You are on page 1of 39

hidup adalah pilihan

apakah Anda memilih untuk menjadi biasa atau istimewa?

biasa

istimewa

biasa

istimewa

Seperti ini ?

Atau seperti ini ?

pilihan istimewa

Dan sesungguhnya Kami jadikan isi jahannam kebanyakan dari jin dan manusia,

mereka mempunyai qalbu, tidak dipergunakannya untuk berfikir,


dan mereka mempunyai mata, tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakannya untuk mendengar, Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi

Mereka itulah orang-orang yang lalai


(TQS al-Araaf [7]: 179)

what difference?
6,5 milyar manusia tinggal di bumi
sebagiannya ingin menjadi istimewa sebagiannya juga telah menentukan pilihan hidupnya apa yang membedakan dengan kita?

the bond awareness level


adalah kesadaran penuh seorang muslim bahwa setiap perbuatannya akan dilihat oleh Allah swt

tingkat kesadaran ini muncul


setelah manusia mengadakan analisis tentang kehidupan manusia yang menghasilkan kesaksian sempurna

mengartikan hidup

misi hidup manusia di dunia


Aqidah = fikroh kulliyah ; landasan kebangkitan Penciptaanindividu Baats

Sebelum KD

KD
?
Hisab

Sesudah KD

Ibadah

(menjalankan Perintah dan menjauhi larangan Nya)

AL UQDATUL KUBRO

misi hidup manusia di dunia


Sekulerisme
Penciptaan Baats

Sosialisme - Komunisme
Sebelum KD

KD X Ibadah
?

Sesudah KD

Hisab

(menjalankan Perintah dan menjauhi larangan Nya)

misi hidup manusia di dunia

Sosialisme - Komunisme
Penciptaan

Baats

X
Sebelum KD

KD
Ibadah

Sesudah KD

(menjalankan Perintah dan menjauhi larangan Nya)

Hisab

agent on mission
Perkenalkan Diri Anda Agent Islam

bersenjatakan akal dan hati


dengan misi memakmurkan bumi job description al-Quran dan as-

Sunnah
waktu anda terbatas

muslimin akal kafirin munafiqin

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku,


maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (TQS Thaahaa [20]: 124)

Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan"

Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas


dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal (TQS Thaahaa [20]: 125-127)

life is choice, so which one will we take?

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (TQS al Baqarah [90] : 10)

Living the Afterlife dari titik akhirnya memetakan hidup

Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat (HR Bukhari)

orang asing atau sekedar lewat

Mereka tidak merasa senang dengan keadaan safarnya Mereka memahami bahwa mereka pergi hanya sementara Mereka menyadari bahwa semua akan mereka tinggalkan Mereka merindukan berkumpul kembali pada tempat asalnya

Kehidupan dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir (HR. Muslim)

kehidupan dunia
Letakkan kehidupan dunia itu
dalam genggaman tangan anda, jangan letakkan dunia didalam hati anda -Umar Ibnu Khattab-

harga dunia
Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat

kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan
Maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat? (HR Muslim)

lamakah perantauan ini?


Manusia zaman ini hidup dengan umur rata-rata 70 tahun Rasulullah Muhammad 63 tahun

apakah ini termasuk masa yang lama?

lama perantauan kita

Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada (malaikat) yang menghitung

Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja,
kalau kamu sesungguhnya mengetahui (TQS al-Muminuun [23] : 112-114)

lama perantauan kita

Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari

(an-Naaziaat [79] : 46)

lama perantauan kita

Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat di siang hari, (di waktu itu) mereka saling berkenalan.

Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah


dan mereka tidak mendapat petunjuk (TQS Yunus [10] : 45)

padang masyhar
Bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun dan Dia tidak menaruh kepedulian terhadap kalian? (HR Hakim dan Thabrani)

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Rabb dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun (TQS al-Maarij [70] : 4)

lama perantauan kita


maka perantauan Anda dan saya dibandingkan relativitas waktu di padang masyhar hanyalah terasa selama

2 menit 1 detik

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati (TQS al Anbiya [21] : 35)

Apabila telah datang ajal mereka,

maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun


dan tidak (pula) mendahulukan(nya) (TQS Yunus (10) : 49)

pemutus kenikmatan

Manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian jika kesemua itu gagal mengenainya dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua

(HR Tirmidzi)

racun panjang angan-angan


Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang mengelilinginya Ini, adalah kejadian-kejadian yang mengancam

jika yang satu luput darinya,


maka dia akan dikenai oleh yang lain Dan ini, adalah angan-angannya (HR Bukhari)

racun panjang angan-angan


Kebodohan Hamba Cinta Dunia

wahai hamba Allah swt.

kemanakah tujuan Anda?

our time is limited


Dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan diusahakannya esok hari (TQS Luqman [31] : 34)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) (TQS al-Hasyr [59] : 18)