You are on page 1of 12

Dokumen 1 22 SALINAN 113 BANK DAMAI BERHAD BORANG WANG TUNAI MASUK Tarikh : 1 Ogos 2011 Nama : Alan

Yiap ENTERPRISE Ringgit Malaysia : Lapan puluh ribu sahaja 100 800 50 10 5 1 No. Akaun 3068 3456 220901 Kegunaan Pejabat Diluluskan : Jumlah RM 80 000.00 No. :

Tandatangan : Akon

Dokumen 2 MEMO Alan Yiap ENTERPRISE Lc 878 Kampung Baru, 31700 Malim Nawar, Perak. Tarikh : Ogos 2011 PERINGATAN : Pemilik membawa masuk sebuah van yang bernilai RM 55,000 untuk kegunaan Perniagaan. Alan
_______________________________

Pengurus

ASAL INVOIS SYARIKAT LEON No. 36, Jalan Sentosa, 31900 Kampar, Perak.

No : 998

Tarikh : 3 Ogos 2011 Kepada: Alan Yiap ENTERPRISE Lc 878 Kampung Baru, 31700 Malim Nawar, Perak. Bil 1. Butir Pakaian Sukan Kuantiti 50 Harga Seunit ( RM ) 70 Tolak : Diskaun Diterima 3% JUMLAH Jumlah 3500.00 105.00 3395.00

(Ringgit Malaysia : Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima sahaja ) Syarat : 7% 7 hari Serahan : Angkutan Dibayar K&K di K Xian Penerima NIKE Pengurus

Dokumen 3

ASAL INVOIS SYARIKAT THENG THENG No. 79, tunku Abdul Rahman, 31900 Kampar, Perak.

No : 1001

Tarikh : 4 Ogos 2011 Kepada: Wang Chao ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak. Bil 1. 2. Butir Pakaian Sukan Tuala Sukan Kuantiti 25 25 Harga Seunit ( RM ) 18 8 JUMLAH Jumlah 450.00 120.00 570.00

(Ringgit Malaysia : Lima ratus tujuh puluh sahaja ) Syarat : 7% 7 hari Serahan : Angkutan Dibayar K&K di K Xian Penerima Dokumen 4 NIKE Pengurus

ASAL NOTE KREDIT SYARIKAT NIKE No. 36, Jalan Gopeng, 31900 Kampar, Perak.

No : 1320

Tarikh : 6 September 2011 Kepada: Wang Chao ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak.
Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:

Bil 1.

Butir Kasut Sukan

Kuantiti 5

Harga Seunit ( RM ) 80 JUMLAH

Jumlah 400.00 400.00

(Ringgit Malaysia : Empat ratus sahaja ) NIKE. Pengurus

Dokumen 5

Tarikh

: 7 September 2011

Penerima : Wang Chao ENTERPRISE Kerana : Kegunaan Pejabat Ringgit Sen

Baki akhir

80 000

00

Dimasukkan

Jumlah

80 000

00

Cek ini

5 000

00

Baki

75 000

00

No. : 000981 Dokumen 6 ( Keratan Cek )

ASAL INVOIS SYARIKAT Alatan Pejabat Ahmad No. 79, Desker Road, 31900 Kampar, Perak.

No : 1023

Tarikh : 8 September 2011 Kepada: Wang Chao ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak. Bil 1. Butir Rak Kasut Kuantiti 3 Harga Seunit ( RM ) 4,000 JUMLAH (Ringgit Malaysia : Dua belas ribu sahaja ) Syarat : 7% 7 hari Serahan : Angkutan Dibayar K&K di K Xian Penerima Ahmad Pengurus Jumlah 12,000.00 12,000.00

Dokumen 7

SALINAN INVOIS WANG CHAO ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak.

No : 1054

Tarikh : 10 September 2011 Kepada: SYARIKAT CHENG YIAP 12,Taman Sentosa, 41200 Kuala Lumpur, Selangor. Bil 1. 2. 3. Butir Kasut Sukan Tuala Sukan Pakaian Sukan Kuantiti 10 12 12 Harga Seunit ( RM ) 100 25 12 JUMLAH Jumlah 1000.00 300.00 144.00 1444.00

(Ringgit Malaysia : seribu empat ratus empat puluh empat sahaja ) Syarat : 7% 7 hari Serahan : Angkutan Dibayar K&K di K Alan Penerima Dokumen 8 xian Pengurus

SALINAN INVOIS WANG CHAO ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak.

No : 1064

Tarikh : 12 September 2011 Kepada: SYARIKAT FREEDOM 12,Taman Bunga Matahari, 31700 Malim Nawar, Perak. Bil 1. 2. 3. Butir Kasut Sukan Pakaian Sukan Tuala Sukan Kuantiti 25 13 10 Harga Seunit ( RM ) 100 25 12 JUMLAH Jumlah 2500.00 325.00 120.00 2945.00

(Ringgit Malaysia : Dua ribu Sembilan ratus Empat puluh Lima sahaja ) Syarat : 7% 7 hari Serahan : Angkutan Dibayar K&K di K Freedom Penerima Dokumen 9 xian Pengurus

ASAL INVOIS SYARIKAT KAH HUI No. 36, Jalan Aman, 31900 Kampar, Perak.

No : 1200

Tarikh : 13 September 2011 Kepada: Wang Chao ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak.
Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:

Bil 1. 2. 3.

Butir Kasut Sukan Tuala Sukan Pakaian Sukan

Kuantiti 25 25 25

Harga Seunit ( RM ) 80 8 18 Tolak : Diskaun Diterima 4% JUMLAH

Jumlah 2000.00 200.00 450.00 2650.00 106.00 2544.00

(Ringgit Malaysia : Tiga ribu lapan ratus lapan puluh sahaja ) Syarat : 7% 7 hari Serahan : Angkutan Dibayar K&K di K Xian Penerima Dokumen 10 NIKE. Pengurus

ASAL NOTE KREDIT SYARIKAT CHENG YIAP 12,Taman Sentosa, 41200 Kuala Lumpur, Selangor.

No : 1420

Tarikh : 14 September 2011 Kepada: Wang Chao ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak.
Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:

Bil 1.

Butir Tuala Sukan

Kuantiti 2

Harga Seunit ( RM ) 12 JUMLAH

Jumlah 24.00 24.00

(Ringgit Malaysia : Dua puluh Empat sahaja ) Alan. Pengurus Dokumen 11

ASAL RESIT RASMI SYARIKAT NIKE No. 36, Jalan Gopeng, 31900 Kampar, Perak.

No :127

Tarikh : 15 September 2011 Diterima daripada : Wang Chao ENTERPRISE Ringgit Malaysia : Tiga ribu Empat ratus Lapan puluh sahaja Bayaran untuk RM 3,480.00 Tunai / No. Cek: BNM 887002 NIKE Pengurus Dokumen 12 SALINAN RESIT RASMI WANG CHAO ENTERPRISE A-9 Kampung Malim Nawar, 31700 Malim Nawar, Perak. Tarikh : 16 September 2011 Diterima daripada : Syarikat Cheng Yiap Ringgit Malaysia : Seribu Empat ratus Dua puluh sahaja Bayaran untuk RM 1,420.00 Tunai / No. Cek: BNM 887064 Alan Pengurus Dokumen 13 : Menjelaskan Invois No. 1054 No :130 : Menjelaskan Invois No. 1320