You are on page 1of 1

do ssi

[Verder er ]
Van transformatorhuisjes tot glasbakken en peperbussen

kijken dan
de abri lang is
Het aanbod aan out-of-homemedia neemt explosief toe. Outdoormedia-entrepreneur Pierre Karsten legt het verschil uit
tussen een serieus medium en studentikoze initiatieven. Ewoud Overduin van NykampNyboer focust meer op merkcom-
municatie dan op medium. ‘Pimp dat eigen wagenpark en die eigen gebouwen, en maak buitenreclameobjecten voor het
eigen merk.’

tekst Erwin Witteveen

Het medialandschap in de categorie outdoor ning moet heel grof betaald worden. Het En adverteerders kunnen hun uiting ook kwijt
breidt zich explosief uit. Veel ondernemers pro- publiek is minder afkerig van buitenreclame als op draagtassen, bierviltjes, lucifersdoosjes of
beren plekjes in de publieke ruimte te claimen de overheid lijkt voor te spiegelen. Want is zo’n parkeertickets. Wie niet stil wil staan met bui-
en te transformeren tot een exploiteerbare steigerdoek niet juist een verfraaiing van het tenreclame, kan letterlijk meeliften op de ach-
reclameruimte. Groot, groter, grootst. Een pos- stadsbeeld, vergeleken met een steiger? terzijde van een vrachtwagen. Mobile Media
ter in de tramhalte kun je nog over het hoofd Group verhuurt deze bewegende posterruimte.
zien. Maar het pand achter de tramhalte wordt Kleiner En vergeet ook het luchtruim niet: vliegtuig-
gerenoveerd en is voorzien van een immens Het hoeft niet altijd groter. Kleiner dan de abri- sleepreclame, zeppelins, luchtballonnen en
steigerdoek met daarop niet de naam van de poster mag ook. Bizon Buitenreclame houdt de - lager bij de grond - de inflatable als reclamedra-
uitvoerende aannemer, maar een reclame van overheid te vriend door transformatorhuisjes, ger.
een landelijk A-merk. Bedrijven als DownTown vol met graffiti, schoon te maken en daarna met
Media ontwikkelden deze variant van buiten- een fris behangetje uit te dossen: een reclame- Het hologram van Balkenende
reclame. Vastgoedeigenaren krijgen een riante poster in een wisselframe. En nu Bizon toch In het streven naar nog meer attentiewaarde van
vergoeding voor het afstaan van hun muur, het bezig is, dan ook maar de glasbakken, peper- hun medium, innoveren outdoorexploitanten
adverterende merk betaalt een nog rianter bussen en driehoeksborden om lantaarnpalen met digitale media en bewegend beeld. Vaak
bedrag. Gemeentes stribbelen wat tegen, van- exploiteren als medium. Het kan nóg kleiner. gaat dat gepaard met een andere trend: seg-
wege de vercommercialisering van het stads- Induz verkoopt advertentieruimte op openbare mentatie. In de bus, bij tankstations, in winkel-
beeld, zo zegt men. Maar de lokale overheid prullen- centra, overal ontstaan net-
praat met dubbele tong, want voor de vergun- bakken. werken van digitale out-of-
homereclame. Meestal aan-
geduid als narrowcasting,
omdat ze niet een broad
publiek bereiken, maar een
gesegmenteerde doelgroep.
Ook wordt de aantrekkelijk-
heid van het medium vergroot
door toevoeging van content.
De digitale tv-schermen van
CBS Outdoor in stationshal-
len vertonen 70% informatie
(l) Hoe ouderwets en 30% commercials. Nog een trend: die com-
(lees: passief) kan een mercials zijn soms interactief. Met behulp van
etalage zijn? De op- sms, bluetooth of wifi ontstaat interactie met
foto CityScape Media

lossing van CityScape passanten.


Media heet Virtual Spectaculair is de digitale innovatie virtual
Shop. (r) Maar ook screen van CityScape Media. Geavanceerde 3D-
een Redbull Mini trekt techniek waarbij het beeld levensecht uit het
bekijks. scherm lijkt te steken. ‘Adverteerders die dit

nummer 22 | 30 oktober 2007 | MarketingTribune 31

MTB_22_DossierAchtergrond 31 22-10-2007 17:37:18