Вы находитесь на странице: 1из 2

Eseu la tema: fascism i comunism: programe i practici politice Motto:

Fascismul: copilul monstros al comunismului (Winston Churchill)

Fascismul i comunismul sunt dou ideologii totalitare ce au ap rut la sfr itul secolului XIX si care au avut un impact enorm asupra istoriei omenirii n s. XX. Acestea teoretic se opun, ele fiind de extrem dreapt i respective de extrem stng , ns practice sunt la fel, pentru c au moduri asemanatoare de a prelua puterea ntr-un stat i se adreseaza aceluia i tip de oameni. Ideologia comunismului a ap rut n Germania, prin intermediul manifestului comunist al lui K. Marx i F. Eingels, ns aceasta a ajuns la putere pentru prima data n Rusia. La 7 noiembrie 1917, la Petrograd, a avut loc revolu ia bol evic . Bol evicii au efectuat o lovitur de stat, ocupnd cele mai importante institu ii din capitala rus . Venirea la putere a bol evicilor a influen at mersul Primului R zboi Mondial, deoarece bol evicii au scos ara din r zboi, din dorin a de a instaura ordinea n ar i pentru a le da cet enilor ceea ce doreau: pace. Astfel, V. I. Lenin, conduc torul bol evicilor a emis trei decrete: De pace, pentru p mnt i pentru autodeterminare. Decretul de pace era cel care scotea Rusia din r zboi, cel pentru p mnt ractifica ac iunile ranilor din toat ara, ei confiscnd averea aristocra iei i chiaburimii, i cel pentru autodeterminare, care permitea minorit ilor s - i hot rasc soarta. Comuni tii ru i au nceput sa aplice practici politice antidemocratice ca: cenzura presei, abuzul de putere, ncalcarea constitu iei, introducerea pedepsei capitale . a. n plan economic, comuni tii au declan at colectivizarea i au na ionalizat toate ntreprinderile: mari i mici, proprietatea privat fiind lichidat . Bol evicii au aplicat i metoda terorii foarte comun printre regimurile totalitare, ei masacrnd i deportnd oamenii care li se opuneau. Exemple de deport ri care au afectat inclusiv i Basarabia sunt cele din anul 1946. O alt practic a fost cea a gulagurilor lag re de munc n care erau du i diziden ii i n care li se aplicau tratamente de torturare i munc for at ce nu deosebea gulagurile foarte mult de lag rele de concetra ie naziste. Fascismul a ap rut pentru prima data n Italia prin intermediul aceleia i metode ca i la comuni ti: lovitura de stat. n 1921 a luat na tere Partidul Na ional Fascist care a preluat puterea n 1922 prin Mar ul spre Roma, folosindu-se de situa ia intern dificil din Italia. Conduc torul italian fascist era B. Mussolini Il Duce, care avea putere deplin n stat. El aplica cultul personalit ii, astfel lui i se atribuiau nsu iri aproape supraomene ti i se credea c el lucreaz pentru ar 20 ore pe zi. Mussolini lucra mai mult la proiecte menite s -i m reasc prestigiul ca proiectul B t lia pentru grne ce trebuia s m reasc produc ia pentru cereale. Guvernul italian fascist colabora n anii 30 cu nazi tii germani i sub presiunea lui Hitler au fost introduse legi antievreie ti. n Germania, nazi tii sub conducerea lui Hitler, au venit la putere, paradoxal, prin alegeri democratice. Fuhrerul avea puteri nelimitate i ca n celelalte regimuri totalitare, a fost aplicat

sistemul monopartid partidele de opozi ie fiind interzise prin lege. Din nou, se aplica metoda cenzurii presei, care se folosea pentru propagand i cea a terorii. Oamenii ce se opuneau regimului erau persecuta i i aresta i, ns cel mai r u au suferit evreii. Nazi tii au adoptat legi antievreie ti, prin care evreii au fost exclu i din societate, iar n timpul Celui De-al Doilea R zboi Mondial, milioane de evrei i-au g sit sfr itul n lag re de concentrare prin practici i tratamente inumane, care constituie una dintre cele mai negre pagini ale istoriei omenirii. Toate cele trei regimuri totalitare nu au practici care se deosebesc foarte mult, deoarece n toate trei se aplica cenzura, teroarea i acestea acaparau acea i parte a societ ii: oameni s raci, tulbura i de criz , s r cie i r zboi, oameni naivi i u or influen abili, care nu au curaj i nici orientare. Astefel motivele ascensiunii la putere acestor ideologii sunt acelea i: r zboiul i societatea de dup acesta. Sunt de p rere c ideologiile extremiste sunt produsul gndirii unor vis tori, adic ni te utopii i cred c acestea au fost ntotdeauna gre it n elese i ele nu pot exista, deoarece societatea are o nsu ire ce comunismul i fascismul o neag i nu o tolereaz : diversitatea capacitatea de a gndi.

Оценить