You are on page 1of 2

M rng th phn ti cc th trng hin ti v tm kim, thm nhp cc th trng mi c tim nng.

Pht trin ton din danh mc sn phm sa nhm hng ti mt lc lng tiu th rng ln ng v thi phi m rng sang cc sn phm khc c gi tr cng thm c c t sut li nhun ln hn Pht trin cc dng sn phm mi nhm tha mn nhiu th hiu ca nhiu i tng tiu dng khc nhau

cng c h thng v cht lng phn phi nhm ginh thm th phn ti cc th trng m vinamilk c th phn cha cao, c bit l ti cc vng nng thn v cc th nh u t ton din c v xy dng thng hiu mnh,pht trin h thng sn phm mi v nng cao cht lng h thng phn phi lnh vi mc tiu a ngnh hng lnh (sa chua n, kem, sa thanh trng cc loi) thnh mt ngnh hng c ng gp ch lc nht cho cng ty c v doanh s v li nhun pht trin ton din danh mc cc sn phm sa v t sa nhm hng ti mt lng khch hng tiu th rng ln, ng thi m rng sang cc sn phm gi tr cng thm nhm nng cao t sut li nhun chung ca ton cng ty 4.2 Ngun lc thc hin chin lc ca cng ty: -Mng li rng khp ca Vinamilk l yu t thit yu dn n thnh cng trong hot ng ,cho php Vinamilk chim c s lng ln khch hng v m bo vic a ra cc sn phm mi v cc chin lc tip th hiu qu trn c nc. + Vinamilk bn sn phm thng qua trn 220 nh phn phi cng vi hn 141.000 m bn hng ti ton b 63 tnh thnh ca c nc. Sn phm mang thng hiu Vinamilk cng c mt ti M, Canada, Php, Nga, Sc, Ba Lan, c, Trung Quc, Trung ng, chu , Lo, campuchia -Vinamilk hp tc vi IBM xy dng v trin khai c s h tng CNTT theo yu cu, bao gm h thng my ch, h thng lu tr, h thng phc hi s c v phn mm qun l ng dng. Nhng gii php ny mang n cho Vinamilk kh nng m rng h thng, hiu nng ti a v mang li hiu qu cao trong hot ng kinh doanh. Vinamilk xy dng cc quan h bn vng vi cc nh cung cp thng qua chnh sch nh gi ca, cng ty h tr ti chnh cho nng dn mua b sa v mua sa c cht lng tt vi gi cao. Vinamilk k kt hp ng hng nm vi cc nh cung cp sa v hin ti 40% sa nguyn liu c mua t ngun sn xut trong nc. Cc nh my sn xut c t ti cc v tr chin lc gn nng tri b sa, cho php Vinamilk duy tr v y mnh quan h vi cc nh cung cp. ng thi cng ty cng tuyn chn rt k v tr t trung tm thu mua sa m bo sa ti v cht lng tt. Vinamilk cng nhp khu sa bt t c, New Zealand p ng nhu cu sn xut c v s lng ln cht lng.Vinamilk cho

rng kh nng duy tr ngun cung sa nguyn liu n nh v cng quan trng i vi vic kinh doanh, gip cng ty duy tr v tng sn lng. Sn phm Vinamilk cn c xut khu sang nhiu nc M, Php, Canada, Ba Lan, c, khu vc Trung ng, ng Nam Vinamilk a ra mt s chin lc kh thnh cng trong vic kim sot cht lng sa ti nh: k li hp ng vi cc iu khon bt buc, tuyt i khng nhn sa t ngi vt sa thuNgoi ra, Vinamilk cn kt hp vi cng ty lin doanh Campia xy dng trung tm hun luyn k thut nui b sa ti Lm ng Mt trong nhng chin dch nng cao cht lng sn phm c tm nh hng ln l vic hp tc vi Vin Dinh dng Quc gia. Theo , cht lng sn phm Vinamilk s c m bo bng uy tn ca Vin Dinh dng Quc gia. iu ny to ra lng tin i vi ngi tiu dng, khin cho vic tiu th hng ha tr nn nhanh hn. 2. Chin lc a dng ha theo chiu ngang: a dng ha theo chiu ngang l chin lc tng doanh thu bng cch thm vo cc sn phm, dch v mi khng c lin quan vi sn phm v dch v hin c cung cp cho khch hng hin ti. V d : Thng 2/ 2009, hng ch to my tnh ni ting Acer chnh thc tin vo th trng in thoi di ng vi vic cng b 8 mu in thoi di ng thng minh c tnh nng truy cp internet ng thi c kh nng x l v b nh ln. Cng ty c phn sa Vit Nam ( Vinamilk) u t gn 20 triu USD xy dng nh my c ph ti Bnh Dng. Nh my c cng sut 1500 tn/nm, din tch 60.000m2 , c trang b mt dy chuyn sn xut 3 sn phm chnh l c ph ha tan 3 trong 1, c ph en ha tan v c ph sa ha tan.
Yu t gip cho Vinamilk thnh cng l chin lc kinh doanh ph u v kim sot c im bn l. Khng ch dng th trng trong nc, Vinamilk cn vn th trng nc ngoi, trong c nhng th trng kh tnh nh: M, Australia, Campuchia, Lo, Philipinnes, Khu vc Trung ng...