You are on page 1of 2

LAPORAN MINGGUAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAH SEKOLAH DAERAH : : BULAN: MEI 2011

Minggu Bil. Kawasan Pembiakan 1 Bil bekas +ve 7 Lain-lain 2 Bil bekas +ve 3 Bil bekas +ve 4 Bil bekas +ve Catatan

Kantin

Singki Longkang Blok A

Tandas Blok B Kolam

Kebun sekolah Taman buluh Blok A

Persekitaran (lomgkang/pasu/bekas)

Blok B Blok C

5 6

Tempat pelupusan sampah Padang

Catatan : Tiada jentik-jentik dijumpai. Bil. Kes denggi (jika ada): Tiada .............................. Tandatangan Pengetua/GPK /GPK HEM

Borang KD2(Pindaan 2004)

LAPORAN BULANAN KAJIAN AEDES DI SEKOLAH SEKOLAH DAERAH : : BULAN: MEI 2011
Pemeriksaan Minggu (Tandakan sekiranya ada pembiakan) 1 1 Kantin Tiada 2 Tiada 3 Tiada 4 Tiada

Bil.

Kawasan Pembiakan

Catatan

Tandas

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tapak semaian

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Kebun sekolah

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Persekitaran

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tempat pelupusan sampah

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Lain-lain (Padang)

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Ulasan: Tiada jentik-jentik yang dijumpai sepanjang pemeriksaan dijalankan. .............................. Tandatangan Pengetua/GPK /GPK HEM Cop nama dan jawatan
Nota:

Tarikh : 27hb Mei 2011

1. Borang ini hendaklah dilengkapkan setiap bulan berdasarkan laporan dalam borang KDI(Pindaan 2004)
2. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada Pegawai Pendidikan Daerah sebelum hujung bulan berikutnya.