You are on page 1of 12

Educacin plstica e visual 3 ESO

Trazado dos polgonos regulares

Educacin plstica e visual 3 ESO

Enegono regular dado o lado

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 1. O primeiro paso ser debuxar o lado do polgono que o segmento AB.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 2. Achamos a mediatriz do lado AB.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 3. Con centro no punto A, trazamos un arco de raio AB ata determinar o punto P na mediatriz.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 4. Con centro no punto P e raio PB, trazamos un arco ata cortar na mediatriz determinando o punto Q.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 5. Con centro en Q e raio QP volvemos a trazar un arco ata cortar de novo na mediatriz achando o punto F, vrtice superior do enegono.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 6. Unimos mediante unha recta o punto F co extremo A do lado base.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 7. A mediatriz do segmento FA cortar na mediatriz do lado base AB no punto O, centro do polgono.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 8. Debuxamos un arco de centro O e raio OA, no que se inscribir o polgono.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 9. Levamos sobre o arco a medida do lado (AB) determinando os vrtices que faltan.

polgonos

Trazado do enegono regular a partir do lado. 10. Unimos mediante segmentos os vrtices e temos debuxado o enegono regular.