You are on page 1of 1

Kunci Jawaban Soal Mutasi 1. B . delesi 2. A. poliploid 3.B. mengakibatkan perubahan susunan DNA 4. E. semua benar 5. E. aberasi 6. C.

Sindrom Turner 7. A. 1,2,3 8. C. kelebihan pada kromosom 21 9. C. Mutasi Tertaut Kelamin 10. C. punahnya plasma nuftah tertentu 11d. 4x (aaaa) >< 4x (AAaa) 12. E. sinar kosmis 13. D. kolkisin dapat berdampak pada terjadinya poliploid pada holtikultura 14. B. duplikasi 15B. 1 dan 3 16. E !7. A 18.B 19. A 20. D