You are on page 1of 2

01/02/2012

Permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Di Luar Negara - Slip Pengha

SLIP PENGESAHAN PERMOHONAN SKIM PINJAMAN YURAN PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA DI LUAR NEGARA KELOLAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) SESI II TAHUN 2010

Nombor MyKad Nama Penuh No.Telefon Saudara/i,

: 920301016527 : MUHAMMAD FARRIS BIN MOHD HANAFI : R: 0136409560 H/P: 0196193729

Hari Masa

: Rabu : 12:41:17 tengahari

Tarikh : 01 Februari 2012

PENGESAHAN PENERIMAAN BORANG PERMOHONAN SECARA ON-LINE Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan saudara/i telah diterima dan sedang diproses. Keputusan permohonan akan dimaklumkan secara on-line di Portal JPA pada 30 Ogos 2010. Sekian, terima kasih.

Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam Mala sia

Nota: Cetakan slip komputer ini tidak memerlukan tandatangan. PERINGATAN PENTING Dokumen-dokumen yang perlu disertakan adalah seperti berikut: a) Slip pengesahan penerimaan permohonan online; b) Salinan Kad Pengenalan (Pelajar, Ibubapa/ Penjaga dan Adik-beradik); c) Salinan Surat Beranak (Pelajar dan Ibubapa/ Penjaga); d) Salinan Pasport (Pelajar); e) Salinan surat tawaran kemasukan ke universiti/institusi (Unconditional Offer) dan disertakan maklumat kos yuran pengajian setahun dan sepanjang pengajian; f) Salinan keputusan peperiksaan peringkat Ijazah Pertama untuk tahun-tahun sebelumnya; g) Salinan Sijil SPM / Sijil STPM / Matrikulasi / Diploma / A- Level / IB / Lain-lain; h) Salinan slip gaji ibubapa / penjaga; i) Salinan kad pencen ibubapa/penjaga; j) Salinan Borang EA (Swasta) dan Borang EC (Kerajaan) ibubapa / penjaga untuk 2 tahun terkini; k) Salinan No Objection Certificate (NOC) daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk kursus perubatan, pergigian dan farmasi sahaja; dan l) Salinan bukti bagaimana pemohon dapat menampung kos sara hidup dan lain-lain kos semasa mengikuti pengajian di luar negara, Contoh: salinan buku penyata bank, ASB dan lain-lain. Dokumen tersebut perlulah dihantar selewat-lewatnya 10 hari bekerja dari tarikh tutup permohonan seperti yang dinyatakan di dalam Garis Panduan. Semua dokumen sokongan mestilah dikepilkan (binding) dan disahkan oleh Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan dihantar ke alamat seperti berikut:

esilav2.jpa.gov.my/online_progs/spypln/print_slip.php

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA, BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN, ARAS 5, BLOK C1, KOMPLEKS C, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

1/2

01/02/2012

Permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Di Luar Negara - Slip Pengha PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62510 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (u/p: Unit Pena aran Latihan Sebelum Perkhidmatan)

esilav2.jpa.gov.my/online_progs/spypln/print_slip.php

2/2