Вы находитесь на странице: 1из 53

UJIAN

BAHAGIAN A

BULANAN PERTAMA

SET 1

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Apakah hasil hutan yang boleh digunakan untuk membuat perabot? I Cengal III Meranti II Nipah IV Keruing A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Digunakan sebagai bahan api untuk memasak 2 Pernyataan di atas adalah kegunaan hasil petroleum A bitumen C minyak petrol B minyak tanah D minyak diesel Tanah Tinggi Cameron terkenal dengan tanaman A kelapa sawit C getah B tembakau D teh Antara berikut yang manakah merupakan sumber semula jadi? I Tanih II Air III Hutan IV Hasil laut A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Antara berikut yang manakah bahan api yang digunakan oleh kenderaan seperti lori? A Arang batu C Minyak tanah B Diesel D Gas asli 7 Berdasarkan gambar di atas, apakah kaedah penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan tersebut? A Pukat tarik C Pukat hanyut B Pukat tunda D Pukat tangkul Apakah kegunaan sumber mineral seperti bijih besi? A Menjadi barang perhiasan B Menjadi bahan bakar C Menjana kuasa elektrik D Kegunaan dalam industri mengetin makanan Berikut merupakan kegunaan petroleum, kecuali A digunakan sebagai sumber bahan api untuk menjana kuasa elektrik B minyak tar digunakan untuk menurap jalan C minyak petrol, diesel dan pelincir digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor D digunakan untuk menggerakkan kereta api Pentas suda yang mengelilingi perairan Negara kita kaya dengan plankton 10 Berdasarkan maklumat di atas, apakah kegiatan yang berkaitan? A Perhutanan B Perikanan C Pertanian D Perlombongan Antara berikut merupakan hasil laut, kecuali A ikan C beruang B udang D ketam Bagaimanakah caranya petroleum diangkut untuk ke kilang penapis? I Kereta sewa II Saluran paip III Lori tangki IV Kereta api A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Di manakah kawasan utama perlombongan bauksit? A Teluk Ramunia, Johor B Bau, Sarawak C Temangan, Kelantan

11

12

Berdasarkan gambar di atas, apakah kaedah perlombongan yang ditunjukkan? A Kapal korek C Pam hidraul B Mendulang D Lombong dedah

13

D 14

Mamut, Sabah

20

Apakah yang akan berlaku sekiranya kegiatan pembalakan berleluasa? I Menyebabkan kesesakan penduduk II Kejadian banjir kilat III Hakisan tanah IV Tanah hilang kesuburan A I, II dan III C I, III, dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Hampir 35% daripada jumlah tenaga kerja di negara kita terlibat dalam sektor A perlombongan C perhutanan B pertanian D perindustrian

Tempat-tempat di atas terkenal dengan A kawasan perlombongan bijih timah B kawasan penanaman padi C kawasan dataran tanah rendah D kawasan penanaman gandum Apakah tanaman makanan utama di negara kita? A Padi C Tembakau B Getah D Tebu Apakah faktor yang menggalakkan penanaman getah? I Suhu yang tinggi sepanjang tahun II Tanah laterit dan gambut III Jumlah hujan yang mencukupi IV Tanah beralun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah kegunaan rotan? I Membuat lemang II Membuat ubat-ubatan tradisional III Membuat perabot IV Membuat kraf tangan A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV Rancangan Pengairan Paya Besar Berdasarkan maklumat di atas, di manakah letaknya rancangan pengairan tersebut? A Perak B Johor C Kelantan D Pahang Apakah kegiatan perhutanan yang utama di negara kita? A Kayu balak C Pokok getah B Paku pakis D Pokok kelapa Apakah fungsi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda? A Menjalankan penyelidikan B Menggalakkan dan menyelaraskan perkembangan perindustrian C Membina dan memajukan sistem pengairan D Menjalankan cari gali petroleum

21

22 15

23

16

Kawasan yang bertanda X ialah kawasan perindustrian A besi dan keluli B barang elektronik dan tekstil C membuat motosikal Kriss D mengilang gula Apakah yang dimaksudkan dengan landskap? A Pandangan darat fizikal B Pandangan serong seseorang C Pandangan seorang majikan dan pekerja D Pandangan dari permukaan laut Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara kita? I Permintaan II Sejarah III Geografi IV Keadaan muka bumi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kelapa sawit banyak ditanam di kawasan yang mempunyai I penduduk padat II keadaan muka bumi beralun III banyak tenaga kerja murah IV tanih dan iklim yang sesuai A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

24

17

25

18

26

19

27 Tanjung Karang, Selangor Dataran Sungai, Terengganu Delta Kedah, Perlis

Berdasarkan carta di atas, X mewakili A Sumber pendapatan B Sumber ekonomi

C D 28

Sumber bahan mentah Sumber semula jadi 30

A B

pertanian perindustrian

C perlombongan D perkhidmatan

Antara berikut merupakan hasil industri desa, kecuali A kain songket C kereta B kain batik D tikar anyaman

Berikut merupakan sumber mineral, kecuali A mutiara C arang batu B bijih timah D petroleum

29 Shah Alam terkenal dengan kegiatan BAHAGIAN B Jawab semua soalan. 1 Nyatakan kegunaan hasil hutan

(7 markah) 2 Namakan perlombongan yang dijalankan berdasarkan gambar di bawah.

(3 markah)

3 Nyatakan agensi yang terlibat dalam penanaman padi.

(a) _______________________________________________________________________________________

(b) _______________________________________________________________________________________ (2 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan pilihan pasangan yang betul.

(8 markah) 5 Berikan kawasan utama berdasarkan bahan galian yang diberikan di bawah.

(5 markah)

Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. ___________

(a) Faktor yang menggalakkan penanaman lada hitam ialah berkeadaan suhu hampir 270 C.

(b) Sumber galian adalah sumber yang boleh diperbaharui. (c) Nelayan menggunakan pukat tangkul untuk menangkap ikan. (d) Petronas adalah agensi yang bertanggungjawab mengendalikan kegiatan mencari gali petroleum. (e) Salah satu kepentingan air adalah untuk menjana tenaga hidroelektrik.

___________ ___________ ___________ ___________

(5 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

(a) Menapis petroleum dan memproses gas dijalankan di kawasan ___________________. (b) Kawasan Pasir Gudang terkenal dengan aktiviti perindustrian ____________________. (c) Perindustrian seperti mengilang kayu balak dijalankan di kawasan ___________________. (d) Kawasan yang terkenal dengan kilang memproses makanan terdapat di __________________. (e) Tempat yang terkenal dengan kilang mengilang gula ialah ____________________. (f) Perindustrian besi dan keluli dijalankan di kawasan _____________________. (g) Bayan Lepas merupakan kawasan yang terkenal dengan perindustrian _____________________. (h) Tempat membuat motosikal Kriss ialah di kawasan _____________________. (i) Ipoh terkenal dengan perindustrian ______________________. (j) Perindustrian dalam pemasangan kereta dan makanan serta minuman banyak dijalankan di kawasan __________. (10 markah)

UJIAN
BAHAGIAN A

BULANAN PERTAMA

SET 2

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Kilang barangan elektronik dan tekstil banyak terdapat di kawasan A Jerantut C Bayan Lepas B Jelapang D Gua Musang A B 5 I dan II II dan III C II dan IV D III dan IV

Apakah hutan yang paling luas di negara kita? A Hutan paya C Hutan khatulistiwa B Hutan gunung D Hutan pantai Kesan daripada masalah hakisan tanah ialah I boleh menyebabkan banjir kilat II boleh membahayakan nyawa dan harta benda III membazirkan waktu IV boleh menyebabkan kesesakan penduduk A I dan II C III dan IV B II dan III D IV sahaja

6 2 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A hasil hutan C hasil kebun B hasil laut D hasil petroleum

Berdasarkan gambar di atas, lokasi manakah yang dikaitkan dengan aktiviti di atas? I Kota Tinggi, Johor II Yan, Kedah III Shah Alam, Selangor IV Tanah Tinggi Cameron A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV Pilih gambar berikut yang menunjukkan sumber laut.

Maklumat di atas adalah mengenai kegunaan hasil hutan A daun mengkuang B pokok ru C kayu bakau D kayu balak

Berdasarkan gambar di atas, apakah nama pukat yang ditunjukkan A pukat jerut C pukat tarik B pukat hanyut D pukat tangkul

Bagaimanakah cara untuk memelihara dan memulihara sumber negara kita? I Menggunakan sumber secara positif II Penghutanan semula III Merawat sisa bahan buangan IV Mengitar semula bahan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Berikut merupakan kegunaan arang batu, kecuali A dijadikan bahan bakar B digunakan dalam industri memateri C digunakan untuk menggerakkan kereta api D digunakan untuk membuat minyak wangi dan racun serangga Minyak sawit dieksport ke negara A India C Jepun B Myanmar D Singapura Kawasan penanaman getah yang utama di Malaysia ialah I Dataran Seberang Perai II Sekitar Sandakan III Jengka Tiga Segi IV Lembah Sungai Rajang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah faktor yang menggalakkan penanaman sayur-sayuran di Malaysia? I Bersaliran baik II Kemarau berpanjangan III Iklim dan suhu yang sesuai IV Mempunyai sistem pengangkutan yang baik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pusat perindustrian utama Menglembu terletak di negeri A Kelantan B Perak C Pahang D Melaka Bijih besi terkenal di A Teluk Ramunia, Johor B Raub, Pahang C Temangan, Kelantan D Lembah Kinta, Perak Apakah nama penuh bagi FAMA? A Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia B Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan C Institut Pembangunan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia D Institut Penyelidikan Getah Malaysia

17

Sektor ekonomi utama negara ialah I pertanian II perindustrian III pembinaan IV perkhidmatan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Hasil hutan seperti herba boleh dijadikan A ubat-ubatan tradisional B kraf tangan C papan lapis D kayu arang Berikut merupakan cara untuk mendapatkan hasil laut, kecuali A menggunakan bubu B menggunakan jala C menggunakan bom D menggunakan lukah Apakah aktiviti utama perhutanan? A Pertanian B Pembalakan C Pemburuan D Perlombongan dalam kegiatan

18

10

19

11

12

20

13

21

Penebangan hutan yang tidak terkawal boleh mendedahkan permukaan bumi kepada A kepupusan C pencemaran B kerosakan D hakisan Berikut adalah jenis-jenis sumber di negara kita, kecuali A sumber laut C sumber mineral B sumber hutan D sumber wang Berikut ialah sumber manusia yang diperlukan oleh sektor berkenaan. Pasangan manakah yang betul? A Pertanian - petani B Perkhidmatan - pembalak C Petroleum - petani D Perhutanan - pekerja kilang Antara berikut merupakan hasil hutan yang boleh digunakan untuk membuat perabot, kecuali A keruing C cengal B meranti D nipah Apakah nama rancangan pengairan yang terdapat di Kelantan? A Rancangan Pengairan Kemubu B Rancangan Pengairan Trans - Perak

22

14

23

15

24

16

25

C D 26

Rancangan Pengairan Kerian Rancangan Pengairan Changkat Jong

Tanah paya boleh ditukarkan kepada kawasan berikut, kecuali A kawasan lombong B tapak perindustrian C kawasan tanaman D kawasan perumahan Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan? A Penghutanan semula B Pembuangan sisa toksik C Pembalakan D Perlombongan Antara berikut, yang manakah merupakan pusat melombong bijih timah di Malaysia. A Lutong

B C D 29

Lembah Kinta Kerteh Pulau Pinang

27

Apakah negeri pengeluar utama getah di negara kita? A Perlis B Sabah C Johor D Pahang

30

28

Berikut merupakan agensi yang terlibat dalam penanaman padi, kecuali A MARDI B MADA C LPN D RISDA BAHAGIAN B

Jawab semua soalan. 1 Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. __________ __________ __________ __________ __________ __________

(a) Getah bukan merupakan salah satu tanaman jualan utama negara. (b) Sektor perindustrian terkenal di kawasan Tampoi, Sungai Wang dan Shah Alam. (c) Kegiatan ekonomi bukan sumber utama pendapatan negara kita. (d) Tanaman makanan utama negara kita ialah padi. (e) Kawasan kaki bukit bahagian barat Banjaran Titiwangsa terkenal dengan tanaman getah. (f) Nanas sesuai ditanam di kawasan tanih gambut yang subur.

(g) Faktor yang menggalakkan perikanan di Malaysia ialah mempunyai kawasan perikanan yang sempit. __________ (h) Barangan yang dihasilkan oleh industri ringan antaranya ialah membuat kereta. (i) Air Terjun Kota Tinggi terkenal dengan kawasan rekreasi. (j) Kegiatan ekonomi yang dijalankan di negara kita menyumbang ke arah pembangunan negara. __________ __________ __________ (10 markah) 2 Nyatakan sektor berdasarkan jenis pekerjaan di bawah.

(5 markah)

Apakah dua negeri pengeluar kelapa sawit utama di Malaysia? (a) _______________________________________ (b) __________________________________________

Buruh asing di negara kita kebanyakannya berasal dari negara apa? (a) _______________________________________ (b) _______________________________________ (c) __________________________________________ (d) __________________________________________

Namakan dua kawasan penanaman getah yang popular di negara kita. (a) _______________________________________ (b) __________________________________________

Namakan dua tempat yang popular dengan kawasan perindustrian. (a) _______________________________________ (b) __________________________________________ (10 markah)

Namakan jenis industri berdasarkan gambar di bawah.

(4 markah) 8 Namakan kawasan-kawasan tanaman padi yang utama di negara kita. (a) _______________________________________ (b) _______________________________________ (c) _______________________________________ (d) _______________________________________ (e) _______________________________________ (f) _______________________________________

(6 markah) 9 Peta di bawah menunjukkan taburan kawasan PENANAMAN GETAH di Malaysia.

Namakan kawasan yang bertanda seperti berikut. (i) ________________________________________________________________________________________ (ii) ________________________________________________________________________________________ (iii)________________________________________________________________________________________ (iv) ________________________________________________________________________________________ (v) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

UJIAN
BAHAGIAN A

BULANAN KEDUA

SET 1

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Kawasan paya selepas tebus guna tanah akan menjadi kawasan seperti di bawah, kecuali A kawasan perlombongan B kawasan pertanian C kawasan perindustrian D kawasan perumahan Apakah yang menyebabkan pencemaran sungai boleh berlaku? A Pembebasan asap-asap daripada kilang B Pembebasan asap daripada kenderaan bermotor C Pembuangan bahan sisa bijih timah D Pembakaran terbuka Apakah keputusan pilihan raya 1955? 4 A B C D Penangguhan keputusan Parti Buruh mendapat tempat kedua selepas Parti Perikatan Parti Pas mencipta sejarah memenangi 2 kerusi Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi

Berikut merupakan perayaan yang disambut oleh masyarakat yang beragama Buddha, kecuali A Hari Wesak C Tahun Baru Cina B Awal Muharam D Chap Goh Mei Bilakah darurat telah diisytiharkan? A Ogos 1950 C Mac 1947 B September 1956 D Jun 1948

Perayaan Krismas disambut sempena I memperingati hari kebangkitan Jesus Christ II memperingati hari Jesus Christ disalib III memperingati kejayaan anasir baik mengatasi anasir jahat IV meraikan hari kelahiran Jesus Christ A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Berikut merupakan langkah-langkah mengekalkan pelbagai warisan budaya Malaysia, kecuali A membuat lawatan ke muzium B pihak sekolah menganjurkan sambutan hari perayaan C menyambut sesuatu perayaan dengan meriah D tidak mengamalkan tradisi kunjungmengunjung ketika perayaan Bilakah pilihan raya yang pertama di Tanah Melayu diadakan? A 27 Julai 1955 C 17 Ogos 1955 B 30 April 1955 D 3 Jun 1955 Rakyat Malaysia harus mengamalkan sikap I iri hati II toleransi III bersopan-santun IV tolong-menolong A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Masyarakat yang beragama Islam akan menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul disambut sempena A meraikan hari kelahiran Jesus Christ B hari keputeraan Nabi Muhammad SAW C memperingati kejayaan anasir baik mengatasi anasir jahat D memperingati hari kelahiran, kewujudan empat kebenaran mulia dan kematian Gautama Pada tahun berapakah UMNO, MIC dan MCA telah bergabung dan membentuk Parti Perikatan? A 1952 C 1945 B 1955 D 1942 Pendulang Pekerja kilang petro kimia Pekerjaan di atas termasuk dalam sektor A pembinaan C perlombongan B perindustrian D pertanian Kumpulan pekerja di negara kita terbahagi kepada I sektor ekonomi II sektor swasta III sektor awam IV sektor perdagangan

A B 14

I dan II II dan III

C I dan IV D III dan IV

Apakah kesan pencemaran sungai akibat daripada pembalakan dan perlombongan? I Air berkelodak II Hidupan sungai terjejas III Udara berdebu IV Kemusnahan hidupan laut A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV Pilih gambar di bawah yang menunjukkan berlakunya pencemaran bunyi.

15

16

10

Apakah kesan pencemaran laut akibat daripada kegiatan perlombongan? A Tidak menjejaskan pendapatan nelayan B Kemusnahan habitat laut C Udara berdebu D Menjejaskan kesihatan manusia Sisa buangan termasuklah I ranting II telefon bimbit III sampah IV sisa toksik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D I, II, III dan IV Apakah agama rasmi negara Malaysia? A Buddha C India B Islam D Kristian Bunyi jentera-jentera dari tapak pembinaan Maklumat di atas merupakan pencemaran A bunyi C udara B darat D air Bagaimanakah cara anda menyambut Hari Kemerdekaan? I Mengibarkan Jalur Gemilang II Menyertai perbarisan III Melaungkan kemerdekaan bila tiba detik 12.00 malam IV Menyertai perlumbaan haram A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

17

18

11

19

12

20

13

26

21

Berdasarkan gambar di atas, pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam sektor A perkhidmatan C perhutanan B pertanian D perlombongan Apakah nilai-nilai utama yang perlu ada dalam usaha untuk mencapai perpaduan? I Sikap toleransi II Mementingkan diri sendiri III Bekerjasama IV Bantu-membantu A B I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Pencemaran bunyi berlaku akibat daripada I kegiatan perlombongan seperti aktiviti kuari II bunyi jentera-jentera dari tapak pembinaan III asap dari kilang IV asap daripada pembakaran terbuka A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV Kuil ialah tempat ibadat bagi penganut agama A Buddha C Hindu B Islam D Kristian Masyarakat yang beragama Buddha menyambut perayaan I Chap Goh Mei II Tahun Baru Cina III Thaipusam IV Hari Wesak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pilih pasangan yang betul. A Agama Hindu - Krismas B Agama Islam - Hari Raya Aidilfitri C Agama Buddha - Awal Muharam D Agama Kristian - Hari Wesak Berikut merupakan perayaan bagi penganut agama Islam, kecuali A Awal Muharam B Hari Raya Aidiladha C Ponggal D Hari Raya Aidilfitri

27

22

28

23

Antara etika kerja yang positif adalah seperti berikut, kecuali A kerajinan B tidak menepati masa C berdisiplin D dedikasi Berikut merupakan hasil penanaman dalam pertanian, kecuali A padi C arnab B nanas D kelapa Pencemaran udara akan mengakibatkan I hidupan sungai terjejas II kesihatan manusia terjejas III kemusnahan habitat laut IV penipisan lapisan ozon A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV

29

24

30

25

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan. 1 Namakan perayaan di bawah berdasarkan gambar yang diberikan.

(3 markah)

Lengkapkan jadual tentang peristiwa ke arah kemerdekaan di bawah dengan betul.

(10 markah) 3 Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Tun Fuad Stephens dilahirkan pada tahun 1920 di Kudat, Sabah. (b) Temenggung Jugah Anak Barieng pernah menjadi Pegawai Pelajaran dan Senator. (c) Parti Islam Se-Malaya telah memenangi sebuah kerusi dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. (d) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah salah seorang wakil raja-raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan 1955. (e) Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Mei 1956 di Lancaster, London. (f) Hari Krismas disambut bersempena meraikan hari kelahiran Jesus Christ. (g) Chap Goh Mei disambut oleh masyarakat Cina yang beragama Buddha pada hari ke 15 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

Tahun Baru Cina.

_______________ (7 markah)

Namakan tokoh di bawah berserta biodata diri mereka.

(6 markah)

(iv) _______________________________________________________________________________________

(v)________________________________________________________________________________________

(vi)________________________________________________________________________________________ (6 markah)

Nyatakan mereka yang mengikuti Rombongan Kemerdekaan 1956 mengikut wakil masing-masing.

(8 markah)

UJIAN
BAHAGIAN A

BULANAN KEDUA

SET 2

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Apakah tujuan perayaan Deepavali disambut? A Disambut bagi menyambut pesta menuai dan diraikan selama 3 hari berturut-turut

B C D

Disambut bagi memperingati hari kebangkitan Jesus Christ Dirayakan dalam bulan Thai iaitu dalam bulan Hindu bagi meminta pengampunan Disambut bagi memperingati kejayaan anasir baik mengatasi anasir jahat

Masjid merupakan tempat beribadat bagi mereka yang menganut agama A Kristian C Hindu B Buddha D Islam Berikut merupakan faktor kemenangan Parti Perikatan, kecuali A toleransi B mudah berputus asa C bersepakat menolak komunis D kebijaksanaan pemimpin 27 Julai 1955 Apakah peristiwa yang berlaku pada tarikh di atas? A Sambutan kemerdekaan B Hari perayaan semua kaum C Hari Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) D Hari Alam Sekitar Mengapakah kita perlu menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum? A Untuk mewujudkan perpaduan kaum B Menunjukkan kita orang terpuji C Menjadikan masyarakat saling berpura-pura D Untuk tidak mengambil tahu antara satu sama lain Apakah peristiwa yang berlaku pada 27 Julai 1955? A Pilihan raya yang pertama di Tanah Melayu B Hari Krismas pertama diadakan C Pilihan raya yang kelima di Tanah Melayu D Tarikh kemerdekaan Tanah Melayu Kegiatan menggerudi petroleum boleh mengakibatkan tumpahan minyak Maklumat di atas adalah berkenaan dengan pencemaran A bunyi B air C udara D darat

Gambar di atas menunjukkan salah satu infrastruktur sebagai tempat A belajar C bersiar B bermain D berkelah Tukang paip Pelukis pelan Tukang cat Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A perlombongan B pembinaan C perhutanan D pertanian Pelancongan, perbankan dan hospital merupakan kegiatan ekonomi dalam A perindustrian B perlombongan C pertanian D perkhidmatan Perubahan landskap dalam kegiatan perlombongan akan mewujudkan A permukaan bumi yang tidak rata B kolam-kolam lombong C kawasan tasik yang besar D permukaan bumi yang terdedah

10

11

12

13

Gambar di atas menunjukkan industri A desa B ringan C berat D pemprosesan Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran air? I Pembuangan sisa kumbahan terus ke sungai II Tumpahan minyak dari kapal-kapal besar III Kerja-kerja menggerudi tanah IV Asap daripada kenderaan-kenderaan A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV

Menanam semula pokok-pokok 14 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A kitar semula B pemuliharaan alam sekitar C penebangan secara berleluasa D penanaman pokok yang terbantut Pilih gambar di bawah yang menunjukkan sebab berlakunya pencemaran sungai.

15

A B C D 25

21 September 1960 31 Julai 1957 30 Ogos 1957 3 April 1977

A IV 16

I dan II B

C III sahaja D II dan III

Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang digelar Bapa Pembangunan? A Dato Onn bin Jaafar B Tun Abdul Razak Hussien C Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj D Tun Dr. Mahathir Mohamad Siapakah wakil Parti Perikatan dalam Rombongan Kemerdekaan 1956? I Dato Nik Ahmed Kamil II Tun Dr. Ismail III Tunku Abdul Rahman IV Tun H.S. Lee A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

II dan

26

Buah limau terkenal dengan kaum apa? A Kaum Cina C Kaum Dayak B Kaum Melayu D Kaum India Disambut bagi menyambut pesta menuai dan diraikan selama 3 hari berturut-turut

17

Maklumat di atas adalah mengenai perayaan A Hari Raya Aidilfitri B Krismas C Ponggal D Maulidur Rasul Berikut merupakan perayaan bagi penganut agama Hindu, kecuali A Ponggal C Thaipusam B Deepavali D Hari Wesak Bilakah Hari Raya Aidilfitri disambut? A 15 Syawal C 1 Ramadan B 1 Syawal D 13 Zulhijjah Bilakah Chap Goh Mei disambut oleh masyarakat Cina yang beragama Buddha? A Hari kedua selepas Tahun Baru Cina B Hari ke-10 Tahun Baru Cina C Hari ke-20 Tahun Baru Cina D Hari ke-15 Tahun Baru Cina Chap Goh Mei ialah perayaan kaum apa? A Kaum Melayu C Kaum Cina B Kaum India D Kaum Kadazandusun Maulidur Rasul ialah perayaan mereka yang beragama apa? A Agama Buddha C Agama Hindu B Agama Islam D Agama Kristian Bilakah Perjanjian London di Lancaster, London ditandatangani? A 8 Feb 1956 C 17 Ogos 1954 B 3 Jun 1950 D 3 April 1955 Bilakah bendera Union Jack diturunkan?

27

18

Siapakah tokoh yang dimaksudkan A Tun Fuad Stephens B Temenggung Jugah Anak Barieng C Datuk E.E.C Thuraisingam D Tun V. T Sambanthan Berikut merupakan wakil Parti Perikatan semasa Rombongan Kemerdekaan 1956, kecuali A Tunku Abdul Rahman B Dato Mohd Seth C Tun Abdul Razak Hussien D Tun H.S. Lee Di manakah pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu diadakan? A Di Istana Sri Menanti, Negeri Sembilan B Di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur C Di hadapan Kota Cornwallis, Pulau Pinang D Di Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka Berikut merupakan parti yang membentuk Parti Perikatan, kecuali A UMNO B MIC C MCA D PAS

28

19

20

29

21

30

22

23

24

BAHAGIAN B Jawab semua soalan 1 Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Bendera Union Jack diturunkan di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad. ___________

(b) Abdul Aziz Othman merupakan wakil raja-raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan 1956. ___________ (c) Tun V.T Sambanthan merupakan Ketua Orang Iban dan menubuhkan Parti Pesaka pada tahun 1962. (d) Hari Deepavali disambut bersempena memperingati hari kebangkitan Jesus Christ. (e) Bahasa Inggeris merupakan bahasa ibunda bagi rakyat Malaysia. (f) Pencemaran sungai boleh berlaku akibat daripada kegiatan pembalakan dan perlombongan. (g) Kegiatan ekonomi merupakan sumber pendapatan utama negara. (h) Tanah paya boleh ditukarkan kepada kawasan lombong. (i) Perlombongan adalah sektor ekonomi yang paling penting di Malaysia. (j) Pencemaran sungai akibat pembalakan dan perlombongan boleh menyebabkan hidupan sungai terjejas. ___________ (10 markah) ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Lengkapkan jadual di bawah.

(12 markah) 3 Bagaimanakah pencemaran udara boleh berlaku? (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah) 4 Nyatakan manifesto Parti Perikatan semasa pilihan raya 1955. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

Apakah faktor-faktor yang membawa kepada kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya 1955. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) _______________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

Berdasarkan gambar, nyatakan jenis pencemaran yang berlaku.

(3 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 1


BAHAGIAN A Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Pilih antara berikut yang merupakan sumber hutan. I Buluh II Mutiara III Herba IV Balak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? I II III IV A B 3 Rotan Gas Petroleum Arang batu I, II dan III I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV yang boleh

Apakah sumber mineral menghasilkan tenaga? I Petroleum

II III IV A B 4

Gas asli Bijih timah Emas I dan II II dan III

10

C I dan IV D III dan IV

Penebangan hutan yang tidak terkawal boleh mendedahkan permukaan bumi kepada A penyakit C hakisan B kerosakan D keindahan Menghasilkan barang-barang pengguna seperti sabun mandi, pakaian, makanan, minuman, peralatan elektrik, syampu

Berikut merupakan sumber mineral, kecuali A arang batu C emas B herba D bijih timah Apakah kegunaan arang batu? I Menjadi bahan bakar II Digunakan dalam industri memateri III Menggerakkan kereta api IV Digunakan untuk membuat minyak wangi dan racun serangga A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah kegunaan kayu bakau? I Dijadikan kayu arang II Dijadikan kayu api III Untuk dibuat lemang IV Dijadikan cerucuk A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Hutan Paya Air Tawar? I Keladi II Pokok gelam III Nipah IV Meranti A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pokok ru Renek Kelapa dan semak-samun Maklumat di atas berkaitan dengan A Hutan Khatulistiwa B Hutan Gunung C Hutan Pantai D Hutan Paya Bakau Apakah kegunaan kayu balak? I Membina rumah II Membuat ubat-ubatan tradisional III Membuat perabot IV Membuat kraf tangan A I dan II C I dan III B II dan III D III dan IV 15 11

Berdasarkan maklumat di atas, namakan jenis industri yang dijalankan. A Industri berat C Industri desa B Industri ringan D Industri pemprosesan Kawasan perindustrian di negara kita banyak tertumpu di kawasan A Pantai Timur Semenanjung Malaysia B Sabah dan Sarawak C Utara Tanah Air D Pantai Barat Semenanjung Malaysia Chuping terkenal dengan kegiatan A mengilang gula B menapis petroleum C membaiki kapal D membuat motosikal Kriss Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi taburan kawasan perindustrian, kecuali A bahan mentah yang banyak B sistem pengangkutan yang baik C tenaga buruh yang mahal D dasar kerajaan yang menggalakkan perindustrian Negeri apakah yang terkenal dengan panggilan Jelapang Padi? A Johor C Sarawak B Kelantan D Kedah Delta Baram terkenal di negeri A Melaka C Sabah B Sarawak D Selangor Apakah Rancangan Pengairan yang ada di negeri Terengganu? A Rancangan Pengairan Besut B Rancangan Pengairan Trans-Perak C Rancangan Pengairan Kerian D Rancangan Pengairan Muda Namakan Rancangan Pengairan yang terdapat di negeri Perak. A Tanjung Karang C Changkat Jong B Paya Besar D Kemubu

12

13

14

16

17

18

19

Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman padi? I Jumlah hujan yang mencukupi II Terdapat kemudahan pengairan III Suhu yang rendah dan tidak sekata IV Tanah pamah yang rata dan subur A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah agensi yang membantu penanaman semula getah dan juga membuka kawasan penanaman baru getah A PORIM C RISDA B MARDI D MADA Apakah sumber protein yang utama di negara kita? A Ikan C Sotong B Ketam D Udang Di manakah negeri yang menjadi penternak udang yang terbesar di Malaysia? A Selangor C Terengganu B Johor D Sabah Antara berikut merupakan jenis-jenis pokok untuk pembalakan, kecuali A merbau C seraya B nipah D cengal anda Baik, Pahang S egamat, Johor R anau, Sabah J

A B 27

I, II dan III I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

20

Berikut merupakan sebab berlakunya pencemaran udara, kecuali A asap daripada kenderaan B asap daripada pembakaran hutan C pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai D kerja-kerja kuari

21

28 Apakah infrastruktur yang terdapat di negara kita? I Pengangkutan untuk orang kurang upaya II Sekolah III Hospital IV Telekomunikasi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 29 Antara berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembalakan di negara kita, kecuali A penggunaan peralatan kuno B kawasan hutan yang mudah diteroka C terdapat kayu yang bermutu tinggi D permintaan yang tinggi Kuala Dungun Tumpat Pulau Ketam 30 Berdasarkan maklumat di atas, tempat di atas terkenal dengan A pusat perikanan B pusat pembalakan C pusat penternakan D pusat peranginan

22

23

24

Maklumat di atas adalah mengenai kawasan A perikanan B penanaman padi C pembalakan D pertanian

25

Berikut merupakan kaedah-kaedah melombong bijih timah, kecuali A lombong dedah C mendulang B pam kelikir D menjala Bekas lombong boleh menjadi kawasan I penanaman II akuakultur III penanaman teh IV rekreasi

26

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan.

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit? (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

Namakan rancangan pengairan yang terdapat di negara kita. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (f) ________________________________________________________________________________________ (g) ________________________________________________________________________________________ (h) ________________________________________________________________________________________ (8 markah)

Namakan dua kawasan penanaman padi yang popular di negara kita. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (2 markah)

Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Getah merupakan salah satu tanaman jualan yang paling merosot permintaannya. (b) Kuala Kurau terkenal dengan pusat pembiakan anak udang dan ikan. (c) Penoreh getah tergolong dalam sektor perlombongan. (d) Aktiviti perlombongan mengakibatkan simpanan sumber galian berkurangan. (e) Teluk Kalung terkenal dengan pengeluaran besi dan keluli. (f) Industri berat memerlukan tenaga kerja yang kurang mahir. _________ _________ _________ _________ _________ _________

(g) Tugas Lembaga Padi dan Beras Negara ialah mengawal pengeluaran padi dan menetapkan harga. _________

(h) Jenis tumbuh-tumbuhan di Hutan Khatulistiwa adalah seperti pokok gelam, nipah, keladi dan palma. (i) Bungkusan ketupat diperbuat daripada buluh. (j) Sumber hutan negara turut dieksport ke negara luar. _________ _________ _________ (10 markah) 5 Senaraikan sumber laut yang anda tahu. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah) 6 Nyatakan kegunaan sumber mineral berikut. (a) Bijih besi (i) ________________________________________________________________________________________ (ii) ________________________________________________________________________________________ (iii) ________________________________________________________________________________________ (b) Emas (i) ________________________________________________________________________________________ (ii) ________________________________________________________________________________________ (5 markah) 7 Ceritakan secara ringkas mengenai warisan sejarah di bawah.

(5 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 2


BAHAGIAN A Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Apakah manifesto Parti Perikatan semasa pilihan raya 1955? I Mewajibkan pendidikan II Menjaga hak asasi manusia III Mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun IV Mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Lahir pada 1883 di Melaka Berpendidikan Inggeris Bertanggungjawab menubuhkan parti MCA 2 Berdasarkan maklumat, siapakah tokoh yang dimaksudkan? A Lee Kuan Yew B Tun V.T Sambanthan C Temenggung Jugah Anak Barieng D Tun Tan Cheng Lock Berapakah kerusi yang dimenangi oleh Parti Islam Se-Malaya (PAS) pada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955? A 12 C 4 B 1 D 5 Diraikan pada tahun baru mengikut calendar Islam 4 Maklumat di atas berkaitan dengan perayaan A Deepavali B Krismas C Awal Muharam D Hari Wesak 5 Antara berikut merupakan perayaan bagi penganut agama Islam, kecuali A Chap Goh Mei C Awal Muharam B Maulidur Rasul D Hari Raya Aidiladha Emas banyak dilombong di kawasan I Raub, Pahang II Lembah Kinta, Perak III Mamut, Sabah IV Rusila, Kelantan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Tempat yang terkenal dengan pusat perikanan ialah A Kuala Kurau B Tanjung Dawai C Machang D Kuala Sedili

Apakah yang menyebabkan penangkapan ikan dapat dijalankan sepanjang tahun di pantai barat? A Lautnya yang tenang B Lautnya yang dalam C Ikan yang banyak di laut Malaysia D Nelayan yang cekap Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit? I Kekurangan tenaga buruh II Jumlah hujan yang mencukupi III Bentuk muka bumi yang beralun dan bersaliran baik IV Suhu yang tinggi sepanjang tahun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Agensi penting yang terlibat dalam penanaman kelapa sawit adalah seperti berikut, kecuali A MADA C FELCRA B FELDA D PORIM Kilang pembuatan kereta Pembaikan kapal Kilang pembuangan baja urea

A B 16

emas arang batu

C gas asli D mutiara

Berikut merupakan kegunaan petroleum, kecuali A sebagai barang perhiasan B sebagai sumber bahan api C digunakan dalam industri petrokimia D digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor

10

17

Berdasarkan gambar kegunaannya A dijadikan cerucuk B membuat bubu C membuat perabot D membuat lemang

di

atas,

apakah

18

11

Berdasarkan maklumat di atas, apakah jenis industri yang dimaksudkan? A Industri pemprosesan B Industri desa C Industri ringan D Industri berat Di kawasan sekitar Lembah Sungai Rajang dan bandaraya Kuching terkenal dengan penanaman A koko C padi B getah D kelapa sawit Suhu 27oC dan hujan 2000mm Tanah laterit dan gambut

Contoh jenis tumbuhan di kawasan hutan gunung ialah A kayu cengal B pokok bakau dan gelam C pokok ru D pokok malar hijau dan oak Siapakah yang diperlukan untuk mendapatkan mutiara, rumpai laut dan juga batu karang? A Angkasawan C Juruterbang B Juruselam D Juruukur

19

12

13

Ciri-ciri di atas sesuai untuk penanaman A teh C koko B kopi D kelapa ___________ merupakan salah satu tanaman jualan utama negara. A Getah C Teh B Tebu D Koko Berikut merupakan sumber mineral, kecuali

20

14

Berdasarkan gambar di atas, gambar tersebut mewakili sumber apa? A Sumber mineral C Sumber laut B Sumber wang D Sumber hutan

Digunakan dalam industri membuat barangan piuter Digunakan dalam industry memateri 21 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A petroleum C bijih besi B arang batu D bijih timah

15

22

Apakah kegunaan mutiara? A Sebagai barang perhiasan B Sebagai sumber makanan C Sebagai sumber protein D Sebagai sumber mineral Industri pembuatan ringan mengeluarkan tiga jenis barang antaranya I barang pengguna II barang keperluan rumah tangga III barang rampasan IV barang untuk dieksport A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Di manakah kawasan utama penanaman padi di sebelah pantai timur? A Delta Kelantan B Dataran Kedah - Perlis C Paya Besar Pahang D Delta Baram Petani adalah gelaran kepada mereka yang bekerja dalam sektor apa? A Perindustrian C Pertanian B Perkhidmatan D Perhutanan Negeri apakah yang menjadi pengeluar kelapa sawit utama di Malaysia? I Kedah II Perak III Johor IV Selangor A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

27

23

Berikut merupakan tanaman yang sesuai ditanam pada suhu 270 C, kecuali A Getah B Teh C Kelapa D Koko Tanah yang sesuai untuk penanaman tembakau ialah A tanah peroi C tanah gambut B tanah laterit D tanah beralun Sabah merupakah penternak _____________ terbesar di Malaysia. A sotong C ikan B kerang D udang Sri Aman, Sarawak Kap it, Sarawak

28

29

24

25

30

26

Berdasarkan maklumat di atas, tempat ini adalah kawasan A perlombongan B pertanian C pembalakan D perikanan

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan. 1 Nyatakan faktor-faktor yang menggalakkan perikanan di Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (4 markah)

Nyatakan kawasan-kawasan pembalakan yang ada di Malaysia. (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (c) ______________________________________ (d) ______________________________________ (e) ______________________________________ (f) ______________________________________ (6 markah)

Nyatakan kaedah-kaedah melombong bijih. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

Ceritakan secara ringkas mengenai warisan sejarah di bawah.

(9 markah) 5 Mengapakah warisan sejarah ini perlu dipelihara? ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (1 markah) 6 Berdasarkan gambar, namakan tokoh serta biodata diri.

(5 markah)

Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Negara kita kaya dengan pelbagai jenis kesenian dan kebudayaan. (b) Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi. (c) Pencemaran bunyi disebabkan oleh kegiatan perlombongan seperti aktiviti kuari. (d) Asap daripada pembakaran terbuka menyebabkan berlakunya pencemaran udara. (e) Individu yang bekerja sebagai pemandu lori termasuk dalam sektor perindustrian. (f) Pilihan raya yang pertama di Tanah Melayu diadakan pada 31 Ogos 1957. __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

(g) Hari Krismas disambut sempena meraikan hari kelahiran Jesus Christ. (h) Tanaman seperti koko sesuai ditanam di kawasan tanah yang berpasir. (i) (j) Hampir 99 peratus lada hitam Malaysia ditanam di Sarawak. Antara faktor yang mempengaruhi kegiatan pembalakan di negara kita ialah adanya penggunaaan teknologi serta permintaan yang tinggi.

__________ (10 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA


BAHAGIAN A

SET 1

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bilakah Perjanjian Malaysia ditandatangani? A 9 Julai 1963 C 22 November 1960 B 18 Ogos 1977 D 30 Disember 1957 Apakah tujuan pembentukan Malaysia diwujudkan? I Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis II Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi III Untuk mencapai keseimbangan kaum IV Untuk menjamin keselamatan Persekutuan Tanah Melayu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas 9 Ogos 1965

Apakah peristiwa yang berlaku pada tarikh seperti di atas? A Pembentukan Malaysia B Majlis Pengisytiharan Malaysia C Pilihan raya Tanah Melayu yang pertama D Singapura dipisahkan daripada Persekutuan Malaysia Bilakah Suruhanjaya Cobbold dibentuk? A 1970 C 1960 B 1962 D 1965 Berikut merupakan faktor Singapura dipisahkan daripada Persekutuan Malaysia, kecuali A masalah ekonomi B rusuhan kaum C pertikaian Parti Perikatan-Petir D masalah peribadi pemimpin Lembah Bujang Tempat di atas terkenal di A Bandar Hilir, Melaka B Dataran Merdeka, Kuala Lumpur C Sungai Merbuk, Kedah D Sungai Kuching, Sarawak Bidang kuasa Mahkamah Penghulu ialah A membicarakan kes-kes jenayah yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 25.00 B membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan yang boleh membawa hukuman mati C memutuskan kesahihan sebarang undangundang yang dibuat oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri D membicarakan semua kes sivil dan jenayah dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah Pada tahun berapakah Dataran Merdeka, Kuala Lumpur siap dibina? A B 1897 1879 C 1850 D 1899

11

Bilakah Singapura dipisahkan Persekutuan Malaysia? A 10 September 1965 B 12 Januari 1965 C 9 Ogos 1965 D 3 Jun 1965

daripada

12

Apakah tarian yang popular di negeri Johor? A Tarian zapin B Kuda kepang C Tarian asyik D Tarian inang Apakah seni tari yang terkenal di kalangan masyarakat Cina? I Tarian singa II Tarian kipas III Tarian asyik IV Tarian zapin A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Berikut merupakan negara yang mempengaruhi seni bina di negara kita, kecuali A Indonesia C Myanmar B Arab D Portugis Apakah jawatan tertinggi dalam struktur pentadbiran di peringkat negeri Sabah? A Kampung B Pejabat daerah C Kabinet negeri D Yang di-Pertua Negeri Negeri apakah yang diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri? I Kelantan II Sabah III Sarawak IV Terengganu A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV Apakah langkah untuk mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara? I Toleransi II Iri hati III Kerjasama IV Persefahaman A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah yang dimaksudkan dengan toleransi? A Sikap iri hati dalam masyarakat B Saling menunjuk kelebihan diri masingmasing C Saling ungkit-mengungkit antara satu sama lain D Sikap saling bertolak ansur antara satu sama lain Apakah faedah mengekalkan perpaduan negara? A Menjamin kehidupan ibu bapa semakin baik B Menjamin kesejahteraan negara C Tidak ada anak-anak menghantar ibu bapa

13

14

15

16

17

Siapakah pemimpin Parti Tindakan Rakyat (PETIR)? A Tun V.T Sambanthan B Tun Fuad Stephens C Tun Tan Cheng Lock D Lee Kuan Yew Apakah isi kandungan Perjanjian Persekutuan Malaysia? I Agama Islam, agama rasmi Persekutuan, kecuali Sabah dan Sarawak II Rakyat bumiputera Sarawak dan Sabah mendapat taraf sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu III Semua urusan hal-ehwal menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan IV Bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18

10

19

D 20

ke pusat kebajikan Pihak polis akan lebih tenang bekerja 26

Semua pihak mesti mengamalkan sikap saling menghormati agama lain.

Apakah akibat kepada orang ramai sekiranya pengangkutan awam rosak? A Aktiviti harian terjejas B Masa dapat dijimatkan C Tidak menyusahkan semua orang D Orang ramai boleh menjimatkan wang Kapal selam Sampan Kapal layar Maklumat di atas adalah berkaitan dengan I Pengangkutan udara II Pengangkutan sungai III Pengangkutan laut IV Pengangkutan darat A I dan II C I dan III B II dan III D III dan IV Peringkat pentadbiran bagi Negeri Sarawak yang paling bawah dipanggil A Pejabat penghulu B Bahagian C Pejabat Daerah D Kampung

Antara seni mempertahankan diri yang popular di negara kita ialah I tarian kuda kepang II silat III kungfu IV silambam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara gambar di bawah merupakan bangunan bersejarah pada zaman penjajahan, kecuali

27

21

22

- Dibina oleh Francis Light pada tahun 1786


-

Merupakan petempatan pertama British di Pulau Pinang

28 23 Apakah panggilan ketua kerajaan bagi negeri Pulau Pinang? A Ketua Menteri B Menteri Besar C Perdana Menteri D Yang di-Pertuan Agong Siapakah yang menetapkan penamaan calon dan pengundian dalam pilihan raya? A Perdana Menteri B Ahli Dewan Negara C Suruhanjaya Pilihan Raya D Majlis Raja-raja Berikut adalah betul berkaitan dengan kebebasan beragama, kecuali A Setiap agama boleh membina tempat beribadat berdasarkan peruntukan undangundang. B Setiap rakyat boleh menganuti dua agama. C Setiap rakyat Malaysia bebas memilih agama masing-masing.

Maklumat di atas menerangkan tentang tempat bersejarah. Apakah tempat yang dimaksudkan? A Bangunan Stadhuys B Kota Margherita C Kota Cornwallis D Istana Sri Menanti Di manakah Tunku Abdul Rahman mencadangkan Pembentukan Malaysia? A Di hotel Adelphi, Singapura B Di hotel Winstin, Kuala Lumpur C Di hotel Hilton, Kuala Lumpur D Di Padang Merdeka, Kuala Lumpur Pada tahun berapakah Sir Malcom Mac Donald mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu? A 1950 B 1948 C 1957 D 1960

29

24

30

25

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan. 1 Apakah tujuan Pembentukan Malaysia? (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________ (4 markah)

Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan tempat bersejarah tersebut.

(6 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan turutan yang betul mengenai proses pilihan raya di Malaysia.

(9 markah)

(b) Siapakah yang bertanggungjawab mengendalikan pilihan raya? ________________________________________________________________________________________ (1 markah)

Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Parti PETIR dipimpin oleh pemimpin yang dikenali sebagai Lee Kuan Yew. (b) Nilai persefahaman perlu dibentuk dalam diri setiap rakyat Malaysia. (c) Pilihan raya di Malaysia dijalankan oleh agensi Jawatankuasa Persatuan Pemuda. (d) Setiap rakyat Malaysia bebas dalam memilih agama masing-masing. (e) Singapura dipisahkan daripada Persekutuan Malaysia pada 17 Ogos 1977. (f) Lee Kuan Yew pernah memimpin parti MIC pada tahun 1955. (g) Tunku Abdul Rahman adalah orang yang berjasa dalam pembentukan Malaysia. (h) Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. (i) Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan bertujuan untuk mempengaruhi rakyat supaya menentang penjajah. (j) Pada 16 Oktober 1961, Tunku Abdul Rahman telah membawa usul pembentukan Malaysia ke Dewan Rakyat. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

(10 markah) 5 Nyatakan inti pati Perjanjian Malaysia 1963. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (f) ________________________________________________________________________________________ (6 markah)

Namakan tokoh di bawah.

(4 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA


BAHAGIAN A

SET 2

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bilakah Akta Malaysia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong? A 24 Ogos 1964 C 16 September 1963 B 26 Ogos 1963 D 1 April 1964 Berikut merupakan antara isi kandungan Perjanjian London, kecuali A konsep Raja Berperlembagaan dikekalkan B pembahagian kuasa antara kerajaan Pusat dan Negeri diteruskan C pembentukan sebuah suruhanjaya untuk menggubal Perlembagaan Merdeka D kemerdekaan Tanah Melayu akan diberikan pada 31 Oktober 1957 Di A B C D manakah bendera Union Jack diturunkan? Di padang Sri Menanti, Negeri Sembilan Di hadapan bangunan Stadhuys Di padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur Di hadapan Padang Pahlawan, Melaka 7 Apakah perjanjian yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London? A Perjanjian Burney B Perjanjian Sulit C Perjanjian Persekutuan Malaysia D Perjanjian Pangkor

Di manakah majlis Pengisytiharan Kemerdekaan Malaysia di Sabah diadakan? A Kudat, Sabah B Semporna, Sabah C Di Padang Bandaran, Kota D Tawau, Sabah Kinabalu 9 Berapa peratuskah penduduk Singapura yang menyokong mengenai pembentukan Malaysia? A 30% C 50% B 40% D 70% Pada tahun berapakah PETIR bertanding menentang Parti Perikatan dalam pilihan raya? A 1950 C 1955 B 1964 D 1960 Berikut merupakan benar tentang tinggalan sejarah Padang Pahlawan, kecuali A dibina pada tahun 1902 B terletak di Bandar Hilir, Melaka C dikenali sebagai Padang Bandar Hilir D Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu Tempat tinggalan sejarah yang terdapat di Malaysia ialah I Lembah Bujang II Menara Kuala Lumpur III Menara Telekom IV Istana Sri Menanti A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV Bangunan-bangunan bersejarah di negara kita mempunyai pengaruh dari negara luar terutamanya daripada I China III Portugis II Jepun IV Inggeris A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

10

Terletak di Sungai Kuching, Sarawak Dibina untuk mempertahankan Bandar Kuching daripada serangan lanun-lanun Maklumat di atas adalah warisan sejarah A Kota Margherita B Bangunan Stadhuys C Istana Sri Menanti D Kota Cornwallis Berikut merupakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah, kecuali A mewartakan bangunan-bangunan bersejarah sebagai harta kerajaan B bangunan-bangunan bersejarah perlu diganti dengan bangunan-bangunan moden C membaik pulih bangunan-bangunan bersejarah D menggiatkan usaha-usaha membaik pulih bangunan-bangunan bersejarah Apakah ciri-ciri kepimpinan yang baik? I Mempunyai matlamat II Berkeyakinan III Prihatin IV Sombong A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

11

12

13

II III IV A B 14 Apakah warisan kesenian yang ditunjukkan di atas? A Seni kraf C Seni bina B Seni tari D Bidang muzik Berikut merupakan amalan demokrasi, kecuali A kebebasan berkawan B kebebasan beragama C kebebasan bersuara D kebebasan memilih kerajaan Kaum Cina terkenal dengan tarian I zapin III singa II inang IV kipas A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 22

Badan Eksekutif Badan Pencegah Rasuah Badan Kehakiman C I, III dan IV I, II dan III D II, III dan IV I, II dan IV

15

Wakil rakyat dipilih melalui A pertandingan kepintaran B mencipta rekod Malaysia C pilihan raya D pertandingan mendeklamasikan sajak Berikut merupakan unsur patriotisme, kecuali A takut untuk berjuang demi mempertahankan negara B menghargai bahan peninggalan sejarah C bersama-sama bertanggungjawab memelihara warisan sejarah D berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita Siapakah individu yang berjasa dalam pembentukan Malaysia? A Lee Kuan Yew B Tan Sri P. Ramlee C Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj D Sudirman Haji Arshad Lee Kuan Yew merupakan pemimpin parti A MIC C UMNO B MCA D PETIR Majlis Pengisytiharan Malaysia di Sabah diisytiharkan oleh A Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj B Tun Abdul Razak Hussien C Mohd Khir bin Johari D Dato Onn Jaafar

23

16

24

25 17 Berdasarkan gambar di atas, lambang tersebut mewakili parti A Keadilan B Barisan Nasional C Pas D Bebas Apakah perkara terakhir dalam proses pilihan raya? A Pengumuman tempat pengundian dan tempat pengiraan undi B Pelancaran kempen pilihan raya C Pengumuman keputusan pilihan raya oleh Pegawai Pilihan Raya D Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian Apakah peranan Parlimen? A Menggubal undang-undang B Mengadili setiap salah laku rakyat C Membatalkan pilihan raya yang bakal diadakan D Merangka dan melaksanakan dasar-dasar Siapakah yang melantik Perdana Menteri Malaysia? A Majlis Raja-raja B Yang di-Pertuan Agong C Ketua Hakim D Melalui pilihan raya yang dipilih oleh rakyat

26

18

19

27

20

Carta di atas menunjukkan peringkat pentadbiran negeri Sabah. Tempat yang bertanda X ialah A Bahagian B Majlis Tertinggi C Pejabat Daerah D Pejabat Penghulu Apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? A Raja berkuasa mentadbir negara dengan bantuan kabinet B Baginda hanya mempunyai kuasa seperti mana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan C Raja berkuasa menggubal perlembagaan negara

28

Pentadbiran Negara Persekutuan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengetuai tiga badan utama kerajaan. 21 Tiga badan utama yang dimaksudkan ialah I Badan Perundangan

29

Pemerintahan beraja secara demokrasi Yang di-Pertua Negeri Majlis Tertinggi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pejabat Daerah Pejabat Daerah Kecil Kampung Berdasarkan maklumat di atas, pembahagian kawasan ini merujuk kepada negeri

A B 30

Kelantan Sarawak

C Sabah D Johor

Negeri yang ketua pentadbirannya dipanggil Menteri Besar ialah I Kelantan III Pahang II Perak IV Pulau Pinang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan. 1 Nyatakan pekerjaan dalam sektor pertanian. (a) ________________________________________ (b) ________________________________________ (c) ________________________________________ (d) ________________________________________ (e) ________________________________________ (f) ________________________________________ (6 markah)

Nyatakan pekerjaan dalam sektor perhutanan. (a) ________________________________________ (b) ________________________________________ (c) ________________________________________ (d) ________________________________________ (4 markah)

Mengapakah perayaan-perayaan di bawah disambut? (a) Hari Raya Aidiladha ______________________________________ (b) Krismas ______________________________________ (c) Thaipusam ______________________________________ (d) Tahun Baru Cina ______________________________________ (e) Deepavali ______________________________________ (f) Hari Raya Aidilfitri _________________________________________ (g) Ponggal _________________________________________ (h) Awal Muharam _________________________________________ (i) Hari Wesak _________________________________________ (j) Maulidur Rasul _________________________________________ (10 markah)

Rakyat negara kita mengamalkan cara hidup (a) ________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

Rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa, antaranya (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (5 markah)

Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah.

(a) Mereka yang beragama Buddha akan mengunjungi gereja untuk bersembahyang pada setiap hari Ahad. (b) Kita haruslah menolong orang lain yang dalam kesusahan. (c) Orang India akan menggunakan bahasa Tamil untuk berkomunikasi dengan orang Melayu dan Cina. (d) Parti UMNO, MCA dan MIC bergabung dan membentuk Parti Perikatan pada tahun 1952. (e) Suruhanjaya Reid ditubuhkan untuk merangka perlembagaan baru bagi Tanah Melayu. (f) Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah menghantar satu rombongan ke London untuk berunding mengenai kemerdekaan Tanah Melayu dengan kerajaan British. (g) Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Padang Pahlawan, Melaka pada 20 Februari 1956. (h) Darurat diisytiharkan di Persekutuan Tanah Melayu pada Ogos 1956 akibat pemberontakan ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

komunis yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). (i) Doktor, tentera, guru dan polis merupakan tugas yang termasuk dalam sektor perindustrian. (j) Tukang paip, arkitek, perancang bandar dan tukang cat merupakan tugas yang termasuk dalam sektor pembinaan.

___________ ___________

___________ (10 markah)

BAHAGIAN A Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul.

Ketua negeri bagi negeri Sarawak dipanggil A Raja B Yang di-Pertua Negeri C Yang di-Pertuan Agong D Sultan Menjaga keselamatan dan kebajikan penduduk kampung Maklumat di atas adalah berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab siapa? A Pegawai Daerah C Penghulu B Ketua Menteri D Ketua Kampung Apakah prinsip Rukun Negara yang keempat? A Keluhuran Perlembagaan B Kedaulatan Undang-undang C Kesopanan dan Kesusilaan D Kepercayaan kepada Tuhan Berikut merupakan struktur pentadbiran negara kita, kecuali A badan kebajikan masyarakat B badan perundangan C badan kehakiman D badan pemerintahan Ahli Dewan Negara disebut sebagai A majlis tertinggi B penghulu

C D 6

wakil rakyat senator

Berfungsi untuk menegakkan keadilan Maklumat di atas adalah berkaitan dengan tugas A badan perundangan B badan pemerintahan C badan kehakiman D badan kebajikan masyarakat

7 Apakah perkara utama dalam proses pilihan raya? A Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian B Pengiraan undi C Pelancaran kempen pilihan raya D Pengumuman keputusan pilihan raya

Penanaman padi Penanaman getah Penanaman kelapa

Pilih faktor persamaan yang mempengaruhi penanaman tanaman di atas. A B C D Tanah beralun dan bersaliran baik Jumlah hujan yang mencukupi (2000mm) Tanah berpasir yang bersaliran baik Terdapat kemudahan pengairan

Piasan

15

MARDI LPN MADA Agensi di atas terlibat dengan penanaman A padi C koko B getah D sagu Nanas sesuai ditanam di kawasan I Tanah rendah dan berpaya II Tanah gambut yang bersaliran baik III Tanah peroi dan bersaliran baik IV Muka bumi yang beralun A II sahaja C II dan III B I dan III D IV sahaja Untuk membuat ubat-ubatan tradisional Maklumat di atas adalah berkaitan dengan sumber hutan. Sumber hutan yang dimaksudkan ialah A kayu balak C rotan B herba D kayu bakau Pokok bakau dan gelam Jenis tumbuhan di atas terdapat di A Hutan Paya Bakau B Hutan Gunung C Hutan Pantai D Hutan Khatulistiwa

Cerun bukit bersaliran baik Suhu antara 18oC-21oC Hujan kira-kira 2500 mm Maklumat di atas adalah merupakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman A padi C teh B getah D kelapa sawit

16

Kawasan paya yang ditebus guna untuk penanaman padi 10 Di manakah kawasan yang dimaksudkan dalam maklumat di atas? A Paya Besar Pahang B Dataran Sungai Terengganu C Delta Rajang D Dataran Kedah-Perlis 11 Untuk membuat kraf tangan Untuk membuat lemang Untuk membuat bubu Maklumat di atas adalah berkaitan dengan sumber hutan A rotan C herba B buluh D kayu bakau

17

18

19

Berdasarkan maklumat dalam carta di atas, X mewakili A hasad dengki C persefahaman B pendendam D iri hati Buruh asing di negara kita kebanyakannya berasal dari negara apa? I Thailand II Myanmar III Amerika Syarikat IV Indonesia A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

12

Berdasarkan carta di atas, sumber X ialah A Sumber ekonomi B Sumber wang C Sumber hutan D Sumber pendapatan

20

13

Sumber laut terdiri daripada I Harimau II Sotong III Siput IV Mutiara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Perindustrian membuat simen terdapat di A Sarikei B Ipoh C Sandakan

21

Kawasan penanaman padi utama di Sabah ialah I Tuaran II Sri Aman III Tanjung Karang IV Papar A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV Apakah bahasa rasmi Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Pembentukan Malaysia? A Bahasa Inggeris C Bahasa Tamil B Bahasa Melayu D Bahasa Cina

14

22

23

Pada 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan dengan rasminya merangkumi I Persekutuan Tanah Melayu II Thailand III Singapura IV Sabah dan Sarawak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28

C D

sama rata Singapura tuntut hak sama rata tanpa mengira kaum Singapura menafikan institusi raja dan hak istimewa Melayu/bumiputera

24

Pada tahun berapakah, Lord Brassey telah mencadangkan penggabungan Sabah, Sarawak, Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat? A 1989 C 1888 B 1887 D 1818 Berikut merupakan wakil Raja-raja Melayu dalam Rombongan Kemerdekaan, kecuali A Abdul Aziz Othman B Dato Mohd. Seth C Dato Nik Ahmed Kamil D Tun Dr. Ismail

Pada tahun berapakah parti UMNO dan MCA bergabung? A 1982 C 1970 B 1952 D 1977

25

Lahir pada 1895 di Johor Pernah menjawat jawatan sebagai Pegawai Daerah Batu Pahat Merupakan Presiden UMNO yang pertama 29 Maklumat di atas adalah mengenai tokoh A Tun Abdul Razak Hussein B Tun Tan Cheng Lock C Dato Onn Jaafar D Tun Fuad Stephens

Berketurunan Cina peranakan Melayu Beliau bertanggungjawab menubuhkan parti MCA 26 Maklumat di atas adalah berkenaan dengan tokoh A Lee Kuan Yew B Tun V.T Sambanthan C Tun Tan Cheng Lock D Datuk E.E.C Thuraisingam 27 Berikut merupakan antara faktor pemisahan Singapura dari Malaysia, kecuali A Singapura tuntut keistimewaan cukai B Singapura tidak mahu hak kerakyatan yang

30

Apakah nama Suruhanjaya Kemerdekaan yang ditubuhkan untuk merangka perlembagaan baru bagi Tanah Melayu? A Suruhanjaya Reid B Suruhanjaya Pilihan Raya C Suruhanjaya Rukun Tetangga D Suruhanjaya Perwakilan

BAHAGIAN B Jawab semua soalan. 1 Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Tun Abdul Razak Hussein pernah menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. (b) Majlis Pengisytiharan Malaysia di Sarawak diketuai oleh Mohd Khir bin Johari. (c) Penamaan calon dibuat terlebih dahulu sebelum penetapan tarikh penamaan calon. (d) Seni bina di negara kita banyak dipengaruhi oleh seni bina dari negara luar seperti Australia, Jepun dan Thailand. (e) Tarian Kuda Kepang terkenal di negeri Johor. (f) Negara kita mengamalkan dasar pemerintahan kuku besi. (g) Mewartakan bangunan-bangunan bersejarah sebagai harta kerajaan merupakan salah satu usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. (h) Kota Cornwallis yang terletak di Pulau Pinang merupakan petempatan pertama British di Pulau Pinang. (i) Negara kita mempunyai sistem pengangkutan dan perhubungan yang bertaraf antarabangsa.

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

(j) Kita tidak perlu menggunakan saluran undang-undang untuk melahirkan ketidakpuasan hati.

___________ (10 markah)

Di manakah kawasan arang batu dilombong? (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (4 markah)

Di manakah kawasan bijih besi dilombong? (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (4 markah)

Petroleum dilombong di kawasan (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (2 markah)

Nyatakan contoh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan. (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (c) ______________________________________ (d) ______________________________________ (e) ______________________________________ (f) ______________________________________ (g) ______________________________________ (h) ______________________________________ (i) ______________________________________ (j) ______________________________________

(10 markah)

Nyatakan contoh pekerjaan dalam sektor pembinaan. (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (c) ______________________________________ (d) ______________________________________ (e) ______________________________________ (f) ______________________________________ (g) ______________________________________ (h) ______________________________________ (8 markah)

7 (a)

Namakan 2 buah kawasan yang membuat besi dan keluli. ______________________________________ (b) ______________________________________ (2 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


BAHAGIAN A

SET 2

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim merupakan bekas sultan negeri A B Johor Kelantan C Terengganu D Perlis

Berikut merupakan tugas seorang Perdana Menteri, kecuali A menamakan portfolio para menteri B menjadi ketua kabinet Persekutuan C menjadi ketua sesebuah negeri D menyelaraskan dasar kerajaan Disambut pada hari ke-15 selepas perayaan Tahun Baru Cina Berdasarkan maklumat di atas, apakah perayaan yang dimaksudkan? A Chap Goh Mei B Hari Wesak C Hari Deepavali D Hari Raya Aidiladha Kerajaan British bersetuju memberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 Maklumat di atas adalah mengenai rentetan peristiwa ke arah kemerdekaan. Maklumat di atas berada dalam peristiwa A Pembentukan Parti Perikatan B Darurat C Perjanjian London D Suruhanjaya Reid Negara kita diketuai oleh A Menteri Besar B Yang di-Pertuan Agong C Perdana Menteri D Timbalan Perdana Menteri Dilahirkan pada 1919 di Sungai Siput, Perak Bekas Menteri Kerja Raya dan Telekom Maklumat di atas adalah berkaitan dengan tokoh A Temenggung Jugah Anak Barieng B Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj C Tun Fuad Stephens D Tun V.T Sambanthan Bahasa yang menjadi komunikasi antara kaum di negara kita ialah bahasa A Tamil C Melayu B Cina D Mandarin Berikut merupakan parti yang bertanding dalam pilihan raya pada 27 Julai 1955, kecuali A Parti Negara B Keadilan C Parti Perikatan D Parti Islam Se-Malaya Membangunkan Negara melalui Rancangan Casar Ekonomi Baru Mendapat pendidikan di MCKK, Kolej Raffles dan Lincolns Inn, England Merupakan timbalan Perdana Menteri pertama Maklumat di atas adalah berkaitan dengan tokoh A Temenggung Jugah Anak Barieng B Tun V. T Sambanthan

C D 10

Tun Fuad Stephens Tun Abdul Razak Hussein

Pada tahun berapakah Tun Fuad Stephens meninggal dunia? A 1979 C 1962 B 1976 D 1957 Terletak di Melaka Merupakan rumah gabenor dan bangunan pentadbiran pertama yang dibina oleh Belanda pada abad ke-17 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A Kota Margherita B Bangunan Stadhuys C Bangunan Sultan Abdul Samad D Istana Sri Menanti Antara alat muzik di negara kita ialah I gendang II gitar A I, II dan III B I, II dan IV tradisional yang terkenal III IV C D serunai kompang I, III dan IV II, III dan IV

11

12

13

Kain batik terkenal di negeri A Johor C Pahang B Perak D Terengganu Apakah fungsi kerajaan negeri? A Bertanggungjawab memelihara halhal pentadbiran dalam negeri B Bertanggungjawab dalam hal-ehwal kewangan negara C Bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan D Bertanggungjawab membanteras gejala jenayah dan sosial Pentadbiran peringkat negeri di Semenanjung Malaysia diketuai oleh I Sultan atau Raja II Yang di-Pertuan Besar III Yang di-Pertua Negeri IV Penghulu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14

15

16

Langkah-langkah berikut merupakan kegiatan kerajaan untuk mengurangkan penggunaan petroleum, gas asli dan arang batu, kecuali A menjalankan program berkongsi kereta B menaikkan harga petrol C D menggalakkan usaha-usaha menyelidik dan menggunakan teknologi yang menjimatkan sumber menggalakkan pengguna menggunakan kereta sendiri

17

Jenis-jenis pengangkutan darat ialah I bas III bot II motosikal IV komuter

A B 18

I, II dan III I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

23

Pilih gambar di bawah yang menunjukkan kegiatan penanaman. 24

Di manakah tempat mencairkan gas asli dan membuat baja urea? A Jelapang C Sarikei B Bintulu D Chuping Negeri pengeluar kelapa sawit utama di Malaysia ialah A Melaka C Selangor B Kelantan D Johor Chuping terkenal dengan tanaman A tebu C padi B koko D sagu

25

A B 19

I dan II II dan III

C I dan IV D III dan IV 26 Berdasarkan gambar di atas, pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam kegiatan A perhutanan C perkhidmatan B pertanian D perlombongan Kegiatan pembinaan empangan akan mewujudkan A kemusnahan habitat laut B permukaan bumi yang terdedah C kawasan tasik besar D kolam-kolam lombong Pencemaran udara akibat kegiatan manusia akan mengakibatkan I udara berdebu II kemusnahan habitat laut III air berkelodak IV menjejaskan kesihatan manusia A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV

Pilih gambar di bawah yang menunjukkan masyarakat Malaysia mempunyai sikap kerjasama, toleransi dan persefahaman.

27

A B

I, II dan III I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

28

20

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan badan pemerintah, X mewakili A Ketua Hakim Negara B Jemaah Menteri C Dewan Rakyat D Ketua Polis Negara Cerun bukit yang bersaliran baik Hujan melebihi 1800 mm Suhu 18oC Maklumat di atas adalah mengenai penanaman A tebu C tembakau B kopi D sayur-sayuran Kawasan Segitiga Jengka dibangunkan oleh agensi kerajaan I FELDA III RRIM II RISDA IV LPN A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV

29

21

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan I Kesesakan lalu lintas II Pengeluaran asap yang boleh membawa kepada pencemaran udara III Pandangan biasa di bandar terutama pada waktu kemuncak IV Melakukan pembakaran terbuka A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Rawatan sisa buangan boleh dilakukan dengan cara I menebas II menyiram III menanam IV membakar A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV

30

22

BAHAGIAN B Jawab semua soalan. 1 Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan-pernyataan di bawah. (a) Arang batu digunakan untuk dijadikan barang kemas dan barang perhiasan. (b) Herba digunakan oleh masyarakat untuk membuat ubat-ubatan tradisional. _______________ _______________

(c) Kayu cengal, kapur, meranti dan merbau tumbuh di hutan Khatulistiwa. (d) Ketam ialah sumber makanan yang mengandungi karbohidrat dan vitamin. (e) Industri berat melibatkan teknologi yang tinggi dan modal yang besar. (f) Kawasan perindustrian di negara kita banyak tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia. (g) Sandakan terkenal dengan kawasan membaiki kapal dan mengilang kayu balak. (h) Negeri pengeluar utama getah di negara kita ialah Perlis. (i) Telekomunikasi merupakan antara salah satu infrastruktur yang ada di negara kita. (j) Industri desa biasanya dijalankan secara kecil-kecilan di desa-desa.

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ (10 markah)

Padankan pasangan di bawah dengan pasangan yang betul.

(4 markah)

3 Peta di bawah menunjukkan kawasan PUSAT PERIKANAN di Malaysia.

Namakan kawasan yang bertanda seperti berikut. (a) ______________________________________ (b) ______________________________________ (c) ______________________________________ (d) ______________________________________ (e) ______________________________________ (f) ______________________________________ (g) ______________________________________ (h) ______________________________________ (8 markah) 4 Apakah isi kandungan dalam Perjanjian London 8 Februari 1956. (a) ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ (f) ________________________________________________________________________________________ (6 markah) 5 Ceritakan secara ringkas mengenai warisan sejarah di bawah.

(6 markah) Berdasarkan carta di bawah, lengkapkan jawatan bermula di peringkat atas sehingga ke bawah dalam pentadbiran peringkat negeri di Semenanjung Malaysia.

(6 markah)

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 C A C C A C 2 7 12 17 22 27 B D D A C D 3 8 13 18 23 28 D C A B D C 4 9 14 19 24 29 D D D D D B 5 10 15 20 25 30 B B B B A A 3 4

(b) Perhutanan (c) Pembinaan (a) Johor (b) Selangor

(e) Pertanian (Jawapan lain juga boleh diterima) (c) Vietnam (d) Myanmar (b) Kawasan Segitiga Jengka (Jawapan lain juga boleh diterima) (c) Industri desa (d) Industri ringan (d) Tuaran (e) Delta Baram (f) Delta Rajang

(a) Thailand (b) Indonesia (Jawapan lain juga boleh diterima) (a) Kawasan beralun, Melaka (Jawapan lain juga boleh diterima) (a) Kerteh (b) Bayan Lepas

5 6 7 8

BAHAGIAN B
1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) boleh dijadikan kayu api boleh membuat perahu boleh membuat tikar dan bakul boleh membuat perabot boleh membuat tiang kelong boleh membuat atap rumah boleh membuat ubat-ubatan tradisional (b) Mendulang (c) Pam kelikir

(a) Industri berat (b) Industri pemprosesan (a) Paya Besar Pahang (b) Dataran Kedah-Perlis (c) Delta Kelantan (i) Alor Setar (ii) Teluk Intan (iii) Batu Pahat (iv) Miri (v) Lahad Datu

2 (a) Kapal korek

3 (a) LPN - Lembaga Padi dan Beras Negara (b) MADA - Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Jawapan lain juga boleh diterima) 4 Kawasan yang membangun (a) Jengka Tiga Segi (b) Tanah Tinggi Cameron (c) Lembah Kinta (d) Gelang Patah 5 (a) Lembah Kinta (c) Mamut, Sabah (e) Temangan, Kelantan 6 (a) BETUL 7 (a) (d) (g) (i) (b) SALAH (b) Teluk Ramunia, Johor (d) Kawasan persisiran pantai Terengganu (Jawapan lain juga boleh diterima) (c) BETUL (d) BETUL (e) BETUL (c) Sandakan (f) Gong Badak (h) Gurun

UJIAN BULANAN KEDUA SET 1


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 A B B B B A 2 7 12 17 22 27 C D C C C C 3 8 13 18 23 28 D A B B B B 4 9 14 19 24 29 B D A A C B 5 10 15 20 25 30 D B D A C C

BAHAGIAN B
1 (a) Hari Raya Aidilfitri (b) Hari Deepavali (c) Tahun Baru Cina

Kerteh (b) membaiki kapal Kuching (e) Chuping barangan elektronik dan tekstil membuat simen (j) Tampoi

2 (a) Darurat diisytiharkan di Persekutuan Tanah Melayu pada Jun 1948 akibat pemberontakan komunis yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). (b) Darurat tamat pada tahun 1960. (c) Pada tahun 1955, parti UMNO, MIC, MCA telah bergabung dan membentuk Parti Perikatan. (d) Parti Perikatan UMNO-MCA-MIC ditubuhkan bagi menghadapi pilihan raya umum pada tahun 1955. (Jawapan lain juga boleh diterima) (e) Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. (f) Parti yang bertanding ialah Parti Perikatan, Parti Islam Setanah Malaya (PAS), Parti Negara, Parti Rakyat dan Parti Buruh. (g) Kemenangan ini menunjukkan penduduk berbilang kaum di Tanah Melayu dapat bekerjasama dan mencapai perpaduan. (Jawapan lain juga boleh diterima) (h) Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah menghantar satu rombongan ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Tanah Melayu dengan kerajaan British. (i) Kerajaan British bersetuju memberikan Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. (j) Sebuah Suruhanjaya Kemerdekaan iaitu Suruhanjaya Reid ditubuhkan untuk merangka perlembagaan baru bagi Tanah Melayu.

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 C A A B D A 2 7 12 17 22 27 B C D D D A 3 8 13 18 23 28 A B C A A B 4 9 14 19 24 29 B D B C D C 5 10 15 20 25 30 C B C B A D

BAHAGIAN B
1 2 (a) SALAH (f) BETUL (a) Perindustrian (b) BETUL (g) SALAH (c) SALAH (h) SALAH (d) BETUL (i) BETUL (e) BETUL (j) BETUL

(d) Perikanan

(a) BETUL (e) SALAH

(b) SALAH (f) BETUL

(c) BETUL (g) BETUL

(d) SALAH

(f) Rancangan Pengairan Kemubu (g) Rancangan Pengairan Besut (h) Rancangan Pengairan Paya Besar
3 (a) Delta Kelantan (b) Dataran Kedah-Perlis (Jawapan lain juga boleh diterima) 4 (a) SALAH (e) BETUL (i) SALAH (b) BETUL (f) SALAH (j) BETUL (c) SALAH (g) BETUL (d) BETUL (h) SALAH

(a) (i) Datuk E.E.C Thuraisingam (ii) Dilahirkan pada tahun 1898 di Taiping, Perak. (iii) Mendapat pendidikan di London. (iv) Seorang peguam dan mewakili masyarakat Ceylon pada majlis Persekutuan. (v) Pernah menjadi Pegawai Pelajaran dan Senator. (vi) Meninggal dunia pada tahun 1979. (b) (i) Tun Fuad Stephens (ii) Dilahirkan pada tahun 1920 di Kudat, Sabah. (iii) Beliau merupakan Pengasas Parti UKNO atau Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu. (iv) Pernah menjadi Menteri Kerajaan Persekutuan, Ketua Menteri Sabah dan Yang di-Pertua Negeri Sabah. (v) Merupakan salah seorang ahli jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Wakil Parti Perikatan Wakil Raja-raja Melayu (a) Tun Abdul Razak Hussein (a) Dato Nik Ahmed Kamil (b) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (b) Abdul Aziz Othman (c) Tun H.S. Lee (c) Dato Panglima Bukit Gantang (d) Tun Dr. Ismail (d) Dato Mohd Seth

5 (a) Sotong (b) Ikan (c) Ketam (d) Udang (e) Mutiara 6 (a) (i) Menjana kuasa elektrik (ii) Digunakan dalam industri berat seperti industri besi dan keluli (iii) Sebagai bahan sumber dalam industri petrokimia dan baja urea (b) (i) Menjadi barang perhiasan (ii) Menjadi barang kemas 7 (a) Ia terletak di Pulau Pinang

UJIAN BULANAN KEDUA SET 2


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 1 D A A A C D (a) BETUL (f) BETUL 2 7 12 17 22 27 A A A C B C 3 8 13 18 23 28 B D B D A B (c) SALAH (h) SALAH 4 9 14 19 24 29 D B B B C B (d) SALAH (i) SALAH 5 10 15 20 25 30 B C C D B D (e) SALAH (j) BETUL

Ia dibina oleh Francis Light pada tahun 1786 Ia merupakan petempatan pertama British di Pulau Pinang (b) Ia terletak di Melaka Ia merupakan rumah gabenor dan bangunan pentadbiran pertama yamg dibina oleh Belanda pada abad ke-17

BAHAGIAN B
(b) BETUL (g) BETUL

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c)

Kolam-kolam lombong Permukaan bumi yang terdedah Kawasan tasik besar Manusia mudah dijangkiti penyakit Kemusnahan habitat laut Imej negara tercemar Berlakunya penipisan lapisan ozon Kesan rumah hijau Jerebu Kepupusan spesies flora dan fauna Mengakibatkan simpanan sumber galian berkurangan Mengakibatkan simpanan sumber galian berkurangan Akibat kerja-kerja kuari Asap-asap daripada kilang-kilang Asap daripada kenderaan Asap daripada pembakaran hutan Asap daripada pembakaran terbuka Mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun Mewajibkan pendidikan Mewajibkan perkhidmatan awam bercorak tempatan Menjaga hak asasi manusia Melindungi hak-hak Raja-raja Melayu sebagai raja Toleransi Sanggup berkongsi kuasa Bersemangat untuk mencapai kemerdekaan Manifesto pilihan raya dapat diterima umum Kebijaksanaan pemimpin Pencemaran udara Pencemaran bunyi Pencemaran air

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 2


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 A B B B B A 2 7 12 17 22 27 C D C C C C 3 8 13 18 23 28 D A B B B B 4 9 14 19 24 29 B D A A C B 5 10 15 20 25 30 D B D A C C

BAHAGIAN B
1 (a) Laut yang cetek dan kaya dengan plankton (b) Kawasan perikanan yang luas (c) Kedudukan Selat Melaka yang terlindung membolehkan kegiatan menangkap ikan sepanjang tahun (d) Galakan daripada kerajaan (a) Bukit Tinggi, Pahang (b) Janda Baik, Pahang (c) Kemaman, Terengganu (d) Ranau, Sabah (e) Sri Aman, Sarawak (f) Segamat, Johor (a) Pam kelikir (b) Lombong syaf (c) Mendulang (d) Kapal korek (e) Lombong dedah (a) (i) Ia terletak di Bandar Hilir, Melaka (ii) Di sini Tuanku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu pada 20 Februari 1956 (iii) Ia juga dikenali sebagai Padang Bandar Hilir (b) (i) Ia terletak di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur (ii) Ia siap dibina pada tahun 1897 (iii) Ia merupakan tempat pentadbiran British di zaman pemerintahan British (c) (i) Ia terletak di Sungai Kuching, Sarawak (ii) Ia dibina di tepi Sungai Sarawak oleh British pada tahun 1874 (iii) Ia dibina untuk mempertahankan Bandar Kuching daripada diserang lanun-lanun - Kerana ianya melambangkan identiti kebudayaan bagi sesebuah negara. (Jawapan lain juga boleh diterima) (a) Temenggung Jugah Anak Barieng (b) Dilahirkan di Ulu Kapit Sarawak pada tahun 1903 (c) Pernah menjadi ketua orang Iban dan menubuhkan Parti Pesaka pada tahun 1962 (d) Salah seorang tokoh penting yang menyokong penubuhan Malaysia (e) Menjadi Menteri dalam Kerajaan Persekutuan yang menguruskan hal ehwal Sarawak.
(a) BETUL (e) SALAH (i) BETUL (b) SALAH (f) SALAH (g) BETUL (c) BETUL (g) BETUL (d) BETUL (h) SALAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 1


BAHAGIAN A 1 C 2 6 B 11 B 16 B 21 A 26 B D 3 8 13 18 23 28 A C A C B D 4 9 14 19 24 29 B C C B C A 5 10 15 20 25 30 C C D C D A
5 6

7 A 12 D 17 A 22 D 27 C

BAHAGIAN B
1 (a) Suhu yang tinggi sepanjang tahun (270C) (b) Jumlah hujan yang mencukupi (1800 mm) (c) Bentuk muka bumi yang beralun dan bersaliran baik (d) Tenaga buruh yang banyak (e) Terdapat kemudahan pengangkutan 2 (a) Rancangan Pengairan Muda (b) Rancangan Pengairan Kerian (c) Rancangan Pengairan Trans-Perak (d) Rancangan Pengairan Changkat Jong (e) Rancangan Pengairan Tanjung Karang
7

UJIAN BULANAN KETIGA SET 1


BAHAGIAN A 1 A 2 6 C 7 11 C 12 16 B 17 D A B C 3 8 13 18 D A A D 4 9 14 19 B D C B 5 10 15 20 D A D A

21 B 26 D

22 D 27 A

23 28

A C

24 29

C A

25 30

B B
6

(c) Bahasa Tamil

(d) Bahasa Inggeris (e) Bahasa Ibunda (b) BETUL (d) SALAH (f) BETUL (h) SALAH (j) BETUL

BAHAGIAN B
1 (a) Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis (b) Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi (c) Untuk mencapai keseimbangan kaum (d) Untuk menjamin keselamatan Persekutuan Tanah Melayu (e) Untuk mempercepatkan proses kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak dan Singapura 2 (a) Lembah Bujang (c) Kota Cornwallis (e) Padang Pahlawan 3 (a) i) ii) (b) Istana Sri Menanti (d) Bangunan Stadhuys (f) Bangunan Sultan Abdul Samad

(a) SALAH (c) SALAH (e) BETUL (g) BETUL (i) SALAH

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 B C B A C C 2 7 12 17 22 27 D A C B A B 3 8 13 18 23 28 B B D A C B 4 9 14 19 24 29 A C B C B C 5 10 15 20 25 30 D A A B D A

Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian Penamaan calon

iii) Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding iv) Pelancaran kempen pilihan raya v) Pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi

vi) Pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih vii) Pembuangan undi viii) Pengiraan undi ix) Pengumuman keputusan pilihan raya (b) Suruhanjaya Pilihan Raya 4 (a) BETUL (f) SALAH 5 (b) BETUL (g) BETUL (c) SALAH (h) BETUL (d) BETUL (i) SALAH (e) SALAH (j) BETUL

BAHAGIAN B
1 (a) BETUL (c) SALAH (e) BETUL (g) BETUL (i) BETUL 2 (a) Merit Pila (c) Maliau Basin (b) BETUL (d) SALAH (f) SALAH

(h) BETUL (j) SALAH

(b) Mukah, Sarawak (d) Silantek

(a) Semua urusan hal ehwal menjadi tanggungjawab kerajaan Persekutuan (b) Agama Islam merupakan agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak. Agama lain bebas diamalkan. (c) Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bagi Sabah dan Sarawak, bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas pembentukan Malaysia. (d) Kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam diserahkan kepada Sabah dan Sarawak sendiri. (e) Perwakilan Parlimen Sarawak memperoleh 24, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan Parlimen. (f) Rakyat bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.

(a) Yan, Kedah (b) Temangan, Kelantan (c) Kota Tinggi, Johor (d) Batu Pahat, Johor

(a) Perairan Sarawak (b) Perairan Terengganu (Jawapan lain juga boleh diterima)

(a) Doktor (c) Guru (e) Kerani (g) Kakitangan kerajaan (i) Mekanik

(b) Tentera (d) Polis (f) Peguam

6. (a) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (b) Lee Kuan Yew 6

(h) Bomba (j) Pengawal keselamatan

UJIAN BULANAN KETIGA SET 2


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 B A A D B B 2 7 12 17 22 27 D C C B C C 3 8 13 18 23 28 C C C C A B 4 9 14 19 24 29 A D B A C B 5 10 15 20 25 30 B B A B D A

(a) Tukang paip (c) Tukang cat (e) Juruukur (g) Kontraktor

(b) Tukang rumah (d) Arkitek (f) Pelukis pelan

(h) Perancang bandar (b) Teluk Kalung

(a) Gong Badak

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 2


BAHAGIAN A
1 6 11 16 21 26 B D B D D C 2 7 12 17 22 27 C C C B A C 3 8 13 18 23 28 A B D C B C 4 9 14 19 24 29 C D A C D A 5 10 15 20 25 30 B B A B A D

BAHAGIAN B
1 (a) Petani (c) Penternak (e) Pengurus ladang 2 (a) Pembalak (c) Pencari hasil hutan (b) Penoreh getah (d) Pesawah (f) Nelayan (b) Pengilang kayu (d) Pemandu lori

3 (a) Disambut pada 10 Zulhijjah sempena memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim a.s.

BAHAGIAN B
1 (a) SALAH (c) BETUL (e) BETUL (g) SALAH (i) BETUL 2 3 a - III b - IV c-I d - II (b) BETUL (d) SALAH (f) BETUL (h) SALAH (j) BETUL

(b) Disambut bagi memperingati hari kelahiran Jesus Christ. (Jawapan lain juga boleh diterima) (c) Dirayakan dalam bulan Thai iaitu bulan Hindu bagi meminta pengampunan. (d) Tahun Baru mengikut kalendar lunar cina. (e) Disambut bagi memperingati kejayan anasir baik mengatasi anasir jahat (f) Disambut pada 1 Syawal selepas sebulan berpuasa di bulan Ramadhan. (g) Disambut bagi menyambut pesta menuai dan diraikan selama 3 hari berturut-turut. (h) Tahun baru mengikut kalendar Islam (i) Disambut sempena memperingati hari kelahiran, kewujudan Empat Kebenaran Mulia dan hari Kematian Gautama (j) Hari keputeraan Nabi Muhammad SAW
4 (a) Bertoleransi (c) Bersopan-santun (e) Hormat-menghormati 5 (a) Bahasa Melayu (b) Bahasa Cina (b) Bekerjasama (d) Tolong-menolong 4

(a) Kuala Kedah (b) Tumpat (c) Kuantan (d) Kuala Selangor (e) Batu Pahat (f) Kuching (g) Miri (h) Sandakan (a) Kemerdekaan Tanah Melayu akan diberi pada 31 Ogos 1957 (b) Konsep Raja Berperlembagaan dikekalkan (c) Parti Perikatan tidak akan merampas atau memiliknegarakan harta benda British

(d) Pembahagian kuasa antara kerajaan Pusat dan Negeri diteruskan (e) Pangkalan tentera British di Tanah Melayu masih diperlukan untuk menjamin keselamatan negara daripada pelbagai ancaman dan menjaga kepentingan British di rantau Asia Tenggara (f) Pembentukan sebuah suruhanjaya untuk menggubal Perlembagaan Merdeka 5 (a) (i) Ia terletak di Negeri Sembilan (ii) Dibina pada tahun 1902 (iii) Merupakan kediaman rasmi Yang di-Pertuan Besar (b) (i) Ia terletak di Sungai Merbuk, Kedah (ii) Kerajaan Kedah Tua dikatakan wujud di sini pada abad ke-5 Masihi (iii) Di sini, terdapat banyak bahan tinggalan sejarah seperti candi Buddha dan Hindu 6 (a) Sultan/ Raja/ Yang di-Pertuan Besar/ Yang di-Pertua Negeri (b) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (c) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (d) Pejabat Daerah dan Tanah/ Jajahan (e) Pejabat Penghulu (f) Kampung