Вы находитесь на странице: 1из 29

Alberto Escudero Pascual/ IT +46 : ESMT / :

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE IEEE IEEE WiMAX WiFi


2 Multimedia Training Kit www.itrainonline.org 19/6/2006 :

802.11

IEEE IEEE 802.11 (WiFi) (a,b,g,n) IEEE 802.11 IEEE 802.16 (WiMAX)

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

"

"

US-NSPAC
Multimedia Training Kit www.itrainonline.org 19/6/2006 :

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE
. :

400 IEEE ) (IEEE 802.11)


Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

900 (802.3

19/6/2006 :

IEEE 802 LAN/MAN


(LAN) (MAN) IEEE 802 OSI

802.16

IEEE

IEEE 802.11

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

802.11

CSMA/CD 2 1: : 2.4

IR

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11
WiFi
Wi-Fi 802.11 802.3 Wireless LAN IEEE 802.11

IEEE

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11
IEEE 802.11x
IEEE 802.11 IEEE 802.11 IEEE 802.1x 802.11x IEEE 802.11x

10

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11
(L1)

(L2)

11

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

Modulation Techniques
( )

12

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

Modulation Techniques
FHSS

DSSS
1 0

OFDM

13

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

ITU (

) ISM
g802.11 b802.11

2.4

5 UNI
IEEE 802.11a

14

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

2.4
WLAN Bluetooth

5
( )
19/6/2006 :

15

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

CSMA/CA

802.11b

CSMA/CA
RTS CTS Interframe Spaces IFS

ACK CRC

16

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11
802.11b/a/g 802.11f/h/i/k/n

17

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11b
2.4 : Mbps 802.11
11 5.5

DSSS+CCK : 11 : 1 2 5.5 11 :

18

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11a
5: OFDM : Mbps 54 : 6 9 12 18 24 36 48 54 : 12
Point-to4 8 Point

19

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11a
802.11b IEEE 802.11b
5

20

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11g
2.4 : Mbps OFDM+CCK+DSSS : 54 : 802.11b

21

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11n
Mbps 540 : Multiple-Input MultipleOutput MIMO

2006

22

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11n
Spatial Diversity

23

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE 802.11n
Spatial Division Multiplexing SDM

24

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

WiFi
Point-to-

WiMAX
Multi-Point

25

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

WiFi
IEEE 802.11 (WiFi)
( PtP 100 ) CSMA/CA a/g

WiMAX
IEEE 802.16 (WiMAX)
PtMP ( 50) 10-7) ( ( (DAMA-TDMA) 256)

64)

26

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

WiFi
IEEE 802.11 (WiFi)
( 20) (5-3) 54 :

WiMAX
IEEE 802.16 (WiMAX)
20 1.5) ( 70 : 20 ( )

27

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

WiFi
IEEE 802.11 (WiFi)
802.11e

WiMAX
IEEE 802.16 (WiMAX)

UGS rtPS nrtPS BE

28

Multimedia Training Kit www.itrainonline.org

19/6/2006 :

IEEE IEEE 802.11 Wireless LAN IEEE 802.11 (a/b/g) (IEEE 802.16 (WiMAX WiFi ((802.11
29 Multimedia Training Kit www.itrainonline.org 19/6/2006 :

Оценить