Вы находитесь на странице: 1из 450

TE.RR,A .

HlSTORlCA

TERRA
111

STORICA

I<

V - V 1

"

2008

63.3(0)4
47

..

47

V- I . / .. . 2008.- 448 . - ( istorica).


ISBN 978-5-9533-2804-3

.:


. V - VI - ,
..
,

VI

- ,
.
,
, -
,
. -
,

() ,

~l

,
~. .

63.3(0)4

ISBN 978-5-9533-2804-3

..,

000

2008

~ .,

2008

JP

.
,

, .

III - .
<~ IX - .
.


, .
,

, .

, ,

.
(Slovanske starohitnosti. Praha, 1837. . .:
. 3- . ., 1837 -1848) . (Slovanske
staromtnosti. Praha, 1902-1906. . .:
. ., 1956).
. - .

, . , . -, .. ,

. , . , .. .

V- VI

(
-.. , .. .).

,
.

(.

1918),

1-

(.

, . ).


.
, ,

V-

III .


, ,
-

~ (.,

1991-1995).

.. , .. , ..

..
cpeHeBeKOBe~ (.,

1995),

- -

. ,

V-

I . .

(
)

.
,
, ,

I , - -

- , .

V-

I .


. I
- ,

.

.

527 553 .

.
- ,


.
,
.


~ ( ~)

,
.
- ,
, . ,


I ,

.

, <
~)

553 559 .

V- VI

-
I .

- (

IV

). .

I (
),
( VljVII .). ('<
()
1'.
,
. ,
('<~ ,

. ,
.

, . I .
, .

('< <

).

I . ,
,
, '
.

.
.

~O ,

Hapoa~ (~POMaHa).
, V -
I ., .

517 . ~eTax~, (
-
) .

IX .,


,
.

. , ,

III .

.
.


.
, epOOT~ . -

.

III - . < ~
, 3-
).
- I . ,


I - .
. ,.
, , ~

552 602 .

550- ., <
~, ~O )

V- VI

(<< ~).

559

.,

, .


, . ,

, ~
,

t~ 559 582 .
, , ,
,
-

~ .

582

628-630 . ~
602 . ,

, -

. IX .

I .
. ,

559 .

. ,
,

10

- ! .

,
,
.

.
~ -, ,


! . .,

610-615 .

. TpaKTaTa~ (<< ~)
! .

~.
, (

) .
~
, ,
, .
! . ,

~ ~

Q. .


, .

,
, -

. ,
, , , -,

, .
, . (
~,
BKpae~,

~)
.

11

"

V- VI .

III (I .),

( .),

I - .


III .,

().

,

.
I .

,
.
-

559 .,

580- . -~

( .) - (III .).

, ,

, .
(558 .)

.
~ 559 . (,
). ,
,

- .
,
1
.

.
( III .)

.
.

12

IX . , ,
-

. I .

IX .

.
III .
. ,


. ,

( ).

, ,
. (

.
aHOB~ (

) . ,

XIX , ,
-.

. .

I .,
.

I - .
-

13

V- VI

,

.

XVIII-XIX

() VII .
.

, -,

(.

(l- II .),

XIV .), ,
(. XIV .).

(XVI .).

IX

XIIjXIII .


,
.

KoBe -

<l
~ . , ,
~

, , ,

,
<l~ -

14

XV . '

,
.
,

(
, 1230- .)
.

XVI

.,


, . , . ,

. , . . , 1>

.
,

,
,

XVIII -

,
.
H'

IX .,

,

.

, ,
,

, Q .
,
,

. 1>,

IX .,

, ,

.
(III .) -

15

V- VI .

IX


.
~
, , 4
, III - ~IV .

,
XVIII-XIX .
,

.

.,

XVIII .

~ .
,
,

V-VIII .

() 4~. ,

,
., ,

(
~), (


).
~ 4~
,
I - III .

, ,
,
.
,

16

ri

, 1>,
. ,
, "

II-III . (<<
1>, .

, 1.

,
.

1>.

I - III .

, , ,
.

( .
1> ). I - III .


. 1>

-, .
,
.

.

, .
Mater
vu,

XIV -

I . ( , ,

),
.
-

17

~-

VI

XIX .

()


I - III .


,
, ,

.
, ~

, ~.

,
.

,
, , ,
-, (,
, ), ~ (,
), ~~ (
.), .
.

BaeMe ~ ~ ,


~ .
,

, ,
.

18

.,

, - .

.

, ,
.

,
.

,
.

, ,

.
,
.
;
.


,
.
,

V- VI .,


V- VIII .

e
.

V -

, , , .
, Q

V -

800 ,
19

V- VI .

BeKOB~,

IX .

.

,

.
-.. , .. , .. ,

.. , .. , .. , ..
, .. .

Jb

V .-

VJ[

JP
'

476 . . ,

,
. ,

,
,

( ).
~
(
) .
-
.

21

V- VI

.
, .

V .

,
.

(
)
.

.
- -

.


.
.

IV ,

,
.

V .

, .

,
.
- >.> (~

, )
,

.
,

325 .

.
,
-, .

- -

22

1.

, (

, ) .
,
, ,
.
,

V .

, , (
) .

. !

375 .

<1:~

-.

,2


,
-, (,
)

. (
),
, .

, , .
, 410 .
, ()
.

<)
.

,
, .

23

V- VI .

V .

()

. -
.

.
, 445 .
,

455 .

, .

, , .

, .

V .

.
,

, .

,
.

(, , , .),
(, ) .

-
. , ,

.

.


451 . ,
. ,

(453 .) .

.
.

. ,

24

1.


, , ,

. (, .),
,

V .

,
,
, -,

, , .

,

.( ) . 4


,,,(
), .

469-

470 . ~ .
, , ,
. , -
,

. -
.

476 . ,
.
.
.
. ,

( ), . --

25

V- VI

(, ry, , , )
.

480 . ,

, .
, .
,

. (rex) ,


(), .

482 .,


, ,

. .

,

487-488 .
489 .

, .

, ,

() .

493 .

, .
.
V- I . .
,

.
, .

,
,

,
(, ).

.


, -

26

486

1.


, ,

.
, 496 .,

.

,
.
507-508 . -
- ,
,

.
. 490 .
.
,

494 (?)

. 5 .

.
, , ,

. ,

. ,

.
,
,

,
.

488 .

.
,

. ,
.

27

V- VI .

, ,
, -q~

(,
)
.
q~ , ,

,
.

(; ).

qBapBapcKoro, -

- .
I .
.
,

- .

.
, ,

q~.

.
. , IB

.
, , , - .

. ,
. q
~,
. (-
)
.

28

, , , ,

1.

'Z

, .
,

.

. ,
, ,

.
,
-

,
.
,

, .

.

( , )

,
. ,
, ~

,
.
.
.
~ .

V .

~ .


.
, ,

.
~ ,

,
. , ,

, -

29

V- VI

- ,
.
,

,,,.
1>,
-

.
, 1>,
, ,

1>

.
1>

.
,
.


( ,


.

1> , (
) ,
,

1> I .
, ,

, .


.
-1>,

,. -

1.

, ~,
,

-.
- - V .
.

, ,


.

, ,

.
V . . 6
, .
,
,

.

,
,

.
, , .


, ,

.
,

).
, ,
. ,

31

.......

. !v,r:;u

V- VI .

311. . .__....,

" '( -'" "


J!l.I

..
uu I u
u

..
.

(\\

\:;.. _ ....
-1
_.....

"

."'.

~ Qmap~
~S

. iilftLu
.

1' ....

~~'
~
~
~
.

l<
!.m

IV - VI .

!.m

476

_. _. -

l<

"

----

()

i\

'>.

V-

4'>,

VI .

527).

(474-491),
(518-

4, ,

, -

32

602 .

1.

<iHOBblX 1>

( , ,
) .

<iBapBapoB


.
! . -
.

, , ,
<i<l1> .

<iBap-

, ,
<
1. , ,
, , .

- .

, ,

,
.
<i, ,
-

() .
,

.
,
, , -

2 - 7089

33

V- VI

, .
, -

. (,

)
.
, ,
,
.

(, ),

.
; . ,
(

),
, .
(
) ,

. i .

.
,
.
,


V . .
,
.

~BapBapOB~

, .
.


,
(

)
.

34

1.

. , ,
,

.
.

,
,
cTx .

.

, , ,
,
( , )
.
. , , ,
, ,
.

, ,

. ,
, .
,
- - .
.

,
, ,

I . .
,


.
,
,


, ,

.
.

, --

35

471

V - I .

. .

431 .~. ,

.
,

4
~.

,
() ,

,
, 4~
4.
.

449 .

451

, , ,
.

4~
. ,

4 (),
, -
.

-.
I . <<
~,

<~) <).
,
,

36

. -

1.

1.

,
.
,
.

- . ,
,

(491- 518)

.
.

512 .

.

.

V . ,

BapBapoBj) ,

.
()

422

. .

502 .,

.
.

BapBapcKoroj) .

.

,
.

~j) .

37

V-VI

(), ()
,
,

, , . ,
,


. ,

. V .
. V .
(<<) ,
. , ,

, ,
?

- .

V-

I .

. (,
)
. 8


, .
,

,
(). -

~ (, , ),
.

, ,

.
-
.

, , .

,
(
).

38

1.

VI .

VI - VIII .

,
.
, , ,

,
, , , ,

, .

, .

, .

,
, .

200 )

471 )
(322 ), ,
, (293 ),
- - (319 ),
(

(343

). ( )

, ,

. , ,
,

. , -

39

V- VI

-
- - q.

~ ,
.

, , , .

-
.

.
- .

.
-
, ,

,
(

345

).

.
, .

().

(329 ).

. -
,
- .

.
- (),
(), .

.

, , .
-

40

1.

, .

(, .),
.

(,
.),
. , ,

~ ,

. -
.
.
. -
-

(2655 ) ,
- (2543 ) ,

, . ,


.
, ,

--

,
(), , , .

.
,
, ,

. ,

, ,

. (

), ,
,
, .


. ,

41

V- VI

,
,

.
( -),

2376

- 2925 .

- 2917 .

,

, .

,
,
.
' .

,
( ).

- , , .

.
, , .
.
,

.
, ,


@~. , , -

42

V- VII . -

1.

VIII .

(, -

) . 9

VI - VIII

- ( )

11

.
VII

VI . .. 1

()

V . ..

. ll

, 'r,

- .
,

11 .

..

,
. ,
, (
) .

. 12

.

(<<
, ,

1> , ),

(251-253)

.
. -

; ()

43

V- VI

- ,
.

l3 ,
.
, -,
, -,

(vana) -

- (.

).14 ,

, ,

IV . , ,

- .
. ,

'')

. (
) - ,l5

,}
.

, , - ()

. l6

IV .,

~~ ,


I . . l8
I

., .

,
. , ,

(
, ),
. l9

, . ,
, , -
.

44

1.

, ,
? . . ,

,
, .l>.20

, ,
.

Q '


. ,
.

, .
,

. ,
,
,

70

. , ,
,

. ,
.

. ,
, ; (

V .)

. 21
, (

), ,

- ( ), .

, ,
. , ,

.
, ,

.
.
. ,

. 22
,
-

45

V- VI

( ),

(
) ,
.
.

() -

, ,

()
.

, , ,

. (
) , .
~ (

?), , ,

.
.

, - (,

), , ,

~ ( )
(
) . 23 ,
-,

, ,
.
,


. ,

-
.

IV .

~ , -

46

1.

. ,
(), , . 24

'

V .
V .

, -
, , ,

( -
?) . 25 ,

, , .
,

V .,

-,

I - . 26
,

V .

.
,

u,

V-

I .

f . , ,

,
.

- ,
,
.

V .

. 27 ,

.
- , -

47

V- VI .

. , , .
,

- .

.
,

, ,
.
He V
. 28 ,
,

,
4~

''.

( ''),

,
4HeMeB~, ,

'.


(4~) I .

~ ( .),
(, III .) (,

XIV .).


, . 29

, :

[
] ,
.

... [ , -

48

1.

IX .].

, ,

[
]~.30
,

(
, ,

). <,>.'>,

--

~.
, ,

V .

, ,

. (III .)
~ ,
~OTaM~.31
,


. ,
, ( ,

V .,

, ).

454 .

,
.


,

<< .

V .,

. -
.

467 .

, ,
, .


, -

49

V- VI

.
( )

,
-
.

V .

VI . 32

.
,

!
.
,

V .

, . 33

- , ,
- ,

()

VI-VH

, <

KOO~ ,
. .
,

HbJM,

. 34

~~

V .

) .

VI - VH .

. , ,
,

. , ,
, ,
- ,
. 35

50

1.

V .

,
.

VI .

V . .

,
,

aT' ,
.
. -

IV -
V .
.

, ,


.
. ,

. ,
( )

.36

, .

.

, , ,
. ~po ~,

, -

51

V- VI

(, ~

(, ).. ,

, , ,
!>.37

(, ).

!>, .
.

( ~!> );
. , -

~ () (;
).

,
, .
~

;
.
,

(, ). (

*g ', ' 38 ).

, , .

~!>
. ,
, , , , .
,
.

.

.

52

1.

, ,


, ,

). ( ,
)

) ',

( )'.
.

,
, ,


. .

,
<~) <BoeBoa~)
, ,

(. ?)
!>.9


,
,

, 4
~.
4

~ .

,

.
4
.

-.

HaKOHeZHUK

, -

53

V- VI


( , ).
,
,

. 40

- ()
,

1> .

.4!


-
.

, .
-
, . -
''

.

. ,

1>

1>, .


.
1>; ,

.

1> ,

- .
, , ,
-. (
),

, , 1>,
.

54

1.

, ,
.

1>
.

.
,
, -

,
.
(,

). , ,

V .,

IV - V .

Hx
.
,

VI - VH .

.:

-, , , -
.

1> , .

55

V- VI


, , .

, , (
, ).

(
~ ,
). , ,

,
, .

, ,
.
,
, (, ,
). ,
- ~ .
, , . ,
,
.
.

; ,
~
.42
, . ~, ,

;

,
.

. 43 ~

, .

. 44
,
.

56

1.

'l

. 45


( ,
).

.%

. ~~ -

. ~ ,

~~ . 47

,
, - ( ,

).
,
. , , ,
-,

(
, ,

). -,
, .
?,

48 .
(,
, ), ,

57

V- VI

.
, , -


( ,
, , ).
,

.
, ,
.
1>

.
, . ,
,

~1>.

() - -.

~

, . , ,
.
,

, .

, ( ,
), .

(, ,
) ~
1.
. 1>


1>.
,

.. ~OHeHHX
~

, .

. (
, ).

(, ) (
, ).

58

1.

-
.
, , ved '' waidelotte, ,
, .
(
) . ,

,
,
. (

)
( ,

). ,
,
.

JJEJE

V-

I .

,
VI . . 49

, ( )

- (<<)
.

, ,

.S

. ,
,

. S1 ,

59

V- VI

()
. 52

~ ~

( 53).

.
- .
. ~
~

V . , .

, , ,
.

V .
- ~ (

), (, , .).54


He , ,

(
).55 I ., ,
,

- , . 56

, ,

V .

.
, ,

, -
. ~

.
~57 - ,
-
.

60

1.

, .
,

-'laU

, -

- -

.
.

?) , , ,
. 58 ,
, ,

( 59)
. - ,

V ., (, ,

.) ,

.
,

, , . 60
, , ,

.

- -
. .

V .
. ,
,

V . 61
61

V- VI


. , ,

V .

.).62

,
. , ,

. 63


(
, )
.

,

.
. ,

494 .

, (

512 .,

, .
. ,

494 512 . ( , )

. ,

,
. 64 (

),
,

~ I1)' .65

. ,

, ,
:

(Sclaueni)

1>.66 ,

62

1.

'l

( -) ( -, -

..). ,

V- VI .

( ) .


.
. 67


()
,
. 68 , ,

, ,
, , .

( )
. ,
( Pyc~)
,

.
.

, ,
. -, , ,
.
, ~

<~),
. 69

.) .
. ,

, . 7

. 71

.
-
' '.72 -

63

V- VI

. -

('
, ')

*cedb ', ,

'.
.7 3 ,
,
. , ,

.
.

-, ,
().
IX .
. (,
),

(regnum) Zerivani. 74.
*cbrvjane
.75 ,

IX-X .,

() ().

- lenguel.
- .

,
. 76
,

-
.

. ,

, , .
,
.
/ ().

64

1.

lenguel.

, l ',
, ', ,
-
(

lech

''

, ).

,
aHoo

(). ~ ,
.

<).

-, .
.


I . ,

, , ,
I . ,

.
.

,
III .,

.
,

I .

, I .
.

IX .

. ,

.

( 4~),
, , .

3 - 7089

65

V- VI

, .
, .
, ,

. 77
.

V-

I .

. , ,

. ,

- ,
, ,

( ~), , .

.
.
-
,

V-

I .

, .

, (~TaM,
,

),78
(

- ) . -
,

(),19 .

V-

I . ,


V . .
( -

66

1.

, , .)

. , ,

)
- . 8

.
,

V .

, (, ).

. ,
,

. 81

,
, .
. ,

.

, . , , ,


, ,

. 82

V .

,
.
( .).83
, ,

, . ,
. 84


, . -

67

V- VI

,
,

. 85

V-

I .

(, ) . 86

I . . 87
, ,

V .,

V .

. 88
,

. 89

-
,
-.

.
-
. 9

()
- .

( , -q)
,91
. q,
.

- , ,

68

1.

VI - VII .

, : ~ . 92

(
) .

,
, . , ,

,
.

' .

( -)
.
,

.
, ,

,
.
-
.
, ,

seu

'.

, . 93
He

(,
).94 , ,
.

,
- .

-!>
. 95 ,

VI .

,
.

69

V-VI

.
,

I .
- III . .
,

, ~,
. 96 , ,
I .

Zabrozi

. , ~xopBaT

(*xrvate),

. ,
, ~capMaT~
( ) -
~XopBaT~ II- . 97

, , -
Ba
.
,
- .

.
~,
,

~aHT.

', <

) ' .

.
, .

~HeCTpOB ( HeCTp~) ,
, . 98

*Dst

- , , ,

70

1.

'

,99 ,
,

-
.

. , ,

V . -

, .

.
,

La.you8a.'ta.t (,

, , , ,

),

Willerozi

( ,

rzij-).
.
- ,

. 1 -, 7
, 4.
.

V-

I .

V .

, ,
.

V-

I .

,
. ,

,
.!!

71

1l

V - VI

, ,

.

()
(), ,
()

( )
-
;

. 12

V . , ,
,
.l3
,
.
(?), , ( -
), , .

V .,
. 3--
, - ~1>.

,
. 14

> .

( )
.


, ,

.
, I .
, ,
-

V . (. Zabrozi
).

72

1.


,
. -

( .)
I .,


I ., ,
,

. 1 S
. ,


, -

(.

106 ). ,

.
V- I . 17
,

.

.

(, )

. 108

' I .
. (, )

, (,
.). .
, ,
. . 19

. ,

73

V- VI

.
,

.
-

. (, , ,
)
, -

.
}f

nmmuu

, , - (
), . lll
( ,

) .
,

, .
, , . -

.

(, , .). ,
,

.
, ,

-
(- ).I12
, , .

.
,

. -

74

1.

,
,

' .


!>.113
(

, )
. - .


.
540- .


. 114 ,
, .
,
,
. (-)
. ,


,
.

.
.

.
!>

!> .
, ,
. I .


. 115

. ,
,

(, .)
I . ll

75

"

V- VI

, ,

.

VI .,

.1l7 (

)
CTBO l18 - ,
,
.

).

, - .
, , ,
,

, .
,

, .
,

40 VI - VII .,

. ll9
, ,

~ ( ,
I2 ),
, .

-
.

76

1.

.
- ,
. ,

.
I - .
.

- .

. 121

.
,

.
,


. ,

,122
, , , . 123
,

, (
),124 (,
1> - , ).

I .
, .


. -

V-

I . . 125


. , ,

I .
(

- ).

77

V- VI

(, ).

,
. 126
. ,

KypraHoB. 127


. 128

. 129

I . ,
. , , ,

. , ,

, ,

, ,
, (

'
'130).
(

, ), , ,
.
( .),

, .

CTpaHY~,
. l3l

(XIV .)

, ~

. 132 , ,
,
.
, ,

78

1.

- .
.

. .

. ,

. 133 , ,

. ,

.
,
. I .

, 4

-
, . I .
,

, ,

. 135

.
.

(, )
- . 16

.
(
)
, . l7
, - ,
, , -

. l8 , ,

79

V-VI

, , , . 139

" .
,

. 14 , ,
, , .

. ,
,141
().

,
.

. ;

. 142
.

(. *tk. *k 13) .
. l44
.

,
. 145 (,

)
, .

.
,

(. ,
<!) . l46

, , ,
- .
, ,

( ,
450),
( ).

80

1.


. 147 ,
,

( ) .
,
,

'>.


.

u
-
u
,
25 ( ).14 8

.

,
,

. 149
- ,
.
, .

, , . 15

, ..,

~YMHO (', [
]'). , ,

-,
( ).

,
( )
. 151

. , .
- (-

81

V- VI

152 ).


. ,

).153


, . 154 ,
(.

*jvi ').
(,
,

). , , ,

.
.
,

(.

*melbnica, *mlik).155

,
,

. 156

.
. 157

(, ,

).
. 158
.
,

. ,

, , ).159 ,
, .

82

. *lv (-

1.

)
, .
, ,

.
..
.

10-16 %

. 16 (
- 91 % ;'
- ).l6l
, . -

.162 ,

,
,

. TeTepeBa. 163
,
{ .
Q

,l64 ,
l65

aHToB. 166

( ,

) , , .
,

, ,

, , -.
-

83

1t

V- VI

, .
,

.
, .167 j>

' []
' ,

<j .
.

5,5 . 2 ,
8,5 . 2 168

(- -3500 2 ),

(
- ).
-

1,5 ,169

5 25.170

,
. .

.

1 10-15 ),

10 100 ).171

,
, .172

,

. . 173
, ,

. , -

84

1.

, ,
, , .

V-

VI .

. 174
, , ~

.175

"'dm ('' ),
*z, *s ( ).

10

( ,

12 20

5 ),

2 (

7,5

2 ,

2 ).

9

.
(0,3-1,2 0,2-1 ; ,
1 ).176
.
,
.
. 177
,
, . , ,

.
. , ,

. 178 ,
( ).179

18 ). , *xata,

!)

() . l8l
,

182 ).

85

V- VI

, (
)

( ), (

).
.
.
. 183

*jst ''

- . 184
-
,

15 - 20 2
. ( ~~ )
-
8 10 2
I . - . 185

- ( ).
, .

, , ,

(
) . ,
~
- ,

. .

. 186
-

.
( .) -
, . , ,
,

. 187

. 188

86

1.

- ,
, Q .

65

2400-3500

2 ,

( ).

,
. , ,
. (

)
; -

.189

(0,8-1,7

). ,
. 19

. ,
. ,

. 191

- (

, " ), .

-, . l92
, ,
.

,
() ().

. ,
. 193

(, ,
) . 194

5-10 ,

. 195

. , , ,
(, , , .)

87

V- VI

. 196 ,
. 197

, ,
BbI,198

. 199

.
,
.

-~, ,

.
.
, . 200

.
,

( , ,
) . ,
,

. 21
,
,

. ,
,
. 22


, ,

.
.


. !>


( -

88

I.

). 203 ,
Q .


, (

). .

(28 ) , ,
- .

, ,

, ,
. 24 ,
( ), .

(, , ).
. ,

. 2 0S

( )
( 6 2)
, (,

; ,

).
. 26
. ,

,
, .

, ,
.
. 27 ,

( , .).
,
, , ,
, .208 (
, )
. -

89

V- VI

.
(

, , ),
. , ,

, -.
. 29
,
.

o (,
, , ).
,
, . 21
(, -

, ~ )
, , ,
. 211 ,
.

().212

(
)
, . 213

.
, ,

,
.

. 214 ,

. ,


.
.

, ( )
, .

(?) -

90

1.

. , ,
.

,
.
, .

, - (,

), . 215
, .

, ,
, .

,216 ,
, . 217


*' ''.218

.
(*l) (*kru) ,
.!J

. ,
, .
, < ,
219 ), .

, .
,

. (, ,
, ), (

), .

, ,
.

, ,
.

, .
- (. *l;;

91

V- VI

).
I . .

.
,

. 220

I . , ,

. 221 (,
) , .

. 222 ,
, ,

. 223 (. *m) ,
. 224


. 225 , ,
, .226

. 227 ,
. 228

I . ( 540- .),
..
( ) ,
.

-, .
( )
, . ,

IX
;

,
. 229

(, -).230

92

1.

, ,

~.

.

. ~OT
,
, ~
, . ,
~ ,

. 231
, ,
, , ~1>
. ~
~. , ,

IX.

, ,
.

'

.
( ).

Q ;
.

,
.

II~-z

nu

93

V- VI

, .

, , .
, fl
.

. , ,

. 232

(<< ),

.
, ,

.


(,

).
,

. ,
(
,

) . 233

. 234

. ,

.

,

, -
.
- ,
.

94

1.

. -
pa~
.


, - ,
.

2-5

- ,

300-500 .
- 5 10,
- 2 , ~ -

~~

7 .

, ~

.235


,236

.
,

- .
,
' , ,
-.


( ) . -

,
. ,
~-aHe, ~-, -~ (
)

.

,

95

fl1

V - VI

. ,
. 237

,
.
, , ,

62-5 ,

().

20-30 .

.
-
(. *mst).
, 1lP
. 23 ,


. 239 ,
,


. , ,
. ,
. ,
, . 24

(
).

(
) , , ,

. 241
(
) ~ . 242
,

, ,
, ,

. 243 -
, , ,
, . ,
, . 244 -

96

1.

(), .
. 245
,
.246

.
(
) ~
(. ~), , , .cT (,

12

. (
, / ).-
, . ,
~
.
. 247
U.lO ,
, ,
.

14

(), ~,
- 3 5 . 248
~

10 . 249

, (
), ~.


. 25

(, ).2S1

4 - 7089

97

V- VI

. -( ) () .
, ,
, .

,
-- .
. 252
~xpaM5> (

. *rm),

. ,

- - . (,
) 5>
,
- .

, I - .

3, 45 .

, ,

. ,

, . 254
~
5>. ~
.255 ,
()

, ,

, .

98

1.

, , ( ),

, . 256

, , , .

~
- (),
OCHOBHOM~
, ( 257 ),

,
.

, ~,
. 258
.

.
, ()
(, , ),

. 259

, ,

(<< , ~

, , ,

, ). ,
. 260 ,

- ,
.
, , ,
.

IV -

I .

. ,
- . ,

261 ),
.
,

, -,
. 262

. -

99

1t

V-VI .

, ) (

; . ,
).
- (?),
$> -
- .

, . ,

( , ,

263 ).

.
, , .

,
,

264

BM (

, , ,
)

.
,
.

. , ,
. (

265 ) ( ;

, , 266 ).
,
- I .
,
.
$>.267 -

100

1.

, .
,

. ,
,
BHcKe - ,

( ) . 268
.

eMOHax~ ,

, (,

) -
. ,
.

. 269 ().
(,
, 27 )
. (,

) .271
- (,
. *mstik ''272).

, ,
.

(
)
.
().

.
(
). ~,
,

. () ~

() , ,

101

V- VI

.
, , .
(

), .
, , .

,
.

, ~ .

, ,

, , , -
.

~,273 , ,

'' ''. ,

( ,

.
(), ,

,
-.
.

, , ,

, .274 ,

,
,
.

102

1.


.
, .
, (

.275

.
(~peKaM ..)
~276

.
(
.


( ).

*modlitva277 )

.
, ,
, .

,
. 278

.
. 279

, ,
.

~1>

-
-

(-?).
~1>
. 28
~
- .

()
. ~
, , -

103

V- VI

, ( ,
281 ), .


. ,


, . ,
,
. 282

q~
' , ,
q,-> .

().


,
. , ,
, ,

. -

q.283

V-

I .

, I
. ,
,

. ,284


,285
,

30 .

IV .

12

(
q~)

, , -

104

1.

. , ,
.

.

aHeM . , ,
(),
.

,
( , , ).


- calendae '

'.286 ,
, .
.

. ,

, ( )
. . ,

,
. ,

.
.
,

. -, ,
.
.


, . ,
. -

105

V-VI

, ( )
,

,
( ~

) .

. 287 ,

,
.

.
,
.
(.

*jbgra,

).

. 288 ~!>, , ,
,289
-
.

- ,
, . (

) -
.
.
, ,
,

. ,

. (
) .


. 290
. 291 , ,

.
, ,

,292 I .
, , .

106

1.

. , ,
. 293

, , .

.
,

. ,
,
.

,

.
. , ,294

(, ,
) , .

. ,

- .
,

~-!>

(), . 295

, ,
, .
, , ,
, . 296

, ,
(
) .297
,

: ,

!>.298 ,

, .

, , -
( ,

.)

107

V-

I .

,
.

, ,
. , ,

- .
.
,

VI -

.,

, .

, ; .
epeBO~ 299 ).
,

- ().
( ),
~~ .
, ,
.

.
,

.

, ,

. 3 ,
, (

). ,
~~ ,

, .
-

,
.
~,

108

1.

s>

.
,

.

. .


- .
.

,
.l

7 12

7, 10, 12 15 . 2

(; . )

- .


_ .
, , . ,

( ).
.

, I .

). , , .
.
,
, , ,

(, - -)
- (

/ , .).4
,
,

12 .
109

V- VI

,
,

(
), - ,
.

.
-.S

( )

( ), ( ).
,

.
-,

. 06
.


(. *jtrv07 ) ,

. 08
V- I .


. 309

. ,
-

450,

1500 ,

30.310

, ,

. 311
( ), ,

. 312 ,

313

110

1.

,
. 314

, ,
. ,

.
. ,

, .
-

. 315, . ,

. 316
.

( ,
)


-
, . 317


, ,
. - ,

, ,

,
, .

.
,

.
,
.
.

111

V-VI .

, .

, .

, . -
(
), - .

<!,
,

318 ). <!-
(, -),

-.

. ,

,
, - .
, , <!
(. ),
. -
, KOTQpOMY <!
. 319

,

. ,
-
, .
3,
. 3Z

,
.

112

1.

'l

-
, : (
).
- .

.

, , . ,

- .

,
,
. ,

,
, ,
.

,
.

, ,

, .
, ,

. 321

(,
, , ).
, ,

, .

.
( )
-
, , , ; - - (
); -
; - (?); -

113

V-VI

;
< )
(

).322
,


.
3UHO

.
,

MeHTa .

, .

(
)

. 323

, . 24

( KOHeK~).

) . ,

, . 325

.
. 326

,
.327
-. , -

114

1.


, , I .

.
,
, ,

, .

. .
. 328
( , , 329 ),

. 33
. ,

.

.331
, ~
. , ,
, (
}
. 332 , ,
,
.

~t!. r (
333 ) , , ,

, ,
CBoeMY~ .

,
,
-

- (). ,
(
) , ,

. 334

. -

115

V- VI .

~HeMaM , , .
,

.
, ,

. 335 , ,
,
, .


- .
,
.


, JI ~KacTe!>.
- (, ) -
(, );

.
.

, ~
.

,
!>, .

, , -
, .
- -. ,
-
, .
, ,

. , ,
,
, - .

,
.

.
,
TeHo . -

116

1., .
-

,
,

.
-, (. . . *g).

,336
,

. , ,

,
, -
, - .

.

()
,
, .

.

- .

. 337 ,
,
,
. 338 , ,
(, )

(). -
4
. ,

,
.
.

117

V- VI

- ,
, .

() (, , ').
.


. , ,
, ,
(
).
, (

).
~Ha
~ - ,
.

.
, ,

, .
-
-, .
, ,
, . ,
-

.
,
. , ,
.
,

, .
.
,
.
. ~

, .
, ,
,
. , -

118

1.

.
,

.


, .

. 339
<) ,

. ,

( )
,
(, ),
.
.

,
.{) .


(, ),
. ,

, .
,
,
,

. , ,
. 34

, , ,
.
,

. ,
, .

119

V- VI

,
,

. , ,
,

.
, , ,

-
,
. ,
, - .
. 341

,
.

.
,
,

, -,

, ,
.
-
CBapo~,
, ~

. 342


(


, , , 343 ).

,

.

120

1.

, ,
,

( , ,
- ).
, ,
, ,
.

<<
, .

~
,
.

, ,
. 344
;
;

. ,
.
,
. ,
,

. ,

cTyxoB ,
, .

,
.

-
. 345 ,
,346

, .

.
(, )
- , ,
. ,

, , , (

121

V- VI

) .

(, ; .

).

( ,

, .),
, ,

.
( )
.
~ (
)

,
. 347

.
.
, ,
. 348
, ,
(.
).
,

H ,

- .. , ,
, ,
. 349


,
. 35


-
, .
.
, (
), ,

. 351 , -

122

1.

za

, , ,

-,
,
.-
,

. 352
I .

1J,353

~,

. -

, . 354
, ~ BoeM~

, ~~
. ,

,

,
(. ,

-).
,

e
.

123

V- VI

,355
,

-q1>.
(

, , -
)
, , ,

, .
, .

,
.

q ,
. ,

, ,
-

.
q q
() -,
.

,
, . q

,
, ; , ,
;
q1>
.. , ,

~1>
.

.
, ,
, .
q , , ,

124

1.

(.

*m 356 ).
,

. ,

,
-

comitis 357 ).

, ~358

.359
. ,


, ~
.

. 36
.
- . 361
, ,
.

~
.
12
.362

.
, , .

, -
.
,
. -,

.363 , . 364

125

V-VI

, (; .

*k;z,

*voldyka) .


.
,

.

, ,
TecTB' (
).365
,
, , .

(
)

(.
>.>

366 ). , , -
>.> 367

,
.

, ,
>.> .

. 368
( ) -

, .

, .

-, >.> . -

126

1.

'

.
,


- (,

).
(,

.
6 .

BH
( , ).
,

~!> ,
.

.
/
,

. 369 ,
(
- ).

. 37

!>

- ,
. ,

. -

127

V- VI .

( ''),
.

, . , ,

(). .


. 37l

, - .
.

, ,

. , ,
,

(
, ) .

. ,
4 ~

.
.

, , -.

,
(, )
, ,
. ,

,
, ,

, .
,
, .


.
,

128

1.

,
, - .
(
, ,

) . , ,

.


. 372 , 1> ,

.
.

VI .

- 1>.373


(
),

. <
.

i> , ,
,374 ,


, .
. , ,
.: , -
, , . ,
~
,

, . ,

VI .

, . 375

. 376

,
. ,

.
, -

5 - 7089

129

V- VI

-
,
.

BHcKx

VI .

,
.

VI .

JP

BapBapOB~

. ,
, ,

~,377

.
,

-
VI .

.
,

, ,

- . ,
,
V . 502 .

130

1.

, , ()
.

<~ , ,
.

.
()
VI . .

.
.

, ,
- . , ,
,

( ) .
, ~,

,
.

V .
-

, , .

- ,
, -

VI .

. 378

. (),
. 379

540- .

. 38

,
,

131

V-VI

[ ] .381 ,
,

VI .

, ,

.
,
.
,
, ,

. , (
, )
-.382

BHcKoe
,

VI .

559 .
, -.
,
, , (

527

.),

. ,

, , ,
.383
, ,

.
, . -,

.

. ,
-
. , ,
(
),

. -

132

1.

4,34
4.

, ,
, .
-,

~ , , .
,

4. ,
- 510 .
. ,
-, ,

-,
.


. ,
,

, . '$,
.

) .
, ,
, 4
. , ,
. 38S

,

,
. ,

,

, . ,
,

, 4


, , .

133

V- VI


. ,

eTOB~, r.r
, ,

.
,. ,

,
~~ ,

.
,
. , , ,
,
.

, ,
. 386
- ,
,

<1- ~apCTBO ~).


,

(
!):
,
,
, ,
, ,

.
,

. 387

, ~

134

1.

. , -

, ,


;
]l[~,
,

,

.
.

. <~,
)
,


. ,
-. ,
, .

HaKOHeZHUK
.

;
;

,
.

,
- ~
. ,
-

. ,
.
,

. ,


. ,
, ,
:

135

V- VI .

,
,

,
.
:

~ , !
,

, ,
,


-
!~
,

, .

.
, , ,

.
;

- l.
:
. , !~

,
.
.
:

~A -. , - !~
. .

.88
~BapBapa , ,
.

136

1.

.
(

)
!> . !>,
,

, ,
. 389 ,
( )
!>,390 ,


, !>

, , .

,
,
, .
, ,
,
. ( )


. ,
.
,

; ,

, -
; ,

.
,

. :
,
,


.
,

137

V- VI

- ,
, ,
.


:
...

...

:
, !
- !

?
,
,

,
_

- :
,
,
~.

,
,
. .

,

.
, ,

- (
), (, ), ( -

138

1.

'

, ).

,,>
. ,

,
. -,
,

.
.

, -
.


, , I .

, ,
J1.

512-514 .

">,
,

. 392
~ (
) ,,>.
,
. -

I . ( .)

393,

517 .

), , ,

,
.394 ,,>,

,395 (

) .

139

V- VI

) .

, ,
.
,
!.>
.

!.>
, - ,

. , !.>


.
.

1000

~BapBapa

. 396 .

~eT!.>
.

. , ,

!.>. ,

.
, ,

, .

. , ;
. ,
~!.>
.

(518-527)

140

1.

.
.

BapBap~
( ) ( ,

),
.
. 397 , ,
.

,
,

, .

.
, , ,
,
,
,

. ,
398
, -
... 399

4
, - ,

.
-

.
, ,
. -


(!";OpOL).401
, ,

'" c({db ' ',402

. , O";0POL

141

Il

V - VI

,
,
. 43 ,

,
.

militum

magister

- .

- .

, ,
.
.
,
~ , . 44


, .

. fJ

- .

,
.

V-

I .

, ,

.
,

.
. ,
,
.

142

1.

'l

.
-

(, ). , ,
, .

(?) ,
.
, , (
)

. ~
(

, , .).

.
,

( , ).405

, , .

,
.
, , .

C~BepHoe

. I . ,

,
.
,

(
, ,

1 2).


- . -

<-).

. 46 , ,

- I . ,
.

143

V- Vl

.
.

-. ,

.
.

. , -

. 47
.
-
.
,

2,

. 4

I . .

,
,

.
.
- ,

-
.

20 .
-

. ,

,

. 49 ,

-
.

144

1.

(,
,

5 5,8% ,

3%). , ,
, .


, -
. ,
, , ,

.
( _ )
aHTOB~,

. ,
,
. 4lO
, , ,

I .

.
, , BceaHTCKOM~

5-7
. ,
,
. 411
, ,

. ,
(
).

145

V- VI


. ,

- (
) - . , rrn,
,
.

1> (
, *Rdm) ~1>
,

. ,
.

.
,
.
,

. ~ 1>,

.412

,
-.

, ,
- ,

. 1>

, , ,

( ,
-413 ).
,


.

-
. ~1> ,
,
. , ~-

Yesza. ~
1> .
, , ;

, 1> .
( -,
--) .

146

1.

*cbrvjane. (
<i )
. , ,

*cry '' (
''

414 ). -.
-' (, )'.


. ,
,

-,

, ,
- ,
.
,

.
.rr,

-
, ,
-. ,

<i ,
.

. IX .
() <i.
,

, .

I .
.

(,
, )
- .

, .

147

V- VI

. -,

, ,
. ,

, ,
.

()
. .

(1 . 1>

1>. , .
1> ,

, ,
.41S
, , (1 1>
. (1

( -

).416

(1 (,
(1

(1 ,

, ,
. (1, ,

(1
(-

?).
(l- I .)
-
.

, ,

.
1>
.
,

- (
- ).

Majak

ucr(j:~ (ucr~) -
(?) 1> (-

148

1.

) I B. 4l7 , ,
(?418) .

..

527)419

(518-

. -
. ,

~;>
, ~;>.
, ,

15-16
1890 . .

( )

- ,
-
.

13

( ?)

, , . 42
1> .

,
.
.

.421

. (,
)
.

,
.

~1>

,
. 422

3,
, .
. (

149

V- VI

.) , , ,
,

( .).

IX .

. 423

( )
, .

.
. .
,


. (
), ,424
.
,

(?) ,
.
Seravici (
? ?

, 425 ).

.
,

.
, .

( )

, .

.

, -

150

1.

. (,
, .) .

( )

. , , ,
(
) .
,


. 426
, . (
), ~peBa!>,

, . 427

BEp~t'tat (? *g '' *breza


''428).

Fresiti -

-,

(, ).429

( )
, .
- ,

,
.
, - .
,
,


. 43

, ,
, .


- . ,
,
,

. , ,

151

V- VI

,
- . ,
,
-, ,
- .
- ,

, , .

,
, .
,
-

. - ,
, ~
(

).

,
.


,
. , (

)
, .
-

-.
(
), .
, . ,


,
,

, ,
,

152

1.


.

, .

, .

,

.431

432

~ , ~ ,
. ~ .

,

. ,

.
(

)
,

- .

. ,
,
. -

(
).

~433). ~
( ~)

-, ,

,
. , ~CBoeo -
~B .

( )

153

V- VI

, .

, , !>

, .

VI .

. ,

, , ,
,

VI -VH .

.
. 434

.435

VI .

. !>
.

.

.

VI

, , .

,
, .

,
,

( , , .).


(.-. ).


(),

IX-

. 436 !>
,

- ,

154

1.

-.

~~

. ,
.
, -

, .
(

.), , .

( )
, ,

, .
~

, ~.437
.
~,

. 438
().439
,

. 44
-~~

-
~ 441 -

,
.

VI - VII .

. 442
, ,

.
,

VI .

VI . .
550 .,

,443

155

V- VI

VI .

.
, ,

-. .
,


, .
.

.

1 527 .
,
. Th

.
.
,

,
. (529 .),
.

532 .

'f

~, <)
.


.
. ,

, ,
.

, . 532 .
~ (

156

1.

).

533 .

.


,
.

m .
. -
,

~ 1>.444

530 ..445 ~


, (
), ,
(
), ,

'

1>.446

531


,

().447

magister militum


~BapBapOB1>

.

. 448

uu

157

V- VI

, .
,

~. , ,
.
. 449 -

,
.
BapBapOB~ .

,
. 45 ,
.

451

,
.

.
,
BapBapOB~, ,

.
- , ,
,
. 452

(, ),

530- .
- ,

. 453

, .
,

.
.

533 .,

533-534 .

158

535 .

,I. za

.
~~ I. ,

533 .


BapBapOB~

, .

537 ., ,
1600 ,

TpOM~.454 ,
.

534 .

,
~~ ,
. , ,
~Bceo Hapoa~

, .

- , .
. .
, ~BapBa
pOB~. . 455
456 I\ .
iy ,
, - .
(
)
~~-
,

. 457

~~.

535 .
537 .

(, )

.
. ~BapBapOB~
,
,

159

V- VI

538 .

.
,
. 458


. 30- . 5>

. ,

.
.4S9 , . 46

548 .
.461


. 462 530- .
. . 463
,

.
, ( ) ,
, .
.

,
.
.

. ,

, , .

5> 3.
: <1, 5>.464

160

1.

.
540- . : ,

,
. ,
~.

544 .

, ,
~466

( , ).
-
, ,
,
.

. 467 ,

. ,

,
.

545 . ,
.
~ . 468

~..
, - (

KPOTKOMY~, ),
,
, , .


. , ,

,
. , ,
~
- ,

.
. ,
6 - 7089

161

V- VI

aHT~,

, ,
, ~. ,
, , ,

, -
BapBapOB~.

,
~.
,
. ,

~ .

~~
.
~

, .
.

(,

46 9 ) .
,
eHe~.
~ . , 1
~
. .


~ ( -

) , BepYB~ .
,

, -.

162

1.

, ,
.

. , ,

28

558,

573 588 . 47
, ,
. 545 .
.
, ,
.
,

, .
,

.
, ,

.
.

,
~ .
' ,

.


545 ., m
. ,

.
,
, ~

. '

, ,

.
1

163

(547 .).

V- VI

'IY,

,
. , ,

, . 47l


. ,
,
, .

.
. ,

BapBapoBt>

. , ,
.

, ,

.


. 472

545 .,

, 40 t>

. ,
pOMeeB~ .

,
.


.
,

. ,
- . 473

545 .

. , ,

164

1.

548 .

<l

,
(),

.

.
.

<lBap-

, <l


. ,

15

. ,
.

, ,
.


, . , ,

. 474

, .

.

, .
, ,
.

I .
-

165

V- VI

- .

,
.

.
,
.


. (. 500-539),
,
,

. , ,
( ,
, ). (539-546)
,
-

.

. (

) , ,
.

547 .

.
, ,

,
~.

549 .

, (,
) . ~K
OTaM~, ,

. ,

.

. ,
(
). ,
. 475


.
, ,

166

1.

.. ,
ll

.
,
-. ,

.
, .

. ,
,
. ,

~, ,

, .
, -

.
,
.

~,
,
, ,

.476
,
. , ,
,

550 .

I <

) ,

, . ,
,
. , ,

.
,

() - ,

167

V- VI

. ,
oM' ,
. , ,

1800 , ~B . ,
,
, . ,

. , ,

. ,

,
.
.

,
.

.
,
,

(~) . ~ ,

,
. ~BapBap

.
, , ,

, .477

.
:
,
...
, ,
, -

168

1.

... , ... ~~.478


(,
) 550 .
: ,

,
... 479

.

(,
~ ). ,
, . 48
,

. ~BapBapOB

. ,

.

~. , ,

. .

, ,
, .
~BapBap. ,

.
, , .
. , ,

, ,

,
. .

(15 ,

) . 481
,
.

169

V- VI

12

, ,

, .482
, ,

, .

( ) -
o .

550 .

,
, ,

. 6
.


. , ,
4:,
. , ,

. , ,
- ,
. 483
,

,
-
, .

, .
, , ,
, - , ,

..
-
. ,

, 4:

.
4:,
. ,

170

1.

.

.

.

BapBapOB~. , ,
, ,

~.

,

. ,

,
. ,
-, ,

. 484

.
.
.

magister militum

. ,

' . ,

,
.

485 ( ). ,
BapBapaM~ - .

550 -

551 . ~
,

. -
- (
; ,
, - ) .
551 .
-

171

V - VI

-, , , (
), . 4

(5 ).

, ,
.

. ,

. , 4

cac ,

H~ , 4, ,
, .
.

.
. 4 ,
. BapBap~

-

, .
.

.
,

,
BapBapOB~. -
, , .
(, 4- ~

, , )
, . ,

, , .
4 ,

, . 486

172

1.

.

.

-
.

.

.
z

()

.487
.
(40 )

. 488 ,

551 .

.
(

552 .) ,
.:
.
4~ ,

551 . ,

<i .
.

,
,

. , ,
. ,
,

,
- .

173

V-VI

. ,

,
. ,
, ,

. ,
, ,
,
~.


. .
,
.

... -

.
. 489


.
,

J CEJEP

V .

.

,
.
,

, . 49


, -

174

V . 491

1.

III )

.

.
, ,

IV -

V .

, ,
. ,
,

. 492
:!>,


, : []
,

, ,

:!>.493 , ,

() . 494

-
.


, . 495

;l ,
J< -

( -
).
,

V .

() .

.

, ,
.

. 496 - , ,
, -

. ,

175

V- VI .
,

. 497
-

(;M;.ii;::~=:~;;;r>
,


,
~.m

VI -

. -

, , ~,

,
(

).498

. , ,
(

) . 499 ,
,
. ,

, (
, .).500

- .

, ,

V .

. ,


, .
(
), V . 51
,
(
) . 52 -

176

1.

- .

i,
.

( )
~.

I .
, -
. S3 V - I .

() , - (
, -).S4

(
). , ,

~.505. 5

' .

( '

[ ]'), ,

4
. (
)

-
.

,
- ,

.
.

-. -

177

V- VI

( ),
,

- krievs. 507

. i.>.


<i.>508). ,

,
40 i.>.

4i.> ,
.

,
-, -

().
. , , -
.

.509 ,

, (
).
4 .

.
- (,

BOBce).510

. - -,
.
.
i.>,
< ;
).511


. (
). 4i.> - ,
. 512 bajus ''

,
.

178

1.

,
, (
~ ).

. 513
- (, ~, )

,
,

. , ,

, (, .
) (, ).
,

~Cae XpBep~

. ,

). ,

(
-)
. . ,

, ,

! (. ).
,
,

.S!4
.

~. 515 ,
, ,

179

V- VI .

. - ,

- (. ,
, , ).
, ,

( ,
) .

, , , .

, (
-

9 2). ,


(. , ).516
.

,
. ,
.
(, , )
.

().
, . 517
,


. 518

!,!

2 10.
300 . Sl9

. ,

.
,
.
.

180

1.


,
. ,


,
. 52
(
,
).
. (

20%)

, .

(, ).
(

), ,
(

50%

, .
,

. 521
(Q ,
, .),

- . 522
V - I .
r
.
, ,

, ,

. 22.523

, ,
,

. ,
,
. , ,

. -

181

V- VI

, ,

,
. I .

,
.
,
, .

<, )

,
. : ~ []

...

... ~524
. ,
,

.
, ,
,
, ~. -

. ,


BeHe~, .

.
- .n.

.

V-

I . . ,
.
-
. ,

I .

182

1.

. 525 ,

,
.

(@, ).

- ,

VI .,

, .
, KaKa~-TO

VI .

VI

-.
. 526
-
. 527

-
,

V, ,
VI ., .
( - )

.
- ,
(
, ).528

183

V - VI


. .


. , ,

( ?)
.
-,

-.
, . ,
1>
.

, ,
, .

, () 060 (). ,
, . ,
,

. ,
, 6 ,
4 -
. , ,

, .

-

, .
- , ,

V-

I .

( ,
, ).

. 529 -

. , ,
( )
. -

184

1.

, ,

<),
. ,

<.\,>
.
<.\.

<.\
'> , -


. ,

'> .
,> , ,

. ,
, .

V-

VI .

- .
,

, ,

.
,
. , , ,

.
, .
,
.
-

,
. ,

VI .

V-


(<.\,
.

VI

185

V-VI

V-

I .


-
.

VJ[ -

VJ[J[


550-

551

,
,
,
.

552 . -

.
1.>
. 550-551 .
. ,
.
, 1.>,

. 530

187

V - I .

,
.

551 .,

552 .

, ,
. ,
,

. , , .
,

.531
--

. .
,

.
,

.532
(
,

) ,
.

,
, . 533

.

.

. 552 .

188

,
. ,

,
.

.

.

555 .

, .

, ,

,
. ,

H~

552 . , ,

,
,

550-551

,
.
,

.
.

.
(, ),
().
, ,

550-551

. ,
(

). , ,

BapBapoB.S34

, ,

.
, I . ,

.

189

V- VI

, .

552 . -
559 .
,
. ,

- ,

555-556 . 535

. 536 ,
, -
.


, , ,
.
,

.
, ,
,

- .
559 . : -
, ,
, ,
,

~.537
, , ,

-
. ~
~
. , ,

550- . ,
~.

,
.

190

II.

~,
.

.
- -
- .


.

.

VI .

, , ,
(~~)
. , ,
,
.

, . 538

550- .
(

).539 ,

,
.


, ,

(, , ).

- .

V .

496 . .
531 . . 532-

534 . . ,
,
, -

191

V- VI

(536 .). 539 .


, ,
.

555 .

,
, .
,

,
-
.

, , .

.
.
550- .
.

.
,

(558-561),


.
.
,
4 .
.
. ,

. 4


- .

I .

- ,
.

192

II.

fI
.

.
,
.


. I .,


, , ,
. , ,

, 550- .

, 558 .
:

...,

, ... ,

~.540 ~
PyOM~ (..

, ,

I< ).

V-

I .

. 541
,
, ,

,
.

.
,

- .
7 - 709

193

"

V- VI

,
.

.
,
,

,
. , ,
,

. , ,
.
, ,

,
. 542

,
. ,


().543

VI

( ). (

) , ,

.
.
- . 544
(

) .
.

,
,
.

194

(.

560 .)

II.

.545 .

- , ,

582 .). , ,-
.

.
- .546


. , ,

. ,

560 .
. ~
aHTOB~

.547
,
.

,
. 560- . ~

. 548
(, -
).
. ,

.
~,

. , ,
, .549
,

,

:

195

V- VI

~ ...
~.550 560 .
~,

~. , ,

. I .
, (-).
,

. ,
, .

,
, ~~

-. ~,
, , .

-
-


. I .
. ,

550-- 560- .
.

-
, . I . ,
, .
.
- ,
, . ,

,
.
,
. ,

551

,
.

196

.
.
.

545 . '

.
. ,

559 .

551 .
, ,
, ,
.

,
, !>

.
-

-. 550- .
.

551 .


I .

!> . ,
!> 551
. I - . ( )
.

, !>,

, . 552
,

. ,
,

. ,


550- .

558 . (-)

-, . 553

.
. ,

197

"

V- VI


. 554

, ,

. ,

, .

, .
, , ,

x , (
)
. ,

, ,
, .
-

. ,

558 .

, ,
.

reure

. VII .

570- . 555

, -

. ( ),

, (

). ,


1>. ,
. , ,

. 530- .

1>
. -

198

II.

559 .,

.556

559 .

. 557
,
. 558
.

. ,
,

,
.

.
,

. ,

. 559

(,
) . 56

. , ,

.
fl.
, . ,

~B ,

,
~, . 561

. 562

, , . ,
, ,

,
.
.

199

V- VI

,
, , , . 563
.
.
. ,


. S64 -
.
,
. 565
3
. ,

. 566
, ,
, ~YHH
$.> . 567
, ,

( )

15

. $.>, , ,

, .
3 ,
.

,
.

300

, (

) $.>
, .

. ,
, .
,

. 568
2000
. ,
, .

200

II.

. ,
,

. 569 , ,
,

.
400 ,
. ,

' - . ,
,

. 570
.

.57J ,
, ,
. ,

, .
(

15 ).572

, ,

!>,

. ,
, .
, , ,

(13 559 .).

.
,
, . ,

, . -

, .
,
,
, .

, , .

201

V- VI

, ,

, , .

~l
, ,
.
,

, .574
, ,

-
.

559 . 575

( ,

) ,

, ,

150 .
600 (.. 4 ).
576

, ~BapBap (, )

.
, , ~5>,

,
5>.
~BapBap5>, , . -
,

.

.


~BapBap

20

, .

, .

. 5> .
~CYOB5>, -
.

5>. ,
, -

202

Il.

. ,

. ,
. 577

.

.
. .

.
, . ,
, . , ,
,
.

, , . 578
, ,
.
, ,

.
.

.
.
, ,

. ,

.

, ,

. ,
.

. 579

,
. , ,
.

, -

203

V- VI

, .

, . 580

.
.

, ,
,
.

, .581

.

, . ,
,
.
. .
. .
.


. 582 , ,
.

.

, .

(). I

().
,

557-558 . , -
, .
,

204

zz .

Il.

"

VI - VII .


.

, ,

. 583

558 .

.
,

.
, .

. .
, ,
. ,
20
.

559 .

, . ,
,

. ,
, .
, ,

, , -

205

V- VI

. - II .

.
,
.
,

-
.
. , , -

,584 ,

. -,

apXOHT~

, .
. , ,

,
.
, , ,

, ,
. - (

) .


.
. , ,

, ,585
- ~caMe ~ 586

,
.


.587

.
- ,
~~

206

. u

, ,

, . ,

. -,
, .

(
),
-<!
. ,

. ,
, .
, - ,
apXOHTOB~, - , .

~ . .

- .

<!

.
. <!,


. -
,588 ,

,
.589

,
,
, .

~, , :

<!
.
.
.

, ' .
. , ,
,

, .

207

V- VI

. ,
,

( 559 .)
(561 .).

560 . 59

.
,

. -
.

. ,

, ,
.

, , ,
,

. 591 , ,

,
- .

,
, . 592

, ,
( ) ;560- ., ~aBap


. *r/ri ', '
( ).

~,

''.593


I . .

js!i/
s!i ', '.
. , ,
, .

208

-,)

II.

. S94

<

).

,
~

560- .

, .

,
aBap~ .

,
(

)
fl

'', ' '.

~ 560- . -
. .
, ,

, ,
. ,

.
,

.

,
. -, ,


. -, ,
, -

209

V- VI

, ~

. ,
,

558 .

561-562 . ,
,

- YHHaM~ ( )

562 .

. 595

, , . ,

,
. ,

555 .

, 562-
. 558 .

. 596
,

.


aH~.
. ,
, , .
.
, ,
.

<,
, Hapo~)

.
:

, ?
, .

, .
,

, , . -

210

II.

5> .

.
,
.

, ,

?)

. , ,

,
. 597

? , -
. ,

.
.

,
, - . ,
.


, .


, , ,

.
-.

562 .

561

,
( ). ,

(), 5>.
. 598
.

,
. ,

565 . .

21

211

V- VI

, ,

: ,
,
.
, .599
, ,

. ,
559 ., 552 .

, , .
.

562 ., ,
, .

II

,
, ,

.
, , . ,
,

.
.

, .

566 .

. ,
.

566 .

.
. , ,


. 6 , ,
.
, - . -

212

. u

- . ,

. 601
560-

570- .

,602 .
,

(, .)

, .
561 . . 566
567 . .
4 .
, ,


. ,

$.> . 63
, ,
(, )

567 .

(561572), , .

.
: .

, - .
,

.
. ,

568 .

.
,
, - .
.

568 .

,
.

213

V-VI

, >,
,

. , , ,
, .

, ,
,
. 64
-

.
,
.

.
.

. , ,
,
~AHTC

~.605 ,

. 66 ,

,
.
I

. 67

.

, .


.
,
. ,
,

I .

. 6 S ,

214

. "

560- .
.
.

568 .


-., ,
-

, - . ,

, - .
, .
. ,
.
,
.
,
,

- , .

215

V- VI

. ,
,

- . 69
, ,

.
-

, - I . l , -

. ,

.,
. 6l1

,
,
, - <l>.'>
. 612 ,

.
,

-.
,
. <
>.'> <l>.'> ) .

() .

,
<l. ,

, .

,
( ) ,

.
>.'>, ,

. ,

216

. U1
, ,

or . ,

568 .

. , ,

, ,
. ,
,
. ,

(, )
I .

, . 613 ,

, .
I . ,

.
,

. 614

, ,
.

~POOB. ,


, . 615

-,
.

, I . (

1).

I . .


. 616

, , .
-

.
(I .),
. 6l7
, ,

.618

217

V- VI

I .

,

. ,

, .

, , , .

I . ,
- (

).
(

, , )

V .

~CYKOBeB

.6!9

TpoBKa , ~

.
, I .
.
.

. 62 .
-
- -

, , . ,
.

,
- ,
.

, . 621
.

, -

. (

75-80 % ).
- 81 % ). -

218

II.

-II . 622
.

VI .

( ).623

, . 624

,
.


, - . 625

, -

. VI .

, ,
.

- .
. 626 ,
, !1 ,

' .

. ,
.
,

-
,

. , ,

. ,
,

219

V- VI

.
,

,
.

, . , ,


-uu

,
. 4

, , (
?).627
,

, ,
.
,

. (, )

,

.
.

, ,
- . 628

III . ,
.

, 4 ,
. ,-
, -
;
, ...
.629

220

II.


, .

eT -
.

. ,
,

.
. I .

.
,

, ,
- .
- , ,

(, , .).

,
.

(, , . , ,

. ,
).

.
,
o .

. -
I . -,

(
:, ).
. 630

,
>,

. -

221

V - VI

( )

.
,

. .
, .

(Glopeani),

. 6l ,

. 632

, .

. , ,
. , I

.
,

, , .
,
- . 633
-

, ,
.

, - . ,
.
,

, .

. ,

-. 634 ,

, ,
.

,
.

222

IX .

Il.

. , ,
:.

, , ">
.

. 635

,
,

. (),
, .

, , ~. -
~e,,>.636
,,>

, , (-
). ,,>

( , ).
,,>

.
-, .

.
, -
. I .

.637 560- 570- .


,
.

-,,>

. 638

, ,
,

.
. -

223

V-VI

U
,

IX -

. 639

, I .
.
.

I .

).640
,
.

, . ,

. 641
I . -
,

, .

VI .

, ,
. 642
, - ,

, .


- .
,

.
- , .
, -
,

. , ,

, -

224

II.

.
,

,
, .
, -

. ,


.
.

. ,
.

. 643

,
- ,

. , ,

.
,

).

.
~ . (
-, )

. ,

.

, . 644
-
,

. ,
, ( ).
.

,
( < * '
').645

8 - 7089

225

V- VI

, ,

VI -

VH .

.
.

IX .

. 646
. 647


. 648
<1~.


. 649 ,

-
- VI-VH .,
, ,
. ,

. 6S

VIII - IX .

, .
,
, .
, -

q. .

,
.
, .
,
. ,

, .

( ). ,
, .
.

226

VI .

Il.

U1

, (
, , ).651

.
.
, ,

. 652
, ,
. ~ .
, 580- .

588-590 . 653


, . .

<, , ~)

.

.

590 .

-.
-

.
, , . 654
, ,

. ,

, .

~KPOK

~>

227

V- VI

. 655
(
),,
.
,

. 6S6 ,

1;Ia

. 657


,
.
~m~

n'l u

~.6S8
~~

,
(VII .? 659)

-
.

. :

4... ,

, ,

.
. ,
;
, ,
, ,

228

lI.

.660


. 661


. 6 ,
, ,

. ,
. 663
. ,

. ~
(
) . 664
. ,

. 665 ,

, - .
, .

, ~ ~~.

, ,

. ,

, ~

( ,
CTpaH~).

(>
<1~. ,

),

, .
.

. 666

229

V- VI

KpaK~ <KPOK~ )


.
, I .
.

.667 ,

~ ,

, , ,

-.

()
. ,
, ,

, .
.

11,

, ,

1-

. 668

,

. ,
-

~~ .
-
.

. , ,
~ ,
~KpaKa~. , ,


( ,

). , ,
, ,

, .
-

230

II.

I(

~
.

: ~B

:
,
; ,
, , ;

, ,
, ,
, [.. ] ,
.669

. -

568 .
, , ,

. , , ~Kpa
~, ,

,
.

~
, . 67
~~
, .
.

. 671

, ,

.
, , ,
. ,
~

, ,

-
.

231

V- VI

-,
.
I .
,

.
, ,

. ,


.

, ,
I .
,
.

,
.

,
1>

Be.

, ; ,
, ,
. ,
, , , ,
.672


. ,

232

lI.

, I .
.

, ,
,

:
,
, ;

. , ,

.673

. ,

- . ,
,

, .

. ,
,

, , ,

.
, (
)
<) . ,
-

. ,
,

(, ,
) .

. ,

, ~.674

. 675

(, ,
) I .

233

V- VI

.
. ,

(52%)

. (

t) .

, . 676

2%).677

VI . , ,
. 678 ,

( ) ,

.
!>
-.679
.

.
,

, ,
,

1%

46% ).

, .
- , , ,
. . 680
, ,
.

,
,

.
, ,
- . 681

. 682 , , ,


.
.

234

. u

( )
( -).683

, ,
.


. ,

2% . 684

I .
, ,

. ~ , ,
~, 685

...

[ 580- .] -
epeBeB~.686


,
M . ~ ,
,

, , ,
.

,
. 687

~,
.688 ~
, ~~,

, ~.689

. , ,
, , -

~.690

.

, - .691
,

235

V- VI

.692

,
.

.
,
-. ,

Tc .

( )
.
- .


. 693
,
,

. ,


. ,
.

. ,

).694 ,

, ,

.
, , .

VI .

VI -

236

.
, .

,
, . , ,
, ,

. .
.
. 695


,
, , .
. (
,

)
.
. ,

,
,

. 696 ,

, . 697

,
.

(<<)


.
( ) .


. , ,
. ( )
, , .
,
, -
~ .
, .

( )

237

V- VI

.

. ,


BoTHx . 698

,
u <lBCaaHUK.
.

- . ,

(?)

. ,

, .
,

.

,

VI .

VI .

,
. ,

, ,
.
, .
,

. 699 ,
?

238

II.

(, )

. ~
-
,

.70!

I .

.

.

.

-

-.702
I .,

1500 ,
.
.
-.

.
, .
,
;

- .
,
, , ..
. '
. ,
.
,
.
, ,
. , -

239

V- VI

,
,
.

;
.


. 73


, . ,
, ,

, . 704
, ,

,
, .

, , ,

(, ),
BOCTOK. 7 0S
, ,

.
( )

(. *ogyla).

, ,

, -

240

II.

.
, ,

( )
.

10 . ; ":
, ,
-

.
.

.
,
. 76 ,


-
.


, (
,

).
.

, (

77 ).

, ~
78 ( V .
~CTpaBaj,. ,
, , ,

,
. , ,

, .

,
.
- ,
( )
. ,

~ ,

241

nV -

VI

,
.709 ,

, ,

.
,
,

<

).

580- .

, ~,,>
.

. "
.

, ,
, .

-
.

. ,
, (, )

. ,
~Bce ,
,,>.710
">

. ,
,


(
) .
,
.

242

II.

, -

. -

, , .


.
.

,
.
, , , ,
. 7l1

,
, ..

712
.
,

, . 713 -
- , ,

, -
; ,
<1.
,

.

.


. 714

, . ,
,

.
,
; 715
.

243

V-VI

.
,
,
.

. I . - .

:
, , ,
,

:
, .716

,
. , ,

, , .
,
,

, , .
,
.
-,
. ,

<! ,
: <! ,
;
.717

.
,
.
. 7l

, ,


(, .).


, .

244

.
,

,
. 7l9

:
.720 ~, ,
,

. 721
,


.
-
.
~
,

. ,
, -
, , apaM~.
, , - ,

~~:

-,

, , ,

.722

.
, , .

~
, .

,
.

.
, ,

, ,

245

V- VI

.723
, , , ,

. , ,
,

. I


.
~ .724

,
, ,

.
.

~ (11;,

rik, rex) -

. ,
I . ,

, .
,

.
,

, , ,
. ,
~.

~ ( ),

()
. ,
.

, .

~He
.

, . ,

~,
. (

246

. U1

-)
, ,

, .

. 725

. 726
,

.
, .

. ,
, ,

, .

~,

<;.727

,
. ~

. , ,

,
, .

,
,

, (
) . , ,
-~,

, .
-
.
(
) -
, ~

. -

247

V - VI

' ~
.

.
,

, <
, ~
poa~.728) -
. ,

,
.
.729 ,

- , ~,
,
. - ,
q .

,
, ,
[ ]5>
,130 , *juk
(~) ', -' 731

.
, , .

,
.

, . , ,
, ,
, .

~5>

, ,

.
,
,
.
,

248

. u

. ,
, ( ,

, , ).
-

. , ,
,
.

- (

). ,
- ,
.
.

,
-
- .
,

.
. 732

-
.

,
.
,
, .

>."> ,

-
. , ,
,
.
- . ,

,
. ,

, . 7

249

V-VI

. 734 ,

, ,
. ,
(

) . 735

( )
. 736

-
. -
, ,

. ~, ,

.
, , . -

. ,
, .
, ,

. ,

0,4 .

3 5,9 2 ,

. -
2,5 2 -,
-, -
, - .
-
. 737

, ~.738
. ,
-

, caM~ , . ,

, .

, . 739

250

II.

,
.
-
. 74
,
. ,
. ,

.
.
. 741

.

.
.


, . 742

HeHe ,
.


. 743

,
, ,
, . -
.
,
,
.

, ,

251

V-VI

, 744

. ,

(~ ~,

)
.
,

(,
).
,

- ,
,

, ,

~. ,
, , ,

III .
,
, .
~~.745 ~
, . ~

, ,

,
- ~

. , ~
~,

, -
.

.

,
I . 746

~ . ,
,

( )
. 747 , , ,


- . , ,

252

II.

, .
, ,


, .

1>
, , .


. ,
, , .

, ( 1>,

) 1>.148
, ,
, . 749

. ,

, .750

,

, , ,
, .

.
.75!
, ,

.752


.753

253

V- VI

.754

I .

. 755 ,
, .
,

.
,

. 756 ,
,
,
~.

,
,
.
,

.
, ;

, ,

, .
,

. , ,
, .
,
. ,
.

254

. "
,

. , ,

. ,

,
,
.

. 757
.
, ,

, , (
,

).

, ,
, ,
.

,
(,

). , ,

, ,
.

, 758

. ~O


( ),
.

, . 759


. ,
, ,
,

255

V- VI

; ,
,

.
,

- .760

550-551

.,

-
.

, ,
. ,

586 .


. 761 "

. , : ~

.762
,

. 763 ,
, -

. 764

VI

. ,
,

559 .

( ,

, )
.

,
,
: ,
, ,
, .

,
, ,
. , -

256

II.

,
,

... ,
,

,
.765

,
.

586 .

. 766 ,
,

. , .
,
,

.767
. I .
.

.
- ,
,

,
.

9 - 7089

257

V- VI


570- .

, ,

I .

. ,
,

. ,

, ,
, . 768
,

oB'

,
.

. ,
,
,
. ,
. , (jBapBapbI~

-
, . 769
, , .

,
, .
,

570-

.7 7 , ,

258

II.

,
, ,

578 .

.
,

, .

.
- ,


I .

~ . 77l ,

, 560- 570- .,

.
,

577 .

:,
. .
,

HoBeHe


-. ,

580- .
.
, ,

.

. -

259

V- VI

,
.

. 570- .

, ,
~ . ,


.
HaKOHe'lHUK
.

, , - . 772

. , ,

573 .

. ,
, , .
574 . -

, ,

.
.

576 .

.
,

568 .

.
'lY,
, , -

260

II.

.
, , .

. .

,
. 773

-
. 577/578 . 774
, ,

559 .,

. ~BapBapOB

100 000.775

, , ,
. -, ,

!> ,

, .

,
,


.
.

,
.
, .

.
, , ,

.
, ,

, . 776
. ,

.

. , , -

261

V- VI

, , .

. 777
.

, . ,
.

578 .

. , ,
. , ,

.
. ,
.

~ .

. ,

,
-

, . ,
. l1

eHe .

4:pya~ .


, .
, .
-
, , ,
,
,
[].778 .

262

II.

. ( , )


: ,
, -
- ~.779 ,
,
.


. ,

(, ,
),

60

~.
,

~ . ~I,
, .
- .
, ,

. , ,
,
.
, ,
. . 78
,

, .
,
. ,

, , 263

V-VI

, ,
, .

. , , ,
.

. ,
~ -,

. ,

. .
,

, ,
'>.
. 781
,

.
.

, , -
578 .

.
.

.
~
1>, .
, .

. ,

II

578 .)

. 782
,

.
-
, .

- ,
. -

264

II.

<

,
. 579 . 783

, 'lY,
. ,
-

.
.

-.

- .


.

, .
,

. .

579 .

. 784
, , .
,

( 78S ),
585 . . 786

<) .

.787

, ,
().

. ,
. ,

< .

265

V- VI

. , , ,
<$., . 788

m ,
,

, .

. ,

. , , ,

.

.


( )

, .
567 .,
. ,
,

,
. , ,

, ,

( , )
. ,
578-579 .
. 789
( ) 579 .,
.

579- 580 . .
,
.
, . ,

, ,
, ,
.

266

. <

.
,

~.

,

,
. ,

. 79

580 .

. ,
, .

, .
,
.

,
.

580 . 791

I . .
,
.

(
) .

580-588 . ,
, 577-578 . ,
,

267

V- VI

.
, , ,

. 792
, ,
,
. , ,

. .
,
~BapBap.
. , ,

( ). , ,

. ,
, .
. 793


. ,

,
. ,

, ~ ,
,

.
~ ,
.

. ,
, . , ,

, ,

.
. , ,

. .
,
, ?94

581 .
. -

268

II.

- .
.

.
, ,
.
.


, , . 795

, .
, ,


.
. ,
.
.
.

.796

. ,

.

,

.
( )

. , , ,

.
, , ,

582 .,

581-

, ,

- , .

.

. -

269

V- VI


.
,
.
. ~, , , ,

( ,
797

581

.)

.
.

, ~.

, ,
,

~.798

5000 -

~,

Hapoa~. ,
, , ,
.

27

(,

581

.).

.
,
opoa~.


. , ,
, .

,
. ,

.
,
-

270

II.

, .

, ,
, , :
, ,

, ,
,

,
,

BapBapOB~.

, , ,
. , ,

,
- , .
-
, .

. ,
.

. ,

, .

, ,
. 799

, ~~

. ,
, :

, , .800
.
,

581 -

582).801

. ~~
( , ).802
,

. ,
. 803

( , , )

271

V- VI

- ,
. .
.
582 .
. -
.
.


.
.
, (

80 000

.
, .

, ,
. ,
,

.
,
.

14 582 .

, .

. ,

583/584 .,

, , , ...
,
~.4


.
, ,


.
- .

272

II.

"

, ( )

.
,

VI

.,

, (
).
.

( ).

.
,

. 85

, ,

.

- .

,

- -

. 86

- .
, ,
80 .
-
.

. 87 ,

- -,

273

V- VI

- .
, ,

. ,

<<,

.
.

, ,
,

HaKOHe'lHUK

'lU'l
.

VI-VII .


. 89 , -
.

, ,
.

, .

,
.
,

( , )
.

.
- ,
, ;

. ,

583 . 1

100 000 . ,
.

274

II.

.
.
, ,

581-582 .

, ,

,
. ,
,

. ,
, ,
.
, , -
, .
,

.812

, .
, , $.> 813 ,

, <<
.814 , -
$.>, . -

.
,

< ) ,
.

, ,

. ,
, ,

, . ,

275

V- VI

.
, ~ '

583 .

, , .

<,
)
. -

, ,
. ,

.
, ,
. ,
,

, .
, ,

.

,
,

,
,
.
,
.

,
.

;
. 815

,
. ,

276

II.

, ' .
,

. ,

. 16 ,

, .

. ,
: ~,

!817 ,
,
, .
,

.
,

, , .


, , .

( ),
. -
,

( I .)

.
, . ,

,
. 818 ,

277

V- VI

.
. ,

, , - .
,
.
,

, , .

- ,
-
, .

, , .

,
.

. (~ ,

).

~BMeco - . 819

,
, ~BapBapOB

. ,
. ~.

, . . 82 ,
- (

, ).
~.
. , ,

, . 821 ,
,
.

, .

.

278

II.

-
.

(11

582 .) .822
- ,

, -
~ .

m , ,
, ~.
, .
. ~

, ee~.823

, ,
~. ~ ~

, ,
. ,

~He

pa~. ,
.
.

. .

,
, . 824
.

.
, .825
. , -

279

V- VI

. 826 -

.

, :
<! , ,
!827

.

. ,

,
.

J< ,
. 583-

584 .


. 4
. ,
, .

. 828

.
584 .: <! ,
,
- ,


. , , , ,

, :
, , . ,
...

. ,
. , ,
, .
, .

.. 829

, 580- .

280

Il.

-
. -

586 .
.

, , .

(584 .)

. ,
, . ,

100 000 .

. 83
.

.
, .
.

, , ,

. ,
,

, . 831

- ,
. . ,
-
, .

.
-
,),

, .833

281

"

V- VI

, ,

~. ,

.
.
,

( , ).

. 834
,

550- . ,

.
. ,

, ,
,
. ,

. , -
- -

590- . 835


, ,
.

.
.
() ,
.

, (
).836
, , .

, , .

585 . .

~ .
.

282

II.

1>,


837

.

. ,

,
,

, .

, ~
, ~
, 1>
.

u.
nu

,
. ,

, .
, .

. , ,
.
~1> . 838
, .

, , .
~ 1>
. ,

. ,

, 1>.

().839

283

1t

V - VI

,
. , ,

,
.
.

, , , ,
. ,
,
' ~>.

,
.
.
.

, .
.
, . 84
,

. ,
.

, ,

.
. ,
, .

585 .

-,
. - ,
,- ,
.
,
.

e. - (

284

lI.

)
,

586 . , , 583 .,

.
, .

.
,
( ), , . 841

,
, , .

, , ,

. ,
-
.

.
.. ,
,
$>,
. 842 , ,

.
,

,
. ,

, .
. 843 ,

285

V- VI

~
,

,
,

, .
.

, ,
,

. ,
, .


. , -

587 .

.
, , eH~.844

, ,

583 .,

.
, , ,

.
,
.

, ,
, .
>.'>, , .
,

~ ,

.845
,
, ,

. ,
,

23

. -
~BapBapOB>.'> 22 .
,
.

286

II.

.
.
-

. ,
.

,
.

VI-VII

. . 846

HY~, - ,

,-
.
. . ,
, ,

,
CTeH~. ,

, CTeH~.
,
,

. ,

, . 847

-
.

. ,

, . ,
.

,
- ,
, .

. -

287

V- VI

,
.

23
, .

, .

(
), .

- ,
.
, ,
.

. 849

, ,
,

. , -
, ,
-
. ,

, ,
. , ,
:
~.50

.
. "

(24

). 25
.
(), (
~ ), (",
, , )
~ (

). -

288

Il.

: ,
,
, ,

,
, ,

, ,

, ...

, , ,
CTeH~.851
,

. ,
- .
24 .
~
, , -.

, ,

, -
. 852
25 .
.
.
, ~

~
~. ~

.
( ) .

,
~,
. ,
.
. , ~

~ .
,

.
~. , -

1 - 7089

289

V- VI

, . 853
.

. , ,
~~,

. , , . ,
,

. , ,
. ,
.
-~

, ~.854

.
,

.
~.
,

, ,
. ,


. , ,

, .855


. ,

, .

26

. ~~

,
.

290

II.

U1

. .

. ,

, .
,
,

.

856 (, ?).
,

. ,
,

,
~.857

27

.
~

- . ,
,
. ,
,

. , ,
, . 858

28

.

. . ,
,

.
.

,

. ,

. ,
~ . ,
, . -

291

V-VI

, . 59
,
. ,
, ,


oB. , ,
-

.86

29 , ,
.
. ,861

( ) ,
, .
<<

. 62

.

H. - ~BceM

,
, ,
, ,
, ~.63
, ,

.
, (~.

. ,
, .
-

.
cpax~.864

, ,

- .

. , , ,
,

292

II.

. ,

, .
,

, ,

, ,
BapBapOB~.

, ,

. ,
,
.

, ...
, ,

... ,
~.865

30

.n

MHOO~ . ,

,
,
~.

. :

, ,
, , .
,

[ ]
:

, , , . ,
, ,

,
. , ,
,
. , , ~.866

293

V- VI

, .

, , ?

, , :
,
- .
. 867
, ,

, -
, - .


.
, , ,
. 868 ,
.
- -

580- .


,
, ,

. . ,
, .

. -
- ,
, .


. , ,

. ,
. -

294

lI.

U1

, ,

,
. 869
.


.
, ,

. 87 ,
,

. ,
.

,
, . ,
,

.
, -

. 871 , ,

,
.

, ,

.
.
, , ,

.

.

.
, ,

. ,
,

295

V- VI .

, .

~ ,
.

. .

. (
)

-

. 872

, , ~

!> .

. ( , ,
- ),

587- 588 . 873 ).

.
,
() . 74
, ,

,
. ~,

, . 875

,

. ,

.
,
. ,
, ,
. ,

. 76 , ,
, .

296

II.

. ,

,
.

,
. 877 ,


. 878
,

. .
, ,
- .


, 1> () ,

IX .

. 879

, ),

--

. ,

. ,

.
(

, 1> ?), .

297

V- VI

, , ,

, ~

,
!>. , ,

. .

-!>.880
, ,

.
( ,

) ,

. ,

(, ,
). , ,

, -
, , .
. 81


. . 882

( )

IX .

. 883
,
.

,
. , , ,

!> (, ) ,

, ~-
!>884

298

. -

II.

U1

,
.

,
I ., .

(Ezeritai),

. , ,


.
. 885
!> .

-ing

!>.886
, , -
.

, . 887
. 888 ,

( ).
-

!>, !>.

, ry . 889

- !>

(Ezeron).890


. 891
, ' ,
.
, ,

587 .

. , ,
caTc . , ,
,

299

V- VI

.
,

).

,
.
lI~-z

.892
'l}' ,

,
. - ,

588 .,

585-,
.893 . ,
, .
. , ,

- , ,
.

, ,
. ,
,

588 . .
580-588 .

.
.

I .

.
-

300

lI.

587 .

.
.

. .
,
,
. ,


() - .

. ,
,
.

III .
, (
894)
,

.895 ,

( )

II .

, ,
. 896
, ,

, ,
~e .
. 897 , ,
.

301

V- VI

, ).898

~
MeH~.899 <) ,
, ,

. 9 ,

, ,
. ,
.
, ,
~aBap

. ,

- ,
.

,
, -
.

, ,

587 .

588- 9 !) .


, ~ ap~.
, -
.
(
), , ~.

.
, ~

. ,
, ,
~. ,

. ,
, , -

302

II.

, , 1>.

, , ,

'-

. 92 .

.

.

,

. ,
.

1>, .
,

- .

, , ,
- .

, ,

IX

. 903

, ,
, ,

, .

IX . , -
. 904
.

,905
.


, ,-

. ,

. ,
,


, .

303

V-VI


-,

zu

,
.


().906
.
,

.
-

, , (

) . ,
, , ,
, 11 .
.. ,
-

. 97
-
- ,

(
, , ).
,

. 98 ,

, . -

304

11.

<

. ,
,
.
.

,
.

II . ()
.

, ,

. 99 , ,
~
. ,
,
.
-,
, .

,
I . 9lO
, ,

.
. 911
, , ,

-.
. , ,
, .

I - II .
(), , , . 912
~
( )
.

.
,

, .

305

V- VI

,
,

. ,

, . ,

,
. ,

,
, . , ,

.
I - . 913
,
.
.

.

, .

, ,
.
.

( )

.
,
.
,
, .
,
, .

,
.

.
,

600 1000 . 914

, ,

306

II.

U1<

, .


, ,

.
~,

. 915
, , .

,
, - .

,
. ( )

VIII .

~ .

). ~Cae

1>,
,

1>, (, -
).916

, .

1> (
), ,

. , ,
. 917 , ,

. 918


1> .

, ,

-1>?

. 919

307

V- VI


. ,

.
, ~ (

- ),
.

XIX-XX . -

, ,

( ) -
~YXOBHOM !> ~ .

~ ,
. 92 !> - ,
~HapOHOO ,
,

~ .

. 921 ~

. 922
, (

) ,

~ape

. ,
,>

,
. ,
,

. !>
,

, !>
, .

308

II.


Ka ,

,
(.

>, 92).

-
~ .

-

-
. VI .

.

-
. .
.

587 .

588-589 .

, ,

.
. .

.
.

. , ,
.

309

V- VI

J;!,

, -

590

.,924

VI-VI1

,
,

, . ,

,
,
.

. -

.
. , 925

,
.

, , ,


. ,

593

592-

. .

- .
. -,
, .

591

. 926 , -

310

II.

<

591

II

. , ,
,

.
.
. , ,
. ,

592 . 927

~ .

.
!>.
. ,

!>

. 928

.
.929

.
,

. ,

,
.

. .
,


!>. , ,

.
, ,

. , , ,

- 2000 , ~

!>.930

311

V - VI

))

.
.

.
,

.931

- .
, ,

.
,

. , ,
. ,
,
.

, .
, ,

. ,
.

. 932

,
.
. 592 .
.-
.
)) . ,

.933

, ,
.
,
. ,

,
.

312.
,

. ,
.
.
, ,

592 .

.
,
. 934 ,
, ,

. 935
,

593 .
.

, ...
. 4 ,

pOMel;l

~.936

,
. ,
.
. ,
:

~.937

, ,
.

, , .

,

, .

313

V- VI

, ,
.

~ . 938

. , ,

. -

. 939

1>
,
,.
,
.

, .

.
, .
. , ,
.

(
, ).

. .

, ~
1>. ,

,
. . ,

, ,

. 1>
. ,

, ,
.940

,
. 1>,

, ~

. ~1> ,
. -

314

lI.

U1


. ,
,


. 941
, ,
.

. , ,

,
().

,
. ,

. 942

, ,
. ,

, , ,


.
, ~.

BucoZHoe

lI~-z

( -

315

V- VI

?)
. 943
, ,

. ,
, , ,
,
~. ,
-
.
,

. ,

.
. ,
<!~,
. 944
,

. <!

,
().

150 300 . 94S

,
.
.


. ,
, .
,

. .
, <!
~. ,
. ,

, ,
<!

. , ,

316

II.

,
. ,
I1. 946 ,

, .

. ,
.
, .


. I1 ,
. .

.
.

.
. 947
, , , ,

. ( ,
)
~. , ,

~. .

.
, , - ,
- ,

.
,
.

.
,
. .

. 948

, , . , ,
, ,

317

V- VI

. ~
, ,

. 949 , ,

, .

(300 ) .
, ,
.
, .

.
.

-
. ~.

,
. , .

50 .

oB' . 95
,

.
.
.

,
,

~.951
eM~ .

. 952

, , ,
. ,
. ,

,
, .
. -

318

, ,
. ,
. 953

.
.

(,

5000 ).

, , ,

.
- ,
.

, . 954
,

.
, , .

, -

. , ,
,
.

~

. ,
. ,

, ~OH

pOMeeB~. , ,

,
.

. 955


. . ,

Hapoa~ (
) .

319

V- VI

.
.

, : <1

: []
, .

>.>.
.956 ,

,
>.>.

,
, .


-.

- .
, ,
. ,

( )
.
,
. ,
,

>.> <10 >.>.9S7, .
, ~
,

. ,


.
- .
-

. 958

320

lI.

. ,
,

. ,
( )
. ,
,
- . 959
, ,

594 .
. 96

~5> <l, , ,

~BoeBoa. ,
, ,
.

<-)

. 961
, ,
, .
.
.

594 .
. 962
. ,
,
. 963
.

, ,

. ,

. 964
- .

11 - 7089

321

V- VI

, ,

.
, ,
.

, .
, , .

,
.

( ),

.
- .
.
.
,
. ,

,
,

- .

600 .

~ ~, ,

. 965
. 594 .
,
(

). , ,

, .
,
.

. . 966
. ,

,
.
. ,


.
. -

322

II.

U1

. , ,

, .

. , .

. .
,
.967

. . ,
,

. ,
. -
.

,
. 5>,
, .

2 594 .

. 968

,
5>.

16 ,

. 969
, .
, . 97 -

u. -z

323

"

V- VI

,
.

,
.


- (

), .

29

, .
,

1 .

, .
, ,

, . 97l

, ,

.
, . 972


. -

, .
COTeH~ .
,
ac .

.
. .

8 (11,84 )

. ,

, ... .
, ,
.973

,
.
, 4 .
-

324

II.

U1

~.
:.>.
, ,
. 974
, ,

, .

(, ,
) .

, . 975 ,
, .
,

. ,
,
. ,
.
. , , :.>.

,
. 976
,
.

. ,
. .
, , .
. ,
,

. ,
. ,
-
.
. . ,

,
. .977
~ .

(,
). ~ ,
. 978 , ,

325

V- VI

. ,

,
~ .

, - . 979

. ,
, , - BapBap~ (
, ). ,
~ (

18,5 ).

. ,
, .


. .
,
.
.
pOMeeB~.

. 98
,
. ,

, - 594 .
, ,
.

. 981

, ,
. ,
.
.
,

. ,
~~

~.982

.
, ,
~ ,
.

326

(
~ ).

~,

. (

.
, ,

.
.

, , ;

. 983

,
. 984
, , . 985

, .
.
. 986
,

. 987

,- ,

.
, , , ,

~ ~. ,
, .

, -.988
, ,

~xo
( ).

~
. ,

327

V- VI

,
. -
,

, 4
.

. 4 1>,
, . 989
,
. ,
.

594 .

, ,
. ,

595 - 599 .


. , ,

.
,
.

.
.
-41> 4

.
, ,
.

595 .

.
( )
.

595 .

. ,

328

II.


, .
, ,

. ,
- . ,

-
, . 990
,
, .

, ,
. ,


. ,
, .

, , ,

~i>, ~

i> .
.
( ,

),
.
, .


. ,
. .
, .
, ~
,

. ,

592 .

BOCTOKai>.991

.
, -

VI - VII .

329

V- VI

, . 992 ,
.


. ,

. ,

.

( ,

). q
, .

.
,
. , ,
,
.
. 993
.

.
595 . ,
.
.

. , ,
.
, ,

, .
,
, .994
, 597-,

, .

597 .
. , -

330

II.

. ,

. ,
~,

. , ,
,

597/598 .

)- .
,
.

598 .
(29 )

. ,

.
.
. 995
, ,
,

. ,
, .
, ,

20-21

598 . , .
. .
, ,

. .

. 996

,
.
paM. , , ,

~.997 ,

.
.


. , , -

331

V- VI

,
.

. .

. ,
. 998
.
,
. , ,
.

.
,
. , ,

599 .

. ,

. ,
. ,
, .
-

.
35 000 . . ,
, . 999
.
. ,

.
.
, ,

. 1 ,

.
.

599 .

( )

332

- .

, .
( )
. 11
, ,

. 12

). .

.
(),

. 13 ,
, .
~

(, ).
.

,
. 14
.
.
- .
, .

4000 .

.
,

, .
.l005
, ,

, .
. , ,

.
. ~BapBap, -

333

V- VI

, , ,

~. ,

, . .
8000 -
. BapBapOB~

TOMbI. 1006

, ,

. .
.

, , . ,
, .

, .

,
, , ,

.
, . 17

600 .

. 18
.

.
,

.
. ,

598 .
.
, .

. , ,

.
,

334

II.

, . .

VII .
. 19 ,
, .

.
,
,

600 .

. 11 ,

,
: ~ , ,
.
- ~. ,
~TO

...

. ,

. ,
. . 1ll
, (aBap~ cr)

. ,

. aBap~


,
.

- . ,

, . 112
,

. , ,
. 113
- ,

, .
, ,

335

V- VI

. ,

~OTOB~ ( )
().

~
,
,

.
, ~

, .l14 , ,

, , >
t

. 115
,
,

601 .


.
. ,

. ,
.


. ,

. . 116

602 .

.
~~
.
. . (
, ) -.

, .l17
. -

336

II.

. 11

-
602 . :

... .

, .

!>, , , . ,
,
. 1l9

.

. << !>
. ,

, .
, ,
. 12 , , ,

, .

. ,
.1021

590- . , ,
.

, ,

,

.

337

V- VI

.
, ,

,

. 122

rOB

, ,

.
.
,

!>

. 123 ,

.
n

, (

) .
,

. 124

, .
,
!>.

. , ,
!>
. 125

.
, - ,
,

.
.l26

,
.

. .

, ,
. ~ , ,
!>,- . ,

338

II. ABapU1,a


. , ,
, .

.
, ,

. ,
.1027

, ,

.
.


( ). ,
, ,
.
. ,

, ~ , ,
,

.
.
,
. 128

. .

598 .

.
, .

23 602 . ,
.

( )

.
,
.

, ,
.

339

"

V- VI

.
,

. , ,

.
, ,

,
.

. -
- .

. ,
, , .

602 .

, .

. ,

JPJE

I
IV - V . . : Jones ... The
Later Roman i. Vol. 1- . Oxford, 1964;
.., .
. ., 1984. .
: . . 1-2. ., 1990-1992.
2 (.: .
rYHHoB.! / . . 1. ., 1986)

(, , ) .

II - IV .
.
,
()
,

. (
, )
,
.
,
,

341

V- VI

. . .

( . .,

1981.

10 .):

<\ 1>,
.

(
!)
. ,

( ),
.

IV - V .

: 3 ..
. ., 1994.
3

.:

Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars.


Princeton, 1984. . 7, 20, 33.
~

271 .
I . -

(<\1>, ) (.:
. . 1 ( - . .,
1991. . 254 .)
<\1> < 1
.
V .,
.

II

. .:
. ., 1987. . 17-19;
. ., 1991. . 16-17.
5

(-3 .
I - II . , 1966. . 54) 512 .
(MuIlenhof . Deutsche Alterstumkunde. ., 1875. Bd. 2. S. 368).

505

512

.
6

(-)

. .:

342

Jones 1964;

. .

1.

.,

V1967.

u'lu
7

!> .

!>
.
, ,


.
8 !> (
), !>
( ,
, ).
9 . .

2. . 35.
. . ., 1987. . 321.
11 Lehr-Splawinski . pohodzeniu i praojcziznie slowian.
Poznan, 1946. S. 137 -141; ..
. ., 1979. . 43 . .: ..
. ., 1994.
12 ,
10

, .:

I . . - I
. . ., 1993.
13 .: .. --

/ /

! . .

, 1978.
14
..
- ,

( .
,
. ,
.

( )
- (.
.. .. :

I.

15).


- .
,

() , , ,

343

V- VI .

. .
~.

~ (. ).
, ,
, -,

,
, .
, .. lII-
, , ,

1.

42).

, . D
, ,

( , , ),
. ,
..

. (
. 40-41).

1.

, .,>
. .

,
,
, .
.. -

.~ (
!) ,
. ,

~ (

1.

43).

4~ . ,

4 ~ r. (
),
, 4.
, 4

.. (

1. . 63 .; .

4 - ..
. ., 2002.

. 100 .) ..
( 1. . 129 .) .
..

, ()

344

ulu

I. . 130). ero

-
. , ..
, 4 !> <

. .

132).

.
(
rOTCKOM IY .)
, , 4

!> ( . . 153). - uenethi


(4! .
(, )
aHr
. 4!>.

rOTCKoro (
-, rYHHbI) (.: . .,
1982. . 17 -18). , 40
!> .)
4, .
, 4

!>. ..
: 4 4!>
: ,
[sic!], HaMHoro
,

!> ( . .

131).

, ,

,
. aprYMeHTbI :

4 Toro, rYH-

- -, ,

[?],

( , ),
, !> ( ).
rYHHbI ., , ,
, 4!> ( .)

II!

. ,

- , 4

[?!] , r
!> 4

!> ( . . 140).
15 . . 51. ( .
) .: .., .. -

345

V- VI

/ / . ,
1980. . 14. .. - , @ t
(th)
sl ... !>. ,
, ~

*I!>

1.

59).

.

. -
. .. -
.
.
. ~Ha ,

,
[

1.

!>.

. ,

. .. *stavana
, ~!> (

..

Indoarica

. .,

1999).

~!>

. ~

!> () ,
, ?

? .
,

, .
16

1.

51.

.. -

.
. , ~!> ~BeHe

!> *vt (.:

1. . 5960).

. vlt/vlt '
' . ,
. .

( . . 2 (
- II). ., 1995. . 471), @!> -

(.

Wilzi, Wilti).

.. -, ,
, . ~
!> -

346

uzu

4, , ~. ..
,
,

(
.. IX-XI . .,

1993. . 16 - 17).
, , .
, ( )
- ().
17 Iod. Get. 247.: 1. . 114/115;
: Get. 34, 119.: 1. . 106/107, 110/111.
18 . Bell, Goth. . 14: 22 - 29.: 1. . 182 -185.
19 1. . 159. . 254 ( ..
): .
.. ,

XIX

.,

antisc '' (.-.-.) ent ''


(.-.; entisc).
20 .. ( 1999. . 54-55,
225), ()

anta ', '.


. ,
( ) ,
4 anta.
, , , 4

(.

1.

.,

2000.

.173-175)

*anta-

', , , '. , ,
4~, 4~, 4

~, 4~, 4~.

() ,
.

21

Iord. Get. 245 - 251.


Hist. XXXI. 3-4.

22 . .
23

.:

1993.

162-170.

24 .:

1. . 159-160.
*vodjb ''
, 4
~: 4

, ,
, ~.
, 4 eBax~

, . .. -

347

V- VI

<16yc~ . <1 ~

--

r.

( ..
<1 ~

. XXVII. .,

/ /
1981). .. ,

<1 ; : <1

Ter.!HOe

~. , ,

-
I . ? .

.. <1

(?) ~ ,
. ,

, <1
COBa~. , BOPOIlOB-
<1 . r.
,
. , -
/z
uz/z ''? , ,

(
<1 ~ <1

Ba~) .
, .
25 1993. . 118, 151-152.
26 1993. . 122.
27 1. . 85-86, 161-169.

J.1&; ()-4~
,

r.~ .

( )
strava (. *jbZtrava ', ' -
(- ). . 9.
. 80-82). , , ,
4~ ~~ (. 4 ~),
<1 ~,
, .
.. .. , .

( ),
.
28 1987. . 321.
29 ( ,
. ., 1984. . 52) 4 ~ 0-

348

uzu
, ,

, .

~~

Praha, 1988. Sv. 1.


30

(Staroceska kronika tak recenoho Dalimila.


2: 1-10).

. (

(-). . 1),
(. . 2), (. 38) .
. , ~~
,

I - II . (~ ypOll~,
) <
YPOB~) IX .
. ,
,
~~. ,
.

.

31 II . .,

1877.

21-22.

II
~ ~
,

(II

- IX

.).

32 .: 1. . 242.
( -, , ,

) .: ..
. .,
33
3~

1995.
1993.
1993.

.
.
.

29.
177-178, 181.
169 -170;

. .: ..
VI-XIII . ., 1982. . 27.
s Iord. Get. 119.: 1. . 110/111.
36 mi '
', :.r,
mir ' '. '' -

'' (. .
19. . 55-57).
37 , ,
, 5 - 1
(

(-). .,
38
39

1987.

173).

.: . . 7. . 197-198.
. . 13. . 200 - 201.

349

V- VI

40 .: ..

. .,

1996.

112-145;

..

. ., 1987. . 171-185.
41 . ., 1988. .

3.

.237-241.
42 . .,

1981.

102.
43

.. ,


.,

1861.

//
.

2;

. .

486-487, 491.
1993. . 161-162.

44

45 .: ,
, :

(-). .,

1980-1982.

.1-2;

. ., 1995.
46 -. .

() *div
( q ' ')
. . 5. . 35. .. ..
.: . . 1.

376-377

(4.),

378

(4.).

.. ,
. ., 1913.
47

.24.
48

. .. ..

(
. .,

. .,

1965;
1974). . :

1995.


49

526 .,

, ,
I ,

1.

134-135).

50

Iord. Get. 34-35.: 1. . 106-109.


1. . 134-135. :

51

..
, / /
. 1957. . 12 -

. .. (

1.

135)

. ,
, , , .

350

uzu

~ !> (. )
.
, , ,

. ( )
,

.
- .
52 1982. . 13.
53 ,

, ~

Iord. Get. 30 ( 1. . 107; . : . 122. . 59;


134. . 106). . (1778 .),
- . .
.

. ,

. . (
. . .,

. 1. . 122,
54 1982. . 12,

1995.

23;

134).
16, 18;

210;

. .

178;

1997.

.. : -

., 2002. . 312; Theodor D.


Conceptu! de cu!tura Costisa-Botosana / / Studia Antiqua et
Archeo!ogica. 1. Iasi, 1983; .: .

//

II

. ., 1970.
55 1970; .., ..
., 1973. . 294; . .
56 . . 178.
57

Iord. Get. 35.: 1.


1. . 135:

178, 181.

108/109.

58
59

.: .. . .,

1969.

121-123.
60

1995.

1969.

121;

1994.

290;

. 24.
.:

1994. . 290-293.
Sk!enar . Pamatky praveku uzemi CSSR. Praha, 1974.
S. 272, 279; 1995. . 24.
63 Sk!enar 1974. S. 280.
64 . Bell. Goth. VI. 15: 1-2.: 1. . 176/177.
61

62

, ~
-

!>, -

. .
.

351

V- VI

65 . . Goth. VI. 15: 2-3.: 1.


66 Iord. Get. 34.: 1. . 106/107.
67

176/177:

., ., . .

1, 2, 38;

6404 . (.. 4
Te~)-TaM .
: . . 52-55.
68. . 1. . 6,10, . . 11; Jlf\
.: . . 2, 38.
69 ..

. .,

1870.

138.

(. :
1982. . 95-96),
. - ,
,
,

(. 4~
Jll 4
, , ).
70 . . 1. . 12, 13. . . . 2,38.
71

1982.

72 . .

5.

94-95.
147 -148.

. ,

( ..
' - . .,

14).

1978.

Jl ,

.
, ,

( ).

, III

(4 ~ , -
- ,

, ).
- , , ,

~ (, ,
, ,
, -, , - ,
,

4 ~).
73 . "'d ' < ,
' (. . 22. . 253-255).
74

352

1993.

13/14.

uzu
75 Lehr-Splavinsky . Najstarsze nazwy plemion \v obcych
zrodlach / / Jezyk Polski. Krakow, 1961. . 41. S. 265.

;.( ~'1- <'$ ( ) .

(Rospond S. Structura pierwotnych etnonimo\v slowianskych / /


Rocznik slawisticzny. Krakow, 1966. . 26. S. 12-13). ,
, !\1 ~I
,

<'$ .
.:

1993.

34.

Zerivani

. ,

( )
( .

<'$ / / .
., 1988. . 166). Zuileani
.

( , <l
).
(

~I *Zerujane) (.
: 1993. . 34-35).
76

. .

15.

43, 44, 57 -59.

, , -
.

19. . 214-215.
Iord. Get. 35.: 1. . 108/109.
79 Iord. Get. 35.: 1. . 108/109.
80 1982. . 13, 14, 20, 26, 21.
8! 1982. . 20, 27; 1995. . 23-24.
82 1982. . 20
83 1982. . 26.
81 1982. . 26
83 1982. . 8, 108, 112.
86 . . / / , NQ 5,
1980. . 31 .
87 1982. . 21 -28; 1993. . 122.
88 1982. . 29-34; 1993.
. 122.
77

.: . .

78

89 .. -,
. ., 1966. . 259-264; ..
1 . .

12 - 7089

353

V- VI

/ /
49 .
33-34; .: ..
III-V. , 1984. . 74-83.
.. .. , <iHeT
. ., 1974. .
90 1982. . 29,


[, . .]
~. <i

~ (

1993.

122).

. , , ,

<i
,

. ,
- , - ,
.
.
91 Iord. Get. 36.: 1. . 108/109.
92 . : 1982. . 20, 31.
93 ( 1. . 50/51),
(, ).

. ,
<i~
.

94

.., ..

. .,

1962.

226;

. 138. . Sebbirozi Zabrozi


( 1993. . 13/14).

1982.

<i~; ,

.
, , -.
95 1982. . 24.
96

97

. .

1993. . 13/14.
4. . 149 -152.

98 . . .,

. IV. . 55. Attorozi ( Aturezani?)


.: 1993. . 29-30 (. 30),
31 (. 46).

1986.

99

. .

5.

183.

*D (. .

354

5.

182).

uzu

.
100

1. . 52/53) . ..

1999.

74 -75, 277)

, .
101 .: 1982. . 12 (
), 22 (

),

26, 30, 33, 40.

, ,

,
.

102 1982. . 24. ..


~ !>

( ..


103

//

NQ 3.

.: .. . .,

1969. . 1 .).
1986. . 15-18.

104 . . .
., 1875. . 37. ~
!>. ,

, , . ,

( )
.

105

Balcano-Slavica. 1. Beograd, 1972. . 9-42;


1973. . 293-297 (

- ,
- ,

);

1982. . 19-20.
1982. . 12.
107 .: Moravcsik G. Byzantinoturcica. Berlin,
1958. . 1. S. 108.
108 . : 1982. . 13, 20.
109 1982. . 20.
110 1982. . 12, 13, 19-20. .: -
1973. . 293-296.
111 - 1973. . 293-294; 1982.
106

.20.
.

112
Balcano-Slavica 1972;
296-297; 1982. . 19.
113 . . 1. . 6, 11.

1973.

355

V - VI

Proc. Bell. Goth.

II.

22: 1.:

1.

186/187

(.

.. , .. ..

1.

233.

118).

1993. . 178.
116 - 1973. . 294 . .
115

117 - ( 1. . 254).
() -

, .
. -

( . . .,

2000.

485),


. -

( ),
, - ,

1.

255).
1. . 254.

118

119

1973.

297-298; Coms,a

tish-du!dish Raum im 6 - 7 Jh
fr h!gi. 1974. . 7; Kurnatovska Z.
~Sclaveni- im Lichte der hl0gish Quellen
Al'cheologia Po!ska. Wroclaw, 1974. !. 15.

Slawen im
Zeitschrift

120 .: -

1973.

293, 298;

Die
//
Die
/ /

1995.

.95-100.
121

1973.

298.

*! ', ' (. . 3. . 158-159); *


'' (. . 3. . 172 -173); *koara ' '
122

(. .

21.

11. . 183 -185); *mbrtbs ina '' (. .

. 151-, ~

*mrtvi) ..
,

(, ),
.

,
~

(, *l, *!oktika).
123 , (*l1', *jst,
"'t, *t- ''), (*ceta),

(*cersbna '',

"'kdun'a

'',

*baka

''), ("'mst '')

. -. .
124 ., : l\ ..

356

//

uzu
. 1954. . 56.
.
125 - 1973. . 286.
126

1982.

14, 18.

.: 1982. . 18; 1993.


. 174 -
127

;
, ,

, .
128
129
130

Sklenar 1974. S. 272, 280; 1995. . 24.


.: Sklenar 1974. S. 271, 345.
.:. . 4. . 33-35.


, ~

eM~ (, ~

1993. . 13/14 --
).
131 . . ., 1962. . 2.
. 33-34.
132 Dalimil. . 2: 1- 40. .
~,

~ -, : Needly
Z. Stare povesti sk historicky pramen. Praha, 1953. S. 1649.
VI .,

. 560 . .

( -
, ~)
.
~ ~
,

(.: . . 4.
. 34). ,
,

VI

. ,

I .

. ( . .

52)

, ,

357

V- VI

( ), ( ) ( ).
(I .)
,
.
,
, , ,

s.

(Vaclav Hajek z Libocan. Kronika sk. Praha, 1981.


50-51).

<1!>.

133
134
135

Sklenar 1974. S. 272, 275-276; 1995.


Sklenar 1974. S. 272; 1995. . 28.
. . Goth. II. 35: 16,21-22.: 1.

28.

188-

191- ,
.


III .
<1 !>

(<1 !

<1 !>

<1

!>, <10 !>.


<1 !> <1

!> (<1 !

<1 !> (

.. :

II-III .

394-395).

.-.,

1990.

, , .

136

.:

1982.

19, 237.

<1!>
<1!>.

137 . . Goth. II. 14: 24.: 1. . 184/185. .:


.., .. / /
. ., 1985. . 41.
138 .: ..
/ / . . XIV. NQ 1, 1934.
139
140

1982.

238.

; <1!>,

, (. .
. 188-192; 1999. . 245).
141

1982.

19.

.
142

358

10.

.: . .

194.

uzu

143

. .

144 .: . .

188.

, '

: . :
. 403.
145 1982. .

1. .,

1964.

24, 236.

.: 1. . 102, 192, 227, 314,


403, 433, 481; . . 194.
147 . . 194; 1982.
. 236, 274.
148 1. . 102, 193 ( ~,>
146

), 404, 433 ( -
, ); ~ .
.

195-196.

149
150
151

1982.

16, 237, 275.

. .
.: 1. . 103, 193-194,

. .
152 1982. . 24.

196.
228, 314, 404, 433;

197.

Sklenar 1974. S. 275-276; 1982. . 16, 18, 22.


1982. . 22.
155 - 1973. . 297; 1982. . 18,
237 -238.
156 . . 201; 1982.
153

154

.237.
157 Sklenar 1974. S. 275-276; 1982. . 18, 238.
: Bell. Goth. .
14: 23; 38: 22; 40: 37.: 1. . 182/183, 194/195, 198/199.
158
159
160

1982. . 18, 238.


1982. . 14, 26, 238-239.
1982. . 18, 239.
Sklenar 1974. S. 276; 1982. . 18, 239.


, , - :
161

254, 258 (. 14).


1. . 254; 1982. . 18.
163 1982. . 18.
'
164 - 1973. . 297; Sklenar 1974. S. 272;
1982. . 12, 21.
165 Iord. Get. 35.: 1. . 108/109.
166 1982. . 21.
167 .: . . 206.
168 1982. . 12.
169 1982. . 22.

1.

162

359

Il

172

- 1973. . 294; Sklenar 1974. S. 275;


1982. . 13, 14, 22.
1982. . 13, 22.
. . Goth. . 14: 24, 29-30.: 1. . 184/185.

173

171

170

171

V - VI

1982.

14, 22.
1973.

294, 297;

1982.

14, 22.

. . Goth. . 14: 24.: 1. .


- 1973. . 294; Sklenar
1982. . 14, 22, 24.
177 1982. . 14.
175
176

22.
14, 22.
180
. 24.
181 . !. 8. . 21--22. (. 22)
Jlle - *xatrbcb.
182 .: 1982. . 30-
178

179

1982.
1982.
1982.

184/185.
1974. S. 275;


, $>,

1.

- 1973. . 294; 1982. . 14,22.


184 . . 8. . 243 - 245.
, .
183

185
186

S. 275;
187

1982.

14.

- 1973. .
1982. . 14, 22, 24.
- 1973. .

294, 297; Sklenar 1974.


294, 297;

1995.

69, 71.

190
189

360

1982.
1982.
1982.
1982.
1982.

14.
16, 22, 24.
14, 16.
191
. 14, 22.
192
. 16.
193 - 1973. . 294, 298; 1982.
. 12-13, 19.
194 - 1973. . 298; 1982. . 24.
195 - 1973. . 294, 296, 297; Sklenar
1974. S. 279; 1982. . 16, 24.
196 - 1973. . 297; 1982. . 16, 24.
197 - 1973. . 294, 297; Sklenar 1974.
S.279.
198 . *latuca (. . 14. . 50)
(. . 14. . 51-52),
r .
188

.
.

uzu
199

1982.

241-242.

- 1973. . 294,
272, 275; 1982. . 11 ~ 12, 19.
201 - 1973. . 294,
276; 1982. . 16,239-240.
200

S.
S.

298; Sklenar 1974.


297; SklenaJ' 1974.

202 ,
( 1982. . 24).
203 .: . . 234. .

( . .
( . ,
204

1982.
1982.
1982.

240.
24, 241.
206
241.
207 - 1973.
205

222)
1980. Ng 97).

.
.

294, 296, 298;

1982.

.18.

. . Got11. V. 14: 26.: 1. . 184/185.


1982. . 72, 258. .:
. . 262 .
210 - 1973. . 294, 297; 1982.
. 258, 259.
2()8

209

211
212

1982.
1982.

.
.

259.
258.

213 .

1962.

3.

35).

1982. . 72; 1. . 251;


. . 266.
215 - 1973. . 294, 297; 1982.
. 24-26, 259-260.
214

216

~ ~ (. . Goth.
1. . 184/185).

14: 28.:

~BapBapOB~.
~ ~ HpaBY~
~~ ~
~YHHCKOM HpaBe~.
~KpaCHOBaTOM~,
,
. ,
~ ~. ,
, ,
.

217

361

V-VI

. . *myti(se) (. . 21.
.76-79).
218 .-. banes, balnia '' (. . 1.
. 151-152).

219
220
221

I. .
. .
. .

84/85.
Goth. V. 14: 25.: I. . 184/185.
Goth . .v. 27.1-2.: I. . 176/177 (
, !; . . . 517 (
!>; . , . 2).
222 . . Goth. V. 14: 25; 38: 17.: I. . 184/
185, 192/193. , ,
.
!> .

. . ,
.
223 - 1973. . 298; 1982. . 16.

224 .: . . 18. . 38-42 (


).
. .

!> (?)
!> ( . . 184). . . 2.
. .
.

226 .
196/197.

Goth. V. 22: 1-6.: I. . 186/187.


Goth. VII. 38: 7; 40: 7.: I. . 192/193,

227. . Goth. VI. 26: 17-24.: I. .176-179;


. DA. IV. 7: 13, 17.: I. . 206/207.
228 . . Goth. VII. 22: 5.: I. . 186/187.

229 1982. . 13, 22.


230 - 1973. . 294; 1982. . 18.
231 I. . 256,340-341,418-419,444,461,474475, 490-491; . . 363.

,

( .. . .,
1963). -

( ,
).
( ,
) !>. ,
,
.

362

uzu

232

1.

256, 340-341, 418-419, 474-475;

. . 35.

23

340-341, 474-475, 490;


173.
1982. . 243-244; 1995. . 72-73.
1.

. .
231

<l BeKe~

( . .

3).

,
.
235

1982.

13, 22.

(. :
1. . 489-490).
237

(.: .
. 376-378). .:
1. . 218, 418-419, 475, 489-490.
238 <l ~ ( ,

-.: . .-.,

1940.

1)

(. 1)
(. 5). XIX .
( 1. . 490; .: .
, 1982. . II . . 2-10, 17).
( , . 17. .:
. .,

1961. . 738 .) ( ..
. ., 1880) (. 46)
.

( ),
- .
239

( .. 14)

.
240

. (.

8-9):

, ,

<lC

~. <l~

.
211

<l (

). ,
( ,
).

363

V- VI .

- (. 3, 4)
(. 7). - (. 2),
(. 6), (. 9), (. 10-12).
III . (. . 6-10, 17)
-
.
~. , ~ ~

(. 14). ~B
~ , (
) (.:
. .,

1961.

104

. 16, 25). ,
(. 19; . . . 12),
~~.
242 , .
.

7 - 8;

8-9.
243 , .
244

71; , . 7.
. , . 5; ,

9-10

, . 23-25;
(. . 839 .), . 154-19-1.
246 . . 22 (~ ~).
245

~~ (.

2, 9). . 2 ~~
.

247

( - - - )
.

( -,

).
~ (I. . 489-490).

1-! .
,
~ ~

().

, ,

.

248

1982. . 13.
1982. . 22.
250 Proc. Bell. Goth. VI. 15: 2; III. 4: 9.: I. . 176/
177, 200/201. v] '
249

364

uzu
'

251 . :

1.

490.

252 !>

(. . 3.
. - . 1999). .

!> - -, ,
, .
253 .: . . 8. . 74-76.

6362

, ,

( .., ..

. ., 1997. , NQ 39).
254

1982.

262-263.

255 .

Bell. Goth. VII. 14: 23.:

1.

182/183.

. ,
, !>

,
.

256 , ,

.,
,

.: . .

108, 164-165, 305-306.

. .:
. - . ., 1978.
,
, .
.
257

* '' * ( *) .:
. . 17. . 204-207, 209-210; . 19. . 211214. i . Morrigan,
. . *.
, - *,

. , ,

(
) .
258 . . ( .. PUQON,

Ahi Budhnya, . / / . 1974. ., 1976)

365

V- VI

<1

~ ,

.

, <1 ~
.
-
, .
259 ,

<1~ (
1913. . 24).
; <1
~ <1~ ,

, <1 - (
. . 335, 370). <1~, ,
(.: . . 22. . 241:
-
' ' '

').
260 . . Goth. VII. 14:

23.: 1. . 182 -185.


.: 1. . 222. . 74.
261 .. 6
*svarga ' , , ' (
1999. . 182, 280).
262

.., ..

. ., 1965. . 158-163.
. <1 ~ .

, ( -)
.

263 ~

( ..,
.. / / . . 222).
~
- .: ..
. ., 1865. . 1. . 559 .;
..
. ., 1865. . 8-15;

.
264

//

. .

234.

, , ,

366

uzu

. ( . 3
/ / . 1884.
). , ~~
,

, .
265 .: . . 388 (


').

Xurst

'

266 , . .

1937; .
Simurg / / . .,
1978.

: . -. .,

()
. .. .. (
. . 357)
~~.

.
.

. ~~, , '

(, ,
).
267 Proc. . Goth. . 14: 24.: 1. . 184/185. .
(6362 .): ~
.

268

~~

. ( .
. 1907. 2-3. . 144).

//

269 . : .

8.

191.

(~-~) .
270 *

*manbja

.:

17. . 201-203.
*navb ( -, )
- ' ',

. .

'

'. , ( )
*

*navb

*navb

(.: . .

24.

49-52).
367

V-VI

271 . :

. . 25. . 93-94.
- .
272 .: . . 22. . 187 -188.
.
~>, , ' ' -
,
.
.

, ( . . 54, 55).
~ !>,
.
273

271

~l

(, -) -
.

.:

Iord. Get. 121-122.

.. ,

~, , !> (
1997. . 271. . 380). ,
(, ). ,
,

- , .

( spiritus inmundi ,
).
. . Goth. . 14: 23.: 1. . 182-185.
. . Goth. . 14: 24.: 1. . 184/185.
277 . . 19. . 87 -93 ( ''

275
276

).
1982. . 262-263; . . GOtll. II. 14: 23.:
. 182/183.
279 ~KY
, .
278

1.

(
, ~!> )
.

~!> ( ,
. - ).
(
) ,
II ., .

( )
. ,

368

V-

I . .

uzu
,
, .:
. . ., 1977. . 202-296;
1978. . 174-244;
. . 380 ., 452-453.
, .,
: ...
. ., 1983. . 122-123;
.

280

195.

.:

Proc.

Goth.

38: 20-22.:

1.

192-

, , ,

-:

1.

254

(.: .

257.

5-6).
281

, ,

(.: . .

139-140)

~TeMH!> ,
. ,
,

. , ,
!>,

(
).
282

. , , ,

,
. 14. . 194-195)..
283

1982.

16, 18.

lekar'b (.

~!>

. ,

.
,

284 .: . .

380;
... . 1-4. ., 1973-1983.
285 .. :
.. IV . / /
. NQ 4. 1962. . 67 -72 ( NQ 2 I3),
71 ( ), 72 -74 ( ),
74-86 ( ).
286

. .

10.

134-135.


.: ..
, / / .
287

.
. .

1975. NQ 5;

.. I<

//

1.
369

1/

288

V - VI

1983.

185

. *jg *jbgracb, ,
(. : . .
289

8.

210, 212-213).

~-

~1> (), ~
1>. ~1>,
.
290
~ 1>,

() . .:
. ., 1908.
N~ 96; ,

1901 .. , .. ..
. ., 1908. . 2. N~ 42-43;
. ., 1991. N~ 108-111.
.:

. .,

1974.

407 -409

1.

, (.
13). , , .

1.

14;

. . .

8,

4.

291

. .

292

, ( 1. . 291).
, , (.
4),
.

293

. ~ 1>

1.

. .

1.

446;

. .

64).
6.
295 .: . . 64. .: 1.
291; . . 408.
296 .: . . 408.
294

.13,

14;

41.

( 1. . 342, 420, 446)


( . . 218, 291, 462). , ,

, - , .
297 .:

1.
132-133,217-218,259,290-291,342-343,420-421,446,
461-462, 475; . . 405-409.
.

370

uzu
298 . . 1. . 13 ( -~
).
299 .: I. . 218; . . 80.
300 .: I. . 152, 258, 341, 420, 445-446, 4614
. . 397 - 400.
301 . . ~~
/ /
. ., 1992.
302 .. ,
~: ,
. .-., 1958. NQ 6.
303

.: ..

?
304

//

1963. NQ 3.

V -

., : (.
. Goth. VII. 14: 8.: I. . 180/181), ,
(.: I. . 232),
(Agath. Hist. IV. 20: 4.: I. . 296/
297); ,
(. Hist. Fr. 6.: I. . 316/317),

VI

, -

ist. . 6: 9.: I. . 294/295),


- (.
48.: I. . 320/321).

(Agath.

305

. :

1996.

52-111.

-
Hist. Fr.

~ ~

(
306

I.

I.

258).

.:

258-259

(),

447

();

. . 400.
307 . . 9. . 80-82.
V . .
.: I. . 161 .
308 .: I. . 133 -134,
217, 292-293, 343, 421-422, 446-447;
. .
309
310

311
312

410-416.
Sklenar 1974. S. 272, 279; 1982. . 18, 25.
- 1973. . 294; Sklenar 1974. S. 279;
1982. . 18, 25.
1982. . 18.
Sklenar 1974. S. 279; 1982. . 18, 25.

313 ,

371

V- VI 66.

(
314

1982.

18).
1982. . 18.

? .

-: - 1973. . 294.
IS 1982. . 18, 25.

- ( - 1973.
. 296 - 297) I - II
. ,

, .

(Sklenar 1974. S. 279).


- , <i

, (

1982.
1982.

18.
112;

1982.

18).

316

317

318

.: . .

.:

1995.

75.

. ., 1963; . ., 1975.
319

(.
.: 1977).

; -
<i , ( .

.,

1976.

46-47).

, ,

. <i,
.

<i,
.

320

... NQ 1;

() , <i
(.: ... . 426-427);
. . 60-64, 71-74. (
)
<i (. 74, 131). . :
. 9-10, ,
, .
.: . . 283 - 284,
. ,
-
; ,

(
. . 66-69). <i-

372

uzu
~ , , .
~l (? ),
- !>I, (
). ., ,

(
)

321

- .: . . 2. . 368.

( . .

419).

!>!.: . . 475 .,
: 1. . 151-152,354-355,425,448,464,492.
323 - 1973. . 294, 298; 1982.
. 12, 19.
324

322

~OMOBX~

,
, .

(
.

264).
325 1982.
326 1982.

26.
16, 25-26.

1982.

, i VI - II .
. 102.
Goth. .14: 8,11; 29: 1; 38: 18,23; Hist.
. III. 21; III. 6.: 1. . 180/181, 188/189, 192195, 202/203, 204/205.
329 . . Goth. . 14: 8.: 1. . 180/181.
330 . . Goth. . 14: 15-16.: 1. . 182/183.

327

1981.

32. .


-.

I : . 1. . 217 ( ); .
. . . 517.
331 . . Goth. .

14: 9-10.: 1. . 180/181.


332 . . Goth. . 14: 17 -19.: 1. . 182/183.

, , ~~
,

333 .

4.

189.

.: .

Hist.

. 1.

6.

3I . ' -
~.,

1.

. 254)-, -

373

V- VI

?
335 ,

*ks~z - ',
-',

, ,

- (. .

12.

138-139).

.
336 .: . . 7. . 197 -198-0

()

gu-pana

'

'.
337 . i. *ceta ''
(. . 3. . 199).
( - 1973. . 298),
(: . . Goth. . 14: 16-0
).
(.: 1982. . 16),

, , .
. 1. . 218. . 57.
338 *kupiti, *ku-

(. . 13. . 109-112, 115), *lixva (. .


15. . 97 -99). , ,
;

*jti (. . 22. . 102-104), *najbmati


( . . 106-108), *jm(. 110-111), * jmj
. *jmik, *najbmnica (. 112 -113), *najbmatelb
(.

106).
339

() ( 1. .
259), .
340

258-

.. ,

,
. .,

..

/ /

1978;

//

341

.: ..

342

. .

343

.: . .

344

. .

2.

368

//

3.

238.

(<!Papo~).

298 - 299.

.: .., ..
. , 1984. . 2. . 493 .
346 .: . . ., 1984.
.191-199.
345

374

uzu
3-17 . ,
: 1977. . 275.
,
. .
.
348 .: 1996. . 112-145.
, . ~
.
,
(
. ~ -

).
3-19 (
) ,
, .
' .

.,
. ~ , -

. , ,

, ( ...
,
.~ (. , .
). .

NQ 151).

,
,

.
,

.~.

- .
350

(,

NQ 6).

1987. . 176-177. .: 1996.


351

352

1987. . 176-177.
Bell. Goth. VII. 38: 19-22.: 1. . 192 -195.
354
1. . 254.
(jkvi . Ein
fruslavisches Murchenmotiv bei den Byzantinern / / Revue
internationale des etudes balkaniques. 1. Beogr., 1934; Dujcev
1. Le temoignage du Pseudo-Cesarie sur les slaves / / Slavia
Antiqua. . 4. Poznan, 1973). . .
(.: 1. . 257)
353

375

V-VI .

I
.
-
,

<$~ .
355

(Ng 6).
06 (. . 18. . 181).
. (
) - '' (. .
13. . 196-198).
358 Proc. Bell. Goth. II. 14: 22.: 1. . 182/1834 , , ['~]
356
357

[lll.lO ],

OTToro

~.
3S9 -:

1. . 254- <$
, , [avllYJ.10VUtO~]~.
, ,
.

360 <$

aHTOB~, (Proc. . Goth. II. 14:


21-22,31-34.: 1. . 182-185).

ro

, .
361 -

(.:

1. . 490).

32 , , 4

~ (.
363

1.

Proc.

14).

Goth.

II.

14: 22.:

1.

182/183;

254.

364 (Proc. Bell. Goth. II. 14: 22.: 1.


. 182/183) BHYTpeHHero
aHTcKoro . (Hist.
fr. 6.: 1. . 316/317) 4.
. 560 r.
365 Schwabenspiegel. Tubingen, 1840. S. 133 -134.

, ,

, 4 ~

( ).
3 .: 1987. . 195, 199.
., ,

367

ro,
376

(, -

uzu
I . ):
. / / .
1876. NQ 2. . 470; ..
, / /
. 1906. .11, .1. .152.
, ,

- , .

III . ( ..
, . ,

1922.

33

.). - ,
- ,
q . -
.

368

.:

369

.:

1987. . 197 -198.


1987. . 203 . (

).
370

. . 3-, ,

( -

qCTpaHa ;
-

, 4

).
(. 2 .).
371 (. 5).

, (

I<HYTO ) .
372 .: 1996. . 332-342; 1987.
. 196-197.
373 1. . 254 (-). . : . 258.
.11.
374
375

1.

.: .

254.
Hist. Ff. 6.:

1.

316/317.


, -

. 560 .
376
,

( 1. . 490).
(. ).

377

V- VI


377 Theoph. Sim. Hist. V. 2: 5.: . . 28/29; . .
4: 7; VI. 6: 14.: . . 14/15, 18/19. .
(. Chr. . 517)-,
( VI .)

( ?),
.
378
.
, ,

VI - VH . , ,
~~ ~~
.

(*, *),
(*korgujb ', ') . -. .
379 Iord. Rom. 338.: 1. . 127 (~,
~); . . Goth. VH. 14: 2.: 1. . 180/181 (~YH
~); ,
a~ : . Goth. V. 27: 2; Hist. . V.
20; III. 6 (?): 1. . 176/177,202-205.
380

. ,

550 .,
Oord. Get. 119; ROffi. 338.: 1. . 110/111,
127). ,
550 . ; ~
~, ~~, (
550-551 .).
381

(. . 37) - ,
( , , - .
..

VI - IX ./ /

. . .
. ., 1965. . 362-363);
( 1965. . 362) - ~xa
.

- ,
.

XI

, (
1965. . 362).
382

~ ~ -

378

uzu

*kig '' (
- .: . . 13. '. 203-204).
383 , ,

<1~

( ..
. ,

1910. . 366; Buy I.B. history of the


!ater Roman Empire. L., 1931. !. 2. . 297;
.. , , <1~

1.

135).


,
<1~ <1

.
I . --

!
381 . . 8. . 163.
385

.:

.., ..
. .
386

/ /

169-171.

- (, N~ 6),
( ,
..

1871

. .

.,

1950.

N~ 91), ( ,
. . ., 1901. N~ 51). 5
.
(- - 1949.

2.

1.

N~

15;

. .,

1948.

N~

76;

- . . . 1 (
1). ., 2001. N~ 1),
(
. , 1981. N~ 5;
.. ,

- .. . . 1. ., 1939. N~ 39).

387

N~
388

6.

(<1

/ - -

,/ ~)
( N~ 76).
389

DA. IV. 1: 6-7.:

1.

206/207.
379


390

Proc.

V- VI .

Goth.

14: 28.:

1.

184/185.

391 ~!>

N2 5):

!>.

.: Marc. Chr. . 512; 10. ]. Chr. 402.3-403.3.


- 1973. . 293-294.
394 Marc. Chr. . 517.: 1. . 241.
395 .: Stein . istoire du Bas-Empire. is-us
Amsterdam, 1959. ]. 2. . 106. ~reTOB!>
392
393

(.:

1.

241)

Jl1.
? ,
- ? . .
, ~!>,
~!>-
, 4!>

(~!:
396

397

2000. . 56,477 (Jl1. 47).


Marc. Chr. . 517.
Proc. DA. 1. 7: 13, 17.: 1. . 206/207.

~!> ,
- ~Ha
r.1!>. ,

(.
-

1.

247,

).
398 1 (. 203)
, ~
!>; .: .

. . . ., 1993 (.
.. ).
399 . Hist. arc. III. 20.: 1. . 202/203. ~
!> , ~
-., ., 1. 26.
400 ,
200 000 :
33
~ !>: 7
20-30! -.:
. ., 1986. . 144;
.. . . 1. ., 1989. . 226;

. . 2. . 37 (
.. 2 ).
, ,

380

uzu

.

~01 . . Goth. VII. 14: 29.: I. . 185/186.


~02 .. -.: . . 8. . 241
( . , .
. 4\>
O"1tOPOt

Spali

; .

''). L1tOPOt

"ll ''. , ..

.. (

I.

229- 230),

,
, ,

,
, ,

(
?) (. , . ) (
,

.!) (. )-. :

I.

230.

~ , 4 \>
: 4:!> 4
-

,
,

:!>. -, , (
)
! - (Hist. . XVIII.
25-27.: I. . 204/205; 1993. . 372).
~O~Poc. .

Goth. VII. 40: 5-7.:

I.

196/197.

(. : . 242).
(., ,
BG . .
-. .: . . ..

1996.

326)

527

. ,

I (. 240-241),
.

527 .),

(518-527); ,
IU"'ttv; ( Iu"vv;,

. )
. ,
( Iord. Get. 314; Rom. 77, 123, 138 fratri ''
IO; Get. 81, 251 fratruelis,
,

381

V- VI

<i\>

<iPOMaHe\> -
! ,
; -V\jIto<; ''
,
405

to<; '' ).

. :

407
406

1982.
1982.

.
.

1982. . 20.
30. . : . . 26.
12.
III (. 22)

, .

, ,

1 (. 22, 24),

1982. . 24.
1982. . 22, 24.
Proc. . Goth. II. 14: 21, 31-34.:

408
409
410

187.

1.

182-

,
.

, <i
\>, <i
\>.
<i \>,

545

(.
.

26.

N~

//

. ,

73; .., ..
. . 46 .).
411 . . Goth. III. 4: 9.: 1. . 200/201.
412 . N~ 97 (<i \.
1977.

1.

413 .: .., ..

/ /


. ..

1976.

414 . .

135-136, 138.

415

. .

416

<i \> (

<i 6453 (945)


. -. . . 1, 2, 3 .)
(<i\
. IX . (
1982. . 90),

382

u'lu
~\>. , ~\>

, (
) .
417

Dvornik F. The making of Central and Eastern Europe.


. 283.

L., 1949.
418

.. ucrto;

mysaeg '' (Vernadsky G. The origil1s of


Russia. Oxf., 1959. . 82).

.. l!
,

(
) . ''
, .
419 ;

(
420

. :
423
421

1982. . 16).
14.
. 14, 16.
1982. . 13.
1993. . 14/15, 45 (

1982.
1982.

-01-

).

- (Rudnicki
. Geograf Babvarski w oswetleniu jzkzwzm / /

z polskich

studiow slawistycznych. Warszawa, 1958.

s.

190)

.

~ \> .
, ~\> ,
.
424

~ : ~a []

, \> (. .
.

5).

1.

6;

2.

-
~. ,

. (Rudnicki 1958. s. 197),


Forsderen liudi.
,

liudi

foristari ''. .:
1993. . 43 (
).

383

"

V- VI

. , -

.. (

1993. . 45).
1. . 6; . 2. . 5.
. . 1. . 536-537.

426

. .

428

(.: . .1. .192-

).
429

.: .

. 1. foresiti
.! / 1989-1990. ., 1993.
, , .:
1993. . 44.
430

. .NQ

95

(4

!. -

.
20- .

i.
43\ 4 !>
. . :

. .

1985.

!>

94

). . . ( .
; ., 1878. . 11),
570 . . . (
) !> 4!> (
), .
, 4 .

40 !> .: .
4!>,
, (.
.

94.

J:I ).
433 4 !>, 6402 . (. . . 1, 2,
38 .).
. ,
,

434

1982.

112.

. . 3 ( 1
), 6362 . ( .: ): 4
435

,
. 4 -

384

u'lu
~ ~
POOB~ .

, ( )

aI<

po~

.
436

.. ~

. ., 1961. .
. 130-131.
437 . . 1. . 6; . 2. . 5.

//

1982.

43 . :
439

1982.

1982. . 20, 31.


30 (

5;

).
440

1982. . 29-33, 39-40.


1982. . 40.
1982. . 39-41.
. Bell. Goth. III. 4: 8-9.: 1. . 200/201.
. Bell. Goth. . 14: 2.: 1. . 180/181.
. . . 530.
. DA. IV. 7: 18.: 1. . 206/207.
. Bell. Goth. . 14: 1.: 1. . 178/179.

441
442
443
444
445
446
447

, , .

(Struminskyj . Were the Antes Eastern Slavs? /


/ Harvard Ukrainian Studies. 1979-1980. Vol. 3-4. . 790791). ()
( ..
III . .,

1982.

93;

..

/ / . 1986. . 47;
.. . , 1987. . 15-16)
(. . 8. . 119) ,
, 1>I

. .. ..
.
- ,

aHTOl\I.

,

, ,

, (.
. Goth. . 14: 18-20.: 1. . 182/183). ,
,
- .
. . Goth. . 14: 2-3.: 1. . 180/181.
449 Proc. DA. IV. 7: 13, 17.: 1. . 206/207.

13 - 7089

385

450

. .

451

1.

V- VI

Goth. V. 14: 3.: 1. . 180/181.


260-264.

5 . ,
,*~ .
452 ,*BapBapax~

(.

Goth. V. 27: 2.:

1.

176/177),

.
453

550- . (Agath. Hist. . 6: 9; 7: 2; 21: 6, 8; IV.


18: 1, .: I.C. 293-296).
( 1. . 8).
454 . . Vand. . 11: 6 (. 199); .

Goth. V. 24: 18-20; 27:

1-.:

1.

174-177.

,*, aHTax~,

, , .

, 59 .
,*

(. .

Goth. VI. 26.: 1. . 176/177).


455 . . Goth. V. 14: 4-6.: 1. . 180/181.
456 55 .: . Chr. . 55.
- 55 ., 540 .

457 . . 6. (,*,
- ?!~).

54 .;

545

. , ,

, ,

.
458 1. . 216-217 (
).

, , .
459 . . 184 (,* -
; .

. ).
. 540 . ( 26 ). .
,*BapBapOB~ -
: ,* , ,

, [ ],
, , ,
~.
460 ,*BapBapOB~
,
I' -

386

uzu

. -3 (-3 .
4

I .

//

1959.

16)

. ,
4,

517

4, .

461

(. .
. 192/193).
462

Goth. VIII. 38: 7 -8.:

1.

( 539 ., -
4), : 4
, ,

, (.
Goth. VI. 26: 19.: 1. . 176/177).
. .
46~ . .

463

6 (?):

1.

Goth. II. 14: 7.: 1. . 180/181.


Goth. . 27: 2; Hist. . III. 20; III.
176/177,202-205. .

: 4, , ,

468

. XI. 10.: 1. . 202/203.


. . Goth. . 14: 11.: 1. . 180/181.
1. . 217 ( 9 ).
. . Goth. . 14: 16.: 1. . 182/183.
. . Goth. . 14: 12 -36.: 1. . 180-187.

469

Host.

465
466
467

.
, ,

( .. . -
, 2000. . 187) . .:
Bolsakov-Ghimpu . La localisation de la fortresse Turris / /
Revue des etudes balcaniques. Beogr., 1969. . 7, Ng 4.
470

4,

1.

232).

, , .
471 . . Goth. II. 12: 10; 13: 20; 18: 29; 22: 1-6,
20-22; 26: 1-8, 15-28; . . . 547.
. Hist. . III. 25; DA. IV. 1: 5.: 1. . 204/
205; -
( 1. . 254).

4 4
. 4

(,

IV

., -

387

V-VI

, ; ,

I . -), (.:

11.

514--

-
(~!
534 ., - 567 .
( ).
. Bell. Goth. . 13: 21-25.: I. . 178/179.
414 . Bell. Goth. II. 29: 1-3; III. 38: 7-8.: 1.
. 188/189; 192/193.
475 . Bell. Goth. . 35: 12-22.: 1. . 188-191.
476 . Bell. Goth. II. 40: 32.: 1. . 196/197.

516).

,
.
477 . Bell. Goth. . 38: 1-6.: 1. . 190/191.
478 .. Bell. Goth. II. 38: 7,19-22.: 1. . 192195. , ~BapBap!>
, ~KOTOPX !>, , , .

~ !>
.
479 1. . 254.
480 . Bell. Goth. II. 38: 7, 9, 19, 23.: 1.
192-195.
481 . Bell. Goth. . 38: 9-18; DA. IV. 11: 14-15.:
1. . 192/193, 206/207.
482 . Bell. Goth. . 38: 7, 23.: 1. . 192-195.
483 . Bell. Goth. . 39: 18-20.: 1. . 194/195.

(. Bell. Goth. . 40:


,

4).

. ,
, ,
.
,
, .

Proc. Bell. Goth. . 40: 1-8.: 1. . 194--197.


Bell. Goth. II. 40: 30-33.: 1. . 196/197.
486
Bell. Goth. . 40: 34-45.: I. . 196-199.
487
Bell. Goth. . 38: 23; 4{): 45.: 1. . 194/
195, 198/199.
48 Pl'OC. Bell. Goth. III. 25: 1.: 1. . 200/201. .:
1. . 245-246. . 207.
489 . Bell. Goth. III. 25: 1-6.: 1. . 200/201.
484

485

388

.
.
.

uzu


~90 ..
/ / Actcs du VIJ Conglcs
Intcnationa! des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. ,
1971; .. . ., 1974.

: . .
. ., 1968. . 91
.; . l<ypraHoB
/ / .
. N~ 3.1971; .., .., . .
rl r IX - I . ., 1978. . 21
. .: 1974. . 36-41; 1982.
. 54 - 56.
l"\10

(, 1>f
- ). 'I.

<1 !> ,


n -.

491

492

2002.

359.

I ( ..
/ /
.
. .

1963. N! 14.

3;

..

. / /
. .,
1974). ,
.

493

. .

~94 . .
495

1.
1.

6; . 2.
10 (.:

5.
38. . 13);

2.

8.

, :

. . 37. 6371 . ( , <1


); 1982. . 46 .
496

497
498
499

1982.
1982.
1982.
1982.

40.
40.
. 36, 40.
. 36, 40 (
.

- ).
1982. . 40.

500

389

"
501
502

56.
58.

, , (
. 51, 85), (. 52).

503

1982.
1982.

V- VI

1982.
504

3 ,

( 1982. . 53).
( 1995. . 213;
).
- -490 30 ( 1995.
. 214).
505 (.:
1982. . 57).
506

. .
508

234
:09
510

1982.

.:

507

. 50-51, 54-55.
1982. . 53;

.: . . 326 (~j; .:
(~j.
. N<:> 94.
.. . , 1891.

4.

N<:> 33.

511 .
512

//

22.

N<:> 294.

..

1880. . 8.
Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Havniae, 1837.
. 126 -132. ,
, - -
513

, .
514


, :
1982. . 50 - 51, 57. ,
,

, (

1982.

40, 51,

57 -58).
1982. . 40, 50-51, 55, 57.
1982. . 40, 57 -58.
1982. . 51, 237, 275.
1982. . 40.
1982. . 46.
.: 1982. . 53; ..

515

516
517
518
519

520

/ /
. . 179. 1984.

390

zu

1982. . 50.
1982. . 49-50; 1995. . 217.
1982. . 50, 243.
524 1ord. Get.119: 1. .110/111.
521

523

522

..

, (
1. . 154. . 201-. .. .
.. -, , ,
, ,

). .. (<\
...

//

1973.

N'.? 12)

, ,
( Get. 34) ,
.

525
526
527
528
529

.: Die Slawen
.:

in Deutschland. Berlin, 1973. S. 21.


1969. . 128; 1982. . 10.
.: 1982. . 7 -8.
1969. . 121.
1995. . 46; 2002. . 328-329.


. .

530

Goth. VII1. 25: 10.:


1. ., 1991. (- .

. .
. 202/203.
531

. .

532

. .

Goth. v. 25: 6-9.: 1. . 200-203.


Goth. v. 25: 10.: 1. . 202/203.
533 . . Goth. v. 25. 10 etc.
534 . DA1. 1V. 6: 35.:
. . 2 (- 11). ., 1995. . 59.
535 Agath. Hist. 1V. 20: 4.: 1. . 296/297.
<\ (
) <\.-.
536 Agath. ist. . 6: 9; 7: 2; 21: 6,

1.

294-297.
537 . DA. IV. 1: 7.:

26

1.

206/207.

.. . .,
().

538

8; 1V. 18: 1,3:

1995.

391

V-VI

539 .

550 . (Grafenauer . Zgodovina


slovenskego naroda. Zv. 1. Lubljana, 1978. S. 282-285).
540 1. . 358.
.

- .. .. ,

V .

(.:

.. ,
, . . 2. ., 1906. . 294;
.. -

II . .
. 1941. N2 1. . 231).
511 .:

1.

358-360.

//

..

(.: .. / /
. ., 1989)
.

V . -
.
~~- , , ~CapMaT -
, ~aK~ - .
,
- ~Hapa~, ~~, ~aH~.
512 1995. . 274 - 277.
513

1995.

8, 26

(). , ,

.
544 1995. . 29, 129.
545 .
546

Hist. Ff. 6.: 1. . 316/317.


Bratislava, 1974. S. 55).

. Die Awaren in Europa.


,

(Avenarius

.
,
. , ,
Idariziou -

fIa ~-icb~ (lU . . . 2.


., 1840. . 92).
. ,
~~ . .

. (
. ., 1867),

*Vitoricb ( Vit).

(, , 6-

392

uzu

)- . .

(Slowianskie iiona w Zl'odlacll antychnych / / Lingua


Poznanensis. 1968. NQ 12-13. .107) *Idaricb.
Idar (1 +dar? Jb+dar? )
. ~peBHepYCCKOM , KOTOPO~!y
, . .. ..
, . (~
vi-/wi- i-
!,
, ~Jl.I !>

, ~ - !>

1.

333-334).

!>?

, . ~!>
,
, , lgst. .:
1. . 333,
, ~y
!>,

Cel- . ~!>
. *Medji+ir
( .
/ / . 1965. NQ 3.
. 7).
(. . 18. ., 1993. . 49).
.. ..
: ~ ,

...

!> ( 1. . 329). I .
- '

. ,

Hist. Fr.

.:

1.

316/317.

548 - ~UV'V, ~aupt"l:ac; (.

1.

320/321).

.:

1.

Hist. Fr. 48.:


349-350.

549 ~]\!>
. . ..

. .,

1985.

/ /
49-50).

, , ~'<>

393

V- VI

~~ (~Tex, Hapo~).
,

.
.. .. , .. ..
~

~, ~ ~ ( 1.
. 348-349). - ~apXOHH
~~ - ( 1.
. 254). ,
- . , , ..
.. ,
,

~ apXOHTa~ (-

49).

. Strat. XI. 4: 30.: 1. . 374/375.


55! . , 1981. .

11-

1985.

550

12.

~, .
.

. ~~ ..

. xaHOB~ (
.: ..

. .,

1969)

. (
. ., 1990. . 176-177)
.

, , - ,

. ,

( -
) . .
( 1981. . 16-17)

, .
552

XIX

. ~

, (,
XVI . )
~
. ~~
, ,
-

394

uzu
. -~

(),
-~. -~

( , .. -
~, ).
, -~
XIX . .

(- ~), ,

. (-
, ~, 1882 -1883). .
,

~ -~.

. -

(1918

.),

. -~
40- .,
.
-~

.

. .: .
. , 1971; ..
. ., 2001. . 192 .; .
. , 1981.
-
. . ,

( )
. , ~ -
-
, .

. -
xaHOB~ .: 1981. , -~,
, -

. ,
.
, -

395

V- VI

, .
, ,
,

I! .
553 Agath. Hist. . 11. ( .
.. : .

. .,
551

1996. . 184 ).

, ,

(~apXOHT

... !> ..

. 1. . 316/317), ..
. 52; 1. . 270). ,

(1985.

-.

1. . 328 (. 13).

(Marquart 1. Die Chronologie dcr alttiirkischen Inschl'iften.


Leipzig, 1889. S. 78; Marquart 1. Osteuropaische und
Ostasiatische Streifziige. Leipzig, 1903. S. 147, 504),

558 - 559 .
. ..
, , ,

545

. ~

!> ( .. . .,
2002. . 130).
.
, .

559

1. . 320/321. (~
- -
[ ]!, ,
. , , ( 1.
555

Men. Hist. Fr. 48.:

352. . 72.2).

,
.

, .
556 Agath. Hist. . 13-14.: 1996. . 187 -188.
557 Agath. ist. . 11.: 1996. . 185; 1.

. 268 (), 269 ( ), 287 (


-); . . 253 ().

396

uzu

558 Agath. Hist. . 12; 24.: 1996. . 185,204-205.


559 . . ( 1.
. 271-272).
.
56Agath. Hist. . 11-12.: 1996. . 184-185.
561 Agath. Hist. . 23.: 1996. . 204; 1. . 268
(), 269 ( ; --
<iYT ~); 11. . 253 ().
562 1. . 268 (); 11. . 253 ().
5 Agath. Hist. . 13.: 1996. . 187; 1. . 268
(), 287 ( ); 11. . 253 ().
564 Agath. Hist. 14-15.: 1996. . 189-191.
565 ( 11. . 253).
,
,
.
566

~ 25 ) (Agath. Hist. 14.: 1996.


. 189). , <iryHHbI ~ <i
~ ( 15 lI1) ( 1. . 268).
, ,
. ,

<i ( . .

269).

- , <i~

.
( ,

)
- (Agath. Hist.
. 15.: 1996. . 190). : <i
~ ( 11. . 253).

(15

.: ..

. .,
<i ~

1980. . 83. . 107).

, .

(),

(Agath. Hist.

16:

1996. . 191), .
.
567 1. . 287. ~-, <i
~, .

1.:

, , ,

568 Agath. ist.


196 ().

16.:

1996.

191-192.

11.

397

V- VI

569 , ~
~

(Agath. Hist. .
19.: 1996. . 197).
~: ~ ()
.

( . .

570

(Agath. Hist.

19-20.:

1996.

253).

196-198).

, ,

( 1. . 269), ( 1.
. 287). ,
: ~
,

, ,
. ,
, -'
~ .

1.

268),

: ~OH
.

.

. , , ,

( . .

253).

.
, , -'

~ , .

,
3 .
. , ,
,

(~
- 1996. . 199). , ,
, .

, @
. , ,
.
57\ Agath. ist. . 20.: 1996. . 198-199.
572

( .
~ -

253).

398

uzu

( 1. . 268). , ,
, ~ ~ (
. . 287). ~BapBa
POB~ (Agath. Hist. . 20.: 1996.
. 199), - ( 1. .

269).
573

( .

253).
574 Agath. Hist.

21.:

1996.

199-200.

.
575 ,

.. , (

1.

269).

, , .
576

Agath.

ist. .

21.:

1996.

200-201.

.
~

BY~ ( . .

84/85).

Agath. Hist. . 22.: 1996. . 201-202.


Agath. Hist. . 23.: 1996. . 202-203.
579 Agath. Hist. . 23-24.: 1996. . 203-204;
. . 253 (). ~~
- ( .
. 292. . 46).
577

578

,
- .
580 Agath. Hist. . 23.: 1996. . 203, 204.
,
( .) ~~ (
) .

- , -

559 .
, - 580- .
, ,

. III (I .)
580- .
.:
581

11 .. . 37 -338.
(Agath. . 24-25.:

1996.

204-205),

, ,
, ~B
~.

, ~ -

399

V- VI

... ,
~.

, (. Hist. Fr. 3.: 1.


. 316/317). ,
, ,

(Agath. Hist. . 25.: 1996.


. 206) <10 -
~ (. Fr. 3.: 1. . 316/317).

582

Agath. Hist. 25.:

583

1996.

206.

. . :

Avenarus . Die Awaren in Europa. tis!v, 1974; SzadeczkyKardoss S. Avarica. Uber die A\varengeschichte und ihre Quellen.
Szeged, 1986;
( 2002. . 122
.; .. . ., 1993. . 36-39).
.. (
.. . --., 2000. . 192 .).
- . Hist.
1. . 316/317.
585 Proc. . Goth. III. 4.: 1. . 200/201.
586 Iord. Get. 35.: 1. . 108/109.
587 . Hist. Fr. 6.: 1. . 316/317.
.
584

Fl. 6.:

588
589

.:

1.

337.

20.

. (Marquart 1889. S. 78; Marquart


S. 147, 504). .. (

1903.
2000. . 194-195), . ( .
. . 1. . 1.
, 1970. . 118) . ,

<1!> , .. (

2002. . 130). ..

,
.

590 ., : Szadeczky-Kardoss 1986. S. 63-64; 1.


. 327. . ,
,

558 . (Marquart 1889. S. 78). ,


.. ( 1993.
. 37 -38). , .. ,
,

.
-

400

uzu

.. (
591

2002.

130).

(.: . . .,

2001.

. 152, 156; 2002. . 130; 1993. . 38;


. . ., 2003. . 123-124). ,
.. <
xaHY~ . .

,
, ~

. . .
. ,

4: ~ 4: ~ (
.. . ., 2001. . 560-561).
,

.. .

4:

~, - (
2000. . 195).
: 4: ,
, , -
... - ,

HY~

(Euagr. Hist. Eccl.

1.:

1.

340.

29).

11 (Men. Hist. Ff. 14.:

1.

318/319).

592 ..

4:0 560 .~ ( . .
VI-XIII . ., 1982. . 125). .
( 2001. . 169). , ,
.

V .)

(4:~), I .
. ,

.
,

.
, ..

(
593

2000.

. .

195 - 196).
29. ., 2002.

128.

401


59~ . .
595

V- VI
8.

.,

1981.

240-242.

f (

1980.

53).

596 .:

2002. . 152 .; 1993. . 33 .


597 -n. Hist. Ff. 48.: 1.
. 320/321. ,
- 578 .

-
560-562 .

..
(1985.

, .

.
.
. 49-50). .. ..
( 1. . 351. .
70). 565 .,
, . . (1974.
S. 87), . ( .
, 1981) . . (2001.
. 562 - 563), , .

.
.. , ~
579 .
. ,
560-565 . :
558 - 559 .
,
.
,

.
,

, -
,
, . : ~
... , ,


, .
, ,
. ,
~co , , -

, 6
06 . . .
,

(574

402

.). . ,

574

u.zu

576-577 . .
574 . .. , qBeC ... !>
- q 60- (568 - 570)!> (2001.
. 563).
( . . 561).
-

578 . (
2003. . 125; Dujcev 1. Davrentios / / Lexicon de Mittelalters.
Bd. 3. Munchen, 1984. S. 608).
598 q !>
. .: . . .,

1987.
599
600

. 94 . 23),
. Hist. Fr.

381 (. 76).
14.: 1. . 318/319.

.. ,

, (,
) ,
( 2000.
. 195, 198).
,

578 . .. ,
, , . ,
- -
,
.

601

Sorlin. Slaves et
Slavenes avant et dans lesmiracles de saint Demetrius / / .
Lemerle. Les plus ancient recuelis des Miracles de saint
Demetrius. . . Paris, 1981. . 231-232).

v . .

(., : . . . .-

1 .

. . .,

1986.

310;

. .,

1991.

12).

, ,
I . q , q

!> (., :

. .,

1988.

30-31).

q!> ,

, . -,

I .,
q !> -

403

!l

V- VI

, ,
- - .
550-551 .
,
Ojl .
, .
,

.
~ !>

l\1 .
,

, , (
, VI . ).
. . ~

!> ~B !>.

VH

VI - VH .
, . . <1995.
. 116, 117 -123).
-
.
602

XIX

( )
.

. ,

(:
.. . .,

. . .,

1995).

1979;

. .
,

( 2001.
. 28-30, 131)-
,

60- .

(Kostrzewski]. Zur
Frage der Siedlungstiitigkeit in der Uhrgeshichte Polens.
Wroclaw- Warszawa-- Krakow. 1965. S. 10-26).

404

uzu
l\1 ,
. :
, (

- ); - -
- .
.. Kyxape!IKO, (
.. . ., 1969. . 128), ,
.
- (

), - .
,

VI

. , 4

!>

570 . ( . . 121, 124). .

( 2003. . 99,
131 (. VI .
!> . ..

(1995. . 23) -
V . 4

!> -
,
VI . ..

V VI .
. -
,

--, (
1995. . 40 .).
VI . ,

- VI .
. ,

(40 !>

-. Be1l. Goth. VI. 15: 1.: 1. . 176/ 177).


.
4!> ,

405

V-VI

, , 1 .
. ., , I .,
. ,
,

, . ,

-
. ,
, , ,
- , .

.
.

(Godlowski . Przemiany kulturowe i osadnicze w poludniowej


i srodkowei Polsce w mlodszym okresie przedrzymskim i w okresie
rzymskim. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk. 1985).
.

, -

, .. (
.. . .,

6).

1991.

.
. ..

!> (.. . : -
. ., 2002. . 310). ,

2002.

309-310).

, ,
V . , ,
~ !> .

(.:

2002.

311-312).
97 . 29).
1995. . 275-276.
NQ 140 14 566

. .
04

05

. -

- ~!>

( 1. . 262).
NQ

570

. (

1.

262).

- 570- .

~ !> (.

406

4),

uzu

(, ,
~>.'>

->.'> ).
607 580- . - (
- 1. . 284-286);
602 . - ( . . 42/43),
( . . 270/271).
608 ( 1. . 362/363)
- >.'>,

. ( 1. . 368/369
.) - >.'>,
.

(.

79)

~>.'>
.


609
610

.: 1982. . 23; 1995. . 85.


( .),
1086 . (
, 973 .),
II (1108 .). .:
2001. . 77-78,128; 1982. . 125; Turek R.
Cechy v ranem stredoveku. Vysehrad-Praha, 1982. S. 40-41.
611 .: 1995. . 138 ., 332.
612 .: 1995. . 310.
613 1995. . 25, 27 -28.
614 1995. . 293, 295, 314.
615 1995. . 27, 275-276.
616 1995. . 28-29.
,
II .
.

617 ,
, , - . .:
. . 3. . 113-114 (*dn); . 10. . 196
(*kony); J. 13. . 171-172 (*k!).
618

. .

21.

81-82.

(I .)
. ( )

407

V - VI

<!:!>,

, (. .
. 73-74).
619

1995.

46;

2002.

328-329.


. . .) .: 2002. . 59.
620

621

1995.

21.

(II-I

41-42.

, ,
-
622

. .:
623

1982. . 8.
1995. . 12-13, 40-41

). . :
.

1982.

14;

1995.

15;

2002.


( 3). Cl'I. :

1969. . 125 ( 1960--1970- . -


V - VII .

299 -

-,

..

1982 .). . (Donat . Zur


Nordausbreitung der slawischen Grubenhauser / / Zeitschrift fur
Archiiologie. N2 4. , 1970. S. 250-269; Donat .
Bemerkungen zur Entwicklung des slawischen Hausbaues im
mittelren und sudostlichen / / Balcanoslavica. 4. PrilepBeograd, 1975. S. 113-125)
, ,
.

62~ 1969. . 125. 1995. . 15, 345.


1982. . 8.
626 1995. . 9, 12, 13, 19,41,42 ().
627 . ., 1988. . 15. . 58.
628 , <!:!>, <!:!>-,
62.)

(*m '') (. . 24. ., 1997.


. 152 - 153).
: <!: !> ( I< ,
. ., 1987. . 53).

1987. . 53.
1969. . 124; 1995. . 41-42, 46,
348; 2002. . 443.
631 I< ..
629

630

IX-XI
632

408

. .,

1993.

13/14, 24 (. 22).
1987. . 61 (. V).

uzu

633

4 (

(-). .

1. ., 1997. . 6;

. 2. ., 1998. . 5; . 38. ., 1989. . 12).


: ~ -,
Ol, !>.
~

, (.:
1987. . 53-54).
2001. . 105; 1995. . 48;
. 47 (. 47).
635 ,

634

1993.

4!>. ,
JlI
. ,
. .: LehrSplavinski . Bezunczane / / Slownik starozitnosci Slowianskich.

59;

1. Warszawa, 1964. S. 113; 1993. . 48 (.


.: . 23, . 20). ~.

, ( ), .

(.:

1993.

50.

62).

(. . 16. ., 1990).
, *lupogolva (*lupigolva)
,

(', ' - ,
, - )
I .
3

.

1086

. (. 37 - . .:
. ., 1962).
, , ., ,

973 . ~
. -
.
, 60.
637

409

V- VI

: ..

638

1283 . ., 2003.
..

V - VIII . / / Barbaricum-1989.
Warszawa, 1990; 1995. . 171; 2003. . 46,
255-256, 320. ..
(. 550 .)
.

. -

550
600 .,
566 - 568 .

1993. . 50-51. . 64.


1995. . 54.

639

640

. (m ].

Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhaltnisse der


slawischen Stamme zwischen Oder/Neisse und Elbe. Berlin,
1968. S. 70-73).
641 .: 2002. . 338.
642 1995. . 42.
643 1995. . 47.
644 1995. . 47.
645 .: Perwolf ]. Slawische Volkernamen / / Archiv fur
:;lawische Filologie. Bd. 8. S. 595 - 596; Lehr-Splawinski
. Rozprawy i szkice z dziejow kultury Slowian. Warszawa, 1954.
S.99; Rudnicki . Nazwy Stowian polabskich i luzickich u
Geografa Bawarskiego / / Opuscula Casimira Tymieniecki
septuagenario dedicata. Poznan, 1959. S. 253; ..
- / /
. 1974. NQ 6. . 56. . .
( ..
. . .,

1991.

. 129 -130) , ~~
*dti ', '.

823

(Abodriti, qui vulgo

vtur-~, -
Praedenecenti~). .l! ,
, ~ - ( ~Ha
pOHoe~ ),

Praedenecenti

-~ ~ (.:

410

1993.

uzu

22). . , ~i>,
- ( 2001. .
120). / ( -

/ )
/

.
646

( 1993. . 119).
~i> (, .
- 2001. . 123)
.
.

. ( 2001. . 75.)
647 (
649

2001. . 121.
.: 1993. .

650

651

648

1993. . 14.
1995. . 41, 46.

2001.

89).

18-19.
.

(
1995. . 54 - 55). ,
I - .
, I

(
652

1969. . 124, 128).


1993. . 14,35-36.
IX . ,

I . (, ).

Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10-16.: . . 16-19.


2001. . 128, 132; 1995. . 311.
( . -
2001. . 493). ,
653
654

(
) II .
655 Dlugosz J. Roczniki czyli Kroniki slawnego Krolest-

wa Polskiego. Warszawa, 1962. . 1. S. 190; . . ,


. . . / / . ., 1995.
.233.
656 .. , .. .

/ / . , 1980. . 38; Slaski


. Walki historyczne w podaniech poczatkach Polski. Poznan.

1968. S. 23-25.
657

XIX-XX . ( 2001. . 169: ~


560 . - .. ] ,

[
J-

411

1tC

V - VI

, -,
, ,,>; Gaczynski ]. Z's

dzyejo\v plemiennych Malopolski / / Rocznik Przemyski. . .


Przemysl, 1968. S. 51-117). ,
, . .

. . , ,

<~ocyapCTBa!> 560 .
,
.) ( .).

YIII-IX ., .

( .
,

-
,

IX

2001.

76).

, .

- .
(?)"> .
6;;8 Mistrz Wincenty. Kronika polski. Warszawa, 1992.
S. 11-12.
659 ,

( 1995.
. 343).
. ( 1995. . 18).
660 1962. . 3. (. 35).
661 (Staroceska kronika tak recenoho Dalimila.
Praha, 1988. . 3. 1-4)
, .
,

(I .),

(Yaclav Hajek z Libochan. Kronika ceska. Praha, 1981. S. 5263). .,,>


661-709 . ,

.
[aeKo?v1
.
- , , -
, I

412

uzu

(XIV .).
. , ,

, .

.
,

.
I .
662 Turek R. Dic fhittlltlih Stmgit i
h. , 1957.
32.
66 ,

s.

(Hajek 1981.

s. 58).

, -

. -
. , ,

VIII-IX . ( 1995. . 313).

,
(
.. .
664

.,

. 28).

1990.

1962. . 4 (. 36).
Mistrz Wincenty 1992. s. 15 -16;
1987. . 1 (. 58). ,
66S

666

,
4\> ,

, , .

Mistrz Wincenty 1992.

s. 12-15 (

,
- \.

.. .. ,
40

( - . ).
(, , 4 \
.

. I1.
\>, , , ,

.
668
669

Mistrz \Vincenty 1992. s. 16-18.


1962. . 9 (. 45).

67

4\>,

( .

06

413

V- VI

. ., 1991. . 140/141, 379).


(. )

-

( . ., 1980.
. 107). ~ . ~ ,
, . , ,

( )
,

~ . .
671 1991. . 140/141.
~ .

( ),
(. . 1. . 6; . 2. . 6; . 38. . 12).
72 Mau.
Mau.
674 Mau.
673

Strat. XI. 4: 1-2.: 1. . 368/369.


Strat. XI. 4: 1-2.: 1. . 368/369.
Strat. XI. 4: 5.: 1. . 368/369. ~

675

12%

1. . 320/321).
20-21, 80.

676

1995.

1:5

1995. . 21).
1995. . 21.

677

678

580- . (

1.

278/279).

, ~Ta

. .
,

(
679

1995.
Mau.

23).
Strat. XI. 4: 5.:

1.

368/369.

.: - .

~-.
. ,

1.

/ /
1957. . 7. . 340-341;

383.

680
681

1995.

20.

.: .., ..

. ., 1973. .
682 .:

295-297; 1995.
1982. . 12.

14, 28, 103.

683 ,

1995.

20).

, , .

414

u'lu

, ,

(Sklenar . Pamatky praveku uzemi CSSR. Praha,

1974. S. 282-283; 1995. . 20).


684 1995. . 21.
685 Maur. Strat. )EI. 4: 7.: I. . 368/369.
686 I. . 278/279. ,

,
~BapBapOB~ ,
. .: I.
. 281 - 282, 283.
687 Maur. Strat. XI. 4: 38.: I. . 376/377.
~ ~

(
(

I. . 320/321).
I. . 278/279).
688 Maur. Strat. XI. 4: 43.: I. . 378/379.
689 . .. : I. . 391.
~~ ( 4 5 )
, , .
,
,

~CTaHapTHOO~ ~~

. .: 1982. . 13.
690 Maur. Strat. XI. 4: 7.: I. . 368/369.

~ , ,

. .. ( ..
. ., 1953. . 160-162) .. (
. .

.,

1982.

52)

! .


. , .. ,
~ ~ .

,

. ,
, ,
, ,

. ,

.
; .. -

415

V- VI

. , ,
,
, .

<l,
, <lbapbapaMi.>-]\!.

., : 1995. .
(;~2 1953. . 164-165.

691

11.

1969. . 12.5; 1995. . 11-13.


1982. . 22; 1995. . 71, 81.

6~
69j

, (
1982. . 22). , ,
.
695

]\!

<li.> : .


. 1971. NQ 2. . 118; Laslo G. Etudes

/ /
archeologiques
sur l'histoire de la societe des avars / / Archaeologia Hungarica.
1955. . 34; . ., 1981.
. 16; 1982. . 25-26; ..
<l >.> / /
.
, 1990.
.. ,

V-

I .,

. (
.. - ! .
., 1982. . 80-81).
696 1982. . 25-26; 1995. . 76-78.
,
<l

>.> ( 1982.
. 26; 1995. . 77). ..

(
697
698
699

1995: . 120-122, 130).


1982. . 33, 40-41.
1982. . 25-27, 72, 258.

(Ficdler U. Studicn zu Grabcrfeldern dcs 6. bis 9.


lahrhunderts der underen Donau. Tcil 1-2. , 1992).
700 2002. . 216.

416

uzu

701

;\lI .. ,

(, -
. ., 2003. . 48). -Qll 2002.

218-220 (, ,

).
-

702

1973.

295-297;

1995.

103.
703

)
III;

(
,

) (
701

1995. . 75).
1982. . 112-113; Fiedlel' 1992. S. 74-91;
1995. . 75-76 (

.:


,
).
705 1995. . 275-276.
706

1982. . 18; 1995. . 14-16.


1969. . 125.
. Sim. Hist. VI. 9: 12-13.: . . 24/25.
. Strat. XI. 4: 6.: 1. . 368/369.
. Strat. XI. 4: 8.: 1. . 368/369.
- 1. . 278/279 (

707

70
709
710
711

~>'>

).
. Strat. XI. 4: 11.: 1. . 370/371.
71 , ~ >.>

712

(Maur.
Strat. XI. 4: 19.: 1. . 372/373).
m 1. . 278/279 ( ), 322/323 (
. Fr. 63); . . 14/15,30/31 (
katta-I.7: 5-6; . 2: 2-4).
715

, ~Koa

>'>- :

Strat. XI. 4: 36.: 1. . 376/377.


. Strat. XI. 4: 4.: 1. . 368/369.
717 . Strat. XI. 4: 31.: J. . 374/375.
718 . Sim. Hist. VJ. 8: 13.: . . 22/23.
719 . Strat. IX. 3: 1.: 1. . 368/369.
720 . Strat. XI. 4: 12.: 1. . 370/371.
716

14 -7089

417

721
722

VI

Maur. Strat. XI. 4: 30.:


Maur. Strat. XI. 4: 14.:

1.
1.

.
.

374/375.
371- 374.

~ (

1. . 278/279).
Maur. Strat. XI. 4: 30.: 1. . 374/375.
Theoph. Si. Hist. VI. 9: 1.: 11. . 22/23.
725 Theoph. Si. Hist. VI. 7: 5.: 1. . 20/21; Benedicty
R. Auf die frbhs!avishe Gese!schaft bezbg!iche byzantische
Terino!ogie / / Actes du II Congres Internationa! des etudes
Byzantines. !. 2. Beograd, 1964. . 55.
726 Theoph. Si. Hist. III. 5: 10.: 11. . 40/41;
2001. . 521. ..
- -
. ~ ( 2001. . 520).
727 Theoph. Si. Hist. II. 4: 13; 5: 4.: 11. . 34/35.
728 11. . 98/99 (. . ~).
729 11. . 98-101. .: . 185 (. 10).
730 Maur. Strat. XI. 4: 39.: 1. . 376/377.
7! . . 8. ., 1981. . 193-194. ,
723

''.
732 Theoph. Si. Hist. VI. 2: 10-16.: 11. .

14-17.

. ,
,

.:

(Kollautz . Die Idea!isirung


der S!awen bei Theophy!akt a!s Beispie! seiner ethnographishen
Darstellungweise / / Rapports du 111 Congres Internationa!
d' Arh6o!ogie s!ave. !. 2. Bratis!ava, 1980).
733 1969. . 125; Donat 1975. S. 113-125;
1995. . 47.
734 1995. . 45-46.
735 1995. . 46 ( I . -
).
736

1995.

43.

1969. . 125; 1995. .


738 Theoph. Si. Hist. VI. 2: 15.: 11. .
739 1995. . 44-46.
737

740

12, 41-43.
16/17.

( 1982.
. 51), .. -
( 1995. . 213; 2002. . 359).
741

.:

1969.

125;

.:
742

418

1995.

43.

1995.
1982.

.
.

43;
10-12.

uzu

2001.

201, 224.


XIV .

7~~ Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10, 15.: . . 14-17.


745 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 12.: . . 16/17.

~ (?) ( .
. 254/255).
746 1995. . 43.
, , ,

747 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 12-13.: . . 16/17.


1969. . 124; ]. Bysanz und
die Slawen aussersten Ende des westlichen Ozeanz~ / /
lio. Bd. 54. Berlin, 1972. S. 317 - 318.
748 . Strat. XI. 4: 11.: 1. . 370/371.
749 1. . 278/279 (<< , ,
.:

, - ~).
750. Strat. XI. 4: 11.: 1. . 370/371.
751 ( 1.
. 278/279).

752

~ ( 1. . 320/321).
. . (

...

)
, ,

. OCHOBHM~
. .: j

]j. . 1. , 1955. . 92.


.. .. ,

, ,
,
. ~, ,

, . .:
1. . 350-351. -
.
, ,

.
, ,
,
~

419


753 . .

V- VI
3.

55.

754 , ,

~ (
70s

756
757
758

1. . 278/279).
Theoph. Sim. Hist. V. 4: 11.: 1. . 34/35.
. Strat. XI. 4: 12-13.: 1. . 370/371.
. Strat. XI. 4: 28.: 1. . 374/375.
1. . 362/363. ,

~ , , ,
, ~.
759 . Strat. XI. 4:

8, 13,24,33, 39.:

1.

369-

377.
Strat. XI. 4: 10.: 1. . 370/371.
13.: . . 113.
762 . Strat. XI. 4: 10.: 1. . 370/371.
763 Theoph. Sim. Hist. VI. 3: 9-':"4: 5.: . . 16-19.
764 .: Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 5-6, 11-12.: .
22/23, 24/25.
765 Agath. ist. 21.: 1996. . 200-201.
766 , 145.: . . 114/115.
767 . . 84/85 ( ).
760

761 ,


768

1973. . 293 - 294.


1973. . 258.
, 578 . ~

769
770

~, (.
ist. Fr. 48.: 1. . 320/321). ~~
, (. Hist. Fr. 63.:
1. . 322/323), 551 .,

771

559 578 .
1973. . 297.

772 .
.61).

48

1.

773 . :

2002.

156-157.
774

348.

(Fr. 47.:

1.

318/319, 340).

7 577

, ,

578-
.

420

uzu

(h

j j

KpajeM
I . / / 3
. , 1964. . 8. . 2. . 267;
2003. . 124-125; 2001. . 561)

, 578-579 . .
.. .. ,

48

1.

320/321, 344).

, .

577/578 . (h 1964.
. 264-267). ( 1.
. 396) 8-
(576 .).

, . ,
<1.
. ,

574/575

576/577 -

1.

394).

10- ,

, - . , ,
,

- 578 . ,
.

775
776

. ist. Fr. 47.: 1. . 318/319.


. Hist. Fr. 47.: 1. . 318/319; 10.

1.

Bicl.

576.:

396.

777

. ist.

778

Fr.
Hist. Fr.
ist. Fr.
Hist. Fr.
ist. Fr.

48.:
48.:
48.:
48.:
63.:

.
.

781
782

<1-, ,

780

.
.
.

318/319.
318-321.
320/321.
320/321.
321/323.

.
.
.

779

1.
1.
1.
1.
1.

582

., ,

1.

262).

580- . <1.

( -

. 284-286).
(. )

1.

783

. -

421

V- VI

~OCTYHa ~

1981.

11).

(. ).

. 60-

, ()
640- .
. ,

VII/VIII

60

. ,

579-581

(, ~ )
.

~ ~.
.

( ) ,

10,

~HOMepa

. ,
, .
, I .
.

- ,
, .
784 . Hist. Ff. 63.: 1. . 322/323.
785 .: . . 45-46.
786

, , ,

()- Theoph.
. 14/15.

Sim. Hist. 1. 7: 5.:

Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 1-6.: . . 22/23.


(?) , ,
~ <$ (Theoph. Sim.
ist. . 4: 13; 5: 4.: . . 34/35). ~
787
788

~,

(Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 1.:


789

. .

22/23).

(578-579)
( 1. . 397). ~co

422

uzu
3-

(. .
790
791

580/581).

. Hist. Fr. 63.: ' 1. . 322-325.


,

(.

Hist. Fr. 64.: 1. . 323-326).


( 1. . 278/

279). 580 .

. .

, ( 1. . 396,

398; 2001. . 91).


( 582 . ), ,
( 1. . 396).
792

Hist. Fr. 64.:

1.

326/327.

( 1. . 278/279).
( 1. . 396).
793 1. . 278/279 ( ).
794

. ist.

Fr. 64.:

1.

324-327.

1981. . 11. , ()
(. )
795

. 581 . ,
-. , 630- .,

(-?), . ,
- .
m (
1980. . 161, 175).
.
, ,

796

797

1.
1.

60 .
398 ( ).
. 278/279. .

( .
/ / Oikoumene. Budapest, 1976. Vol. 1.
. 244-245).
798 12 ( . . 96-101). .: .
. 182 (. 3). , ,

423

V- VI

12 -15 !>

. , .!>,

12 , , 1I1bl
586 .

: ,
, ,
, , -

.. ( . .

106/107;

). , ,
l\l,

586 .

799 . .
800

1.

96-101.
278/279.

801 . !> (
)- 1. . 398.
802 1. . 278/279 ( ), 398 (
) .
803

(-

1973.

221).

VI

801

1. . 278/279.
1995. . 157, 162.
1995. . 162.
1995. . 157, 160, 162.
1995. . 162.

806
805

807

80

: .6
, []
809

:!> -

1.

278/279.

. ,
,
-
. 583-586 . :
Theoph. Sim. ist. 1. 3 -8. . .. :
. . ., 1996. . 12-21.
-
810

(Kollautz ., Miyakawa . Gechichte


und Kultur eincs Wanderungszeit1ichen Nomadenvolkes. Bd. 1.
lagenfurt, 1970; Olajos . Les sources de Theophylacte
Simocatta isti. Leiden, 1988; Whitby .
Maurice and his istorian: Theophylact Simocatta Persian
and Balkan warfare. Oxford, 1988). ,

; -

424

uzu
,
, ,
.

( 582 .) ~He
~ ( ?). 583 .,
, , ~~,

583

.)

. ~l

, ( 583-
584 .)
. ~Ha o~

, 584- 585-.

( . . 12 - 15) , ,
- 585 . (Olajos 1988. . 168).
, ,

. (.585 .)
. ( ?
5867) , 586 .
. r.

587

.,

(.

10: 8-17: 13).

. , ,

(Euagr. Hist. Eccl. VI. 10: 21; .: 1. . 287, 342)


583-584 . (
) 586-587 . ,
(
I. . 284/285) -6 ( 1. . 286/287)
-
. .
. ., 2000. . 315-316, 582-583 .

(Cr.l.:

, ). ,
586 .
(, . 8, 13-15.: . . 102-125).
, ,
~~, , - ,

. !
-597 ., ,

425

V- VI

586 . - . (h .
1953.
. 57-67), . (Lerner11981. . 69-73), ..
( . . 186-187) .
811 1. . 284-287 ( ).
j . ,

812

, ,

<!

, aBap~ ( :
1. . 284/285); <! xaKaHY~
(-: 1. . 286/287).
(<! ~ - , 117.:
. . 102/103).
813 . Sirn. Hist. VI. 3: 9.: . . 16/17 (
); VI. 11: 6.: . . 28/29
(- , ).
814 . Sirn. Hist. VI. 11: 17.: . . 28/29 (
). . V. 15:
14 ( . . 38/39)-

. ,

- Hapoa~
. . 28/29).

(VI. 11:

8.:

815

-~ -

( -

1973.

296).

(.: 1995. . 109 ., 158-159).


, , ., (
, )
- . 328/329;
1991. . 110/111.
816

1.

Sirn. Hist. 1.4: 1-4.: 1996.


284-287 ( ).

14;

- !>

. , ,
- .

(Euagr. Hist. Eccl. VI. 1: 21.: 1.


. 342), - 586 - 587 .,
.

817
: 1. . 284/285.
818

426

1995.

129, 131.

uzu

819

1.

284/285

).
.
: . . 328/329.
.:

(Euagr. Hist. Eccl. VI. 10: 21.:

1995. . 166.
1. . 342)

~,
~. 583584 586-587 ., ,
,
587 .
820 1995. . 159, 160, 166.
587 . .

(Kollautz-Miyakawa 1970.

s. 284-285).

. ,
,
580- . ~OT

~ 1 VIII/IX ., .
, , (
) ( . . 328/329).
I .,

il (

1995.

166).

~
~ .

821

, ,

587

.,

( . . 328/329).
(v .) ~ ~
582/583 . ( . . 338). ,
I
~OHO

ypOB~ ( . . 340).
.: Kalligas .. Byza.ntine Monemvasia. The
sources. Monemvasia, 1990. . 23-38.
822

1.

262.

584 .
823 1. . 284/285 (

). .:

1.

286/287

(-).

~Ha

, ~.
~~, ,
- ?
, ,, Q
,

427

V- VI

,>
.
,

. -,
,> ~.
821 ( 1. . 284/285, 286/287)
, 0996.

. 14 -15) - .
BapBapOB~
.
825 1. . 284/285 (
); Theoph. Sim. Hist. 1. 4: 4.: 1996. . 15.
826
827

Theopfl. Sim. ist. 1. 4: 4-5.: 1996. . 15.


1. . 284/285 (

).
828

Theoph. Sim. Hist. 1. 4: 6 - 6: 3.:

1996.

1996.

.15-18.
829

1. . 278/279.
Theoph. Sim. Hist. 1. 6: 4 - 6.:
18-19.
830

831

580- .

(GrafeIlauer 1978.

298-312).

590- .

(Paul. Diac. Hist. LaIlg. IV. 10.: . . 484/485).


1995. . 274-276.
Slovenska ljudska pripoved. LjubjaIla, 1966. S. 42.

.:
832


-, , . , ,

,
.

3 Slovenska ljudska pripoved. S. 29-30 (


- ; . - S. 112).
J;l, ,
, .
84 1995. . 275-276. ,

(
. , ).

VI

835

-,

(Theoph. Sim. ist. VI. 8: 13.: . . 22/23).


1995. . 166.
837 Theoph. Sim. Hist. 1. 7.: . . 12 -15.
( . . 254/255) ,
836

428

u'lu

Theoph. Sim. Hist. 1. 7: 1 -3.: . . 12/13.


Theoph. Sim. ist. 1.7: 3-4.: . . 12-15.
Theoph. Sim. Hist. 1. 7: 5~6.: . . 14/15.
Theoph. Si. Hist. 1. 8.: 1996. . 20-21.
, 117.: . . 102/103.
843, 117-118, 126.: . .102-105, 106-109.

838
839
840
841
842

, ~caMoe ,
BpeMeHa~. ,
, 577 r.,

100 000 (~
, ).

Bpara

(~ -

,
,

, ~). , ;

- (
)
;
.

, 125, 136.: . . 106/107, 110/111.


, 118.: . . 104/105.
, 119, 121.: . . 104/105
, 120-121, 136.: . . 104-107, 110/111.
, caJ'.1

844
845
846
847

!'1 ;
~ ,

~.

848 ,
849 ,
850 ,
851 ,
116-119.
852 ,
8.3 ,

115
854

124, 127 -128.: . . 106/107, 108/109.


122-124, 137.: . . 106/107, 110-113.
138.: . . 112/113.
139, 146, 151.: . . 112/113, 114/115,
138, 139.: . . 112/113.
138, 139, 145-146.: . . 112/113, 114/
137, 139.:

. .

112/113.

, ~ ~ (, 158,
160.: . . 120/121, 122/123).

855
856

,
,

136, 143.: . . 110/111, 112-115.


147-148.: . . 114-117.

429

V- VI

857
858

,
,

859 ,

860

154.: . . 120/121.
151, 153.: . . 118/119.
151-153.: . . 118-121.
155.: . . 120/121.

<l
.

.: .

. 64.
861 , 163.: . .

190.
862
863
8&4

865

,
,
,
,

866 ,
867

122/123.
69, 137.: . . 112/113, 124/125.
157.: . . 120/121.
157.: . . 120/121.
157.: . . 120/121.
159-160.: . . 120-123.
161.: . . 122/123.

.
868 , 163.: . . 122/123.
869 , 69.: . . 124/125.
870

.:

1995.

339.

( 1. . 342)
~ 583-584 586-587 . ,
871

.
<lBTOpOe ~
,

<laBapbI.

( . .

328/329).

, <l ~,
,

, ( . . 348/
341). ,
<l
~, .
872 . . 328/329 ( ),
346/347 ( ); 2003. . 126;
1995. . 165 (

).
873

(14 587 -14


588 .) ( . . 328/329, 346/347).
-096 .

(1 587 -31 588 .).


I (I .),
(218 ),
589 . ( 2001. . 60).
874

. .

328/329.
Kresten

.:

430

Zur Ech thei t des Kaisers

u.zu

Nikephoros 1 fur Patras / / Rumische historische Mitteilungen.


Rom- Wien, 1977. Hf. 19. s. 49-50. . ,
v .,
Q (Kal1igas 1990. . 29).
.

875

. .

328/329, 346/347.

(Kresten 1977.

s. 52;

. .

336.

11).

1991.

216/217).

IX


. ,
. IX,
I . ,

@~ (
) , 587 - 588
.
. , ,

( 1995. . 166).
, , (
, v .-

1995.

158-159,

162).
876

. .

328/329.

. :

1995.

166.


~
~- VI,

IX

. . 328/329 (~ ... ,
,
877

, ~), 346/347 (~
, ~).
I (218 ~
~ - 2001. . 60, 91).
878 ( )

*medb,

, :

*l ' ' ( '. '' - . . 2. . 172),


'' (. . 9. . 112-113).
: * '' (. . 4.

*kadb

101-102).

*nedel'a

'' --

431

V- VI

' ' (.
. 24. . . 115-117). !
.

lI

( ),
.

D ( .

. . XLI. . 9-10. , 1985.


64 - 71; Malingoudis Ph. Fruhe slawische Elementc im
Namcnsgut Gricchenland / / Dic Vlk Sudosteuropas im 6.
bis 8. lahrhundelt. Munchen, 1987. S. 53-65),
IX .,

//
.


879 1991. . 224/225,

440-

( .. ).
880 . . 328/329.
.. (. ..
: . . 337 -338).

441

.: 1995. . 129, 131, 158-159, 162.


,
-
881

882


883

(Malingoudis 1987).

(
884
885
886

1985).

. . 328/329,
1991. . 220/221.
, (,

, , , , il)
- . . . . .
.

(.
888

. 32-49.

19.

887

1991.

220/221, 435

16).
.. (

1995.

159-160).

889
1991. . 220/221;
Georgakis D. The Medieval Names Milingi and Ezeritas of Slavic
Groups in the Peloponesus / / Byzantinische Zeitschrit. Bd. 49.
Mbnchen, 1950. S. 327 -330. IX .

,
,

(
890

432

1991.

1991. . 220/221).
224/225.

uzu
891
, '
: 4 ,

~ (
892
893

1991. . 225).
1996. . 50 - 63.
Theoph. Sim. Hist. .4: 7.: . . 14/15.
.:

894

: , 4~ ( ),
<),
4~ (

ll. . .,
.

1997.

35-36, 240).

- - (4 ...
, ~)
( 1991. . 110-113, 128-131,
136/137). , , ,
~ . , V .,
.

895
896

1997. . 35/240.
- . .:

1997.

159-160

( .. ).

4
OH~ lengyen ',

' (.: . .

15.

44).

III .

Ledan (. . 15. . 44).

1991. . 110/111, 128/129.


898 1991. . 110/111, 128/
129, 363 (. 9).
899 1997. . 35/240.
900 1991. . 110/111, 128/
129. 4
897

Hax~. , ,
4

BOeHHOl\1

~.

,
.
901

590

(Theoph. Sim.

433

Hist. VI. 2: 13.:

V- VI

. .

16/17).

,
.

902 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10-16.:

. .

14-17.


. . , ,
~

2001.

46).

, ,
- ,

(m

1972).

, -
- ,
, ,
. ,

(
), .
,
.
903 Annales regni Francorum. Hannover, 1895. . 824.

904
90S
906
907

2001. . 89.
2001. . 75.
1995. . 51-54.
1995. . 52-53 (

).

908 1995. . 52.


909 m J. Zu den kulturgeschichtlichen Wurzein und
zur historischen Rolle nordwestslawischer Tempel des fruhen
Mittelalters / / Slovenska archeologia. Bratislava, 1978. .
XXVI. S. 19-28.
910 1995. . 51, 54.
911 1995. . 52 ().
912 1995. . 43.
913. 1995. . 47.
914 1995. . 51-52, 54.
915 1995. . 54.
916 . . ~Cae ~. ., 1906.
917 1906. . 134-135.
918 1906. . 136-138.
919 1982. . 66.
434

u'lu
920 ., : . .. . ., 1991.
125-128; . . ., 1981.
. 470-471, 479-485; . ., 1991. . 34-48.

921

(
. ., 1913. . 18. . 1. . 78-81).
922 ., .: 1991. . 65 .; ..
. ., 1993. . 23;
.., .. / /
. . 14.
923 Wilzi - , , ,

~ ~ (,
, -).
~ . , , -

~ (.: . .

15.

225).

, ,

924

(14 590-13 591)


(5 590).

,

590

( 591 .) ,
, 19 592 .
, ,

. : Theoph. Sirn. . 16- VI. 3.:


. . 14-17 ( ),
. . . 254/255 (

1996. . 156-162;
47 -48 (. 24).

).
925 596 . .
, . , ,

(Theophylaktos Sirnokates.
Geschichte. Stutgart, 1985. S. 325 - 326).


, , , .
,
~ 590- rr.,
,

(Labuda G. Chl'onologie des guerres de


Bysanze contre les Avares et les Slaves la fin du I s. / /
Byzantinoslavica. Prague, 1950. Vol. 11, NQ 2; Duket . : study
in Byzantine historiography. Boston, 1980. . 34-65).
435

926


927

V- VI

591

1
337 (. 21).

. . . .

, ,

(Theophylaktos 1985. S. 326).

.
,

6-, .

. : 1996. . 262 .; 2000.


. 199-202. , ,

. .. (

11.

149 .)

928
929

Theoph. Sim. ist. VI. 3: 9.: 11. . 16/17.


4

~, -

(Theoph. Sim. ist. VI. 4:' 5.: . . 18/19).


930 Theoph. Sim. Hist. VI. 4: 1-3.: . . 16-19.
931 Theoph. Sim. Hist. VI. 4: 4-5.: . . 18/19.
932 Theoph. Sim. Hist. VI. 4-6.: 1996.
. 163-166; . . 18/19.
933 PaHl. Diac. ist. Lang IV. 7.: . . 482/483.
4epOOM~,

-
- . .: . . 492-494.
931 Theoph. Sim. ist. VI. 6: 2; 7: 1.: . . 18/19.
935

(Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 3.: . . 20/21)


936 Theoph. Sim. Hist. VI. 6: 2; 7: 1.: .
( . .

. 18/19.
256-259),

.
937

Theoph. Sim. Hist. VI. 6: 7 -14.: . . 18/19;


256/257 (). 4~-

. .

, .
938 Theoph. Sim. Hist. VI. 7: 1.: 11. . 18/19.
939 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 1, 6.: . . 22/23.
, , , II

(), .
().
4 rapacaHax>.'> ( 140 )
. ,
- -

(.: . .

436

53).

uzllU
, :-!
,
- ,
.
9~O Theoph. Sim. Hist. VI. 7: 1-4.: . . 20/21.
941

Thcoph. Sim. Hist. VI. 7: 5-8: 3, 8.:

. .

20/

( 1996.
. 263-<l ,

21.

~). .
<l (>- ( . . 51.
)\!.

53).
Theoph. Sim. ist. VI. 8: 9-10; 9: 1.: .
20-23.
9-13 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 9-13.: . . 20-23.
942

, ,
,

<l~

( . .256/257).

Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 14 - 9: 4.: . . 22/23.


Theoph. Sim. ist. VI. 9: 5-6.: . . 22/23.
30 ,
944
945

. , <l30~
.
, ;

.
946 Theoph. Sim. ist. VI. 9: 7 -12.: . . 24/25.
-, ,
. ; ,
, .
,
590 .
. ,

(Theoph.
1996. . 176-178).
947

9~8
949
950
931
952
953
954

Sim. Hist. VI. 10: 4-17:

Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 12 -13.: . . 24/25.


Theoph. Sim. ist. VI. 9: 14-15.: . . 24/25.
.: . . 51. . 54.
Theoph. Sim. Hist. VI. 8: - 8.: . . 20/21.
Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 8.: . . 20/21.
Theoph. Sim. ist. VI. 1: 1.: . . 24/25.
Theoph. Sim. ist. VI. 10: 1-3.: . . 24-27.
Theoph. Sim. ist. VI. 11: 2 - 4.: . . 26/27.

437

Theoph.
Theoph.
957 Theoph.
958 Theoph.
28/29.
955
956

V- VI

Sim. ist. 1. 11: 5-6.: . . 28/29.


Sim. Hist. 1. 11: 7 -17.: . . 28/29.
Sim. Hist. 1.11: 18-21.: . . 28/29.
Sim. Hist. 1. 11: 2, 21.: . . 26/27,

959

~!>, , ,

(Duket 1980. . 344). .. ,


~ !> ( . . 54.
.76).
960

59.

- Peiragastoz. .:

11.

121.

961 , ,
,

. , (v. 4-5.:
. . 32-37),
, , .
, !>, ~TaK
!> - .
962 Theoph. Sim. Hist. v. 4: 2.: . . 32/33.
963

..

. .;

1870. . 138).
Theoph. Sim. ist. v. 2: 15.: . . 30/31.
965 Theoph. Sim. Hist. v. 2: 2.: . . 30/31.
964

, ,

(<s 3, !.
, 3
.

, . ,
-

(
.

117;

1996.

264;

Duket 1980.

),

(The History
Simocatta. Oxford, 1986. . 180; . .

of Theophylact
56). ,


. , ,

. -,
.

( , ) -

438

uzu
- . -,

550 .
,

.
.
96 Theoph. Sim. Hist. v. 2: 1-2.: . . 28-31.
- .
. 260-263. ~!>, ,
, (,

)
. . ,

.. ,

2000.

201).

.:

. . 60. . 127. ,
. ,
, .

.

. 2: 2-9.: . . 30/31.
v. 2: 10-14.: . . 30/31.
~MeCTax !>.
967

968

Theoph. Sim. Hist.


Theoph. Sim. ist.

, ( 1.
. 372/373) .
, fI

. , . . ,

(The istory 1986. .185). ~!> -

,
.
. , ,

( .
. 260/261). , , ,

. , , ,
.

{l

(23

), (Theoph. Sim. Hist. v.


2:17.: . . 32/33).
969 Theoph. Sim. Hist. v. 2: 15.: . . 30/31.
~

.
: ~ , ,

439

V-VI

~ ( . .

260/261).

, -
.
.
,
r.I. ,
,
,
- .
,
, .

(XI. 4: 21.:
1. . 372/373).
970 Theoph. Sim. ist. v. 2: 16-3: 1.: . . 30-33.

Theoph. Sim. ist.


1996. . 182 -183.

971

v.

3.:

. .

30/31;

972
.

() (Theoph. Sim. ist. v. 5: 6.: .


. 34/35), ,
. (The History 1986. . 183) .. ( .
. 58-59) ,

.
973 Theoph. Sim. ist. v. 4: 1-6.: . . 32/33.
974 Theoph. Sim. Hist. v. 4: 6-7.: . . 32/33.
975 ( . . 59.

. 119).
(),
. ,

, ,
. ,

. ,
, 06 ,
.
976 Theoph. Sim. Hist. II. 4: -13.: . . 32-35.
977 Theoph. Sim. ist. VII. 5: 1-5.: . . 34/35.
978 Theoph. Sim. Hist. V. 5: 6.: II. . 34/35. , ,

-6
. 374/375).

(Strat. XI. 4: 30.:

1.

979 ,

440

u.'lu
.:

XI. 4: 24, 26, 34, 39.: 1. . 372 -377.


. Sim. Hist. V. 5: 6-10.: . . 34-37.
981 . Sim. ist. V. 5~ 10.: . . 36/37.
982 1955. . 137.
983 Maur. Strat. XI. 4: 15-26.: 1. . 372-375.
984 . Strat. XI. 4: 36.: 1. . 376/377.
985 . Strat. . . 20: 1.: 1. . 380/381.
986 Maur. Strat. XI. 4: 33-35.: 1. . 374-377.
987 Maur. Strat. XI. 4: 32.: 1. . 374/375.
988 Maur. Strat. XI. 4: 30-31.: 1. . 374/375.
989 Maur. Strat. XI. 4: 15-26.: 1. . 376-381.
990 . Sim. Hist. V. 7: 1-3.: . . 36/37; .
262/263 ().
980

.
, ,

.

( . . 266/267).
r.f 598 . ( . . 304).
991 . Sim. ist. V. 7: 3--5.: . . 36/37;
. . 262-265 ().
992 . . 264/265 ().
993 . .

38, 264/265.
Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 10.: . . 484/485;
.: . . 494. . 6.
995 . . 39, 266/267.
996 . . 39, 267.
997 . Sim. Hist. V. 15: 12-13.: . . 38/39.
994

998 -

ero - ( .
. 266-269). , ,
.

20 (. 15: 14.: . .
-50 ( . . 267)
999 . .

38/39).

38 - 39, 268.

1000 ,

8000


1001

9200 - D
3000 (VIII. 3: 15.: . . 40/41).

154.:

. .

351).

(.
.

15.: .

351).

441

( 1991.
,

1002

V- VI

110/111, 128/129)

( . .

351) 600

. ,

. (

1991.

110/111)

He~ - ~ o~.

( . .

128/129)

.
. ~
HM~ ,

.
1003

(~ ,
~, ~, aBap~ -

1991.

111).

. ,

, , (~~)
~OTOB ( 1997. . 35/240).
1004

, ,

, ,

( 1991. . 128/129)
( . . 110/111).
, ( -
) ( 1991. . 128/129).
1005

. .

39, 268-269.

~ BapBapax~,

, .
-30 000 .
~~.
- ~~ 10000
, .
?

.
1006 Theoph. Sim. Hist. III. 3: 13-15.: . . 40/41;

. .

268/269

(). ,

800

( ~~ ). ,
, ~~

, ( .
. 307. . 219). 3000.

442

4000

~a ~

2200

~ BapBapOB~. -

u.zu
, . , ,
3200 ~2000 BapBapOB~.
, , .
1007 Theoph. Sim. Hist. III. 4.: . . 40/41; .

268-271 ().
1008 Theoph. Sim. Hist.
1009

III. 4: 9.: . .
(Theoph. Sim.

40/41.
Hist. VI.

. . 42/43), ~OCTpOBa
~ (Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 20; . . . 494.
. 10)-, .

5: 13.:

,
- ~~.
.
1010

(.

. .

351)

15.:

, .
1011 1991. . 110-113, 128/129.
1012 1991. . 112/113, 130/131.

.
.
1013 Greg. Reg. Epist. . 15.: . . 351.
1014
1015
1016
1017

1997. . 35-36, 240.


Greg. Reg. Epist. . 15.: . . 351.
. . 41 (), 270/271 ().
Paul. Diac. ist. Lang. IV. 24.: . . 484/485.

,
. 601-, 602

. ( . .

494.

9).

1995. . 323.
Theoph. Sim. ist. III. 5: 8-11.: . . 40-43;
. . 270/271 ().

1018
1019

III.
III.

5: 12.:
5: 13.:

. .
11. .

1021

Theoph. Sim. Hist.


Theoph. Sim. Hist.

1022

- , -

1020

, ~OCTPOBOM ~

Hist. Lang. IV. 20).


600 r.

42/43.
42/43.

(Paul. Diac.

1023

Theoph. Sim. Hist.

III.

6: 1.:

. .

42/43.

443

V - I .

1021 ,
, : <! J'.1,
.

, ( . .

270/271).

, , <!
, <! - .
D 602 .,
,
, .

, , .
S. 357), . (Waldmiiller L.

(Theophylaktos 1985.
Die'cr'sten Begegnungen
Slawen mit clem Christentum und den christischen V61kern
VI. bis V. Jahrhundert. Asterdam, 1976. S, 162).

( 2001. . 152-153; Avenarius 1974. S. 162).


.. (

2001.

. 203-204) '110 602 . (


2001. . 568--578). .
( 1982. . 28).
, , ,
,

, -
602 ., .

Theoph. Sim. ist. VIII. 6: 1.: . . 42/43.


Theoph. Sim. Hist. VIII. 6: 2.: . . 42/43.
( . . 270-273).
1027 Theoph. Sim. ist. VIII. 6: 3.: . . 42/43.
1028 Theoph. Si.Ist. VIII. 6: 7-10.: . . 42/43;
. . 272/273 ().
1025
1026


........................................................................ 5
I

V-

I .

............................ :...................................................... 21
............................................................... 21

....... 39

............................. 43
................................................... 51

.................................................. 55

........................................................... 59
........................... 59
............................. 66
....................................................... 73
.......................................................... 79
........... ,............................................... 92
......................................................................... 98
............................. 104
............................................. 114
.......................... 124

................. 130
............................................................ 130
............................................................ 142

445

V- VI

...................................... 156
...................................................... 165

................................................... 174
174
................................................... 182
......................................................................

2
.
I

................................................................ 187
................................................. 187
......................................................... 196
.......................................................... 204

550-

l}BAP ............................ 215


............................................... 215
.................................... 227
, , ................................. 232
............................................................... 253

.................. 258
....................................................... 258

...................................... 265
................................ 272
................................................... 282
................................................... 285
................................................... 294

.......................................................... 301
...................................... 301
.................................. 309
................................................... 313
.................................................... 321
595 - 599 . ................. 328
.......................................................... 334
............................................................... 341

446

Terra

istorica

V-VI

.
.
.


.
..


.. 3

N2

77.99.9.953..012232.12.06.

21.12.2006

-:

veche@veche.ru
http://www.veche.ru
29.11.2007. 84l08 '/32.
OctavaC. . .
. . 14. 3000 . NQ 7089.

300600,

. , . ,

109.129348, . , . , 24.
.: (495) 188-88-02, (495) 188-16-50, (495) 188-40-74.
./: (495) 188-89-59, (495) 188-00-73
: www.vecI1e.ru
(E-mail):veche@veche.ru

000


>.
.: (495) 188-66-03.

E-mail: reklama@veche.ru
!
>
:

:

.115419, . ,
2- , . 8, . 4.
.: (495) 780-00-98,231-46-79

www.labirint-shop.ru
-:
.
r. -,
. , . 105.
. .
.: (812) 567-07-26 (. 25)
:
000 -
603141, . ,
. Ie, . 1.
.: (831 2) 63-97-78
E-mail: vh@mil.ru
:
000 -
630117, . ,
. , 111.

.:

(383) 336-10-32, (383) 336-10-33


www.top-kniga.ru

:

. , . 50- , . 2, / 84.
.: (380 44) 537-29-20,(38044) 407-22-75.

000

E-mail: ariy@optima.com.ua

:

-Th, , ,
, , .