Вы находитесь на странице: 1из 144

..

- 2009

.. .

:, - .

. .

,

.

.

ISBN

.., , 2009-09-02

-2-

-

, , ,
, , ,
, ,
. ,
.

.
.

1
, ,
,
().


, .

.
25 .

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh

Ii

-3-

Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Xx
Yy
Zz

()

NB! ,
, W,w
( ), []
[] c
: Wasserman (), Webster (), Wilson ().

: Latium , Latinus , Latine .
:
,
[]
Ii [] incisurf[]
,
Ii Jj junctura [], major
[]. j ,
[] iatria, Iodum.
[, ], [], [], [,] ja, jo,
je, ju.
Yy , ( ) [] zygoma
[].
.

, :
hypo- [] , hypotonia
-4-

hyper- [] , hypertonia
dys- -[} , dysgenesis
syn, sym- - [, ] c, symbiosis, synergia
my(o) - [-] : myositis, myologia
phys- [] : apophysis

()
. .
[] Caesar
- [] - foedus
u [] - aurora
u [] - Europa
1.
,
. , (..)
ar, diplo;
2.
au, eu
:aureum [\ ] .
; e u
;
3.
eu, oe
;
4.
eu
- .


.
a, o, u,
Columna[]; cavitas []; arcus[]; lac []; lavicula
[].
, i, y, , :
incisura []; cerebrum [e]; ygeus [];
coeruleus [].
Hh [] h homo [], hiatus
[]
-5-

Kk ,
,
kyphosis [], kinetocytus [].
: Kalium [].
Ll - lambda []
Ss :
, ..
m n: narcosis
[], platisma [ ].
( ) : sulcus
[]
ss [c] fossa []
Xx , .. []: radix
[]
Zz
[]: zygoma [].


Qq u ,
[] aqua []
ngu [] ,
[] lingua [], lingula [].
ti [] articulatio [].
, s, x,
[] ostium [].


.
ph [] phalanx []
ch [] chorda []
th []
thorax []
rh []
rhaphe []

-6-

:
1.
,
:
Anatomia, embriologia, homo sapiens, caput, vertex, occiput, collum, truncus,
dorsum, abdomen, viscera, pes, crus, femur, manus, palma, corpus, costae, vertebrae,
foramen, incisurae vertebrales, processus spinosus, sacrum, basis ossis sacri,
tubercukum anterius, arcus, arcus posterior, coccygeus, vertebrae coccygeae, linea,
massa, dens, fovea, apex, pars, spinisus, foramen, superior, dentes, dorsalis, medius,
hiatus, tuberositas, intervertebralis, hepar, cervix, transversus, radix, prominens,
flexus, humidus, trapezius, interspinalis, conjungere, jacere, juxta, zoologia,
tuberculum majus, circulus major.
2.
. .
Costae verae, costae spuriae, aegrotus, aegrotae, auditivae, foveae costales,
caecus, caeca, caecum, auricula, aponeurosis, oedema, incisurae costales, inaequales,
linea transversae, alae sacri, cellulae mastoideae, semicanalis tubae auditivae, aeger,
cartilagineae juncturae.
3.
qu ngu:
Aquaeductus, inaequalis, linguae, angulus mandibulae, fovea sublingualis,
lingula mandibulae, linea oblique, squama, qudratus, pars squamosa, triangularis,
sanguis, lingularis, frequens.
4.
,
:
, ,, (.), ,
, (.), , , (.), (),
, , , , , , , , ,
, , , , , , ,
.

.
1. .
2.
.
3. ,
. , , ,
.
, ,
.

-7-

:
1. , :
perito/nae/um, di/ae/ta
2. ,
:
colu/mna, inte/rnus
N.B.!
b,c,d,g,p,t d
l r :
Vertebra, palpebra, Ephedra
:
Choledochus

h-
:
Pari/es, victori/a
NB.! ,
ia, :
( ),

(-) therapia, haemorrhagia.
, ,
.
. (-), ().
,
, :
: al, ar, at. os, in,id(e), iv
Orbitalis, spinosus, articularis, pelvinus
ic
thoracicus
ur(a)
Incisura, ruptura
ol, ul, Musculus, alveolus

-8-

:
1. :
Patella, inferius, epigastrium, vertebra, concha, processus transversus, cochlea,
corpus maxillae, osteologia, peroneus, quadruplex, periosteum, cerebrum, incisura,
labyrinthus, uvula, substantia, labium, ligamentum, sutura, malleolus, jugum, folium,
cuticula, processus, columna.
2. , .
Processus,sutura, oblongatus, venosus, incisivus, fractura, apertura, temporalis,
progressivus, orbitalis, maxillaris, thyreoideus, foveola, ventriculus, zygomaticus,
alaris, globulus, molaris, conjunctivus, nasalis, pupilla, premolaris, massetericus,
cervicalis, clavicularis, alveolus.

3
. .
.
,
, .
.
, ,
.
,
.
6 :
Nominativus (Nom.) - (? ?)
Genetivus (Gen.)
- (? ?)
Dativus (Dat.)
- (? ?)
Accusativus (Acc.)
- ( ??)
Ablativus (Abl.)
- (? ?)
Vocativus (Voc.)
-
N.B.! , ..
.

-9-

5 ,
.
1
2
3
4
5

-ae
-I
-is
-us
-ei

lamina, ae f
musculus, I m; ligamentum, I n
tuber, eris n; articulatio, onis f, canalis, is m
processus, us m; genu, us n
facies, ei f


,
:
1.
,
2.
,
3.
( -masculinum(m),
femininum (f), neutrum (n).)
: margo,inis m; fissur, ae f; arcus, us m; septum, I n
.
1,2,4,5
, .
3 , ,
. ,
:
Corpus, oris
is .
or
corporis,
corpor-.
3
.

.
- .

, ;
.
, , ,

- 10 -

, ,
.
,
- ,

: caput ( Nom.)costae(Gen.) ;
incisura ( Nom.)capitis(Gen) costae(Gen.)
.

angulus, i m
aorta,ae f
fovea, ae, f
corpus, us, m
vertebra, ae, f
arcus, us, m
foramen, inis, n
incisura, ae, f
processus, us, m
discus, i, m
caput, itis, n
crista, ae, f
ligamentum, i, n
cranium, i, n
columna, ae, f
clavicula, ae, f
costa, ae, f
sternum, i, n
humerus, i, m
radius, i, m
ulna, ae, f
os, ossis, n
carpus, i, m
mandibala,ae f
phalanx, ngis, f
tibia, ae, f
fibula, ae,f
patella, ae, f
femur, oris, n
sutura, ae f
apertura, ae f

- 11 -

nasus, i, m

1. .
Ala,ae f; facies,ei f; pars, partis f; nervus,i m; magister, tri m, sphincter, eris m;
plexus,us m; ramus, i m; colon, i n; ligamentum, i n; tuber, eris n; foramen, inis n;
genu,us n; cartilago, inis f; tuber, eris n; cervix, icis f; articulatio,onis f.
2. ..
Gen.Sing. , ..
Tuberculum, encephalon, nasus,i ; arcus, us; mandibula; cranium; incisura;
cornu; fastigium; concha; ductus,us; cementum; enamelum; lingula; glandula; retina;
bucca; frenulum; labyrinthus; malleolus, i; papilla, discus, i,
3. .
Pars,partis f; ala,ae f; magister, tri m; cervix, icis f; sphincter, eris m; canalis,is
m; ramus, I m; articulatio, onis f; ligamentum, I n; diaphragma, atis n; dens, dentis m;
oculus, I m; colon, I n; cornu,us n; substantia,ae f, aorta,ae f, arcus, us, m
4. . .
corpus vertebrae, aperture nasi, os cranii, ligamentum patellae, foramen
mandibulae, discus vertebrae, sutura cranii, caput tibiae, crista capitis costae, angulus
mandibulae, caput humeri.
4
. .
.

( ,
): -columna vertebralis,
os frontale.

3- - m, f, n.
1, 2 3 .
.
1 :
1 2 : us(-er), -a, -um.
- 12 -

ae, .. 1 ,
i .. 2 .
f
m
n
Nom. lata; libera
latus; liber
latum; liberum
Gen. latae; liberae
lati; liberi
lati; liberi
2 :
3 . :
-
-
-
-
, Nom.sing.
is, e ; - brevis, e.
3 , Gen.sing.
is.
m
f
n
Nom.sing. brevis
brevis
breve
Gen.sing. brevis
brevis
brevis

.
- ,
, o ,
.
:
processus ( .. .. . .) transversus (.. .. ..).
linea( ..,.., ..) transversa (.., .., ..).
ligamentum(..,..,..) transversum(.., .., ..).

orbita, ae, f
maxilla, ae, f
mandibula, ae, f
margo, inis, m
analis, is, m
fissura, ae, f
linea, ae, f
tuber, eris, n

- 13 -

squama, ae, f
meatus, us
arcus, us, m
sutura, ae, f
radiatio, onis f cauda, ae f
splenium, i nglobus, i mfornix, icis m

vertebralis, e
iliacus, a, um
pubicus, a, um
tarsalis, e
metatarsalis, e
ischiadicus, a, um
metacarpalis, e
frontalis, e
parietalis, e
nasalis, e
sphenoidalis, e
temporalis, e
lacrimalis, e
zygomaticus, a, um
mentalis, e
orbitalis, e
opticus, a, um
occipitalis, e
mastoideus, a, um
acusticus, a, um
externus, a, um
coronarius, a, um
squamosus, a, um
lambdoideus, a, um
caudatus, a, um
tertius, a, um

- 14 -

1. .
.
)fissura orbitalis superior, margo supraorbitalis, linea temporalis, tuber
frontale, squama frontalis, linea temporalis, s frontale, os parietale, os nasale. os
sphenoidale, os temporale, os lacrimale, os carpi, os metacarpale , os zygomaticum,
os ischiadicum, os iliacum.
): foramen infraorbitale, fissura orbitalis inferior, canalis opticus, os
occipitale, processus mastoideus, meatus acusticus externus, arcus zygomaticus,
foramen mentale, sutura coronaria, sutura squamosa, sutura lambdoidea
2. . :
columna vertebralis
os occipitale
meatus acusticus externus
arcus zygomaticus
foramen mentale
os metatarsale
os pubicum
fissura longitudinalis
genu corporis callosi
caput nuclei caudati
crus anterius capsulae internae
capsula externa
globus pallidus
cornu posterius ventriculi lateralis
splenium corporis callosi
radiatio optica
cauda nuclei caudati
crus posterius capsulae internae
ventriculus tertius
columna fornicis
cornu anterius ventriculi lateralis

N 5
.

. .
3 (
) , .

- 15 -


ior
ius .

Latus, a um


lat+ior
lat +ius
liber+ior
liber+ius

liber,era, erum

brevis,e

brev+ior
brev+ius
simplic+ior
simplic+ius

simplex,icis

N.B.!
..
m. latior
f latior
n latius

latior-

3 ,
(Gen.) (sing.)
is (ioris).
Latior - latioris (m.,f., )
Latius - latioris (n.)


( ).
Sulcus latior - .. ...
Sutura latior .....
Foramen latius .....
, .
. )

Magnus, a, um
Parvus, a ,um


major, ius
minor,us

- 16 -


, ,
- foramen (occipitale) magnum .
major,ius, minor,us.
,
: -superior,ius; inferior, ius; posterior,ius; anterior,ius,
.

fossa, ae, f
gallus, i, m
canalis, is, m
sella, ae, f
dorsum, i, n
porus, us, m
nervus, i, m
sulcus, i, m
sinus, us, m
clivus, i, m
protuberantia, ae, f
ala, ae, f

spinosus, a, um
transversus, a, um
articularis, e
superior, ius
articularis, e
inferior, ius
costalis, e
anterior, ius
posterior, ius
major, majus
minor, minus
cranialis, e
cribrosus, a, um
- 17 -

turcicus, a, um
rotundus, a, um
ovalis, e acusticus, a, um jugularis, e sigmoideus, a, um
magnus, a, um medius, a, um
sphenoidalis, e lacerus, a, um -

1. Gen.Sing.
incisura superior, foramen superius, arcus posterior, facies posterior,
ligamentum posterius, sulcus major, ala major, cornu majus et minus, vena laryngea
inferior, sulcus palatinus minor.

2.
:
(, , , )
(, , , , )
(, , , , )
(, , , , ).
( , , )

3,.
fossa cranialis anterior, crista galli, lamina cribrosa, canalis opticus, sella
turcica, foramen rotundum, dorsum sellae, foramen ovale, porus acusticus internus,
foramen jugulare, sulcus sinus sigmoidei, sulcus sinus transverse,
canalis nervi hypoglossi, protuberantia occipitalis interna, crista occipitalis
interna, foramen occipitale magnum, fossa cranialis posterior, fossa cranialis media,
ala minor ossis sphenoidalis, foramen lacerum.

4.
- 18 -
()
N 6

,
. ,
. ,
, :
- ;
-
. . . ;
- ;
- 1-
2- ;
-

.
Nota bene!
-
;
- ,
, , Nom. pluralis (
) ;
Nominativus pluralis

.
Nom. pl.
1
f
-ae
vertebra,ae f - vertebrae
2
m
-i
sulcus, i m - sulci
n
-a
Septum, i n - septa
3
+
m
-es
dens, dentis m - dentes
f
-es
radix,icis f
- radices
n
-a
os, ossis n
- ossa

-ia*
rete, is n
- retia

4
m
-us
sinus, us m
- sinus
n
-ua
ornu, us n
- cornua
5
f
-es
facies,ei f
- facies
- 19 -

* -ia ,
. . . e, -al, -ar.
Nominativus pluralis

.
Nom.pl.

m
f
n
1
1 -ae
longae (f) longi (m)
2 -i
a
longa (n)
2
3 -es
-es
ia
breves (m)
breves(f)
brevia (n)
3 -iores -iores - iora
majores (m) majores (f )

majora (n)

:
1. Nom.pl.

Pyramis, idis f; cellula, ae f; falx,falcis f ; facies, ei f; os, ossis n; gyrus, i m;


cornu, us n; septum, i n; ductus, us m; articulatio, onis f; bursa, ae f; crus, cruris n;
plexus, us m; phalanx, ngis f; ligamentum, i n, foramen, inis n.
2. , Nom.pl.,

:
Palpebrae, tubera, retia, ganglia, cornua, vasa, processus, alveoli, sinus,
meninges, musculi, cartilagines, canales, partes, fibrae, rami, venae, lobuli,
articulationes, aures, alae, fili.
3. Nom.pl. , ,

:
Lata, posterius, major, craniale, vertebrale, brevis, flava, liber, proprium,
dorsale, thyroideum, osseus,
zygomaticum, longus, alaris, latissimum, minima,
optima.
4. Nom.Pl.

, :
nodi (lymphatici, pectoralia, dextri, internae, occipitales, profunda, mastoidei);
ligamenta (interosseae, flava, alaria, dorsales);
papillae ( linguales, sinistri, minora, foliatae, conicae);
plexus ( inferiores, medii, medianae, vasculares);

- 20 -

foramina ( ethmoidalia, minora, nervosae);


glandulae (ciliares, lacrimalia, buccales, palatinae, mucosi, lingual)
5. Nom. Pl.
intumescentia cervicalis, ganglion spinale, intumescentia lumbalis,dura mater,
medullae spinalis, filum terminale, sulcus centralis, sulcus lateralis cerebri,
fissura transversa cerebri, gyrus praecentralis, gyrus frontalis superior, gyrus
frontalis medius, gyrus frontalis inferior, gyrus temporalis superior, gyrus temporalis
medius, gyrus temporalis inferior, lobus occipitalis, lobulus parietalis inferior, lobulus
parietalis superior, glandula parathyroidea.
6.

gyrus, i, m
cerebellum, i, n
lobulus, i, m
intumescentia, ae, f
mater, tris, f
medulla, ae, f
falx, falcis f
filum, i, n
cerebrum, i, n
ganglion, i, n
granulatio, onis f

arachnoidalis,e
spinalis, e
occipitalis, e

( )

- 21 -

durus, a, um
diploicus a um

spinalis, e
lumbalis, e
cervicalis, e
parietalis, e
praecentralis, e
terminalis, e
temporalis, e
frontalis, e
equinus, a, um
medius, a, um
centralis, e
lateralis, e
parathyroideus, a, um
emissarius, e
sensorius,a um

.
1
2
3
4
5

Genetivus pluralis
:
Gen.pl.

-arum
ala, ae f - alarum
-orum
sulcus, i m - sulcorum; septum, i n - septorum
-um
apex, icis m - apicum; radix, icis f - radicum
-ium*
os, ossis n - ossium; canalis, is m - canalium
-uum
sinus, us m - sinuum
-erum
facies, ei f - facierum

* ium
1 , . . .
e, -al, -ar (rete, is n - Gen.pl. retium);
2 - (auris, is f Gen.pl. aurium);

- 22 -

3 - ,
(os, ossis n Gen.pl. ossium)
Genetivus pluralis
:

1
1
-arum (f)
longarum (f)
2
-orum (m, n)
longorum (m, n)
2
3
-ium (m, f, n)
brevium (m, f, n)

3
-iorum
superiorum (m, f, n)

(m, f, n)

1. .

Gen.pl.:
, , , , , , , , ,
, , , , , , .
2. .

Gen.pl.:
, , , ,
,
, , .

3. .

:
Foramina venarum minimarum, plexus cavernosi concharum, tunica
conjunctiva palpebrarum, tuberculum vertebrarum cervicalium anterius et posterius,
medulla ossium rubra et flava, facies anterior et posterior, noduli valvularum
semilunarium, septum sinuum frontalium, cellulae nucleorum.
4.
cellulae pyramidales corticales,cornua anteriora,nuclei sensorii cornuum
posteriorum, tractus cerebellares,tractus cerebellorubralis, colliculi superiors
fibrae parasympathicae nervorum cranialium, cortex lobi occipitalis,
hemispheria cerebri, fibrae tractus optici.

thalamus, i, m

- 23 -

pedunculus, i, m
cerebellum, i, n
pedunculus, i, m
fasciculus, i, m
tuberculum, i, n
nucleus, i, m
foramen, inis, n
medianus, a, um
ventriculus, i, m
plexus, us, m
colliculus, i, m
nucleus, i, m
fastigium, i, n
claustrum, i, n
putamen, inis, n
hippocampus, i, m

chorioideus, a, um
gracilis, e
cuneatus, a, um
sphenoidalis,e
quartus, a, um
trochlearis, e
geniculatus, a, um
medialis, e
pinealis, e
globosus, a, um
emboliformis, e
dentatus, a, um
longitudinalis, e
callosus, a, um
caudatus, a, um
pallidus, a, um

N 8
C .
.
- 24 -

(),
, , ( )
o-
(, , , , ),
.

, :
ductus nasolacrimalis
nervus hypoglossus-

1. :
- , ,
, , , ,
, - ,
, -

2.
ganglion spinale, cellulae nucleorum,cellulae pyramidales cortices,cornua
anteriora, ganglion spinale, nuclei sensorii cornuum posteriorum, tractus cerebellares,
tractus cerebellorubralis, tractus rubrospinalis, tractus corticocerebellaris

1.
, ,
, ,
, ,
, . , ,
, , ,
, , ,
IV
2.

- 25 -

plexus chorioideus, nervus trochlearis, colliculi mesencephali, corpus


geniculatum mediale, corpus pineale, nucleus fastigii, nucleus globosus, nucleus
embolifofmis,nucleus dentatus, ganglion spinale, tractus rubrospinalis, tractus
corticocerebellaris,ganglion submandibulare, ganglion sublinguale, ligamentum
lumbosacrale, ligamentum intervertebrale cervicale, ductus endolymphaticus.
3.

paracentralis, endolymphaticus,infraorbitalis, supraorbitalis, intervertebralis,


hypoglossus, subarachnoidalis, praecentralis, interosseus.

,

supersupra epi -

subhypoinfra-

-,

postretro-

- ,

inter

hypohypermeso-

- ,

-
-
-

mesencephalon,i n
utriculus, i m
saccus, i m
ampulla, ae f
sacculus, i m

vestibulum, i n
scala, ae f

occipitotemporalis, e
cerebellorubralis, e
rubrospinalis, e
corticocerebellaris, e
calcarinus, a, um
cingularis, e
callosus, a, um
paracentralis, e
medialis, e
parahyppocampalis, e
temporoauricularis, e
pterygopalatinus, a, um
petrotympanicus, a um
ndolymphaticus, a, um
cochlearis, e
membranaceus, a, um
infraorbitalis, e
supraorbitalis, e
intervertebralis, e
flavus, a , um
spinosus, a, um
supraspinalis, e
interspinalis, e
intertransversarius, a, um
longitudinalis, e
hypoglossus, a, um
sublingualis, e
subarachnoidalis, e
praecentralis, e
ellipticus, a, um
semicircularis, e
membranaceus, a, um
communis, e
intersaccularis, e
communicans, antis secundarius, a, um

-
-
-
-

()
()

- 27 -

auricula, ae, f
meatus, us
cavitas, atis, f
membrana, ae, f
tuba, ae, f
malleus, i, m
incus, udis, f
stapes, edis, m
cochlea, ae, f
canalis, is, m
sacculus, i, m
iris, idis, f lens, lentis, f
axis, is, m
cornea, ae, f
oculus, i, m
camera, ae, f
conjunctiva, ae, f
sclera, ae, f
tunica, ae, f
retina, ae, f
macula, ae, f
chiasma, atis, n
fibra, ae, f
colliculus, i, m
pulvinar, aris n

- 28 -

acusticus, a, um
externus, a, um
tympanicus, a, um
auditivus, a, um
semicircularis, e
sphericus, a, um
ciliaris, e
opticus, a, um
pectinatus, a, um
vascularis, e
proprius, a, um
opticus, a, um
vitreus, a, um
geniculatus, a, um
cranialis, e
parasympathicus, a, um
trigeminus, a, um
ophthalmicus, a, um
lingualis, e
rhomboideus, a, um

1. :
, , ,
, , ,
, , , ,
, ,

2.
saccus endolymphaticus, ductus cochlearis, ampullae membranaceae, ductus
semicirculares lateralis anterior et posterior, crus membranaceum commune, ductus
intersaccularis, ductus communicans anterior, posterior et lateralis; canales
semicirculares, scala vestibule, scala tympanica
canalis cochlearis, membrana tympanica secundaria, axis opticus, tunica
vascularis propria, macula retinae, corpus vitreum, chiasma nervorum opticorum,
tractus opticus, corpus geniculatum laterale, pulvinar thalami.epiphysis, is, f
hypophysis, is, f

- 29 -

glandula thyroidea
glandula, ae, f thyroideus, a, um
trachea, ae, f
pulmo, onis m
pericardium, i, n
cortex, icis, m
suprarenalis, e
glandula suprarenalis
ren, renis, m
aorta, ae, f
vena, ae, f cavus, a, um
paraganglion, i, n
aortalis, e
pancreas, atis, n
hepar, atis, n
thymus, i, m
parathyroideus, a, um
larynx, ngis, m
glomerulus, i, m
caroticus, a, um
trigeminus, a um

motorius, a.um -

, ,
,

1. :

)


()


()

- )
-

- 30 -

( )
( )
( )

( )
( )


2.
nervus motorius nervi trigemini, musculi fundi cavi oralis, nervus
supraorbitalis, nervi ciliares longi, nervus temporoauricularis, ganglion sublinguale,
nervus ethmoidalis posterior, ganglion trigeminum, nervus tractus mesencephali,
nervi alveolares, superiores, posteriors, ganglion pterygopalatinum,
nervus canalis pterygoidei( ), cavum pterygotympanicum, fissura
petrotympanica,

II

, ,
.
,
. ,
(). , ,
. :
psychologia :
psyche- ,
logia .. ( )
-
:
encephalo - graphia
encephalographia
1
.
:
- 31 -

, infarctus, insultus, polypus ..


, .
().
neuro\ logia, neur \osis, psycho\ somatica
,
i.
, (
, :
chole/cysto , ec/tomia -
,
. , haemolysis ()
,
.
,
. . ,
:
necrosis -
,
,

phlebographia seu venographia
(phlebo- - ; vena

venographia, ,

. ..
vena () graphia (.)

, ,
, stupor- ,
sopor- , thrombus- , tremor- .
:


,
,
.
,
,

.
angina tonsillae lingualis
glaucoma juvenilis


- 32 -

accessus, i m ,
accomodatio, onis f ,

glaucoma, atis n ,
reflexus, us m , ,
functio, onis f- , , ,
functionalis, e , ,
somaticus, a, um ,
somatogenus,a,um ,

coma, atis n ,
comatosus, a, um-
diabetes, ae f ,( ,
)
diabeticus, a, um
differens, entis , ,
sensus,us m- ( ,
)
sensorius, a, um
viscerosensorius,a, um (


somatosensorius, a, um- (


- ,

)
endocrinus, a, um (

systema, atis n
syndromum, i n- ,
trauma, atis n ,
traumaticus, a, um
toxicus, a, um ,
materia, ae f
commotio, onis f -
hernia, ae f
- 33 -

hernialis, e -
morbus, i m -
paralysis, is f -
paralyticus, a, um -
paresis, is f ,
spasmus, I m ,
spasticus,a, um
psychicus, a, um -
acutus, a, um -
benignus, a, um
malignus, a um -
diffusus, a, um - , ()
infantilis, a, um ,
juvenilis, a, um - ,
senilis, a, um ,
hystericus, a, m

1. (
)
) systema somatosensorium,abscessus chronicus, glaucoma
juvenile, glaucoma malignum pigmentosum, systema endocrinum,
abscessus diffusus, coma diabeticum, hernia diaphragmalis, paralysis
spastica, morbus infectiosus, hernia cerebralis occipitalis, stupor
psychogenus, psychosis senilis. oligophrenia exogena(endogena,
autogena), syndromm pyramidale, syndromm brachiomanuale,
syndromum nervi vertabralis, syndromum sinus cavernosi,systema
sympaticum extrapyramidale, atrioventriculare, vestibulomedullare,
spasmus labiolingualis, spasmus localisatus, spasmus myotonicus,
spasmus mobilis, spasmus reflectorius, paralysis accomodatoinis, accessus
hystericus, accessis epilepticus, accessus amnesticus, accessus epilepticus
atonicus.
) , ,
, , ,
, ,
, , ,
,
(), : ,
- 34 -

, , , ,
,
, ,
, , ,

2.

- .

- , , .

. , , -or-(-er)
",

- provisor, receptor ..
- ,
.
, -itis

", ".
,
, .
, , - - arteri
osus


1.

"".

- 35 -

globus, i m ()

-ul-

frenum, i n ()

globulus, i m
()
frenulum, i n

auris, is f ()*

-cul-

tuber, eris n
-ol-

()

auricula, ae f (,
)

bronchus, i m
-ell-

()

()

tuberculum, i n
()
bronchiolus, i m

cerebrum, i n
(
)

()
cerebellum, i n
()

2.

()
-io

(,

);

extractum
()

extractio (,
)

-ura (
);
-or, oris m; er,
eris m (
,

incisum ()

incisura ()

flexum (,

flexura ()

m. extensor (-

extensum
- 36 -

()

)
N.B.! io - -; ura - -;
or, -er - -, - .


1.

" ,
":

-osus, a, um

squama ()
fibra ()

squamosus
()
fibrosus

infectio
()

(*,

)
infectiosus
()

N.B.!*
, os- , , .

2.

" ,
":

-al (is,e)

corona (,
)

coronalis,e (,
; -

- 37 -

-ar (is,e)
-ic
(us,a,um)

()

clavicularis, e ()

zygoma,atis ()

zygomaticus,a, um ()

pharynx, ngis

pharyngeus,a,um ()

-e
(us,a,um)

clavicula

()

palatinus,a,um ()

palatum

()

-in
(us,a,um)

N.B.! al, -ar - - -, -;


ic- - ; e-, -in- - -()

3.

-iv- (us, a, um)

auditus ()

auditivus, a, um
();

incisio ()

incisivus, a, um
()

N.B.! iv-
, : progressivus

4.

" , ".

-id- (e us,a,um)

rhombo- ()

rhomboideus ()

spheno- ()

sphenoidalis, e ()

- 38 -

(-al is,e)

crux,

crucis

cruciformis()

()

-form (is,e)

N.B.! id- - -; - -form- -.

5. :
1) ", , ,
" ;
2)", , ,

( ) :

-gen (us,a,um)

psycho(

psychogenus (,
);

,)

pyon ()

pyogenus (,
,
,

thyreo- (;

);

thyreogenus (,

)

N.B.! gen- - -.

- 39 -

, ,
,
.

1. -osis,is f ( iasis, is f)
: - ( - -)
:
1) ,
: stenosis ( );
sclerosis - - - , (
).

2)

(),
), , , ,
:
: psychosis- -
neurosis
.
3) , , :
: toxicosis (. toxico- ) ,
;

4) , (); ,
, , ,
,
: leucocytosis - -

- 40 -

fibrosis
.

2.

-itis, itidis f
: -
NB! - III

, ,

, .
: encephalitis - ;

3.

-oma, omatis n

: -
NB!

III

.
:
1) , ,
.
:

fibroma-

;
2)

.
: haematoma -

(haemato ).


:
1.cancer,cri m -

2.carcinoma,atis n - , ;

- 41 -

3 sarcoma,atis n - ( ), .

4. -ismus, i m:
: - .
:
1) , , ,

.
: altruismus
(. alter );
2) , , .
: infantilismus - - ,
/
,
(. infantilis - ).
3)

, .
: alcocholismus - -
;
morphinismus - -
( ).
4) (), .
: iodismus -

- ;

botulismus (. botulus )
, .

1. , :
acusticus,cavernosus, tympanicus, auditivus, semicircularis, sphericus, ciliaris,
opticus, pectinatus, vascularis,incisivus , opticus, vitreus, geniculatus,

- 42 -

cranialis,parasympathicus, trigeminus, ophthalmicus, maxillaris, lingualis,


rhomboideus
2. -io,
, :
Resect-um (), sect-um (), punct-um (), extractum (), extens-um (), obturat-um (), contract-um
(), transfus-um (), perforat-um ().
3.
, , :
Constrict-um

(),

depress-um

(),

inject-um

(), levat-um (), recept-um (, ).


4. -ura,
, :
Junct-um (), strict-um (), curvat-um (), fiss-um
(), comiss-um ().
5. ,
"". :
granulum, i n, fibra, ae f; thymus, i m, lipo- (), adeno- (), odonto(), osteo- (), myo- ().
6. ,
""
:
tonsilla,ae f , larynx, ngis m; pharynx, ngis m; bucca, ae f, meninx, ngis,
trachea, ae f.

7. :
arachnoideus (. arachne -

sphenoidalis (. sphen - )
pterygoideus (. pteryg-

trapezoideus (. trapezion - )
mastoideus (. mastos - )
- 43 -

fungiformis

(. fungus - )

vermiformis

(.vermis - )

8.

:
"

()"
( pyo-)
(cancero-)
(osteo-)
(nephro)
(cardio-)
(thyro-)
(somato-)
.

9. :

mycosis (myco ), fibrosis, osteofibrosis (osteo - ), lymphocytosis,


spondylosis (spondylo- ), spondylitis, lipoma (lipo ,
), haematoma (haemo-), morphinismus, arthrosis (arthro ),
arthritis, thrombosis, gingivitis, papilloma, papillitis, nicotinismus.

10. -. ,
. :
1. neurologia clinica
2. paralysis infantilis
3. neurodermatosis chronica diffusa
4.aphasia sensoria
5. marasmus psychicus

- 44 -

6. sinusitis chronica
7. perforatio parietis sinus maxillaris
8. pachymeningitis cerebralis( externa, purulenta , tuberculosa, fibrosa)
9. appendicitis acuta
10.neuropathia nervi optici
11.neuroma marginale
12. neuritis vegetativa
13.neuritis nervi optici intracranialis
14.myocarditis dystrophica
15.myocarditis infectiosa
3

- -
, ,
( - ), (,
), ( -, -),
-.

. : para - , ( )
paranasalis - ,
para 1) , ,
( )
2) ,
( )
paramnesia - (mnesia - ) -
.

, , ,

. .
,
(, ..):
supersupra epi -

subhypoinfra-

-,

- 45 -

- ,

intraendo ento-

ectoexoextra-

- ,

- ,

in- - , ()
ex- - , ()
peripara-

-
- ,

- ; ; -;
+ - , ,

peri-

, .

- ; ,
, , -;
+ -
;

para-

+ - ;
+
- (, ,
).

metapostretro-

re-

contraanti-

- ,
- ,
- -

1. ,
2.
3.
- ,

- 46 -

consyn(m)-

- c, ,

in- (im-, il-, ir-)


1. -, -
inter ,
, ,
.
eu-
a- (an-) *
-
dys- ,
hypo-*
-
hyper-
meso

,

asymbolia, ae f


, , ()-
astasia, ae f ,
- ataxia, ae f
-
( .absence, , absentia- )
-
abstinentia, ae f , ,
,
-
- -

acceleratio, onis f
adaptatio, onis f

- -

adaequatus, a, um , -
ambivalentia, ae f - ,
-
confabulatio, onis f

- -

- 47 -

anticipatio, onis f , , ,
.. ,
( )
empathia, ae f
-
sympathia, ae f ,
-
ambidextria, ae f (.ambo-; dextri- )
-
endophasia, ae f ( )
, , -
NB!

I.


.
1.Infraorbitalis, supraclavicularis,

infratrochlearis, supratrochlearis, interclavicularis, interosseus, intralobularis,


intramuscularis, parasternalis, episternalis, suprasternalis, subcorticalis, subpleuralis.
subduralis (o ), epitympanicus, endocervicalis, antenatalis,
postnatalis,intranatalis, interalveolaris, intertarsea, subcutaneus, extrapulmonalis,
extrapyramidalis, paravesicularis, submandibularis, retrobuccalis, premolares,
adducens, abducens, abductio, praeglaucoma , praecancerosus, perivascularis.
2.
Adaptatio, readaptatio, aggravatio (gravis-)- (),
applicatio(plico-),exhumatio(humus-),decompensatio,
desactivatio,
absorptio(sorbeo-,
),
adsorptio,
praemorbidus,exenteratio seu eventratio,exarticulatio, exstirpatio( stirp-
), synphalangia, dementia,diastole(
), systole( ),
diathermia (thermos- ), invasio (vado- , ),
disseminatio (semino- ),endemia( demos- , , ).
praesenilis, prodromalis(dromos-)- , ,
metathalamus, hypothalamus, epithalamus, epitympanum, epicranium,
epiphysis(phyo-), diaphysis, metaphysis, apophysis, eutopia, dystopia,

- 48 -

revaccinatio, degeneratio, antagonismus ( agon-), invalidus (valids


),collectivus.

4. :
), , , , , ,
)(),
(),
(

),
(), , (
), , ( ),
( ), (
), ( ).

5. . :
1. adductio

- , ;

2. abstinentia

- -, ;

3. apophysis

- , ;

4. antitragus

- ( );

5. anamnesis

- , ;

6. anatoxinum

- , , ;

7. analgesia

- , ;

8. conjunctiva

- , ;

9. compressor

- , ;

10. contralateralis

- ;

11.diaphysis

- , ;

12. dystonia

- , ;

13. disseminatio

- ;

14. diffusus

- , , ;

15. dialysis

- , ;

16. desinfectio

- , ;

17. degeneratio

- , ;

18. entoderma

- ,
;

19. exoglossia

- ,
, ;
- 49 -

20. endoscopia

-
, ;

21. epiglottis

- ;

22. entropion

- ;

23. eurhythmia

- , ;

24. infraorbitalis

- ;

25.intermuscularis

- ;

26.impressio

- ;

27. impotentia

- , ;

28. immunitas

- , ,
;

29. metathalamus

- ;

30. metastasis

-
,
, ;

31. mesoderma

- , ;

32. mesogastrium

- , ;

33. praesenilis

- ;

34. prognosis

- , ;

35. postnatalis

- , ;

36. periarterialis

- ;

37. parotis (ot- -)

- ;

38. paracusia

-
, ;

39. periosteum

- , ;

40. perforatus

- , ;

41. pertussis

- , ,

(tussis )

42. prognathia

- , ;

- 50 -

43. pardontosis

- (pardontium ,
), ;

44. periodontium

-
,

, ;

45. retronasalis

- ;

46. retrognathia

- , ;

47. respiratio

- , ;

48. recurrens

- , ;

49. seretio

- , ;

50. anabiosis

- (. anabiosis - )

, ,
, .

4
, , ,

.


noo-, noia
phreno-, -phrenia

, ,
,

- 51 -

kephalo-, cephalo-

-cephalia
-mnesia

somato-, -som

philo-, -philia
-. ,
-,
,
-.

phobo-, -phobia
(phobos , )
tropo-, -tropia

,
, -.
,
(psyche , )

psycho-, -psychia

osteo- (osteon)

acro-, -acria (akron

podo-,-podia
cheiro-, cheria, -chiro
stetho- (stethos)

spondylo- (spondylos)

cardio-, -cardium

(kardia)

arthro- (arthron)

podo-arthria

- 52 -

stomatoglosso-, -glossia
rhinothymohebe -

, ,
.

mens, mentis f
paranoia,ae f -

paranoidum, i n -
paraphrenia, ae f -
mentismus,I m -
schizophrenia, ae f -

hebephrenia, ae f -

, ,

,

,
( )(. )

,

dementia, ae f -

affectus, us m-

,

,

,

thymopsychica, ae f -

- 53 -

noopsychica, ae f -
marasmus, i m -


NB! ( ).

diathesis, is f -

,
-

I , :

, ,
______________________
, __________

__________________________________
,
___________________________
, __________________________

,
______________________________________
,
, , ,
,
_________________________________________

- 54 -

3. .
: , , ,
, , .
: , , , .
4.
paranoidum, mentismus, paraphrenia, schizophrenia, hebephrenia, dementia,
thymopsychica, noopsychica, encephalitis, arthritis, spondylosis, rhnitis, cardialis, e,
dysarthrosis, ierophobia (hieros- ), demophobia demos-,
), isolophobia (isolement- .)
, , . ,,
, ,
osteogenus,odontogenus,hepatogenus,hirospasmus,macropodia,
brachiocephalicus (a, urn)
, , , ,
, , ,
5.
arthropathia neurogena, arthromyodysplasia congenita, artrosis primaria,
arthrosis secundaria, dementia infantilis(. ), arteriae pedunculares
laterales,affectus astenicus, affectus pathologicus, ataraxia neuroleptica, autismus
infantilis, aura visceralis, aura motoria, diathesis neuropathica.

5
,

- 55 -

splanchno-

gastro-, -gastria

entero-

laparo-

, ,

pneumono-, pneumo
nephro-

metro-, -metra, hystero- (hystera)-

NB! hysteria, ae f ,
, ,

. ,
.

, , ,
, , ,
logo- (logos)

lalo-, -lalia

-lexia

-phasia

-logia

-scopia

-metria

,
,

,
,
,
- 56 -

-graphia (grapho)

, ,

-gramma

, ,

( )

-therapia

, ,

patho-, pathia
,

-algia,-algesia,-odynia

,
()
dissimulatio, onis f

- -

explosivus, a um ,
-
involutio, onis f -
deprivatio, onis f
-
perversio, onis f -
praecox, ocis -
remissio, onis f ,
-
intermissio, onis f - -
recurens, ntis , -

- 57 -

relaxatio, onis f -
suggestio, onis f -
acathisia, ae f ,
-
astasia-abasia- -
catatonia, ae f
,
enuresis, is f
-
N B!

I. .

:
somatoscopia,acroalgia,spondylodynia,arthropathia,cardiographia,hormonother
apia,nosologia,brachialgia,logopathia,spondylographia,rhinologia,glossalgia,odontalg
ia,
lymphonodus, thyreopathicus,thyroglossus, thyreogenus, podalgia, acheiria,
chiroscopia, gonalgia, apodia, osteologia, pathologia, osteoarthropathia, stomatologia,
somatologia, hysterorrhaphia, hysterographia, hysteroscopia, lalophobia.

II. :
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
(), , ,

III. :
; () , . .
;

()
;
() , , ,
() , ,
, , ,

- 58 -

, , , ,
,

IV.

(), (. Helios-), ,
, , , ,
,
, ,
, , ,
, , , , ,
,
, , , ,
,
,
,
,
,

V.:
gastropathia hypertrophica, gastroenteritis infectiosa, hebephrenia depressiva,
delirium acutum, delirium hystericum, delirium senile, mania atonoca, mania
oneiroidea, mania senilis, neurasthenia vascularis, neurosis infantilis, neurosis
iatrogena, neuropathia angiotrophica.

altruismus, i m -


,
,

.

acoasmus, i m

, ,
,

debilitas, atis f-
delirium, i n-
fuga idearum
infantilismus, i m -
puberas, atis m

- 59 -

rigidas, atis f

sopor, oris m -

,,

,

stupor, oris m -

alalia, ae f

,

,

,

alexia, ae f !

logoclonia, ae f -

logoneurosis, is f-
,
mutismus, I m -

schisophasia, ae f -


( )
;

verbum, I n

verbigeratio, onis f-

aphasia, ae f -

paraphasia, ae f -


- 60 -

alexithimia, ae f -

..
osme, osmia

orexis, -orexia

-anthropos-

-morph-

, ,

-kripto-(kriptos)

- specto-

- onto-

acquisitus, a, um

conginitus, a, um

labilis, e -

c,

nativus, a, um -


1. :
paranoidum alcoholicm, lymphocytosis infectiosa acuta, atherosclerosis
obliterans, colitis cystosa, colitis superfacialis, inflammatio fibrinosa, inflammatio
purulenta, blastoma malignum, sarcoma osteogenum, chondromatosis ossium,
- 61 -

punctio intestinorenalis, splenitis maligna, pyelitis cystosa, pyelonephrosis chronica,


pyelonephritis tuberculosa, arthritis migrans, bursitis articulationis genus, ankylosis
dentium, occlusio anterior, bursitis radiohumeralis, lien mobilis, carcinoma renis,
carcinoma fibrosum, carcinoma gigantocellulare, tumor malignus, tumor benignus,
carcinoma hepatocellulare, pleuritis carcinomatosa, osteoarthrosis senilis.
2.,
, , ,
, : , ,
, , ; ,

, .

3. :

..
,
,
________________
,
_________________________(
)


_______________________________
_______________,

________________________________
4. . .
, , ,
, ,
, , , , :
, , , ,
,
- 62 -

7
,
; ,

bio-

(bios)
,
,

-pno, -pnoea (pnoe; pnoia)


,
, ,

geno-, -genesis, -genesia


aesthesio-, -aesthesia

, ,

, ,

astheno-

,
(. spiro, spiratum
, , )

spiro-

, ,

pneumo-, pneumatoaro- (ar, aros; . ar, aeris


)
-kinesia, kinemato-, kinemo-,

kineto- (kinesis)
-crin-, -crinia

, ,
(krino , ;
)

-penia

(penia , )
- 63 -

,
,

-cytosis (. ytus + osis)

-plegia

-rrhagia

, ,

-stasis
tono-, -tonia (tonos; . tonus)
-plasia

,
, ,

-tensio (. tension)

-tropho-, -trophia
(trophe )
,
- mania
,
oxy-, -oxia

,
(oxys , ,
. oxygenium )

phago-, -phagia

, ; ,

praxi-, praxia

, ,
-bulia

thanato-,-thanasia

- 64 -


1. :
-

( . )
( claustrum- , ,
)

, (agora)
(mysos- )
(clepto- )
(mytho- , )
(dromos )
; (dipsa )
3..

:
, , , , ,
, , , , ,
.

I.

, :

Apno, hypopno, pneumocephalia, tenorrhaphia, arohaemotherapia,


pneumographia, respiratio, inspiratio, pneumarthrosis, sphygmogramma, atrophia,
dystrophia, hypertrophia, vagotropus, anoxia, hypoxia, haemophilia, arophagia,
arotherapia, ophtalmorheographia, tetraplegia, ardioplegia, ophtalmoplegia,
hypertrichia, aphonia, sphygmophonia, aethiologia, aethiopathogenesis,
phrenicotomia, schizophrenia, paraphrenia, phacoma, lipodystrophia,

- 65 -

8
, , ,

haemo-, haemato-

-aemia

histo -, histio
myo -, -mysium

(,
(.myos)

cyto -, -cytus
( .kytos) ,

chondro
()
-cele

neuro -, neuriadeno

angio

blasto-, -blastus

, ,

- 66 -

hypnopedia, ae f -

hypobulia, ae f

(bule-)-

hypokinesia,ae f-
,

- .

hypnosis, is f -

logogenus, i m-


( )


1. :
Haemolysis, haemotherapia, haemostasis, empyema, haemangioma,
haemangiomatosis, haemarthrosis, haematologia, haematoma (
), haematonephrosis, azotaemia, cholaemia, uraemia,
vasoresectio, vasotomia, ectopia, vasoconstriction, myoma, myoblastus, thymocytus,
myoblastoma,perimysium, endomysium, acrohidrosis Myocardium, myometrium,
carcinosarcoma,
cytopenia,
hydraemia,
lymphocytes,
lympho(cyto)penia,
hydrarthrosis, lymphorrhoea, chondroblastus, chondroblastoma, epicranium,
epipharynx, meningocele, anaemia, toxaemia, myasthenia, dystrophia.
Neurosis, neuritis, neuroma, neurolysis, angioneurosis, adenotomia,
lymphadenitis, lymphangitis, hyperaemia, lymphadenoma, lymphangioadenographia,
hidradenitis, anhidrosis, aesthesiologia
Angiectasia, phlebectasia, anaesthesia, hypaesthesia, phlebosclerosis,
erythroblastus, ovocytus, dermatosis, dermographia, mesoderma, periderma,
dermatitis, dermatostomatitis, sphygmographia, ureterolysis, pneumolysis,
pneumonomalacia, lithotomia, lithiasis, cholelithiasis, urolithiasis, broncholithus,

- 67 -

broncholithiasis,
achlorhydria.

dysfunction,

chylothorax,

chyluria,

chylocele,

paracystitis,

2.: , ,
, , ,
, , ,
, , ,

, , , .
, ,
, , ,
, , , .

9
, ,

phlebo - (phleps, phlebos , )

teno - (tenon)

dermo -, dermato--derma

uro -, -uresis, -uria

chole-, -cholia

chylo-, -chylia (chylos

(,
)

hidro - (hidros)

,
hydro - (hydor, hydatos )
, (toxon ,
; toxicon )

toxo -, toxico-, toxi-

- 68 -

litho-, -lithiasis (lithos)


onco - (oncos)

,
1) , ;
2) ; oncoma ()
, ,

carcino -

(myelos
)

myelo -, -myelia

(mastos
, ))
masto-

( otos )

oto -, -otia
,

ophthalmo-,-ophthalmia (ophtalmos)

sphygmo-, -sphygmia

, ,

-paedia

(paideia )

tricho-, -trichia

onycho-, -onychia

dacryo-

pepsis- -pepsia

- 69 -

.., ,

gyno-, gynaeco- (gyne, gynaikos)

andro-, -andria (aner, andros)

geri-, gero-, geronto

, (geron, gerontos)

paedio-, paedo-

(.paidos, paedion)

xeno-

-genius

enophobia, ae f
( ) () ,

:
1. - , :
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, , , , ,
, .
,
,
,
,
,
, , , , ,
,
,

;
,
, , , , ,
,
,
,
,
,
, , , , .
2.

:
, , ,
, , , ,

- 70 -

, , ,
.
, , ,
, .
3. . :
synostosis, myelopathia, aplasia, dysplasia, hyperplasia, dysgraphia, dyslexia,
oculographia, ophthalmoplegia, amnesia, schizophrenia, hydrorrhachis, haemopoesis
dysmorphosis, haemotherapia, hemianopsia,platibasia, hypobulia,
hyper(hypo)kinesia.autocranioplastica, dyspepsia,
4. .. :
, , , , ,
, , ,
,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
(.), , , , ,
(htdone ).

5. :
, , ,
, ,
, , :
, , , , ; , ,
, , ,
, , ,
,
; ,

10

,
, ,

- 71 -

auto- (autos )

, ,

allo- (allos )

hetero- (heteros )

homeo-, homo-

(homoios ; homos )
,

iso- (isos)

aniso- (anisos

( an + isos)

neo- (neos)
,

topo- (topos)
pharmaco-

(pharmacon)

tele, teleo-, telo-

; ;

pseudo- (pseudos )

ortho- (orthos )

, ;

xero- (xeros)

ryo- (kryos )

, ,

thermo-, -thermia
pyr-, pyro-, pyreto-

,; ( thermos)
, ,


1. .,
, , , , , ,
, , , , ,
- 72 -

, , , , ,
.
2. , :
), , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , , , .
),
,
,
,
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , .
.
III. : astasia: astatica, atactica, astenica; stupor psychogenus,
xanthochromia congestiva liquoris cerebrospinalis, vitium cordis, appendicitis
reccurens, leptomeningitis serosa acuta, gingivitis hypertrophica, abscessus
peritonealis, thorax asthenicus, facies myopathica, poliomyelitis acuta, sclerosis
anglogena, parodontopathia trophica, bronchoectasis congenita, resectio ventriculi
subtotalis, palpitatio cordis, tuberculosis pulmonum cavernosa, abscessus palati duri,
sanatio cavitatis oris, , dilatatio cordis myogena, collapsus cardiogenus, tabes
hypophysialis, syndromum gastrocardiale,

11
. , ,
macro- (makros )

micro- (micros

,
megalo-, -megalia

oligo- (oligos ,
)-

, ,

- 73 -

, , ,

polypan-, panto-

, ,
brachy,
brady,
tachy-, tacho-

, ,

chromo-, chromato-, -chromia


leuco- (leukos )

, ,
,

erythro- (erythros )

cyano- (kyanos -)

-, ,

melano-(melas, melanos )

, ,

glycol-, gluco- (glykys )

, ,


1., .
Xenotransplantatio, xerodermia, xerophilus, telepathia, orthopaedia,
pseudostenosis, orthopno, cryoretinopexia, cryithalamotomia, thermoplegia,
coloptosis, brachyphalangia, sclerodermia, necrobiosis, melanodermia, leucodermia,
hyperglykaemia, glucosuria, melanoma, melanomatosis, cyanodermia, cyanosis,
cyanuria, dyschromatosia, chromatophorus, acroanaesthesia, oligophrenia,
oligosialia, oligodentia,
Hemiparesis, platycephalia, bathypno, heteroplasia, acidaemia,
xanthodermia, chloropsia, poliomyelitis, anonychia, chlorodontia, chondrosarcoma.
, , , , ,
, , , .
2. : dilatatio ventriculi sinistri, stupor psychogenus, ileus
duodeni, xanthochromia congestiva liquoris cerebrospinalis, vitium cordis,
appendicitis reccurens, leptomeningitis serosa acuta, gingivitis hypertrophica,

- 74 -

abscessus peritonealis, thorax asthenicus, facies myopathica, poliomyelitis acuta,


sclerosis anglogena,
3. :
, ,
, ,
, , ,
, , ( )
, , ,
, , ,
, ,
, (
, ) .

4. :
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
, ,
, .

5. ,:
paralysis giosso-labio-pharyngea, status praeinfarcticus, infarctus myocardii
transmuralis,ruptura septi,interventricularis,extrasystolae ventriculares polytopicae,
pulpa lienis s. pulpa splenica, atherosclerosis arteriarum, coronariarun et aortae,
glandula sudorifera, ductus sudorifer, striae gravidarum.
6. , ;

- 75 -

, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , .

12
..
,

iatria, -iater (iatrea, iatros)

,
,

-ectasia, -ectasis (ektasis)


, ,

-ptosis
steno-, -stenosis
sclero - , -sclerosis

(ptosis ,)
,
, , ,
, , ,

-malacia

, , ,
,

-lysis, -lyt

1., ,
,
, 2.


, ,

-plastica (plastic - ,

, plasso , )
tomo- (tomos , ,
)

, (
)
,
- ,

-tomia (tome , )

ectomia (ektome )

stomia (stoma, stomatos )

- pexia (pexis )

-rhaphia (rhaphe )

,
- ,


,
( )

,
-.
,


1. , :
Splanchnologia,
gastroenterologia,
intestinoplastica,
laparotomia,
laparothoracotomia, gastrectasia, bronchoectasis, vagotomia, spondylotomia,
enteroptosis, proctospasmus,
hydrotherapia, pneumonopexia, stenocardia,
pylorostenosis, choledochoplastica, phthisiatria (. phthisis , ),
choledochostomia,
acroparalysis,
choledochogastrotomia,
splenoptosis,
hysteroscopia,
tomographia,
nephrotomographia,
nephrostomia,
hepaticoduodenostomia,
splenorrhaphia,
osteomalacia,
chondromalacia,
splanchnoptosis, metroplastica, pancreatotomia, pancreatocholangiorentgenographia,
thoracolaparotomia,
thoracogastroschisis.
rhachiotomia,
thoracocentesis,
cranioschisis, osteolysis

2. :

- 77 -

) , ( ),
, , () ,
, ( )
.
)
(-)
,

; ,
; , , ,
( ) , ( )
, , ,
.

3. () ,

.
)Haematomyelia,splanchnmegalia,xenogenus,cholangioenterostomia,polyoti
a,chylothorax,anhidrosis,hypaesthesia,endophytos (a, um), xophytus,(a, um),
autopyotherapia,erythrocytus, erythrocytosis, erythrophobia, bradypnoe,
tachypnoe,bradysystolia, hemiparesis, osteoarthritis, osteogenesis, lymphadenitis,
lymphangitis, lymphangioma, lymphadenographia, lymphadenosis, glycolysis,
lymphangioendothelioma, limphangiomatosis, limphangiomyoma, lymphoma,
lymphoma,lymphomatosis, lymphopenia, panserositis,lymphorhoea,
lymphosarcoma,lymphosarcomatosis, lymphocytus, lymphocytoma,, lymphocytosis,
biopsia,autopsia,chylostasis, oligophrenia.
),,,,
,,,,,
,,, ,,,
,,,,,
,, ,
,,,,,,
,,,,,
,,,,, ,
,.

13
, ,

daltonismus, us m - -
daktilologia, ae f -

- 78 -

amimia, ae f -
. )-
anamnesis, is f ( )-
anorexia, ae f ,
( - )-
apraxia, ae f , ,
cortex tncephali-
astasia, ae f - ,
musculorum corporis-
attractio, onis f ( attrachere- )
- , -
delinquens, ntis , insultus, us m (
)-
mutismus, us m ( mutus ) ,

( )-
psychodrama - ,
.
rigidus, a, um , -
euphoria, ae f , ,
-
eudetismus-
-
abulia, ae f
-


1. () :
, , ,
, , ,
() , ,
, , ,
, .
anaesthesia psychica dolorosa, hypersomnia hyperglycaemica, oligophrenia
hypertensiva, delirium alcocholicum, stupor psychogenus, mutismus istericus,
infantilismus dystrophicus, neurosis jatrogena, anorexia: neurosa, neuropsychica,
neurotica; aerophagia neurogena, neuroglia marginalis.

- 79 -

2. ,

:
, , , , ,
, , , ,
,,, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
.

3. ,

,
:
., , , ,
, , , ,
, , .
4.
parodontopathia trophica, bronchoectasis congenital, resectio ventriculi
subtotalis, extirpatio uteri supravaginalis, ulcus duodeni, palpitatio cordis,
tuberculosis pulmonum cavernosa, abscessus palati duri, sanatio cavitatis oris,
abrasio uteri, dilatatio cordis myogena, collapsus cardiogenus, tabes hypophysialis,
syndrome gastrocardiale.

- 80 -

3
.

1

.

,
(. pharmakeia
).

.
.
.

:

, ..
,
,

81

1. (medicamentum)
, ,
.
2. (materia medica, substantia pharmaceurica )

.
3. - ,
.
4.

(forma

medicamentorum)

,
.
5.

(praeparatum

pharmaceuticum)

.
6.
,

.
7. ,

82

0,25,

0,03

2 :
() .
,

( , ),
.
,
, , .
,
.

(Imizinum)

()
3--
-10,1--5 -

83


: ,
, , , ,

1. ;
(Cardiovalenum) .cardia , . valeo - , + en
2.

.
in- ,
,
:
(Atropinum) Atropa belladonna
ol :
1. alcochol , .
2. oleum . ,
:
(Iodinolum) ,

;
(Aecolum) , ,
.

84

, - (Plasmolum),
( Dermatolum).

-al-, -nal- ,

(Hexabarbitalum),

(Amobarbitalum).
.
.
, - .
(Esperal) e- + spero- +
al (alcochol), .. .
Contratubex, Intralipid .
.
.
: (Paracet) Paracetamolum
(Enap) Enapril
.
:
- (Apo-Asa) Apo Apotex Inc., Asa
Acetylsalicycid Acid.


.

2 (
um)

um. : Ultracainum ; Resorcinum


.
:
1. ;

85

2. ( +);
3.-

.
Nota bene!


.

,
- , . ..
: tabulettae Analphenum
. ,
, . ,
.
.

-meth-, -met-

--

-aeth-, -eth-, -et-

--

-phen-,-fen

-thi(o), -ti-

-(azol)-, -zin-,-(a)zid-, az-

--,--,-.--

86

-benz-

--

-chlor- -clo-

--, -

-hydr-, -hidr

--

-oxy-, oxi-

--

.
-

-cycl-

--

,,

-sulf-

--

-sulfa-

--

, ,

-aesthes-

--

-alg- , -dol-

--, --

-chol-cid-

-cor-,-card-

--, --

87

-myco-

--

--press-, -tens-

--, --

-pyr-

--

-sed-

--

-sept-

--

,,
,

-test-, -andr-,

-, --

-ster

--

-thyr-

--


-vas-, -angi-

--, --

88

-cillin-

--

-mycin-

--

-cyclin-

--

-ceph-, -cef-,

-cep-

--,

--barb-

--

- ,

-cain-

--

-cort-

--

-oestr-

- -

, .
-coum(ar)- -cum-

--, --

-t(h)rom(b)-

--

-h(a)em-

--

,
(an) tarax, taract

- , . ataraxia () -

azepam , ,
azolm- , ,
calm- ( calm , .
brom-
gangl-
hypn-
lept, leps- 1. ,
89

,
2. . (epilepsis)

my(o)-

narc- . narce -
nerv-
neur- . neuron -
nox- ,noct- . nox, noctis -
somn- .somnus
verin-

cer(ebr) -
cogit, cogn-.cogito- cognito-
encephal(l), (en)cephal
mem- . memoria -
no(o)--nus, noos -

dopa 1 -
parc, park parkinsonismus

(A, B, C, D, )
, .
(B1, B10).
vit- ,
.
, .

90

undecim
hendeca
deca
hepta
penta
tetra, quattuor
hexa


(. asum)

: Amilasum,
Lipasum


-enz-, -zym (), : Merkenzym

, .

: Pancreatinum (pancreras )
Pepsinum (peps-, pept )

:
1. mon (o)-

2. di-

- -

3. tri-

4. tetra-

91

5. penta-

6. hexa-

7. hept(a)-

8 . oct(a)-

9. ennea-

- - -
non-

10. dec(a)-

()

11. undec-

12. dodec-

13. tridec-

14. tetradec-

15. pentadec-

I.
; ,
: Sinipres, Supracillinum,Valocordinum, Cocarboxylasum,
Morphinum,

Testoenatum,

Rifothyroinum,Radedorm,

Finlgon,

Mycosolon,

Amycazolum,

Sarcolysinum,

Alprazolam,

Bicillinum,

Mammophysinum,

Oestronum, Erythromycinum,Diazepam, Avitum, Valosedan, Diiodthyrosinum,


Polyoestradiolum, Pharyngosept, Adrianycinum,Tazepam, Mycoseptin, Panadol,
Chinocidum, Chlorophthalmum, Methicillinum, Kanamycinum, Cholosasum;
Neuleptil, Oligovitum, Amobarbitalum, Rifamycinum, Novurit, Sulfazinum,
Pantocidum, Pyocidum, Streptodesasum, Norsulfazolum, Urodanum, Cephalexin,
Ceporex, Adrenelinum seu Epinephrinum, Gonadotropinum, Somatotropinum,
Histidinum,

Novocainum,Bromazepam,

Calmeram,

Leponex,

Haemodesum,

Enterodesum, Haemophobinum, Panangin, Quadevitum, Mydocalm


Butamidum, Synoestrolum, Gentamycinum, Synthomycinum, Leocainum,
Phenobarbitalum, Barbamylum, Leucogenum, Laevomycitinum, Mycoheptinum,
92

Myelosanum, Anaethesinum, Hydrocortisonum, Calmose, Hypnomidate, Dormiplant,


Nootropilum, Cardidopa, Parcopan.
I. - : ,
, ,, , , , ,
,, , , ,

,, , , , , ,
o, , , , , ,
;

, , , , , , .

2
:
1.

arosolum,i n () ,

,
2.

gutta,ae f () ,

.
.
3.

infusum,in ()

4.

decoctum,i n () ,

5.

tinctura,ae f () , ,

,
,
.
6.

extractum,i n ()

;

7.

sirupus,i m () ,


93

8.

emulsum,i n () ;

, ;
,
9.

suspensio,onis f () ,

,
; ,
.
10.

solutio,onis f () ,
;
,
.

11.capsula,ae

()

( , ..)
;
12.

emplastrum,i n ()

,
; .
13.

unguentum,i n () ,

; .
14.

linimentum,i n () .

15.

pasta,ae f ()

20-25%.
16.

briketum, i n () -

.
17.
,

dragee (.) ()

.
18.

granulum, i n ()

, .
94

19.

tabuletta, ae f ()

, ;
, ( ) .

compressi

( ).
, tabulettae
obductae.
20.

pulvis, eris m () ,

; ,
( ) .
21 species (Gen. specierum) - () ,

, , .- , ,
.

1.

. .., ..
.
. .. .

Solutio Adrenalini

Pulvis Iodoformii

Pasta Cocaini

Solutio Novocaini

Tabulettae Pentalgini

Extractum Calendulae

95

2. ,
, :
Solutio Epinephrini oleosa - ()
Unguentum Hydrargyri cinereum ()
Tabulettae Valisedanum obductae

3.
..
..

Decoctum fructuum Sennae -


Infusum florum Arnicae -
Infusum radicis Valerianae

:
:

cortex, icis m -

herba,ae f -

flos, floris m -

radix, icis f -

folium, I n -

rhizoma, atis n -

fructus, us m -

semen, inis n -

gemma, ae f -

Calendula,ae f - ,
Convallaria, ae f -
Eucalypthus, I f -
Mentha,ae f (Mentha piperita )
Salvia, ae f -
Althaea, ae f -
Valeriana, ae f -

96

Aloe, es f -

:
rectificatus, a, um (Oleum Terebinthinae )
spiritus, us m -
spirituosus, a, um -
fluidus, a, um -
siccus, a, um -
spissus, a, um -
oleum, I n

:
Gangleronum, i n
Adrenalinum I, n

Dibazolum, I n

Ichthyolum, I n

Norsulfazolum, I n

Novocainum, I n

Synthomycinum, I n

Cocainum, I n

Phenolum. I n

Encephabolum, i n -

Romprakinum,i n

Mylostanum, i n

Relaninum,i n

Hexobarbitalum, i n


1.. .

97

solutio Formaldehydi, solutio Adrenalini, emulsum Iodoformii, pasta


Iodoformii, Ampullae Novocaini, Unguentum Heparini, Solutio Camphorae oleosa,
Tabulettae Mylostani, radix Althaeae, flores Calendulae, Dragee Undevitum,
tabulettae Aloes obductae, unguentum Tetracyclini

ophthalmicum, extractum

Belladonnae siccum, sirupus Althaeae.


2. :
, , , , , , ,
, , , ,
.
, , ,
,

, , ,
.
, , ,
, , , ,
.
3

.
:
(Accusativus) (Ablativus).
:
: et , atque .
: aut, seu .
aut ,
, , .
:
Convallaria aut Belladonna
tabulettae Dimedroli 0,5 aut 0,25
0,5 0,25
98

: Glycyrrhiza seu Liquiritia , (


).
seu , ..
, , .
Nifedipin seu Corinfar (
).

:
ad usum internum (externum)

()

in vitro 1) 2) ,
in vivo

in ampullis

in tabulettis (obductis) - ( )
in capsulis (gelatinosis; - (;
)

amylaceis)
in oblatis

in spritz-tubulis

- -

in granulis

-
-

in crystallis
cum Glycerino

cum Camphora

cum extracto

rhizomata cum radicibus

per se
per os ()
per rectum
pro infantibus
pro injectionibus
99

pro inhalatione
pro die ;
pro dosi
pro narcosi


:
1. Inscriptio - - .
2. Datum - .
3. Nomen aegroti - , .
4. Aetas aegroti - .
5. Nomen medici - .
6. Praescriptio - .
7. Subscriptio -

, , ,
.
8. Signatura - ,
"Signa" - .
9. .
6, 7, 8 .
, 2
: Recipe: ( :)
.
1)

.
2)
1)

.
()

() .
( ) .

100

:
Recipe:

( )

? 10 (Acc.)

(. . - ..) - Gen. (? )

- 5.0 (5 -

"" );

- 5 ml.
, 1 ,
.

guttam/guttas ( Accusativus sing./plur.): guttam I (

) guttas V ( ).
,
ana
.
:
Recipe: Solutionis Tripaflavini 10% 5 ml
Da tales doses numero 6 in ampullis
Signa:

Recipe: Unguenti Xeroformii 3% -10,0


Detur Signetur:

NB! , "", "


"

(Accusativus singularis/pluralis).

Recipe: Tabulettas Ketabolini 0,25 numero 10


Da.Signa:
Recipe: Tabulettas Codterpinum 0,0002

101

Da (Dentur) tales doses numero 10


Signa:
:

,

.
!
Da. Signa:

. :

Detur. Signetur:

. .

. .

. . :

Misce. Da. Signa:

. \:

Misceatur. Detur. Signetur:


.\ .

.\:

Divide in partes aequales

Da (Dentur) tales doses

()

Sterilisa! Sterilistur!

! !

Repete. Repetatur.

. :

fio,fieri
(, ):
Singularis (fiat)
Mise, fiat pulvis

- ,

Mise, fiat suppositorium

- ,

Misce, fiat unguentum

- ,

Misce, fiat linimentum

- ,

Misce, fiat pasta

- ,

102

- ,

Misce, fiat emulsum


Pluralis (fiant)
Misce, fiant species*

- ,

NB! Misce

1.
) ,
, ,
, , .

) 10 20 .
. . .
10,0
. .
10,0 20, 0
, .
6 . ! . .
1,3 20 .
,
2. : , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, .
3..:
Recipe: Tabulettas Quadevitum obductas numero 25
Da.Signa:

103

Recipe: Dragee Undevitum numero 50


Detur. Signetur:

Recipe: Aetheris pro narcosi 100 ml


Da in vitro nigro
Signa:
Recipe: Solutionis Diprophyllini 10% 6 ml
Da tales doses numero 8 in ampullis
Signa:

Recipe: Pulveris Iodoformii 20,0


Detur.Signetur:

Recipe Tramadoli1,0
Lanolini
Vaselini ana 10,0
Misce, fiat unguentum
Da.Signa:

3.:
: 0,1
:

: 100
.

: 10% 200
. :
: 20,0
..

104

: 100.0
.:
: 10,0
, :
: 40% 200,0
.:
: 10
.:
: 200,0
.:
: 1%
20
:

: 0,0001
12
:
:
15,0

,
, :
: 0,02
10
. :
: 180,0
200,0
. .

105

:
: 5
15
. . :
: 15,0 150
1
. . :
: 100
2
. .
:
:
15,0
. .
:

: 100
.
:

:
Belladonna,ae f - ,
Crataegus,I f -
Frangula,ae f -
Hypericum, I n -

106

Rheum, I n -
Urtica,ae f -

Aether, eris m -
Barbitalum-natrium -
Cordigitum,I n -
Dimedrolum, I n -
Diprophyllinum, I n -
Euphyllinum, I n-
Furacilinum, I n -
Mentholum, I n -
Nitroglycerinum, I n-
Phenacetinum, I n-
Validolum, I n-
:
aethylicus, a, um -
aqua,ae f -
destillatus, a, um-
fluidus, a, um -
oleosus, a um -
camphoratus, a, um

107

:
- (, ..)
- (, ..)
- (Misce. Da. Signa)
:

, : extr. - extractum

, ,
: hb. - herba
aa - ana

(t- ra - tinctura)

- , :
D.t.d. - Da tales doses
- ,
.

:

Rp.:

Recipe:

aa

ana

ac.,acid.

acidum

aq. destill.

aqua destillata

amp., in ampull.

in ampullis

comp., cps.,cpt

compositus

concentr.

concentratus

cort.

cortex

D.

Da. Detur. Dentur

;

D. t. d.

Da (Dentur) tales doses

108

)
dec., dct.

decoctum

dep.

depuratus

dil.

dilutus

div.in p. aeq.
empl.

Divide in partes aequales


emplastrum

emuls.

emulsum

extr.

extractum

f.

fiat, fiant

()
fl.

flos; flores

fol.

folium; folia

fr.

fructus

gran.

granulum

gtt.,gtts

guttam / guttas

hb.; h.

herba

inf.

infusum

in caps.

in capsulis

in tab.

in tabulettis

in vitr.nigr.

in vitro nigro

lin.

linimentum

M.

Misce. (Misceatur).

()

mucil.

mucilago

numero

obd.

obductus

ol.

oleum

past.

pasta

praec., pct., ppt praecipitatus

pro inject.

pro injectionibus

pulv.

pulvis

109

q. s.

quantum satis

r., rad.

radix

rectif.

rectificatus

S.:

Signa:Signetur:

.
.

sem.

semen

sir.

sirupus

sol.

solution

sp.

species

Steril!

Sterilisa! Sterilisetur!

!
!

supp.

suppositorium

c;

susp.

suspensio

tinctura

unguentum

t-ra, tct., tinct.


ung.

1. ;

:
Rp.: Rohypnoli 0.25
D. t. d. N10 in tab.
S.:

Rp.: Estrazolami 0.01


Neroleptini 0.3
M., f. pulv.
D. t. d. N 10 in caps.
S.:
Rp.: Acrichini 0.1
Rp.: Extr. Belladonnae 0.1
Glucosi 0.3
Dimedroli 0.02
M., f. pulv.
Euphyllini 0.2
D. t. d. N 12 in caps.
M., f. pulv.
S.:
D. t. d. N 10
S.:
Rp.: Tab. Thyreoidini obd. 0.1 N 10
D. S.:
Rp.: Theophyllini 0.25
Rp.: Tab. Dormiplanti 0.1

110

Dimedroli 0.025
D. t. d. N 24
D. t. d. N 10 in tab.
S.:
S.:
Rp.: Extr. Belladonnae 0.5
D. t. d. No. 12 in caps. gelatinosis
S.:
Rp.: Ol. Ricini 1.0
D. t. d. No. 15 in caps. gelatinosis
2.

:
: 0,0001
12
:
:
15,0

5,0
,
, :
: 0,02
10
. :
: 180,0
200,0
. .
:
: 15,0 150
1
. . :
: 100
2
. .
:
: 10
. :
:
15,0
. .
:
: 100
.
:

111

-
A
acutus, a, um
ala, ae, f
ampulla, ae
angulus, i m-
anterior, ius-
aorta, ae, f
aortalis, e
apertura,ae-
arachnoidalis,e
arcus, us, m

articularis, e
auditivus, a, um
auricula, ae, f-
axis, is, m
B
benignus, a, um
C
calcarinus, a, um
callosus, a, um
camera, ae, f
canalis, is, m
caput, itis, n-,
caroticus, a, um
carpus, i, m
cauda, ae f
caudatus a um -
cavitas, atis, f
cavus, a, um
centralis, e
cerebellorubralis, e - -
cerebellum, i, n
cerebrum, i, n
cervicalis, e
chiasma, atis, n -
chorioideus, a, um -
ciliaris, e
cingularis, e
claustrum, i, n-
clavicula, ae, f -
cochlearis, e -
colliculus, i, m
112

columna, ae, f-
coma, atis n ,
comatosus, a, um-
commotio, onis f
communicans, antis
communis, e
conjunctiva, ae, f-
cornea, ae, f-
coronarius, a, um-
corpus, us, m -
cortex, icis, m
corticocerebellaris, e - -
costa, ae, f
costalis, e
cranialis, e
cranium, i, n-
cribrosus, a, um
crista, ae, f
cuneatus, a, um
D
dentatus, a, um
diabetes, ae f ,( ,
)
diabeticus, a, um
differens, entis , ,
diffusus, a, um - ,
diploicus a um
discus, i,m-
dorsum, i, n
durus, a, um
E
ellipticus, a, um
emboliformis, e
emissaries, e
endocrinus, a, um (
)
endocrinus, a, um-
epiphysis, is, f -
equinus, a, um
externus, a, um-
F
falx, falcis f-
fasciculus, i, m
fastigium, i, n
femur, oris, n-
113

fibra, ae, f
fibula, ae,f -
filum, i, n
fissura, ae, f
flavus, a , um
foramen, inis, n
fornix, icis f-
fossa, ae, f
fovea, ae, f
frontalis, e -
functio, onis f- , , ,
functionalis, e , ,
G
gallus, i, m
ganglion, i, n
geniculatus, a, um -
glandula suprarenalis
glandula thyroidea
glandula, ae, f
globosus, a, um
globus, I m-
glomerulus, i, m
gracilis, e
granulatio, onis f ,
gyrus, i, m
H
hepar, atis, n
hernia, ae f
hernialis, e
hippocampus, i, m-
humerus, i, m -
hypoglossus, a, um
hypophysis, is, f
hliacus, a, um-
I
incisura, ae, f -
infantilis, a, um ,
nferior, ius -
infraorbitalis, e
intersaccularis, e
interspinalis, e
intertransversarius, a, um
itervertebralis, e
intumescentia, ae, f
iris, idis, f -
114

ischiadicus, a, um-
J
jugularis, e -
juvenilis, a, um - ,
l
lacerus, a, um -
lacrimalis, e
lambdoideus, a, um
larynx, ngis, m
lateralis, e
lens, lentis, f -
ligamentum, i, n-
linea, ae, f
lingualis, e
lobulus, i, m
longitudinalis, e
lumbalis, e
M
macula, ae, f
magnus, a, um
major, majus
malignus, a um
mandibala,ae f
margo, inis, m
mastoideus, a, um-
mater, tris, f
materia, ae f
maxilla, ae, f
maxillaris, e
meatus, us
medialis, e
medianus, a, um
medius, a, um c
medulla, ae, f
membrana, ae, f
membranaceus, a, um
mentalis, e -
mencephalon
metacarpalis, e
metatarsalis, e
minor, minus-
morbus, I m -
motorius, a.um
N
nasalis, e-
115

nasus, i, m
nervus, i, m
nucleus, i, m, -
O
occipitalis, e-
occipitotemporalis, e - -
oculus, i, m
ophthalmicus, a, um
opticus, a, u-
orbita, ae, f-
orbitalis, e
os, ossis, n
ovalis, e
P
pallidus, a, um
pancreas, atis, n
paracentralis, e
paraganglion, i, n
parahyppocampalis, e
paraliticus, a, um -
paralysis, is f
parasympathicus, a, um
parathyroideus, a, um
paresis, is f ,
parietalis, e
patella, ae, f
pectinatus, a, um
pedunculus, i, m
pericardium, i, n
petrotympanicus, a um- -
phalanx, ngis, f -
pinealis, e
plexus, us, m
porus, us, m
posterior, ius-
praecentralis, e
processus, us, m-
proprius, a, um
protuberantia, ae, f
psychicus, a, um
pterygopalatinus, a, um -
pubicus, a, um-
pulmo, onis ,
pulvinar, aris n
putamen, inis, n
116

Q
quartus, a, um
R
radiatio, onis f
rdius, i, m-
reflexus, us m -, (
, )
ren, renis, m-
retina, ae, f
rhomboideus, a, um-
rotundus, a, um
rubrospinalis, e - -
S
saculus, i, m
saccus, i, m
scala, ae, f -
sclera, ae, f
secundarius, a, um
sella, ae, f
semicircularis, e
semicircularis, e -
senilis, a, um ,
sensorius, a, um
sensus,us m- ( ,
)
sigmoideus, a, um
sinus, us, m
somaticus, a, um ,
somatogenus,a,um ,
somatosensorius, a, um
spasmus, I m ,
spasticus,a, um
sphenoidalis, e
sphericus, a, um
spinalis, e
spinosus, a, um -
splenium, I n-
squama, ae, f
squamosus, a, um
sternum, i, n
subarachnoidalis, e -
sulcus, i, m
superior, ius -
supraorbitalis, e
suprarenalis, e
117

suprarenalis, e
supraspinalis, e -
sutura, ae, f
systema, atis n
T
tarsalis, e
temporalis, e
temporoauricularis, e -
terminalis, e
tertius a um-
thymus, i, m
thyroideus, a, um
tibia, ae, f -
toxicus, a, um ,
trachea, ae, f
transversus, a, um
trauma, atis n
traumaticus, a, um
trigeminus, a um , ,
trochlearis, e
tuba, ae, f
tuber, eris, n
tuberculum, i, n
tunica, ae, f -
turcicus, a, um
tympanicus, a, um
U
ulna, ae, f -
utriculus, i, m
V
vascularis, e -
vena, ae, f -
ventriculus, i, m
vertebra, ae, f
vertebralis, e
vestibulum, i, n
viscerosensorius,a, um
vitreus, a, um

118

( . + basis - ).
. . .
( . bberratio - ). 1. . ,
, ,
, , .
. .
, ,
, , .
. (-)
(-). 2. .
. .
(Abstinence syndrome; . bstinentia
; ). . . ,
,
, . .
: , ().
( . bsractio ). 1. .

..

, , .. .
.
( . bulia ).
. . .
(. + lexis + thymos
, ). 1. .
. 2. , .
,
.
( . . + lexis ).
, .. .
.
( . alter ). 1.
, .
; ,
.
( . ambo + valentia ).

119

1. . ,
, .
.
2. . (
),
, . , , . .
( . ambo + dextri )
. . . .
. ,
( , ).
( . amblys + ops )

() ( . . + mimikos
)
.
(. infantile amnesia)
, . .
2-3 . .
( . ana + gramma ) ,
, ,
, , .
( . analysis , ). 1.

(, ) , .
( . analogia , ). 1.
(, ). 2. (
), (, )
. .
( . anamnesis )
(),
(. . .)
/ , (. . .). .
.
,
(. . ).
( . anamnesis )
,
. .
.
120

( . anarthros , )

.
, (. anaphora;
. ana + phoros )
( ) .
- ( . an + idea , )
.-. ,
. : -.
( . anima ) ,
, ( . . )
. (. ).
(. anomia; . an + onyma ) 1. .
.
. .
(Anorexia nervosa; . an
. + orexis ) ,

, , ,
.
( . + osme )
( ,
).
( . anticipatio )
, , . .
, .
- . . .
( . anthropos + genesis
) 1.
(Homo) (, ),
..
( . anthropos + morphe ,
) , ( )
, , , , .
(. ) .
, ,

121

, (.: , ,
).
( . apatheia ). (. pathos
, ) ,
, ;
( . ad + perceptio )
,
,

, ( )
, (, . .).
( . + praxia ;
. )
, .
(. artifact, artifact, . rte + factus - ). 1.
- .
: ( . . , . .). . ( )
.
( . + symbolon )


. ,
, , , . .
: .
( . askesis , )
, , (,
.)
(, ),
.
( . associatio ).
( . + stasis ) -
, .
( . . + sthenos ; .
) ,
(): , ,
, , ,
. ( . a- + taxis - ).
. .
( . ataraktos , )
(341-270 . .) ,
,
122

, , ,
(). (), .
; , .

(. ).
(. attraction; . attrahere ,
, , ). 1.
() ( . audio . metron
)
. .
( . auto ). 1.
. (1911)
, ,
,
. .
. 2. . ()
(. infantile autism) ,
,
, , .
(, . autos +
gennao ) ,
,
.
.
( . . + phasis )

, ( ).
( . . + phone )
. .
( ,
), . . . .
, , ,
( , ),
. . . .
( . affectus , ).
. , -
.

123

( . bini + auricula )
( )
.

(. verbal paraphasia)
., .
- .

( . hemi + an + ops )
,
.
(. hemiplegia; . hemi + plege
, ) .
( . genius )
,
, ,
, ..,
.
,

. .
( . genos + typos , )
; ,
; . ( )
. . (1909). . . .
, ,
(1912). : .
( . hermeneutike
; , , .
, )
() , (
),

.
(

). .
124

(, .,
).
.
: , ,
, , , . .
XIX . (.
, . . , .-. ).
. .

(. hypermnesia) . .,
,
(, ) , ,
.
.
( . hyper , + pathos )
,
. (,
. .). .
.
( ., hyper , + aisthesis ,
)
, . :
.
(. hypnosis; . hypnos )
( ),

.
. . .
. ,
, .
.
(1841).
( hypnos + paideia )
,
. . :
, . .
( , , .),
.

125

() (. hypo + bule
) , : 1)
; 2) ,
, ()
. . .
(. hypokinesis)
.
( . hypothesis , )
,
()
,
.

( . daktylos + logos , )
,
,
. , .
, .
.
(. daltonism)
; ,
.
, . . .
(Dalton), (1794) .

( . delictum) , , . .
, ;
() .
(. . delinquentis) , .
,
.
( . delirium ) ,
,
, . .

. ,
126

( ), . .
, .
( . dementia ) ,
,
, , ,
.
. .
( . de ,
-, + realis ) ,
.
, . . .
,
(. , ).
. ,
.
( . dermatos + gliphe )
,
( ) , , .

(. ), .
.
(., ), , XIX
. .
(. dermographia; . derma + grapho
; .: )
(
),
. ,
()
. .
( . dys , +
arthroo ) ,
.
, - ,
.

,
,
, .
. ,
, , .

127

( . dys , , +
grapho ) , ,
, . .
,
.
( . Dys+lalia - ).
, -.
( .)
( .). : .
( . dys + lexia )
( . .
) .
, .
. . .
( . dissimulatio )
,
.

( . idios + synkrasis
). 1.
(., ,
.-. ; ,
). 2.
(, , ), (, ,
) .; , ., .
( . idioteia )
.
( . imbecillus , )
( ).
( . impresso ) ,

. .
( . impulsio ;
, ) (
),
, .

128

( . insulto , ), . .
( , ).
( . intellectus , ) 1)
,
; 2)

()

:
,
, , , , ; 3)
(. ).
( . intueri , )
,
,
.
( . infantilis )
. .
.

(. kairos + phobos )
() , , . .:
.
( . kakos + geusis )
, ,
; , . .
. .
( . kakos + grapho )
,
- (. .
).
.
( . kakos + osme ). 1.
: . 2. : .
,

(., ). . . . ,
,
. .: , .

129

( . kakos + phone )
, ,
.
( . kinesis )
( ),
, .
.
( . kinesis + aisthesis )
()
. ,

.
( . confabulatio , )

; (.
). .
( . conflictus ) ,
, , . ,
, .
(. craniology) ,
.
. . , .
(. craniometry) ,
.
(. cranioscopy) ,
.
.
( . kriptos , + mnesis
). 1. ( ),

( ) ,
, ,
(, , ). .
. . . 2. ,
( , ,
) ,
, , . . .
.

130

( . xenos + ). 1.
(. ). 2.
, ,
, . . .

( . labilis , ). 1.
,

. . . 2.
. ,
.
. .
( . logos + genes ,
) () .
( . logos + paideia )
,
,
.
( . logos + therapeia , ,
) ,


.
.: , .

( . makros + opsis )
( )
.. . , .
-

()

. ,
( ), (
. ). . (1889).
() , () .
( . manipulus , manus ). 1.
, , ,
. 2. , , , . 3.
,
131

( ,
, ), ,
() ; ,
. .

( . marasmos , )
, ,
;
. - .
( . metempsychosis )
-
. . , ., , ,
, , . .
. .

( . mikros + opsis )

. : . .
, , .
. .
( . mutus ) ,

..
( . discursus )
. :
-, -, -,
. . , , ,
, , .

( . obsessio ) ,
, , , ,
. : , . , .
( . nativus , )
, - , .
( . narkosis , )
,
132

, .
. .
( . narke + mania
)
( ).
( . )
, .
: , , .
( . negatio )
.
.
, .
.
( . nystagmos )
,
.
. , .

( . oculus + .
gravis )
, (

) ,
.
. .
. .
( olfaceo + . metron )
() , . .
(. ).
() (
,
. , .

(). . , ,
. . .

133

( . ontos + psyche + logos


) ,
. 1970 . (.
1936).

( . pantomimos
, ). 1. . 2.
, ,
, , , ,
.
( . para , + bios )
,
(.
); , . .
.
( . paralysis )
,

. .
( . paresis ). . ,
.
(Parapraxes).
(, , , , ,
..),
. : .
( . para , )
,
(-): 1) ,
,
(. . ); 2)
,
, (,
. .).
( . para , + phasis )
() .;
() .
(. paraesthesia) ,
, ., , , .-.
, . . .
, . . .

134

( . pathos )
,
, . ,
.
( . pais + logos , )
, XIX-XX .,
,
.
( . perseveratio )
, , , . .
(1894). . , ,
.
( .
,
, . philia ) ,
() ,
,
. : ,
, .
( . placere )
, (, ) .-.

.
( . plethysmos + grapho
) .
. . . .
.
( . pneuma + grapho )
. .
.
( . praxis )
(:
). .
(. ). ( )
: ( ), .
: , .
( . praegnans ,
, ) -,
, , ,
, .

135

(. psychogenetics) ,

()

,
.
,
-
. . ,
, ,
, .

,
.
. :
, ().

.
;
, ,
.

( . relaxatio , )
, ,
,
,
. . ( , ,
)
, . . ., .
. - .
( . retro + specto ). 1.
,
; . . .
. 2. (
) , . .,
() .
,
- ,
.
136

( . reflexus , )
( ),
/ ,
. . ,
. .
() ,
, , : , , ,
, , , , , .,
, . .
( . rigidus , ). 1.
.
. ,
. .. .
; ; (.
);
();
;

()

; ()
,
, ,
;
, (
, );
.
( . synergos ) .

,
,
.
( . syn + kinesis )
, ,
, (.,
).
( . syn , + . cresco ,
)
.
137

( . synthesis , ) 1.

(), , -,
(). , ., . 2.
.
, (.
), ,
.
( . sui + caedes )
, ,
.

( . tachistos , + skopeo
) ,
, . . .

( . phaino , + typos
, ) ,
,
.

( . phyle , + genesis ,
). .
. .
, .
( . phren , )
(
) ;
(. . )
(. ).
( . frustratio , )
, ,
. . , -.

138

( . chroma + opsis )
. .:
, ,
; ,
; ,
.
( . chronos + axia + metron
) ,
, (. .
)
(,
).
( . chronos + topos ;
)
, .
, , .

, ,
.
( . cyklos + grapho )

( , .),
( XIX .). . .
. :
,

3 , . .
.

, .

, .
, ,
.

(. schizophrenia; . schizo ,
+ phren )
, -

139

(. ,
.).

( . eidos , )

(, . 1 ,
10 ).
( . euphoria )
, ; ,
,
.
.

.
() ( . exter + receptor
) , , , , .,
, -
, ,
. . .
, .
( . extra + versae, versie ; .:
) ( ) ,
,

(,
,
), , . .
.
( . mys + grapho )

. ,
, ,
().. .
.
( . oculus + . grapho
) ,
.
( . retina , + . grapho
) ,
.
(). , ,
,
140

.


.
( . enkephalos )
,
,

. .
, .
( . elementum , )
, ,
. (. ).
( . empatheia ). 1.
. ().
.
, ,
(, ). 2. .

.
3.
,
() . .
. .
( .)
( .). , ,
.
, .,
, ,
, ( ). . .
, ,
. .
,
, , , (. ). ,
, . .
(. endophasia) . ; ,
, ,
.
(. epilepsy) -
,

,
.
141

( . ergon + grapho )
.
.
. . ,
,
, .
.
. . (,
) .
( . ergon + nomos )
, ,
, , ,
.
.
.
( . aisthesis ,
)

, ,
.
,
.. . . .
( . etnos , )
,
,
( ) ,
.
. . .
, ,
. -
.
. ,
.
. , .
( . ethos , )
. (.
).
( . efferens ) ,

. ., . . ,
142

( . centrum + fuga ). .
.
( . echo + laleo )
. . ,
, . .
(. ). .
,
.
( . echo + praxis )
,
. . . .
. ,
, ,
, (.
).

143

144