Вы находитесь на странице: 1из 96

1991 .

,

12

, .....3

:
,
... ..................................................4


XXI :
. ...............10

..........................................12

.
() .......................23

1302 26. 09. 2002 .
....................30

(. , )
................................31

, ,
......................................................................32
%
...........................33


................................................................35


..............................................................40

....44

.


,


( 1%02/5 10.05.2000)
,

, , 2002

10/2002

............................................45

. .

()......................................................................48

................................................53


: ....56
,

..............................................62
.
.............................................66......................70


............................76


...........................................82
.............................................................87
.........90
.........................................................92
....................................................................95
J
: , , J
, , .

J
, .
()
3,5"; ; J
, , , ;
.
J
8 .
J
. . J
, J
. J
. J
. J
,
.

70 19321933
J
J

15 2002

19321933 J
.
J
,
. . .

:

1. J
19321933 .
2. J
19321933 .
3. 19321933 :
.
J
JJ

.

, ,

. .

. .

. .

:
03039 J39, . , 2.
.: (044) 490J95J18.
E$mail: personal@kievweb.com.ua
ISSN 0868J8893. 10 (81), 2002, 196.

6563 01.10.2002.
:

()
(03039, J39, . , 2).
:

(03047, . , . , 50).
10 000 .

, 2002


1991 ., 12 .
ISSN 0868J8893. 10 (81), 2002, 196.

6563 01.10.2002.
29.10.2002.
6084/8. .
. .J. . 10,82.
.J. . 9,8. . 01302__ 10 000 .
.

()
(03039, J39, . , 2).

(03047, . , . , 50)

10/2002
( 6 30.09.2002)

10 /2002


() 15 2002 . ( 41)

,
IV () .

J
J
. 14 , J


. , J J

J
. . .
, J
. .
.
, J

,

, J
, J
,
. J
. . J
.
J
, J

, J
60
. ,
,
.

.
. . ().
J
J
. (). J

, %
%

, .
%
,
%

?
;
%

:

,

...
,

, ,

%%
, , %
,
%

.
,

%
, %

, %
%

.
4

:

,
,
, ,
, 
, , ,
.
():

, ;
, J
,
, J
.
,
:
,
?..
, ,

; ,
, , J
J
,
.
,
,
,
,
. ,

,
; ,
,
J
,
, J
.
, J
, J

10/2002

, ,
.

?
, . , ,
, , J
, . , ,
, , : J
,

, ,
.
:
J .
,

,

, , , 
, ,
. , 
?
, , J
. ,
,
? J

,
. ,
,
,
...
,
, ,

. , 
, ,

, 

.

: , , 
, , ,
, ?
. , , ,
,
:
,
.

, J
.

J
, J

. ,
, J
,
, . J

.
, , ,
.
, , 1980 J
.
, J
. J
, . ,
,
. ,
, . , J
, J J
.

, , ,
, 
?

?
. ,
! , J
,
,
; , ,
J
, . ,

...
:

,
. 

?
J
, J
, ,
, ,
, ,
. J

10/2002

, .
, ,

.
. , , ;
,
. J
J
J () ,
, . , J
, , J
. , , J
J
, ,
.
; 
, 
, 
.
? ,
! ,
.
. , J
. ,
J
, ,
,
, , J


J
.
J J
,
,
. J
, , , J
J , J ,
.
.
, 
, , 

. :
, ,
,

?
, ,
, J

; , J
, ,
,

, .

, . J
, , ,
, .

?
, ,
, J

. J
, . ,
, J
,
. ,
.
, , ,
, . J
. , ,
, J
. JJ
:
, ...
, , ,
, . ,
, : J
?

...
, , , .
. J
, J
,
. J
J , J
.

,
.

?
.
,
.
, J
,
.
J
, J
J
J
,

. J
, .
,
, .
,


. .
.
. ,
,
:
; J
...
, ,
.
? . J
, , ,
.
,
J
.
. , ,
, , ; ,
, ;
.

, . J
. ? :
. , ...
. ,
, 
.
. J
. . J
? .
. :
? , .
,

, , , J
. , J
. J
, , ,
, ,

.
, , ,
. , , ...
,
, .
. , . J
, ,
. . ,
. J
. ?
, , J
, .
, .
, 

, ?
, ,
, J
. J
, , .
. , J
. J
,
, , , J
, , J
. , ,
,
, , . ,
J

10/2002

. , , J
? ,
; : '
. , ,
J
.
. .
. , , , J
...

, ...
: ,
. ...

?
...
, ,
.
.
,
.
, , .
? :
, .
.
.
. !
. J
, , , , J
, ,
. , ,
.
,
. , ,
, , J
?
.
, 
. ,
, 
,
.

. ,
.
,
.
, J
,
. . JJ
, , J
, J
,
?
,
, .

; , J
, , J

.
.
,
,
,
.
, 

, ?
, ? .
, J
.
. J, , J
. J, J
,
, . J
, , J
. ,
.
.
, , ,
. J
. J
, . , , J
.
. J
, ,
. , , J
.
, , ...
.
.
, ,
. , , J
, J
. .
, ,
. , .
, , ,
. , ,
, , . ,

. ,
? 
?
: ! J
, , J
, J
. ,
:
, ...
, ? ,
. , . , J

, .
,
, . , , J
: ...
,
.
, , , 
 
,
, 

, ,
?
, J
, , J
J,
J
. : J
J
, J
. , ,
: J
, .
,
. J
. .
J
.


. . ,
? J, J
. J, J
, J, J,
! , ,
, .
?
! . ,
.
,
. .
, , ?
. ,
, ,
.
,
.
. ,
.
, , 
, , 
.
.
J
.

9

XXI
:
XXI :

33%:
..

.
()

1302 26.09.2002 .

(. , )
, ,J


JJ
, J
J
, J
,
J
.
J
J

J

.
J
J
,
J
, J
J
.


, J
,
. J
J
, J
.
2000 J
J

. J

J
J,
. ,
1997

J
. ,

.
1999 J
.

10/2002

3 %
%
%

%
%
%

%

%
, %
%

%
%

.

,
J
.
, , J
, . , J
J
. J
.
1999 J
.
J
, , J
J J
. , J
J
, ,
J
11J 2001 .
2001 J
. 191 J, J
.
J
. ,
, , . J
. J
,
,
. J

400 .
199193 J
, J
.
2000 , J
, .
6%, J

,
, .
J
, J
, J
.
J
, J
. 2000 ,
, ,
J
, . 2001
, , J
,
.
J
2002 ,

.
, ,
. J

. J
. J

J
. J
, J
,
, J
, J
. J

.
J

11,77% J
.
60% , J
J
. J
, .

. J
J
. 1415

, 16 , J
,
J
. ,
, J
. J
, J
. J
J
. , J
.
J

, J
. , J
2J3 . , J

. 2122 J
, J

. ,
J, J
J
. J
, J
.
J
J
.
, ,
,
. J
, ,
J
,
.
, J
, J
.

11

70

* 33
: :
/ .:
. . , . . . .: . ,
1991. 584 .

12

335:


...
,
,
J
J
.
. , J
J
, J
. , ,
J
, ,
,
. J
J
, J
,
, . , J
, 7580 J
[1].
, , J
, J
. , , J
1927 . 73,8
, 1916 .
1929 . 52545 104007
, 73211 ,
[2].
J

19281933 .,
.
, .


. ,

10/2002


,
, %
%
,
, %
, %
, , . ,
:

? ,
: %
, .

: , %
, , %
,
? ,

,
19321933
? ,
: %
. ?

. .
, , .
% ,

%
33%: *,
,

.
% 33%:
,

.
,
:
,
,
.

,
1928 .,
.
J
,
,
,
.
1929 . J
,
.
J
. ,
.
J

J
, J
. J
.
, J
, 1929
1930 .
. ,
, J
.
1929 .


,
, .
J
. J
, J
, J
, ,
.


J
1929 ., 11


.
,

[3]. J
J
,
, J
,
. , , J
: 1.

. 2.
J
, ,
, J
... [4].
()

, 30
1930 ., J
.
.

, J
, . . . . J
9 1930 .
, J
: J
J
.

13

14

, J
, . ,
. , J
, ,
, , ,
. J,
[8].
. . . , J
, J
, , ,
10
.
. , J
,
0,75 , 9 6,75 J
0,25 . ,
: , , 1 J
, 6,75 , 0,25
, , , , 2J , , ,
, 2 ... J
, ,
,
J
J
, , , ,

... [9].
. . .
: 12J
,
,
. , ,
, J
, , J
.
. , J
,
. J
. .
, J

10/2002

,
, ,
,
, ,
, .
J
J

,
,
.
J
, J
. . ,
J
[5]. .
5 13
152 , 20

33 J
11125 52 .,
6
1774 50 .
[6].
, J
J
. J
. J
. . , : ,
22 1930 ., ,
, J
.
, , J
100 , 1922 . . J
, 7,87 8 ,
6 10 9 ,
100 ,
, / , J
, ..,
1920 1924 , J

,
, J
1922 .,
, 29
,
,
.
,
,
[7].
, ,
, 1922 .
5 . J
J
. J

;
: 2 , , ,
, , , J
, 110 , ,
3, 30 , J
25 , , , , ,
18, .
1015 40 . [10].
, ,
.

. J, J

, J
. , ,
J
. . . ,
,
.
, , J
12 .

: , J
, ,
[11].
.
J
, J
, ,
.
, , J, J
J,
J
. . J
,
[12].
.
, , J
145,
. 70 , . J
190 J
4,
[13].
, J
, J
, J
. ,
,
.
1930 .
.
() J
: , ,
, ,
. J
,

57 .
. J
50 J
[14]. J
.
27 1930 . J J
, J
, J
.
.


, 15
1930 ., J
,
, J
, J

57 [15].
1 1930 .

22,9 , 10, 35,9,
35,4, 32,6;
50,7, 46,6. ,
, J
,
, J
[16].
. J
6J
,
,
. J
,
, .


16% [17].
.
J
, .
? ,
.
,
, , J
.
1
1930 . 12 , 7 800 J
.
J
6 241 . J
, ,
31,4 ,
480,3 , 15,4 J
169,6 [18]. J
J
15

. 15 1930 . J


J
. :
J
,
, , J
,
,

119 ...
J

, J
, J
J
[19].
.
J
: 600 , 300 .
J
. J
J
,

J
. ,
,
,
, ,
[20]. J
,
, J
15
. ,
, . J
.

...23 J
, J
, ,
,
.

.
,
, ,
.
, J
, , J
, J
, J
.
, , J
J
16

J
....
J

J

. J
. ,

: ,
J
. , J

,
,
,
[21].
. J
, ,
.
. :
, ,
. , ,
.
: , ,
, . 3 J
3 , J
,
,
, , ,
.
, J
. ,
.
, , J
. ,
, , J
, [22].
J
J
, . ,

1930 . 15 .
J
25 15 .
. J

, J
, , ,
.
, J
, 5 . , J
, ,
; , J
, J
, 7 50 .

10/2002

.
10 1930 .

4 4 644 300
25,9 , 6,1
[23].

J , J
J
. ,

, J
, . 1931
1932 .
,
,
. ,
J
, ,
. ,
1931 .
38 734 044
, 1932 . 33 620 703 ,
20 400 000 ; 1933 . 30
[24]. J
1932 . 6 142 074 .
. ,
, J
, , .
. , ,
1932 . 7 756 ,
8 501 ,
945 . J
., ., .
2,34 ,
1510 . 20 J
2 459,5, 2 473 7
.
1 720 , J

J [25]. ,
36 , , ,
. J
, 700800 .
1931 . 695
, 51,8 .

,
. ,
, ,
1932 ., .
,
, J
,
, .
, , ...

7 1932 .
,
. J
J
J
. J
. ,
, , ,
.
1932 . ,

. 10 1932 . J
39 J
, 43 .
J
,
, J
J
. J

,
.
, ,
J
,
.
20 1932 . , J
, J
,
, J
: J

. J

. J,
,
, , J
2 58 J
[26]. J
J
, J
() . , J
17

18

, J
... , J
, , ,
[29].
,
, , J
. J
14 1932 .
J
, J
, ,
J , J
J
, J
[30].
22 1932 . J
,
...
, J
, J
, 7, 8 J
,
15 , J
44,7 . J

[31].

10/2002

, :
1. . J
. J
J
.
.
, .
. J
J
,
.
2.

.
3. ,

,
, J
. J
, ... J
J
,
, [27].
,
,
: , , J
, , J

,

, .
, , ,
. ,
, ,
, 30
, . J
,
. 50 ,
J
( J
, J
, J
, . , . J
).
: J

J , J
,

[28].
J

.

J
, , , J

, J

,
. J
.
.
J
,

. J
650 , , J
230 . J
,
. ,
, J
; J
, .
. ,
J
.
7
1927 J
.
13 . ; J
, ,
, ,
[32].

, . J
, J
. , J
, 1932 . 15
, 15 150
; ,
, 4 . J
,
[33].
,
,
2 1932 .
J
.
, J

, 4 283 , J
2 470 .
: J
800 , 400 , J
2 , 1 , 2 ,
1 , 1 , 0,5 ,
1 , 1 ,
2 , 1 ; J
J
. , J
.

: 280
, J
, , 260,
, J
, , 240
[34].
1932/33 . J
, , .
.
, , , , J
,
, , , , J
. ,
, J
J
. 15 1933 .
, J
, ,

,
, , ,
, JJ
.
, J

, . J

[35].
, ,
. J
. 1933 . , J
731 , 77 625 ,
114 005 ,
33 998 49 155 . ,
33,8 . J
6,5 2,2 . ,
,
, J
.
1 1931 . 1 1933 . J
254 955 ,
25 .
, , .
, J
V ,
.

J
[36]. 1 J
17 ,

62 , 69
, 65 .
J
251 200 , , J
, .
19

, J
, , J
, , .

1933 .
868 ,
226,
571, 203,
42,
48 [37].
45 . 1933 . J
,

J
, J: , J
, J
, 4 .

, 10 J
.
20 ,
, 10 J
, 5, 2
[38].
. J
, 1933 . J
2284,3 J
1239,4 , ,
. J
,
, J

.

[39].
, ,
.

.
. . 24 : J
, J
23.. . . J

.
,
, . J
,

.
,
. , ,
.
J
, :
1. ?
, .
20

, ,
J
3040 .
,
.
2. , J

,
( ) J
, , .
3.
J
, ,
, .
.
4. J
J
. , J
20 [40].
.

V ,
: , J
, J
. ,
, ,
. [41].

. J
, . J
,
... , , J
, .
? ,
,
[42].
, J
, ,
. ? J
, , J

44 ,
83 , 17 ,
30 . , J
.
. J
J
J
.
, J
, J
, , J
, [43].
J
. J

10/2002

1932
1933 . J
? , . V J
, 1819 1933 .,
: J
, J
. [44].
, J
. , ,
. () J
,
,
,

80 , 25 , ,
. ,
. J
, .
1933 . .
?
. J
, J
1933 . J
,
, J
.
J
, 1933 . 133 J
. 28
40J . . . . J
, 5 [45]. J
, .
397 .
J, J
.
.
, , 5, 6
, .
:
? , ,
. J
, ,
1933 . .
, .
, 18 J
:
2 8003 300, 1 3001 500,
650800, 1113,
23,545, 23, J
4042, 1418,
57 [46]. , J
, , 2
. ,
.
,
, ,

. ,
, , J
, . ,
,
. , J
10 , J
.
, 1932
1933 ., , J
. ,
,
. , J
11
1933 ., J
, J
, ,
J

, J

[47].
1933 .
. ,
25
67,9 ,
57,9 .
43,9 , 48,8
, . 9,3 . .
,

21

22

1 . . . , . 1, . 1, . .
868, . 5.
2 . . . . (), .
93, . 4, . . 93,
. 4.
3 , 1988. 16 .
4 , . 489, . 2, . . 151, . 13.
5 , . 7576.
6 , .
595, . 9, . . 44, . 1; . . 45 ,
. 53.
7 , .
586, . 15, . . 35, . 226, 227.
8 , .
595, . 9, . . 45 , . 48.
9 , .
2413, . 1, . . 397, . 12.
10 , .
498, . 2, . . 151, . 233234.
11 , .
595, . 5, . . 66, . 2526.
12 , .
1304, . 4, . . 109, . 265.
13 , .
2700, . 9, . . 40, . 3031.
14 , .
595, . 9, . . 68, . 46.
15 , .
489, . 2, . . 151, . 2.
16 , .
595, . 5, . . 66, . 23.
17 , .
586, . 15, . . 35, . 257.
18 , .
595, . 5, . . 15, . 122.
19 , .
2420, . 1, . . 56, . 41.
20 , .
595, . 9, . . 65, . 7.
21 , . 22, 44.
22 , . . 65, . 216.
23 , . 167, 216.
24 . . . , . 1, . 1, .
. 868, . 12, 49.
25 , .
2420, . 1, . . 58, . 5, 7.
26 , . . 56, . 31.
27 , . . 58, . 32, 33.
28 . . . , . 1, . 1, .
. 19, . 14.
29 , .
2420, . 1, . . 58, . 28.
30 , . 50.
31 , . 2700, . 9, . . 64, . 20.
32 , . 489, . 1, . . 115, . 5, 63.
33 . . . , . 1, . 1, .
. 19, . 50.
34 , . 136, . 1, . . 19, . 2425.
35 , . . 38, . 2.
36 , . . 42, . 27.
37 , .
2700, . 3, . . 34, . 32.
38 , . . 31, . 2930.
39 , . . 58, . 1.
40 , . . 31, . 24.
41 . . . , . 136, . 1, .
. 29, . 5455.
42 , . 61.
43 , . 136.
44 , . 134.
45 , . 2067, . 1, . . 95, . 110.
46 , . 2700, . 3, . . 58, . 711.
47 . . . , . 136, . 1, .
. 42, . 26.

10/2002

1200 ,
30 .
, J
J

. .
,
. J
.
, 1933 ., . J
300 ,
, ,
. ,
V , J
, J
.
J
. .
,
,

. . J
, J
1
1933 .,
. , , :
1932 560 J
, ,
150 ... , J
17 , 200 ,
100 ...
. 3
. ,
,
. J, J
, . ,
J
.
, J
,
,
,
.
J
.
J
. J
, ,
, J
,
. J
.
.

, ,
.

.
()

, . J
,
, . J
, ,
1932 J , .
(), <...>
69 1932 . . , , ,
, [4].
.
J
.
(),
1965 [1].
. , , :
, 1931
J 1932 .
II (). J
, , J
J . 19321933
30J .
, ,
III 6 1932 , J
. 252 . ,
158 ( 62,7%) J , ?
[2]. : J
J [5].
.

, J
. , , () 1932 :
() 23 1932 : ,
J , , ,
[2].
, J
, , , : 1.
J (). <...> 2.
, ()
J [6].
, ,
, III ,
.
(J
J ,
. , , , , ), ,
18 1932 .
. : .
! , J .
, , J
:
, , , J , J
, [3].
J
J .
: . <...> . , ! J
23

().
.
,
26 1932 . , , J
: , J
, ,
, .
"" [7].
, J
. 1931 ,
1932 , J
, . ... ,
. , J
, J
. ? ,
,
?

, , , J

, [8].
.
() , . J,
,
1932 ( ,

). JJ
,

,
. J, J
[9].
, ,
. ,
. J
, , .
, , ,
, J
, J
, , J
. , J
. , J
, ,
, , J
, J
. J
, J
J
[10].

J J
, J
.
() J
. ?
24

.
. , J
, : 10 1932 .
: , , J
, , , J
, J
.
J
J
, ( J
, , ),
,
J
,
.
J
,
. , ,
,
,
. J
, , J
(, J
, J
).
100 (J
61, ), J

.
[11].
, , :
,
. J
,
. , J
. :
.
:
J
, J
, J
, J
[12].
, . J
.
. . J
, ,
.
:
, , J
, , J
, , , , , ,
, , J
, ( J
). , J

10/2002

J
. J, 510 J
, () ,
,
J
,
.

() ,
.
, ,
, , J
, ,
, .
, .
, , ,
. J
, , .
, ,
, , . J

,
;
;
,
. .
. J
, , , , J
, .
,
J , J
, J
, J
.
, ,
, , ,
[13].
, J
, J
. , J
.
. . .
J
:
, , ,
. , J
, J
J
,
J
.
. , . ,
(), J
,
,

, ,
[13].

. ( )
. . J
33 . 18
, : . , . ,
. , . , . , . J
, . , . , . , . J
.
J
,
,
, J
, .
1932 III J

, J
. , ,

.

, ,
. : J
,
,
. ,
, (), ,
, J
, J
, , . <...>
, ,

.
,
: 24 , J
, ().
: ? .
25

. : , .
: , ? ( ).
: , ,
, J
. ().
: ,
.
: , ,
, .
: .
: . () [14].

: . J
, , ,
. J
J
. J J
, J
. , [14].


. :
.
, J
,
, , ,
.
, , ()
[15].

. : J
. , 11
, 28J 38%, ,
, , , J
, ,
.
(: ?)
.
26

(: , J
).
.
, ,
. J
[16].
,
. , J
:
. ,
,
. : ,
, , , J
: 24
. , ,
. J
: J
?
: ?
: .

,
[16].
,
J

().
, , .
,, , . ,

.
, , J
,
, ,
, [17].
. : J
,
, , J

" ". <...> J
, J
, ,
, J
J
[17].

()
, J
. . , , :
, J
J
. ,
.
, . J
, J

10/2002

J
, J
[18].
, .
, J
III . :

. ,
, J
.
. , J
. , , , , ,
, . ()
J
. ,
,
, [19].
J
. : J
,
. , , J
. , J
,
. <...> ;
? , 23, J
34. , .
,
[20].
,
,

, J
. ,
, : J
, ,
,
, J
. ,
, [21].

, J
. ,
, ,
.
. , ,

, , J
,
, (). , J
. ,
,

, . .
J
[22]. , . ,

,
.
. . J
,
18 1932 : J
J
, J
,
, J
, J
[23].
J
, J
: J
. <...> J
. , J
, .
J

, J
[24].
, 9 J
1932 () J
J
: 356
. , 1 J
1932
136 [25].
J
J

,
. , 1931 1932 J
80% . J
. . .
, J
, .
. , 11 1932 : ...
. J
. . , J
(, J
) 50J
, . J
, , .
? , , J
. ,
()
.
, , J
,
.
. .
.
J
, .
27

28

54% 80% . .
[26].
20 1932
:
,
, J
J
15J
,
. 6 ()
" "
, . J
.
19 1932 ()
J
.
. . J
[26]. , J
, J
, 21 J
1932 : 20 21
()
. , J
, J
, J
, J
, 10

. 7 () 3
.

10/2002

J
, . ,

, . J
, (500
, J) (, )
, J
, .
,
( ) , . J
, J
.<...>
J
;
. [25].

. , 1932 ( J
() 22
1932 ) J
. . 30
: J

() [25]. . J

,
. ()
, ,
,
J
. 5 .
() .
,
7 1932 J
J
J
.
J
. : 4 J
15
11 . .
15 15 16 . ., 435 J
, 2260 . ,
409 441 ,
107 . 108,
100 . 2 J
(7 . 100 )
700 . .
, ,
. <...>
23 J
.
,
. . J
2 J
58% 96%, []

38 32
40%
. 50
30% .
38 21 15
. J
. 40
,
.
, J
.
, , J
J
78% ,
. J
.
. J
. J
6 .
, J
. . J
, J
.
2
() 29 15 , ,
, J

J
. .

J
.
J
, . J
.
4 . . [27].
:
, , ,
J

. J
. , 14 1932 . J
. ()
J
. ,

, , . J
J
J
. .
, , J
(), , J
, ,
,
30J . J
.

1. ., .

(). ., 1968. 190 .


2.
( ). . 1, . 1, .
385, . 6.
2. 19321933 : ,
. ., 1990. . 190.
3. . . 1, . 1, . 376, . 10.
4. . . 1011.
5. .: . . .
., 1991. . 306.
6. // . 1990.
4 .
7. .
8. (). 69 1932 .:

. , 1932. . 910.
9. . . 1011.
10. . . 17.
11.
( ).
. 82, . 2, . 139, . 144.
12. . . 153.
13. . . 162163.
13. (). 69 1932 .:

. . 5.
14. . . 1, . 1, . 379, . 2122.
14. (). 69 1932 .:

. . 44.
15. . . 24.
16. . . 377, . 210.
16. (). 69 1932 .:

. . 45.
17. . . 90.
17. . . 91.
18. . . 104.
19. . .1, . 1, . 379, . 186.
20. (). 69 1932 .:

. . 110 111.
21. . . 156.
22. . . 117.
23. : 19321933 // . 1989.
11. . 154.
24. (). 69 1932 .:

. 145, 147.
25. . . 1933: . , 1989.
. 33.
25. . .

() // .
2000. 30 .
25.
1933 :

. ., 2000. . 100.
26. . . 81, . 3, . 215, . 11.
26. 19321933 :

, . . 295.
27. . . 232, . 5353 .

291302 26.09.2002 .
1. J
J


1284 (1999 .).
,
. , J
, J

J
.
2.
J
J
,
. J

J
J
J
, J
, J
.
3. , J

, J
. J
,
.
,
, J

.
4. J
J
.
J
, , J
J
. J
,
30


.
5.
, J
, J
J
.
J

.
6. :
1) :
) ,
J
J
, , J
J
, 1284 (1999 .);
)
,
J
;
2) J ,
J
,

, , ,
.
J
,
,
;
3) J
,
, ,
J
J
;
4) J J
, J
.

10/2002

(. , )

J
J
, J
, J
, J
60J

.
,
J

,
, J

. J
(
, .
10J 2002 .) J
.
J
J
,

( J
, J
, J
J
J
)
.

J
, . .
, , J
J

J
.
J
,
J
,
J
.
. J
J
.
J

J

.
J
,
, J
J


J
.


14 2002 .

31

J
J
J
. J
.
J
.
,
, J
J
. ,
J
,
,
16 J
,

()
. ,
, ,
, . .
. .
, ,
, J, J
, , J
.
14 , 12J J
, J
. , 9
, , J
J ,
, .
.
. J
, , ,
, . .
30 , J
. J
, , J
.
, , , J
J
J
1983 . J
. J, , . J
, J
, , ,
.
J, ,

, J

. J, ,
, ? J
. , , J
J
J
. , ,
,
? .
32

, . ,
J
, 1984 ., J
. J
. , J

, .
, 1988 . ,
, J
. , ,
, , , ,
, J 500

.
, . J
, J
,
, ,

.
J

, ,
J
1980 . J
.
, J
. 1991 ., J
, . J
,
1993 ., .
,
J
, ,
, , J
. . , J
, , J
, ,
. ,

.
, , . J
, , J
J
,
, .
J
, J
: , J
,
, ,
, J

, , ,
J
. ,
. .

10/2002

,
,

 ( ),
.
(SPRC).

!
, ,
. J
J J
.
, J
.
J
,
,
, J
.
, J
3 J
,
J

J
.
, J
,

, J
, .
, 72 ,
, ,
. ,
, ,
?
, J
.
, , ,
J
?
, , J
,
, J
,
,
. ,

J
.
, ,
,
J
. , J
J
,
: ,

.
. ,
:

; J
;
( J
); J
; J
J
; 15
50 ,
, , ,
;
, ,
.
33

, , J
, J
,
J
. , J
, J
,
, J
.
J
. , ,

.
, ,
J
,
.
J
J
, J
.
J
J
J
, J
,
J
. , J
, J
.

. J
, ,
Haaretz:
, J
, , J
.
: J
J
, J
,
JJ
. ,
? ,
(, J
)
,
,

242 338*.
,
,
? J
* 242 22.11.1967 .
. 338 22.10.1973 . J
(.)

34

, J J
11 ,
,
?
, J
, J

1982 , J
2000
, J
? J
,
.

,
,
? ,
J
, J
, J
?
,
, , J
.
, J
J
.
J
, J
, J

. J
J
, ,
, ,
,
?
,
. J
.
J J
. J
,
.

.
,

, J
,
,

.
, ,
: , .
, .

10/2002

J
J
J
, J
J
J
, J
J
. J

,
J

.

, $

$
. . .

,
, $

.

J
J
,
JJ
. , J


. J
:
,
;
J J
.
( )
,
J
, J

J
. ,
J
, J
J
J
[1, . 238].
:
,
J J
.
, J

J
. J
, ,
,
, ;

35

36

, J
, J
,
, .
J

, J
J
( ,
).
:
1) J
, J
;
2) J
;
3) , J
;
4) J
[2, . 300301].
J

J
. J
: J
( J
)
(
J
, : , , J
, ,
, . .)

.

,
. J

, , ,

. . . J
J

10/2002

, J
,
, J
J ;
( , . . J
), J
J J
J
(
, J
,
, , . .)
[1, . 238];
, J

(, ,
. .),
, J
;
, J
, , J
, ( J
, , , ,
. .).
J
()
.

.
1. : ,
; , J
J J
; , , J
.
2. ,
, ,
; , J
;
.
3. , J
J

. ( , J

, J
. J
,
.)
4. ,
.
J

(
, , ,
J , J
). J

, J
.

J
,
70J J
J
. . . J
J

J
. J
J
J
,
J.
J
J
.
J

,
;
; J
. J
,
J
J
. ,


.
J

. J
, J
,

J
J
[2, . 564565]. , J
, 36 , J
J
,
[3, . 36 ]. J

. J

40 , 1925 . 1989 . (),
.

30J . J
J
, J
J
.

1956 .
. 20
,
1997
. , , J
, J

(1996 .) 3 [4, . 3].
J
, J

. J
, J
. J

1958 ., J
J
.
.
,

, J
.

. J
,
J
. J
, J
. , J
,
, ,
, J
.
:
;
,
, ; J
J ; J
, J
. ,
50J , J
, .
J
. J

,

.
J
: (
) , J
( , J
). J
,
.
37

38

; J
; J
(, . .) . .
[5, . 5152].
J
,
, .

() .
. J
(, , J
, , ) J
,
, , J
.
, J

(, J
) [6, .129].
, J
,
, J
,
,

.
J
(J J
),
(. 60
1996 .). : J


. ,
J
: J
, J
, J
J
(. 71, 73). J

10/2002


,
.
J
, .
J
:
; J
; ;
J
.

;

, J
( .
. ). J
(. . J
J
) . : ) J
, J
; ) J
, ; ) J
, J
( J
); ) J
,
, J
.

( ,
). J
J
J
.
.
, ,
,
, J

J
, JJ
J
. J
J
, J
J
J
[2, . 310].
, J
J
J
. J
J
: J
; J

J
J
.
J


, 2
:
,
J
J
J
[4, . 2].
60J J
J
.
9 , J
,

(1962, 1970, 1972, 1980, 1984, 1992, 1996 ).
31 1984 . II
J
J . J
, 70 J
,
.
, J
, J
, J
, J
.
, J
,
J
. J
, J
() , J
J , J
, J
J
.

, J
J
J J
J
.
(
) , J
.
,
,
, , J
, JJ
J
.

J
. 1975 . J
J
.
,

( J
, 27 1976 .,

) J
. , J
J
,
. ,
J
J
.
J

J
, J
J
,
XIJ .

1. . . .

, . .: ,
2000. 559 .
2. : . / .
. . . : , 2001. 831 .
3. . ., 1996.
4. La constitution Marocaine du 13 September 1996.
5. . . . .:
, 1999. 189 .
6. . .

: . . .: ,
2000. 488 .

39


:

,J ,

. ,


. ,

I.
J,
J
, J
.
, J
J
J,
, J
.

10/2002


20032010 .

.

,
,
.
, J
, ', , ,
,
.
, , J
, ,
.

, .
, ,
J, , J
, .


.
, J
J
, J
.
J

, J
, .

, J

.

, J
.
' J
, J
.
' J
, , , ,
, , J
, .

, , , J
, , J
,
.

.
'

J J

, : ) J
(
); ) J
'
, J
.

:
1. J
,
.
2. J
.
3. J
.
J
,
, , : JJ
, , .
, , J

,
.
,
,
.
J
,
, ,
, J
, .
, J
,
J
, J
, , ,
.
J
, J
.
J

, ,
.

J, J
J
J
, , J
, J
.
J
, , J
, J
.
41

. ,

, J
' ,
J

.

,
J
'
, .

, (1015
) ,
, $
.
, , J
J
J
.

.
' ,
, , , ,
.


,
, .
J

,
,
.
:
,
J
() J
;
(J
, , ,
, , ,
, J

,
);


;

J J
J
;


42


;J
;
, ,
J '

J
;
J
J
;

,
;
J
J
;
'
, J

J
;

J ;
J
.

:
) J : J
,
;
;

, J
;
, , ; J

;
) J : J

;

, J
,
, , '; J
, J
.
('),
, ,
',
, , ,
, '.

10/2002

,

:
, J
, ;

;
J
, J
, , , ;
,
.

:


;
J
J ;

;


J
;
,
;
,
.

IV.

$
:

, ,
J

;

, J

;
J
J
J
,
;
J
,
.
$
.
, ' J
,

J
.
'
, J

' , J
,
.
J

.
J
, ,
' .


:
1. ,
, ,

.
2. J
, J
.
3. J
, ,
.
4. , J
, ,
, ,
.
5. , J
, J
.
6. J
.
7.
.

V.

:
' J
, , ,
, J
;

' J
;
J
, , , ,
', , ;
J
;

.
43

44

4) . 61
J
,
;
5) 844
27.05.2000 .

J

;
6)

J
J
(, ),
J
2002 ;
7) ,
.
' J
.
%
, , %
, %
, %
,
,
'
.
. .. .. .
, 12 2002 .

10/2002

J
.
180 J
, : 12 J
, 3 , 110 , 55 , ,
, 210 563 (
14%).
1 2002 168
, 55 .
J
19 642, 2 627,
11 634 ( 12,3% 63,7 %). J
67,5%.
$
:
1. J
,
.
2.
:
.
3. J
, , J
.
4. J
( ') J
.
,
.
5. J J
, , J
.
6. J
. J
, , ,
.

, :
1) J
: J
;
2) ,
;
3) J

;


J
.
()
. J ()
J
J
J
, J
, J
J,
J
JJ J

. 
J.
,
. ,
J ,
JJ J J
J, J
, J ,
, , J. , J
J
. . J . J

, J .
, J

. ,
, J J
, . J
, , , , J
, , , J . .
, ....

J , J
J ,
. J , , J
, .
J
, .
.
, , J
, J
. J J . J
, J ,
J
. , J
45

J
.


. . .
, J. J.
J

,
J
 ,
, , J

J
. , J , J
, .
. ,
J
. J
, J J
.
.
J J
J , J : J

, ,
J .
J. J .
J ,
, , J
, J . .
, J

, J
J .
. J

J
J
J
. ,
, J
, J
, J
.

J JJ
J
.
,
J

,
. ( ) 
 . ( )
46

10/2002

!
J

!
,

,
!

,
%
.
!
!
,
,
, J
, , J
, J
, J
, J
. ,
J
J

,
.
', J
, ,
, ,
.

. . .
*, ; J
,
. J
, 18J .
J
, J
. 18J , J
, J
.
J
, . J
,
, J

, J
. J
, J
J
.
* . . . C. 568690, J
.
. 49 2002 .

10/2002

J
.
, , J
.
, ,
.
J
, J
, J
, J
.
J
. J
, .
,
.
J
, ,
, J
,
.

.

, , J
. .

, J
.


1. 11J J
.
2. 14J
.
3. 17J J
.
.
.
, .
.
4.
, .
J
.
.
.
.
,
, J
: . , J
, .
J
, J
,
,
. J

, . J
, J

196


, J
J
.
J
. . J
,
,
, J
, J
, ,
. ,
J
, J
. , J
J
. J
,
,
. J
, J
.

18J J
, J
, ,
,
. ,
, J
. ,
, , , , , J
, ,
, ,
, , ,
, J
,
.

.

206

, , J

, J
49

216
,
21J J
.
,
.
,
, J
, ,
.
. J
.
21J .

II , .
,
.
21J J
. ,
,
, , J
. J
. J
J
.
.
,
,
. 21J
. J
J
. J
, J
. ,
. . J
50

, J
,
.
.
, ,
II J
, J
.
: J J
, ,
J
, J
, ,

, J
.
, J
, :
, ,
. J
. , , J
) ,

. J
, J
, J
.
. . J
,
. : ,
, . J
, , J
, J
, J
.
, , ,
, J
, . J
. J
,
. J
, . .
..
, , ,

. J
, J
, J
, .

10/2002

. J
J
. J
,
. ,
J
, J
. ,
, ,
J
,
! .
20J , , J
. 20J

J
J
, .

, ,
.
J
.
J
, .
,
. J

.
, ,
. , J
, J
.
,
,
,
. ,
, ,
, J
,
,

.

226
J
,
,
, , ,

, J
J
. :
, J
, , J
, J
,
, , ,
, , , ,
. J
, 22J J
.
22J , , J
J
,
,
.
.


.
. , , J
, J
J
.
, J
, J
, . J
,
J
,
.
, J
, J
, , J
. ( J
.)
, J
,
, J. ,
. ,
, J J
, J
, .
, ,
. J
.
,
, J
.
J
.
, J
.

246
J
, , ,
, , J
, J
, J
J

J
.

, J
: J
,
236
J

, .
23J 27J
. .
51

266
, ,
, ,
, J
. , J
52

, J
J,
.
J. J
,

,
. , J
, J
. J
, , J
, , ,
, ,
. .
,
, J
. , J
.
, ,
J
, ,
,
,
J
, J
.

276


. , J
,
. J
, ,
J
. J
,

, J

, .
J
,
J
.
.
27J J
J

,
J
. J
J
.

10/2002

256
J
, ,
. J
, J
. ,
J,
. J
,
, J
, ,
, . ,
, J
. J
, J
. ,
. , , J
: , J
. , , J

. . J
, ,
,
,
, ,
. , , J
,
,
, , .
J
. J
, , ,
.
. J
,

. J
? ! J
,
. ,
,
.
, ,
.
,

, , J
.

. .

11 J J
J

. . . J

J
J
, J
, J
.
25
1955 .
, 1977 J

J. J
J
, .
, 1987

1991 , J
. , 1998 J
.
(J
1999 .) J
:
(1999, 2000); J
II J

; .
. JJ

. J
(1984) J
(1999),
J
J
.
J

.
J
, 1889 , J

J
. , J
. . ,

. J
, J
, J
,

: , , ,
. J
12
, J
,
.
, J
,
J
.
,
J
: J
; J
; ;
53

; J
;
J
;
J
, J , J
, , ; J
J ; ;

. , J

, J
J J
. J
J
, J
.
47 03N,
37 30, J J
, 14 .
:


, J
.
,
INTERNET.

8,0 240 , J
J
. J
71,5 , J
15,5 . . ,
191,0 . . .,
3,8 .

. , ,
, ,
: , , J
.
.
, J
,
54

J
.
2001 J
2000 , J
10,3 . J
, ,
. 45
. , , J
69,6% , , J
2%, 27%, J
1,4%. J


. ;
; ; J
Leman Commodities S. A., Newcaal
Trading A.G., KPUtrade A.G. .
,
J
J
, J
, . J
, . .
, J
,
1,5 , J
.
J

5,0 ,
,
. J
, , J
, ,
, J
.
J
J
20J
40J . J
J
2,5 . .
50 . .
, J
, , J


J
.
, ,
.

, J
J
.

10/2002


, J
, J
,
, .
J

J
. ,
, J
,
.
,
: J
, . J

J
350 , J
. J
, ,
, , J
,
6 . J
, , J
(J
, , ,
. .),
J
. J
J J
J
, J INTERNET.

, ,
, J
2001 4300 . J
J
: J
, J
400 J
, . J

470 ,
,

, J
1400 . J
, , 220 J
J
.
, J
, J
, , J
. J
J
, .
,
, J J
, , , J
. J
, J

(ITF). J
J
J
.

, J
J
, J
J
, J
. J
, J
. . , J

. ,

J
, J
.

,
, J
J
,
,
J J
J
.

web% www.mar%
port.net. J
J
, J
, .
%
: . ,
99, . , ., 87510 .
./: +38 (0629) 53%86%60, e%mail:
mailto:all@marport.net

55

:.

:


J
J

. J
J J
, ,

J
,
J


. ,

, J
J ,
.
,

, . J
J
,
, J
. J
,
, J
,
(, ), J
,

. J
,
J
, J
,
.
J
*.

[3].
* . , 8 2001 .

10/2002


J

, J

. , J
J
J
.
().
,
.
J
, J
, J
,
, ,
, J
.
J

.

.
J
, ,
. J
, ,

.

J
,
.
,

.
,
,
, J
. .


:
J

;
J
;
,

;
J
;
,
;
, , ,
. .,
.
J
J
.

,
, J
J
.

, ,

. $

:
J J
(: , , J
);
J
(: , J
, );
J

(: ).
57

J
J
, . .
. . [5].

J
( ) J
: , J
[6].
. J
, J
.
1.
, $
. $

1. , , ,
, , ,
.

.

, ,
,

.

2.


, ,

.

() .
;
,

.

3.

,
(
)

.
;
;

,
.

;;

;
.

4.

,
,
.


,

.

;


.

5.,
.


.

58

10/2002

, . $
, $ ,
.

:
( J
),
J
;

, ;
J
, J
, . .
;
J
;

J
;
J
,

.
2. $
,
$
, .
$
:
J

;
J
;
J
;

(
J
);
:
(J
J
,
, ;
J
J
,
).
3.
,

, $
.
.

:
) J
:
J
;
J
,
;
J
, ;
, J
;

(, . .);

(, . .);
J
;
) J
:

59


;

, , J
, ;
J
;
J
;
, J
;
J
, ;
) :

;

;
;

;
.
J
J
. , J
,
. J
, J
.

.

J
,
, J
. , , J
,
. J
, ., J
(,
, . .) J
J
.
J
( )
J
J

( ). J
J
J
J
.


:
;
J
;

60

10/2002


;
, J
. .
$
(. .):
, J
;
;
J
;
J
;
;
( , J
, );
(J
, J
);

.

J
,
J
.
J
:
1) , ;
2) , J
;
3) J
.
J
, , J
J
.
, , J
. J
J
.

, J
, J

() . J
J
. J
,
.
J
,
. ,
. , J
, ,
.

$
:
( ,
), J
;
(, J
, , , );

.
J
, J
J
() . J
J
, J
.
:
,
;
,
;
;
, ;
.

.
, . J
,
,
,
.

.

1.
. . .
.: , 1991.
2. . .

( ). .:

,1999.
3. . . (

) // .
1994. 3. . 103.
4. . .
( ).
.: , 1995.
5. . ., . .

// . 1995. 1.
6. . ., .
. .: , 1986.

61

,
, %
%
.
%
, %
, %
,

. %

, , %
, %
.


,
*
,
*
*


J
,
,
, J
[1, . 103, 108, 110].
,
, , , J
, , J
, .
, (flexibility) J
J ()
, . .
62

?

, , , J
J
, [1, . 103].
, J
,

.
J
, J

10/2002

,


*


( NLP)
,
, J
, . J

, J
. , J
. J
. J

. J
(J
, , , J
, ),
, [3, . 50].

, J
.
,
. J
?
:
1. .
.
2. , .
.
3. , ,
. J
.
4.
,
? J
. ,
, J
, J
.
, J
. J
, J
.
,
,
,
, , , ,
, J
. J
,
, J
J
,

[2, . 139].
, J
J
, J
,
J
J
, ,
.
J
, J
J
, J
. J
, J

J
,
.
J
J

.
()

, , J
,
[3, . 131].
J

, J
, J
, J
.
,
, J
,
J
. J
.
, ,
,
.

. J
J
.
,
J
.
J
,
. ,
.
,
, , , J
.
, J
... J
: J
,
, , J
.
, J
J.

$
:
;
;
.

,
.
J
,
.
J
63

64

,
. J
J
, J
.
.
, , J
, J

, .
J
.
, J
, J
,
, J
.
, J
J
.
, J
, , , ,
.
,

J
.
, , J
, J
.


,
:
, J
. , ,
, J
.

. , , J
, , , . ,
, (. , J
1.1). J
, J
, J

(1.2). J
,
, J
,
(1.3).
,
J
. ,
(
) (2.3),

10/2002

,
,
. J
J, J
, J
[4, . 134].
, J
, J
(, . .) J
J
:
, J
, . J

, ,
.
,
, J
, J

.
, J
J
, ,
. J

. ,
, . J
J
.
, , J
, , ,
,
, ,
. J

, , , . ,

.
,
J

.

[4, . 163]. J
, , J
. J
, J
,
, , . J
,
.
J
. J
, J
.

( , J
) (2.2) (J
J
) (2.1).
, J
J
(3.2) (, , J
) (3.3), (
J
, J
) (3.1).
,
..
1. E.
1.1. J
.
1.2.
( , ).
1.3. ( ),
.

.
2. .
2.1. .
2.2. .
2.3. .
, ,
.
3. .
3.1. : .
3.2. .
/.
.
.
, , ,
.
.
, .
3.3. .
J
. .
, J
, . J

,
.

: ,
, , , J
, J
.


. J
:
1)
J
(J
);
2) J
J
( J
).
J
J
:
, , J
, , J
. . [5].


(
),

, , J
. ., J
, J
.
, J
, .

,
, ,
.J
.

1. . . .
.: , 1971.
2. . .

.: , 2001.
3. . . .:


J
, , J
J
. J

, 1992.
4. . . . :
, 1997.
5. . . :

. .: , 1999.

65

. J
,

. J

. J
,
, J
, .
J
, J
, . J
. . J
: , J
, , J
, , J
. J
J
J
J
, J
.
J
(J
) (J
). ,
J
,
, J
,
J
.
* . .
. , . , . . : . . 2001.

66

J

J
J,
. J

: ?.
J
.
J
, , J
, ,
, . J
J
, J

.
J
, J
, , J

.
J
:
.

, J
, J
J
.
. J
J
: , J

10/2002

,
.
41 10J
(1
, 10 J
).
J
. , J
, .

2. . J
J
, J

.
J
.
, J
, J


_________________ __________________ ______
__________________ ___________________

1
9
17
25
33
41

2
10
18
26
34

3
11
19
27
35

4
12
20
28
36

J
, 10 .
,
.

8
( J
).
1. .

( J
, , J
. .). J
, J
,
,
, J
. J
,
, J
. J
, J
J
. J
, J

. J
J
, J
.

5
13
21
29
37

6
14
22
30
38

7
15
23
31
39

8
16
24
32
40

. J
,
, J
,
J
: , ,
, , .
3. (). J
J
,
.
J: , ,
. J
( ,
, ). , J
J
, J
, J
J
. J
, J
J
, J

J
.
4. .
J
,
. J

.
J
67

68

. , J
, ,
. , J
.
,
, ,
.
8. .
J
, , J
. ,
, , J
.
, , J
, ,
, J
.
, J
.
$
:
1$ J
;
2$ ;
3$ ();
4$ 4, 12, 36 J
; 20, 28 41 8J
;
5$ ;
6$ ;
7$ ;
8$ ( 41) J
.
J
. J
5
( 3 3). J
10,
1. J
J
. J
,
,
J
,
.
J
J
.


, %

.

10/2002

, J
, J
( ),

, J
. J
J

.
, J
. , J
,
, J
,
, J
, J
. , J
,
,
, ,
,
, J
J
.
5. . J
,
, ,
. .
J
,
. J
,
, J
,

.
J
, J
, . .
6. .
,
,
. , J
.

.
, J
. , J
J
, J
. ,

, , ,
.
7. . J
J

10

1. J
.
2. , J
.
3. J
J J
.
4. J
J
.
5.
, .
6. , J
.
7. ,
.
8. , J
.
9. J
, ,
.
10. J
.
11. ,
.
12. ,
J
.
13.
, .
14. .
15. ,
.
16. .
17. J
.
18. .
19. , J

, . .
20. ,
.
21.
.

, %

.

1

22.
J
, , J
.
23.
.
24. ,
J
.
25.
,
.
26. J
, J

.
27.
J
.
28. J
,
.
29. ,
.
30.
.
31. ,
,
.
32. J
.
33. ,
, J
.
34. , J
, J
.
35. , JJ
.
36. ,
.
37. J
.
38.
, J
.
39.
,
.
40.
.
41. ,
.

10
69


%:

J
, J
, . J
J
, J
J
, 150
(), J
.
,

.

.
, J

JJ
,
J
.
, J

J , J

, J
16 1994 J
.
J
, J
,

.
J

,
. J
J
J . J
, J
J

10/2002

. J
:
J
, J
,
.
, J
J

.
$

$
:
1)
J
, J
;
2) ,
,
;
3)
,
;
4)
J
,
.
, J

.


: J
J
, J
, . .

.

, J
, J
, J
J
,
.

, J
. $
$
, :
J

;
J
, .


J
J
() J
( ),

. J
J
J
J
.
,
J
, $
.
J
, J
,
, J
,

.
J

. J
, J
, ,

.
J
,
J

71

J
, J
.
J
, J
J
, 80 .
, , J
J
, J
, J
J
, , J

,
J
. J
J

J

[2]
J
[7].


, J
J
J
, J
J
J
[10, , . 45].
J
,
J
, J
. , ,
J
J
,

. J
J
, , , JJ
,
.
J

J
, 5 2001 .,
J
J
[9, .117].
J
J
72

.
J
. J
2000 . J
J
,
, .
J
.
2000 . J

, J
, J
[5].
2000 .
J
J
.
J
J
2000 .

J
J
, J
, J

J
J
J

J
, , J
J
J
J .
J
J
J
J
J
J
: J
J
,

, 2000 . J
5 .

J
, J
J

J
. , J

10/2002

, J
J
.
2001 .

, :

28. 04. 2001 . 410
, J
14. 11. 2000 .
1698.

,

;

28. 04. 2001 . 411 J

, ,
J
J
;

28. 04. 2001 . 414 J
JJ

J

.
06. 05. 2001 . 165 J
J
J ;

22. 03. 2001 . 264
J J

, J
,
.

J
. J
J
J J J
.

J J
.
J

.
J
()
, ,
J
J


.

J
.
,
, J
,
J
J
(). J
J
2001 .

$
,
.


.
, J

, J
. J

. , J
J
J
. J
J
( ). J
.
,

J
. J
J
,

.
2001 .
$
, J
J
, J

[11].


.
J
J
J
, J J
, J
J
73

, J
.
,

J
, .
, J
,
, J

.
J
J
.
, J

, , , J
J
.


, ,
J .
J

,
J
, J
,
J
.
J


, J
.
J
J
, ,
J
. J
J
,
J
,
,
J
J
.
J
J
, J

, : J
, J
, , J
74

, ,
J
.


. $
$
$ $
, $
. J

.


,
, J
. J
J
.
, J
, J

.
J
, J

,
.

,
,
,
J
, , J
, .
J
J
J
.

J
, J
.

J
, J
. J
J

.
J

, J
, ,
.

10/2002


J
.
J

,
.
, J
, J
, .

J
J
,
J
.
J
J
.
,

:

:
) , J
J
;
) J
, J , J
J
;
)
, J
;
J
,
J
J
, , J
, J J
, J
;


;
J
J
, , J
, J
.
J
J
J
. J

, , J
, .
,

$
, J

J
.

1. . .: . ., 1996.
2.

23. 12. 1993 . 3792XII.


3.

15. 12. 1993 . 368712.


4.
15. 12. 1993 . 368812.
5.
23. 03. 2000 .
1587
.
6.

11. 01. 2001 . 2210


.
7.
7. 06. 1996 . 236/96
.
8.

15. 12. 1993 . 3689


12.
9.

'

2332
// . 2001.
8 . 23.
10. 11. 07. 2002 . 92
IV.
11.

27. 04. 2001 .


285/2001.

75

%

, %

,
, %


.

, , %
,
,
. *
, ,

.
M. I. P.

? , %
,
? ,
, %

,
% %
.

%
,
,
. %
40
, %
5 . . %
, American Express, AT&T,
Avon Cosmetics, City Bank, Colgate Palmolive,
General Motors, Johnson and Johnson, Leaf,
Nestle, Philip Morris, Proctor & Gamble, Rank
Xerox, Volvo, Walt Disney
. %
, %
, , %
, , , ,
IKEA, , Avon Cosmetics,
Volvo, Prise Water House Coopers, %
. %
%
.
,
Wrigley, EGIS, Leciva, , %
.
%
? %
%
.

76

J

J
.
XX J
J


, J
J
. J

.
, J
, , , , J
, .

4 .
,
4 ,
,
.
J
. , J
,
J
.
, J
,
J
. ,
. , J
I,
D, S C
.
, J
, J
,
. J
.

50J XX
, . ,
, J

10/20021.

( D)

,
.

2.

(I)

,
.

3.

(S)

,
status quo.

4.

(C)


,
.

,
,

,

, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, ,
,
, ,

J
, J
. J
J
J
.
,
, ,
,
, J
.
24 , 4 , J
. J
: , , J
, .

2 . , ,
, ,

,
, J
.
10J12 .

115 ,

. J
500 : J
, J
, J
. 210 , 130 J
, 60 , 40 . J
, J
1200
1 . . J
. J
,
77


. ,
,
. J
,
, J

, . .
: %
.
, . %
, %
, , %
.
, , %
.
. %
,
, ,
. %

78

,
, , %
. , %
%
,
.
, %
: %
, , %
, , %
. , %
. %
%
.
%
%
. ,
, %
.
, %
, . %
, %

.

,
,
.
.

,
.

12

10/2002

,
, ,
J
.
J
, J
J
J
, J
().

J
,
, J
,

4 6 J
.

J
?
,
(
, , J
, , J
)
(
, ,

). J
J
, , ,

, J
,
,

. .

,

, J
(). J
, , , J
J
, J
. ,
:
, , J
, . . , J
. J
, J
, J

,
.
, J
, J

. J

.

, J
, .


. J
, J
J
, J
, ,

, , J
,
. , J
,
.


. ,
, . .
J
. , ,
, J
. ,
.
. J
, J
.
J ,
, J
,
J
. J
J
. J
, J
, , ,
,

. J
, J
J
.

,
, J
,
,
. , J
, J
, J
, . .
.
J

,
, J
.
,
J
79

, , ,
. J
J
. ,

,
,
, J
,
.
, , J
, , 3J4 ,
,
, . .
.

,
J
, J
,
, J
.
, ,
.

( I) J
J
J
. J
,
J
, . J
J

, J
J
J
. S (. .
, ),
J
.
,
,
,
.
80,

. J
,
,
. J
J
, J

, , J
.
, , J
, J
, , .
, J
,
,
. ,
,
J
. , ,
.

,
J .
, , ,
,
, , J
J
,
. J
,
, , J
.
, , J
, J
.
, , J
J
, J

. J
, J
.
, J
, , J
. J
,
J
,
. :
J
( J
, , , , J

10/2002

J
), .

,
. J

J
.

, J
.
, J
, ,
,
/.
J
().
24 ,
, J
. J

, DISCJ,
,
.
9 :
: , J
;
:
, J
;
: ,
;
: ,
, J
;
: , ,

;
: , , J
,

;
: , , J
;
: J
, J
,
;
: , J
,
.
,
, ,
.

, ,

.
J
(),
.
,
,
,
.

, J
, ,
. J

.

. J
, ( ) J
,
J
. J
,
, J
, J
.


.
J
J

.

,
,
, .
, ,
, J
. , J

.
J
, , J
, J

. ,
, J
,
.
, J
, ,
. J

,

.
81


%
. %
Securitas %
,
. 16% ,
Fords,
1,4 . ,
Securitas %
, . %
11 2002 . %
, ,
, , , %
%
. , , %
.
, %
.


,
: , ,
.
, J
, . 20 J
, : J
.
Pinkerton 9 . J
, ,
. . ,
, ,
J, .
11
,
Instinet.
12J
,
. ,
. ,
J
Instinet . J
,
, .
, J
. J
, J
.
, , J
. ,
, .
, , J

10/2002


%:

, J
. .
,
, J
, . ,
,
. , ,
. , J
.
J
.
, .
J
,
. J

11 ,
, J
Wackenhut .
J
, J
? J
Guardsmark, 16 J
,
, 2 , J
12%.
J
J
, J
J
Securitas., J
. 11
, J
: J
,
, J J
Marcus Group.. J
, J
, J
Sprint. J
,
. ,

. , J

.
,
J
.

,

. J
Wackenhut, J
25 J
, :
11% , .
, J
.

, J
Securitas, J

Securitas,
J Securitas.
2 J
20% J
, , J

Wackenhut.

. 1999
390 J
, J
,
Pinkerton. Securitas
450
, J
Burns, 175

. J
220
Securitas
, J
1 J
. 6 Securitas
10 ,
., Securitas , J
J
, , J
83

.
, ,
, J
,
. , J
, ,
, .
J
Securitas, J
, J
Security Letter. Securitas
, J
.
, , J
, .
Securitas, , J
, J
. 11 J
.
, ,

.
J
. J
,
, J
.
, , J
, J
.
,
J .
1992 Times
. J
J
, J
. J
, J

. ,
.
, J
,
. J
, Securitas, J
, . ,
,
, J
.
, J
, J
,
J
J
. Securitas
J

10/2002

.
, ,
J
, , J
. J
, , J
J
, J
. J

,
, Securitas.

. J
,
Securitas, , J
:
,
.
,
.
J
. J
Little Joy. J
, J
,
. J
, , .
, , , J
Securitas.
,
.

, J
,
.
, ,
, J
Securitas J . , J
J
, . J

,
, .


?
J
, J
J
. , J
Securitas J
.
.
,
J

,
. , J
, J
, J
. ,
. J
2000 8,45
, , J
. ,
, J
.
120% 200%.
, J

. .
, ,
, ,
. J
,
, .
J
.

Securitas. , Securitas
30% ,
22% , J
26% 2000 16%
. 12% J
Securitas .
,
:
, J
, J
. J
Securitas , J
. J
J ,
, 16 .

,
10 .
, J
2
.
, . J
, J
, Securitas J
7% J
, ,
(Wackenhut), 3%
.
11 Securitas
J
.

.
86


,
J
.
,
, J
, Securitas
. Securitas
: J
, J
, .
, J
,
Securitas .
11 ,
,
, Deutsche Bank J
. J
. Securitas,
, .
Securitas ,

,
. J

, ,
. J
J
, ,
Wackenhut. J
,
. J
,
. , J
,
.
J
: J

, J
.
J
, J
.
,
,
11 ,
. , J
,
,
. J
, ,
, J
.

10/2002


J
J
J
J

J J

. J
, J
20012002 J
2 800 . 2 400 .
.
J
.

11 J
J

.
J
J
. .
J
, J
; . . J
J , ;
. . ,
; J

. . J
.

14 1997 . J
29 J
* * *

10 J , 200 , J
J 2 . .
J
J
J , , ,
. . .
J 3,5 ,
, ,
, . J
J .
, 2002 . J
.
87

,
,
.
5 J
J
500 . J
27 2002 . J J
, J J
.

J
.
J
J
:
. , J
J
()
.
.


: J J
. J .
J J
J
.
.
88

10/2002

200 . J
7 .
, J
. 2 . J


J
J
J
.
J

. J
J
J
. J
J
J
J

100
,
J
.
, ,
, , , J
.
J
, J
J
,
, .
, J

,
.

,

. 12 ,
(
).

J JJ


.
J
J
.


. J
, ,
J
( J
). J

J
6
J
J J

J .
J
.
754 .

1718 2002 . J
. : J J
434 . J J
, J J J
. J
.
. J
J
, J , J
J
. ,
, .
.
70 J

J .


. , J,
. J JJ
J J
, J , J
J
J
. . J
17 J
. J
J .
J

. , J
J . J
, J
, J J
, , J
,
. .
.

, , J
, J ,
, , J ,
J
, J J
3J J .
. J
J
89

, , J
J
. , J
, J
. .
19922001 752 5070
. , J
J
.

, ,
,
.
,

, J
. J,
, ,
.

J
, J

, ,
1994 J

J
J
:
J

J

. ,
, J

;
.
19942001 J
,

J
.
1,5
9
459 . .


517 ( 35 ).

90

10/2002

J
, , J
. J
,
,
.

, 459
( , J ,
) 15 .
25 . .
150

J
, J
, , J
.


2500 J
J
, J
J JJ
. 50%
. J


5530 ,

.
J
J
J
.

. , , J

(. . ), J
(. . ), (. . J
), J (. . ), J
(. . ), (. . ), J
(. . ) .
J
J

. .
. ., 20
J
J
J
. J
, J

.
, J
. ,

, J
, , J
J
. ,
J
.
,

91

37

.
...

!
, , , . ,
.
, ,
.
,
.
, ,


:
, , ?
, ?
, .
? , ?
:
?!
' ,
.
,
, .
: ...
,
,
.
,
, .
,
.
,
92

:
, ,
?
' ,
.
, ,
.
,


,
,
' .

, ,
.

, .
, ,
!.
. ?

.
, , ,
.
,
.

.
?
.
.
,
?
, , ,

10/2002

.
? .
?

, ?


,
, ,
.

.
,
...
!
.
!
.

, .
,
.

.
,
.
,
,

.

, ,
,
.
,
...
,
.

,

.
,
!
,
.
:
,

?

.
,

?
,
?
,
?

,

.
?
, ,
,
?
,
,
,
..
:
?
,
.
,
.

.
:
.
.
, !
,
.

. 4909517

. ., . .

. . .: , 2002. 280 : . .: . 266274.

, J
, .
J .
. J
.
, , .

.

. .


. .: , 2002. 56 . ($ . ).

, ,
,
,
.

( )
/ . . , . . , . . .; . .
. . , . . . .: , 2002. 280 .: . .: . 273277.

, J
,
, J
. J
, , , .
J
.
.
.
J
.

: . . . . . / . . ,
. , . . . .: , 2002.: . . .

J
, J
.

, J
.

.
()

, J
19321933 . J
(),
1932 ., J
, J
,
30J
.

NNOTATIONS
Yuri Shapoval

Prologue of Starvation Tragedy. The Third


Conference of C.P. of Soviet Ukraine and its
Consequences
Political reality in Ukraine that makes for starvaJ
tion in 19321933 is considered in the article. By
analyzing archival documents and materials of the
conference that was held in summer of 1932 the
author demonstrates that central officials of the
Soviet Union made this terrible starvation synthetiJ
cally.
Mohammed Zharraf
J
J
. J

,
, J
J
, .
,

J

J
.
,
.


J .J
J
, :

. J

, J
J
.

Theoretical Analysis
of Morocco Political System
The article analyses different conceptions of the
term political system and marks out constitutive
constituents of this system. The author used the
results of theoretical analysis and drew a concluJ
sion that though modern Morocco political system
is constitutional monarchy it has fetchers of
democracy.
Leonard Zavalkevich, Vasyl Kosyk

Flexibility as Presupposition
of Successful Management
The article proposes main principles of new interJ
pretation of manager flexibility and its part in proJ
fessional success. The author defined the structure
of psychological flexibility and formulated the defiJ
nitions of its components. The article is of applied
importance for development all managers' flexibiliJ
ty and can be use as a theoretical base for training
seminars.
Natalya Mozharovskaya

European Integration in the Context


of Incorporeal Right Protection
The article Discusses on one of the most complex
problem of Ukraine integration in European
Union the problem of Ukrainian legislation's
coordination with European legislations in quesJ
tions of incorporeal right protection. The author anaJ
lyzed the legal base of our country and considered
that the legal protection system is created in
Ukraine now.

95

10/2002

96