You are on page 1of 8

Digitally signed by DORU BARDAS Date: 2011.09.

27 11:56:39 +03:00 Reason: publicare SEAP

Proiect nr.75 /2011 - PTh AMENAJARE ALEI PIETONALE COCORASTII COLT

CAIETE DE SARCINI - FUNDATII DIN BALAST 1. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din balast, folosit la aleile pietonale,trotuare ,etc. El cuprinde conditiile tehnice care trebuiesc indeplinite de materialul folosit si stratul de fundatie realizat. Fundatia de balast se realizeaza intr-un singur strat . 2. MATERIALE Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast cu granulatia maxima de 71 mm. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 1913/5 85 si STAS 730 89. Acesta se pune in opera numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzator. Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar sa nu contina particule in suspensie. 3. PUNEREA IN OPERA La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul care urmeaza sa fie compactat. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinind seama de umiditatea agregatului. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman dupa compactare, se corecteaza cu balast de aport si se cilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se scarifica superficial, se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. Este interzisa executia cu balast inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit de un strat de zapada sau o pojghita de gheata. 4.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea compactarii, urmatoarele incercari : - incercarea Proctor modificata - conform STAS 1913/13 83 - determinarea umiditatii de compactare min.3 probe conf. STAS 913/1-82

- determinarea grosimii stratului compactat min. 3 probe - verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S zilnic - determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice conf. STAS 1913 / 15 75 - determinarea capacitatii portante la nivelul superior stratului de fundatie,conf.Normativ CD 31 94 se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. Laboratorul va tine evidenta privind calitatea stratului executat: - compozitia granulometrica a balastului utilizat - caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima uscata) -caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta). 5. CONDITII DE COMPACTARE Stratul de fundatie din balast trebuie compactat pina la realizarea gradului de compactare 98 %. Proctor modificat. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valoarea inregistrata la deflectiuni din trei masuratori, este mai mica decat valoarea admisibila care este de 250 (1/100) mm. 6. RECEPTIA LUCRARII Receptia lucrarii se efectueaza in trei etape: 1.- receptia pe faze de lucru - cand toate lucrarile prevazute in proiect sunt complet determinate si toate verificarile sunt efectuate. 2.- receptia la terminarea lucrarilor cand lucrarile au fost terminate si comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitate. 3.- receptia finala are loc dupa expirarea perioadei de garantie si se face in conditiile prevederilor din prezentul caiet de sarcini

Intocmit, Ing. Bana Doina

Proiect nr.75 /2011 - PTh AMENAJARE ALEI PIETONALE COCORASTII COLT

CAIETE DE SARCINI - TERASAMENTE 1.GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor de pe platforma aleilor pietonale,trotuare,etc. 2.EXECUTAREA TERASAMENTELOR Amplasamentul ce urmeaza a fi amenajat se prezinta la aceasta data sub forma de spatiu verde si drum pietruit. Lucrarile de terasamente se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare: -STAS 1243/83 - Terenuri de fundare, clasificarea si identificarea pamanturilor -STAS 2914/4-75 - Terasamente. Determinarea modului de deformatie lineara pentru terasamente, cai de comunicatie si complexe rutiere. -STAS 2916/87 - Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de scurgere a apelor. -STAS 2914/84 - Lucrari de drumuri.Terasamente, conditii generale. -STAS 1913/13-83 - Terenuri de fundare. Determinarea caracteristicilor de comportare. -STAS 1913/15-75 - Terenuri de fundare. Determinarea greutatii volumetrice pe teren. -STAS-86 - Terenuri de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. -STAS 1913/1-82 - Terenuri de fundare. Determinarea umiditatii. -C176- 84 - Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin penetrare dinamica cu con. -C182 - 87 - Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei: - defrisari; - curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni - pe intreaga suprafata; - decaparea si depozitarea pamantului vegetal pe intreaga suprafata a platformei; - asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafata; Pamantul vegetal va putea fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea unei eventuale reutilizari. Excedentul de sapatura din patul drumului va fi transportat in depozite definitive. Pentru realizarea unor lucrari de calitate se va da o deosebita atentie executarii lucrarilor de terasamente (conform STAS 2914 - 84).

Lucrarile de terasamente se vor executa in perioada de timp cu precipitatii minime. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va decapa stratul vegetal. Lucrarile de terasamente se vor executa astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada fara decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea duce la inmuierea pamantului din patul platformei de catre apele meteorice. Pe timp friguros lucrarile de terasamente nu se vor executa cu pamant inghetat. Executarea terasamentelor pe timp friguros sub 0oC se poate face numai cu luarea unor masuri speciale prevazute in reglementarile legale in vigoare. Straturile de pamant coeziv imbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se vor acoperi cu un alt strat fara luarea unor masuri pentru reducerea umiditatii si asigurarea posibilitatii de compactare corespunzatoare. In timpul executarii terasamentelor, executantul este obligat sa ia masuri pentru scurgerea naturala a apelor spre exterior, evitandu-se colectarea lor in depresiunile de pe platforma. Nu se va trece la executarea sistemului rutier inainte ca patul acetuia sa atinga gradul de compactare Proctor 98% conf. STAS 2914 - 84 si se va mentiona in procese verbale de lucrari ascunse. 3.RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE Pe parcursul executarii lucrarilor de terasamente, se vor efectua doua receptii, o receptie preliminara si o receptie finala. In cadrul receptiilor pe parcursul executiei se va verifica daca ceea ce se receptioneaza sa executat conform proiectului si conform conditiilor impuse de documentatia intocmita. In procesele verbale de receptie pe faze, se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. Se vor respinge la receptie lucrarile de terasamente cu deficiente ca: - nu s-a realizat gradul de compactare prevazut in proiect; - nu s-au respectat cotele si dimensiunile prescrise prin proiect; Defectiunile se remediaza, stabilindu-se modul si termenele de realizare. La receptia finala se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile si daca au fost intretinute corespunzator. 4.PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele prescriptii privind tehnica securitatii muncii: -Norme republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii ; -Norme de protectia muncii in activitatea de constructii - montaj -Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii; -Norme specifice de protectia muncii. Intocmit, Ing. Bana Doina

Proiect nr.75 /2011 - PTh AMENAJARE ALEI PIETONALE COCORASTII COLT

CAIET DE SARCINI - BORDURI DIN BETON DE CIMENT Prezentul caiet de sarcini face referire la bordurile de beton cu fete aparente netede, de culoare naturala, utilizate pentru incadrarea carosabilului ,trotuare, spatii verzi, alei de pietoni. 1. Clasificare Functie de utilizare, bordurile se executa in doua tipuri: Tip A utilizate pentru trotuarele adiacente partii carosabile Tip B - borduri ingropate utilizate pentru incadrarea trotuarelor Functie de executie, bordurile se produc in doua variante: var. l - bordura executata in intregime din acelasi beton, cu agregate din roci dure; var. ll - bordura executata din doua straturi, cel de baza din beton obisnuit, iar cel de uzura din beton cu agregate dure (min. 30 mm). Functie de modul de prelucrare a fetelor vazute, bordurile se executa: - nefinisate, la care fetele sunt cum rezulta din turnare - finisate la care fetele sunt prelucrate prin spalare sau frecare Functie de modul de colorare a fetelor vazute, bordurile se executa: - necolorate - colorate Functie de modul de prezentare a fetelor vazute, bordurile se executa: - fara model - cu model Notare: Bordurile se noteaza, indicand tipul, marimea, lungimea, varianta, modul de prelucrare a fetelor, culoarea, modelul, conform STAS 1139 / 1987. Astfel, pentru incadrarea trotuarelor si a aleilor se vor utiliza borduri de tipul : - tip A - din beton de ciment C 18 / 22,5 , dimensiuni 20 x 25 cm, montate pe o fundatie din beton de ciment C 6/7,5, 15 x30 cm. - tip B - din beton de ciment C 18 / 22,5 , dimensiuni 10 x 15 cm, montate pe o fundatie din beton de ciment C 6/7,5 , 10 x20 cm. 2.Caracteristici fizice Caracteristicile fizice pentru tipurile de borduri utilizate sunt conform tab. 2 din STAS 1139 / 1987 Borduri din beton. Rezistenta la incovoiere pentru borduri tip A: min 5 N / mm2 pentru si min 4 N /mm2 pentru tip B. Clasa betonului utilizat este 25. Rezistenta la inghet dezghet presupune ca dupa incercare sa nu apara fisuri sau stirbituri la nici o bordura din proba.

Uzura se va realiza cu nisip monogranular normal, cu dimensiunea maxima de mm.

1,3

2. Aspectul bordurilor Conditiile de aspect sunt conform tabelului nr. 3 din STAS 1139 / 1987 Borduri din beton. Culoarea trebuie sa fie uniforma pe aceeasi bordura ; se admit mici diferente de nuanta intre bordurile din acelasi lot. Abaterea de la planitate a fetelor vazute max. 3 mm/m. Nu se admit deformari pe fetele vazute, mai mari de 2 mm. Se admit stirbituri maxime in lungime, de 3 mm, iar in adancime de 2 mm. La muchiile rotunjite nu se admit stirbituri. 3. Materiale utilizate - Ciment Pa 35 conform STAS 1500 / 1978. - Agregate de balastiera cu granulatie de 0.. 31,5 mm si/sau agregate sfaramate din roci dure, conform STAS 667/ 1997. 4. Reguli de verificare a calitatii Verificarea calitatii se face pe loturi de maxim 3000 borduri de aceleasi dimensiuni, format, varianta si finisare prin : - verificari de lot : verificarea formei dimensiunilor si aspectului; - verificari periodice: verificarea rezistentei la incoviere ,pe min 3 borduri; verificarea clasei de beton, respectiv marca betonului conf. STAS 1275 / 81; verificarea rezistentei la inghet dezghet, pe min 3 borduri; verificarea uzurii, pe min 3 epruvete conform STAS 5501 79, cu nisip normal monogranular. 5. Marcare, depozitare si livrare Bordurile:-se marcheaza cel putin una la 50 de bucati, pe o fata neaparenta, cu marca fabricii si STAS 1139 / 1987. -se depoziteaza in randuri, pe stive de maximum 1,5 m inaltime. Intre randuri se recomanda a se aseza sipci; -se livreaza la varsta de 28 de zile, sau daca au atins rezistenta corespunzatoare la incovoiere; -se transporta cu orice mijloc de transport, fiind asezate astfel incat sa asigure integritatea in timpul transportuluui; -este interzisa incarcarea sau descarcarea bordurilor prin rostogolire sau aruncare; -fiecare lot trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

Intocmit, Ing. Doina Bana

Proiect nr.75 /2011 - PTh AMENAJARE ALEI PIETONALE COCORASTII COLT

CAIET DE SARCINI -PAVAJ DIN PAVELE AUTOBLOCANTE1.Generalitati Prezentul capitol se refera la pavajul din pavele autoblocante prevazut in documentatie pentru aleile pietonale. De mentionat ca pentru pavele autoblocante nu exista un normative elaborate cu conditiile tehnice de executie a acestui pavaj.Indicatiile de mai jos sunt date ca urmare a asimilarii acestui pavaj cu pavajele de piatra naturala (pavele normale calapuri); din punctual de vedere a punerii in opera; de asemeni in ceea ce priveste executia pavelelor ca element constructive al pavajului, s-au asimilat cu bordurile din beton. 2.Caracteristici fizice Pavelele autoblocante au functie de furnizor-forme, dimensiuni si culori, variate. Ceea ce trebuie respectat cu strictete este grosimea pavajului care trebuie sa fie de 8 cm(cand sunt folosite in carosabil) si de 6 cm la trotuare. Marca betonului de ciment in prezenta documentatie, folosit la pavaje,trebuie sa fie de Bc 30 (C 25/30) pentru a rezista traficului si ciclurilor repetate de inghet-dezghet. Betonul din pavele trebuie sa respecte ca si bordure: Rezistenta la incovoiere minim -5,0 N/mmp; Rezistenta la uzura maxim 1,3 mm; Rezistenta la inghet-dezghet la 20 de cicluri san u apara fisuri sau stirbituri. Ca aspect , pavelele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Sa aiba o culoare uniforma; La fetele vazute abaterile de la planeitate sa fie minime (2mm); Sa nu aiba stirbituri sau crapaturi. La confectionarea lor se va folosi ciment II A-S 42,5 sau II A S 42,5 R conf. SR 1500 96 si aggregate de balastiera cu granulatie continua (0..31,5mm) conf. STAS 1667-76. Verificarea calitatii pavelelor se va face pe laturi urmarindu-se forma, dimensiunile si aspectul. Pavelele se vor livra la 28 zile dupa turnare si se vor depozita in stive de maxim 1,5 m inaltime. Se va da o deosebita atentie la manipulare si transport.

3.Executia pavajului Suprafata ce urmeaza a se pava se incadreaza cu borduri din beton. Pavelele se aseaza pe un strat de nisip de 3 cm dupa pilonare si cu interspatii de cca 3 mm.In timpul pozarii pavelelor nu se va deranja statul de poza. Dupa asezarea si baterea pavelelor se verifica suprafata,corectandu-se eventualele denivelari,apoi se compacteaza cu placa vibratoare. Dupa executia pavajului, se asterne un strat de nisip argilos care se perie si se uda, pentru a obtine o buna umplere a rosturilor.

4.Verificarea lucrarilor Materialele vor fi verificate pentru a corespunde conditiilor tehnice de calitate ale standardelor respective. Inainte de executia pavajului, se va verifica daca fundatia corespunde cotelor din proiect, se verifica declivitatile in lung si transversal ale acesteia. Receptia preliminara a lucrarilor se face in conditiile respectarii prevederilor din proiect si a caietului de sarcini. Receptia finala se face la o perioada de 2 ani fata de cea preliminara. La elaborarea acestui capitol s-au avut in vedere prevederile: STAS 6978-77 Pavaje din piatra naturala; STAS 1139-87 Borduri din beton de ciment.

Intocmit, Ing.Doina Bana