> , , -

, , .
ni. ]' , ,
; . ("at tas) adv. ;
prayatna" , (57,16).
">. . . , .

; , ,

. 1, , S. 5,81
tva(^ras ( ) '1 ( , . far.

|.1 ( *); .

fee*, tvatprasadajam), aW. pro instr.

1/. ( *).

no , . .

. -, *.

1, xe6t

5"1-!,1,

ipa.

H W H . .
6!.
| . inttr. 1

, 60,6 .

H W N 4 I / . , .
. , ; .
.
. id.

, ( *).
/. , -1,
Hie; (S. 6, ) ; ,
.
. !..
.

. -.
( ).
^ {f. praci, . adv.prak) ;
adv. , .

/ ycnoKoeHie, , - 5 =

Maujali.

" , , , pi. .
. .
. , .
. , ; instr, adv. no
270

^ , 1.
111 . ! (term,
techn. ).

, . .

. , .

adv. .,
. .
/. , (

1 . ; , .

S. 6,).

'. .

. ; "praya bah. , -

$, .
--, .

.
. , .
. , .
^ . .

! ! ! aho bata id.


ep$t (badhnati, p. badhyate, pp. baddha,

1, , , -

ger. haddhva, inf. banddhum handhi-

, . , , ,

turn; pf. babandha) -, ;

; . , ;

p. ,

/. .

(-), ( , -

(^( /. . . (.
npiaTuoe 62,2).
5 . .
5ft {prinati, nite, p. priyate, pp. ptita;
prinayati) , med. pass.

.), (baddiwph" 62,9

upabhoga). H t j .
m

. , .
. 1.

. , , . - ^ , (
, ; pp. , , , .
/. ; .
,
, .
* ". . , .

-fe).
. , ; ,
(N. 2, , ); .
adv. ; . . . .
dc<tl ( adv. "vat) , ,
; adv. , .
> !'; ,

\ .

1? , ; prauiha" adv.

(, ).

.
(plavate, ti, pp. pluta; c.plavayati, pp.
plavita) , ; . ,
, .

, .
superl. , , .
5 eompar. id.
271

adv. , -fc, -fc, ;


. -, - .

, .
. ( .),
. . . .

!,/. / , .

adv. (. stoJcam).
, .

-1.

o,dv. , .
< . .

- - '

. .
11*1 ^ -

(badhate) , .

1; . .

5/. -, (

, .
"> . . .

); , .

^i n. !>1,

. !,.
, , ,

, , , -

; . , , -

Apie; 1 (), -

(S. 2,8

; , ; .

-, . batavatsa

, ; .
m. .

ib. 2,9); f. , .

^ . 1 ,-.

. , .
. , .

..

. .

. .

_ .

. .

<( . , . . -

/ , , , -

-bnie, , - ^ . , /. t ,
.

1, , .

, .

(bramti, brute 2, imp. 2. sg. , .

(bodhati, te,pp.buddha, ger.buddhva;

bruvan; impf. abravit, 3, pi. abruvan)

. bodhayati, pp. bodhila) ,

, punar , -

, , ; pp. -

. V( , .

1, , ; . -

- id.

, , . . id. - ft , . .

[- bhaj) , -

, .
es

3}jWfI tW- ^ 272

, /. -.
0

^/)

, , ,

.
45 (bhakSati, . bhakfayati 10
. ger. bkakSayitva, inf. bhakSitwn)

. .
. 1,

[. ).
. , , .

5 . , .

(. m. bhavan, f. bhavati) -

4?U -, . ().

, ; , (16,19 .

* i. , , -

dat.).

1, 1; . -

, / , , , ,,-

, , ,,
(. gati).

, , . - adv. Tear .

/. .

41 (bhati) ), , .

pp. /.
> . , .

4TJT > , .

4sT (hhajati, te; pp. bhdkta . .) - 4HU . , , .


-, . id.
(bhandkti, pp. bhagnd) , , .

4 R . .
. , .
. patron, Bharaia (Bha-

( .

rata, Kaunteya: -

4 7 , , we. ,

Brhadafta -

*!, ; . , ,

).

hhadram te, vas , 4Tf5I5T . patron, bharailvaja.


(S. 2, . ! - 1/. , .
! & 5,73; 7,7
1 ).

1 (), , ,
, ; {sarvabh"

. , , .

. 80 - = ); bhava-

^ .

sam" M. 43

[bharati, te, . bibharti, bibhrte;

( , -

pp. bhrta, pn. bhartavya) ; , . pp.


. .
">. noni. pr. .
. 1.

. ,
411=1*0/ .
| (. cans, ) ;
18,17 ... -

273

... ("urtliam . . .).


(, ti) . gf>T id.,

3 4 .
},1, !.

. 5 .
. fllf . .
4WF/. .

. .
1.4Jbhavati, te, p . bhuyale, pp. bhuta,
ger. bhutva, bhuya, pn. bhavitavya, inf.

bhavitum; f. bhatiSyaii, peripftr. bha-

vita; pf. babhuva; aor. abhut, .

(bhikSate, (t) .

ma bltUt; e. bhavayati,ger. %havya,pn.

/., ; ;

bhavya . .) , ,-

ear , -

; pp. , ,

, , evas -

5 . , .

1; 3. sg. imp. bhavatu ,

5=1 . id.

, , , ; . .

ft^ (bhinatti, bhintte, 2. sg. imp. binddhi,

, , -

pp. bhinna) , , -

. $ , .

; pp. , ,

5 , (

, , .

). . , . . , , -

[> ,

, .

>ft (bibheti, pp. bhita, pn. bhetavya; aor. 2.4/- .


. bhaiSis) , pp. (pp. bhil, . ) .
.

( ), ;

, ; .

(-, , ); -

. . .

, /. , , . , ; . adv.
(, ).
HlhFJ n. onaceHie, .
437 . , .
Mrh^t) . bhtdctavajjane he. M. 66
.

-.
4HNIH . . 77 |'

, . . .
1/- , !.

. .

5 (bJiunakti,bhunhe, ppr. med. bhufijana,

pp. bhukta, inf. bhohtum, pn. bhdktavya; /..;


id. .
bhojayati) , , 4t}H (/. "yasi, . adv. yas) compar.
, ; . , ,
274

; adv. ,

, , , , ,

; bhuyo , 5 (bkraeyati, te, pp. bhraita) ,


; bhuyasa instr. adv.
, .
Hl4t superl. -; "-

-, -, -, , .
i5T . !, 1.
[I5R .

yiitha

bhramyati, pp. bhranta;pf.

, ( . pp.) ;

babhrama) , . qf^

. adv. ,

id. ffl id., pp. .

m. .

(10 cans, act., pp. bhuUta) - ? pp. .


; It. 6 6 SC. ' SflsT (bhrajate) , .
(, ).
. .

. .
ST/. .

. .
* . . . .
5 . . . , >.
1

. .

. , ( (<''. ' > - '^) , -

).
> /. 1, , .

. , .
qfttl . .

> = bhrtaha.

- 1, , .

45F ; . adv. , ,

. , .

.
[ . .
[ . ; .
/. patron. .
41 . .
. ijLfiaxe, ; 1, ,
; .
HlfrH 1
'.

. , , ,
.
(, bho) ! ! ! !
,/. % , ',

1( mad) oAam; . .
. , .
pp. ; . ^, 1.
/. *, , !.
1?141 .
[madyati, pp. matta) ,
. 3 ^ -
( , .),
.
^ , , .
. , ,
.
, .
275

. . . .
-fe, .
. .
. .
. ,
, , .
. .
; . , , Joe. , .
( Dp.).

rpH^f , .
. (); Hie; '.
{den. med. act.; pfph. mantrayam
asa, ger. "mantrya) , .
.; . ftfN , .
. ^, .
^ , ; . adv. -

1 ; . . .
1/. .
(manyate 4 manute 8, pp. mata, ger.
matva; f. maneyati; pf. mene, 3. pi. menire) , , , . . ;
, pp. , .
. 46 , .
^^. , , , , .
IH , . .

. , .
. ,
. .
f (mriyale 6 pass., pp. mrta, pn.
martavya; marayati) , . ; pn. . impers. ;
pp. , .
. , .
R'KFT ' , pi. . . ,

1!1,
(N. 1, <); 41
7 14 - ( 1),
^ manuh
svayambhuvah ( 54).
. .
; . .
1, . ^.
npiflTBbiS, ,
. .
t / 1 , Bie .
276

mandam , .

.
(mrjati, te 6 mariti; pp. mrUa, ger.
"mrjya) , -, -, .5 id.
, . .
.
. ,
-; ( , .).
(mrfati 6,pp. mrita,ger. mrcya) . fif .
(mrSyati, te; c.mar&ayati, te) , . .

. , pi. .

/. .

, ,

!. ; .. ;

( -fc).

/. t ; , ,

. . .
(. , / . wahafi; mahd) -

.
. .

bifi, .
. .

/. -.

. id.

4<clrl4H . . . .
^ ,

. id.

7 (den. vied.) .

. .

. . , .

-.
, ,

.
1.41 () , .

, .
1.

2. {matt 2, mimite 3 milyate i; p. myaie, pp. mita) . H H .

,
, , Bifimifi.

- , *, .
. .
.

^11 . , -

dv. , -fee, .

.
. - ,

/. .

, .

. , , ;

. ( , ),
.
. () .
"' !)) () .
. ,

, . ^ . . ;
f.aid.;

, (. sanga).

/ .
. 1, .
4 1 4 ^ , (S. 5,tl).
; . -

.
. 1 () .
. . . .
1

'.

, / . -1; . ,
/. (66,6).
.

277

. . . .
, .
. .

pp. muh.
(, te 6, . ate, pp. mukta,
ger. muktvd; . mocayati, pp. mocita)

. .. {pi.) ;

, , , -

/ . * . . -

, ; pp. M. 44.58 -

1 . | )

. fef id., pp. 17, U / . . -.

. -.

.
1.JJ5 [modate, pp. mudita; pf. muinude)

. .

, ; pp. -

m. id.

, .
*1 2. ^ f. , yAOBOjbCTBie.

. , , ,

41 =}>,/ , .

, (, . . 26.

- .

41. 43).

1(1*11144 , - 15 - . , .
.

(muhyati, pp. mugdka mudtta; e.


' .

. , . , .
/- .
. .
4 m. . . .
adv. , .
. . , , .
adv. , , .
fa?? (muali, ger. militva) ,
.
.
(ien. act.) -, .

mohayati, pp. mohxta) ,


pp. , , ,
, ; . -
1, . \ . .
( muhus) adv. , ; , .
.. , ; ;
. adv. , -fe
.
> (pp. mult) .
. .

(). , i. , .
/ 1, .
. , , , .
i|le| ,1 ', , miS.
278

.
% / . ; .

.
. ().

. , ; , .
. ; .
. .
>. (, );
.
4J14T/. .
(- ) .
IJFJ ', .

. .
. 1 , . .

,
().
^ . ,
!, .
. , .

JTJ, / " < , , , ! . , 1.


.

1 . .

4 J H l F R t adj. f. , - (yatate, pp. yatta; f. yatiiyate) ( ., . gajagamini).


tJSCJ4 ; m. . (.).

. ., . pp.
. . 7 .
adv. , , %1

. .
, -

, , , ;

, ; tara corn-

, yato yatas ; *;

par. .

rfi- , yutuh prabhrti id.

. ( j t c t , 4f?f n. .
).
^/. . . ().

1 . 1, crupaHic, ycup, .

, /. t 1, ; . adv. *; ; .
.
ITRT . 1, .
\ , .
/. .
5 w. / . , !,
S. 6,7 bah. -.

adv. (. tutha);yalMcmtm
(& 5,51 ,
);conj.,.
M^JMIHT adv. ,
( S. ,\ 1)).
4PII(WT adv. , ,
-.
^ adv. no -tpeHiro, 21,17

pron. rd. .

EJ5T > 1 . ^ adv. , (yajnti, te,p. ijyate,ppMta, ger. ;


f. yakSyati) , .

.
481 I'M adv. id.
adv. yaihatutkim,
279

adv. !, , .
1

adv. .
adv. -

, .
adv. .
adv. id.
. id.
( yathokta") adv. ;

( ). -,,
, ;;^.. . UJ
; . id.
ft? (); .
. . . .
. , .
. (S. 5,
,,' ).

yathoktavyapara 60,17 ,

. . . .

(. .

. . . -

).

^ (m. yas, j . , . yat . . , '.


yam)pron. rel. , ; .

. ; .

, . -

(yad-

compar.

artham 17,te ); yad

. .

S. 5,36 . yam; yah kafcit

45Tlt<=|4 , .

, 1; conj. ( . -

QT7 /. , , ; ,

noc.it ,

. . .

41 (/, 2. sg. imp. yahi, pp. yata; p/.

KOHn,t ); (S.

yayau, 3. pi yayus) , -, -

2,11); , ; yad tad

, , ; 12,

, ( ); ,

"bhranfam yayus . -

11 , ; yasmat

. .

- , .

, .

%\ conj. , (. tada).
qfij[ ; yady api .

5ftr id.
{yacati, te, pp. yaeiia) .

[{ 1, pp. yata, ger. yamya; . 4TFRT / 1, ().


yamayati, pp. yamita) , ,

31/. ; 1.

. . pp. -

4ir5Ri ;^-

. ^1 . 3 7 -

nayatrikamatra M. 67 tali.

. ^ id.; p. , -

nponHTanie , -

, , ,

, .

280

,/. vati , ; . ,

1, /. i , .

/. (, ).

. , , .

. . ; .

adv. .
; "vat adv.

, , , ; yaeat.

..

(. tavant).

. .
. , ,
("yoga ); . 65

{yauti, pp. yuta) ; pp. -

, , .

( = dhyanayoga); yogaias

. , ; * .

. adv. .

. yuga, S. 4,1 yug" s" = - |1 I. , , .

(, , p. yujyete, ti S.3,iQ 1 , , ,
pass, . act., pp. yukta; pf. ytt-

yoja; yojayati) , , 1 . , .
,
, , . 12
( ); yujyate c i t , , , tam id.; pp. ,
(. 8,1 , . .

4Tf?TT !, N. 2, <7 .
.
>/ ; !.
.
. , ,
.

: ), ^, / 5 ( Savitri).
, , - 1\ .
, (5. 3,16), ,

;
(-). , ,
. , pp. -

. .

, , ; . - " .
. ., .
^ . .

JJ& (rdkSati,p. rahlyate,pp.rdkHta)oj.f&, , . ^ id.

1.04 (yudhyate 4) , .

*>. , , naceHie.

2. UU/. .

. , 1.

^ . . . ( Markandeya ).

"' , , .
J . , ().
281

(10 . act., pp. raciln) , ^ (rahaii; . rahayati, pp. rahita) .

, . ; . , , .

'" , ?..
/. .
. ; .
,

. , ;
. !. adv. *, , ,
.
; . , .

*. , .

^ . . , .
Jfl pp. ram.
TJr?/. 1, (. 49
. ,

IJ in. , '; ;
, ; 1.
T^tsT (rajate) ; .

; Mipoeofi

lyurb, atman).

tn. .

Jl% . , .
fBT ' .

. ,/. t ;
( . , . rajasevaka).

(|^ . , ..

JBHI/. , .

\\ . -

TjB^cI I. nom. . .

"' .

1, -.

? (rahhaie, pp. r&dlia, get. "rabhya) ^ . , . .


. , ; pp. .; get.
. . id.
JVf^ramdi, *te, pjj. rata;pf. , )

T|si)c{ . (?) ^ . ; rujivaiocana .


) .
. .

net. , med. pass, -

ni. . . riitri ratri.

, , ; pp.

"tnf. .

(ci, ?.) ! , JVJ (radhnoti, pp. rMha; c. radhayati)


. act. -

, . .

, pp. , -

prUTfT , 1, .
^

id, , .

^ . .
. ,; !., ,
. .

. 51 . ,
.

~^\ . . . .
. , ,
. ,/. * .
. .

). 5 ,

(' 2 rurati , pp.ruta; int.roru-

( ), .

yale roramti) , (, ). id.

5 pp. nth.
T . , , , ,

1. ^ (roeate, pp. rucita) , -

, ; rucitain yadi ie S.
5,80 -fe .

. . . , .
(den. act., gee. rupayitva, ")

2. ' / , , ,

, -

1. id.; -, -

^sT (rujati 6, Pp. rugna) , -

. - .

, , .

1/. .

, /. im , ,

^ (roditi 2, imp/, arodit arodat, ppr.


f. rudati, pp. rudita; pf. ruroda) -

; , .

, , . -

interj. . .
, '.

, .
~(&, .\. rundhanii, pp. raddha)
, , ;
pp. , , ! (). 4 J , ; . 5

. ,
. , %.
, .

J144 . .
. ^.

. fi( .
~^\ , ; . .

^ (rohati, pp. tudha, gtr. ruhya; .


ropayati, rohayati, gtr."ropy a,
ppfq. ropitavant, inf. ropayitum) ,
, ; . .

. .
. , , .

- dacalakSanaka.

gnjfid.; . , .

den. act. rntd., p. Idklyate,

. , -

pp. Jakiita) , , -

, , ,

, p. , . ' id.

; pp. 1,;1, -

flqhVJ.

, ; . , , .
\ id.; M. 25. 38 .
( :
CTBIC

. , {medinain lakima
, ).
,, ; .
. .

283

5 (luguli, pp. Jagna; f. higiiyati) - 51 (laSafi, pp. la&ita) , , -, , -

. id.

, ( .), 19,21 pp.

. , , .

, . trff id.

. , .; -

5PTJ !. , .

, pi. , abhi-

(/. laghu laghvi) .

pujilalabhas M. 58 (), -

55 (Iqjjate) .

, (

/. , .

, .

).

5 / , 1.
(lapati; . Idpayati) , -

(likhati 6, pp. Kkhita) , -

. id., -; . -

, , .

. =1 .

, 56,31 alikhita iva

5 (labhatt, p. labhyate, pp. labdha, ger.

, , .

labdhva, labhya;f. lapsyate; lambha-

. , .

yati, pp. lambhita; dee. lipsate) ,

citre (he. . )

, , npio6pt-

; labhyate , -

i. -, , , -

; . , , udakain

(-

lambh" ; des. -

).

, . ,
(atmanam ). , . 3 4 ; ,

(limpati 6, pp. Kpta) .


5 des. labh.

edhi, pp. Kdha) . , ardhiivatidha .

. . 5 (liyate 4, pp. Una) , , Tinah sthitas .


.
l}anbate,f. lambiSyate; e. lambayati,
ger. lambya) , . . 1
, ; . ,
. .
, . (. 12 , . .
,
).
284

5 (lumpati 6, pp. lupta, inf. loptum) , .


, pp. lubdha) ,
pp. , .
, pp. ) ; -, .
. , , .
. , .

5TRJ (lokate, . . lokaynti, pp. lokita,

iikte N. 3,3 he. abs.; S. 5,39

ger. "lokyd) , -, .

. ,

* id., -, -, , -

. 5 -, .

, . ,

, ,

. 1 id., . flf

, .

-, .

' ^.

{\ '. 1, , /?, \ . , .
39 .

. , .
' (vaUcaii; . vaucayati, pp. vatlcita,

515! . nipa, .

ger. tailcayitva, inf. vaileayitum) -

?* {locate, . locayati, pp. locita,

, ; . , .

ger. "locya) . , , . | id.

1\/. .

5j)|44 . .

. .

51 m. weiawie, , ,
.

tuff. adv. , .
.,/. , (. /, -

, .
. , .
, , .

. .);
balavatsaya S. 2,9 hah. .
, ; , .

, .
. , .

% (vadati, "te, pp. udita; c. vadayati,


ger. vadya) , ,
, ; S. 6,ts

(). ^ .

51 . , , noKOjtHio, .

, , -

- ,
. , .
?(\ .
(vakli, p. ucyate, pp. ukta, ger. uktva,
in/, vdktum;/. vaklyati;pf. uvaca, med.
, 3. pi. act. , ppfa. iicivans


( padau). .
. .
. .
. .
. -.

uktavant; aor. avocat; vacayati, ger. ( . , .


tacayitva,pfph. vacayam aia,pn.vacya *^ (vandate, pp. vandita) , . .) , ,
. , ; evam

.
%, . 12 ,1 -

-.

(20,13 bah.). . , >.


.

(vapati, pp. upta, ger. upya) ,


. \ .
o(QCi(]fT

, /. t .

( -

adj. f. -

* . , , ,

prthuerom S. 1,23), (. -

( =

, , 1,
, .
.
l . q q n n . , , .
2. . , .
\.Qf

(varati, . vrnoti, "nute, pp.

vrta; . varayati, pp. varita, pn. varya,


ger. "varya, inf. varayitum) -, -

. . . ( N-, . 8,
. 4).

. .
(vrnakti; . varjayati) , , ; . . .
.
. , -.

, ; . -, - (variate, "ti, pp. vrtta, ger. vrtyn,inf.


. , ; .

vartitum;/. vartiSyate; c. vartayati, pp.

, . . , -

vartita, inf. tartayitum)

, , . id-

, , upo-

1% . . -

( .), , -

, . . -

, , , .

. 5^ . , -

, . 56 , ; . -

. -, ; -

, , . Wr{

. .

, . -

2. % (: varati, . vrnati, "mte,

( .). SR , -

vrnoti, "nute, pp. vrta; .

; , .

yaii, "U, pfph. varayam asa) ,

, .

-fe, (S. 1, '

. ft -, -

); . id.

, , -, ,

, 1,

, -, ( ); .

, 11; . .

, -, -

, 1,

, . 1)) -

1, , ,

. , . ^ , -

. ^ id., .

1. (vaste) , .

5 , , -

(vasati, pp. uiita, get. "uiya; f.

, . \ . ().

vatfyati) , , ,

Wf , , -

, . 3 4 .

, .

ft = , vas. id. -

\% . .

, , proSya

1 .

- 1. .

. , .

- ; .

(vardhate, pp. vrddha . .; pf.

. .

vawdhe; . vardhmjati, pp. vardhita) . .


, , , . 34

. . . ,

' ; . , , , . -, ; , S. 6,> -.
(S. 2,1 ); . , , .
, , -

, , .

=) /. id.
. ; , -,
.
. , 1*.
. 46

; . 1 .

- 1, .
(varXrtti, pp. vriSta) , ^ (cahati, p. uhyate, pp. udha, inf. vo, (varlati he. ppr.
dhum; c. tahayati, get. vahya) ,
parjanye ,
, , , -, ,
).
,.(
. . , pi ; .
/. , pi. .
. . , .

). pp. 1U. 41 , .
1. , , expl. (S. 5,< .

= - );

. . (

DO ta , .

).
, , .

2. {tati) *. id.
. , , .

/. , , ,,.
. !, ; ; . adv.
^1 , , ; 1/. *, .
vafaih gala 5.5,1 nonaemili ,
.

(. . ) 1.

287

, .

. , .

/. 1, evam "tain

^| (vurtcftati) , .
<4uh*i\f- ; puSpavatika
, .
15 . ,

gatah 19, 24
.
. 1 (praharavik3 . .);

eiraff /. .

, .

5Tf? "1- .

cJHJf . , . adv.

. , ; , -

1 (. 60 dvandvam:

. ; . instr. adv. .

se. ,

l^

, . (astro),

. .

. . . .

. .
. .

. 2,9 bah. .
. , , ; .

, , .
; , .

.
. 1.

((|^, adj. f. (-

- -, 1, -

).
. , ,
5 1 , . . 1.
. .

, , ; , .
sT (vijate 6, pp. tigna; e. vejayali, pp.
vejita) , . . 3 J

l^m. , ; varam varam adv.

. , .

, .

. -, -, 1, ,

/. , .

; ablvijilanatas S.5, -

. .
m. , .
] . .
\ . (S. 5,J3 sc. ).
,/- .
. , .
H

BymiS, .

. .
-, - .

288

1, , *1, ,

dharma: , !,.
1, .
fZ . , .
. ^.
(pp. 2. vid) . , .
1. ^^ (vetti, i. $g. imp. tiddhi, pp. vidita,

ger. viditva; pf. veda, 2. sg. vettha, 3. pi.

, . 66 loc. dbs.

vidus, ppfa. vidvaii3 . .; . veda-

yati, te, f. vedayifyati, pp. vedita, pn.

vedya, ger. "tedya) , , pp.


; . ,,
, , .
. , . . , ,

, ;

. (S. 1,).

(pn. neutr. dha) -, .


. , , .
. OTbttOf.
.

, , -

, ()).
">. 1, pimeHic.

.
3. T5J^ -), , .
ISj^Vf . . . ) . , ) pi.

vepate) . .
. -1, ?, 1.

.
. .
pp. . vyadh.
\ f. !, (. ).
WSrf

2 . ^ (vindati 6, pp. vitta vinna; pf.


viveda)

1,

/ 1.

& (. . vidui) , -, , ,
.
.
. , ; !
, 56,1 "vidhana ].
. , , ;

, .
. , .
. , , .
. 1, ,
n. 1, .
. , , ;
(. .).
. 1, .
. !, ,
. ().
jo|4fl . (-

*1; .
1 4 4 4 * 4 adv. , , rite.
fo|ffe|c(fJ adf. id., (
. ), .
. , , .
10

. , .
. id.; !.
. .
, .
. 1.
. . , .
289

-, .

, . .
.

IHl

, .
m. -bpie, ,

. , .

, ,

, .

/- , , ycni-

1*.
, , -

1. fsfl^wfatf, "te 6, pp. viita, gtr. ',


inf. veUum; f. ukSyati, pf. vivefa, vi-

vife; te{ayati, gtr. Vfyo) -

.
> .
. .

, -, , ; pp. - 1 . , 55,1 s id. (Jto-

paviitas 20, i . ).

), . . ,

id. (M. 77 , -

(,

);

). 3 4 , pp. cteuiiit,

, pi. ,

CHA^Bmifi, . .,

1.

-. .,; , ;
Dianas (1).
5 , , (57,7 '),
pp. , (57,18 ).

. 1, .
, .
>. . . .
. 1, instr. adv.
; .
!.
1, 1.

/ . , ,1. ,
, .

'" .
1, -

(- fie) ,
, .
f^5TT% /. (. 69
1 sc. , ).
11 . , , , >; , . -

- dha.

^ .
pp. .
.
t{ . , -, .

, , ,
; instr. ado. ,
290

[ . , .

"1 , !.
5RT . .

/. , , .
. . , , pi , -

. ; -

.
. , .

, xopomie .
*, , ,

, : , ;
.

11/. , , -

), . ;
. . . 21 ( 1

jeaie, ycepAie.

. . . .

).

^^. , -

(. . )
grauta, -

.
% , , , -

, . 25 ,
(

.
ctft / , ; -

grhya).
filTM4i -

1, .

( pranta).

/. .
. , .
. 1, . , .

. ,/. I .

[. 54 . , ).

/. .
,1 ,
.

.
. HenpiasHb.

tedas . .
Ui4i , ,

.
^lW . . ( -

. .
. , pair,
.
; . ,
. . . .
. .

), BCAificKie , , 5 adv. , , .
(. adhyatmika); M. 94
. ,
.
. .
. , 1.
1.

/ .
. 56 loc. .
.
. ().
CMtmeHie, .
(tyathate) , .
291

5/. , , .

, . "

(mdhyati, pp. viddha) , -

id., ppr. . 34 1 -

. ? R pp. , -

; grhat ,

( ).

/. , 15,8 myale
. .

J 4 H 4 , -, .
QI m. . .

m. >, , 5TFT . ', ,


.

.
cycf^Tf . , 13,
,
. , , .

eftJ (vridate, pp. vriditd) , pp.


, .
. , .

ot| 51 , .

. .

/ (tam nitah {{ahsati, p. {asyate, pp. (asta, ger.


14,6 , "tain

"fasya; pf. fecoHSe, 3.pl. sus) ,

14,11 ).

. , -

. , .
. - (),
. .
m. .
.

, !

.
otimi^ "> , %.
. . ,
.
^ / - -

(N. 3,<6 ).
\ (faJcnoti, .1, (ahtuvanti, p. fdkt/ate,
pp. fdkta; j . taktyatij

1.

> "> , .
. . .
. .
abhijnanaftAunttila . liie ; /. . .
* .

, --

f s ; /. , ; "tas .

. (, bhus, bhuvus,

adv. , ;

$var).

faktipegala -

(vrajaii) , ; atlhas

S. 5,34 ( :

It. 35 , vipulatam 58,1

, .

. ., .

- -

^ ;

Aie . .).

292

5 , .
, . .
((, pp. gankita) ,

. . , .
. ; (5.3,1 ; . 65,33);

, . -

Qanrantakara

, , .

. ,

51^1/. onaceaie, ; jatafafflca bah.

, .

^'? ; . -

. .

; (if. 64 = sub$t.

. , ( * - ) .
.
p / .

(Atxefi).

, = adj. se. ).
/. (),
. . . .
/. .
. .

. . pi .
. , .
adv. , ; (anaih ganais
, .

' (.
*, &
^1 , $( .).
. W.

?' . , , , , , , /. "vati , , .

, ,

5fS^!T ((/. oct., inf. fdbdayitum, pp. fab- . .


dita) , . - . , opyjKie.
, .
5 {gamyati, pp. $; . camai/ati) , , , -

5 (ffot, ' & . id-, pp.


.
M . , .

; pp. , ,

- .

), ; . .

; .
. .

cDOKoBcTBie .

/. .
. , , .
/. W.
. .
51^ . , .
!1 .

fal"-

51/. 1.
. !.
,/. oceHHifi.
(Jf. 1,1* -,
. . ).
I. .
293

, .

\ /. ( -

/ .

; , , ).

. . . .
STlcJ , .

. , , -

1<4) . , tn4tfaic.aeaifca .

.
% ((inaiti, pp. ftita) (
). , ;
pp. . .

(f5rt fatali, pp. fiita) -, , , , -

? pp. fos.

, ; pp. .

i. .

SR , ; pp. , 5 (fe'e, ppr. fayana) ; ;


.

; .

91 . .

5 , ace. adv. , .

" . .

5ltfl , . .

5 - , , , . .
{; . (ikeayati, pp. ) .1 " .
, , ; .

. , .

, pp. , ,

,
-.

/. , ; - ,
.
. 1.

SPI . .
\ , . 20 = , . . -

(den. act.) , -

().

!); S. 1,19 (

in. . . ,

, ).

. .
!

5 (tocati) , , -

-h .
vi. . , . *, .
1

. HR id.
?\ adv. ( -

:!! . .
/. id.

-).
^

pp. fudh.

,, .1, 1 . . . .
, itutr. adv. ; . .
. .
294

. , pi. .

/- !.

. ,
. ;.

({udhtfati, pp. fuddha) ;


pp. , , ,
.

Spft/. .

. , .
. 1, .

SJ4 {gobhate) , , . fa (trayati, pp. , gw. "() 5J4 , , ,


, .
{ptiyati; e. coiayali) ; . -

. , , , pats,
-, , ;
. . . , -

.
WG .

, , , -.

9> >. - .

|). , .

. .

, ; . =

??5 I. . , , .

afritya. 3 ^ {ueehr") .

% '" ' ().


57 , ; . . , ; . . .
v\<H)[f. patron, .
"
. , , .

/ . , , ; ;
: !, , .
1 , .
ST (frnoti, p. ffByate, pp. fruta, ger.

!111 *. .

prutoa, "pub/a, inf. {return;/.croiyati,

5IPR = (vbha; . .

pf. (Ufrava, 3.pt ; . frat-a-

5/. , , ,

yati, dt. tueruiate) , -

. , 1.
. .
, ,
.
. ', etpa.
4 (framyati, pp. (ranta) ,

, ; . , 3. sg. , , ,
; imp. , ; . -, . ; pp. . . ;
-.

pp. .trf^"id., ; .

,; ,

34 1 -

, . , .

( .)

fa.

, .

!; . , ,
, !,

( ?).
.

295

\ n "nif. , ;jp
,
( .).
.

.
m. !, 1.
. -, .
. 1.

1) - . .

. -.

' . .

/ ', ,

' . .

1.

. .

. -, , .

1. (gvasiti 2 ftasati, pp. $vasita

!. , 1, -

(tmta, ger. "coosya; . tvasayati, pp.

meaie, o6pau;eaie; M. 72 CHomeHie

fvasita, ger. "fvasya) , -

. , ;

. 1 (-

. , . 1 id.

1 ).

. ; pp.

^5 / ! ;

. .

(. 29 1

2.1 adv. , -1 .
[ . ,

1 ').
w.

. , , ,
.

I , . .
[ .
' !, .
1 .

, /. .
35 (je) .

- dha.
H=tK?i , ^, .
\\ . ,1; . ,
, . , , loc. , .
^4)4)( 1 ( ).
fRirT adv. , ,
; sakrt

sahi

(8. 2,26).
( sas . ., /. sa) . (ad.

^ adv. , .

, .

. (, ).

p. yam.

. ; /. t .

. , -

. , ,

; , ' ();

(N. 2,26).

"samyanmna hah. ,

296

., , , ,
jHta N. 3,8 halt. .
' . , .
. , ; . ((
atas) adv. , ,
.

.
];, 1 ; yrou^euie,
. 1 (69,9 bah.).
, devas S. 2,25 .
, , -

; . , , -, ; . 33
81 , 57 . * .
1>- ; . 1, 1, 1; 1 .

. id.
Wffl

. 1.
:, 1.
. , , .
, .

. , .

- !.

, , ; . , , ; . insir. adv. ,
, , .
, , .
^ , , ;
. . . .
.

5 . tailj.
.
.

, , .

adv. .
0

Htil44i . viasasamcay&a.

adv. , , .

( saj: lajati; p. aajyaU - ^ (sidati I, pp. sanna; pf. sasada; . sa sajjate, . ,.;

dayati, ger. "sadya, pfph. 'aadayam

yf. sasatija) , -

asa) , , ; . -

.; . ; pp. 17,1

, .1, -

. . . -

, . . -

, . f^ , pp.

, ger. asadya = , ; pp.

1, -. " - -

. . pp. . . =

, , .

. , .

/. 1, , .

5 id., ( *); pp. . .;

adv. ,

. , , .

. .

f^ , , .

297

, , *.
adv. , .

.
pp. tad.

, , .

loc. .56 .

. , . , .

% I 151 . .
4|^. , .
(

1, .

, ) .
, . . -

, 1>1.

, -

ce6fc

,
.
adv. ; ; ; .
H*tlfH,/- , .
* , -

(62,1

, . natha).
(sat,f. satippr. 1. ), -

(saptan) .

. 1 .
1 adv. , .
, (N. 1,28
*).
-fccrfe .

, , , -fe
, , , , .
1, .
. , ;
.
.
> . coHHtBie; kriam tarndehena 63,7
-! !
ff^4^

*,

. 1, 1,

-, 1.
298

(S. 3,).

Mtcro !, uapcuie ;
co6paHie, .

^>' .

, , ,
(. 66 loc. ); . adv. -- , ;
"tamam , .
H4dl / 1 (. 41
).
. , * .
. !, !, -

1,1,;,.
, .
.

. ,
odr. , .
1, .

^15,11 bah. pi. -

. 1, 1;-

, . . ! -

. IS bah. -

Wttf- .
HHWIH " , , ,
, .
^" . 1, 4,

(') .
/ !, ; , anyathas" !^, coMHtHte.
. 1, ,

.
[ I. ', .
' , , .
/ !, 1, -

<" , !.
[, /. i , ,
; . ode. ;
, .

.
[ . npeAnpiflrie; .
. dha; instr. adv. 1, , .
/. , .
' . ; . , abl Cat
"atas) , , , he. , , ,

(f. samtct, . adv. tamyak) ; adp. , , ^,


, .
(. ) . .
" (sarati, pp. srta, get. "trtya; . soraya(i, Jr. "sarya) , ; .
!. -

' ,

, . (

. liar.

, . -

' . .
. ,

. id.
, . .

i . .

1 / ", . .

i pp. vah.

. , .

^> ' , , .
? /. , .
(- t +- sama) , .
', , , ,
. pad.

? . ^ (1
*).
.
. -, .
. ^, .
/atf 6, pp. trita,

ger. "gfjya; pf.

290

tasarja) , . 3 ^ -,
-, , (),
, . ,
, (loc.).

fltf (sarputi; pf. easarjta, 3. pi. sasrpun)


. f^ , -

(djf n. .
1 . pi- : , !..
adv. , .
N V 4 4 4 adv. 1-1>, -

. .

-, , , ; sarva"
adj. -.

!, S. 4,31).

N. 2,1 .

>. , ,
.

.
; ace. adv. ,
.
.

arfv. t(2.

adv. , .

2,16 = sarvagata.
v. so , (58,t9), ', .
JHN m. , itutr.adv.
.

i c T t .
1, .
H W 5 , ,
.
Ht44 adv. 1, -

. pi , . Bet
().

1.
HltHtiH adv. .

bah., f. a (sc. titi - ^ (sahate, pp. sodha; f. sahisyate) 1) (-

, , ,

) [.

-. 3 ^ COCTOHHIII,

38).

adv. -, , ; , ^ adv. BMicT-fc, praep. e n t c r i , .


. ,

*; .
( . ,

, .
adv. .

65,15 , -

, -

.
1* . , S. 1,9 inttr. adv.
( - expl)
(, bhaktya).
1 adv. (

300

.
. , ; instr. adv. , , , -

n. .
, ,

; "sakaya

(. ), . . (-

adj. ; . 49

, ).

sahayena

atm"...

- -

, . . .
adv. .
, .
^ 1 ^ ,. ,
/. .

, ]'.
. ; , 1 .
7 . .
1, . .

( : syati 4, 1. $. *omt; pp. adv. -, .


sita) (?

. .

). -, . adv. .
id. (1. sg. S. ,2 "samij
, , .
adv. , , , CJOBHO.

, KptnniS, .
<. .
. .
1( . , .

1\( "' ; "sagara , 1 . ^ , .


H3o6Hiie (S. 5,<s tatp. bah.).
-.

H l N i T / . . ) , )
^ .
adv.

m. patron, SamMi.
-fecrfc ) (. . ).
( (10 caus. act., inf. sadhayitum,
f. sadliayiiyati) , npi^; ; .
.
^=1
-.

, . . .
adv. .
. , .
. .
ra {tiHeati, "te 6, pp. tikta; f. neklyati,
pf. sifeca, 3.pl. iSt'cus; c.secayati) , , , ; . -

, /. sadhti xoporai6, ,

. ,

, , ,

( ),

; sailhu adv. .

1 . CMyuieHie, .
(ilen. act.) , .

. sa.
pp. M I . 1. 2. Wft.
301

.
/ , - (JbT. 42
. ).

, ft
( , -).
',/. , .

1- (.fWial, pp. siddha, inf. sedtlhum) ^ . () .


. 4 % , pp.
, .

1.

2. (mthyati, pp. siddha) , - o n . stap; . ; 1, -; j>p.

tnm adv. ,

, , .

'<?.; j>p. 5. ,) -

adv. ,

. .

fftrfT/- now. pr. .

. .
0 (EU) , , , 5 ". , .
adj. /. .

, .
(sunoli, twtutt, pp. fuia) , -

, .
;./. id.

.
3 J 4 ! f , / . t HtjKHbiH, .

'. .

? *. , (%!.

, .
.

!, ; . ,
CjarncocTOHHie, 1,

^ . .
,

; . instr. adv. npiflTHO,

, , naxyiift.

, , ,
. 1.

. .
. , .

1! - !

. .

, -

, ,
. !!, ' .
HJJH4 adv. , .
^ . !,

~"

.
, , -

**; . . . .
= adj. suvarcas.

.
ad, .
" ,/. .
.
302

..

. .
, - .

. id.

,
.

. .

H=jf^/. , .

- .

, -

(semte, pp. sevita, pn. sevitavya; .


stvayatt) , , , , , -

.
HSlfcjT . &, adj.
.

, . id., pp. M.
88 , .
. .

1 , 1 -

. 1, 1 (19,13 -

ie ); 1.

adv. .

\/. .
. , .

(, pf. sviuve; pp. suia act. miS)

. .

= sahodara.

? . .

, , .

HjpHrtl /. , , -,

>. 1 asdepia
acida; , ,

fl

. -.

** , .

(10 (fen. act., . "yitva; p. suc-

adv.

*,

yate, pp. sucita) , . - . . . .


; - ^ / 1 (
.
/, , .
\ . .
{

. .

?* . .
VHH

, .

. .

vidyut ).
, , .

1, , .

: , .
Hl^T^

n. , , .

. .

/ ,

.
1, , '.
. .

. ; .
"' utcTo , ,
. 1. .
. , .
303

(ttabhnoti) , .
f^ {ger. viitdbhya) id.
m. ; -Bnime.
( stf: strnoti, "nute, pp. stirna;
starayati)

-, ,

Sthaya). , , . , , , , , ,
0

(asthaya .5,75. difddki

. 3 4 . .

, '' -

, , -

). 3 j [ (uttha) , -

, ; . , -

" (stauti, pp. stuta; astauSam aor.) -

. WTjJ id- 3 4 ,

, , .

, , 56,6

. , .

, ,

- .

. , -

adv. ; bahutarafa stdkam


, .
. , , -

. 5 ; . ,
, pp. -, .
, , .

/. , .
, .
. , .
(. 13 , -fc).
^[ , , .
\ (tiSthati, "U 1, p. sthiyate, pp. sthita,

. 1, 1, , uicTO.
/. , .
, , .
/. , atthisthuna M. 76 bah.
, .

ger. sthitva, sthaya, pn. athatavya, inf. {snati, pp. snata, ger. snatva) sthatum;pf. tasthau, tasthe, 3. pi. ta-

(, -).

tthus; sthapayati, pp. sthapita, ger.

. ( -

"sfhapya, pfph. sthapayam asa) ,

), ^,

, , -

, , ,

(.

(21, sthitas tiSthati , -

1 1, -. .).

); . , ,

. .

. ^ , . /. . , .
CR , , '
, , (.
304

(snihyati, pp. snigdha) ,


( gen. he.); pp. ,

. Sf pp. , " ; . , ,
.
/ , .
. , , ; , , .

; ratisarvasvam 63,3 taft.


(sc. adharam, ) .
^ ^ f , .

FT5T (sprgati, pp. spr$a, pn. spraStaoya)

adv. , .

, . 3 4 , . 21 sc. . -

. *,
.

. , .

, ger. "svajya) .

">. .
(10 den. act.) .

VZ[*U,svanati) , .

. , 1.

' (svapiti 2, pp. supta, inf. svaptum)

hurati 6) .
expl ,

, pp. , . 5 , . = upfa.
m. .

. . 1 . sma . =
.

"*. , ,
, .

{smarati, "U; ppr. S. 4, smaran

. . . .

./. marantt; pp. smrta;f. smariiyati)

. , ,

, -, , ; pp.

, . \

inded. , .

TW [smayate, pp. smiia) . f% ?3 , . . , pp. .

.
. , , , ,

P- smi; . , ,
, , -

, .

, .

. () .

^ . . .

. ,

TH (smnsate, pp. srasta) , pp.


, .
.
. -.
, .

. ; () .
, .
/ , instr. adv.
305

, .

; pp. 68,11 ()

^ / - .

. , .

^ -

, pp. , -

, .

. 3 j [ pp. uddhata -

. , .

, . , -

, ( .).

. , -

. (

, , .

*), -

>^ (. . "ha, f. "ghmj ,

1, balavrtrahan

1 .

Bold Vrira, .

11 . , .

(. "niiudana N. 2,23 id.).

HI44SJ . pair, tvayambhu,

(. ).
Hlfrilui (S. 7,1 sc. ?).
1/. , instr. adv.
, .
. .
, ;
. adv. , ; he.
pi. "eSu -,
.

! ! !
. 1.
. .
5" (harati, p. hriyate, pp. hrta, ger.
"hrtya, pn. hartavya, inf. hartum;f. hariiyati, p/. jaliara; Iiarayati, pp. harita) , , (hriyamana M. 59 ); . . , , , , .
, , .
1 , , -

^ , : -, . ,;

, . .
-, ,.

, , txpl.
. , .

id. 3 4 .

- ban.

, .

/. 1.

, . (-

^ 5 t interj. pkr., skr. ha dhik !

). WirlHH ,

^ T (hanti, 3.pl. gbnanti, 2. sg. imp.jdhi;

p. hanyate, pp. hata, ger. ", inf.

. ; . . = Vi&nu.

hmtum, pn. hantavya) , ,

. , .

, , ,
306

. .

^ (hrlyati, pp. hrSta; . hariayati, pp.

, -

harfita) , , pp.

, , ; .

. .

, pp. = hrita. 5 -

, ; .

, pp. = hrita.

. ,

^ . .

, .

^5 . ,

- 1. .

; sir. 5? {juhoti, pp. huta, ger. hutta) sdkhi (we. /.).

( ).

M. , .

S&CIKI1 . ;

ti, pp. hasita) . id.


. ; "hasta bah.
*.

.
f ^ c ^ i m. .

. .

gltrii "> .
1- ^ (jahati, te, p. hiyate, pp. h\na, inf. % ! !
hatum; /. hasyati, te;pf.jdhau,

aor. % . ; . . *-

ahastt) ; pp. , .
* ted. , ;

CTBie, , -sa, , .
">. .

. V[ act. , -

. ; mstr. adv. ae

. ? , -

, , -

. fl( pp. ,
! ! ! dhik id.

.
% | / .

i , .

tfTif, /. "tri . .

. CKtib.

, 55,17 1. srStis , -

jlti CM-, carult" 1.

{It4 .

' .
*" ( -),

, , , ; expl.

(hinasti, pp. hinsita) , -

% . , , ().
^(hve: hvayati, 'te 4 \,. huta,

(pp. dhaj , , , xopomift, ;

ger. hutva, ") . -,


.

. , .

307

. .

1923.


. .

1923

.
, , .

' ,
. , ,
,
,
, ,
,
. 17-


.
: 1) ,
, , ; - ; 311

; 2) ,
, , .
, , , , , , , , . . (Sastra).

,
.
. , ,
.

, -

, -

,
, ,
.

. . .- . . . - .
24 1923.

.
: . , ^ i, % I, ^ u, , , X, 1: , ^ ai, ^\ , ^ .
,

kha

1 ga

gha

cha

4TJa

4J jba

4jya

ta

tha

*4

dha

UT

9 ?

71 ta

tha

^ da

V dha

9 1

va

pha

^ ba

bha

4f , ^ am, : ah, akh, aph, 1 ( =


1).
: , , f% ki,
7f\ ki, TJ ku, ^ , ^ kr, 4i kf, % ke, % kai, , eft kau; ^ ru,
^ , - , ^ u, hu, f hr;
, . 7[ t; i
4 i , ) sfq ff 4tf4 : ? 8 ^ ^

. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.
313

.
gr , w Ida, JW klya, ktra, ktva, kna, kma, ,
, kva, ^ ?, ^ ksna, ^ t ksma, 4 ksya, ^ r ksva.
^

kbya.

7% gda, gdha, gna, gbha, 14 gma, gya, V gra, JZf grya,


gla.
V ghna, ghya, ^ ghra.
^

nka, ^g nkta, ^ nksa, ^ fiksva, ^f nkha, nkhya, f nga,

ngya, ^f ngra, f ngha, ^f nma.


, ccha, ^g1 cchra, ^

cchva, ( , 41 cya.

^T jja, 5 5 jjha, i r jua, jya, jra, ^ jva.


^ iica, a^ ncha, ( nja.
5 tka, f tta, ei tya.
TO thya.
?gjdya.
SI dhya,
19 nta, T ^ ntha, n j nda, IQ1 nna, nya, ?^ nva.
tka, > tta, ttya, ^r ttra, w ttha, ^ tna, J4 tpa, tma,
tmya, tya, "4 tra, tiya, ^r tva, tsa, ^ tsna, tsya.
vi thya.
dga, g- dgra, ^ dda, fj ddya, 5- ddra, ^ ddva, ^ ddha, ddhya,
3 ddhva, 7 dna, W dbha, w dbliya, ?T dma, 9 dya, ^ dra, f dva.
^ dhna, dluna, 19 dhya, dbxa, t ^ dhva.
41 nta, *W ntya, ntra, ntha, ^ nda, ^ ndra, * | ndha, 44
ndhya, ndhra, ^ nna, nma, nya, f nva, nsa, r nra.
pta, w ptya, pna, , , pra, ?r pla, T5 psa.
phya.
bda, 4 , bra, .
bliya, *r bhra.
^ mna, ~ mpa, 17 mba, mbba, 1 mya, , mla.
^1 yya, r yva.
* rka, ^ rke, 4?f rko, f* rki, tff rkl, 4 rkam.
314

*lka, Ipa, 9[ lma, 4 lya, lla.


<4vya, vra.
Sea,
Scya, J icba, * na, *r, gya, ra, ^ sla, ^ Sva.
, skra, ?ta, f9 stya, 5 stva, ^ ?tva, ?tha, a ethya,
sna, - spa, spra, sma, * sya, sva.
ska, skha, eta, ^i etra, ^ etha, sna, spa, spha,
sma, W , ^ 8ya,^f ira, ^ sva.
Jhna, 5 bna, ^ hma, |j hya, hra, 51 hla, s .

I.
. .
, (, )
. (smaipada), (atmanepada)
. :
1.
2.
3.
4.
5.

indicativus ( ), 6.
imperfectum,
7.
8.
imperatiyus,
9.
optativus (potentialis),
perfectum,
10.

,
,
conditionalis,
precativus (benedictivus).
.


, .
.
1. Indicativus parasmaipada. I .
, , ., . .
. ind. . , vad : .
. .
1. eaifa vad-a-mi
2. earftr vad-a-si
3. aafir vad-a-ti

. .
: vad-a-^
SRTW vad-a-thah(s)
: vad-a-tah(s)

. .
asm: vad-a-mah ()
vsa vad-a-tha
^ vad-a-nti

2. sandhi. ,
, ,: = h,
, , , w [, , ].
316

3. Indicativus praesentis : ) ,
6) , ) (praes. historicum).
. I: pat, , ; ? dab, , ;
m. yaj, , . . pers. et Instr. rei; *j sams,
; vas, -, ; ?, ;
afejiv, ; * car, , , ; ,
, ; , ; dbuv, ; tyaj, ; vab, , , , .

1.
:(S)J
: (s) |
f

{
ittham,
adhuna,

I ?
,

(
: (s) {
I
[
]
1

(
[
, ,
,
?
(?
?
41
(?
(, , ^
: () \
!
[,
i
:I

i :

(1) () (2). (I) () (2).


() (1) (2). ( ) (2) (1).
(1) () (2)? ( ) . () .
() . (1) () (2). ( ) .
(2) () (1)? (1) () (2). (1)
() (2)?

317

II.
' .

i u r I
1" ' gupa
ar al
2" vrddhi a ai ar al
V
, ,
.
1. ) I ., , , , , ,
guna: , ; , fa $
sfl ni a je 3 , dru $ bhu at dro * bho,
<g tr w r smar tar.
) , v, , ava, , .
3. . . . , wrfk, srafsf, tufrii wdki atfe2. , ,
?, , ,
gupa, , fwr cit %ft,
budh , * vr? , kip , 3. . . .
3. , I ,
, <, , ,
j j hve, 3. . . . jgofff, n gai, 3. . . . nrafir.
4. .
) . :
. .
Nom. : devah (s)
Voc.
a e deva
.
devam

. .
lift dev-au
dev-au
dev-au

. .
: devali (s)
Sei: devah (s)
O R devu-n

:^ phale (a +

uraifsf phala-ni

^ phale (a + i)

| phala-ni

) . :
I >5 phala-m
Voc.
318

phala

5. : 1. Nominatiyus . 2. Accusativus
, , ( ).
6. :
v + ; + ^
;

V + 3

= ;

41 +

1 + = ; + v ? I
I .: fa ji, , ; ni, ,
; g bhu, , , ; ? smr,
; tr, , , ; 9 ,
; m pa [fire piba] ; atha [fire; ti?tha] ,
; drs [ ], ; gam [re* gaccha] ,
; da [ms yaccha], .
7. , , ,
5, v,
v ,
; , ^ + > ";
+ > SSg; + > 4jjw.
, , ? 5 ^,
, .
fa + w = fires.
. : ; , ,
; putra, ; gaja, ; grama, ;
, ; . .: , ; grha, ;
sun: nagara, ; jala, ; wk kira ; dana,
, .

: I fa
(1) (3) (2). (3) (2)
(1). () (1) ( = ) (2). () (2)
* m anusvara, .
319

(. ( ) (2) ( } (1, ).
(3) (2) (1). (1), () 3)

(2).
() ()
( )
(2)
()
(1).
()
(3)
()

() (], ). () (I) ( = -, 2).


(vrs ]).

III.
1. ) VI ., I ., ,
guna, . fair ksip,
fau, [ tud, , krs, ; Ind. pr. par. fgmfo, faqfo, fgofi . .
) , . , ,
far, **; , . v[ dhfl, vja,
\jafa; , , fa ksi, fax ksiy-a, fanfe.
2. . . . .
. .
. .
. .
I.
SSf dev-ena
deva-bbyara
i a : dev-aih (s)
D. aara deva-ya

: dev-e-bhyah (s)
Ab. aai?t deva-t

G. saw deva-sya
deva-y-oh (s)
deva-n-am
L. deve (a + i)

Sag dev-e-su (su)


, . .
3. : a) I n s t r u m e n t a l () ? ?,
, , )
(Dativus commodi). ) Ablativus ()
? , )
(Genitivus subjectivus,
objectivus partitivus). ) Locativus ()
, .
VI : , fini , []
, , wq , [\ , fa^
, ftra [faw] , . I : ,
[tfz] , [?] .
. : , ? , , ^
, , , . , :
320

, , > , , ^ , ,
fire .

*pi: I wl

((4)
)

()
( )
((1, .) (2, ).
i) (3, .) () (2,
(1) (4
(4, sic)
1). ( ) (3 () (1, instr.) (2).
(4) (3) ( (1) (2). () )
(4) ( (1). (2) () (1,
g ) (3) (4). (1) (3,=, p r )
() () (2). () (1) ( ) (2) (4) (3). () (3) (4)
(2) (1, gon.).

IV.
1. , . .
. .
N. wfrt: agni-h (s)
V. agne
Ace. 4ifM4t agnim
I.
||| agni-n-a
D. agnay-e
Ab. m*b agnet (s)
G.

L. agn-au
2. , . .
N. erift vari
V. mft, Tari, -re
Ace. gift yari
I.
3lfnin vari-pa
D. mft$ vari-ij-e
Ab. : yari-- (s)
G.

. arftfiil vari-n-i
11

; fa .
. .
visft agni

iifnuim agnibbyam

: agny-ob (s)

; mfc .
snftjnT vari--

snfrww: vari-bhyam

arftunj vari-9-oh (s)

. .
: agnay-ah. (s)

agni-n
?: agni-bhilj (s)
<Rfaw: agni-bhyah (s)

^ agni-n-am
irfrcre agni-u (su)
eni?ftir vari-iji

znfitff; vari-bhih (s)


wftw: vari-bhyah (s)

vari--
grf vuri-u (su)
g2i

3. i (m,n.)
. dat., abl., gen.,
loc. sing, gen. loc. dualis
. .
4. sandhi. )
:, , , w , , ; > ; :
anfri > .
) , , >- ei
, $, ?, $, 1 (v, v, , ), :,
, 4J, , : + ?fff > ??efa; :
) 1:, , , , ,
: ^ s f i a > ; : ^ > ^.
) v :, ,
?:, i:, :, :, , :, : ;
t , , , : > , : > , ^: anfa > 1^, :
; > , : | > spsft ^.
VI .: [ ] , ; ?
krt [] ; fti4 Up [fara] ; ^ lup [swl , .
1.: ij4 gup [] , ; ruh, .
. . . 41: 5R jana, , ; vrksa, ;
firai Siva, , N. .; , , N. . . .
: papa, ; :* duhkha , ; satya,
. . . ?:4jfW agni, ; \ ari, ; ysi,
; life kavi, ; % asi, ; % papi, ; Wt giri,
; ?ft hari, , N. .

<\ i
322

(1) (3) (2). () (1) (4


(2) () (3, dak). (4) (
(2) ( ) (3). (3
(2). (2) . (gen.
( = ) (.). () (1
(4) (3). [] (3) (2).
(3) (2, .). (4)
(= , 2) .

V.
1. IV . . , , , , : lad. Fraes. Far. gwtfa, gwfa,
gwf- . .
2. . . . ; wig .
. .
. .
. .
N. : bhanu-h () bhanu
1: bhanav-ah. (s)
V. *# bhano

. bhannm

HljH bbanu-n
I.
wigti bhanu-n-u MHWIIH bhanu-bhyam HTgfw: bhanu-bhih (s)
D. bhanar-e

ngw: bhanu-bhyah (s)


(
Ab. wpftt bhano-h s)

G.

vrpgt: bhanv-oh (s)


WTg^W bhanu-n-am
L. wft bhan-au

wpra bhanu-su
. .
3. sandhi.
) v , , : ^rfn = ; 7)
b) , , w : z j = " * ^ 1 ;
c) , , ; = <

4. , , "
. . , , , " . .
IV .: gw ; ; ;
wt ; , ; ,
; fa? , (gen., loc);
VI .: fcra , , ; I .: + ; v + , , , .
323

.: wnj m. ; tr* m. ; erg m. (Arm); ara m.


; m. , , ; ftiw m. ; . , ;
. ; *% m. ; m. ;
few . , N. pr.; fJFg m. ; . ; JJ5 .
; m. ; . ; .
; . , ; . .

v f w f ^ I ^efw: wrfn *rafH i (: : I


: <*11 ^ fjref?r i 1 i '

(2) (1) (5) (4) () (3).


(2) ( "vari jala) (4) () (3). ()
(1) (3) () (2). (1) (4) (3) (2). (4) (3) (2). (1) (3) () (2). (} (\)
(3) ( ) . ( ) (1)
(2). , ()
(2, ). ( ) (3) (1) () (2,instr.).
(1) (4) (2) (I).

VI.
1. ) 1. iv
, , fea div, etfei divya, gTsofir.*
b) : kram
, . tarn fTTwfH, dam diuifn, R5{ mad [, ram
i?, bhram %. .
2. ) . . . ; mj .
. .
N. 1
J ^
raadhu

. .

. .

nvpl madhu-n-i

irgft madhuni

f madhu
l \ madho
* ? , ,
1 , .

324

. .
. .
. .
madhu-n-a
^ madhubhyam irofw: madhu-bhih (s)
* madhu-n-e

miw:madhubhyah(s)
H*j5r:madhu-n-ah(s)

Htffr madhu-n-oh (s) . madhu-n-am


wgfj
raadhu-n-i

wgij raadhu-?u
b) . . Dat., ., Gen.,
Loc, Sing, Gen. Loc. Dual,
. .

I.
D.
Ab.
G-.
L.

3. sandhi.
a) , 9 , , 5 , | = .
, , *| = ^.
b) ,
% ml, , = , ? # 9 = mwildii-l aiwHI*R-

c) , ?
anusvara, : , * , , , =
IV .: ? + [ I. . ] , ; fira ; ; ; ; , ; ; ;
saw vyadh [few vidhya] , ; 1.: ^ + w
fwram] ; [*> ] , -.; ^ hr or, .
.: . ; ; . ; ? .
; wfk . ; wrfa m. ; * . ; . ,
; . ; . (); . ;
. ; . .

: I
325

(1) (3) () (2, instr.). (3(


(2) (5) (\) () (3). (2
(4) () (3). (1) (4
(3) (2). (1) (4) (2) (3).
(2, jala van) () (1) (4) () (3).
(2) (3) [] (1). ()
(5) (2) (4) (3). (1) (3) (2)
, (5) (7) (6). () (2)
(1) ( ) (4) (3). (1)
(vr?) (5) (3) (1).

VII.
1. X . . . ,
, . %, ; Ind. Prils. Par. iflwrfw, ifcufa, ofa . .
2. ) , , *, *
, . . guna,* , , , 3- . . .
b) , , , , , , 3- . . . grewfa.
c) ,
(vrddki), . . ,
, * ;
, , fa, , 3 . . . anrofir; ^[, , 1(; % niro, Jntnfs;
, , .
'6. sandhi.
) v, , , v, , , , , , , , , = , + t^fk + iflirtufri = ?% i ^; + waftr ?=
) ,
, , ?, , !
+ = ; WEJTJT + = ; + ? = ) ? , a j
*, . 1( + : ^;
. II, 2.
326

d) < s, ,
+ srofk = ; .
X .: ; ; ;
; irar () ; () , ;
; ; ; gst ; I .
sft + .
.: . ; . ; * . ; _
, ; rta m. , ; . ;
WOT . ; . , ; . ;
erg m. , . .
"1^1>^*<1 I ^ 4 ? 4 ^^I ! 441"

) (3, . .) (2). ()
(1) (3) (2). (1) ()
() (2) (4) () (3). (1)
(3) () (2) (5) (4) (
). ( ) (3) (1) () (2, , .)
(3) . (3, raks gup)
(2). (1) (2^ (3). ()
(1, abl.) (5) (2) (3) .

VIII.
1. Indie. Pras. Atmanepada (Medium).

, Par., . . I
VI v, IV , X , . , *; , fcsa; gv,
; , .
. .
1. ?w labh-e
2. rod labh-a-se
3. labh-a-te

. .
% labh-a-vahe
m^ labh-ethe
;m$ labh-ete

. .
?mra^ labh-a-mahe
*twzi labh-a-dhve
?rvra labh-ante

2. atmanepada (..
) , par. atm 4
327

,
, , nafa ( - ),
( ).
Atm., , ,
Media, Deponentia.
3. sandhi. :
a) * i + * 4 % . ! + ?fn
. #
, . + = &; uafir + ^Rfa: =
:; ? + = <b) ; + , , +
. ;
, , , + = ; + = c) + , , ^ + ^ = ^.
, .
+ = wfas.
d) 5 4i ,
, . + = , > + = ^.

, , wisft + fn = wnfafa = WR fe;
) 4, > ? , . ,
, ,
. TS. i [ i i * *
Atm. (Deponentia), 1.: , ; , ; ; (dat.); w + , ;
(dat., gen.); , ; ftra , ();
, ; , ; IV .: [] , ; (instr.); VI .: [fwi] ; .: , ( ).
.: . ; . , ,
; . ; . ; . ;
fasra . ; | . ; .,
fei . , ; ? . , ; . ; .
, ; . , ; fga ., %
,
apieu; qTfe . ; . ; . , ,
; - .
828

14143 : **^? I ^iftrTRrmft fatn

i ^ ^ t : tir^t : +i^rt i

(, 5) () (4) (6) (3) (2)


(1). (3) (4) () (2) () (1).

()) (3) () (2) (1); (4) (6)


(5).
[] (3,
: (2) (4) (1) () [1
). (2) () (1) (5) (3) () (4).
() (3) (4) (2)'() (1). (1)
(3) (2). (1) () (3) (2)?
(1) (4) () (2) (3).

IX.
N.
V.
.
1.
D.
Ab.
GIJ.

1. . . . ; .
. .
. .
. .
5 jaya
jaye
: jiiyfih (s)
srni jaye

jayam

5 jayay-a
annwnR jayii-bhyam amnftr: jaya-bliih (s)
& jayfi-y-ai

anjiw:jaya-bhyah(s)
ararm: jaya-ytih(s)

: jaya-y-oh (s)
)11 jaya-n-am
jaya-y-am

jaya-su

2. . v (. . .), . . <, . . , . . . . .
3. sandlii. !
, ?
iiw, , , .
51 + )! = = ', + =

2414<- = 5 4JTT.

5, .
4. , *g, , ; +

329

5.
: () , fa (s), , oft, g: (s) , .
+ 1<| =

UJllllfH.*

6. :
; ^ ; , , ; ftp (s) ; , ,
; > , , ; , , ; * ,
, .
Atm. I .: + ,
(instr.); fa + ; t + ; ; ^ ; , , ;
IV.: + , ; .: [] . Par.: 1 + ; + +
; > + , ; sft + ft ,
.
.: ? f. , ; nfft f. , N. .; f.
; wrm f. , ; f. ; fagr f. ;
N. pr.; ran f. ; fazn f. , ; f.
; . ; . ; firapt m.
; . ; . ; . ; . .
; . ; . ; . . .: , f. , ; , f. , , ; , f. ,
fl. 1: ?^ , ; ? , (instr.).

^: ) ? f ^ W 1 fl[arTfftTr
i f ><) V*M*J *1 HT^T^t f^T4T I
i
() (1) (6) J^or) (5) (4) (2) (3, ). ()
(4) (2) (3). (1)
(4), (5) (3). (1), (3)
(7) () (6), (5) (4).
(3) (4) (2) (6) (7) (
(5). (2) () (3) (6) () (1
.: I . IV . , spa I P. ,
1 . .
330

() (4) (5). () (3) (2)


(4) (1). () (4) (5) () "
(1) (2, gen). ( ) (3)
(2) (1). () (1, .) (4)
(3). () (2) (1) (6)
(5) (4). ( ) (2) (\) (
); (4) (5) () (3).

X.
1. . , , Atm.; .
, ,
, , , ; %\ X., ; X., .
2. :
a) , , fa, ; , ??.
b) ft, ,
, , , w, faun; , c) , , ,
, , , ?; , .
d) $ , , w, vanm.
e) i : , , , , , , in, vm, *ft, vr; . ,
gftir^ .
. ,
, , . , ^.
4. , , , ;
5. ^, , , OR, ^, ,
, , ?; , ; ,
< ; ^ f, ftra; , 5R,
, 5
. .; * .
6.
,
, .
( ) Instr.
881

: ; ; * I. . ; I. . ; ,
, ; I. . [] ; j t I. P. [arfjr] ; , ; I. . , ; \ I. . ,
; ; SRJ ; ; ;
" . . ; , ; ; ; ; , , ; ^ +
.
.: f- ; wmt f. ; .
, ; . ; . , ;
. ; WRJ . ; . , ; m.
; fira m. , ; . . ; f. ;
. ; ^ . ; ? . ; .: fevra,
.

4 I %

i *4irt

(1) () (2) []. (1) (3) (2). (1) (2) (Sams,


stu, 4). (1, instr.) (4, pass.) (3, .) (2).
FIpiflTiio (I, instr. sukha) (3) () (2); (4)
(5, pass.) (6, instr.). () (1) (2). (1) (4) (2)
( ) (3). (3, insti- (4, pass.)
(2, .) (1). () (1, instr.) (3, pass.) () (2, .). () (1)
(3) (2) []. (2, pass.) () (1).
(2) (1) (5) (3) (4). (1, instr.) (3, pass.) (2).

XI.
1. Imperfectum Par., ,
.,
. 332

. fa ; fgn ;
.
2. ) ,

vrddhi, . . * + = ; + ; = ,
+ = .
) ,

, , +
? Imperfecta .
3. Imperf. Far.
. .
. .
1. a-vad-a-m
a-vad-a-
2. : a-vad-a-h(s) a-vad-a-tam
3. ? a-vad-a-t
a-vad-a-tam

. .
a-vad-a-ma
a-vad-a-ta
a-vad-an

4. Imperfectum
.
5.
. .
. 5 nadi
V. nadi
. nadi-m
I.
nady-a
D. nady-ai
Ab. : nady-ah
G.'

L. nady-am

. . . ; ? .
. .
. .
raft uady-au
:
uady-ah (s>

SR3: nadi-h (s)


1 nadi-bhyam
43TfH: nadi-bhih (s)

: nadi-bhyah (s)

: nady-oh (s)
< nadi-n-am

nadi-su

6. sandhi. 7, , , , . <<, + = >.


: $ + VI. . ; I. . ();
finr+ ; firar + VI. ; ^ + .
.: . , , ; ? ; g-tfwfl
; . ; * . , ,
; f. ; f. , ; 1". ,
; f. ; , ; ;
333

geff f. ; j m . (); ft . '


; tfW f. , ; ? . ; f. ;
HHI f. ; f. ; *ata n. .
.: JTH, f. , .
: --1 41

*^ I

I ^

() (1) (4) (3). (1) (}


(4) () (2) (3), (5) () (7)
). ( ) (1), (2) (4) (3),
(5) ( . vrt, 6). () (1)
(4) (3) (2, gen.). (1),
(2) ( ) (5) (3) (4, instr.)? (2) (1) (6)
(3) (5) (4). () (I) (2)
(4) (3) (5). () (1) (5)
() (3) (4) () (2). () (4)
(3) () (2). (6)
(5) (4), (3) (2).

XII.
1. , . . ; wfa .
. .
wfa: mati-h (s)
mate
jrfan mati-m
maty-a,
[} maty-ai
( matay-e
7: Emate-h (s)
5
Ab.
?: maty-ah (s)
G.
fjTfft mat-au
maty-am

N.
V.
Ace.
I.

. .
mat! (i + a)

mati-bhyam

. .
matay-ah (s)
mati-h (s)
. mati-bhi^i (s)
*: mati-bhyah (s)

884

maty-oh (s)

mati-n-am
mati-?u

2. , . . ; % .
. .
. .
. .
dhenav-ah (s)
N. -j: dhenu-h (s)
\fa dhenu
V. ! dheno

vgj dhenu-h (s)


. dhenu-m

vgww dhenu- -jfw: dhenu-bhih (s)


I. fear dhenv-a
fvrci dhenav-e

; dhenu-bhyah (s)
D.
dhenv-ai
; dheno-h (e)
dheny-ah (s)
"
G.

dhenu-n-am
: dhenv-oh (s)
4sft dhen-au
\wg dhenu-su
L.
dhenv-am
3. ) ; (. IV. 3, V. 2
VI. 2) . . .
) ,
, . . ,
, , ips , . . ;
ijfl. . . .
: . I. . , ; fsa + VL .,
, ; VI. P. A. [fos] .
.: . . ; whir f. ; nhi . ;
f- , ; % f. , ; mfra .
, ; ajfe f. , ; wfk f. , ;
. , ; ^fh f. , ; gfa f.
, , ; f. , ; fie f. ,
; efe f. ; tfH m. , ; f f. ; m.
. ; irrftr f. ; ^jfar f. , ; wfe f.
, , ; . , ;
f. .; .: , f. ; wm, f. ,
, ; ?rg m. ., . <$, .

: I
: i %
336

(3) (4) (2,instr.) (1)


(6) (7)" (5). (3) (1) (2)
' (4). (1)
" (3)
()
- -
^2)t
(2).
(5) ()
(2) (1) (4) () (3,
(3, Ipi.).
(1) (4) (3) () (2). (1) (3)
(2) () (6) (4. -= )
(). (1) (4) (2) () (3).
() (1) ( ) (3) () (2). (1, pi.) [bandh] (4) ( )
(2). (1) ( ) (3) (2).

XIII.
1. Imperfectnm Atraanepada (Medium) ,
Par., . . .

Praes. Atm. Passivum
. .
. .
. .
1. a-labhe (a + i)
a-labh-a-vahi mttt a-labh-a-mahi
2. : a-labh-a-thah (s) 11 a-labh-etham vana-labh-a-dhvam
3. a-labh-a-ta
a-labh-etam * a-labh-anta
2. 1 . . . i; \ .
. .
. .
. .
N. \ft; dhi-h (s)
ftnft
dhiy-au
ftra:
dhiy-ah (s)
V.

_
fcq:
dhiy-at (s)
Ace. fwm dhiy-am

I.
f W dhiy-a
dhi-bhyam
: dhi-bhih (s)
( dlny-e
_
Ifw dhiy-ai
j ; dhiy-ah (s)
Ab.
fwn: dhiy-ah (s)
I , ., . . .
, ,
fvnn: dhiy-oh(s)

G.
r

336

I
ftvifij dhiy-i

Iftram dhiv.atn
dhiy-am

fvibmi dhi-n-am
{_
. . . .

Iftram dby-am
v

3. :
-, , ; , ; , ; ft , ;
, , ; , , ; wfe , , ; fa .
4. Sandhi : )
,

, , + ^ = fares; 4ft + fa = iftftra;

, fas (fa:)
,*
+ ftra = ufafira.

b) < ,
, , ; , , fsrec + = -iWdJH: + IV. I. ., I. . [] ,
, , ; wi + , , , ; + , ; + fa
, ; + fas IV. . , ;
+ ft , ; S R + ; wra
+ fa ; + ufa I. . , ; + wfa
, ; + , ;
X. P. [wufd] , ; + fa , ;
^ + 9 , .
.: 1 f ; 4ieff . ; . ; . ; . , ; . , ; ERT . ; . ; ! f. , ;
. ; . . ; . ; ? .
; qfa . , ; [ f. ; # s . ;
. ; ? . , ; f. ; f.
, , ; . ; fe f- ; ?? f. , ; .: ?e, f. ,
; ; vflt, f. , , ;
$, f. .

I 4 r N w n r t w%^ *<*!**?diN 1 fsnrr ** I ftrw ^11 SPRIT i ^: I


337

.
(pass.) ? ; (pass.) . (pass.)
. .
, .
? (pass.)
. '
(instr.). (pass.)
.*

XIV.
1. Imperatives Parasmaipada .

Impf. Par.
.
. .
. .
. .
1. vad-ani
vud-uma
vad-ava
2. vad-a**
vad-a-ta
vad-a-tara
3. vad-a-tu**
^ vad-antu
vad-a-tam
2. ) , ; i^[ .
. .
. .
. .
. : vadhii-h (a)
ma: vadhv-ah (s)
craft vadhv-au
V. vadhu
__
. Erg4 vadhu-m

: vadhu-h (s)
I. 1 vadhv-a,
vadhu-bhyam ^; vadhu-bliih (s)
D. gvS vadhv-ai

; \ adhii-bhy ah (s)
Ab. vadhv-ah (s)

G.
3VRT4 vadhQ-n-am
: vadhv-oh (s)
__
L. ream vadhv-am
gyq vadhu-su
b) , . . ; .
. .
. .
. .
bbu-h (s)

Msft bhuv-au

: bhuv-ah (s)

Ace. / bhuv-am
* , ,
.
** 2- 3- . . . :
vad-a-tut.
338

I.

. .
bhuv-a

fit

. .
bhu-bhyam

. .
gftt; bhu-bhih (s)

fijsr; bhuv-ah (s)


|*pn; bhuv-ah (s)

G.

get: -oh (s)

fwfer bhuY-i
L. i 3
(ipnt bhuv-am

V*

vm
bhu-?u
6%

3. , . 2- 3-
, .
: + <afw , , (); +
, .; fen + ;
pass, , ; + ft ; ? +
, , ; ^ I. . , ; + ft .
.: . ; . ; . , ; . , ; .
, ; | f. , ; . ; f.
, ; f. , ; . , ; f. ; ov[ f. , ; afg f. ; $ .
, ; wfir f. , ; ^ f. .
.: , f. , ; , f. , ; ,
f. , ; wsar, f. 4 . :
, ; fm4 ; ^ , ; ^ ,
; , = . ne; w .

889

"

ffit

(act. pass.) .
, , ;
[] (gen.).
;
(ha, pass.). , . ,
( = ) . (pi.)
(pass.) . ()
. ;
(pass.) .
, . () .

XV.
1. Imperative Atmanepada (Medium) ,
Iraper. Par., . .
Imp. Atm.
. .
. .
. .
1. labh-ai
*mrcnl labh-avahai
labh-amahai
2. labh-a-sva
rtiraro labh-etham
labh-a-dhvam
3. labh-a-tam labh-etam
* labh-antam
2. , . . ; * 1.
. .
. .
. .
N. WHI karta
Hit kartar-au
: kartar-ah (s)
V. : kartah (s)

. kartar-am

'
I.
a m kartr-a
gujwim kartri-bbyam
4Rjfw: kartr-bhih (s)
D. 5 kartr-e

^: kartr-bhyafc (s)
Ab. g: kart-uh (s)

G.

: kartr-ob (s)
kartf-^-am
L. nft kartar-i

kartr-su
3. , . . ; , .
. .
, .
. .
N 1
k^rtr
9! kaitr-p-i
sqfin kartr-n-i
A c c |3
f
stf kartr
m: kartah (s)
340

. .
. .
. .
kartr-u-u kartr-bbyam
aiqfa: kartr-bhih (s)
* # kartr-ij-e

4Rjw kartr-bhyal.\ (s)


Effifur: kartr-n-ah

?#: kartro-ob (s)


kartf-jj-am
ssqfaj kartr-n-i

% kartr-?u
4. , . . . .,
. PL, :, vs* ,
N. Sing, , . Plur. :
5. Nomina actoris $ . . ,

: + 4ig ; + , ,
; + fa I. . , ; ftr + , -.
.: . ; q m. , , , ; ., . ; . ; fir f. ,
; . ; ., . ; . ; *
. , , (); ., . ; .
; firero . , ; % . , ;
. ; nfiren . ; . ; 1 . ;
wq m. , , , ; % | . ; .. . ; . ; . ,
; . ; ., . ; : (s) ,
(indecl. . dat). .: afts, f. ; m; t ,
.
I.
D.
Ab.
G.
L.

fsff I atj^5 f^ I ^} ^. ^ 4*>frt I V*lt4 ^~

: I * ^: ^ t : =11 I
(VasiStbu) (ViSvaraitra),
. (snih).
.
341

( ) .
Mip.
. (Hlioja)
(1.) .
( ) (sev). ,
().
. , (\ ( ).
() () .

XVI.
1. Optativns (Potentialis) . .
i,
. 3 . . .
: (s). . . I, IV, VI X
i .
. .
. .
. .
1. & vad-ey-am
vad-e-va
vad-e-ma
2. e t : vade-fc (s)
vad-e-tam
vad-e-ta
3. vad-e-t
vad-e-tam
aig: vad-ey-u^ (s)
2. Optativus ,
; .
3. (m.,f.): frej ;
1 ; awq , ; ; ; glig ;
?? 5^ , ; ,
^ N. V. Du. PI. . Sing. Du. guija
vrddbi. Gen. Plur.
. .
N.

TQHT

V. :
. futfur
I.

:
\

>
i

. .
T4HTS

futyuiiK
fifi
. . .
4. , ; ift f. m. .
. .
. .
. .
1
Jifti gau-b (s)

. gam
342

. .

gav-au

JIRR gav-ah (s)


m: gabi (e)

1.
D.
Ab.
G.
L.

. .
gava
IR) gav-e
ift; go-h (s)

irftr gav-i

. .
go-bhyam

rah gav-oh (s)

. .
Jrttk; go-bhih (s)
jftMlj go-bhyah (e)

gay-am
iitg go-?u

: ; IV. . , ; ^ I. .
; ; w .
.: ift m., , ; f. ; ? . ;
* . , ; 5 . ; | ., . ; ft^ Du.
, PL ; . ; . ; gw n.
; our . ; . . .: xfom,
, , ; >^, f.
; !, , ; ,
f. ; ws, f. . f.
. : % ; farm; , ; nfc ;
.

*fV4f:

I "ft:
i % ^: f*nft^t tat: i
(RSabhadatta), (Nahapana),
.
(imp. opt.).
(-); .
(loc, gen.)
. ,
, () .
. ( ) .
(pass.) .
. ,
(llama).

343

XVII.
1. OptatiTi (Potentialis) Atm. 4 (?), Par.; Impf. Atm. Atm.
. .
1. 5 labh-ey-a

. .
swift labh-e-vahi

. .
labh-e-mabi

2. : labh-e-thah (s) sriraromlabh-ey-atham mxzm labh-e-dhvani


3. ?wa labh-e-ta

labh-ey-atam

labh-e-raa

2. , ; > f. , .
XT

. .

N.

. .

. .
; nav-ah (s)

lift: nau-h (s)


V.
. nav-

-au
_

sfttV. nau-bhih (s)

I.

nav-iL

nau-bhyam

D.

nav-e

sftw: nau-bhyah (s)

Ab.

G.

: nav-ah (s)

L.

nav-i

nets nav-ob (e)

na-v-am
:ftn nau-?u

3. , . . . , ? , ,
, >. , ,
, . N. Sing.
PI. . 1. >
, ;
? , , ,
., f. , N. V. ferer-m:, fe^rfr, :; . 1
:; -g . , f. , N . V. ?:,
a., f. , N. V. , ,
" Loc. Sing, ,
. mw- , L. , :, .
: % + ; + I . . [ I . A.J
; I . . ; + , ;
+ , .
.: . ; wft f. ; . ;
bfin m. ; . ; . ,
344

; rent - ; . ; . ;
ftnr . ; ! . , ; . ; fata .
, ; . , . .: vz, f. , ; . ; faro, f. , .

T fV
. I 1<I<I) ^ * ) 1 m I

(ahr, opt. iraperat. pass.)


() .
(pi.); .
() . (imp.,
opt.), () .
, .
() (pass.).
(pa^s., opt., imp.)
! (opt, imp.)
, ,
. () ; (is, pass.) .
.

XVIII.
1.
cansatiras (causalis), . .
.
2. ) v, v, , , a m f a
,* ; , <% ;
aunfn , ".
345

it , JtroufH .
causativ-e .*
3. ,
, ., . .
a) %
(vrddhi), , , .
,** , , ira , ;
: , imnfa; SR, scrafe.
b) ?, , ,
guna, , , ; ftn?, Sirafa;
, e w f a ; am, ^.
c) * t , . * ,

d) ?, =
vrddhi, . sft, inrafe; , qmufa; *r, ; >, enrafa; , .
4. .
, ,
, , ; {, .
5. .
., . Instr.
6. . , .
. .
. .
. .
N. VKR
411414

. 1, m
,
4WTR, rt
I.

4iwrfw:
D.
!)., - , :
,
. <
111
?
G. ,
L.
:

: , Caus. ; + wf4 ,
Caus. ? ; wt Caus. , ; +
Caus. ; Caus. ; + ; +
* , ; '& 1 ,
, Higufd t^raqfTT, HTtrafa
** , ' ,
.
346

; Caus. ; * Caus.
(.); ^ + Caus. ; ftra ; I- . ;
Caus. , , ; wt + I. .
, Caus. .
.: . ; . ();
. , , , ; ; f. ; jpt
m. , ; . , ; . ,
; uidkiu^ . ; . ; . ;
fefu . ; q* m. ; da m , . ..:
f. ; , f. .

(sing., plur.) (pass., caus.) .


.
(.) j[yaj, caus.). ()
. (sing., plur.) .
(sing., plur.) . (abL sing., pL). . (gen.) .
(caus) .
hryath, caus.) .
() . ( )
.

XIX.
1. 1 . ,
. .
. .
. .

. ,
I.

^>
*

JIMM

:
847

. .
D. ,
.

G. , S
Li. yafa

. .
. .
, ,
gamine

jpNJk *
(:

2. , , , , , , .
.
.
Sing.
Dual.
Plur.
Sing.
Dual.
Plur.
N. *:
fft

a
fft:
.

ai^
am

I.

D.

aw

Ab. awift

G.
ant:

.
frfeR

nv
riwi4

.
. . . . . .
N. )
? (d) a
axftr
Acc.J
I.

:
. . ., . .
3. : :, , ?;
: :, , ; : :, , ; :

??, ?; alteruter: :, , *; :
, -, :; ( ); mm .
4. ) , , , . . (
Sing, Plur.), 54! Sing, , PI. , ,
. N. V. . Sing., , . N.
V. . Sing, faro
b) for, pron. interrog., N. Sing. :, m, ftw, . ,
:, .
c) - , N. PI. m.
:.
d) , , * , , , , jrfgnr , , ,
, . .
L. Sing, N. 1. .
348

) * -, , ,
, N. 1. .
5. : *:
w, .: ?r ireaifa, fk*sfjr, : + # jrafk irarfk 9:.
6. . . . .
. , , , :; , , , :
,
.
: , Caus. , ; , Caus.
tmroffr ; , Caus. uRofa ; xfl ,
Caus. vforafo ; ! , Caus. *,
, ; . . ; fro IV. . , Caus.
5% ( ) , ; i n ,
Caus. 1(( ; j ^ , Caus. ffiwfa .
.: . , N. .; % , ;
. ; > . ; f. N. .; f. ; $ . N.
.; . ; grfe . , ;
. , "; et?R n.
. . . .: , + fafr, +
+ wfa -, ; fkn + fen, + + ifa -, -, ; ? . . ; ftfer . . .

wtfi v.
1

vndH I
I 4<j*ldf444 ^ ^ ^ ^

<*^|^<1*11 4**^

W4.
(6) (5, gen.) (2 Kausalya, loc), (1, loc.) ( = ) (4) (3,
. 7 (. XVIII).
349

.), (8) (vac, pass.) (7, DaSaratha).


(at>.) . (ab.) ? () (.) .

, (pa, caus.) . .
(imp.) , (
). (gen.)
( )?
(caus.) , , .
(pL, m.) .

XX.
1. , . . ., , - , ,XV 111,2
(Loc. PI. ). , . . . , .*
. . . N. V. . Sing. Dual, , Plur.
fa. , ?, . . . . , ,
.
2. ) ,
, ,
*, ?, , ?, , ,
, . .
sandhi.
b) , . . , , we, ,
. , N. .
Sing. Masc, N. V. A. Du. Masc^ N. V. PI. Masc, N. V. A. PI. Neutr.
,
.
c) , . ,
.
,
, , N.
V. . Sing. Ncutr.,
* :
1. , Z, . ', 2. , >> ; 3. ; 4.
350

, . , N. .
Du. Neutr.
3. , ,
, , N. V. Sing. masc. fem., N. V. . Sing. Neutr.
Loc. Plur. , w - . ?, ,
v , ,
>;. : * . ; f. ; sm?t . Mip.
. .
. .
.

put i

<?

? 1 ^

I win):

WIU4I4 I win in II
v

>

4. sandhi. v, ,
, , ^, V, , ,
, [, ^ , , ,
: N. V. Sing. *, Loc. PI. *jw.
5. , , . ., .
. . ; . .,
. . .
: Caus. tteufo ihrofa ,
3. , ; , Caus. garofa , .
.: f.
; . ; . ; . ;
351

f- ; f. ; fsrafj? f. , ;
m. ; j*cft m - , ; m. ; PL N. .
; etfwr f- ; fir*gre m. ; qpr m - N. . ;
. ; f. , ; *firo f. ; sfot f- ; .
, ; wqx . . .: , f. ,
, ; fa^tra., f., . ; f. , ; >, f. , . .:
, , , ; (gen.), ; ftpn (instr.
).

i $\ *1' i ^ w H ii <<: ^ i

ftrat;

J
(Vrtrah) () ,
. -
. . , , ()
Mipax. (neut. dual). (caus., stha) . .
. , .

XXI.
1.
, ta*r, * [ ]
N. V. . Sing. . L. pi. ,
. L.
[].
352

. .
N. V. Sing, m., f.,

pi. ^ -

: , ; - ; fofff. .
. .
. .

N.V.

? I1

5 1

: i
1
i

* 1

I.
L.

1
?fm i

fep

53U I

feffT
tVfaff

): i

*Rah i

HssJ):

. .

N.V. . : i ?: i fan:
I.
: i sfw i fefw: u
L.
i
' i fcj
2. ) * **
, , , [. ,] ( ), esc ( . ( I )
ufraret m. , , N. V. Sing, ., f., N. V. . Sing,
. L. pi. , , .
: % . ; fcro pi. , ; fcns ., .
.
. .
N . V. fjiS I

fes

finsn

% i

I.

fjer i

L.

fjfe I

feet

liui

%^ I

II

%im i

{"

13"^' '

liiei: H

. .
N.V.Ace. fgw:
finit
i ftn: n
I.
fg^fir: i i ftrefvt:
L.
fgjH i fere i n
b) , ^?
afur.'g f. ? ^ ;
, ^ [, , ],
; , , ft ;
. +|<*** , N. V. Sing, ?; ; N.
V. Sing. 3imp>, , N. V. S. fwrez
* , N. V.
** I) . 471,
%.
*** . . XX, 4
12

353

ftntwp; ? , N. V. Sing, , I. D. Ab. Dualis


3. , : ? ,
, , , , , w, ,
+ >; finr + * = rf* (XXII, 1).
: Caus. , ; IV. . , ; Caus. ; I. P- . , ,
; + , ; *+ uft I. A. [qft:] ; ^ + .
.: . N. . ; f. ; pi.
; & . ; . ; ^ ., f, . ; f. ,
; ? . N. ; ^*J f. , ; H^ftre m. ;
. ; ., . ; . , ;
5 . ; . . . , f.
. , ; , f- in ; ; , f. , ; , f.
; ?>, f. , ; fefgis. f. ; ?\, f. ; ?!, f. ; , f. . : , , *diPdH -.

** i

() .
Hotr, . Snataka
, . (sing, plur.)
; Ruvana.
(dam, caus.) (pa, caus.)
. (L. P1) (dr?, pass.)
() Usnih. (sing. pi.).
(gan, pass.) (Vibhishana).
.
364

() (L., D , ). ?
. ;
.

XXII.
1. ' N. V. Sing, m., f. N. V. . Sing. n.
. *?
N. . Sing, , .
. XX, 1 XXI, 3.
: fiit f. ; gt f. ; . .
, .
. .

fan
I
gn i

N.V. : 1
:

. i
? i

| ijvufat I grwjfa
L
f>RT i
get i
gift
firth i
gft: I
WTf: II
L.
fiift i
gfici
. .
N.V.Acc. : i
gi: i
wft
i :i
mfi5: n
L
i i

L.
2. *, f=j ftw N. Sing. m. N. V. . PL
. N. . Sing. . ( V. ), . : vfk* . . .
. .
. .
Sing.
Dual.
Plur.
Smg.
DuaL
Plur.
N.

V9|T

.^_

VHu

VH4t

4Pt
4

f ^

>*

VMlW
-

Ace.
I.
\||1
Vikt4i4 -.-..-,.

r- *
* ..
^
. .
JL. ?

*, 6 ftn
, . \. f. vfofl.
3. . . . , w , \ ; Loc. Plur. , ^
TV
355

.

N. V. . Sing, , N. V. . Plur. %, ?'fa, .
: , ; sftra: , ; .
.
. .
N.V.Acc. : i

L
L.

JRHT 1

Stfftj 1

N.V.
I.

. .
.
eftnft 1

fin i

>.

1 1

>1

*|)* 1 ufywiu

fcrfj 1 l^ : i 11:
. .
Ace. wsrifa i I vrtfii
: i wftfH: i :
1

jfareg 1 u

b) . . . N. Sing, :,
V. , N. V. . Dual. Plur. . Sing, . . , . m. f., N. RJRT: I- I : i
V. : 1 & i : i . . . .
. . N. V. Sing. 4: :
N. V. . Dual., Plur. . Sing, . .
.
: I. . [] ,
.
.: ; fgfan . ; .; . ; . ; . ; f. ;
WIPOH n. , , ; asm m. ; raf4 .
, ; . ; git f. , ; fga m.
; f. ; . , ; . ,
; . ; :? . ; .
; . ; % . ; . ; f.
; . ; . ; ^ . , . .: , f. ; Haftai ;
mm, f. ; , f. , ; fera, f. . .

356

. i^KiH I <**

(gir) .
. Pururavas-a
.
(or. dir). (pi.) .
. ,
, () () .
, . , ,
() . (vrt).
(?), , .
() .

XXIII.
]. . . :
, N. Sing. .
. V. Sing, *. .
. .
. .
. . . . . . . . . . . .
N.
V.
. <
I.

.,,

-N :

/
1 ,


. . , , . .
, f. 1.
2. . . : . IFST,
N. V. Sing, . . .
, . N. V. . Plur. (. 3. .)
357

N. V. Ace. Du.
.
. .
. . . .
N. V. gftg5?
>
. gfly-

I.
sften

.
aigfo
?:

? . w -

. .

. .

. .
. .

. .

eftatj:
gftaal:

3. ) . .
. Par. , .. pi. ind.
praes. fut. *, , **5, . .
. . ; ^, . . , . *VK; fefcr, . .
. . faaji; ^, . . dugiM, . .
b) . . . pracs. . ^,
. . , part,
, N. V. . pi. .
, , , N. V. . , aa
. , % :; N. V. . . ?, ?,
c) I, IV X . N. V. .
Du. . . VI .
. I I . ,
. N. V. . Du. u. , f*<rrt fa^tf; ** (
) <$ 5-ftw?aT; (), ? =7. ,
, , (), ?.
4. ? , , . ,
N. Sing. m. ?, V. Sing. m. .
5. , 1
. % N. V. . Du. n.
: foe I. P. ; ^ I. . , ;
+ .
: infeo m. ; * , ;
; ^, f. , ; . ;
. ; , (); . ; ; . ; f. . .: :
(s.) .
S58

ff

. , , .
, .
. (sing., pi.)
. .
. . , (srj) , . , . (gen.)
( ) (bhram) (.).

XXIV.
1. . . , ;
N. V. . Du. . . .
,
, . . N. Sing, ww,
, V. Sing, , 14, . : . . ,
.
. .
. .
. . . . . . . . . . . .
N.

V. *rW
.
L

ArfW

Jbri,"

Jhr"

" *

2. , , .
. . , . ,
! ?. Part, praes. parasm. , ,
359

, , ", .
N. , wq*?fr, wgsa:, f. vraal
3. . . . ,
. , . N. S. . V. S. , , . .
.
4R , .
L. Sing., .
*, . . N. . Sing, (a V.
) N. V.
. Du. : * . ; . ; ? . ,
; . , , .
. .
. .

N.

V.

4I4H

I.

L.

. .
*

. .
. .
:

. .

. .

{*
|

. .

N.
V.

(.
.

?! aw

I.
; ?: . .
sandhi: ) , z ; , , ,
; , + = | tiforor;
J4* + = 4^Mis-.

) >, 5, , (. , z, , )
, , , , , + -', fRHTrl + BWlrt == Wiia iKrilri

360

: fss + , ; , caus. wramfir,


, ; X. . , ; fet + 33
caus. .
.: . , , ; . , ;
. ; aft . ; f. ;
far . ; . ; ^SR.; * . ; wsrc .
; * . ; . ; * . ; m .
; www . ; f. ; ?*. '. .
, . ; ftfiro ; , f.
, ; ; ; fgafoi,
f. * ; {* ; fimra ; ,
; ; wfiwfj ; , f. \ ,
; ; few, f. ; ?, f. . . | .

<44lf*!l

\1<\'\ trfx;

()
(instr.). , (sarit). (caus.)
(pi->. ,
. (dl.), (atman.) .
.
(pass.), (or. dir.).
, , . .
, ,
. ire, pi.) tristubh.
.

XXV.
1. ) (part. perf. pass.) :
, (. .
N. . V. sing, n.)
, (. . .
Is. V. A. Dual, .) . N. Sing. m.
, V. Sing. m. *.
1>) . %
. ,
, ? > , ;
; ^, , , fasflgir, -;; ,
* , :
: faga: ; .
. .
. .
. . . . . . .. . .
N. fegn
fegrefif
'fegt^r:
fegfr
fa^tjT
V. fag*
Ace.
I.
L.

feHft

faEift:

. .
fagffij
-

N.
7.
.

! S ^ T ST

2. . . . :
= :

? []

:
g^R []

[]
N. Sing. , gar, mrar, V. Sing, iq;? . . .
. . . . .: N. V. .
, >, ; I. , , *": 4J?JT n. , . *, . , . v%;
N. : ( . i).
362

N. V. .

-,

3. . . . . ; .
. . . . . .

4F3H

4Fsra

N. V. Sing. m. > N. V. . Sing,


. ?;
XXI, 1.
4. , . , wt
, , .
*T5R, ; >*, ; , ?; , . ,
*J*rlT.

: + ; + 35 ; X. .
] , .
.: irtej . , ; . ;
f. ; . . ; . ; uftira f. ; <14) . ;firara . , ; . ;
\ . ; firs . ; . ; ? . .
. *>, f. , ; aferera ; .
; -41 ; *, f. ; |
.

I ^ ^fft f u l f i l : ^ I

": inrnnr'rapT i irret ^% -^


reffat tr^rfwT inffat nraraFt
(Maghavan) (ban, caus.
pass.). () .
().
() . (N. \.) .
(L., G.) (upadiS)
. , , (.)
, . .
(, N. sing.) ;
. .
. .

XXVI.
. 1. ; V. Sing. .
2. nfa , : I. Sing, , D. S. , Ab. G. S.
:, L. S. . ?rfia : N. , ?, :; V. ?, ?,
maw:; . , , ; I. D. Ab. G. Sing, ?.
4>fe . , 4iftw . , . sfira . :

? , . I. , G. P1. , .
3. sraiT f. , N. V. sren?: ,
: N. Sing.: eft, V. S. fer, Ace. S. PI. fenm, sfhi; fera:,
ft:, G. PI. MIUIIH; D., Ab. G. fi. Sing, , .
. .
4. ^nig m. (") , ,
, , . I. .
, . Sing, , .
PL p i * .
5. 4J4 f., PL tantum, : N. V. :, . :, I. >:, D. Ab.
<:, G. , L. ?. fj^ f. : N. V. Sing. zJh, , , , , . I. P1.
ofa: f. : N. V. Sing, , . N. V. Sing, ., I. D. Ab. Du.
.
364

6. ? m. : . $ \, . . , ,
. | ? ; N. Sing. iHjjH, V. Sing. . m. , fo
, ^ : . *, H-VJH,
. . , srfe, wfe, . . va . . ., N. V. Sing, :
. . . . : , . . ,
. . ; N. , # , :; V. , , :, .
, uuitft, :; I. , -, xifir-; . 1. .
7. art f. , , . .
, N. V. Sing. Du. PI. .
Sing. Du. ^ .
, N. V. Sing. Du. PI. . Sing. Du., . I.
Sing, ; ; ^ ^.
8. . . ()
, . N. jt:, , a'ift at^:;
. at: ghnr, ghft, 1:; I. ^,
atwht ztowm . . .
9. , ,
. , , .
N. V. tgukt bipes: f4g4i5?, fgtrra:; Ace. fguidfl, fgurai, %:.
10. aste m. V. Sing., I. D. Ab. Du. .
I. D. Ab. G. L. PL tins, .
a t e , . N. ,
tMMift, iKitzn:; V. , anizrer, 5:; . *, ateitt, *"14;
I. aitd^i afh^jT, , ^rtsfvr:.
11. , , . . . , N. Sing.
in. ;

w. , . N. , swrgjiff, HW?nr:*; I. *,
12. ^ . , . , N. .
r?i, N. Sing, ; V. Sing,
.
^
, , ,
S :.
365

: , caus. % , ;
jpj, caus. p a f e , .; IV. . , .
.: *? . ; f. , ; . ; . , . .: , f. ,
, ; ; fana, f. , , ; fire, f. , , .

. I
4iW %"

Wiit

40 I

.
Pusan, Mitra, Aryaman Savitj-i.

(gap, pass.). , ,
. () ,
. Dadhyac'a Maghavan'
. (pass.) ? , ()
! !
.

XXVII.
1. :
. .
. . . . . .
N.
?w*
?w
. &

?
I.
4iJhf

Trfij:
D.
366

.
, .
. . . . . .
?

4RQT
:

. .
. wwift

. .
. .
. .

Q.

4JW

L.

4VH.
5J

, p.
. .
. .
.

4IWI4

.: N. . , ?, *(, .
. . % . I. Sing., . G. L. Du. . 1.
,
, . . Sing, , ?, * , , ,
? ^, ,
) .

N.

. .

. 4IWR

. .
. . .

1.

4iuuim
D . ?

G.

11:

. .

41^5?

:
:

WHT4T4

, .
. . . .

<^:

-; :

L. 4wftH4

v^%
*
. .: N. . wj:, , wrjfa . . . . .
N. 1. ? .
2. Part, praes. Atm. I, IV, VI X
[], f- ,
, . 1, fauwmi, 1, ferarmn.
3. Part. perf. pass, , f. ,
[], f. , ,
.
4. [] ( , praes. pass.),
*, , , ; ^ , ; ^, *;
* : VZ , ; < ,
^ ; g j , wfaH; . *fer; , sfinr;
, fefsa; Ht3 , 867

; fire, fire; fit , # ; ,


, J?TR; , OR, ; fa , ; f3 , , |; ?, ?fc; *ff , afa; sy , ^;
, , ; 5 , ; ,
; , ; st , inn; fast ,
.
5, , , ,
; 5 , ; , gw
raftn; ftnr , fa* fra.
6. P a r t . perf. pass,
verbi finiti, , : 1.
. . nomen actionis.
: 4 + , ; + ;
+ , ; <| + , + ; I. Atm.,
; X. . ; + ; g + , VI. . ; ; I. . , , ; .
.: 4ifai-t du. ; .
, ; . ; . ;
f. ; >fliR . , ; wgra m. ;
f. ; . ; . , ;
. ; . ; f. ; ? . . ;
. , . .: , ;
f. , . .: : ol !

.
Kailasa, .
368

(caus) ().
. ,
(pt. pr. pass.),
.
. (pt.
pf. pass.) . () () .
(pt. pf. pass.) .
(#) ?
.

XXVIII.
1. part. perf. pass,
,
?.
2. ,
, , , ; far, faa; stf, ; j, ?; *r, ; w, . , , : , >; ,
*; VT, f%?r; , ; , fin?; ? , srftra; ,
fea; w , ftwi; , |[.
3. ) ,
, , * ; w, ; , ; v, ; ^; ;
, , ,
(*, W.-F),
praes. pass., . g?r., ; fgn, fgta; , ; , 5**.
b) ***, , , >; ftR,
; gst, , fra, prat.
c) , ,
, , , ^ , ?^5 , ;
* , , ,
. ! , faaTT , 4R3H 4l|RT.
** , , ?: , , , 514 , aw , !;
t^r, .
*** gj ? :
, ; , *({; , (.
369

fge, %*. ; ; 4t ; fiers.

d) ^ w ^ ,
, , , qs; *, ws; , aw.
, , , , , , ; j s ;
fii^ sfte; tfg , ?? , **. ^; finj , fem; * ;
?ri| ^ 5 ; | ; ftn{ fa" efe; ^ ?;
1{ .
e) *,
, , SBPT;
5; , ; ;
; *.
f) : *
; 5R ; <?; ;
; ; .
4. ,
X , praes. pass.,
,
( ^
), , , , , , v, , , ***,
, ^ eifw; ; 4nefe ; u g 1%; fa*a
; % ; jfVj; 14^ fafriH.
5. , 4 isfa.
6. : it em;
; ; ^ ; .
7. Part. perf. act.
wr (X. ?, , ) part. perf. pass., , :
, ^: .
verbum finitum.
* , f sju ,

5 , nfufl .
' ** : * *; , 5; HU
.
'
*** : fea ( ), ; *5? <5!; %
; ; 4131 43-

370

: + I. . ; + [5(] I. . , ; + caus. ; + ;
+ cans, ; *ja ; * R + * ; ^ IV. .
, . ; + ; X. . ; + ; + caus. ; fan +
.
.: . ; . Delhi; . ; Jjlt f.
; ft?c . ; ., N. .; tfrr. . ;
. ; . , ; . ; = .
; PWH m. . Adv.: , .

: I

: I : :
\

*\%\:
, (
) . (drib,
pt.) (pidha), . , . (pass.)
. ()
.
, ; () , .
() ,
Capda*.

XXIX.
Absolutivnm Gerundium tva
:
1. , ^.
* .
371

a) ?
, . , () , . , 1<41, , , *[? fwrtfl, , , , STteii,
, , , fesn. ,
, ,
. ^ yfdrtfr, \ afarST, 1 * 1 1 , <4**=(1

, aftirar , aii-rHi, WRW,


wferai .
b) ? ()
pt. pf. p.,
- , pt, , fefefsir,
afijrai, fern, ipgW. guna
guna, , .
frifWji , iifijr^i, efs^wi.
X <,
2. Absolutivum . , ,
abs. ,
, , , , ,
fsrfgiaj, 7, ?, , . v, ,
; , ,
, X, 2 h,
praes. pass., , warn, fbradn, , bw&a, *, , wm, .
: , , .:
, > wnw, fare fron, ,
, [ , [] ?, [] ai.
X praes. pass., ,
, m
, . ?, , , ,
. ,
, , ,
3. Absolutiyum am. abs. , ,
guna guna,
vrddhi , vrddhi, , , , ,
372

4. Abs. ,
, ,
: , . . .",
", . abs. .
5. abs. privativum
(v, I R ) , , ", ".
: + ; ; +
, ; + I. . ( ); ^=
X. . ; I. . ; + , abs, ; ^
+ wm ; sfl + fas , ; + fef
I. P. . , ; wa abs., ; + ,
.
.: . . , ; 4jfo . ;
. ; wftr . ; arfiR . ; . ; f. ; tig m. , , , ; WR
m. ; a|jt f. ; spc . ; . ;
. , ; ? . . ; . .
.: ; du. ; , f. , , ,
; f^pn, f. , ; , f. , . Postpos.: % . . .

: i vVflrti <!1<11 ^% 'jaft


<iq<ii ^ I ^ ^ ^ *|*}'1411 stf*^

(abs.) ,
Q)t. pf. pass.) . (abs.)
(instr.) () (pt. pf. pass.) .
(abs.) () ,
373

; () (abs.),
(pt. pf. pass.) . (instr.) (abs.) () (pt. pf. pass.)
{&). (tyaj, abs.) () (pt. pf.
pass.). (fas + fa abs.) (G., Dat., Loc.) ,
*.
(abs.) () (pt. pf. act.) .
, . , '
(abs.) ,
, () . , ,
, () (abs), ()
(Loc).

XXX.
1. InflnitiTiis ,
, ', guna.
2. : )
, , . v, , , , , ; , ; fst, ; sff, ; , *;
, ; 5, .
) ,
: 1. , , , ; 2. , ; 3. , , ; 4. , , ; 5. .*
,
, *; ? '; > ; fgit ^";
*?; ; ^; ;
, .
XXVIII, 2, ad, , , ;

* , , ^, : 1. snp, [], S4, . fo4, , fira, , . *> , . ;


2. , , fts, aw, fna, , ?, , , , , , >. . ;
3. >, , . (, gsi, , fair, FPT, ', , fef, , , []. fi4,
, , ; 4. , , [], , , *, ?, , ^ i , ftw
[fiawfe], , ?w, 5^, fetr, as, , , firs, re; , fe^, , , ,
fVjJ, fe^, 9 , ftaHT, , , , - anit.
** , , 7 guna, , , ja, , .

374

few, ^; , ; =, tuuu, www*; , , *; fgw,


, ; , ; *, *; api, ^, ^, *; ,
; *?, ; fire, ; ?, !; , ^ ;
ft, ; , ,
fira , , , .
3. ;, sf, , , ,
, X , , , vj ; sf ^*?; ^ 3 ^ 1 ! ;
^ . X
4if<4Hut , *<ufunw, ui^ufn, .
4. , ,
, , , mfgrjw

5. , , , q
, ': .
6. Pavt. fut. pass, (f. ),
(f. ) (f. ).
) ,
i - , , .
) ,
' gupa,
X praes. pass. :
{[1, 5.

) , 5, S, xs,
, ; ; # . ?
gupa, a i H ^ B vrddhi, , fa ; ft - 5; W ;
. , ,
, , . *
, . , , ,
gupa,
- , , faa ;

* , , 551 t guna, , , , . .
** vrddhi guna.
375

tfsi. v,
, vrddhi, , , , , , , , <aw ,
. , , Pt. pf. pass,
% JT ( ere, , , ;,
fara ), , ftra ; .
? ; ? ; ; ? ?;
; ; :; ;
fata; * Wfa; ? gw. X .
praes. pass.
: imi + ; + ; vi I. P.
, ; + I. . ; + fit
, ; IV. . ; *j +
; I . ;
caus. ; ^ + .
.: . ; stgrarfbim. ; ggsc .
, ; . , ; .
, pi. Saraavcda. .: ^, f. , , ;
fvmnfzH ; wss , ; , , nfiro, f.
; ^, , . :
, ; D. ; I. , !
.

i
414*1 ft*

(brahmacarin) **
* Paeeivum , inf. inf. pass, activum
".
** "
pt. fat. pass, 41^ inf.
376

(pt. pf. pass.) (pt. pf.


pass.). () ;
,
(pt. pi. pass.). (pt. pf. pass.)
. .
(pt. pf. pass.) .
? (bbavat) . ,
. () .
(bhavat, pi.) . (abs.) ,
.

XXXI.
: 1. :
; 1, % 2, fa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, *1<1 11, gre^R 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, JIM, %, " 19, ta20, gohfjgfa 21, traft 30, ^rdrfnirt 40*, ^ 50, efe 60,
70, 4nr?fa 80, 82, * 83, srafa 90, ., 100, ,
101, %, i 200, , ve\U 800, ., 1000,
2000, ^, ., 100,000.
2. : , f. fgrJra, f. , j*flu, f. ;
H, His, inn, , , dsjn, <Jchi<sv, 51 . . . ;

^, ; , ; , ; efeHH,
. . . , . ,
, ?.
3. :
a) ?ar, f. , . . . . (") .
b) tg, N. V. . m. gt, f. n. , I. D. . , G. L. gqt:.
c) f%, raasc: N. V. :, . *, I. tVfH:, D. Ab. firw:, G.
, L. ; neutr.: iiniir, firfw: . . .; fem.: N. V.
faa:, ffrafVr:, tawa:, , fiwgd) gar masc.: N. V. ^ : , .

5; neutr.: , gafw: . . . fem.: N. V. .


:, :,
* 4S, 52, 62, 72 92 fg gmraifisirl . . ., 4373 93
iTO'xt0 . . ., 48, 58, 68, 78 98 . . .

377

e) USSR, Wf&j * : N. V. . , I. nsafw:, D. Ab.


:, G. UMMIH, L. .

f) : N. V. Ace. vz, I. efw, D. . :, G. , L. .


g)
: N. V. . , I. :, D. . :, G. ,
L. .
) < ft . ; , wse
w .
i) N. pi. m. : ; fgffla "
D. Ab. L. sing, , .
.
4. :
a) ? , %: , fa: , : ,
^: . . . : .
b) , ; fgvjT, 5>JT ; ,
; ; ; , .
5. ,
:
, . , , fanfanfa: %. .
: & + X. .[, ] , ; * +
4ifa ; I. . , , caus., ;
fora+ [ftra] ; + .
.: * . Anhihad; ., . 4
; . ; % , ; sotftre . ,
; . ; .
; . Papdu; ? . ;
w m. Ujjayini; ftgr^ m. , ; .
; f. , ; *raFB* . . .:
: .

378

"

^: I ^ iiHi(4 M^iR *1
?

(yuj, pt. pf. pass.) . (pass.) .


, . , ( )
() ; (, ) . 27
28 .
, ,
. .
(), .
. (kvacit)
33 , 3339.

XXXII.
1.
, f- ,
aw, f. , fira, , firamr; ire, . , L. pi., : .
?* , ?
, . fquciM, fipramr, ; ,
^, vjfjaw; , , ^; ^ , 4i\-4Ut, ; FTCRT, , ; fage,
fegw, ftgHH. , , ,
".
, , : , , ; , ,

,
379

2.
. ? (XXXIII, 1),
, f. *. , , , , , ; vz , usfcw,
tifes; , WBHW, nrgis; ^, driW, afire; , g?rfcw, sfares. guna,
, fgn , imfow, gfws. guna
t, . 55 , , %5; trafasr,
; , ^, . ,
,
, . ,
3. : ^ , ^fes;
valuer, |<; >, ?1, nfins; ?
; , ins , OTIS; fna
, ws; ^, ;gftt5; SR irahw, nfexs; g ^
WIHW, efius; ants.
4. .,
Gen. Loc. ", . mfaR
".
.: vnsrc n. ; uf%4 m. ; . .; ? . ; . ; . ; .
; . . .: ; . ; ; $%v f. ? ; , f. ^ ; ^ , ,
; gfai . : , .
4^ 1( 414 fa*!! 15 I

: 1
^ ^ i ^ : <**} vimO <i*i*{ii*i44i 1

) I ^^^ ^

tfm;

IT ^'^'*^ ^^^ \.\1'1*|1 ^ 1:


380

: t (Dasaratha)
Kaikeyi Suraitra. .
[: vid, pass.] .
. (svadu)
(). Anuthapindika ()
Kajagrha. .
.

. .

XXXIII.
Composite.
, - . ,
, ,
,
. sandhi. , ,
sing, , . .
. * karmadharaya bahuvrihi *rgr.
1. (dvandva)
(samahara)
(samaharadvandva):
a) coraposita . .,
. . , . .,
, . = * , 7*

) . neutr. sing., .

: : -= mforareir,

BIM**W:

, % . W
* ^ ,
? . 1?
. ? ,
, > W .
381

) : irgrrer m. ; ,
niin, ajierrgnf, atraroftran . ,
, ,
.; .
2. (tatpurusa)
:
) , ( )
, , : =
, fara*fga* ftriw tfaa:; mfsa: = >* () ; ^ ; faa: = witrufaa:; : uj: ; : = :
. : ;: = ; Hvarg: = : (.) . , .
; ; gigwfa: , ; * , .
b) % , . ?: = ^: ; : = ;
: = *1: ;
c) , ( )
, (karmadhiiraya), , ^: = :; : (.
); ^?! = : : ,
; : ; : -= wra : ,
; : = * R ?g : . :
: = ? vmr. ; ^ = u?rftra
: ;
d) ,
(dvigu).
. . .
, , = ^ :
; f*M344 ; ~1*
faabd .
, , fgj, traajj 2 5 ".
* ,
, ,
verbum finitum, . ^: = : 4HUrf4(fl ",

f 1 f
382

?fa .

: + ; + ft ; ia +
IY. . . [=] , ; +
; & + ft .
.: . , ; . ; tgsre m. , ; siter f. , ; fa*ra> m.
; . ; arq . , ;
gffin . ; . , ; . . .; f. ;
f. ; f. , ; ; . ;
-1- . , ; saf f. ; .
. .: , f. , , ; 4 R 4 , ,
; wfinr, f. , , ; , f. #,
; fera, f. , , ; , 4,
; f. , , . . :
.

eftvj<=I*J
^ffrfT ^ 1* *C?D*l*?fH
, -, () - (iva) -, (pt. pf. pass.). ,
^avagam), --,
() --.
-- , JDussanta, ,
--. ,
(pratyagam, abs.) ,
(vid, abs.) ---, -( )-.
(abs.) --, () (pt. pf) ---. (pt. pf. gam)
.(instr.) (loc.) (pats.) - (nom.),
Bharata,

XXXIV.
3. ) tatpurusa tra; sfia
; * tra, ,
, f& () (). ift >,
dvigu. (.)
, , 5, * [!^] (.). nfa
, , rja, ** (.).
4. () : ) ,
, Nom., , : = aiin | : ; : = : :
; JTErarg: = H^I- ^ :; *-)1 - emit

KjrSna ; * * : = ^ ;
j\gJid4: [. :] ?:
; : [, :] : uftw ,
-; firaraift: [, tar:] = ftm ,
, ;
b) ,
, , : [, ] we CQ : ; : = %:
: ;
c) ,
, ,
, . : = fiwn : ;
35: = 3spi $& * : ; vvr. =
; ; *: : = sfe?: .*
d) bahuvribi ,

. . , , ^: = ?/? wraf :
.
* . bahuvrihi , , :
fjif pi. t. ; f*3*I pi. t. , ; dfatliutlf f- , dydldfill indecL ; *UJI*5J indecl.
.

384

) bahuvrihi . , , ^:; ;, in , , , gyrate:, $>:, : **; ,


bahuvrihi jft ; * ; :
*; \, , ; -*,
, , . -
; , , , . ;
.; , ,
; , , , , N. , f. *.
5. (avyayibhava) , ,
; = ;
; ^. = ^ ; ^
; = ; . .
: fa + fJRt ; + ta caus. ; I. .
, , ; *[ + wfa ,
; + I. . ; I. . [] ;
53 + ; + caus. , ; ? IV.
I. . .
.: ; . , ; * . , ; ?se .
, ; * . ; . ; sftfe f. ;
1 . ; fsi f. ( ); . ; gum f.
, ; f- ; arfa f. , ;
. ; * . ; : . , ; .
, ; . ; . ; . . ;
. ; SRHT f.. ; . ; . , .
.: f. ; ^, f. , . ; 4is?nr, f. , ,
; . , , ; era, f.
. Part.: , ; ; ,
; ; w
.

13

385

i ~ %^ : I
:

1 1(

, --,
12--, 6-- -. Pururavas, -, UrvaSi, --*
.* Bhrgukaccha (vrit) (Narmada). ,
- . - -. -. , (,-)-()-,
- . - --()-, . -,
-Sita, () -()-.* (api)
(.) -, () -(-)--. (paiu)
--. --- (Oataka) .

XXXV.
. , I I I . V, .
VIII, I X .
1) sing. ind. imperf. par., 2)
imper. 3) sing, imper. par.
.
: 1) w , , -
, 1, ; I I I
fi?i , * (3. pi. imp par.)
: (s).
* , p. compos. .

2. 2* sing, imper. par. fv,


fn .
3. Pot. par. ,
, 3. pi, : (s).
V : , . > [], .
1. , : >
; *,
; fa (2. imper. par.) . : . . .
Indicativus.
Parasroaipada

l. rtm I***
l

Atmanepada

IWR
1

*
*

2.
3.

Imperfectum.

2.
3.

Imporativus.
2.
3. ^j

H.

Potentialis.

2- *:

^^.

*jfl4i:
tjTi iin

* 2 sing. impr. par.


,
, . ?; <11 (IX .).

387

2. , ,
, ; >
-; 2 sing, imper. par. fg. :
. . .
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

1.

2.
3.
Imperativus.
2.
3. -41|}(|

-illHrllH. '

*111

3. ., , , . , *9'- :, . . .
4. Part, praes. atm. I I , I I I , V, VII, VIII, I X . [], f. ,
- , ^ 3 . plur. atra., , , *;
[, . I I . . ^.

: V. . ; V. - . ( + ,
v, tre) ; fo . . ( + ) ; +
fef^re ; ^ + X. . , ; V.
, ; ^ V. . . ; V. . . ; + ; + fa ', ; + , ; V. . ; ^ V. .
mftfa]; ? V. . . ; fe V. . ; ^ + vm .
.: 5 . ; f. ; % . pr.; irora m
; tftn m. ; % . ; .
; fen m. ; w a . , , ; 4fa f.
. .: , f. , ; , f. , , , ; - ,
5, f. , , ; ?ir, f. i, , .
388

1 ^41414 I

< +iflas:
3!*

"-

*?:

I :

,
- (jana), --.
(smh, pt. pf. pass.) . (lubh,
pt. pf. pass.), (samci, pt. pr.) ,
.
( ),
. ,
! --
. (du., imp.,
pot.) ---. (atm.) . .

XXXVI.
1. VIII
( ), ,
, .
V ,
, , . . , pt. ind. par. 1, :
*:, : *:, &tm. , % *%, |
2. , . ..,
, ^?, , .
* f e ,
, .
389

Indicativus.
A

Parasmaipada

Atmanepada

1. tOft
2. 4ftfrr
3.
Imperfectum.
2.
3.
Imperativus.

2.
3.
Pot. par. ^qbi . . ., atm. gpfq . . .
3. a) w + + , .
^ , fam , ,
.
) < ", w vj () "
. , , 4R,
i, , vafa , ;
. * , 1, . ^ [
, Hrgai , finfl*; . ,
, ,
( satpdhi), ,
, . , ,
, fawg .

: VII. . . + ; +
, + nfs ; VIII. . . ; VIII. . .
, , , (); + ; ^ IV. . ;
VIII. . , , .
390

.: . ; . , ; .
; sKrt% f. ; ^: . ; ffltwifuul &
; . , ; fga m. ; sflfk f.
; . ; . ; . ; eresR .
, ; . ; . ;
. . .: , f. , ; , f. , ;
, f. , ; ^ ; , f. *, ,
; f. , , ; , f. , ; 559, f. , .

' T f ^ tcn*i I
"<*1|| fit fini: f i n i

1 *1 ^*R4Tn?rnrsfYfiT I H t TTWt -

Agnihortrin () caturmasya. , -, ,
(gen.)!
-. (atm.),
. ,
!
(vidhi). (rajyam kr) hilv&d'e 247 . -- () () .
, , , ()
(prajw). - .
' fa . , abstracts.

XXXVII.
I X [],
? [1], [].
1. : . . .
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

2. ^ (>:
3. ifiWrfH

*\1

nTUiPn
Imperfectura.

2.
3. . ".

Imporativus.
1.
2.
3. sftlQIIrT

(. 1

Pot. par. aftigiyiH, : . . .; atm.


. . .
2. ,
2 sing. par. imp. []. ,
, , , ,
imper. par. , , ; , <, ; ,

3. v[ . . , tj P. . , . . , , , , vwrfi?, HHifn;
? . . , . j $,|
5.

I I , . , 392

, guija , gupa.
1. , parasmaipada: .
Indicativus.

Imperfectum.

1.
2.

3.

1!1 ^f^t

Imperativus.

1.
2.
3.

4JHIH.

Potentialis.

11

\['

11

: IX. . : IX. . : IX. . .


; + fa , , ;
+ ufa ; IX. . . ; + * ; II. .
; IX. . , ; \ft IX. . . ;
+ ; I I . . , ; ^ IX. .
, ; IL . ; + fa?r ; IX. .
, ; + f^H ; IX. . . ;
IL . ; + w .
.: . ; *8\
; . ; f. (); wfa f. ; .
, ; . . , , ; | . ; . ; . ; * . , ,
; . ; ira m. ; 5 . ;
. , , ; . . .
; < f. . .: wrffe; ; fea
; feSfeii . : ; , ; , (. gen.).

!* ^ t II ^

, f. & .
393

1
(.) .
, (pt. pf. pass.). -
- - (intr.).
. ,
(sarva) (p. pr. at.) , (dus).
.
() .
.
(pt. pr.). .
(ucchis, pt. p pass.) .
( nirudh) .
(), - (ivaia),
- -- I

XXXVIIT.
II. : 2. * . ;
+ . .
Indicativus.
Parasmaipada
1. TTfH

T*l'

2. ijf'T

^:

3.

^:

*>

Atmanepada
!*)

Imperfectum.

2. ^:
3.
Iraperativus.
2.
3. T

394

Paientialis par. , fur: . . . Mm. whrtaK . . .;


part. pr. par. .
3. W? I I . . guna (5 ,
); 3 . pi. ind., impf.
imper. , . 3 . ind. 1, *, ; impf. ,
*, ;

imperf. Omc, HJUIHIH,

4.
vrddhi () guna (). .
, . , . .
guna. 4, ,
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

3.
5. (. .
) ; . .
( )
i [].
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

2. ^ :
3. 5( :

f I I . . guna, 1 . imp. &, | , |.


895

: ? + ; + (
); + , ; + ; + fg ".
.: m. , ; . ;
. ; ftra . , ; fsnr . ; ^ f. ;
., . .; . ; . ; * . ;
. ; - , ; . ; f. ,
; . ; f. ; % . ; gu
m. ; . . .:
; , ; ;
. g , ; indecl. .

I 1<18|*{'44<|<'<!
rd iraft: i TJT f<4^i ^

^ fd^nr: I

f^fi

(prasu) .
, , . ,
--,
(ad lab). , (. .) --, (pt; fut. pass.). (apa-i) , --.
.
(abhi-i) -- - -?
, . ! , -, (si) fsukha).
* .

XXXIX.
6. 2 3 . sing. impf. par. ; ; are I I . . , . , ,
3 . pi. impf. par. : (. XXXV), guna.
Impf. **, : (2), : (3); , , wai'jrtw,
11<|, 13. 1<.

7. , , , ,
(. , 3); st , , I I . .
Indicativus.

Imperfectum.

1.
2.

. Trfar

3 . pi. ind. ,
. .
8. , , ; 2 . sing. impf. par. (s), 3 . , , fra I I .
(3 . pi. impf. :).
Indicativus.
1

Imperfectum.

f44[:

f4?H

*4^<H

2. ?

<:

<

iiq<v "

3.
Imper. , fisrfe, ; , ftraT, ; SSIW, fa
Pot. faare. Indicat. : , 9?7, Sa; ftig,
feraH:; ftw, ft?, fef:, a imperat. ftrai . . .
% . ., , 2 . sing. impf. : 3 . <9. ? I I . . , .
397

Indicativus.

Iraperfectum

1.
2.
3.
Impcr.
Pot.
10. , , g (.
v) % ?
( z) , (.
) , , fge II. . . : ind. par.
t
|
. Imper. par.
g ra II. A.
, : ind. eir, e%, ; %, , ; fRH%,
. Impf. srafc, :, ; ^ra^fe, ,
? II. ,, , 5 fr, ?,
, (imper.). I I . ., ,
. . . vrddki,
, ,
vrddhi; 3 . md. wfs, :,
: + , + '; WE I. A.
; + V. . ; + fit
I. P. , .
.: . ; vtos . ; . ;
. ; gfcj . ; f. , ;
. ; . ; . ();
. ; . ; . r?i;
f. , ; f. ; . ; en m. ; fwfk , .
.: ; 4R4TRR ,
, ; .

398

T j g ^

ff%

^ T % 1 ^

<\ I "ft
''ft

*" t ^ : i i t
, ' -.

- (artha) (punya). ,
() (.) (Havana), .
() , , .
,
. (api) , , .
(vid) , (jna, abs.) () --(). (Paijdu). , -- (vipad), () , . , ,
(Gen.).

XL
11. ^hs I I . ., , 3, \,
(imper.) ?; ft
5 | , W* impf. , . 3 . ind. ^ ,
2 . impf. 5jr:, iriremr, ; 2 . impor. ifv&, ,
12. 2 . impf. par.
, 3 . ; , , , I I . .,
: ind. #, wtw, ; %, ?, ; %, >, ?#.
. ., , 3 . pi. ind. %,
3 . pi. imp. , 3 . pi. impf. : (s), . impf. sing,
WxtchiH, *5^*iri; 3 . pi. *1:.
* ( ).
** . . .

S99

II. ., ,
3 . pi. , 3 . pi. impf. :, 3 . pi. imperat. .
II. . ., ,
, 2 . sing, imperat. par.,
?fv,

1.
2.

Indicativus par.
5
V

atm.

Imperfectum par.

3.

41*1*1
Imperfectum atm.
2.
3.
Imperativue.
Farasmaipada

Atraanepada

2.
3.
Pot. par. , atra. efa.
13. s ft, |
% % ; ?
, 2 3 . sing. impf. par. ,
, f^re I I . . . : impf. par. wiipt, , ;
atm. % f
a s II. ., , fs* II. - ., ,
, , , v,
, ,
. impf. par. 2 3 . sing, . , + , nzw + + v#,
v (. XX, 4), , aw, impf- par. ^^, ^, ^; " 3
. fa^, imp. atm. %, 5, <441;

400

14. II. ., , q^ II. ., , II. .,


, II. ., II. ., *, ,
, ,
2 3 . sing. impf. par., , , , impf.
)*1<: , ?; irefaa, srcferw, ^;
i, 4refer, .
: + ** , ; + , ;
fa ; fsrai + , ; igw +
, ; + fit ; \ + *** .
.: . ; . ; . , ; W?R ., . ; sfw . ; .
; wi m. . .: vh, f. , ; fsfgur, f. ,
; , f. , , ; ,
. , ; , .

1*1

*|*< I

|4
; 4i

. , , . , ---, . (imp.) :
. .
(tad) , . (id) . , (bala)?
* 5, 3 . . . inJ. 5Tgfa, 3 . . . impf. ;, 3 . . . imp.
** 1 .
*** 3 3 igjw V. P., , , .

401

, , . , (upa-as) (savitr).
() , (as pot.)
.

XLI.
1. I I I .
, .
:
a)
, , , . ;
b) ,
, . . , . [ ;
c) ,
, , , , , wv , . , ) );
d) , ; , ; ,
, ^ ?.
' guna, 3 . pi. impf. parasm.
(. . )
'.
2. ) III. P. ., , (
XXXV, , , XXXIX, 6).
Indicativus.
Parasmaipada

fwr:

Atmanepada

fwi

f^ft

Imperfectum.

402

Imperativus.

fwri

Pt<H4

f^vurnr

Pot. Par. fsmram, ftroir: . . ., atm. fsnh, ftwrai: . . .


3. b) 4i III. P. .
2 . sing. imp. Ofs.

Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada
Vet
V%
Imperfectum.

Imperativus.

Pot. par. zvam . . .; atm.


I I I . P. . . III. .,
, , , wr pot. , snsrot, 3 . pi. ind. , impl'. ??:,
imp. ; 2 . sing, imp., 5%, srgrf? afsf?;

arfij, . 1 . pi. ind. anghi:, :. III. . III. .
, fira? feJ,
ftm fsm, . ind. 3 . finflw, , .
) ^ II. . ., ,
, , ,
^ , 2 . sing. imp. par. a^fe, . ind. par. 3 .
f

403

d) ! I I I . P., , few,
fsm, fawl fafw, fsrw,
. fewfN; fonifa:, farfwH-.; favafk. ft III. P., ,
$, fafa, fe^,
e) III. P. , . tow, , .
ftgT, . fcroT.
f) fa* . . , fast III. P. fcro I I I . P. A.
, guna, XXXIX, 7 10: , SfJra;:, .
: + fa , ; + , .
.: . ; wi^fi f. , .
; ., . .; * . ; fa* . ,
; fan m. ; . . .: , f. ?,
; fgftrc: . : .

IIII

^if

I (hu, imp.)
. (smrti, pi.) 40 .
(prada)
. ( )
(): , !
(imp. pot.) --. (ada.
* , . . ?, ".
404

pt. pr. atm.) - --()-,


. (pidha, imp.)
(uij, imp.) -- .
() . , (pt. pr. par.) , (vibha)
-, . , --
(pt. p pass.) .

XLII.
1. ) VII. . [irr], ; ,
^, anusvara. , .
) .
, st . XXXIX, 7; XXXIX, 8;
XXXIX, 10; XL, 12;
XL, 13; ,
, 2 3 . sing. impf. ft.
2. VII. . . , .
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

Imperfectum.

Imperativus.

Pot. par. gwnr, gsw: . . ., atm. osafa, : . . .


405

3. VII. . . , , , .
Indicative.
Parasmaipada

Atmanepada

Imperativus.

4. fim VII. . , , , VII. . , .


Imperfectnm.
Parasmaipada

2 . ind. ftpjfe, ftts:, fas; fenw, fiw:, 5; 2 . imp.


5. g? VII. P.
[], . 3 . ind. qwfe, qira:, ;
imp. sing, fluidify , 5JWS.
: ?s VII. P. . ; fes VIL P. . , + ; | VII. P. , ; fwr VII.
. . , ; VII. . . , ; ft
VII. P. -t- fa , ; ? I I . + .
.: 5 f. ; . ; ;
f. ; *ud* m. . , ; . ;
. ; | . , ; 4fa f. ; .
; m m. ; m. ; H ^ R . ,
. .: aCttfH ;
; ^, f. ; SJU ^ ' , , .
406

f ^ f
^
4$ f? ^ f a ^ fJTTWW '"
^ ^

TTrft

4ft
*? I
(Saketa). Jaysiipba
(abs.) (Girinagara),
(bhafij). '
(bhuj, pot., imp.) 240 . , ,
(artha) () (samidh). , ()
. (niyuj, atm.) (dat). (Himavat) (gati)
() - . (pupyakrt) (mud) ,
(pt. pr. atm.) -()-. (abs.) -,
(ucchid, pot.) .
-- ()--^
)-. .

.
. . .
1. , )
XLI, !, . ) , , ,;
v, i, vt ( ), ,
% . , ', , HWT; ftre, ftrfire; sfe, fsrata;
407

, *; , ftraa; , am; % ;; , . ) w, , , , ;
, , , ;
?, (2); %
, , , , ; irsa, ; *, .
2. , )
. . parasm.; .
, , , < . ) , ' , guna, . , faws,
fgfws; , . , . ; ?*, . ?Sw,
. ; % . , . (1 ).
) % , 3 .
sing. par. , 1 . siag. par. ,
, , , . d) ' 3 . sing. par. \rddhi, 1 . sing. par.
vrddhi guna, 2 . guna, . ?, fira, f44.
) (.
11, d, 12).
3. . Par. sing. % v, w; dualis , : (s), <: (s);
pi. , , : (s). Atm. sing, v, t [], dualis | , , ; pi.
4. , )

. : , , , , ,,,
. ) 2 . sing. par. v ,
[infra], , , , ? []. )

.* d) vi (2 . pi. atm.) ,
* , , 4 , .
, ? 2 . sing. par. , . , ? - .: ^, , 5, U, , V. ., , Wfy ^, , ft

408

,
? (. 5, 7, 8).
5. , , ,
gfe ., # .
Parasroaipada

Atmanepada

6. ?, 5 5?,
, ; . , % ,
, . , 2 . sing, par.,
, inf. , ,
sft, P. A. par. sing. < {, fa^tf, ; dualis
fsrfiqg, :, fHsia:; pi. W"!, ^*, ^ 2 4 a t m - ^ ^ - - - ^
P. A., par. sing, femq faraq, f^wfira faac, fiiarra; dualia
fefaifira . . ., Hdlehu, fVrfaifiTO, f^ind . . .
7. , ^, , . % . \
, , , *
(4 ) 2 sing, parasm. ,
infinit.
w P. A., par. sing, ^, , ; du.
Hizag:; plur. w&i, , H&d=i:.
atmTsmg. g^S, H^i, iszS; du. a ^ l , gtzww, ; pi.
^ P. A., par. sing, , gaftra, ; du.
. . .; atra. sing. < ; . .
: . .

fa f

:
>

>

-:
<

8. , ) ,
, . , *;
) , , ,
. m ( . , . 4 , ), . > . .
* : smj " 8.
409

: ^j:
* P. par. sing, , , ; du.
. . .
9. , , , . , , ; . ^ P. A. par. sing, , ?,
; du. qrarfra . . .; atm. sing, ?, ^ * , * . . .
10. ) , ', , , P. A. par. sing, faira, faiHJra, ftws;
du. fefiifea . . ., atm. sing. ftcfaS, firtwfai . . . . .
par. sing, aahr, ntfnbi, PHfe; du. ^gfe^ . . .; atm. sing, gjpt,
gafait . . . fn P. par. sing, , *, ; du.
. . .
) ,
, ', , P., par. sing, , ?(,
du. iftg, iuw., :; pi. ?fiw, , ^:. 4ja par. sing. WFra,
w r a ; du. ^, "^:, ^: . . .
11. ) ,
, , (. 2 ), , P. A., par. sing, ,
4Hifira, ; du. . . . atm. =, garfrra, . . .
) * ,
, ,
, v, , , , (. . , ) 2 . sing,
par.**, v, , . .
, , :.

* . . 59, . **; 5 W 5
** ? 41 , '
infmit. ^.
410

) : g ., . , :, *:,
., ., P. A.; b) : * . (), .
, , .
c) , , , , , era , ,
g ;. ,
, , .
, par. sing, , graftra , ; du. afqq . . .
atra. sing. & . . .; , par. sing, , ?; , ;
. . .; , pax. sing. ? ?, ? sms, ; du.
?ftra . . .; &tm. sing, iij . . .
d) QR ., wm, ^;
. ., . * (2 . sing. par. srnftra, ),
. W4; . ., . , ,
am?; . , . , . 5; ^
. ststH , . ; ., . ,
, . 5 ; eon P., . ftremi,
. fcrfoi; ? ., . , .
12. , v, $ wt 1 . 3 . sing. par. .
,
2 . sing, par., , , . .:

- ft P., enft, ftm , . . .


. . . ^, . ^ ( 7);
atm.
13. , ,
, 2 . par. , *:; 3 . par. *rg,
:, :. : fa P. , ,
ftrao, ; . ., , fenS; te P. :
fgrara; A., faara; at : feia; V. ., .
.
) ,
C f , , $, , , , ,
411

X ,
, (. . XLVIII);
) ,
farar, , ?7, ^, , , aftar.
2. , X .
, par. , stvta, atra. , , , ^ ., , ; A., ; *
X. ., , svta; ^rfwaiaurf, ; ftre fort . . .; , fawn ; ?, fsi^rr ; asai ;
ftren ; , ; ^, sftttr ^.
3. P a r t . perf. par. , f
(. . XXV, 1), .
, , . <, ?f5H, ?; , wfaan,
iraiff; , >, *-^; ^w, , !; , rfeae, . . .;
, 01, ; , , !; , , ; 1
fafwjisrf. afiwa?t , f. ; ,
au-, .
4. Part. perf. itm. [], f- ",
,
?, , ; % ; ?, ; , .
,
imperf. .
, (prabhava) --,
(as)* - (putra). (bhu) (.).
(1.) .
--. :
? () , ". : ,
(saipni) . () , () (or. dir), (
, ) (imp. atm., or. air)".
(upasr)
. (naman kr) .
. ,
(pradarSayati, pt. pr.) ,
. () - (yauva* . .
412

nam prfip), (amantr., X. .) ( )


: (), ; ". (abs.)
(prastha) . ()
, .*
( + i) .
(upa-i, abs.) -- :
, ! , , (as) ;
! .

(grama), - (cud) .
(dri)
(^-, -.
(madhyama) , - , -, (pt. pr.): (nisbri, imp. atm.),
. (upasr) (
): ". :
; , ".
rajasuya. --

(abhyupagam) . ,
.
--- -. .
-hotr;
(var, P. .) . ()
----.

XLIV.
I. .
1. . : . . sing. du. pi. nominis actoris
; * , .
2. , . inf. (. XXX), . % ; fsr,
; *ft, ?; tn, wini; *f, wfafli; , siiaf; FT, ; , . . .
. .
* fc( , 3J.
413

Parasmaipada

Atmanepada

*d1y^
HI 411*1
II. .
1.
; . [], ,
$,
ind. praes.
2. ) '
guna.
b) v, v ,
, ,
, II, VII
, . . , , % , ,
( ) ,
BIT, , anusvura; .
c)
, infin. (yp.
XXX) : ;
? ? par; ,
par. .
X . ; .
,
,

^|; W, *r<.4fil; , <{{.*<\

; 1 4 , , 4Nr^; *!,

* . XXX, .
** . XL, 13.

414

Paradigma: at P. A.
Parasmaipada

Atmanepada

I I I .
I, IV, VI X, ,
, par. (. XXIII, 3 , ), atm. ; , par. faroc, atm.
IV. Conditionalis.
Imperfectum, ,
conditional , , ,
par. , :, . . ., atm. , vatenn:, . . .
V. Benedictivus precativus.
1. Precativus par. , atm. tf []; pot. . II, I I I ,
V, V I I - I X .
2. par.
praes. pass. (yp. X).
, , , , , , , % \ at
v, . 3 . sing,
; , . ; ^,
<tu\ri, . ^fanift.
3. ) atm. , *
infin. (yp. XXX), .
,
41, ( infin. , ) *. 4i
.
ov.
b) , ' guna.
c) ,
*, , guna, 4? 3iT, . 415

(II, 2). X .
, . 3 . sing. aim. ^, ^, 41 ^; ^, wfK^te; , *pffe

ft

: R, ^ t s
. .:
Parasmaipada

Atmanepada

(kaliyuga) (balam _
(samupastha, loc. abs.) (pralaya),
** - ,
(utsrj) .
- (, .),
-. , (andha) --, (caus.) ,
, , (vivr
vyakliya)***. , , , () . ,
(stha) ,
, . ,
, (naSam gam)
(abs.)
(Joe. abs.), , ,
. .
, .
; , , , , ,
. .
(utt'r) . () .
* ,
(1, 4 d) .
** srsr Iu/. fat. % , 51
, . 45S4*** % . pert.
416

XLV.
.* . .
I. impf. I I . ( , .).
parasmaip..
(); w , (.):

^ ^ :
: , ; , 1; w , ; I , .
II. impf. VII .,
par. atm. foa, 1 . par. , srfgara, fearo . . .;
atra. fira, Mifawtifa, sifa^imfg . . . ,
= guga.
(): , ; ., ; hi ,
; , ?; THF, ; H I , ?; , . : , ; . , ?^ ;
, ; f9 , *; , ??
. imperf. ,
VI . par. atm. fV , 1 . par.
wfarftrwT, . . .; atm. . . .
, -, fgswr; , ,
. , *?, f^ . , 4rfjrrWra?r; ^ . ,
. ., ; ., .
( ) X .
:
1. xv .
2. ,
,
, , , ; fwrarafe,
, MHWUW. :
; ! ; , ; ?, ?; ,
*
, perf.
imperf. , ,
imperativ, , 31: ; m 1: .
14

417

3. , ,
, , ,
, %
*,
:
a) , ; ;
b) ,
? ( )
i ; 4 . , ;
c) vrddhi . guria;
d) , ,
, ( ,
+ ) , v , ^ .
; .

4 , 1 . : uaafk ^; trrafa,
. ; wsrafa, ?1*. *5?; 1, ; 1(1- ^; , ; QMufHi ,; <, ; ((, 11> ; sraufk, ; oletifrii niHgdrj; ?%, 4iril*riH, (^*1; Tnrafk, ; wrsaffT, ; , ; 1, ^ ; wraofi?! %, ; araofjr, ^. : ,! ?; 5onraffr, ; ^, 1 (. 2).

4.
,
, . . , , .
; 4J5mfff, <; , ^; . ; 4- (pt. praes.) *
*
.
418

(svapnam anubhii). (upadru) ,


. (pranam, abs.) (prartli)
, ( ., or. dir.), (vac):
(ksai, pt. pf. pass.) ; , - ()
, ' - . (pus pt. pf.
pass.) ( , )
. (man, abs.) ,
() (nir-i) .
(pratyagam)
. (avastha),
(akarayati ahve) (smarayati) .
, (pratyabhidha): , ,
(condit) ,
(condit.) - -.

XLVI.
. , . ().
IV. . 1. : par. , :, ;
. W(R< W i n ; . : ; atm. fij. WTJ- ; . , ! WTBi
, .* , *
, ; van ,
w, , .
2. : par. vrddhi
vrddhi; ?sr [ v
W?;** atm. , #, , guna.
par. aim.
XFJIV. 21), , V praes. II, 111 VII .
:
Parasraaipada

Atmancpada

* . 41, , . 9
.
** .
419

par. <|(, ichmT:, ii4ii4T<i; ^,


:; atm. , ^ | ;
f^T; par.
Atm.

3. ,
infin. (yp. XXX) .
4. : + . at , ,
atm, *, 2
: , . %, , % . . .;
, : unifa %, ^, :
. . . . 3 . . . ; gv .,
.
V. . 1. , IV0M , * (
, ), 2 sing. par.
4: .
2. vrddlii par.
vrddlii, atm. guna.
par. atm. guna.
41 < , ; , ,
,
, par. . | j :
Parasmaipada
Atmanepada
-

3. .
, inf. , parasm.
* 5%5, * 3 4 . %
420

??, , atra. .
4. : fa, P. -
VIII . 2 3 . sing. atra.
: , , , -, :, &, ,
3 . sing. atm. * .
VI. , par.,
, v, i. ( )
, ( ).
:

(bandb) ,
, (man pt. pi.) - --, (--) . () -, (jan, caus.) -.
(piastha) -. (loc. abs),
(nipat) , --,
(bhaks) --- (savakn). (pratyayu)
, (jna, ik?, dre) (raiiradrulO (Sue, aor. I I V) ()- (nigrabana)-Kop (abstractum catu?pad, abl.),
(. 11) .
(abs.) (abs.) ,
, (akip) . -- (nnantara) (alabh, yaj)
. (abs.), (ud-di)
(apahr) (bhaga) (sameta) (tap, pt. pf. ^- (nidha)
. (vrdh) --
(ud-jan) , -, , - .
(upadru, abs.) (khad) -
.

XLVII.
. , - s.
VII. []
par. atra. impf. I .
, % %
. . XLIV, 2.
fjra:
Parasmaipada
Atmanepada

: WB^ fzt, % fcre,


, 2 3 sing., 1 . du.
2 . pi. atra., , ^:, !; iiydH, 1153; w^prafij,
VIII. . 1.
aoristus passivi , 3 . . .,
atm. IV, V VII . ,
,
IV V .
X . , ,
inf. , V . X . .
2. . . ( ) , : ) , 5, $ (
) , , , ;
; ) , vrddhi,
vrddhi, . *, spnfij; , %; a, nmfc; )
, , guna,
, fee, %; $, vr^h; iisfij; d) ,
, , . , , , , , , , ;
, , , ^; , 4rsfi; , mrfW. e) X .
, , , vth; , ftfk
422

f) : SH, irafir, , sraifa (


); , wyifw.
3. , , ?
3 . . .
V. , atm., , :

, 1. p. sing. TOft, -<|(\; 3. . , f*r; I. p. sing, ^rf; 3. p. -414fit, (%; l. p. sing. ^ ) |(?; . .
, |; . . -|1.
, , conditionalis precativus ,
atm.
4H^atm. . . ,
xrs, far , condition.
precat.
3 . . - ., , , 3>af, wrftnr; , 4frfitwa; 4i*fiw4> , -, (pf.
.) . (.) ,
(parik?am kf, . pass.) -- (uttarana). (vac, aor. pass.): ; (instr.)
(cint, . pass.) , (uddhr- fut. pass.) . (instr.) (stambh + ava**, abs.) (loc) (prabvat kr, fut. pass.) , (abs.)
, ( -8.-).
(bahisj ." (instr.)
(kr + anga, abs.) (stha + anu, aor. pass)
-(-)- (instr.), ,
- (aor. pass.) (nrtta. .).
(abhidha, aor. pass.) (instr.) (adv. sa + aksepa): (ah) , (instr.) (stha,
loc, aor. pass.) " (abs.) (instr.) (prativac, perf. pass.): , ,
(cond.) (anumana, '^---,
(avatr, cornl.) ,
(avalok) - (pratyagaraana).
* 4tgifcgaH . VI, .
** , , iSWf.
423

XLVIII.
1. .
1. Desideratirum. 1. , ,
[].
2. ,
-, ;
, *.
aor. I l l (. XLV, I I I , 3).
.
3. [[ ( ,
, )
,
inf. (. XXX).

, . * ,
, | .
,
' guna. X .
4. ,
, (par. atm.)
VI . . fut.
condic. precat. (atm.)
; V .
v precativ-a par. pass, praes.
, infinit. absolut.
VI , ,
5. 3 . . . par., atm.:

, t ; *ft, 1, eW; ^, 4ji4f?j , ^ ^ > w f 4 ^ ^ f a i , %;


ff, ^; , fjnfWffr, ((<.1, ^, ^i ^, ,
,
f ^
t f i 4
f
f^f
^
424

^^, ^; , f^^^fd; ^fi

^; ^

6. :

^, ^; ^ [^ ^t], f^?a; VT if, f^rar; <,


; ^, ftw; ^, ^; ^, (*^-; [fir, ft, T]I
; , ; , t?T4j;

; .

II. IntensiTum. 1.
, ,*
(), .
"
, ,
.
.
. ,
,
(. X), . (
v ).
3. ( par.)
. l i t ,
, , - ( atm.) atm. IV .
, ,
. pcrf. periphrast, futura conditionalis ( *), precat. (atm.
*) , , . %

.
[
* ^.

** : : , ; W , 4ref, , ; , 425

4. (3 . . .) :

*,

7{

*, **1

III. Denominativa, ' . ' , , (,[] -,


- "), w (- ")

( -"). . , . , riuwfrt ; * , ^wraffr ; ,
; wan , , , ; , ^ ; , ; %$ ,
; ? ;'!, ^ ' .

-
.

., , ,
., ,
., .
, f. , ; ., .
., , .
| ., .
4J1J, ; . ,

., .
, , .
, , .
., 4- .
, , .
, .
, f. $, .
., .
., .
, .
, .
wgrt, .
.,
.
., ,

, , .
., ,
.,
428

r, f. ; .,
.
f., ,
n^ .
?, f , , .
, f. , .
., , .
, .
, .
., .
f. pi, .
, , ,
.
, .
., , .
ftrora ., , .
., , ,

., .
I. ., ; + , .
sift ., .
X. ., , ;
+ , .
.. , , .
I. ., , .
, , D.,
, J , ! !
% ., .

, f. , ,
U , ,
V. ., ,
IX. ., , ; caus.
.
., ,
., .
. dual., .
,
, ,
I I . . ., , .
3 IV. . ; + vf,
, ; + fW, ; + .
vfa ., .
., ,
, .
; ., .
., , ,
ol, axl

, , , .
., , .
, , .
BURR, , ,
., ,
., ,
, .
., , .
rat f., .
., , , ".
%, .
., .
V.P. ., ; + , ,
, .; + .
, , .
, , .

. ;
. .
, ,
,
., .
II. ; caue. yca, ; + , , ,
., .
., , .
., ,
f, , .
.

II. ., , abstr.,
; + , ;
+ , ; + , ; + fa II. , , caus. ,
, ,
,
.
, , .
, ,
. N. ., .
., .
, .
VI. ., ,
., .
s pp. mt.
f-, ,
.

1. ., , ;
, ; + &,
429

, ;
+ fa .
. . .
% , .
X. . ., , -; 4
.
, , .
, , ; .,
, .
t I. ., , .

f., , ,
VI. . ., ,
, , ,
IV. . , ,
.
, .
, .

, ,
., .
., .
,
., ,
., , ,
; ., ,
, , ,
., , ,
., ,
., .
- , !
,
., .
., , .
<&), ,
., ,
..

..

., , .
., .
430

f'.,
.
., , .
f-, .
34ft, .
f., .
., .
dual, .
, .
., .
,
? f, n. . .
f, .
3^f m, .
, ; ., .

, , .
! I. . ., , .

I ., , ; caus,
%, .
., .
, crjx ; pL .
., ,
.. .
*<, >, ,
., .
., , .

WT,

, .
, .

, ,
, ,
,
, .

, .
., , .
4Jhrftj f. , .

., .

., .
., ,
.
%, (), .
., , ,
., , ,
finra f. , , ,
X. . .
, .
.
, ^, ,
.
i, ,
arfu ., .
IV., X. ., .
., .

I. ., .
, , , ,
., .
mm, f. , , .
^ .
^ ., , ; . . .

., , !.,
, ,
+ X. ., ,
.
. ., .
., (
).
., ,
, , ,
., , .
<*^, -,
,
., ,
., ,
ificr, ,
., , ,
., .
., N. . , V. . . X.
., , ,
,
.
f., ,
., , .
I, f. ?, ,
, , ?; + ftfit
+ , + ftf, -, -,
-.
, ?
. ., .
\ , , ,
., .
, f. *s, ? i
f., ,
., , ,
? ?
, ? ?
431

.. .
5W IV. ., .
we .. , .
? . .. .
= ., .
fw ., .
VIII. . ., ; + ,
; + , ; + *; ; + feft, ; + , , ; + fms,
, .
VI. ., .
wfe f., .
for, f. , , .
B, f. , , ,
, , .
VI. . ., .
wfi f., .
m, .
, ; .
; N. \). .
^ VI.P.,pa3CbinaTb; + te, .
1. ., , ; eaus. .
ifera {. , .
m, .
Tfe f., .
bj ., .

., , .
, < , , .
IV., I. ., I. ., , ;
+ , ,
; + , , ; + fim,
.
RTSJT f., , .
IV. , .
432

., .
, .
9, ? ?
, .
f. , .
., .
X. ., , ;
+ , .
% ,

f., ,
., ,
fgu VI. ., , ,
aft n, .
, f. , , .
wa i. .
.. .
9, , .

., ,
.
. ., , .
I. . ., .
* ., .
1. ., , .
I I . ., , + .

.. .
^ f., ; N. .
ira ., .
X. ., ; + .
., , .

I, .
1 f., , , .
ira ., .

ira I. P., ; + , ;
+ ; + , ; + , ;
+ 35, ; + fqw. , ; + I. .,
.
irefcra . ,
.
., , .
., .
I. ., ; + ,
.
ftift ., .
., .
., , ,
.
5*, ; . .
^, I. . ., ; caus.
.
f., .
ire ., , .
& ., .
I. P , .
ft ., ; f. , ,
n, ,
., , ,
.
* ., , ().
^ IX. . ., ; + wfa,
.
aw ., , .
anno? ., .
afat ., .

., .
I. ., + , .

end., , ,
., .
I I . ., ; +, , ; + ,
', .
, ,
, .
., .
+ I. P-, , ,
., .
I. ., , , ; + , ,
+ caus. .
, f. *, .
. ., .
= ., , .
, f. , .
I. ., ; + ,

, ; + nfg,
.
^rafa ., .
snt ., .
, , .
fa V. . . , ; + ., ; +
fa , (); , .
., , .
a X. ., .
, -

, ,
.
., , ,
, , .

X. ., ; + .
.
<$ X. ., .
fix f., , .
%, .
438

ire I. ., , .
I. , ; + fa, .

., .
97 X. ., .
f., .
VII. . ., ; + fa,
.

; + caus., .
., .
set f-> .
sins, .
., ,
.
fofrfra .. , , .
I. ., .

a, f. , .
? ., , .
f., , .
5R IV. ., , , ; caus.
; + ,
.
., , , ,
., ,
f. .
., .
., .
a n f., .
* ., .
I. ., , .
are I I . ., .
gnfs f., , , .
arerrq ., .
fa I. P. ., , ; + , .
1 ., .
i a y i f., .
1 I. ., .
affarT ., .
| f., .
, f. , .

IV. . ., ; + *, 434

., , .

X. ., ; + fir, .
? I. ., ; + , .

f., .
X. ., .
? ., f., .
, , ,
, .
?, .
, , .
?, .
fR V1II. . , ; + ,
, ; + tr, , .
I. P-, . , ,
., .
, , ,
; . ,
I. ., , .

., .
, f. % , .
fn, .
.. .
adj., .
* f., , .
tww, , ; . . , .
., ,
.
nk TL, .
., , .
, WT, , .

, .

X. ., .
* IV. ., .
VI. ., .
f., .
q I. P., ,
; + , ;
+ caus., , .
I. ., , ;
+ , .
I. ., .
I. ., .
f, .
pr, .
H, .
, .
/ . .
, .
., .

I. ., .
, ,
., ; N. . ,
r, .

X. ., ,
., , ,
afvj ., ,
., .
X. ., .
., ,
f., , ,
afar, .
zh ., .
& ., , .
, ,
., .
., , .
a<z, ,
, I. ., .
. . ., ; + ,
; abs. , ; + ,
.
; . .,,
,
., , .
., ,
. ., .
-. .
f., ,
^ ,
fei IV. ., ,
fer f. ., ,
fere .. .
fan, , ,
VI. , ; + ,
; + , , .
tVsj f-> ,
,
, f. , ,
, , ,
., ,
., .
435

., ,
f., , ,
IV. ., , .
t, ,
. N. .
indecl., , .
f., ,
a-q I I . ., ,
., ,
, .
? I. P., ,
f-. , .
$( f., .
s IX. ., , ;
+ fa caus. ,
ira ., , ,
f. N. .
> f., , .
., , , .
., ,
, f. , ; .
.
31 ., , ,
? . ., (bracchium).
% f., ,
., .
at? IV. ., , .
L , ,
fpi ., , ,
., ,
.
e I I . . ., ; + ,
,
fge ., ,
fga ., .
a, ,
., ,
s; ., .
436

, , .
,
., .
f., .
w ., , , ,
.
., .
I I I . . ., , ;
+ , ,
; + fa,
; + 4ft, ; + fa,
,
;
+ , , .
., , .
, f. 4, .

I. ., ; + wg, .
.. .
* f., .
, .
, , , .
, V. . ., .
I. .. .
f., , .
I. .. , .
I-, .
? I. P , .
I. . ., , ; + fa, .

, .
, .
., .
., ; , .
.. , .
I. P-. , .

f., .
sps I. P., ; + irfwr ( I. .)
.
.,
I. ., , .
indecl., ! !
., , .
; . ., .
., N. .
, i. , ,
, .
*, f. , .
IV. ., , ;
+ fit, .
I- .

smi ., ,
., .
, .
indecL, ,
? , , .
., .
.| .
., , .
, .
, ,
., ,
., .
I. P., .
u, f. . .
H, , .
., , ,
f.. , .
{ ., ,
., .
-) .

., , .
I. P. ., , ;
+ , ; + , , ; +1, ; + nft, ,
g, f. , .
f.,
,
, .
, ; + ., N. .
, ,
, ,
., .
JH IV. ., .
., .
, .
., .
., ,
f., , .
., , Ficus
indica.
., .
, f. , , .

, , ,
., .
qgj ., , .
I. . ., , .
, .

uwuvdi'JJ, ,
I. P-, , caus. .
45 I- P-. , ,
m. pi., .
ofqirr, f. , .
I. ., , .
437

ofa m., , .
va ., , ,
art U ,
efijsj ., .
ma, f. , , ,

., .
., .

q ., ; dual, ;
pi. .
X. ,
^ ., ,
IV. . ; + ,
., , ( ; +
).
caus., , ; +
39
., .
, ,

f., ,
., , , .
,
, .
7 . ., .
gi f., .
., , .
, f. , , , - |- grr, .
., ,
.
.,

nw, f. , .
.,
,
uutirH* ., .
.,

,
qnj ., .

,
ofcrer m. , g
.,

.
,
3 IV. ., IX. .. ,
., .
, ,
., ,
gts, , ,
.
gw n , .
*, , ,
., , .
I. P., ; caus. ,
IX. . ., ,
I I . ., , caus. .
jar X. ., ,
., ,
gar , , ,
., , ,
., ,
irfin ., .
dr,
.
mfmfo .,
,
,
,
ofoift
f.,
, ,
., ,
,
.

f., .
uraas n, ,
N. .
., , ,
III., IX. ., .
.
X. ., , ma, f. , , ; ., .
,
.,
., ,
1 f, ,
.,
.
., , .
438

,
?ras VI. P., .
f., , .
nfn, .
efefa, f. in. .
, .
I. P., . , .
, f- <, .
TOR, .
., .
, , .
., .
, , .
., ,
., .
., .
.
., .
., , .
, .
., , .
OTfijH, .
orafcra ., .
eim, ,
.
., .
firo, f. . , .
, .
fmrara, , .
^. .
IX. . ., ; caus.
.
f., , .
I. ., , + , ,
+ 3ft. , .

U , ,
.
f., .
.

, ,
., .

IX. ., ,
., .
.
, .

., , .
| ., ().
.,
f., , .
. ,
., .
., , .
., ,
, , ,
; ., .
, ,
., ,
I I . . ., ; +
fa '.

R, , .
f., , .
X. ., .

st I. P. ., ; + fa,

VII. ., .
., , .
439

m, , .
., ,
, ; f. ?, .
., , .
II. ., , +
ftr, .
., .
, .
wrg ., .
im ., .
rot f., .
I. ., ; + * * .
f., , .
*, .
fvrar f., .
fra ., , , .
fira VII. . ., .
? I I I . ., .
gst VII. . ., , ; caus. ; + ,
.
* ., N. .
> ., .
g I. P., , , ; + fir, ;
+ qft, ; + . , , .
f., , .
, ; ., .
gffrf, , .
ggst ., .
., , .
rfw f., , , .
, , .
( ., 440

I. . ., III. . ., ,
, .
., .
., .
? ., .
WR ., .
HtaR ., .
ta, ! !
I. IV. ., ;
+ , .
, .
f, .

.,
, .
f, .
., .
., , , .
., ,
. ., , ,
., , , ,
., ,
nfa f., , .
1, ,
., ,
; . *.
< ., ,
^. .
IV. ., . ; + , .
,
., .
wg .,
, ,
., ,
IV., VIII. ., , ; + , ,
, ., , .

., .
vribca m, .
., , ,
.
., .
I X ., , .
, <, ,
., N. ., ,
., , ,
., .
.. ; pL,
.
wife ., .
; ., .
. .
W W ., .
WKWM ., .
VL, ; N. .

f.> , .
nrf i .
, ( ).
., .
| f., .
., .
HR ., .
., .
m, .
., , .
f-, , .
., .
wrafra ., , .
., .
., , .
ftra ., .
, .
, .
ftrar, , .

. ., , .
? VII. IX., .
1 L ., + fa .
jfit , .
., , .
, .
wa VI. ., , , , ; abs. .
I. ., ; + gi
.
jjfa ., , .
m. ., .
{ IV. ., , . .
a, ,
f., , .
., .
, .
D^ .
., .
VI. ., ; cans, .
X. ., .
., , , .
, .
II. ., ; caus. ,
; + , , , , .
., .
f., .
VI. ., .
IV. ., .
, .
., .
t f c ., .
tftu ., , ,
., ,
, .
441

., , .
I. . ., ;
caue. ().
? , .
., .
rtae, f. , .
.
; J. ., .
., .
., .
% , .
, (), .
, .
, (), .
, .
I. ., ; + ?, .
., .
., , .
., .
trfe f., .
II. ., , abstr. .
I. . ., .
f., ,
.
adj., (.),
adv. .
pi VII. . ., , ; + fsr, ,
C-ius. .
., .
g^t ., , .
, .
, .
., (
442

),
f., .
?> ,
., .

I. P., ,
., ,
., ,
X. ., ,
,
f., ,
. ., .
., .
., .
f., .
i I. .; + , .
t I. ., , .
% I. ., , .
., .
I, ,

., .
f., .
* V. ., + *,
.
., .,
.
., .
., .

v I I . ., ; + fa, ,
I. ., .
I I . ., .
VII. ., ,
.

is, , .
I. P , ; +
, ; + , .
a, f. , , ,
., , ,
., .
U , ,
,
., .
i, N. .
, .

100.000.
, ,
, , , .
f, .
^ I. ., ,
, , .
I. ., , caus. .
wca I. ., ,
., .
., .
fsra VII. ., ,
fajf ., , .
VI. ., .
re II. . ., ; + ,
.
+ fra I. P., , ,
w VI. ., , ,
w IV. ., , ,
., , .
.) .
., , ,
., ( ).
n, .

., , .
Wr* ., .
. .
, II. P. (Perf. . . .),
, caus. .
aftra ., .
? ., .
I. . ., ; + (
caus. , , + fa, ,
.
< ., .
>| f., , .
., .
^ I. A , ,
agtr ., .
, f. , , .
., , , .
., .
. N. ., ,
a^, .
., .
creaw, f. , , .
I. , ; + fa ofii
, ; + w, .
aefh f., .
., , , .
., N. .
., .
I. . , , , .
, .
ana f., , .
mm, f. ), .
448

., ,
., .
., .
f., , .
9 ., .
., .
., ,
., .
., , ,
., .
I . N. ., .
sj + ., .
., ,
fet II- ., ; + ft .,
.
ftra VI. . ., , .
fa^ adj., ,
fcran f., , ,
ftrgft, , .
fefg5, ,
forat f., .
farum., , , ,
fipra ., , ,
fen, .
* ., , ,
finr ., ,
., ,
r. .
VI.

., ; + ,

; + , ;
+ , .
sfare, , , ,
r, .
, .
., ,

fee ., .
444

., , N. .
.. ,
f., .
., ,
., .
V. . . ; + . ; + , , ; + fa, .
S3 ., .
qft I. ., , ;
; + , ,
, ,
caus. .
.. ,
.
., , .
I. ., .
I. ., ,
IX. . ., .
., , .
f., , ,
.,
.
. .
., 2-
().
., ,
.
IV. ., .
?\ ., ,
., .
., ,
snfvi ., ,
, ,
., ,
., .
* L ., ; + .

aqr . ., .
., , .

I. ., , ;
+ % .
V. S., ,
., .
, ,
., .
.
., .
IV. ., , .
war f., .
., ,
., ,
f., ,
, .
v& ., .
wsr i, , ,
f., .
II- -. , .
., , .
mm ., , ,
ra I. ., , .
., .
-> ,
fira, , ; ., ; N. .
firsf ., ,
ftm VII. ., ; + fir,
, ,
., .
* I I . ., ; + irfv, .
1. ., , .

, ,
I. ., .
?m, f. , , ,
sm IV. ., .
., 4-
(),
: .,
., ,
., ,
.
.
IV. ., ,
., , .
, .
fir I- P. ., ; + , ,
? f., , ,
; ".
, , .
v V. ., ,
., .
4fk f., ;
.
, ,
, ; ., ,
., ,
., , ,
f., , .
II. ., ; + ,
; + fa, .

feajH. ,
i , ,
.
.
445

, .
., .
., ,
.
., ; f. .
,
, f. , ,
I. ., , , .
} , ; ., ; f. .
* ., , ,
., ().
., .
I. ., , ; + ,
; + caus.
; + , ;
+ , ,
, .
>, , .
^. ,
f., ,
, f. , .
., .
., ,
f, ,
., ,
f., .
, , .
|[, .

, ,
., ,
f., , .
i f., .
446

., .
., .
, , .
,
., .
I. ., .
, .
., , .
,
., ,
., , .
., .
, , ;
., .
-, , ; pi., -.
*, .
, ;
m.i .
ftnt ., .
ftre T L ., , ;
+ , ,
.
I. P-, + , ,
.
IV. ., ; caus. , .
{* ., .
V. . ., .
adv., .
^ ., .
, f- f, .
, .
., ,
., .
., .
., ,
., , ,
., .

ge m., .
I. ., ; + , ;

+ , .
VI. ., ; + , , .
I. ., ; + , .
f., .
., , , .
RT f., .
I. ., , ;
+ fa, , .
., .
q ., .
ta .,
".
., , .
JS IJ. . . .
m IX. . . ; + ,
.
? ., .
taftr ., .
f., .
L . ., , ;

caus. , ;
+ , , , ; +
, ; + ,
; + , ,
, ; + 94 caus.,
, .
WR ., .
fert% f., .
I I . ., .
5 ., .
., .
., .
, , , .

{ IV. ., ,
f., , .
VI. ., .
X. ., .
,
I. ., .
f., .
f., .
% ., ; adj, ,
, f- *, .
I. A.; + 4ft. .
II. .,
, , .
, , .
, ,
., ,
f., .
., , ,
.

II. ., , ; cans,
; + ; + wn,
; + fi i ; + ,
.
irg f, .
egwr HL,
.
% ., .
. .. ; N. .
., , ,
., , .
., .
., .
III. P. A , .
t V. P., ; + , .
t%. .
447

ffej VII. P., , .


g III. P. ., .
., .
I. P. ., , ;
+ 94, ; + , ;
+ , , ,
+ , ();
+ , .

., .
^ IV. ., ; + ,
.

I, !

VPe ., .
&, , .
I. . ., ; caus.
; + , .


-.

, wq .
, Sfa f.
, m.
, , wm .,
, .; fgu, fjwfjr m.
, ftra m.; jgfc .; nfo .;
.; trft-tmtm.; ,
I. .
, ftfim n.

,
, .
, aft?, .
, t .,
, L P . .; I. .
, fiCTi, | .
, 1 .
, ^, f. f.
, , W.
, , .
, g\S .
, X. .
, .
, .; ftp? .; .
450

, ffk
,
, ? .
, m I I . .; L .
, IV. .
, aw I I . .
, .
(), ^ q t m.
, .
, .; .; .;

, !; ; enrtnt, 4fn4; !4; ?.
, gal f.
, fgw, .
, 4 j m. .
, VB , .
, , .
, , j i m n .
, fenrtv , , IX. .
, $
, , IV. .;
VI. .
( ),
VI. .
I , * III. .

, Jft .; gw .
, ; -,
, I. .; II. P. A.;
,

LA.
.
, .
, I. . .
, , fag i fl.
, .
, .
, *^ .
, ftrcrc .
, sfl I. P. .
, eng m.
, .
, 1; fmm ind.
, I. .
, X. .
, I. .
, [ I. P.;
. .
, ^ IX. P. A.; ftrav;
III. . .
, $ I. . (), ^ I. .
, .; .
, ewi I. .; I. .
, .
, .
, V I. . ,;
II. .
, vfwj.
,
, ,
, .; mfc .; .;
pi. f.; .
, .
, fafcra caus.

, fsifff I. A.; vm I P .
() * VI. .
, nfijet VIII. . .
, .
, ?, , IV. .; ?,
AmrlV. A'.;m'l.P.A.
, I. .; . .
, .
, ; I
, .; f
, , f. ; .
, ^ .
, , ; , ; fina,
f. .
, f.
, L . .
, II. .
, aftra m.; oftg .
, f.
, * .
, sftf? .
, f.
, W4 .
, ^ X. .; IX. .
, .; ; .
, f.
, I. .
,
, , f. ^ ; |9, .
, | I. .
, .
, sra .; ^ .
, .
, .
, vf.
, I. .
, II. . .
,
451

, I. A.
, * X. . .
, ftmn I. P.
, < .
, } pass,
, I. .
, fcrai? IV. . .
(),
LA.
, V. .
, . ,
, ^, ; ;

3rJW.

, II. .
, fini, Ttfen VI. P.

, fnft .; .
, m; grf m.
, I. .
, .; > f.; JJT f.;
; .
, tftt m.
, .
, wqm.; 4|(*.; ^.
, .
, I V . .

, * .
, ? .
, .
, .; .
, (& .

, fsflTJ* I . P .

, fjpar .
, \ + ? I I . P.
, sw IX. P.
.
, .; m.
, >% ; (.) .

, .
, \5 , .
, .
, 5, forai IV. .
(), JR* .
, .; .
, .; .
, IV. .; IV. .
, 4?s m. n.
, gg II. .; I. . .;
I. .; perf.; II. .;
.. ; . . . '
, f.
, fitt f.
, .
452

.
, ?.
, I. . (), I I I . . .
(), III. . .
, 4jfa.

, .
, gnt f.
, ftitjr f.; -,
Q^ri I* A.

(=),111..
, fguH m.
, ^ f.
, at.
, VIII. . .; ,
; , *
, | .
, .
, .
, ,
, .
, .
, .; .

(), res n.
, faij .; .
, fr*i Hi, .
, . . et .
( = ), .;
.
, .; .
, we, a f- .
, \ I. .
, qfe
, qe I- , I I . . .
(), .
, . .

/ .
, feni.
,
, >1 .

, .
,
, I. .
, I. A.; for "VI. .
.; , , "V. . .;
* V. .
, <ft; ( ) , U
g
, jraur, f. , ^; .
, I. A.
, .; fcir .; wgj .
, ; ; *.
, .; f.
, > I. .; IV. .
, ^ .
, , t .
, I. . .; ( ),
, .; -, fip m.

, .; * .; jftgn .
, ; ; , uft; ir; .
(), IV. .; *
I. .; . .

.
, # .

. 9; % 5 , ^ f.; .; w1 .; ,
1.

, IV. .; VI VI. .

(). "

, .
, 1
, rat f.; ; 9f
, nfiraff I. P. A
, .
, , f.; e^f f.;
airai f.

, ,
.; .
, 4RS .
, ai| I. .
, .

, : .
, usj m.
( = ) .
( =
), .
, agfa f.
, .
. , I. .;
, I. .
(), gCiffRT453

3.
, I. A.
, . .
, fa I. P. A.;
, 1 . .
, VII. P. A.
, * VII. P. A.
, ?v% VII. P. A.
, .
, ? + VIII. P. A.
, wafcasst VII. P.
, , f. ^.
, V. P. A.; frat III.
P. A.
, nfaftra, I. P.
, gst VII. P. A.
, j5H m. .
, I. P.
, IV. P.
, ; ^
, fyrae VIII. . .
, .
m
, Tfgq , I. .; . .
, I. .
( = ),
pass.
, ;
, . .
, fe f.
, qftreft f.; ^ f.; gaf f.
, w e .
, % .
, , if .
, .; .
, gn .; .
, fi
454

, .
, ftran , .
, } .
, * .

. -

.
, * IV. . (^).
, * II. .; I. .; I I .
.; I. .; I. .
( = ),
, I. .
, IX. P. A.; a t X.
. .
, .
, IV. .; + *
II. . .
, .; .
, , .
, 53.
( ), I. .
, .
, .
, 1.

, X. . ().
, .
, I. P.*, v^sst
II. .
, jfl I I I . A.
, .
, , ftern IV. .
, .
, pass,
(), fe.
ftrcr f-; .
, wfin .;
.

, fsFZ m.
, fa VI. P.
, m.
, VI. P.
, snfH f.; m.
, m.
, I. P.
, I I I . P. A.
(), oerat .
(), * .
(), .
, ; .
, f.; .
,
, .
, .
, | m.
,
, m.
, 4R I. P.
, .
, n.
, .; .
, wg .; .
,, ift ; $g
, ^ , .
, .
, < X. .
-, ^.
, ; ^ ; ;
f. .
, t, f. .
, ^ .; .
, , ; , .
, I I . .
, efinw m.
, IX. . .
, ( I. . ().

(), vm .; ,
(), .; .
, nfii .
, .
, .
.
, f&% .
, ? . ., i.
, *tf I I . .
, .
, .
, ? ! -5 *f I A.
,
, fsre, ? I I . . .
, .
, .
, .
(),
, gg VI. P. (w).
, ..; .
, .
, .; .
, .
, .; tfw .
, gw IV. .; ( IV. .
(gen, loc.).
, mom a ; for .; .
, 5R .; .
, finfl.
.
, .
, fsra VI. P. (fom).
, ! .; , .
, ; SPR?
, ^ .
45S

, m.
, I I I . . .
, .
, .
, IV. .; VI. .
, 4tfij .; * .
, 5 f.

, ftra f. .
,
, f.
, f.
(), .;
.

(),
, fk f.
, *[, f. ;
,
, .
, I. .; I..;
--^
I. . .
, gsfk, gear1,
, . .
, .
, .
, .; f.
, w | m.
(), ufk .
, >, f. ; ftrg?t.
, , f. .
, f.
, .; .; .
, wfd+i f.
, X. P.; eaq caus.
, gia X. P. A.; t>3t I I I . P.

H.
, itrsn f.
, fa I. P.
456

, .
I. . .
, . .;
, .; f^m iu, I I . .; X.
P.; {inns IX. .
, 5J4 caus.; ^ caus.
, , IV. .; I. .
().
, caus.; wa caus.
, IX. .; I I I . .
, 1 I. . .
, IV. ., I. . .
, . VII. . .
, .
, fatira I. A.
, aufsii VI. .
, IV. .
, 1 I. P. (ffra;);
I. .; ( = ) ^ I. . .;
I I . 1*. .
, IV. . ., I. .;
I. .
, I. .
, .; ferar f.
, ; .
, tan m.; fee f.
, .
, ", f-
, ; .
, I I . . .
, sfa^, f- if, ^ , f. .
, ! .; * .
, tana,
, .
, ? I. . .; caus.;
1., I I I . . .
, .; : .; f.

, , i.
, , f. .
, sift .
, fwg m.

. ; ,-

, 49 f. ; f. .
, .
(), II. . .
, trftr f.; fsro f.
, m.
, I. A.

.
! ft.
, I. .
, I. .
(= )",
ufuiif I. P.
, w I. .
, .
, X. .
, ifci m.
, .
, caus.
, * .
, 91 .
, I. .
, .
, , fsAa I. A.
, 445t II. .
, .
, .
', fc^ V. P. A; amsit
II. P.; wrae I. A.; fa* V.
. .
, irfbi .
, I I I . . .
, I. .

, , f- .
, ; .; .
, V. . .
, .
, V. .
, I. .
, X. .
, .
, IV. .
, ghff.
, J4T.

, VII. .
, va VI. .
, .
, * , f- .
, .; % .
, ^ .
, W I I I . .
, .
, vnvm . .
, . et .
, II. P.;
. .; I. .;
II. . .
, 535 .; fog .
, raw m.
, ; ,
, f. ;
, iremt I. P.
, ftran I. A.
, war VI.
, fea VII. . .
, II. .
, .
,
,
(), .
, .
457

, 1 .; ,

.
, I. .
- ( = ), = I. .
, .
, n.
, * I. .
, .
( ), ? pass.
, VI. .
, iftrr n.
, ; , f. .

, ^ I. .
, tj<WM-

, , .
, .
, I. P, X. .
, IV. .;
I. . .
, .; ,
wfH f.
m
, - , .
, I. .
, I. .; IV. .
, I. . .
(), *jfh f.;
5 m.
, .
, in I. P. (fira).
= , I. . ().
, * .
, II- .
, .
(), VI. .
458

, ^ .
, .
, .
, aq m.
, fti I. P. A.;
, ^, ^ X. .
, . .
, .; ^ .
, I I . .;
I.P.
, nfs?s II. .
, .
, ft I. P. .
, tn .; . .
, IV. .
, .
, .
, .
, .
, f.
, I. .
, , f- , , 1 I. .
, X. P.;
I.P.
, 31| I I . .

, f, I. .; I. P, IV. .
, .
, <.
, I. .; ^.
, IX. . .
, fen VI. .;
caus.
, .

, I. P.; I I I . .
, infar
, * V. . .; firar, firer . . .
-, , , .
, % .
, ; .; efiro
,, f. .
( ) .
( ) IV. .
, I I . . .
, I. .
, I. .
( = ),
IV. . ().
(), I I . .
(), I. . .
, fips I. P.; faros VIII.
. .
, srrfa f.
, fsrast VII. P. A.
, ^ I. P.
(), .
, I. P.; nfcro VI. .
, rafcw; .
, '.
, * ;
, .
,
.;
,
, | .
,
, * .
, caus.; iv caus.
, .
, > I. P-; ^ I. . .
, ; . ?.
, ?fag! f.
, (; . .

, I. .; X. .;
I.A.; II. .
, wfat ; t
, jf; ?.
, 11
, wfe .
, ; , .
, tafvi m.
, .
, .; .
, I I . .; V.
..
, .
, .
, , .
, wfe.f.
, wft
, ;,
, ftfirere .
, .;
, ftife.
, fa4t I I . . .
, L. .
, '! IL .
, IV., VIII. .
, mat .
, .
, * I. .
, ftrew I. . caus.
, IV. .
, I I I . .
, X. .
, .
, nfeftr^
ef?ra4 I I . .
, IV. .; I. . .
, I. P.; mz IV.
.; I. . .
469

,
IV. .
, ^ + II. .; I. .
, I. .
, I. .
, gr:*q m.
, IX. . .
, X. .
, I. .
, f.; , + VI. .; IV. .
, vnt VI. .
, 4rtW,twtII.P.A.
, .
, 1 L . .;
I. . ; , I. . .
( , ,
Inst).
, IX. .; LL
. .
, .
, I. .
, VIII. . .
, I. .; +
II. .
, n ; %g m.
, , f- .
, % .
, I. .
, 45 I. .
, * .
(.), .
, I. .
, *, Wg I. P. A.;

5R

IV. .; I. .;
IV. .; 5 IV. .;
IV. .
460

, .
, IV. P. (firm),
, VI. .
, ul f.;
, .
, X. . (. ),
, fira I. A.
, I. . .;
II. . .; * IL .
, .
, ?.
, 1 I V . ., I. . .

, ^.
, caus.
, eml f.
, efe f.
, I. .
, 5 ! - (j), finj .; ! .
, faun m.
, m.;nf4m.; ,
.
., .
, f.; .
, vtfa .; .
, IV. .

.
, 4- , $ .; .
, ? f.
, .
, IV..; IV. .
, .
, VI. .
, .
, gns I. P.
, gfet f.
, fefe\j, f. .
, I. P.;

, f.
, ; VII. .;

IP.
, X. . ().
, afe f.
, .
, VIII. . .
. .
, Pro VII.
, I.
. .; IV. .
, I. .; I. . .
, at I. P. (afa); ; VI. .
().
,
, .
, V. P.; ftraffl. P. A.
, 1
, 4 f .
( = ), .
, !
, I I . .
, .; .
, fi>^ dual,
, IV. . (); ? IV. .
, fgst, w;
fgsnfH m.
, ftwst I. P. A.
, wa .
, VI. . ().
, .
(bracchium), .; 5fct
. .; | .
, trrfin m, .
, , .
, I. .; I. . .
, .; .; .

, .
, ..; fswjl.P.
, tid I. P. A.; rot I.
. .; I I I . P. .
, ftrare m.
, * .
, aw f.
-, , f. ^.
, wiifna .
, wfe^ m.
, & f.; .
, ; , .
, fe
,
, .
, .; * .
, .
, IV. .; IV. .
,
.; ^ , f.
(), ? f.
, f.
, fea I. P.; VI. .
, I. .
, .
, su I. .
, ? I. .
, I- P. (ehs); I I . .
, .
, .; srfk f.
, .
, *,
, y i I. A ; trat I. .
, * f.
(), .
, UI3JUI3I .

, ^ f.
461

, f.; srarac n, *.
, I. .
, .
, ? I. .; I. .
, .; .; f.
, .; tsfWw; Jifw.
, .; igq> .; .
, ? f.
, I. .
, I. ,
, * f.
, V. . .
, .; .
, .
, ? I. .
, 1 ).

, IV. .
, .
, ? .
, I. .
, f.
, igsj ., f. 1.
, f, I. .; * I. .;
; VIII. P. A.; ftrvi caus.
, , .
, .
, , f. .
, I. P-; ^ I. .
, $ I. .
, VII. . .; I. .
, Hfasi; .
, .; 5 .;
.; fP[ .
.
, riferu, f. .
, ?51 .

462

.;

, ^ht? m.
, . I. P.;
I I . .; ^ I. .
, = .
, .
, X. .
, .
( ), .
, ; .;
f.
, fera I. A.
, ^at V I . .

, I. .
, \ ., .
, * IV. .
, ., * .
, X. .
, ?| I. .
, fie f.; .; f4 .
, era II. .
, 5 .
, I. .
, 4w, f. .
, tres VI. . ().
, gv IV. .
, . .; \8 .
, tram.
, .
, VI. . (*).
, . .
, . . .
, [ I. P. A.; g?t I. A.
, &, , f. $; &ns m.
, tVfw f.
, I. .; I. .
, .

, mm
, , f. .
, * . P. (fires),
, \5 I I . .
( = ), .;
f.
, m.
, far ; $6* m.
, t I. P.;
IV. P.
, m.
, *g .; m.
, wr L A. (Dat.).
(), ga m.
, .
, ?f IIL P. A.
, ij! f.
, fafa .; .
, t
, ( m.
, ! f.; f; srg f.
, . ,
, IV. . .
, I. .
, .
, ,
, we X. . (),
, .; j g .; .
, ^ VI. .
, .
, 4i%

.
,
,
,
, *.
, f.; .
, [ VI. .

, ^
, eif m.
, .
:
, eg .; irA .
, vim f.
, ^; .
, ^ .; erfiw f.
, I. .
, ^ .
, I. . .; I. .
, 3*j f.
, .
, vwn m.
, .
, 9.
, sfmi f.
, ^ .
, aiftjw .
, em, f. .
, X. . (. ).
, firer.
, ftrvc
, , .
, , IV. .
, .; erfe .
, , .
, 2^.

.
, I. .
, ^ . .; ^

.;

caus.

, I. .
, < .
, nfefira I. P.; wfaTFi I I . P. = ,
IX. P. A.
468

, iak, f. .
, xfm m.
, m.
, JTt I. P.
, .
, f.
, * f.; afe f.
, VI. A. (firo).
, fsra I I I . P.
, IX. ., V. .
, .
, sj Y. . .
, IV. .
, IV. .
, caus.
, caus.

, .
, .
, ftjisq .; !^<^ .
, fean f.; .
, ; fejftj .
, ; V. . .
, ire .; .; vura .
, , ?; VI. .; caus.
, , ftra I. .;
IV. .

.
(),

X.
,
! indecl. . dat,
, . P. A.; i g I I . .
(), .
, I. .
464

, wifiH .
, .
, war, t .
, 9*^, * VI. . (
,
, *5| .
, I. .

.
, fcnsi VI. .
, ?; xr%v?; f.
(), mraufstrl t
, rrarfS m.
, .
, ; ?; TTSR; ixfra; ;
, .
, , f. .
( = ), WT .
, ! f.
, .

, .
, 5 .
, , .; ; ;
;

, .
, , f. , .
, .
(), I. .;
caus.
, .
, %.
, ^ I. .;
I. .
, , f. .

.
, .
, .; .
-, \ f.
, .
,
.
,

.
, .

.
, fee .
, wrat ; ( )


.
( sandhi)

ai

au

ai

ai

au

au

1"

yu

ye

yai

yo

yau

\ va

va

vi

vi

vr

ve

vai

vo

vau

I-

ri

ri

ru

re

rai

ro

rau

a i

a i

a u

a e

a ai

a au

ayi

ayi

ayu

aye

ayai

ayo

ayau

(
|

ayi

ayu

ayu

aye

ayai

ayo

ayau

a u

a e

a ai

a au

ai

'

'

an

lava
(

466

I*

a i

a I

lava

avi

avi

avu

avu

avr

ave

avai

avo

avau

a i

ai

a u

a e

a ai

a au

ava

avi

avF

avu

avu

avr

ave

avai

avo

avau

a i

a!

au

a e

a ai

a au

4-

i etc.

gi

kh

gh

gg ggh

ch

gB
-

jb

'

gjh

da

da

dg dgh

ba

Da

bg bgh

da

da

dg dgh

unna unna
na na
unna unna
na na
unna unna
na na

Idn
I nn
bn
mn
dn

bd bdh

o'

a a

ah

a a

aS

dd

dn
nn
bn

dh

gdh

in

bn

bdh

tt

tth dd ddh

jgn
nn

[-|

bn

| mn
1 dn
1 nn

nn

ridh

hkh

ah

Uk

ri

inn mch

ra

I"

jj

Hkh

(i)h

cch

mkh mg mgh

th

cc

nn

f nk

djh

1 mk

[nil

[fin

"I"
= =

mjh

mft

mt

mth ind mdh

mn

ng

ngh

nn

Sc nch J

ftjh

nt

nth nd

ndh

nn

'g

rgh

rii

8c ch

4"

rjh

st

8th

rd

rdh

rn

og

ogh

on aSe aSch j

ojh

ant asth od

odh

on

!g

agh

an igc SSch ij

ajh

iff

ant asth i d

dh

an

I khk khkb

467

+
dh

|gm
[5im

gy

gr

g.

db dbh

dm
dy
nm

dr

dt

dv

bb bbh

bm
by
mm

br

bv

pS
=
pcb

b+h
bbh

db dbh

dm
nm

dy

dr

dl

dv

cS
cch

d+h

ml

mv

rl

rv

gb gbh

dd ddh

dn
nn

bd bdh

bn
mn

dd ddh

1 dn
1 nn

nth nd

, st

gn
nn

mth md

gdh

mdb mn
ndh nn

ph

bh

th

1 4 tl

nip mph robmbh mm my


mp mph mb mbh mm Oyy

8th

rd rdh

rn

\ h P hph
rb Irbh rm
|php phph

kS
kch -

tch

J [g+h
ggh

Id+h
[ddh

ddh

=
=

|m8 ms ms m+h
hS

hs hs
ss 88

I+

ah(s)

ast

asth

od odh

on

ahp abph ob otih om

oy

or

ol

ov

ahS aha ahs


o+h
a63 ass ass

Sh(s)

ast

astl:

ad adh

an

ahp ahph ab abh am

ay

ar

al

av

468

= =

a+h


. . . . .
. . . ..
. .
065466 21.10.97 .

78..07.952..07066.0.98 19.06.98 .

-, . , 277
: 193029, -, . , 1
.: 262-2495, 262-1178, 567-1445, 267-2792, 265-0088, 567-5493. : 267-1368
, 7- . , . 5, .: (095) 919-96-00
: 360072, , . , . 7, .: (8612)57-97-81
e-mail. lan@lpb! .spb.ru, root@lanpbl.spb.ru, pbl@lpbl.spo.ru ( ),
trade@lpbl.spb.ru ( ), post@lpbl.spb.ru ( )
14.02.99. 30.03.99. . 84X108V32 ::. . . 30. 3000 . N 622.

.
197110, -, ., 15.

fa

, 1999


- .


- .
, , , .

#####

, 1999
. .,
. .,
. .

, ,

,
.
, , , .

<##<##

, 1999


(1907 - 1986) : . ,
,
,
. ,
.
,
.
, , , .
,
( ).

, 1998
. . ,
. .


-
.
,
.

, , , .
2000 .

, 1998
. . ,
. . , . .


, ,
, . ,
,
.
.

, 1999

.

. , - , , ,
.
.

########<<

, 1998

, .

, , , , .

, 1998


881
, , 1850 ,
. ,
.
,
. ( }. , .

><

, 1999

. .

, , ,
. . , , , .

><

fe

, 1 1998

,
,

:
7 93029, -, . , . /
() . .

:

: 193029, -,
. , . 1 ( )
: . .
:
J 98216, -,

, . 5, . 40E-mail:
post@lpbl.spb.ru
(812)265-00-88
(812)567-14-45
(812)567-54-93
(8612)57-97-81

^
~

J k

^

(812)262-11-78
(812)267-27-92
(812)262-24-95
(812)267-13-68

, . .,
>
>

:
, 193029, -, . , . 277
-, . , . 1;
./ (812)267-13-68 . 267-2792,262-11-78,
262-24-95,567-54-93,265-00-88,
E-mail: lan@lpbl.spb.ru, root@lanpbl.spb.ru
@1.spb.ru
trade@lpbl.spb.ru
post@lpbl.spb.ru


, 7- . , . 5,
( )
.(095) 919-96-00

)
)
)


350072, ,
. , . 7
{8612)57-97-81

Вам также может понравиться