You are on page 1of 2

PERTANDINGAN SKETSA & MENDEKLAMASIKAN SAJAK SEMPENA MINGGU GERKO SMK PEREMPUAN LIKAS 2011 (SIDANG PETANG)

A) PERTANDINGAN SKETSA

1. 2.

Tema pertandingan sketsa ialah PERPADUAN. Setiap kelas sidang petang WAJIB menghantar pasukan masing-masing. Tarikh dan masa pertandingan : Tarikh: 1 November 2011 (Selasa) Masa : 1.30 -5.30 petang Tempat : Dewan Terbuka SMP

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Masa persembahan 7 MINIT sahaja. Markah akan dipotong sekiranya masa yang diambil lebih dari masa yang dihadkan. Pakaian /kostum PERLULAH tidak melanggar tatasusila atau menjolok mata. Pelakon tidak dibenarkan menggunakan pembesar suara. Giliran persembahan mengikut jadual/undian yang dibuat. Kritikan terhadap isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, bangsa dan kebudayaan atau keperibadian seseorang adalah dilarang. Aspek yang dinilai dalam pertandingan ini ialah : y Penghayatan watak (40 markah)-intonasi dan sebutan -penghayatan dan keyakinan -kelancaran -gaya dan aksi y Kreativiti(30 markah) kostum dan teknik persembahan y Pengurusan masa (10 markah) y Mesej (20 markah)-sesuai dengan tema dan memaparkan nilai-nilai murni. Penyelaras pertandingan ialah : a) En. Mohd Zahid Pg. Jaib b) Pn. Leela Moloyos Sitoun c) Pn. Kolinah Singkoi

B) PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK 1. 2. 3. Tema sajak sama ada CABARAN MASA HADAPAN, KEKELUARGAAN dan HIDUP BERMASYARAKAT. Penyertaan bagi setiap kelas ialah 1 HINGGA 3 ORANG SAHAJA (tetapi bertanding secara individu dan bukannya secara berkumpulan). Tarikh dan masa pertandingan : Tarikh: 2 November 2011 (Rabu) Masa : 1.30 -5.30 petang Tempat : Dewan Terbuka SMP (sebarang perubahan tempat akan dimaklumkan kemudian) 4. 5. Masa persembahan 5 MINIT sahaja. Markah akan dipotong sekiranya masa yang diambil lebih dari masa yang dihadkan. Aspek yang dinilai dalam pertandingan ini ialah : a) Teknik (25 markah) b) Gaya (25 markah) c) Nada (25 markah) d) Suara (25 markah) Penyelaras pertandingan ialah : a) En. Mohd Zahid Pg. Jaib

6.

By AkhieZ 11

b)

Pn. Kolinah Singkoi

By AkhieZ 11