You are on page 1of 1

do ssiiner ]

[Realistisch
Kans berekenen als essentie van verzekeren

buitenreclame
De korte teasende kanssommetjes van Reaal Verzekeringen op de reuzenmasten langs de snelweg springen erg in het oog.
Alhoewel Reaal niet precies weet hoeveel mensen die uitingen zien, is men heilig overtuigd van de kracht van het medium.
Directeur marketing en communicatie Cornelie van Bergenhenegouwen legt uit wat buitenreclame betekent voor haar
merk.

tekst Erwin Witteveen | fotografie Menno Boermans

De realist in verzekeren valt op door een groot Interbest. Dat is verfrissend. Dan ben je even hij loopt, met wellicht grote gevolgen. En dat
aandeel buitenreclame (‘89% kans dat u auto- weg en kom je twee weken later weer terug, met hij daar invloed op kan uitoefenen, door bij-
gordels draagt’) in de mediamix. Nederlandse een nieuwe uiting. Die onderhuur wordt betaald voorbeeld handsfree te bellen in de auto.
merken besteden gemiddeld 4% van hun in de vorm van plaatsingen op masten en bill-
mediabudget aan out of home. Bij Reaal is dat boards elders. Wat zijn de specifieke kenmerken van uw bui-
aanzienlijk meer. Hoeveel precies? Dat willen tenreclame?
we weten van directeur marketing en commu- In uw publicatie ‘Het realisme van Reaal’ lees Groot wit vlak, duidelijk logo, korte teasende
nicatie Cornelie van Bergenhenegouwen. Haar ik: ‘41% kans dat u op het platteland woont.’ tekst in maximaal negen woorden. Dat werkt
rechterhand, merk- en campagnemanager Die masten staan geconcentreerd in de Rand- het best. We zoeken kansen die iets te maken
Martijn Swijghuisen Reigersberg, zit daarbij stad. Heeft Reaal dan geen klanten op het plat- hebben met verzekeren. Als verzekeraar ben je
terzijde om zo nodig snel de gedetailleerde fei- teland? altijd bezig met kansberekeningen en risico-
ten te checken. We doen ook veel aan billboards. 11% van ons inschattingen.
mediabudget gaat naar die reclamemasten,
Buitenreclame hangt vaak een week of twee, 19% naar billboards. We hebben een landelijke ‘60% kans dat u flirt in de auto’, zag ik. Waar
maar het lijkt wel of ik die spreiding en bestrijken alle wilt u mij nog meer mee teasen?
reclamemasten van Reaal ‘We zoeken kansen die doelgroepen: klanten, poten- Dat teasen is vaak sterk locatiegebonden. Vlak-
altijd zie. Kan dat kloppen? iets te maken hebben tiële klanten, tussenperso- bij een casino plaatsen we een billboard met de
Ja, want we hebben vier per- met verzekeren’ nen en zeker ook de eigen kans dat je met roulette wint. Naast de Amster-
manente reclamemasten op medewerkers. Onze bruto- dam Arena een bord met ‘de kans is 0,000005%
prachtige locaties: A10-Amsterdam, A4-Leiden, bestedingen aan outdoor bedragen ruim 3 mil- dat uw zoon in 2015 een contract bij een Serie-
A12-Bunnik en A2-Zaltbommel. Dat zijn alle- joen euro. A- club tekent’. Zodat je dus maar beter een stu-
maal snelwegen met honderd procent file- diekostenverzekering kunt afsluiten. En toen
garantie, zodat automobilisten en bijrijders alle Welke boodschap wilt u communiceren? Katja Schuurman een aanrijding had, plaatsten
gelegenheid hebben om Reaal te zien. Af en toe Op een niet-beangstigende manier de consu- we in haar woonplaats een billboard met ‘2,7%
verhuren we de masten onder, via exploitant ment bewust maken van de kleine risico’s die kans dat Katja van links komt’. Dat vond Katja

24 MarketingTribune | 30 oktober 2007 | nummer 22

MTB_22_DossierInterview 24 22-10-2007 17:35:53