You are on page 1of 1

Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam c lp- T do- Hanh phc

N XIN VIC
Knh gi : Qu cng ty Bia H Ni Vng Tu Khu cng nghip M Xun A, huyn Tn Thnh, Tnh B Ra Vng Tu Ti tn l : Phm Th Xun Nng ; T: 01674568406 S CMND: 212687951 Ngy sinh : 6/10/1989 Ni sinh : Thch thang, c Phong , M c , Qung Ngi Ni hin ti : T 11, p Phc Lp, x M Xun , huyn Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu. Hin l k s Cng Ngh Ha Hc, chuyn nghnh Ha Thc Phm ca trng i hoc Nng lm TpHCM. c bit qu cng ty ang tuyn dng nhiu v tr c lin quan n nghnh ha hc thc phm, l cng vic ph hp vi chuyn mn v kh nng ca mnh. Mt k s tr y nng ng v nhit huyt ,sing nng v chu kh. Vi tinh thn trch nhim cao, k nng lm vic theo nhm , kh nng giao tip v ng x tt, bit anh vn giao tip v thnh tho vi tnh vn phng. Cng vi nhng k nng tch ly c trn ging ng i hc , trong qu trnh lm cc cng vic bn thi gian v ton thi gian ti cng ty TNHH sn ph Nanpao Noroo Vit Nam. Ti tin l mnh c th m nhn c cng vic ca cng ty, knh mong s chp thun ca qu v ti c c cuc phng vn , chng ta c th hiu r nhau hn v cho ti c c h gp phn sc tr , ti nng ca mnh vo s pht trin phn thnh ca cng ty Bia H Ni- Vng Tu Ti xin chn thnh cm n.

Vng tu, ngy 2/1/2012 Knh n

Phm Th Xun Nng