You are on page 1of 6

PEBRERO 03, 2012 SANHI NG KAHIRAPAN NG MGA PILIPINO AT KUNG PAANO ITO MASOSOLUSYONAN LAYUNIN: Layunin ng pananaliksik na ito

na alamin ang kadahilanan ng kahirapan ng mga Pilipino at kung paano ito masosulusyunan.

KATAWAN : Ang kahirapan ang isa sa mga mabibigat na problema ng ating bansa. Madalas nating sisihin ang maling pamamalakad ng mga pinuno ng bansa, pero sila nga ba ang may kasalanan o tayong mga Pilipino na tamad? Sabi nga nila| KATAMARAN AY KATUMBAS NG KAHIRAPAN.Sinasabi ng karamihan, kaya sila nghihirap sa kadahilanang wala silang trabaho, pero ang totoo,maraming trabahong nakalaan,mapili lang talaga ang mga Pilipino .Pero hindi rin natin sila masisi, mas pipiliin nilang maupo na lang sa isang tabi at mnghingi ng limos kaysa magpakapagod sa napakabigat na trabaho at kumita ng isang daang piso sa isang araw, pero sa kadahilanang ito, pinapakita lang natin na tayo ay tamad , pinakadahilan ng kahirapan. ( Blogkoto website) Ang sapilitang pangingibang bayan ng mga Pilipino upang maghanap ng ikabubuhay ay naging parte na ng kultura. Ang karamihan ditto ay ang mga kababaihn .Dala ng labis na kahirapan ay ito ang naging tugon ng mga Pilipino upang makaraos sa ararw-araw na pamumuhay.Ang salitang kapit sa patalimay maiiugnay dito. Dahilan sa ang paglisan sa sariling bayan at mawalay sa pamilya ay hindi madali para sa isang kulturang kinalakihan. Narito ang ilang matitinding dahilan ng kahirapan sa pilipinas.

KORUPSIYON:Ang pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan ng mga tao sa gobyerno .Ito ang pinakamalupit at talamak na dahilan ng paghihirap ng bayan. Ang mga pera para sana sa kapakanan ng taong bayan ay napupunta lang sa bulsa ng iilan ng mga may kapangyarihan sa pamahalaan. Ito ay maituturing na kanser ng bansa. IMPERYALISMO:Ang pananakop ng ilang bansa noong mga nakaraang panahon tulad ng Espanya, Hapon at US na nagpahirap sa Pilipinas. Mga dayuhan na nag iwan ng mga mali o masamang impluwensiya at kultura sa bansa.Ang patuloy na pakikialam o pagdikta ng US sa pamahalaan ng Pilipinas. Masasabing ang mga tulong na pinansiyal ng mga malalakas na bansa sa Pilipinas ay isang suhol upang mapaikot at madiktahan ang pamahalaan. Mga pera na hindi naman napupunta sa mga tamang proyekto kundi nahuhulog din sa bulsa ng korapsiyon. Mga perang suhol upang mapalakas ang kanilang mga pansariling layunin na nagbabaon sa kahirapn ng Pilipinas. Ang pagpasok ng globalisasyon ay maituturing din na isang imperyalismo. Kung saan ang mga dayuhan at mayayamang kapitalista na nagmamay-ari ng ibat ibang kompanya ang siyang nagdidiktta sa pamahalaan upang sisikilin ang karapatan ng mga manggagawa. At ang pagsasanib pwersa ng pamahalaan at kapitalista ang siyang dumudurog sa unyon na siyang pumapatay sa karapatan ng mga manggagawaupang magkaroon ng tamang pasahod, benepisyo at hustisya. Maituturing na isang pang aalipin o modern slavery ang pasahod sa mga manggagawa, kompara sa kinikita ng mga higanteng korporasyong dayuhan. Pangalawa sa mga dahilan ay ang maling gawain ng mga pinuno ng ating bansa, ang pagbubulsa sa kaban ng bayan. Ang mga pondo na para sa pagpapaunlad ng buhay ng mga mahihirap ay gingamit ng mga pulitiko para sa sarili nilang interes.Sapat ang sweldo ng mga pinuno n gating bansa, ang totoo ay sobra-sobra pa ito para bumuhay ng isang pamilya, pero patuloy parin sila sa maling gawain nila. Kailangan pa ring pumila ng matagal para lang makabili ng NFA Rice, mataas pa rin ang singil sa gasollina, sa kuryente at halos lahat ng bilihin, hindi kasya sa sweldo ng isang empleyado lamang. Dahil sa maling

gawain ng mag pulitiko, mga simpleng mamamayan an gang naaapektuhan, dahil mas pinipili nilang ibulsa ang malaking pondong pangkahirapan kasya idagdag sa sweldo ng mga empleyado, isang malaking kamalian sa parte ng mga pinuno. Pangatlo sa mga kadahilanan ay ang pagiging iresponsable ng mga Pilipino, o ang kawalan ng paninindigan. Kung magiging resposable lamang ang mga magulang ng mga batang kalye ay malamang walang pakalat-kalat na bata ngayon sa lansangan, walang uhuging bata na nanahihinngi ng limos, at walang kaawa-awang mga mukha ng mga gutom na bata ang makikita natin. PYUDALISMO:Ang pagmamay-ari ng ilang mayayaman sa mga lupaing sakahan. Nang matupad ang AGRARIAN REFORM program hindi ito lubusang naipatupad ng pamahalaan. Dahilan na ang nag mamay-ari ng malalaking lupaing sakahan ay pagmamay-ari ng mga makapangyarihan sa lipunan at gobyerno. Nariyan din ang malalang pagpapalit nang mga lupang agrikultura upang gawing industyal, bahayan at golf courses ng mga mayayaman. Kung saan naagawan ng taniman o sakahan ang mga magsasaka. Dahilan upang mag angkat pa ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas sa ibang bansa. Isa pang dahilan ng paghihirap ng bansa ay ang matinding kapapabayaan ng likas na yaman ng bansa. Ang pagputol ng mnga puno na dahilan ng pagbaha(illegal logging), landslide at erosion. Ang pagdudumi sa ilog at dagat, paggamit ng mga nakakalason,paputok at maling paraan ng pangingisda na sumisira sa yamang dagat. Ang kapabayaan ng gobyerno at mamamayan sa likas na yaman ay isang malaking dahilan upang unti unting mabaon ang bansa sa kumunoy ng kahirapan. Ang kahirapan ng bansang Pilipinas ay dapat bigyan ng mga solusyon. Una tanggalin ang korupsiyon sa gobyerno na siyang nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. Kung walang corrupt na opisyal ng gobyerno,a ang budget sa ibat ibang ahensya o kagawaran ay deretsong maitutulong sa mga tao. Halimbawa, sa edukasyon, mailalaan talaga ang pondo para sa mga kagamitan ng batang mag-aaral, kailangang mga kagamitan ng paaralan at sapat na guro.

Mailalaan din sana ang pondo para sa pangkabuhayan ng mga tao upang magkaroon ng sapat na trabaho o pagkakakitaan. Kung bawat ahensya ay aktibo sa pagtulong at tamang paggamit ng pondo hindi sana ganito kahirap ang buhay ng mga Pilipino.Pangalawa maging responsible tayong mga Pilipino. Huwag tayong dumipende sa awa o limos ng ibang tao. Matutong magbanat ng buto upang magkaroon ng marangal na trabaho nang sa gayon ay hindi na madagdagan ang talamak na kaharasan sa lipunan. Ingatan ang mga nalalabing lijas na yaman dahil ito na lamang ang natitirang pag-asa ng ating bansa. KONKLUSYUN: Kahirapan, nakasala;lay sa ating mga Pilipino para mawala ang problemang ito, tayo at ang gobyerno ay dapat magtulungan magkaisa upang malunasan ang suliraning ito. Huwag tayong maging tamads. Ang nararapat nating gawin, magsiukap at magbanat ng buto ng tayo ay umasensio. May salawikain na Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa Huwag malungkot o mawalan ng pag asa.. kung ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng sariling paglalaanan upang malalabanan ang kahirapan sa kahit anong mukha nito sa ating buhay. Ang pagpababa ng kahirapan sa pamayanan sa pamamagitan ng pagkilos nating mga mamayang Pilipino upang tayo ay magkaisa bumuo ng kilusan at kumilos para sa sama samang pagkilos ng pamayanan. Ang pagpapababa ng kahirapan sa sarili ay sa pamamagitan ng paggawa upang mgkaroon ngpagkakakitaan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga maliliit na negosyo. Nakararanas man tayo ng kahirapan ngayon, balang araw sa pamamagitan ng pagtulong tulong nating mga Pilipino ay maagapan rin natin ito. Hindi man madali sa atin ang pag bangon sa kahirapan ay huwag pa rin tayong sumuko at mawalan ng pag asa. Tayo mismo ang makakatulong sa ating bansa at ang mag aahon nito sa unti unting pagbaon nito sa kumunoy ng kahirapan.

Pananaliksik sa Filipino
Ipinasa nina : Kimberly Heizel T. Cabrera Mona Liza S. Ejusa (BSA-1C)

Ipinasa kay: Bb. Judith P. Dapodong