Вы находитесь на странице: 1из 3

TOP ONE HUNDRED CARNATIC RAGAS BASED ON THE NUMBER OF COMPOSITIONS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SHANKARABHARANA KAMBHOJI KALYANI TODI BHAIRAVI MOHANA RAGAMALIKAS** ANANDABHAIRAVI MUKHARI KAMAVARDHINI MADHYAMAVATI DHANYASI NADANAMAKRIYA SURATI KEDARAGAULA KHAMAS KAPI BEGADA SAVERI SAURASHTRA KHARAHARAPRIYA NATA ATHANA BEHAG YADUKULAKAMBHOJI PURVIKALYANI SHRI CENJURUTI SHAHANA HINDOLA AHIRI SHANMUKHAPRIYA SINDHU BHAIRAVI KAANADA PUNNAGAVARALI BILAHARI NATAKURANJI NILAMBARI BAULI HAMSADHVANI

1234 1119 1039 910 857 836 835 718 704 633 623 562 560 517 513 495 490 479 465 458 437 428 417 417 401 398 380 370 362 350 320 316 301 292 289 286 283 283 281 275

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

MAYAMALAVAGAULA LALITA VARALI ABHOGI PURVI SAMANTA ARABHI SAMA BHUPALA KANNADA DEVAGANDHARI HUSENI SIMHENDRAMADHYAM GAULA KIRAVANI ASAVERI YAMUNAKALYANI CAKRAVAKA SHRIRANJANI SARANGA DARBAR VASANTA HARIKAMBHOJI KUNTALAVARALI RITIGAULA CARUKESI PADI PARAJU SHUBHAPANTUVARALI GAURIMANOHARI RAMAKRIYA VACASPATI SHUDDADHANYASI BAGESHRI KEDARA NAVAROJ HAMIRKALYANI DES AMRTAVARSHINI RANJANI MALAYAMARUTA MAND HINDUSTANIKAPI REVATI

272 247 237 232 231 224 222 221 216 216 210 210 205 200 198 195 193 189 189 185 175 175 166 162 157 150 150 149 146 143 142 142 140 138 135 135 132 131 130 130 129 124 120 120

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DHARMAVATI SALANGANATA KURINJI ABHERI BHIMPALAS GAULIPANTU VALAJI DVIJAVANTI SARASVATI REVAGUPTI MANIRANGU DVAMANOHARI HAMSANADA MANDARI NATABHAIRAVI TILANG

119 118 117 116 116 112 112 110 108 107 102 101 100 100 100 100

Source and more details at www.karnatik.com

Оценить